19 september 2005

De osynliga kommundelarna

I helgen hade Huddinge kommun en reklambilaga i Svenska Dagbladet. Jag har läst den från pärm till pärm (16 tabloidsidor) och kan konstatera att Skogås, Trångsund, Länna och allt annat som minner om att Huddinge kommun inte slutar ungefär i Balingsnäs märks endast genom sin frånvaro. Skogås nämns i förbigående som ett område där det byggs bostäder, Länna handelsområde nämns på samma sätt som i en uppräkning över områden där man kan köpa saker. I övrigt handlar allt om de centrala och västra delarna av kommunen.

Det är allt. Skulle de överhuvudtaget notera ifall vi blev en egen kommun? Det skulle i alla fall inte påverka kommunens marknadsföring. Bortsett från att budgeten skulle behöva minska en del. För man får väl räkna med att vi i öster stått för cirka 25% av kostnaden även om vi fått cirka 0,01% av utrymmet.

17 september 2005

Vi tar fajten!

Idag kickstartade Kristdemokraternas höstkampanj med ett stort möte på Folkets Hus i Stockholm. Temat är "Vi tar fajten!" och även om jag tycker mig minnas att ungefär samma slogan användes av Kommunal häromåret, är det helt klart så att det finns mycket i vårt samhälle som det är värt att kämpa för - och en hel del som det är värt att kämpa emot.

Både Göran Hägglund och Maria Larsson höll entusiasmerande tal, som i stor utsträckning fokuserade på saker i den socialdemokratiska staten som måste åtgärdas, människor som lämnats efter eller hållits tillbaka.

Men det kändes även viktigt att höra Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryd, och Anders Andersson, landstingsråd i Kalmar läns landsting, som kan visa på vilka verkliga förändringar som genomförts sedan Kristdemokraterna fick makten.

Förhoppningsvis kommer det här spridas från kommun till kommun och landsting till landsting. Jag tror att vi skulle ha ett bättre landsting om det vore Stig Nyman som stod i spetsen och en bättre kommun ifall Tomas Hansson var kommunstyrelsen ordförande. Även om jag inte är naiv nog att tro att vi kommer att vara där efter valet.

(Däremot tror jag på borgerligt styre såväl i kommun som landsting efter valet, med ett starkt kristdemokratiskt inflytande.)

16 september 2005

Självmål för Assyriska

Läser en insändare av Assyriska riksförbundets ordförande Simon Barmano i dagens Svenska Dagbladet. Ämnet är naturligtvis bråken i Ronna häromkvällen, och hr Barmano är mycket kritisk till polisens agerande.

Det kan vara så att polisen överreagerade. Det kan också vara så att de mötte en väldigt hotfull grupp människor och reagerade på ett rimligt sätt utifrån situationen. Jag vet inte, jag var inte där.

Men när Barmano beskriver vad som föregick bråket gör han ett ordentligt självmål. "Ett gäng tonårspojkars frustration över en obesvarad flört?" Hallå? I vilket land, i vilken kultur, flörtar man genom att skrika "hora" till kvinnor? Ingen jag känner till. Om någon tonåring i min bekantskapskrets skulle försöka sig på samma sak skulle vi först vara fullständigt chockade och sedan ge honom en utskällning som han sent skulle glömma. Barmano och hans landsmän måste ta ansvar för vad deras ungdomar gör och försöka ändra deras attityder och beteenden.

Och visst är det bra att Barmano och Assyriska riksförbundet fördömer beskjutningen av polishuset, men om det ska bli mer en tomma ord måste de samarbeta med polisen så att förövarna grips. Gissningsvis finns det en hel del assyrier i Södertälje som vet vem eller vilka som ligger bakom dådet, men än så länge verkar ingen ha gripits, vilket tyder på att de väljer att skydda våldsmännen istället för att samarbeta med samhället.

Om Assyriska riksförbundet vill bli accepterat som en seriös samarbetspartner måste de börja agera på ett ansvarsfullt sätt. Inga fler självmål, tack!

15 september 2005

Tunnlar bara för de rika?

"Tunnlar bara för de rika" var rubriken för en intressant debattartikel av Ann-Margrethe Livh och Klas Rönnbäck (v) i Svenska Dagbladet idag. Tesen i artikeln är att man vid nya vägbyggen väljer tunnlar i områden som bebos av rika etniska svenskar, medan man väljer att bygga vägar i marknivå i fattigare områden.

De exempel som tas är framför allt Norra Länken, Södra Länken, Österleden (vars eventuella byggande det ju knappt får knystas om, men här ses som ett faktum) och Förbifart Stockholm kontra E18 förbi Tensta och Rinkeby, Södertörnsleden förbi Flemingsberg samt Huddingevägen mellan Vårsta och Flemingsberg.

Jag tror faktiskt, som artikelförfattarna, att de boendes ekonomiska och sociala status påverkar samhällsplaneringen. Let's face it, det är betydligt enklare att tysta dem som redan står utanför samhället än en välutbildad och självmedveten övre medelklass med goda samhällskontakter och ekonomiska resurser. Överklaganden är rutin när det gäller samhällsbyggnadsfrågor - men ju högre social status ett område har, desto fler blir de.

Men jag kan också se att det är en väldigt vinklad beskrivning av verkligheten de ger i artikeln. Man har valt att bortse från allt som ger bilden andra nyanser.

Vad skiljer Norra Länken, Södra Länken och Österleden från övriga projekt som nämns? De byggs/planeras byggas i innerstaden eller närförort, där marken är och förblir mer ekonomiskt värdefull. Att inte utnyttja den till fullo vore en form av slöseri.

Vad skiljer Ekerö-delen av Förbifart Stockholm från alla de andra projekten? Den planeras dras igenom en kommun som egentligen inte alls vill ha någon väg, en kommun där man motsatt sig alla förbättringsidéer och förefaller tycka att dåliga förbindelser med övriga Stockholm är en tillgång. Stockholms stad vill liksom Huddinge och Botkyrka verkligen att sina olika vägprojekt i ytterstaden blir av, och har därför en betydligt sämre förhandlingsposition.

Varför nämns bara Vårsta-Flemingsberg på väg 226? Varför inte konstatera att samma sak gäller genom det välmående villasamhället Stuvsta?

Varför nämns bara Flemingsberg på Södertörnsleden? Inte ett ord om Vårby, där väl Södertörnsleden och Masmolänken åtminstone delvis planeras gå i tunnel, om jag inte alldeles missminner mig.

Så även om jag inser problemet med den klassmässiga ojämlikheten i samhällsdebatten, inte minst i samhällsplaneringsfrågor, så tvingas man konstatera att vänsterpartisterna har visat en retuscherad bild av situationen i sin alarmrapport.

Grattis Katharina!

Idag hade Katharina Wallenborg, Drevvikenpartiets gruppledare, öppet hus för att fira sin 40-årsdag. Jag kunde tyvärr inte vara där, men jag hoppas att vårt (Kristdemokraternas) oppositionsråd Tomas Hansson framförde ett grattis från mig också.

Jag och Katharina har ett väldigt bra samarbete. Vi har gemensamma värderingar och ståndpunkter i en mängd frågor, som kommundelning, öppna förskolor och mindre barngrupper i förskolan, för att bara nämna några exempel. Jag hoppas att det ska fortsätta så - och förstås att vi så småningom ska få det vi strävar efter, och då inte minst en egen kommun i Skogås/Trångsund.

14 september 2005

Demokratiforum och de mindre viktiga frågornas dag

Hade möte med Demokratiforum i Skogås ikväll. Sammanträdet ägnades åt att ge remissvar på olika medborgarförslag. Kiosk vid Sjöängsbadet? Minigolf vid Sjötorpsparken? Sommarcafé vid Familjehuset? Trevliga förslag för all del, men knappast de viktigaste politiska frågorna. Kanske var det därför som de "vanliga medborgare" som kom till mötet idag bestod av tre personer, två drevvikenpartister och en sosse.

Hyresrätter i västra Balingsnäs

Innan sommaren ifrågasatte jag hur det kom sig att sossarna satsade så mycket på hyresrätter i redan hyresrättsdominerade områden, medan man planerade att all mark i Balingsnässkolans upptagningsområde skulle bebyggas med bostadsrätter eller äganderätter.

Kritiken måste ha rört vid en öm tå hos sossarna, för nu konstaterade Tomas Henriksson (s) från fullmäktiges talarstol att man hade lyssnat på mig (jodå, jag nämndes med namn och allt) och därför beslutat sälja en del av marken till ett lägre pris för att det skulle byggas hyresrätter.

På ett sätt gläds jag. Jag tycker verkligen att det är bra om det blir en mer blandad bebyggelse och befolkningssammansättning i Balingsnäs.

Trots det kan jag inte stödja det tilläggsavtal som klubbades på fullmäktige igår. Avtalet innebär att kommunen subventionerar marken med 900 kr/kvm bruttoarea, vilket för de 22-33 lägenheter det handlar om skulle innebära cirka 2,7 miljoner kronor. Pengar som skulle komma väl till pass för att genomföra en del av alla de investeringar som kommunen står inför.

Men om man nödvändigtvis ska slumpa bort mark långt under marknadsvärdet för att forcera fram hyresrätter, då är det bra att man gör det i Balingsnäs. Bra mycket bättre än att bygga ännu mer hyresrätter i t.ex. västra Skogås eller Flemingsberg.

13 september 2005

Tyvärr ja till alkohol vid kommunal representation

Ett av ärendena vid kommunfullmäktige igår var nya regler och riktlinjer för representation och gåvor. Jag argumenterade för att man skulle sluta servera alkohol vid kommunal representation. Jag talade om alkoholism och alla de människor i vår omgivning som - antingen vi känner till det eller inte - har problem med spriten och om det mänskliga lidande och de samhällskostnader som alkoholen för med sig.

Min motpart i debatten, Erling Karlsson, (s), tyckte uttryckligen inte att man skulle se den större bilden i det här sammanhanget utan resonerade som så att det skulle ses som konstigt om vi inte serverade alkohol när vi fick besök från våra vänorter.

Jag har aldrig fått intrycket av att vänortsbesöken är problemet - även om jag sanningen att säga aldrig har varit med vid en sådan middag.

Däremot har jag varit med på en del andra middagar i den kommunala sfären i Huddinge och kan konstatera att det emellanåt dricks ganska friskt. Jag har sett många kolleger/motståndare bli ordentligt berusade, trots att jag hör till dem som brukar avvika rätt tidigt, eftersom jag tycker att det finns roligare saker att göra än att umgås med berusade, medelålders människor.

Om jag, med några års erfarenhet av kommunpolitik, har sett det, så är jag övertygad om att Erling, som varit politiker i ett antal decennier, också måste ha sett det. Ja, han har ju inte sällan varit med på samma tillställningar som jag, så det vore helt orimligt att han inte märkt det. Så vad är det som gör honom blind för problemet? Har han blivit så van att han tycker att det är normalt och rimligt att folk super sig fulla på kommunala fester? Ser han inte kopplingen mellan att folk blir berusade på middagar till att de har problem med alkoholen? Eller bryr han sig helt enkelt inte?

Jag vet inte, men det jag vet är att min erfarenhet säger mig att det vore bra för alla parter om vi slutade servera alkohol vid kommunal representation - och inte minst skulle det vara bra för de politiker och anställda som har problem på det här området.

Alkoholkonsumtion är inte en nödvändig eller självklar del vare sig av arbetet eller det sociala umgänget. Det borde kommunen kommunicera, inte bara i ord utan också i handling.

09 september 2005

Sänkta hyror hos Huge?

Jag läser på Hyresgästföreningens hemsida att de kräver sänkta hyror hos Huge, allmännyttan i Huddinge. Ännu inte specificerat med hur mycket.

Som styrelseledamot har jag god insyn i Huges ekonomi. Min bedömning är en helt annan. Under många år har Huge haft en alltför låg avskrivningstakt på sina fastigheter, en alltför låg soliditet och alltför små resultatmarginaler. Nu ger de sjunkande räntekostnaderna ett visst utrymme - men det behövs! Andra kostnader stiger, till exempel på grund av det skenande oljepriset.

Men det är klart, om Hyresgästföreningen får igenom sina krav på slopad fastighetsskatt och gynnsammare ränteavdrags- och fonderingsregler, då kan det möjligen finnas utrymme för oförändrad hyra nästa år. Möjligen.

08 september 2005

Stuvsta IP, konstgräs och drömmen om Örkelljunga

Var inbjuden till ett möte med Stuvsta IF, vars styrelse berättade om föreningen och dess behov av konstgräs på Stuvsta IP. Det är alltid spännande att höra om hur drivna, ideellt arbetande människor åstadkommer viktiga saker, men tyvärr finns det ett ständigt närvarande problem när man talar med fotbollsföreningar i Stockholms-området: det finns inte tillräckligt med planer.

Till Stuvsta IF kunde vi (kommunen, Huge) ge ett glädjande besked: konstgräsplanen är på väg, även om det kommer att krävas en hel del kostsamt och tidskrävande arbete innan den finns på plats. Men även med en ny konstgräsplan där, och en på Nytorps mosse i Trångsund, och en på Källbrinks IP i Fullersta, så finns det alldeles för få planer.

Jag tänker på min kompis Jonas som berättat om hur de i hans hemtrakter i Örkelljunga alltid kunde gå ner till fotbollsplanerna, gräsplaner, och lira lite boll. Så blir det aldrig i Stockholm. Det kan bli bättre, men för att utrymmet för spontanidrotten skulle bli i Örkelljunga-nivå skulle vi väl vara tvungna att hugga ner stora delar av skogen mellan Huddinge och Skogås... Det har helt enkelt byggts alldeles för mycket bostäder under alldeles för många decennier utan att man skapat utrymmen för lek och idrott.

Nåväl, vi kan drömma om hur det skulle ha kunnat vara, men vi måste agera utifrån hur det är. Med konstgräs kan vi i alla fall använda planerna betydligt mer än med dagens naturgräs, och det är ett attraktivare underlag än det grus som väldigt många lag tvingas hålla sig till.

07 september 2005

Första spadtaget på Pelaren

Idag togs första spadtaget i första etappen av Pelaren i Skogås. Tyvärr kunde jag inte vara med, eftersom jag satt och kontrollerade kardiologernas kongresskort just då (se nedan).

Men festligheter, pompa och ståt i alla ära - det viktigaste för mig är trots allt att själva bygget blir av.

För er som inte är så insatta i kvartersnamnen i Skogås - vem är det? - men ändå varit här någon gång kan jag berätta att "Pelaren" är kvarteret utmed pendeltågsstationen på den västra sidan. Söder därom ligger Skogås Centrum, i själv kvarteret fanns innan byggandet började ett f.d. postkontor (nu postcenter), ett f.d. församlingshem, en stor parkeringsplats (där flera av mina arbetskamrater råkat ut för att någon hoppat sönder taket på deras bilar), en husvagnsparkering samt ett anskrämligt f.d. bokontor för Huge Fastigheter, den dominerande fastighetsägaren i området.

Ja, när ni ser uppräkningen ovan kan ni nog förstå att jag länge undrat hur man i decennier kunnat acceptera att det här kvarteret såg ut som det gör. Visst, det syns inte från kommunalkontoret i Huddinge, men det är mark i absolut bästa kollektivtrafikläge i Skogås - och så använder man det till en husvagnsparkering!!!!

Det projekt som startades idag kommer att ge 100 nya lägenheter och samtidigt göra Skogås mycket vackrare och trevligare. Med tanke på hur fastighetsbeståndet i västra Skogås ser ut idag hade det varit bra om det hade blivit bostadsrätter istället för hyresrätter, men det här är ju en ideologisk fråga för (s) så man får väl förstå att motverkandet av bostadssegregationen inte kan komma i första hand.

Tyvärr kommer huset med postkontoret och församlingshemmet samt det gamla (numera tomma) bokontoret att finnas kvar tills vidare. Men förhoppningsvis ska vi kunna ersätta dem med lägenheter också om ett par år. Och då lägenheter med bostadsrätt.

Kardiologerna anfaller...

Jag har tillbringat morgonen med att vakta spärren på Älvsjö station. Visst, det heter att vi är stationsvärdar nu för tiden, men aldrig har vi varit så mycket "spärrvakter" som nu. Ingen obehörig får släppas in, ingen biljett får accepteras okontrollerad, det är instruktionen från SL.

Idag var sista dagen på en stor, internationell kongress för kardiologer - vad nu de gör - och de har flockats till Älvsjö. Jag hade hoppats att de skulle åka dit och sedan hålla sig där, men uppenbarligen är kardiologerna ett mobilt släkte så stundtals har jag haft köer nästan till utgångsdörrarna.

Jag vet inte vilken bild besökarna har fått av Stockholm utifrån vår kollektivtrafik, men helt säkert är att jag skulle ha velat ge dem en mer positiv bild.

Ta det här med kongresskorten som de får från mässarrangören. De är som gamla turistkort (om ni nu minns dem), spärrvakten eller busschauffören stämplar dem vid första resan och sedan gäller de i 24 eller 48 timmar. Med SL:s nuvarande regler innebär det att jag var tvungen att titta på varenda kort för att se efter så att kortet fortfarande var giltigt och sedan släppa igenom resenären. Den processen tar några sekunder, samtidigt som en del behöver köpa biljett eller leta rätt på ett nytt kongresskort, vilket tar ännu betydligt längre tid. Ponera att det samtidigt kommer in en ny resenär i lokalen ungefär vart femte sekund så förstår ni ungefär hur väl systemet fungerar.

Så vad ska man göra? Ge Älvsjömässan en ombudsmaskin och låt dem tillverka kongresskort med magnetremsor. Det skulle lösa otroligt mycket av problemen.

Nästa sak man kan förundras över är hur enspråkig informationen i Stockholm är. Hur många av de besökande kardiologerna kunde svenska? Inte många. Alltså är stationsvärden den enda användbara källan till information. Jag talar acceptabel engelska (har trots allt översatt några romaner från språket) och med en del ord på andra språk i vokabulären kan jag allt som oftast förstå och göra mig förstådd. Men man kan inte räkna med att alla spärrvakter ska kunna det.

Om man för ett ögonblick jämför SL:s nät med tunnelbanan i Rom slås man av hur mycket enklare det är att ta sig fram på ett främmande språk i den staden. Inte för att befolkningen talar bättre engelska (det gör de inte) eller franska (det gör de förmodligen), utan för att skyltar och automater är flerspråkiga. Det borde de vara i Stockholm också.

06 september 2005

Innerstadsbor vill låta kranskommunerna folkomrösta

Stockholmare i innerstan vill låta folk i kranskommunerna vara med och rösta om trängselskatten, rapporterar Stockholm City idag. I en liten - och inte statistiskt säkerställd, ska tilläggas - opinionsundersökning säger 72 % av de svarande ja, medan endast 16 % säger nej.

Tyvärr hör Annika Billström (s) till nejsägarna, med stöd av Göran Persson (s). Och här i Huddinge kommer vi tyvärr inte att få uttrycka vår mening, tack vare Ann-Marie Högbergs (s) nej.

Det är beklagligt att inte ledande socialdemokrater förstår det som vanliga medborgare uppenbarligen fattat - att trängselskatten berör mig som bor i Skogås precis lika mycket som den berör den som bor i Farsta Strand ett par kilometer härifrån, och att jag och andra i kranskommunerna därför också borde få göra våra röster hörda.

Förhoppningsvis kommer såväl Annika som Göran och Ann-Marie sopas bort från makten i valet och en ny regim vara mer lyhörd mot stockholmare på bägge sidor om kommungränsen.

03 september 2005

"Borätt bra för förorten"

Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har ökat integrationen i förorterna, visar en utvärdering som gjorts av USK, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, rapporterar Svenska Dagbladet idag.

Än en gång kan vi konstatera det beklagliga i att socialdemokraterna, såväl i regering och riksdag som i stockholmskommunerna, motsätter sig att folk får köpa sina lägenheter. Det är naturligtvis ingen rättighet att få köpa lägenheten man bor i, men det är bra om möjligheten finns - både för individen och för samhället.

Jag hoppas att vi under nästa mandatperiod återigen ska kunna erbjuda Huges hyresgäster möjligheten att köpa sin bostad. Inte tvinga, inte ens pocka - men erbjuda möjligheten. De flesta vill förmodligen ha det som idag, men vissa kanske vill ha större frihet och ta ett större ansvar för sitt boende. Då ska de få göra det.

Nästa fråga är hur länge utredningens författare på USK kommer att vara kvar. Socialdemokraterna har ju inte direkt lagt fingrarna emellan när utredarna på LO eller Skolverket kommit till fel slutsatser. Indragna rapporter, munkavle och en snabb sorti verkar vara den metod som gäller för att tysta debatten.