29 februari 2008

Fritt Val-utredningen är här!

Så har då till sist regeringens särskilda utredare Acko Ankarberg Johansson presenterat Fritt Val-utredningens förslag om en ny lag om valfrihetssystem. Det mesta som sades på presskonferensen var känt sedan tidigare och jag måste erkänna att jag under de cirka 50 minuter som gått sedan utredningen presenterades inte ens hunnit skumma igenom de 430 sidorna text. Hittills har jag dock inte hört något som ändrar min grunduppfattning, att det här är ett system som vi borde införa i Huddinge. Tvärtom, det känns allt mer uppenbart att den här lagen borde ha införts för många år sedan. Vi får vara glada att Maria Larsson och den nuvarande regeringen använder det statliga utredningsväsendet till att genomföra förändringar i samhället istället för att som den förra regeringen mest använda det till att begrava jobbiga frågor. Förhoppningsvis håller nu tidplanen så att vi har en ny lag fr.o.m. den 1 januari nästa år.

Hela utredningen hittar du här: http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/94/54/cf38f67f.pdf

28 februari 2008

Hbt-åldringar i fokus i tidningarna

Med anledning av Socialstyrelsens lägesrapport "Vård och omsorg om äldre", som publicerades igår, skriver tidningarna framför allt om situationen för hbt-personer, även om det naturligtvis bara var en liten del av vad rapporten tar upp. SvD har rubriken "Hbt-åldringar utsatt grupp".

Redan när jag tillträdde för mer än ett år sedan tog jag upp frågan om hur vi behandlar hbt-personer i äldreomsorgen i samtal med chefer på förvaltningen. Förvaltningens värdegrund är mycket tydlig: vi ska behandla var och en som en unik person, alla ska få ett respektfullt och värdigt bemötande.

Men hur är det då i praktiken? I en debatt i kommunfullmäktige förra året påtalade en vänsterpartist problemet med diskriminerande behandling av homosexuella. Efter debatten hade jag ett samtal med honom och frågade om han kände till något konkret fall i Huddinge. Han berättade att han bara hade andrahandsuppgifter från någon som kände någon. Jag bad honom skicka vidare alla konkreta exempel till mig, så skulle jag se till att vi sätter in åtgärder för att komma till rätta med missförhållanden.

Än har jag inte hört något, men löftet kvarstår och gäller naturligtvis inte bara denne vänsterpartist. Förekommer det diskriminerande behandling inom någon del av Huddinges äldreomsorg så ska vi naturligtvis genast sätta in kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med det. Ett värdigt och respektfullt bemötande ska gälla var och en i äldreomsorgen, varje dag.

För övrigt håller jag med min partikamrat Ewa Samuelsson att valfrihet är nyckeln för att kunna ge en god äldreomsorg till olika människor - inklusive hbt-personer. Människor blir inte mindre olika när de blir äldre. Vi föds som original och blir sedan allt mer originella...

25 februari 2008

Gott betyg åt Miljöpartiets förslag

I DN totalsågar sossarna och vänsterpartiet miljöpartiets nya förslag om att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ska slås ihop med sjukförsäkringen och att en ny statlig myndighet ska ansvara för såväl sjukpenning och a-kassa som försörjningsstöd - det som i vardagligt tal fortfarande kallas socialbidrag och idag bekostas av kommunerna.

Det är naturligtvis ett gott betyg åt förslaget - det betyder inte att med nödvändighet att det är ett bra förslag, men i alla fall att det öppnar upp för förändringar av dagens system och, inte minst, dagens maktförhållanden.

Själv kan jag inte minst se poänger med att skapa en gemensam organisation för sjukpenning, a-kassa och försörjningsstöd. Idag möter jag otroligt många människor som bollas mellan de olika organisationerna och inte får något riktigt stöd någonstans - fastän de inget hellre vill än att komma tillbaka i arbetslivet. Socialdemokraterna representerar status quo, men status quo fungerar bevisligen inte.

Kommunismen visar sin vitalitet på Kuba

Kuba föryngrar. Den 76-årige Raul Castro har utsetts till landets nye president. Som vicepresident får han José Ramon Machado, 77 år. Det påminner lite grann om när Brezjnev ersattes av Andropov och sedan Tjernenko. Kubas förnyelse lär bli lika vital som Sovjetunionens... Å andra sidan kan man konstatera att den är vitalare än Nordkoreas, där ju gamle ledaren Kom Il Sung utsågs till "evig president" sedan han avlidit och makten övertagits av hans son. Så vitt jag förstår finns inga liknande funderingar på Kuba.

Verklig förändring på Kuba kan vi inte förvänta oss förrän kommunistpartiet förlorar makten. Hoppet står till kristdemokraten Oswaldo Payá, en man som haft modet att stå upp mot förtrycket.

DN SvD

21 februari 2008

Korsningskaos

Läser en märklig artikel i veckans Mitt i Huddinge. Rubriken är "Olycksdrabbad väg ska bli säker", och det är ju positivt. Huddingevägens korsning med Ågestavägen har i många år varit ett problemområde och att det finns ett akut behov av förändring tror jag att de flesta politiska partier har varit överens om väldigt länge.

Frågan är bara hur, och vem som ska betala.

Artikeln inleds med ett par "vanliga invånare" som får berätta om hur farlig korsningen är och hur bra det vore med en gångbro. Sedan får, av någon för mig okänd anledning, Erik Wiker (fp) berätta att det här blir en kanonlösning - om kommunen får igenom det.

Men som avslutning får Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson berätta om de problem som faktiskt finns med projektet: dels ekonomin, dels frågan om hur man ska kunna ta sig upp till och ner från själva gångbron. Ska man leva upp till de krav på tillgänglighet som ställs för att övergången ska fungera även för funktionshindrade måste man nämligen antingen ha hissar eller ramper med ganska lätt lutning. Med rampalternativet måste man därför ta ganska - för att inte säga väldigt - stora ytor i anspråk, vilket kan göra att gångbroalternativet känns opraktiskt för den som bara vill ta sig från en butik på ena sidan Huddingevägen till en på den andra.

Det här vet Tomas bland annat därför att vi kristdemokrater för några år sedan motionerade om just en sådan här lösning och då fick en utförlig beskrivning av problemen. När man läser artikeln kan man nästintill få intrycket av att det är Tomas som håller emot, medan han i verkligheten arbetat hårt för en lösning men inte vill ge folk orealistiska förhoppningar.

Det känns besynnerligt. Egentligen borde det väl vara journalisterna som kritiskt granskar luftiga löften från politiker - inte politiker som försöker mildra orealistiska förväntningar som skapas av journalister???

Hur som helst, jag hoppas att Tomas och de andra i samhällsbyggnadsnämnden verkligen lyckas hitta en bra lösning så att vi kan få en trafiksäkrare korsning redan innan Huddingevägen byggs om om 10-15 år. Och att den bristfälliga journalistiska presentationen av problematiken inte bidrar till att skapa ilska och ytterligare kaos för stuvstabor och andra som frekventerar den där korsningen.

19 februari 2008

Hägglund, Nyman och Lidwall

Ibland händer det för mycket för att man riktigt ska få tid att blogga. Jag borde till exempel förstås ha berättat redan igår kväll om det mycket spännande studiebesök vi från Kristdemokraterna i Huddinge gjorde på Socialdepartementet, då vi bland annat fick sitta ner och lyssna på och samtala med vår partiledare, socialminister Göran Hägglund. Jag tror att alla som var med var väldigt nöjda - jag tyckte i alla fall att det var otroligt stimulerande att få sitta och prata sjukvård, vårdnadsbidrag och flyktingmottagning (bland annat) med socialministern.

Som inramning hade vi besök av Kristdemokraternas landstingsråd och gruppledare i landstinget, Stig Nyman och Pia Lidwall, på lokalavdelningens årsmöte i lördags, och idag kom Pia Lidwall (som ju också är ansvarig för äldrefrågor i landstinget) till Huddinge pensionärsråd. Roligt, det också, även om det hamnar lite i skuggan av det trivsamma mötet med partiledaren...

(Det påstås ibland att bloggar mest används för att droppa namn på folk man känner, men jag har väl med detta inslag avslöjat alltför väl att jag inte direkt hör till partiets inre kretsar som tycker att möten med partiledaren är vardagsmat.)

12 februari 2008

Lunchrekommendation

Har du vägarna förbi Huddinge och lite tid över vid lunchen så rekommenderar jag ett besök på Sågbäcksgymnasiets restaurangskola och deras restaurang Sågbäcken. Vi gick dit ett gäng idag och åt en fantastisk trerätterslunch för 90 kr pp. Vita dukar, ljus på borden och alldeles ypperlig mat. Restaurangens hemsida finns här: Sågbäcken.

Vallentuna värt att titta på

I kommunfullmäktige igår debatterades som vanligt kommundelningsfrågan - på det gamla vanliga sättet; samma människor som sade samma saker som de sagt så många gånger förr. Med ett undantag. Vi i majoriteten lät bli att förlänga plågan utan nöjde oss med att Bosse Trygg gjorde några korta och slagkraftiga inlägg.

Intressantare än fullmäktigedebatten var det studiebesök som jag och några andra politiker från östra kommundelen under eftermiddagen gjorde hos kommundirektören i Vallentuna. Vallentuna är till invånarantalet inte mycket större än Skogås-Trångsund, men visar från år till år att de har förmågan att både sköta ekonomin på ett bra sätt (ca 1 kr lägre kommunalskatt än Huddinge) och ge invånarna god service (betydligt bättre resultat än Huddinge i SCB:s medborgarundersökning).

Vad är hemligheten? undrade förstås vi. Svaret kan tyckas lika enkelt som genialiskt. Korta beslutsvägar, effektiv förvaltning, låga IT-kostnader genom att använda beprövade metoder. Vi kommer att ha mycket att lära av Vallentuna ifall det blir ett ja i folkomröstningen. Jag måste erkänna att jag blev väldigt uppmuntrad när jag såg exemplet Vallentuna.

Och blir det ett nej så bör inte det i sig innebära att förändringstakten minskas. Huddinge kommun skulle behöva effektiviseras i vilket fall som helst. Hur kan vi korta beslutsvägarna? Hur kan vi effektivisera förvaltningen? Hur kan våra IT-investeringar bli mer lönsamma? Det är frågor som vi måste ställa oss varje dag, både politiker och tjänstemän.

05 februari 2008

Patientdatalagen och Storebror

Jag har nåtts av ett pressmeddelande med den extremt osexiga rubriken "Lagrådsremiss om ny patientdatalag". Innehållet är kanske inte så mycket sexigare - men definitivt viktigt. Jag tror att alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med vård och omsorg har upplevt problemen med IT-system som inte samarbetar, gamla tekniska lösningar och bristande vårdkontinuitet och patientsäkerhet. En ny patientdatalag kommer inte i ett vips att råda bot på problemen, men den utgör en viktig förutsättning för att vi ska kunna komma vidare. Att man dessutom kan använda tekniken för att skapa ett bättre integritetsskydd för den enskilde är ännu en bonus. IT-samhället innebär inte någon orwellsk mardröm om de juridiska förutsättningarna är de rätta - istället ska vi som patienter ha möjlighet att styra över vad Storebror ser.

Det absurdas konst i Trångsund

Politik är det möjligas konst, sägs Olof Palme ha sagt. Politik är det absurdas konst, tänker jag när jag läser en notis i senaste numret av Mitt i Huddinge. Där tar Ann-Marie Högberg (s) åt sig äran av förslaget att göra en överdäckning av infartsparkeringen på gamla kommundelsnämndskontorets tomt i Trångsund. Precis samma förslag som jag tillsammans med min partikamrat Tomas Hansson motionerade om för ett par år sedan. Å ena sidan kan man glädja sig åt att (s) uppenbarligen gillar våra förslag - å andra sidan kunde man förstås önska att de visade aningen större ödmjukhet när de slår sig för bröstet över att de gillar våra förslag. Men ibland är det absurda uppenbarligen en möjlighet och Ann-Marie Högberg tillräckligt mycket konstnär för att slänga sig över den. I brist på egna idéer om vad de vill göra i Trångsund.