29 oktober 2009

Spännande studiebesök i Skåne

Bussen har just lämnat äldreboendet Vigs Ängar i Köpingebro i Ystads kommun. Det var ett väldigt spännande besök på ett väldigt annorlunda äldreboende. Vigs Ängar är uppbyggt på en antroposofisk filosofi och det märks i såväl arkitektur som mat och aktiviteter, men det finns väldigt mycket i tänket som jag tror att man kan ta till sig oavsett religion och världsåskådning.

Omsorgen måste utgå från människan. Arkitekturen ska skapa känslan av att personalen arbetar i människors hem snarare än att folk bor på personalens arbetsplats. Färger och former spelar roll för hur vi mår och hur vi trivs. Rogivande beröring kan göra att behovet av sömnmedel och lugnande mediciner minskar.

Hela äldreomsorgsnämnden har varit med på studiebesöket och jag hör att det är många fler än jag som blivit inspirerade. "Här skulle jag vilja bo", sade en kvinna i gruppen, och det är naturligtvis det som borde vara målet för alla våra äldreboenden.

Mer om Vigs Ängar: www.vigsangar.se

28 oktober 2009

Inspirerande framtidsverkstad

Framtidsverkstaden om kultur- och fritidsaktiviteter för äldre i Huddinge var väldigt spännande och givande. Lokalen i Tekniska nämndhuset var full av äldre som var nyfikna och fulla av åsikter om hur man skulle kunna utveckla kommunens öppna verksamheter för äldre, och jag tror att både jag och min kollega Malin Danielsson (FP) från kultur- och fritidsnämnden fick en del ögonöppnare och spännande impulser i samtalen.

Kvar står det faktum att vi måste förändra det sätt som kommunen arbetar på, inte minst inom äldreomsorgen. Vi måste bli bättre på att samarbeta med pensionärsorganisationerna och andra frivilligorganisationer, men också inom kommunen. Varför skulle till exempel inte äldre kunna använda våra fritidsgårdar under dagtid när de i många fall står oanvända idag? Och varför skulle inte kommunen kunna använda e-post för att nå ut med nyheter och evenemangsinformation till kommunens äldre?

En del frågor kan det ta lång tid och kanske också en hel del pengar att lösa, men i många fall handlar det om små förändringar i hur vi tänker och agerar. Jag är helt säker på att jag inte var ensam om att lämna mötet full av inspiration och lust att ta tag i saker. Och det här är bara startpunkten i en process som ska pågå under nästa år, så jag tror att vi har en väldigt spännande tid framför oss!

27 oktober 2009

Vikingagården räddas

Ibland måste man fatta tuffa beslut, beslut som man inte egentligen skulle vilja ta. När den ekonomiska krisen slog till och vi insåg att det behövde sparas pengar för att få ihop ekonomin för år 2010 arbetade förvaltningen på ett förtjänstfullt sätt fram en rad besparingsförslag. En del av dem var lätta att ställa upp på. En del kunde bortsorteras under arbetsprocessen. Men två förslag som kändes väldigt svåra att ta blev fortfarande kvar i det förslag som lades fram för nämnden, nämligen att vi skulle avhända oss anhörigcentralens lokal vid Huddinge C och lägga ner Vikingagårdens seniorcentrum.

Sedan kom regeringens satsning på kommunerna nästa år och en process om hur de pengarna ska användas. Igår fattade kommunstyrelsen ett beslut, som sedan ska följas av ett i kommunfullmäktige. Därmed kan vi i äldreomsorgsnämnden berätta vad vi tänker göra nästa år. Anhörigcentralen har vi redan tidigare hittat vägar att rädda och nu kan vi även gå ut med att vi inte tänker lägga ner Vikingagårdens seniorcentrum.

Vikingagården ligger nära Kvarnbergsplan i centrala Huddinge och har öppet för alla äldre i området alla vardagar. Men besökarna har på senare tid varit ganska få och det är bakgrunden till besparingsförslaget. Samtidigt vet vi att många äldre har flyttat till de nybyggda lägenheterna runt Kvarnbergsplan, så det finns anledning att tro att behoven kommer att växa i framtiden.

Men för att seniorcentrumen - såväl Vikingagården som andra - ska vara en motiverad satsning för kommunen måste vi nog samtidigt se över kommunens sätt att arbeta, så att de blir mer attraktiva för dagens äldre huddingebor. Kanske är ett fördjupat samarbete med frivilligorganisationerna framtidens melodi - men det viktigaste av allt är förstås att lyssna på vad de äldre själva har för behov och önskemål.

Och därför ska det bli väldigt spännande med den "framtidsverkstad" om kultur- och fritidsaktiviteter för äldre som vi ordnar i Tekniska nämndhuset (Sjödalsvägen 29) i morgon. Har du möjlighet att komma - varmt välkommen!

26 oktober 2009

Flamingon och dinosaurierna

Det händer saker i Kungens kurva. Kring Skandinaviens största handelsområde finns det ständigt nya utvecklingsprojekt på gång. Den rådande lågkonjunkturen har möjligtvis fått en del entreprenörer och exploatörer att lätta lite på gasen, men en tvärnit är inte att tänka på.

I kommunstyrelsen idag behandlade vi två stycken avsiktsförklaringar för helt nya projekt. Det ena var ett hotell vid namn "Flamingo". Mer bevandrad i företeelser i det stora landet i den fjärran västern än i vårt östra grannland som jag är, gick mina associationer omedelbart till ett Las Vegas-kasino, och det kanske inte var helt fel, för även om kärnan i anläggningen kanske är deras spa och wellnesscenter så innehåller den stora anläggningen i Vanda utanför Helsingfors även en Las Vegas-inspirerad "Flamingo Club" och ett rejält kasino, om man får tro anläggningens webbplats.

Men om man tycker att ett stort hotell-kasino-spa-komplex låter som ett storslaget projekt, så kan jag väl säga att det kändes som dagens mindre extrema företag. För byggandet av en urtidspark något kvarter längre bort, på gränsen till Gömmarens naturreservat, går utanpå det mesta. Bakom idén med en naturvetenskaplig upplevelseanläggning står en kvinna som tydligen varit producent inom TV, teater, film, opera och museiverksamhet och det borgar kanske för en bra make-believe-känsla? Dessutom ska det finnas en hel del riktiga djur i akvarietankar, om jag förstått saken rätt. Men för alla er som börjar oroa er för att någon av dinosaurierna ska rymma ut i Gömmarskogen - de ska tydligen bara vara robotar i alla fall... Säger de....

Kungens kurva är redan idag ett av stadens främsta besöksmål - främst tack vare världens största Ikea-varuhus - men går de här planerna i lås kommer området naturligtvis bli en ännu större turistmagnet, så det är väl bara att önska entreprenörerna lycka till.

Så kan man skapa kris i kommunen

Socialdemokraterna och deras stödpartier har idag redovisat sitt förslag till hur pengarna från regeringens kommunsatsning och den hyressänkning på kommunala lokaler som Huge ger. Deras förslag är att spendera alltihop, utom 3,3 symboliska miljoner. Med tanke på att skatteintäkterna varierar långt mer från prognos till prognos känns det tämligen riskabelt.

Men ännu mer märkligt är förstås att man väljer att spendera regeringens tillfälliga satsning på budgetökningar som kommer att vara kvar kommande år. Majoriteten väljer att genomföra olika projekt som förväntas leda till långsiktiga kostnadssänkningar, eftersom prognosen för 2011 ser väldigt tuff ut trots ett föreslaget sparbeting på 1 procent. Om den rödgröna röran - mot alla odds - skulle få makten i kommunen i valet nästa år kommer de att tvingas göra nya nedskärningar på någonstans mellan 2 och 3 procent - och det utan de besparingar som kommer ur till exempel e-handels- och e-serviceprojekt som alliansstyret planerar att genomföra.

Socialdemokraternas kortsiktiga spenderiver riskerar att skapa en framtida kris i kommunen. Förhoppningsvis förstår våra kommuninvånare att den ansvarslösa oppositionen passar bäst som just det - opposition. Huddinge behöver en kommunledning som tar långsiktigt ansvar - och det har vi!

24 oktober 2009

Jag hoppas på ditt stöd

Jag har hört att en del kristdemokrater i länet redan har fått distriktets provvalsutskick och det är därmed kanske dags att deklarera mina ambitioner.

Sedan många år har jag ett passionerat intresse för kollektivtrafik och dess utvecklingsmöjligheter. Stockholm är en stad som ständigt växer – och med det följer också ett ständigt växande behov av utbyggd kollektivtrafik. Om Stockholm ska kunna möta framtidens behov och den klimat- och miljöutmaning som vi står inför behövs en ordentlig satsning på nya spår i och runt vår stad. Vi – och vårt land – har inte råd att inte satsa på Stockholms kollektivtrafik, det är och har i många år varit min övertygelse.

Under de senaste åren har jag även ägnat mig väldigt mycket åt vård- och omsorgsfrågorna. Som ordförande i äldreomsorgsnämnden i länets näst största kommun, Huddinge, har jag haft ansvar för en stor vårdverksamhet och jag har då kunnat studera hur landstinget fungerar utifrån det kommunala perspektivet. Men jag har också ägnat mycket tid åt att besöka landstingsverksamheter och patientorganisationer i hela länet och åt att delta i seminarier och utbildningar. Jag har läst, lyssnat och ställt frågor, allt för att försöka förstå hur saker och ting fungerar och vad som behöver göras för att de ska fungera bättre. Hela tiden utifrån perspektivet att jag vill ge patienten - brukaren, kunden… - större inflytande över sin vård, snarare än politiker eller tjänstemän.

Nu känner jag mig redo att ta ett större ansvar för vår region, i både de mjuka och de hårda frågorna. Därför kandiderar jag i provvalet till landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting. Jag hoppas på ditt stöd på vägen.

23 oktober 2009

Gör franska obligatoriskt

Just nu pågår European Development Days på Stockholmsmässan, tre dagar som fyllt Älvsjö med såväl internationella nyckelpersoner som vanliga bistånds- och utvecklingsintresserade medborgare.

En reflektion jag gör i det här sammanhanget - som i så många andra EU-sammanhang - är vilket handikapp det är att inte tala och förstå franska. Under mina skolår läste jag, som så många andra i min generation, tyska. Jag har blivit informerad om att det språk som flest elever läser idag är spanska (förutom svenska och engelska, förstås). Och det är utan tvivel bra att kunna såväl tyska och spanska som en rad andra språk. Ja, vilket språk skulle det inte vara bra att kunna?

Men franska är ett språk som är så viktigt i vårt europeiska samhälle och demokratiska system att jag börjat fundera på om det inte borde vara obligatoriskt i skolan. Inte på samma nivå som engelska, men så att alla elever får någon slags grundförståelse för det franska språket och förhoppningsvis också en impuls att vilja lära sig mer.

Som jag ser det vore en sådan reform viktigare än att göra kinesiska till ännu ett alternativ till tyska, franska och spanska.

22 oktober 2009

Huddinge satsar miljoner på jobb åt unga

Vi i den politiska majoriteten i Huddinge satsar 1 miljon på fler feriepraktikplatser för gymnasieungdomar, vilket innebär ungefär 100 fler platser. Därutöver satsas 5 miljoner på andra arbetsmarknadsåtgärder i första hand riktade till ungdomar. Det känns viktigt att vi drar vårt strå till stacken för arbetslinjen eller vad vi nu vill kalla det. Fler feriepraktikplatser och andra praktikplatser ger unga en fot på arbetsmarknaden, och det känns extra viktigt när den ordinarie arbetsmarknaden är ur balans, som nu.

Av regeringens satsning används cirka 20 miljoner kronor på olika IT-lösningar och systemstöd som ger en effektivare och bättre administration och därigenom stora besparingar på sikt. Det handlar bland annat om e-tjänster, e-handel, medborgarportal, servicecenter m.m.

45 miljoner avsätts till reserverade medel för eventuella volymökningar och andra förändringar av betydande påverkan för nämndernas budgetar. I en kommun som Huddinge, som hela tiden växer och inte sällan trotsar även rätt så optimistiska tillväxtprognoser, är det här en viktig post.

21 oktober 2009

"Inte ens arga papperstigrar biter särskilt bra"

Rubrikens fyndiga formulering kommer från Huges ordförande Anti Avsans (M) svar på hyresgästföreningsbossen Barbro Engmans debattartikel i Svenska Dagbladet. Noteras kan att båda debattörerna ser problem med en alltför tandlös lagstiftning, och det markerar väl ganska tydligt det breda koncensus som trots allt finns i vårt land kring bostadspolitiken och skyddet för hyresgästerna. Jag hoppas verkligen att en skärpning av bostadsförvaltningslagen får den effekt som Anti antyder.

Den lagstiftning som Barbro Engman inte kritiserar har däremot lett till att man inte längre kan köpa akvariefiskar i Skogås C. Zoobutiksägaren, med decennier av dedikerad akvariefiskskötsel bakom sig, har nämligen inte gått rätt kurser och är därmed plötsligt inte godkänd för att sälja akvariefiskar. Ett bra exempel på lagstiftning som alldeles i onödan gör livet svårare för medborgarna - såväl butiksinnehavare som vanliga akvarieälskande skogåsbor.

19 oktober 2009

Kristdemokraterna och spriten

De tre kristdemokratiska ministrarna skriver idag i en gemensam debattartikel i DN om hur man vill göra Sverige lite friare och låta folk bestämma mer över sina egna liv.

Men rubriken som tidningen satte blev "Vi vill förändra reglerna kring alkoholförsäljningen", och när Aftonbladet skriver om utspelet blir rubriken förstås ännu mer dramatisk: "KD: Gör det lättare att sälja sprit"

Alltså blir temat för dagen alkoholpolitik.

Min alkoholkonsumtion är mycket måttlig. Jag är i praktiken så gott som absolutist (även om jag kan erkänna att jag drack ett litet glas ukrainsk skumpa vid en bekants födelsedagsfirande i Jalta i somras). Men politik ska ju inte handla om personliga preferenser och vägval utan om samhällets.

Det är klokt att samhället har en restriktiv alkoholpolitik. Jag behöver inte berätta om alla de tragedier som alkoholen varje år orsakar i vårt land. Alla vet att det är så. Men ibland missar de målet, reglerna som finns där för att skydda oss.

Ta till exempel regeln om att man ska ha kök för allsidig matlagning, som omnämns i alkohollagen. Varför då? undrar många. Varför ska en restaurang inte få specialisera sig på pizza, crêpe eller sushi och ha ett kök anpassat efter restaurangkonceptets behov? Och vad är egentligen allsidig matlagning? Jag kan förstå att lagstiftaren inte vill att varje gatukök och pizzabutik ska servera sprit, men dagens lagstiftning och tillämpning missar nog faktiskt målet. Det är bra att Kristdemokraternas partiledning tar upp frågan.

Ett annat exempel är frågan om gårdsförsäljning. Även om min egen alkoholkonsumtion är högst måttlig kan jag tycka att det är trevligt med försäljningen av det egna vinet i någon liten stad i Moseldalen eller den egna likören när man besöker ett italienskt kloster. I Skottland är destillerierna förstås business - inte bara whiskeyn de producerar, utan i lika stor utsträckning turisternas besök. Jag tror ärligt talat inte att gårdsförsäljning skulle påverka den svenska alkoholkonsumtionen mer än högst marginellt.

Istället är dilemmat Systembolagets monopol - om man kan rucka på det för gårdsförsäljningen kanske EU kommer fram till att hela regleringen måste bort, och det vore ju olyckligt ur ett folkhälsoperspektiv. Men kan man inte tänka sig att de få alkoholproducenter som skulle kunna komma i fråga i sammanhanget i så fall får driva små mini-systembolag där bara deras egna produkter säljs (till samma priser som i andra systembolagsbutiker). Visst blir det lite krångligare ur producentens perspektiv än den gårdsförsäljning som man har nere på kontinenten, men ur kundens så blir det ingen större skillnad - och det blir betydligt enklare än att behöva hänvisa till närmaste systembolag. (Även om Absolut Vodka-bränneriet i Åhus förstås redan har en alldeles intill - där har de kommersiella krafterna i de statliga jätteföretagen ordnat saken för länge sen...)

SvD Expressen

15 oktober 2009

Välkommen Curo!

Curo Hemtjänst godkändes igår som ny utförare i Huddinges valfrihetssystem för hemtjänsten. Det är glädjande att ytterligare en entreprenör kommit igenom det nålsöga som kommunens granskning innebär och därmed blir valbart för Huddinges äldre. Curo har som inriktning att ge hemtjänstinsatserna i assistansliknande form och profilerar sig särskilt mot personer med psykiska och/eller sociala behov och känns därmed som ett välkommet komplement till de hemtjänstutförare som redan finns etablerade i kommunen.

13 oktober 2009

Ny VD i Huge

Idag blev det äntligen offentligt vem som kommer att bli ny VD i Huge Fastigheter AB efter Uno Eriksson, som går i pension. Åsa Hedenberg kommer närmast från kommunala Uppsalahem AB, där hon har varit VD och koncernchef sedan 2001, men väljer nu alltså att ta steget över till Huddinges kommunala fastighetsbolag Huge. Jag har själv inte träffat henne, men de som har varit med och intervjuat henne är fulla av lovord (som Anti Avsan i Huges pressmeddelande) och Uppsalahems pressmeddelande går i samma tonart. Som styrelseledamot i Huge och, inte minst, huddingebo hälsar jag henne välkommen och önskar henne lycka till i det nya uppdraget.

UNT SR Huddinge kommun

12 oktober 2009

Vi bygger stad

När man summerar ett kommunfullmäktige som det idag kan man konstatera att det var mycket prat - så mycket att en lång rad ärenden fick bordläggas av tidsskäl. Men man kan också konstatera att det var en hel del verkstad. Vi fattade viktiga beslut, beslut som, om allt går enligt planerna, kommer att leda till att vi får en växande tät stadsbebyggelse både i centrala Huddinge och i Flemingsberg.

I Flemingsberg handlade det om ändringar i exploateringsavtalet för Flemingsbergsdalen, som ska ge Skanska ökad möjlighet att etablera handel i området öster om järnvägsstationen - men inte i form av något "externhandelscentrum" eller "köplador, som socialdemokraterna brukar tjata om, utan i form av tättbebyggd stadsmiljö i kollektivtrafiknära läge. Ett nytt centrum i Flemingsberg, såväl geografiskt som innehållsligt, en ny stadskärna i det som borde vara Södertörns mest attraktiva läge, med en blandning av handel, kontor och bostäder och kanske också hotell, nöjen och annat som behövs för att hela Flemingsberg ska kunna fortsätta utvecklas.

I centrala Huddinge handlade det främst om antagandet av en fördjupad översiktsplan för Storängen, det industriområde intill Huddinge centrum som successivt ska omvandlas till en modern blandstad, ett attraktivt område med tät stadsbebyggelse. Utvecklingen förväntas ske på lång sikt, men när planerna har genomförts fullt ut kommer det att röra sig om flera tusen lägenheter och så mycket kontor att det faktiskt finns fler arbetsplatser där då än det gör nu. Men det är naturligtvis många år dit.

Mer i närtid är byggandet av en ny pingstkyrka vid busstorget på andra sidan Huddinge C och järnvägen sett från Storängen. Ett perfekt läge mitt i smeten för pingstkyrkans besökare (och alla de som frekventerar deras populära secondhandbutik, som än så länge ligger i den del av Storängens industriområde som kan antas omvandlas först), men också ett jättebra läge för dem som väljer att köpa de 20-25 nybyggda seniorlägenheter som planeras i anslutning till kyrkan - nära till kollektivtrafik och nära till handel och kommunal service.

Huddinge växer. Och när kommunen nu om något år passerar 100.000-invånarvallen är det hög tid att även arkitektoniskt erkänna att vi är stad. Idag var en bra dag för den visionen.

08 oktober 2009

Vilket slöseri i sjukvården!

I dagens Svenska Dagbladet berörs ett problem som jag tycker att det talas alldeles för lite om: att nyutexaminerade läkare får vänta så länge på att få en AT-tjänst på ett sjukhus. AT (allmäntjänstgöring) är 18-21 månader lång och nödvändig för att de nyutexaminerade läkarna ska få sin läkarlegitimation, men idag får de i snitt vänta i 7,2 månader på att få en AT-tjänst och i Stockholm betydligt längre.

Vilket slöseri! Sjukvården i vårt land behöver fler läkare och det pratas om att det ska startas en läkarutbildning till i landet, men tar inte hand om dem som faktiskt kommer ut från universiteten idag. Det borde vara självklart att alla som klarat av sina läkarstudier också får den praktiska träning som AT-tjänsten innebär, så att de kan utföra sitt kall fullt ut. För vem vinner egentligen på att de som idag under ett halvår eller ett år eller ännu mer arbetar som läkare utan att ha denna grundträning? Inte de unga läkarna och knappast patienterna heller!

Jag har fullt förtroende för landstingsrådet Stig Nyman (KD). Säger han att han ska ta tag i frågorna, då kommer han att göra det. Men problemet finns ju inte bara i Stockholm utan i hela landet. Det behövs alltså att politiker i alla landsting tar itu med det här problemet. Vi måste få slut på slöseriet!

03 oktober 2009

Tid för förnyelse

I veckans nummer av tidningen Kristdemokraten finns en artikel om att ytterligare tre kristdemokrater väljer att lämna riksdagsgruppen efter nästa val. Sedan tidigare har det ju varit klart att Ingvar Svensson, Ingemar Vänerlöv och Chatrine Pålsson Ahlgren inte ställer upp för omval, nu sällar sig även Inger Davidson, Gunilla Tjernberg och Rosita Runegrund till den skaran. Och under mandatperioden har dessutom Peter Althin, Alf Svensson och Lars Lindén lämnat riksdagen för andra engagemang.

Vissa av de här personerna blir väldigt svåra att ersätta. Somliga har varit tongivande i partiet under decennier (och då talar jag inte bara om Alf!) och besitter kunskaper och erfarenheter utöver det vanliga. Men det är samtidigt väldigt positivt att nya personer, med andra kunskaper och erfarenheter, kommer in i riksdagen. Kristdemokraternas riksdagsgrupp har varit alldeles för homogen. Vi behöver nya profiler, folk som förmår väcka engagemang för de viktiga frågor som vi engagerar oss i.

Runt om i landet håller nomineringskommittéer just nu på för fullt med förberedelserna för provvalet. I Stockholms län kommer det att bli en otroligt spännande process.

Mats Odell har gjort ett bra jobb som minister och jag utgår ifrån att han satsar på ytterligare en period i landets ledning. Han är, som jag ser det, självklar etta på vår lista. Emma Henriksson, hans ersättare, har också gjort ett bra jobb och har kanske varit en av de riksdagsledamöter som lyckats sticka ut och profilera partiet på ett positivt sätt under de senaste åren. Jag skulle bli förvånad om inte hon står som nummer två på riksdagslistan i valet nästa höst.

Men på platserna därunder finns det utrymme för ett antal till. Kristdemokraterna bör sikta på att ta åtminstone fyra mandat i valkretsen Stockholms län, och om partiet gör ett starkt val samtidigt som det blir fortsatt alliansmajoritet i riket bör dessutom en eller kanske rentav två på listan vara aktuella för statsrådstaburetter. Sex platser på listan bör därför anses som valbara, även utan personvalskryss.

Jag vet inte vilka som känner sig hugade att satsa på en framtid som riksdagsledamot, men det finns en hel del bra kandidater att fundera på. Robert Halef, gruppledare i Södertälje, Ella Bohlin, vår toppkandidat i EU-valet och tidigare KDU-ordförande, Maria Fälth, kommunalråd i Upplands-Väsby och ordförande i kvinnoförbundet och Ebba Lindsö, tidigare VD för Svenskt Näringsliv, är namn som poppar upp i mina tankar. Och varför inte Magnus Kolsjö, politiskt sakkunnig på Finansdepartementet som sägs sikta på att bli landstingsråd men i mina ögon kanske skulle passa ännu bättre som riksdagsledamot? Och det finns självklart en hel del andra, icke nämnda men icke heller glömda.

Vi har som sagt en spännande säsong framför oss, som förhoppningsvis ska resultera i en spännande valsedel och en spännande, kompetent och heterogen riksdagsgrupp under nästa mandatperiod. Och gärna betydligt större än den vi har idag...