28 augusti 2013

Smarta pendelbåtslösningar hör framtiden till

Vi kristdemokrater gillar pendelbåtar. Och det gör medierna också. Den här veckan har jag fått berätta om det beslut om två nya pendelbåtslinjer som trafiknämnden fattade igår i både Metro och Res- och trafikforum, plus att både SVT:s och TV4:s regionala nyhetssändningar uppmärksammat nyheten. När jag läste tidningen i morse fick jag se att vårt arbete för pendelbåtstrafik till och med uppmärksammades på Svenska Dagbladets ledarsida.

Alla håller inte med om att pendelbåtar är en bra idé. Många lever med en förlegad bild av hur båttrafiken i Stockholm kan fungera, baserad på tunga och långsamma fartyg, nästintill kvar i ångbåtseran. Vår kristdemokratiska vision för pendelbåtstrafiken är något helt annat. Jag skriver lite grann om det på vår hemsida idag, och har tillsammans med Stig Nyman och Michael Stiernström också skrivit ett par debattartiklar i ämnet i sommar.

Moderna, lätta, snabba och miljövänliga katamaraner ger många fördelar jämfört med ännu fler fordon på redan hårt ansträngda spår och vägar. Pendelbåtar är inte lösningen med stort L för Stockholms trafikinfarkt, men blir ett viktigt bidrag till att minska trycket på vissa sträckningar. Det beslut som trafiknämnden fattade igår pekade tydligt ut två sådana sträckningar där vi nu vill få igång pendelbåtstrafik, nämligen mellan Ekerö och Gamla stan samt mellan Ulvsunda och Södersjukhuset.

Fortsättning lär följa. För smarta pendelbåtslösningar hör framtiden till.

26 augusti 2013

Mer omsorg, mindre byråkrati

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver äldreminister Maria Larsson (KD) tillsammans med fyra andra kristdemokrater om att Socialtjänstlagen borde ändras så att kommunerna får möjlighet att erbjuda äldreomsorg utan biståndsbedömning.

Den hälsosamme ekonomisten, en blogg som ofta uttrycker kloka synpunkter, "hissar varningsflagg" för förslaget. Och jag kan förstå oron, för om alla äldre skulle begära lika mycket äldreomsorg som de som idag har mest skulle systemet haverera på nolltid. Ja, det räcker med att tio procent av de äldre skulle göra det så skulle inte kommunerna ha råd.

Men jag tror ärligt talat inte att det finns någon större anledning till oro.

Dels handlar förslaget om att ge kommunerna möjlighet, dvs det föreslås inte att kommunerna ska ge äldreomsorg utan biståndsbedömning utan att det ska bli möjligt att inom hela eller delar av verksamheten öka valfriheten på detta sätt. Naturligtvis skulle ingen ansvarsfull kommunpolitiker låta kostnaderna skena okontrollerat.

Dels har förslaget i praktiken redan testats i en rad kommuner. En ändring i socialtjänstlagen skulle innebära att kommunala beslut som idag är i en juridisk gråzon, skulle bli tydligt lagreglerade. Föregångskommunen på området är Linköping, som tillämpat ett liknande system i många år för delar av sin äldreomsorg. Idag tror jag att man där talar om "förenklad biståndsbedömning", vilket innebär att en biståndsbedömare godkänner brukarens beställning av till exempel hemtjänstinsatser.

I Huddinge har vi också för något år sedan infört förenklad biståndsbedömning för vissa hemtjänstinsatser. Bakgrunden var att biståndsbeslut om snöröjning krävde en orimligt stor arbetsinsats för våra biståndsbedömare. Byråkratin kostade nästan lika mycket som snöröjningen. När vi ändå höll på beslutade vi oss för att även erbjuda förenklad biståndsbedömning för trygghetslarm och serviceinsatser som städning och hjälp att handla. Tanken att en socionom ska besluta om 80-åringar är tillräckligt sköra för att ha behov av ett trygghetslarm känns inte riktigt rimlig.

Men begreppet förenklad biståndsbedömning finns förstås inte i Socialtjänstlagen så vi är inte säkra på vad lagen egentligen tillåter. Den lagändring som Maria Larsson och Kristdemokraternas äldreomsorgsgrupp föreslår skulle undanröja sådana frågetecken och ge kommunerna möjlighet att minska byråkratin för att istället fokusera på själva omsorgen om de äldre. Det tycker jag är en vettig inställning.

21 augusti 2013

Adaktusson, Busch Thor och Anefur

Att Lars Adaktusson föreslås toppa Kristdemokraternas valsedel till EU-parlamentet kommer nog inte som någon överraskning. Provvalsresultatet från i våras talar sitt tydliga språk: Lars har ett oerhört starkt stöd i partiet, och efter att ha samtalat med honom om EU-politik och uppdraget som parlamentariker och även lyssnat på honom i olika offentliga sammanhang känner jag också en trygghet i att han också förtjänar detta starka förtroende.

När Kristdemokraternas nomineringskommitté idag avslöjade sitt förslag till topp 3 på Europaparlamentslistan kanske intresset är större för vilka vi valt att placera på platserna 2 och 3. Ebba Busch Thor, ungt, färgstarkt och verbalt slagkraftigt kommunalråd i Uppsala, föreslås som tvåa på listan, och Michael Anefur, som i sitt CV bland annat kan skriva riksdagsledamot, kommunalråd i Kristianstad och statlig hemlöshetssamordnare, som trea.

Valet till EU-parlamentet är alltid oerhört viktigt, men nästa år kommer det att vara viktigare än vanligt, eftersom det blir upptakten inför valen till riksdag, landsting och kommun några månader senare. Därför känns det bra att kunna presentera en så stark och slagkraftig topptrio för vår valsedel.