31 oktober 2014

Tack Stig!

Idag var sista arbetsdagen i Stockholms läns landsting för Stig Nyman, Kristdemokraternas landstingsråd i länet sedan 1991.
Jag och Stig på Stigs avskedsmottagning.
Jag är ju inte direkt någon ungdom, vare sig till åren eller i politiska sammanhang, men vid valet år 1991 hade jag nyss fyllt 21. Det finns andra i vår nyvalda landstingsgrupp som inte ens var födda då. Sverige kom vid det valet ur ett nästan decennielångt socialdemokratiskt maktinnehav och Kristdemokraterna tog för första gången i egen kraft plats i riksdagen och blev dessutom regeringsparti. Det var också första gången vi tog plats i landstingsfullmäktige i Stockholms län.

Det är mycket som hänt sedan dess i sjukvården i länet. Mycket har berott på den medicinska och medicinsk-tekniska utvecklingen, men en hel del har också berott på viktiga, långsiktiga politiska beslut. I dem har ofta Stig haft en viktig del. Vårt landsting har ofta gått i bräschen för utvecklingen i landet och vågat tänka nytt och kreativt. Försäljningen av S:t Görans sjukhus, införandet av vårdvalssystem både i primärvården och alla möjliga andra delar av sjukvården, byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset - listan kan göras lång över viktiga förändringar där Stig har varit något av en primus motor.

En del av dessa saker - ganska många! - har i förstone varit väldigt kontroversiella. Stig har inte tvekat att ta konflikter när det behövs. Men han har inte - åtminstone inte under de år som jag känt honom - varit en politiker som sökt konflikten. Han har sökt samförstånd och breda lösningar, han har lyssnat på såväl professionen som oppositionen. Men framför allt har han prioriterat patienterna och hans credo har sedan länge varit "Patienten först".

En av hans viktigaste insatser på senare år har handlat om patientsäkerhetsarbetet och att hela tiden lyfta upp behovet av att få bort alla undvikbara fel i vården. Det är naturligtvis först och främst till nytta för patienterna - men det är också en viktig fråga för att spara pengar i vården. Om vi slapp behandla patienter som råkat ut för undvikbara vårdrelaterade infektioner och liknande skulle vi kunna spara hundratals miljoner. God kvalitet och god patientsäkerhet tjänar alla på.

Ett exempel på hur vi numera, tack vare Stigs insatser, tänker strategiskt rätt när det gäller patientsäkerheten är Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och satsningen på att alla patienter där ska få enkelrum med egen toalett. Onödig lyx, tycker en del - men en lyx som samtidigt gör att vi kan höja patientsäkerheten och minska smittrisken. Genom att ge bättre service till dem som behandlas på sjukhuset tror vi alltså att vi på sikt ska kunna spara både pengar och mänskligt lidande.

Hur slutresultatet kommer att se ut vet vi förstås inte. Nya Karolinska har ju fortfarande långt kvar till invigningen. Och det slutliga resultaten ser vi ju inte på många av de andra långsiktiga satsningar som Stig drivit heller. Men det är ingen tvekan om att privatiseringen av S:t Göran har lett till bättre vård för länets patienter - både på S:t Göran och på andra sjukhus där man tagit intryck av alla de nya idéer och arbetssätt som introducerats via det privatägda sjukhuset. Och det är ingen tvekan om att vårdvalet har lett till en mer patientorienterad - och därmed bättre! - vård. Stigs arbete har på många sätt burit fantastisk frukt.

Nu är det upp till oss i den nyvalda landstingsgruppen att fortsätta den stolta traditionen. För Stockholms läns landsting behöver en stark och tydlig kristdemokrati. Framför allt för patienternas skull.

01 oktober 2014

Några ord om landstingsvalet

I morse hade vi kanslimöte på Kristdemokraternas landstingskansli i Stockholm med (alkoholfritt) bubbel för att fira vårt fantastiska valresultat. För jag tror inte att det var många i partiet eller någon utanför det som faktiskt trodde att vi kristdemokrater skulle växa från 7 till 9 mandat i landstinget samtidigt som rikstrenden gick nedåt.

Om man tittar över landet så gäller det generellt att Kristdemokraterna gjorde ett betydligt starkare val till landstinget än till riksdagen. Vi ökade vårt väljarstöd på många håll och tog nya mandat på en del. Och ingenstans var det tydligare än här i Stockholms län, där vi fick ett tydligt ökat stöd och mandaten också föll ut på vår sida.

Vad är orsaken? Jag brukar ofta säga att vi vinner val på våra värderingar och det tror jag verkligen gäller i landstingsvalet i år. Landstingsvalet är i första hand ett sjukvårdsval och många med borgerliga sympatisörer vet att vi kristdemokrater verkligen brinner för vårdfrågorna och har en bra politik med hjärtat på rätta stället. Man kan lita på att Kristdemokraterna bryr sig om patienternas behov.

Göran Hägglunds förslag om att föra över sjukhusvården från landstingen till staten för att få en bättre och mer jämlik vård har verkligen väckt genklang bland många väljare, det har jag känt under valrörelsen. Jag har fått många frågor och uppmuntrande tillrop om förslaget. Att Ella Bohlin som vår toppkandidat till landstinget inte bara stött förslaget utan också kommit med konkreta inspel i den fortsatta processen har bidragit till att öka tydligheten i att det här faktiskt är hela partiets politik.

Ella har också lyft viktiga frågor om BB-platser, personalens löner och äldrevårdcentraler som jag tror har tilltalat många potentiella väljare.

Trafikfrågorna har inte samma vikt för flertalet kristdemokratiska väljare, men jag tror att det har varit viktigt att vi kunnat visa att vi även när det gäller kollektivtrafiken har haft en stark, tydlig och värderingsdriven politik. Även om folk inte väljer oss på grund av vårt engagemang i trafikfrågorna, hade en del förmodligen inte valt oss ifall vi inte hade haft en bra politik på området, och jag är stolt över hur vi drivit dessa frågor i valrörelsen.

Starka kandidater är förstås viktigt och jag tycker att Ella Bohlin har haft lyskraft och kommit ut bra i debatten. Vi kan också se att vårt andranamn Eva Lannerö, barnläkare från Danderyd, har fått väldigt många kryss runt om i hela länet. Just det faktum att Kristdemokraterna är det parti som haft allra flest läkare och sjuksköterskor på sina valsedlar tror jag har bidragit till det goda valresultatet - folk inser att det här är ett parti med folk som både förstår och är engagerade i vårdfrågorna.

Jag vill tacka alla de cirka 570 personer som kryssat mig i valet och jag ska nu på bästa sätt försöka förvalta det förtroende som ni och alla andra som röstat på Kristdemokraterna har gett mig.

Nästa steg för oss i landstinget nu är att försöka få ihop ett nytt landstingsstyre. Moderaterna och Folkpartiet har backat ganska kraftigt, men Alliansen är fortfarande större än de rödgröna och siktar på att fortsätta regera i minoritet. Vilket förstås är lite krångligare än att styra i majoritet, men inte verkar omöjligt. Även om tonläget ibland är högt i landstingsdebatten och de rödgröna partierna har en tendens att svartmåla och överdriva problemen, tror jag att det när man kommer in på realiteterna går att hitta fungerande kompromisser som gör att vi kan fortsätta satsa på ökad kvalitet och valfrihet i vården och en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken för att svara mot de behov som finns i vår snabbväxande storstadsregion.