21 december 2009

Tack för ert starka stöd!

För knappt en timme sedan fick jag resultatet från Kristdemokraternas provval i Stockholms län. Jag kandiderade ju till landstinget och hade vissa förhoppningar om ett gott resultat - men när jag fick se hur det gick blev jag nästan förstummad. En tredjeplats bland kandidaterna från Stockholms län (utom Stockholms stad) är betydligt bättre än jag vågat hoppas på och jag vill passa på att tacka alla er som har röstat på mig i provvalet. Jag är stolt, glad och tacksam över ert starka stöd!

Ungefär samtidigt publicerades även nomineringskommitténs förslag till de första nio platserna på landstingslistorna. Stockholms läns landsting består av tolv valkretsar och höststämman beslutade att de nio första namnen skulle vara gemensamma för samtliga valkretsar, både i staden och länet.

Nomineringskommittén valde att placera mig på sjunde plats, som nummer fem av kandidaterna från länet. Jag skulle förstås mot bakgrund av resultatet i provvalet kunna göra anspråk på en högre placering, men jag har samtidigt stort förtroende för Malin Appelgren och Aram El Khoury som flyttats upp till tredje respektive fjärde plats. De är kloka människor och duktiga politiker och jag känner mig inte sidsteppad.

Jag säger det för att jag vet att det är få saker som är så känsliga som valsedelskompositioner och jag har redan noterat att det finns en del upprörda stämningar i distriktet. Men jag kan tänka mig att konflikterna är betydligt större i granndistriktet Stockholms stad, där Kristdemokraternas gruppledare i landstinget, Pia Lidwall, inte har blivit nominerad som någon av toppkandidaterna. Medan till exempel Svenska Dagbladet har skrivit om hur Magnus Kolsjö utmanar Stig Nyman i länet, är det kanske det som pågår i Stockholms stad de borde ha skrivit om. Jag har helt ärligt inte en aning om vad som ligger bakom beslutet i Stockholms stads nomineringskommitté, men kan konstatera att Pia har gjort ett jättebra jobb med geriatriken i landstinget, som Stockholm har all anledning att känna sig stoltare över idag än vi gjorde för tre år sedan.

Nästa steg i fastställandet av valsedlarna är distriktens nomineringsstämmor, som kommer att hållas i januari. Därefter är det full fart fram till valet i september. Jag hoppas på ert fortsatta stöd hela vägen fram till valdagen!

19 december 2009

Kömiljardsuccén är bara början

Att kömiljarden blivit en succé råder det inget som helst tvivel om. Landstingen har plötsligt valt att verkligen prioritera att korta köerna i vården - och då visar det sig att det som tidigare var helt omöjligt faktiskt går. Ylva Johansson (s) är naturligtvis rosenrasande över att Göran Hägglund (kd) och Allians-regeringen lyckats med det som socialdemokratiska regeringar under decennier inte klarat av. Hennes protester luktar mest av allt dålig förlorare.

Därmed inte sagt att allt är bra som det är nu. Stolt men inte nöjd, är väl en god inställning. Vi i Stockholms läns landsting kan konstatera att vi inte är bäst i klassen än, och det ska vi naturligtvis bli. Vi måste också - i hela Sverige, inte bara i Stockholm - bli bättre på informationen och förenkla valfriheten. För en anledning till att det är ganska många som frivilligt väntar på behandling även efter vårdgarantitiden är nog att det är lite komplicerat att välja en annan enhet. Man känner till vårdgivaren man väntar hos, men inte alternativen - och vet inte heller hur länge man skulle behöva vänta där.

Det ska vara lätt att välja - även när man är sjuk. Det är en viktig ambition för framtidens sjukvård, och en ambition som vi kan vara helt säkra på inte kommer att uppfyllas ifall Ylva Johansson och hennes partikamrater kommer tillbaka till makten i Sverige eller Stockholms läns landsting. En stark kristdemokrati är däremot en garant för fortsatta satsningar på kortade köer och ökad valfrihet för de som behöver vård och omsorg. Valet känns ganska enkelt, eller hur?

SvD SvD DN Dagens Medicin

17 december 2009

Kvalitetsdeklarationer - ett viktigt steg i vårt kvalitetsarbete

Kvaliteten på kommunens äldreboenden är ett ständigt diskussionsämne, och så ska det förstås vara. Även det som är bra kan alltid förbättras - och emellanåt är förbättringspotentialen ännu större, om man säger så. Därför är det bra att äldreomsorgsnämnden nu har fastställt en kvalitetsdeklaration, en beskrivning av vad den som bor på något av våra äldreboenden faktiskt har rätt att förvänta dig. Det handlar om värdegrundsfrågor. Ett gott bemötande, med personal som är lyhörd för den boendes behov och värderingar och respekterar att det är de som arbetar i personens hem, inte den äldre som råkar bo på deras arbetsplats. Delaktighet, där den boende berättar hur och när han eller hon vill ha sin hjälp så att personalen kan utforma insatserna efter önskemålen. Men också om att en mängd praktiska saker ska fungera på ett bra sätt. God mat och en trivsam måltidsmiljö. Kunnig personal. Social samvaro, utevistelser och organiserade aktiviteter. Information i god tid och rätt att byta kontaktperson.

En kvalitetsdeklaration beskriver en miniminivå som gäller i hela kommunen. Men det är en ganska ambitiös miniminivå som kräver att de som eventuellt fortfarande lever med ett gammaldags institutionssynsätt på äldreomsorgen måste tänka om, samtidigt som ambitiösa och engagerade medarbetare snarare kan använda den som avstamp för en kvalitetsresa på våra äldreboenden. För när vi släpper loss den kreativitet och det engagemang som finns hos vår personsal kan äldreomsorgen bli precis hur bra och spännande som helst.

15 december 2009

Bättre vårdhygien räddar liv


Bättre hygien räddar 200 liv på sjukhus, konstaterar Svenska Dagbladet idag. Man skulle också kunna säga att bättre hygien gör att 200 slipper dö i onödan.

I artikeln presenteras beräkningar som tyder på att den satsning på bättre vårdhygien som gjorts de senaste åren har gjort att antalet patienter som drabbas av en vårdrelaterad infektion minskat med 40 000 på årsbasis, jämfört med våren 2008 - från 165 000 till 125 000.

Att ett bra patientsäkerhetsarbete skulle kunna minska antalet felbehandlingar och vårdrelaterade infektioner är inte överraskande, men att man i våra dagar med några enkla hygienregler skulle kunna minska de vårdrelaterade infektionerna så drastiskt är samtidigt ett underbetyg för den svenska vården. Semmelweis banbrytande upptäckt av hygienens betydelse gjordes ju som bekant inte år 2008 utan år 1847. Bra hygienrutiner borde idag vara en självklarhet inom all sjukvård. Och allra självklarast borde det förstås vara när det gäller vården av de allra mest infektionskänsliga, till exempel inom neonatalvården - där detta enkla projekt enligt SvD gjort att de vårdrelaterade infektionerna gått ner från 70 (!) procent till 14.

Ignaz Semmelweis tittar ner på oss från sin himmel och skakar på huvudet. Låt oss aldrig mer glömma bort sådana självklarheter!

Mer om projektet VårdRelaterade Infektioner Ska Stoppas (VRISS) hittar du här: SKL

10 december 2009

En liten triumf i Skogås

Foto: Björn Karlsson

Vi får fira även de små triumferna i Skogås. Nu har det äntligen blivit tak över trappan mellan norrgående busshållplats och tunneln under järnvägen vid Skogås centrum. Jag vet inte hur många gånger jag sandat den där trappan, eller ringt på fastighetsservice för att ta hand om den. Men den här vintern ska den förhoppningsvis vara trygg och säker!

08 december 2009

Nya äldreboenden på gång

Vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde hölls en interpellationsdebatt om nya äldreboenden i kommunen. Vi har också kunnat läsa en artikel på temat i veckans Mitt i Huddinge. Bakgrunden är ett missnöje bland somliga socialdemokrater över att vi efter maktskiftet 2007 avbröt planerna på en nytt jättestort äldreboende i Visättra Ängar.

Arkitekturen styr tanken - och tanken styr vården och omsorgen. Väljer man en väldigt storskalig lösning, kommer storskaligt institutionstänkande som ett brev på posten. När vi tog över makten hade vi förstås kunnat gå vidare på den vägen, men vi gick till val på att jobba för ett mänskligare samhälle, med större valfrihet för den enskilde. Inte på gammaldags socialistiska lösningar. Inte på institutionstänkande. Någon var alltså tvungen att säga "stopp", och den lotten föll på mig.

Och jag ångrar det inte.

Visst har vårt nej till jätteanläggningen i Visättra Ängar inneburit en viss platsbrist i äldreomsorgen, men jag tror att äldreboenden är för viktiga för panikbeslut. När vi bygger ett äldreboende ska det inte bara klara behoven för de närmaste tre åren. Vi bygger för framtiden. Äldreboendet ska finnas där och upplevas som attraktivt även om 30 år eller 50 år. De måste stå sig i konkurrensen mot andra äldreboenden när våra äldre får friheten att själva välja var de vill bo. Och det får inte vara för dyrt, för varje krona som går till höga lokalkostnader är en krona som inte kan gå till vården och omsorgen, själva kärnan i äldreomsorgen.

När jag ser på de tre helt nya äldreboenden som är på gång i kommunen - förutom att vi räddade Tallgården och håller på med en utbyggnad av Björnkulla - och jämför med Socialdemokraternas storskaliga anläggning (de gillar inte att jag kallar den "äldrefabrik", så jag låter bli...) i Visättra Ängar, känner jag mig stolt.

Vi planerar för att möta människors olikhet. Vi planerar för valfrihet.

Det kommunala fastighetsbolaget Huges projekt i Rosenhill i centrala Huddinge kommer att bli en fantastiskt fin anläggning i ett attraktivt läge för de många äldre som bor just i Sjödalen-Fullersta, och de privatägda äldreboendena i Vårby gård (alldeles vid Mälaren) och i Flemingsbergs C (mitt emot Huddinge sjukhus) kommer att ha olika kvalitéer som kompletterar kommunens övriga äldreboenden. Tillsammans bidrar de till att Huddinge blir en ännu bättre kommun att bli gammal i.

Hårdare tag mot dopning - JA!

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) aviserar i Dagens Nyheter idag att skärpta straff för dopning är att vänta. Utmärkt!

Man kan naturligtvis ha många olika ingångar till den åsikten. En viktig aspekt är förstås folkhälsan. Dopning är inte nyttigt, om man säger så. Det är rimligt att straffen för dopningsbrott ligger i linje med dem som gäller för narkotika.

Att jag själv tycker att frågan är så viktig handlar dock snarare om min passion för cykelsport och fair play inom idrotten. Cykelvärlden har som bekant haft sin beskärda del - ja, mer än så! - av dopningsskandaler. Det har gått så långt att den som gör bra resultat på en bergsetapp i någon av de stora tourerna ofrånkomligen ifrågasätts: Är inte det här bara ännu ett exempel på en dopad atlet? Sverige är långt ifrån värst i klassen, men vi har inte varit förskonade från skandaler ens inom den här i landet mycket marginella cykelsporten. Både etablerade stjärnor och lovande ungdomar har stängts av.

Vill vi rädda sporten måste det till tuffare tag. Förändrade attityder bland ledare och fans. Fler och bättre dopningstester och strängare sportsliga straff för den som åker fast. Men också en tuffare lagstiftning och hårdare tag i det vanliga rättssystemet. En läkare eller ledare som förmedlat dopningspreparat ska inte bara bli en paria i sportvärlden utan naturligtvis också avtjäna ett kännbart straff utanför sporten.

02 december 2009

Moskéer i Schweiz och i Vårby

Moskéer har ju varit ordentligt på tapeten de senaste dagarna, tack vare schweizarnas famösa ja till ett minaretförbud. Personligen måste jag säga att jag inte alls kan förstå poängen med förslaget. Det handlar ju inte om något förbud mot böneutrop - sådana har aldrig stört den schweiziska friden - utan just om ett förbud mot att bygga ett slags torn, en arkitektonisk detalj. Frågan man kan ställa sig är om förbudet gäller smala kampaniler i arabisk stil rent generellt eller om det bara handlar om sådana som råkar vara sammanbyggda med eller ligga i anslutning till en gudstjänstlokal som används av muslimer. Nej, hela tanken bakom minaretförbudet känns minst sagt illa genomtänkt. Arkitektur ska inte förbjudas.

Fast schweizarna är inte de enda som verkar illa genomtänkta. I veckans nummer av Mitt i Huddinge finns en artikel med rubriken "Trångbodd förening vill ha större lokal" - ett tema som vi nog alla hört förut. I det här fallet rör det sig om Vårby gårds islamiska ungdoms- och kulturförening, dvs. den muslimska församlingen i Vårby, som har drygt 300 medlemmar och en lokal på Bäckgårdsvägen som bara räcker för 70 personer.

Föreningens ordförande Galip Bozkurt säger att man har legat på politikerna i flera år för att få en större lokal, men att det går trögt, det händer ingenting. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak-Nordqvist (M) konstaterar att han hörde talas om önskemålen först för någon vecka sedan, och själv hörde jag inte talas om dem förrän i artikeln i Mitt i.

Men oavsett vilka politiker det nu är som de valt att prata med, så bör svaret bli detsamma. Daniel säger i artikeln att kommunen inte äger sådana här lokaler, men att han ska tala med kommunens fastighetsbolag Huge. Men Huge äger inte heller några moskéer, och ska inte heller göra det. När pingstkyrkan i Huddinge bygger en ny kyrka gör de det för egna pengar. Samma sak gäller den syrisk-ortodoxa kyrkan i Flemingsberg. Självklart ska samma regler även gälla för den muslimska församlingen i Vårby gård. Vill de ha en moské eller ett islamiskt kulturcentrum eller vad de nu väljer att kalla sin lokal så får de allt bygga och finansiera den själva. Vill de inte göra det så finns det en moské i Fittja, några hundra meter söder om Vårby, och planeras för en i Skärholmen strax norr om Vårby. Värre än så är det inte.

Det finns ingen anledning att förbjuda moskéer eller minareter - men det finns sannerligen inte någon anledning att ge de muslimska församlingarna någon gräddfil heller.

DN DN DN DN DN DN DN SvD SvD SvD Dagen