03 juli 2011

Tankar efter rikstinget

Man tänker ju alltid att man ska blogga flitigt från evenemang som partiets riksting, men av någon anledning blir det sällan så. I år har jag ett gott skäl. Som justerare och rösträknare var jag rätt så upptagen. Det betyder å andra sidan att jag lyssnade mer intensivt än vanligt och har betydligt bättre noteringar från alla voteringar än vanligt.

Jag hade ju som bekant en artikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt dagen innan rikstinget, tillsammans med mina distriktsstyrelsepresidiekollegor Malin Appelgren och Jessica Nyberg. I artikeln efterfrågade vi ökad tydlighet från partiledningen, inte minst vad gäller partiets föreslagna nya fokus på barns och ungas uppväxtvillkor.

Vi hade hoppats på ett tydligt svar på våra önskemål i Göran Hägglunds inledningstal på rikstinget. Det kom inte. Däremot kom en del positiva uttalanden från partisekreterare Acko Ankarberg Johansson om att vi måste fortsätta vara politikens gränsvakter när vi fokuserar på barns och ungas uppväxtvillkor. Det lättade i alla fall min oro väsentligt. Nu gäller det att göra verklighet av orden.

I övrigt kan man väl konstatera att rikstinget innehöll såväl med- som motgångar för den politiska linje som jag vill att Kristdemokraterna ska driva. I en av de mest omdebatterade frågorna, vad som är nästa familjepolitiska steg för att öka valfriheten och föräldrars möjlighet att ta hand om sina egna barn på lika villkor som de som placerar sina barn i förskolan. Ett antal distrikt hade ställt sig bakom förslaget om utvidgad barnomsorgspeng, men rikstinget gick till sist på partistyrelsens något modifierade linje där förslagen till ny familjepolitik ska behandlas i en fortsatt process med remissomgångar och beslut på ett partifullmäktige eller riksting nästa år och förslaget om barnomsorgspeng skulle finnas med i behandlingen.

Rikstingets jämnaste omröstning gällde sprutbytesprojekt för narkomaner, där tinget med röstsiffrorna 121-120 beslutade att landsting och regioner ska ha möjlighet att starta sådana verksamheter.

Den enda förlusten som gjorde att jag skrev under en reservation gällde värnskatten. Tyvärr beslutade rikstinget att avslå förslaget att vi ska verka för att värnskatten ska avskaffas innan år 2014. Moderaterna är helt inne på jobbskatteavdragslinjen, men jag tror att det är viktigare att införa en rättvis beskattning även för höginkomsttagare snarare än att i föra jobbskatteavdrag 7, 8 och 9. Den svenska avundsjukan talar naturligtvis i värnslattens favör, men en extraskatt på utbildning och framgång uppmuntrar inte till framtidsatsningar i vårt land. Där är jag alltså besviken.

Däremot valde rikstinget att ställa sig bakom en motion om att avskaffa fribeloppstaket för studiemedel. Jättebra! Så länge folk sköter sina studier bör inte vi ha synpunkter på vilka sidoarbeten de har, och vi bör snarast uppmuntra studenter som väljer att arbeta istället för att göra sig beroende av stora studielån (speciellt som det bästa sättet att slippa undan återbetalning är att ta sina nyförvärvade kunskaper och sticka utomlands). Och jag tror faktiskt att beslutet kan spara pengar åt samhället. Jag minns hur det var under slutet av min studietid, då jag jobbade ganska mycket och hade inkomster en bra bit över den tidens mycket snäva fribeloppsgränser. Efter ett tag slutade jag ansöka om studiebidrag som jag ändå inte fick behålla så mycket av. Men då försvann samtidigt kravet att fullfölja sina studier enligt tidtabell. Alltså fick universitetet dras med mig en termin extra eller så medan jag skrev färdigt min uppsats. Pengar är trots allt ett starkt incitament till effektivitet.

Jag har hört att Aftonbladet skrev något om att Kristdemokraterna är fast i underlivsfrågorna, men jag undrar om det påståendet kanske säger mer om Aftonbladet och andra medier än om Kristdemokraterna. Efter tre dagar av intensiv debatt om barnomsorg, skola, skatter, företagande, miljö, vård och allt annat som beslutas i den politiska sfären känner jag stor trygghet i att Kristdemokraterna är ett brett och starkt parti med medlemmar som är engagerade i alla möjliga frågor.

Nu med ett nytt fokus på barns och ungas livsvillkor.

DN DN DN SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD Dagen Dagen Dagen Dagen Dagen Dagen AB