29 mars 2007

En glädjens dag

Det blir en glädjens dag när förmögenhetsskatten försvinner. Jag hör själv inte till de direkt drabbade av den, men indirekt har vi alla drabbats, för det är en skatt som försvårar sparande och gör att pengar försvinner ur landet istället för att bygga upp det.

Nästa steg måste bli fastighetsskatten, en till sin konstruktion omoralisk skatt som beror på vad ens grannar lyckas kränga sin kåk för. Om den delvis ersätts av en kommunal avgift som används till att täcka delar av kommunens mark- och gatukostnader är det ännu en bonus. Idag står skattebetalarna för ungefär 130 Mkr per år i Huddinge - medan staten tar alla intäkterna från fastighetsskatten.

Vi får alltså hoppas på fler glädjedagar i framtiden.

27 mars 2007

Så drabbar Handels-strejken Huddinge

Så vitt jag kunnat utröna är det tre Huddinge-butiker som drabbats av Handels varsel: Ica Kvantum i Kungens Kurva, Lindex i Huddinge C och Willys i Länna. Men förhoppningsvis hinner det här lösas innan senast dagen innan skärtorsdagen och då drabbas vi huddingebor förstås inte alls...

Emma ny distriktsordförande

I lördags hade Kristdemokraterna i Stockholms län distriktsstämma i Sollentuna. Distriktstämmor kan ofta vara tillställningar där man bara fastställer att allt ska fortsätta som förut, men just den här gången var det tvärtom. Utifrån den valanalys och organisationsutredning som gjorts valde stämman att fatta beslut om en radikal förnyelse och förändring av både distriktsstyrelsen och hela organisationens arbetssätt. Ansvariga för att leda detta arbete blev distriktsstyrelsen nya presidium - med Emma Henriksson, Trångsund, riksdagsledamot (och, ifall någon undrar, min svägerska) som ordförande och Magnus Kolsjö, Flemingsberg, politiskt sakkunnig hos kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, som 2:e vice ordförande. Precis som Stig Nyman, landstingsråd tillika valberedningens ordförande, sade bör kompetens, inte postadress, vara avgörande, och vi i Huddinge kan vara glada över att vi har så duktiga politiker bland våra medlemmar.

20 mars 2007

(s) försenar pensionärsrådet

Tyvärr blev det minoritetsåterremiss för vårt förslag till nytt reglemente för Huddinge pensionärsråd. Det betyder naturligtvis att starten för det nya pensionärsrådet, där alla pensionärsorganisationer i kommunen ska finnas representerade, försenas ytterligare, vilket jag verkligen beklagar.

Äntligen ramtimmar i hemtjänsten

Igår fattade kommunfullmäktige beslut om så kallade ramtimmar inom hemtjänsten. Istället för detaljstyrda biståndsbeslut kommer vi nu istället få ramtimmar inom större områden som städning, tvätt, inköp och måltider – timmar som kunderna själva kan bestämma hur dom ska användas. Det är en viktig valfrihetsreform, som i ett slag kommer att flytta ett stort inflytande från biståndshandläggarna till de berörda – hemtjänstkunderna.

Det här är bra både för våra kunder, som får större möjlighet att bestämma över sina egna liv, och för vår personal, som får bättre möjlighet att ge kunderna god service - vilket trots allt är det roligaste som finns när man jobbar i ett serviceyrke. Alla vinner.

Systemet med ramtimmar kommer att vara infört fr.o.m. den 1 april.

19 mars 2007

Mona tar ut riktningen

Ett citat ur Mona Sahlins "linjetal" när hon valdes till partiledare igår:

"Allt kristdemokraterna är för, är det en bra princip att vara emot, tycker jag."

Inget hopp om värdig vård och omsorg i socialdemokraternas Sverige, således. Man får hoppas att väljarna uppfattat den tydliga signalen - och ser till att sossarna inte kommer tillbaka till makten.

15 mars 2007

"Femtio företag säljer hemtjänst"

Tidningen Dagens Samhälle skriver i veckans nummer om kundval inom hemtjänsten. Det exempel man tar är Nacka, föregångskommunen framför andra. Artikelrubriken är "Femtio företag säljer hemtjänst" - och det visar ju tydligt på den skillnad i kundens valmöjligheter som finns i Nacka jämfört med i Huddinge, där bara HSB Omsorg bedriver hemtjänst, förutom kommunen förstås. Men arbete pågår i alla fall för att öka kundernas valfrihet även hos oss. Jag hoppas att ett nytt regelverk för auktorisation av utförare inom hemtjänsten ska kunna beslutas i fullmäktige i juni, och att vi till hösten ska kunna ha ett tiotal olika entreprenörer.

12 mars 2007

Blandade känslor i Paris-Nice

Igår satte årets cykelsäsong igång på allvar med prologen till etapploppet Paris-Nice. Som svensk var det med lite blandade känslor man tittade på loppet på Eurosport. Å ena sidan kunde man glädja sig åt att den unge gotlänningen Thomas Lövkvist kom in på en nionde plats, bara fyra sekunder efter vinnaren David Millar. Å andra sidan kunde man känna frustration över att det svenskregistrerade proffslaget Unibet.com inte fick vara med, fastän de enligt sportens egna regler skulle ha rätt till det. Skälet till det är att arrangören av Paris-Nice (och Tour de France och en mängd andra tävlingar) ligger i konflikt med Internationella Cykelförbundet och valt det svenska laget som slagpåse under konflikten.

Tänk er vad som skulle hända om utföråkningens världscuparrangör i Åre valde att inte låta det franska laget starta i sina tävlingar. Skulle det var rätt? Skulle det vara rimligt? Skulle Frankrike acceptera en sådan skymf?

Svaren är nej, nej och näppeligen. Förmodligen skulle såväl president Chirac som hela kopplet av presidentkandidater vara framme och uttala sitt stöd för det franska landslaget och sin avsky inför den svenska arrangörens agerande.

Precis likadant borde det vara med den franska arrangören ASO:s behandling av Unibet.com. Sverige måste agera - inte bara Svenska Cykelförbundet, utan även svenska parlamentariker, europaparlamentariker och ministrar. Om det inte är en fråga för Fredrik Reinfeldt så borde i alla fall idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) och EU-minister Cecilia Malmström (fp) agera. Rätt ska nämligen vara rätt, även när svenskar drabbas.

09 mars 2007

Pressmeddelande: Nya äldreboenden planeras

Ett pressmeddelande som kommunen skickat ut:

Nya äldreboenden planeras

Under de närmaste sju åren kommer Huddinge att behöva skapa omkring 245 nya platser i äldreboenden. Kommunen tittar nu på möjligheten att i en första etapp bygga ett äldreboende med 80-100 platser vid Visättra ängar för att möta det ökade behovet.

Under de närmaste tre åren behöver vi omkring 165 nya platser i äldreboenden och därefter ytterligare omkring 80 platser fram till år 2014. Därför undersöker man nu möjligheten att bygga flera nya äldreboenden på olika platser i kommunen.

Den 5 mars fattade kommunstyrelsen beslut om att göra en förstudie som ska undersöka var vi kan bygga de nya äldreboendena. Till att börja med ska man ta reda på om det går att bygga ett äldreboende vid Visättra ängar och därefter ett vid Rosenhill i Vistaområdet.

– Utgångspunkten är att skapa bästa möjliga trivsel och kvalitet för de boende, utan att ge avkall på lokaleffektivitet och ekonomi, säger äldreomsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (kd).

Visättra ängar

Flemingsberg, där Visättra ligger, är ett område som utvecklas och växer. Där skulle det kunna gå snabbt att få igång byggandet av ett nytt äldreboende. Äldreboendet vid Visättra ängar planeras ha 80-100 platser och skulle kunna stå färdigt vid årsskiftet 2009/10.

– Visättra ängar är en trevlig plats för ett äldreboende med möjlighet till promenader och utomhusvistelse nära naturen. Närheten till pendeltågstationen och bussar gör det också enkelt för släkt och vänner att besöka äldreboendet, berättar Karl Henriksson.

06 mars 2007

Hände det inget förra veckan?

För den händelse någon undrar om det inte hänt något spännande mellan den 22 februari och igår, kan jag meddela att det snarast hänt alldeles för mycket hela tiden. Hela förra veckan var rätt galen, med möten med massor av olika tjänstemän, studiebesök på vårt fantastiska finsk/svenska lilla äldreboende i Björnkulla, Flemingsberg, och besök på demokratiforum i Flemingsberg för att prata framtidens äldreomsorg, bland mycket annat. Jättekul, men också rätt utmattande. Och när jag sen väl fått lite tid att andas ut och blogga har det strulat med relationerna till min bloggleverantör. Därav det glesa uppdaterandet. Jag hoppas att det ska fungera bättre framöver.

Nya äldreboenden på g

Efter en hel del debatt klubbade kommunstyrelsen igår en rad viktiga äldrefrågor, och då kanske framför allt inriktningsbeslutet om lokalisering av nytt äldreboende, där man beställer lokalförstudier för två mellanstora enheter om vardera cirka 80 platser, en i Visättra Ängar och en intill Rosenhills vårdhem i Fullersta/Vista. Jag tycker att det känns jättebra att man går vidare på det här sättet. Visst skulle jag gärna ha sett att beslutet fattades för två år sedan, för då hade man haft betydligt bättre möjligheter att styra boendena till de områden där efterfrågan är som störst - men å andra sidan hade det då bara byggts ett jätteboende, eftersom sossarna då fortfarande satt vid makten, och det hade sannolikt ändå hamnat i någon av kommunens utkanter. Med Rosenhillsalternativet visar vi att vi har lyssnat på medborgarnas önskemål om att bo kvar i närheten av sitt tidigare boende i centrala Huddinge. I etapp 3 - efter Visättra Ängar och Rosenhill, som vi räknar med kommer att kunna stå klara 2009-2010 - riktar vi in oss på att hitta en lokalisering i den västra delen av kommunen. Varför inte i Västeräng? Behovet i Segeltorp kommer att växa väldigt kraftigt under åren fram till 2015.