30 maj 2008

Nu är det pensionärernas tur

Pensionerna är kristdemokraternas enskilt viktigaste fråga i höstens budgetförhandlingar. Pensionärerna, särskilt de med de lägsta inkomsterna, måste få bättre ekonomi i vardagen.

Det säger Göran Hägglund i en debattartikel på Politikerbloggen, vilket gör mig väldigt glad. Höjda garantipensioner var något som vi redan för flera år sedan såg som en mycket viktig fråga, både i partiet centralt och här i Huddinge.

Nu förväntar jag mig konkreta resultat senast i budgetproppen i höst.

Huddinges äldreomsorg ett gott exempel

"Kusliga missförhållanden inom svensk äldreomsorg" är rubriken på värdighetsutredaren Thorbjörn Larssons debattartikel i DN idag. Och ändå blir jag faktiskt glad när jag läser den. Dels för att det finns en rad förslag till vad vi kan göra åt saken, dels för att Huddinges äldreomsorg lyfts fram som ett av fem positiva exempel på hur man faktiskt försöker komma åt problemen.

Vårt värdegrundsarbete ska genomsyra hela vår verksamhet. Även jag har ledorden Mening, Respekt, Trygghet, Kunskap och Gott bemötande uppsatta på min vägg så att jag hela tiden ska kunna påminnas om varför vi gör det vi gör - och varför vi hela tiden måste sträva efter att göra det ännu bättre. Som ordförande för äldreomsorgsnämnden i Huddinge är jag stolt över det arbete som vi utför, men det innebär inte att man på något sätt kan slå sig till ro. Varje dag finns den sövande frestelsen att se våra äldre som objekt istället för subjekt - värdefulla individer med en egen identitet och vilja, egna passioner och önskemål och en rätt att bli behandlade med respekt.

Jag hoppas att Värdighetsutredningens förslag ska kunna bidra till att göra äldreomsorgen i Sverige bättre på att se människan. Men til syvende og sidst kommer det ändå alltid att komma an på oss som på olika sätt möter äldre i samhället och i äldreomsorgen - det är vi som måste se och bejaka den enskilda människan. Inte ens aldrig så kloka utredningsförslag kan någonsin ta ifrån oss vårt personliga ansvar.

SvD AB

27 maj 2008

Snöskottning och nytt äldreboende

Igår hade kommunstyrelsen sammanträde, ett långt och innehållsrikt sådant. I två av de ärenden som berörde äldreomsorgen mest beslutade vi (eller rättare sagt de, för jag var inte tjänstgörande) att återremittera dem.

I frågan om en ändring av avgiften för biståndsbedömd snöskottning (så att man slipper betala ifall man inte får någon) återremitterades ärendet för att Socialnämnden ska kunna fatta beslut om motsvarande ändring i taxan för handikappomsorgen. Vi tyckte inte att det kändes rätt att äldre och handikappade skulle betala olika mycket för samma tjänst. Men det finns så vitt jag har kunnat utröna ingen som helst oenighet i själva frågan om den sänkta avgiften, utan de äldre som ännu inte fått någon räkning för senaste vinterns snöskottning kan i de allra flesta fall utgå från att någon sådan inte heller kommer att komma. (Några har ju faktiskt fått snöskottning utförd och de kommer enligt förslaget till ny taxa få en räkning på 300 kr per tillfälle.)

Beträffande mark- och exploateringsavtal för ett nytt äldreboende och vårdhotell vid Flemingsbergs centrum återremitterades det för att äldreomsorgsnämnden skulle få yttra sig i ärendet. Oppositionen ville även ha en djupare granskning av den tilltänkta vårdgivaren (Attendo Care) samt att avtalen mellan fastighetsägaren Senectus AB och Attendo Care skulle biläggas.

Just nu är det speciellt kontroversiellt att det är Attendo Care som har tänkt driva äldreboendet. Dels för att de ägs av ett riskkapitalbolag, dels för att det finns en diskussion om risken för att ett fåtal stora vårdföretag blir alltför dominerande på marknaden.

Själv tycker jag att vi ska vara mer oroliga över bristen på riskkapital i svenskt näringsliv än att riskkapitalbolag faktiskt är med och utvecklar äldreomsorgen. Sedan måste de naturligtvis göra ett bra jobb med att skapa attraktiva boenden för våra äldre, annars kommer de på sikt att ha väldigt svårt att få någon som vill bo hos dem. De är nämligen inte så dominerande inom äldreomsorgen som somliga gör gällande - idag drivs till exempel alla äldreboenden utom ett i Huddinge kommun av just kommunen, och på det privata (Mangården/Opalgården, Caremas anläggning i Visättra Ängar) har kommunen nästan inga placeringar. Om Attendo Care etablerade sig i kommunen skulle det alltså öka mångfalden, inte minska den.

Beträffande det planerade nya äldreboendet i Flemingsberg är jag nöjd med att ärendet har remitterats till äldreomsorgsnämnden så att vi får möjlighet att komma med synpunkter. Remissen kommer upp redan på vårt sammanträde den 18 juni, så förvaltningen håller på för fullt med att skriva ett tjänsteutlåtande.

26 maj 2008

Inger utreder föräldrastöd

Förre civilministern Inger Davidson (kd) ska utreda föräldrastöd, meddelar Socialdepartementet idag. Det tycker jag låter väldigt bra. Föräldrar har inte någon lätt situation idag - det är minst sagt en utmaning att vara förebild och uppfostrare i ett föränderligt, individualistiskt samhälle och många är nog de föräldrar som känner att de kommer till korta. Därför är föräldrautbildningar och andra typer av föräldrastöd något som jag hör allt fler ropa efter. Och jag har svårt att tänka mig någon bättre person att utreda frågorna än just Inger Davidson, som genom åren skaffat sig en otrolig bredd i sitt politiska arbete men hela tiden haft barnens och familjernas situation som sitt absoluta fokus. Nu kommer det att bli en intensiv period för henne, eftersom utredningen ska vara färdig redan i slutet av detta år.

24 maj 2008

Vårbydagar

Det har varit mycket Vårby de senaste dagarna. Igår invigdes nya Vårby vårdcentral med pompa och ståt, tal av nya finanslandstingsrådet Catharina "Kattis" Elmsäter-Svärd, guidad rundtur, indisk dans och svensk tårta. Idag firades Vårbydagen vid Myrstugan ovanför Vårby brygga. Folkligt och festligt, ballonger, karuseller och mat från hela världen. Det känns positivt, det finns en framtidstro i Vårby och det finns många idérika och engagerade människor.

20 maj 2008

En titt på framtidens kollektivtrafik?

Idag har jag varit på studiebesök i Uppsala tillsammans med en grupp politiker, tjänstemän och företagsrepresentanter från Huddinge. Målet för vår visit var den provbana för spårtaxi, som det koreanskägda företaget Vectus byggt upp i utkanten av staden. För mig, som spårtrafikgeek, var det ett väldigt spännande besök, även om vi tyvärr inte fick provåka fordonet.

Spårtaxi är ju någonting som har diskuterats i många år. Inte minst har Kungens Kurva framhållits som ett exempel på en plats där det skulle kunna vara en bra lösning. Idag är det ju väldigt otympligt att besöka handelscentret utan bil - speciellt om man vill besöka ett antal olika butiker. Det blir lätt så att man till och med tar bilen från butik till butik. Kanske inte världens mest ekologiska lösning...

När jag först hörde talas om spårtaxi kändes det som science fiction, men nu verkar det som om tekniken börjar komma på plats. Då återstår det att lösa den ekonomiska frågan. Låt säga att investeringskostnaden för ett spårtaxisystem är 80 Mkr per kilometer. Väldigt mycket pengar. Vem är det som ytterst ska stå för notan? Resenärerna? Kommunen/erna? SL? Privata företag, t.ex. butiker eller fastighetsägare i Kungens kurva? Kanske allihop? Det är kanske den knivigaste frågan att lösa - för många vill säkert ha ett system, men ingen vill vara den som betalar räkningarna.

19 maj 2008

Jag håller med, Ingela

Det är inte ofta jag kan säga det, men i frågan om att omvandla Stockholms läns landsting till en region håller jag helt och hållet med Ingela Nylund Watz (s) senaste utspel i SvD. Det vore bra om det bildades en region som tog över ett antal arbetsuppgifter från den statliga Länsstyrelsen, kommuner utanför Stockholms län bör få möjlighet att gå med i den nya regionen och förhandlingar bör inledas med Södermanlands län, som ju redan markerat att man vill ingå i den nya regionen. Det är synd att moderaterna i länet är så negativa till varje form av förändring på det här området - en bred uppgörelse förutsätter ju att både (s) och (m) faktiskt har en vilja att vara konstruktiva.

17 maj 2008

Varken valfrihet eller rättvisa

Så har då Socialdemokraterna presenterat sitt senaste svar på det hotande vårdnadsbidraget: förlängd föräldraledighet, rapporterar SvD. Man har valt att inte presentera någon finansiering av reformen, som utan tvivel kommer att bli mycket dyr eftersom den förutsätter att samhället samtidigt betalar både föräldraledigheten och förskoleplats. Man har också valt att inte hjälpa dem som faktiskt vinner allra mest på vårdnadsbidraget, nämligen alla dem som av olika skäl inte vill ha sina barn i förskolan. Kort sagt lyckas man åstadkomma ett förslag som varken leder till ökad valfrihet för barnfamiljerna eller ökad rättvisa mellan barnfamiljerna, men däremot ger väsentligt ökade kostnader för skattebetalarna. Way to go!

16 maj 2008

Dopning - ett europeiskt problem

Den här veckan har Kristdemokraternas nya europapolitiska program presenterats (läs det här). Det står naturligtvis mycket klokt i programmet, men det som gladde mig alldeles speciellt när jag skummade igenom det alldeles nyss var förstås att man på flera viktiga punkter valt att lyssna på det remissyttrande som Kristdemokraterna i Huddinge lagt. Allra tydligast blir det i avsnittet om dopning, ett folkhälsoproblem som jag som stor cykelsportentusiast stöter på alltför ofta. Jag känner mig både stolt och nöjd med att partiet valt att lyfta upp den här frågan som en viktig europafråga, för det är på det europeiska planet som vi verkligen skulle kunna påverka.

Och i eftermiddag når Giro d'Italia äntligen sin första riktiga bergsmålgång för i år. Förhoppningsvis kommer Gustav Larsson att visa att han verkligen var värd kaptensrollen i storlaget CSC och kan vara med och slåss om en topplacering i sammandraget. Kanske hänger årets svenska cykelframgångar samman med att sporten är renare än den varit på många, många år. Men fortfarande finns det mer att göra. Kan Europa enas om en tydlig, gemensam kamp mot dopningen har vi kommit en lång väg. Det ser jag fram emot.

15 maj 2008

Göran, Filippa och jag funderar på vårdköerna

Jag var på Vårdgivardagen i Aula Magna på universitetet idag. Socialminister Göran Hägglund (kd) och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m) inledde med att ge sin respektive syn på de utmaningar som vården står inför idag. Problembilden var ganska likartad, får man väl säga, med betoningen på de problem som finns beträffande tillgängligheten. Kort sagt var de rörande överens om att den vård som folk får i allmänhet är bra, till och med mycket bra, men idag får väldigt många människor vänta alltför länge på att få den vård som de har rätt till. Visst är det bra att vi har en vårdgaranti, men det räcker inte att garantera - vården måste också leverera.

Igår snackade jag med en god vän som jobbar som egenföretagare inom datakonsultbranschen. Vi kom att prata om försäkringar och han berättade att han bland annat hade en sjukvårdsförsäkringar. "Jaså, du vill gå före i köerna?" frågade jag, hängiven anhängare av den skattefinansierade vården som jag är. "Egentligen inte," förklarade min gode vän, "men om jag sänker min sjukskrivningstid med en enda dag per år så har jag tjänat in försäkringskostnaden."

Frågan är hur mycket samhällsekonomin förlorar varje år på att folk inte får vård direkt utan istället går sjukskrivna. Eller på att folk inte är anställningsbara för att landstinget, som bekostar hjälpmedel och rehabilitering, inte har råd att satsa på de bästa hjälpmedlen utan nöjer sig med dem som är "tillräckligt bra". Kanske skulle - och nu får ni ha visst överseende med att jag brainstormar lite medan jag bloggar - sjukvården för vuxna snarare bekostas via försäkringskassan än via landstingsskatten. I slutändan skulle det ändå vara vi skattebetalare som stod för notan, men plötsligt skulle det finnas ett pris även på den tid som vi behöver vänta på att få vård.

13 maj 2008

Barnpeng - "vårdnadsbidrag light"

Miljöpartiets Maria Wetterstrand kräver i SvD idag en barnpeng ifall Miljöpartiet ska vara med i ett regeringsskifte efter valet. Lars Ohly (v) kallar förslaget för "vårdnadsbidrag light", och för en gångs skull kan jag faktiskt hålla med den gamle kommunisten. Även om vi förstås har lite olika åsikter om huruvida vårdnadsbidraget är bra eller inte. Vad gäller miljöpartiets förslag är frågan varför man skulle vilja ha en barnpeng enligt miljöpartimodell när man kan ha ett vårdnadsbidrag à la Alliansen. Jag ser inga egentliga fördelar för föräldrarna. Nej, vi får hoppas att regeringen sitter kvar efter valet - och att Miljöpartiet ansluter sig till förespråkarna för verklig valfrihet för barnfamiljerna.

09 maj 2008

Ett viktigt steg för Bajen

DN presenterar en viktig nyhet idag: att AEG köper Stockholm Globe Arena, som driver Globen-arenorna (inklusive Hovet och Söderstadion). Jag skulle tro att det här är ett steg i processen att skapa Nya Söderstadion - och förmodligen ett mycket viktigt sådant. AEG är ju även huvudägare i Hammarby Fotboll AB. Det borde därför vara svårt för oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (s) - som precis som jag har ett grön-vitt hjärta - att vända sig emot förslaget. Att AEG dessutom förmodligen har större förutsättningar att få hit toppartister av olika slag till arenorna gör inte upplägget mindre tilltalande.

Mer info: Hammarbyfotboll.se, Hammarbyfotboll.se,

05 maj 2008

Flaggskepp och folk

Ikväll var fullmäktige faktiskt lite intressantare än vanligt - beklagligt nog. Ett medborgarförslag om belysning av lekplatsen vid Rådsparken medförde en lång debatt där lekplatsen bland annat kallades "flaggskeppet" bland kommunens lekplatser som motiv för varför just den lekplatsen och ingen annan skulle få belysning. När det sedan begärdes votering visade det sig att inte mindre än fyra moderater och en folkpartist valde att avstå, vilket i sin tur innebar att oppositionen vann. Under folkomröstningskampanjen ville många partier att pengarna istället skulle satsas på saker som var viktigare för de boende i Skogås-Trångsund. Men i praktiken hmnar de förstås oftast i centrala Huddinge. För det är ju där kommunens "flaggskepp" finns.

Intressant var också debatten om vårdnadsbidrag, där oppositionen på nytt visade hur de ser på valfrihet, och på föräldrar. Det är en skrämmande bild: Föräldrar är helt uppenbart en fara för barnen. De enda som verkligen kan ge små barn det de behöver är förskolans personal. Vilket naturligtvis är en helt absurd ståndpunkt, som motbevisas av att det faktiskt har blivit folk av barn i alla tider. Jag önskar att jag kunde tro att framtidens förskoleutbildade barn skulle bli något bättre, men det bästa vi kan hoppas på är nog att det blir folk av dem också. Det bästa sättet att nå dit är att stödja föräldrarna och hjälpa dem i deras roll. Där är vårdnadsbidraget en del, en trygg och bra förskola en annan. Inte antingen eller, utan både och. För barn är olika och familjer är olika. Men den tanken är tyvärr fullständigt främmande för Socialdemokraterna.