20 februari 2009

Kris och utveckling

Vissa veckor blir det inte mycket bloggat för att det inte finns så mycket att säga. Andra veckor blir det inte så mycket för att det finns så otroligt mycket som måste göras - och som borde sägas. Den här veckan har hört till den sistnämnda kategorin. Konferenser, sammanträden, möten och studiebesök har avlöst varandra i en rasande fart, från morgon till kväll. Veckans viktigaste kommunala beslut i Huddinge var utan tvivel när vi i äldreomsorgsnämnden klubbade förfrågningsunderlaget för valfrihetsupphandlingen av hemtjänsten, men veckans mest dramatiska kommunala besked var SKL:s nya skatteprognos, som var dramatiskt mycket sämre än den förra prognosen, både för år 2009 och år 2010. Nu har ju vi i majoriteten - till skillnad från oppositionen - ändå vissa marginaler i budgeten, så för år 2009 behöver vi kanske inte göra så dramatiska förändringar för att få det hela att gå ihop (om inte nästa prognos blir ännu sämre), men för nästa år såg prognoserna usla ut redan innan. Kärva tider, mina vänner, kärva tider. Att SAAB efter nästan 60 år som förlustmaskin ser ut att behöva en rekonstruktion för att undvika konkurs är förstås inte orimligt, men tajmingen är inte perfekt, om man säger så.

Vill man så kan man förstås se dystert på allt, och jag tror att vi svenskar är ganska bra på det området, men om man ska vara ärlig så händer det samtidigt väldigt mycket positivt. Jag har redan nämnt den nya valfriheten i hemtjänsten, men jag har även tittat på flera konkreta exempel på hur vi håller på att lösa viktiga problem. I måndags besökte jag en av kommunens hemtjänstenheter och provade på "Mobipen", det digitalpennsystem som vi på försök använder för att dokumentera hemtjänstpersonalens arbete hemma hos kunderna. Även om försöket ännu är i sin linda och det finns en del inkörningsproblem tyckte jag att de resultat man hittills kunde se var väldigt positiva och jag fick också en del idéer om hur man kan utveckla det i framtiden. En bättre uppföljning av hemtjänsten är nödvändig för att möta de behov som såväl anhöriga som vi ansvariga politiker har av att känna oss trygga i förvissningen om att våra äldre faktiskt får den vård och omsorg de behöver. Mobipen ser ut att just nu kunna fungera som ett bra verktyg i det arbetet.

Och på ett studiebesök i tunnelbane- och spårvägsnätet tillsammans med andra landstingspolitiker har jag idag fått vara med och diskutera förändringar och förbättringar för att trafiken ska kunna bli bättre och transportera fler stockholmare - inte (bara) genom enorma investeringar i nya spår och tåg utan också genom mindre kompletteringar för att få trafiken att fungera lite snabbare, lite smidigare. Det ena utesluter inte det andra, men det är viktigt att vi har med oss alla de små, viktiga förbättringarna som kan göras och inte bara fokuserar på det storstilade och spektakulära.

Nej, nu är det snart en timme sedan resten av folket gick hem från kommunhuset, och solen skiner i parken utanför mitt kontor. Det är dags att dra sig hemåt för mig också. De hundratals sidor som jag ännu inte hunnit läsa inför nästa veckas möten får anstå till helgen.

13 februari 2009

Konkurrens och kundvänlighet på spåren

Enligt ett nytt regeringsförslag ska SJ förlora monopolet på persontågstrafik i Sverige, rapporterar SvD. Fast i ärlighetens namn ska man väl säga att något monopol knappast kan anses råda idag. Åker jag pendeltåg i Stockholm idag körs de av Stockholmståg, som visserligen har SJ som storägare men ändå är ett separat bolag som vunnit en landstingsupphandling. På samma sätt har ett antal andra sträckor upphandlats av olika länstrafikkonstellationer runt om i landet. På liknande sätt har det gjorts statliga upphandlingar på en del långsträckor. Inte sällan finns det till och med olika bolag som med olika komfort, snabbhet och pris kör samma sträcka.

Men, alright, på många sträckor finns fortfarande ett SJ-monopol - och det vore bra om det bröts upp. Själv får jag nog räknas till tågentusiasternas skara. Jag åker gärna och ofta tåg i andra länder. Men i Sverige blir det inte ofta att jag åker annat än i Mälardalen. Det höga priset i kombination med att man oftast ska bestämma i så god tid när man ska åka gör att jag oftast väljer andra alternativ, när så är möjligt: buss eller till och med bil.

Med bättre konkurrens på spåret skulle det kanske finnas tågoperatörer som skulle göra långresor med tåg attraktiva även för sådana som jag? Det är i alla fall min förhoppning. Just kundvänlighet måste komma i centrum. Där bör man till exempel se till att det går enkelt att köpa biljetter till alla tågbolag, även för den som inte har full koll på vilka operatörer som kör just den sträcka man vill åka, liksom man bör ha tidtabeller med alla tåg som stannar på stationen - inte bara en tidtabell för varje tågoperatör, som det är idag på många stationer.

SvD

12 februari 2009

Bra för de sverigefinska pensionärerna

Idag var jag och talade hos de sverigefinska pensionärerna. Både folk från Huddinge finska förening och finska PRO var med. Jag upplevde att det jag berättade togs emot på ett positivt sätt - och varför skulle det inte det? I nästa månad tas förhoppningsvis första spadtaget vid om- och utbyggnaden av Björnkulla äldreboende med sina finskspråkiga avdelningar (som inte bara kommer att få 23 nya platser och ett tillagningskök utan även en bastu!) och nästa vecka kommer vi att fatta beslut om förfrågningsunderlaget i den stora valfrihetsupphandlingen av hemtjänsten, vilket förhoppningsvis på lite sikt kommer att leda till att vi bland annat får en hemtjänstutförare speciellt inriktad på hemtjänst för finsktalande. Den politik som Kristdemokraterna och den styrande majoriteten i Huddinge står för är bra för Huddinges finskspråkiga pensionärer och jag känner mig stolt över att presentera den när jag är ute på möten som idag.

10 februari 2009

Om Fredrik Reinfeldt vill be...

Gud välsigna Sverige i slutet av sina tal så tycker jag att det ska stå honom fritt att göra det. Men om han är ungefär så kristen som jag misstänker skulle det bara vara fånigt av honom att uttala dessa ord. Det är viktigt med religionsfrihet - även för statsministrar. Jag skulle tro att även Else-Marie Lindgren (kd) håller med om det.

DN SvD Dagen

Demokratin och pratmakarna

Har inte riktigt hämtat mig från gårdagens kommunfullmäktigemöte än. Mötet höll på länge, länge, men ändå fick bortåt hälften av alla ärenden bordläggas av tidsbrist. Anledningen var, som så många gånger förr, att ett ärende (i detta fall projektplanen) gav en möjlighet för hugade herrar att inleda en bostadspolitisk debatt med fokus på hyresrätter.

Frågan om olika typer av talartidsbegränsningar i fullmäktige kommer med jämna mellanrum upp på dagordningen - gärna strax efter en bostadspolitisk debatt. De som är emot brukar avfärda förslagen med hänvisning till att det är "odemokratiskt" eller åtminstone skulle "inskränka demokratin". Men frågan är om demokrati verkligen är att ett gäng medelålders herrar får prata hur mycket de vill (och säga saker som de sagt tusen gånger förut) medan småbarnsföräldrar och de som ska iväg till jobbet tidigt nästa morgon stressat skruvar på sig i sina stolar och de av oss fullmäktigeledamöter som inte orkar med ännu ett da capo går ut och fikar i foajén.

I landstinget har man en finurlig form av talartidsbegränsning. Där är inte bara den personliga talartiden begränsad utan även partiernas tid så om till exempel Rolf Carlsson (s) pratar för länge så skulle det vara Tomas Henriksson (s) och Ann-Marie Högberg (s) som får stryka på foten (eller åtminstone i sina anföranden).

Jag förutsätter att frågan om fullmäktiges arbetsformer på nytt kommer att tas upp i demokratiberedningen och hoppas att vi den här gången ska kunna komma vidare. Demokratin är definitivt inte betjänt av att pratmakare förhindrar det kommunala beslutsfattandet på det sätt som skedde igår.

(Fast det viktigaste beslutet fattades i alla fall - nu är om- och tillbyggnaden av Tallgårdens Äldrecentrum slutgiltigt godkänd. Byggstart i april.)

04 februari 2009

Jobbskatteavdrag.se

Jag inser att de flesta av er nog redan har ett grepp om hur mycket ni har tjänat på jobbskatteavdraget och Alliansens politik, men för den händelse någon inte har full koll rekommenderar jag Jobbskatteavdrag.se. Jag blev för egen del förvånad över hur mycket pengar det handlade om. Och för en låginkomsttagare som tjänar 16.000 kr i månaden innebär sänkt skatt med 1.116 kr i månaden en 24-procentig skattesänkning, vilket i pengar motsvarar 11 % i löneökning. Inte illa.

02 februari 2009

Häpnadsväckande dumt, (FP)

Folkpartiet har på senare år på ett väldigt skickligt sätt lyckats muta in skolfrågorna och integrationsfrågorna som "sina". Och inte sällan finns det kloka, allmänborgerliga tankar bakom de idéer de lyckas ta patent på. Men ibland slinter det bara till i tyckarfabriken och man spottar ur sig förslag som är rent häpnadsväckande i sin dumhet. Dagens utspel i Svenska Dagbladet från en arbetsgrupp om att ämnesundervisning på andra språk än svenska ska förbjudas hör till den kategorin.

När jag gick i Vretskolan i Skogås för många herrans år sedan fanns det även en finskspråkig klass på skolan. Eleverna som gick i den klassen hade en stor del av undervisningen på finska. Efter några år integrerades eleverna i de vanliga klasserna. De talade då inte bara god finska utan även god svenska.

Idag är det många barn i Skogås-Trångsund som väljer en engelskspråkig skola under de sista åren av grundskolan. Som jag förstått det är ungefär hälften av undervisningen där på engelska.

Nu är ju inte engelska modersmål för flertalet av de barn som väljer en engelskspråkig skola så kanske faller det inte under Folkpartiets förslag till förbud???

Gemensamt för de arabiska föräldrar som väljer en skola med arabiskspråkig undervisning för sina barn och de svenskspråkiga föräldrar som väljer en engelskspråkig skola åt sina barn är dock att de vill sina barns bästa. Vad som är bäst kan variera från elev till elev. Men i många fall är det säkerligen en tillgång att få undervisningen på sitt modersmål. Om jag vore förälder skulle jag mycket hellre se att mitt barn lärde sig matematik på ryska eller kinesiska än att det inte lärde det sig alls och jag är säker på att detsamma gäller för såväl svenskspråkiga som invandrade föräldrar i vårt land.

Mer tveksam känner jag mig till att barnen - som min brorsdotter berättade för mig igår - ägnar sig åt astrologi på NO-lektionerna i den kommunala skolan hon går i. Vidskepelse hör inte hemma i klassrummen - vare sig undervisningen sker på svenska, engelska eller arabiska.

DN SvD SvD