29 april 2006

Trångsund behöver ett apotek

Idag "invigdes" Trångsunds centrum med pompa och ståt, politiker, fastighetsägare och lokala artister, av vilka Staffan Hellstrand naturligtvis står i en klass för sig.

Själv var jag där vid Alliansens bord och pratade mig varm för ett avskaffande av apoteksmonopolet.

Trångsund har en lite märklig situation. Det bor massor av folk i området. Många av dem är äldre. Man har till och med en vårdcentral. Men skriver läkaren ut ett recept så måste man åka till Skogås eller Farsta för att köpa sin medicin.

Det är inte rimligt.

I Sverige finns bara ett apotek per 10 000 invånare, i övriga Europa ett per 2 000-3 000 invånare. I Stockholm finns bara ett nattöppet apotek, i andra europeiska storstäder massor.

Det som gör Sverige och Stockholm annorlunda är just det statliga monopolet. Konkurrens leder till fler apotek, bättre öppettider och lägre priser. I Norge ledde avregleringen till 30 procent fler apotek. I Danmark sjönk priserna på receptfria läkemedel med 5-10 procent.

Om Alliansen kommer till makten avskaffas apoteksmonopolet. Då kommer man också att kunna köpa medicin i Trångsund. Det kommer bli ett riktigt lyft för centrumet, och är ett väldigt konkret exempel på hur sossarnas betongpolitik gör livet lite svårare för oss vanliga medborgare.

Speciella lagar för muslimer?

Sveriges muslimska förbund, det största muslimska samfundet i Sverige, kräver enligt tidningarna idag speciella lagar för muslimer. Till exempel kräver de att skilsmässor bland muslimer ska godkännas av en imam och att imamer ska ge muslimska barn undervisning i islam i kommunala skolor. Oklart är om man anser att de ska gälla alla nominella muslimer eller bara dem som specifikt anmäler att de vill underkasta sig dessa lagar, men att de här idéerna strider mot svensk rätts mest grundläggande principer torde i vilket fall som helst stå klart.

Det finns stor anledning att känna oro på grund av detta utspel. Inte så att förslagen kommer att genomföras - jag utgår ifrån att samtliga riksdagspartier entydigt säger nej till särlagstiftning för olika religiösa grupper - men att de överhuvudtaget framförs av en stor, svensk muslimsk organisation.

Om ledningen för Sveriges muslimska förbund inte inser hur fullständigt orimliga förslagen är utifrån ett svenskt perspektiv, visar det hur dåligt integrerade denna organisation är i den svenska verkligheten. Och om organisationsföreträdarna har liten förståelse för samhället de lever i, hur står det då till bland deras imamer? Sannolikt ännu sämre. I de flesta organisationer är det relativt moderata personer som får plats i styrelser och liknande.

Och om imamer och andra inflytelserika muslimer pläderar för att muslimerna ska avskilja sig från det svenska samhället så kommer det otvivelaktigt leda till att den redan alldeles för stora klyftan mellan vissa invandrargrupper och vanliga svenskar vidgas till ett hav. Ett hav alldeles för stort för att man ska kunna kommunicera, men tillräckligt litet för att föda våld och terrorism.

Nej, de muslimska organisationerna måste vinnlägga sig om att hitta en roll för islam i det svenska samhället snarare än vid sidan om det.

För övrigt tycker jag att halal-slakt ska tillåtas.

25 april 2006

En mellandag för skolorna i Skogås

Idag har det varit en mellandag. Igår fattade kommunstyrelsen beslut om att godkänna lokalförsörjningsplanen för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, i morgon kommer barn- och utbildningsförvaltningen att presentera sin rapport om hur man ska klara de framtida lokalbehoven i Skogås och förhoppningsvis även Trångsund.

Tidigare har jag i muntliga rapporter fått intrycket att ett minskat antal elever skulle komma att leda till en massa tomma lokaler i Skogås, men när jag nu sett prognoserna för hela Skogås/Trångsund (inklusive Länna, Vidja etc) märker jag att den bilden inte stämmer alls. Visst kommer antalet elever från Östra Skogås att minska kraftigt de närmaste åren, men det kompenseras i stort sett av ett ökat antal elever i områdena runt omkring. Sammanlagt minskar elevantalet fram till 2009 med nio elever, enligt prognosen. Det är tre, fyra barnfamiljer som man inte hade räknar med skulle flytta in...

Däremot kommer det år 2009 finnas färre elever i årskurs 7-9, medan eleverna framför allt i årskurs F-3 kommer att öka. Med min överslagsberäkning blir det fyra nya F-3-klasser, en ytterligare 4-6-klass och fem färre klasser i årskurs 7-9. Men sånt beror förstås på klasstorleken. Jag har hört en del skräckrapporter om hur stora klasserna är i de lägsta årskurserna idag - min brorsdotter går en förskoleklass med 28 elever på Trångsundsskolan. Pretty scary, om du frågar mig, och förmodligen väldigt dyrt i längden - det lär bli fler ADHD-diagnoser och liknande, fler barn som slås ut och hamnar i särskola.

Men det var lite beside the point. Det jag hade tänkt säga är att det ska bli väldigt intressant att få veta vad barn- och utbildningsförvaltningen har kommit fram till i rapporten som presenteras i morgon.

24 april 2006

Mission: Att förhindra kommunalförbund

Inte sällan är det frustrerande att representera ett litet parti - inte minst när man är i opposition, som vi kristdemokrater är i Huddinge. Men idag känner jag mig stolt över vad vi faktiskt lyckades åstadkomma i kommunstyrelsen.

Min mission idag var att förhindra att kommunstyrelsen fattade beslut om att stödja bildandet av ett par kommunalförbund på Södertörn för att ta hand om upphandlingar respektive miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Jag ska inte tråka ut er om hela den långa vägen dit, men på det hela taget gick det över förväntan. Kommunstyrelsen överlämnade inte förvaltningens tjänsteutlåtanden (som mer eller mindre tydligt förespråkade kommunalförbund) som remissvar och i upphandlingsärendet gav man uppdrag till förvaltningen som fokuserade på de olika problem som finns med ett kommunalförbund.

För problem finns det. För verksamheterna, för styrningen, för demokratin. Det lär inte bli någon kioskvältare i valstugor eller vallokaler direkt, men det var ett viktigt beslut för att få besluten att fattas lite närmare dem som är berörda av dem, och sånt gillar jag.

Nu ska det tillstås att frågan om kommunalförbund ingalunda är avförd från dagordningen, men det är inte heller andra former av samarbete mellan södertörnskommunerna. En kompromiss där vi lyckades stoppa det som gick att stoppa och slapp se de stora partierna göra upp över huvudet på oss.

23 april 2006

Shell och Max

I morgon har vi kommunstyrelse. Då kommer vi besluta att en tomt vid motorvägspåfarten i Länna ska få bebyggas med en Shell bensinstation och en Max hamburgerrestaurang. När ärendet i ett tidigare skede var uppe för behandling så sa jag några väl valda ord om vikten av att kommunen gör sitt till för att skapa konkurrens. Jag vet inte om det har påverkat - det har det sannolikt inte - men det är i alla fall bra att macken inte blev ännu en Statoil och hamburgerrestaurangen ännu en McDonald's. Dem har vi redan rätt så gott om i närområdet.

19 april 2006

Bättre i borgerligt styrda kommuner

I Metro idag var det premiär för sossarnas nya propagandabilaga. Noterade där att sossarna själva framhöll att Huddinge kommun var den enda kommunen i länet där arbetslösheten ökade. Se där, inte ens sossarna själva kan förneka att samtliga borgerligt styrda kommuner lyckas bättre än Ann-Marie Högberg och kompani...

18 april 2006

Bryr sig sossarna egentligen om arbetstryggheten?

Kommunfullmäktige godkände idag årsredovisningen för 2005, men naturligtvis inte utan en intensiv debatt först.

Mitt eget deltagande inskränkte sig till äldreomsorgsnämndens område, för ovanlighetens skull. I årsredovisningen berättade att en kvinna som jobbade i äldreomsorgens personalpool om sitt arbete. Jättebra, tycker jag. Men hon berättade att de var fyra stycken fast anställda, i övrigt förlitade man sig på timvikarier. Jag kollade upp i statistiken hur många timvikarier det rörde sig om och hur mycket de jobbade.

Drygt 272.000 timmar! Under år 2005 jobbade de drygt 272.000 timmar. Det motsvarar, enligt min överslagsberäkning, cirka 144 heltidstjänster.

Man har alltså fyra (4) fast anställda, med månadslön, anställningstrygghet, ersättning om de blir sjuka och friskvård för att de inte ska bli det, samt motsvarande etthundrafyrtiofyra (144) som saknar allt detta. Om de inte behövs en månad, då får de inte en krona i lön. Om de blir sjuka och inte har några pass inbokade kan de få upp till fjorton (14) karensdagar, fram till dess att Försäkringskassan träder in, för de har ju faktiskt ingen anställning och därför inte heller någon arbetsgivare. Och om arbetsgivaren till exempel har tröttnat på att de kritserar den bristfälliga vården, då kommer de inte att få några nya pass. (Jag har sett motsvarande saker hända i min bransch, tågtrafiken.)

Jag kan förstå att det finns arbetsgivare som är orolig för att anställa personal, därför att de inte vet om deras produkter eller tjänster kommer att efterfrågas i framtiden och det kostar både kraft och pengar att göra sig av med personal. Men i Huddinge kommun kan vi vara rätt så säkra på att vi kommer att ha äldre som behöver tas om hand även i framtiden.

Nej, här handlar det nog snarare om en kombination av snålhet och dålig planering. För det är naturligtvis billigare att lita till personal som man inte behöver betala en krona för när de inte behövs på jobbet, och det kräver en viss planering att se till att det finns lagom antal anställda för att täcka upp de normala vakanserna.

Jag har inte en aning om hur många anställda som skulle behövas i vikariepoolen, men bara bland stationsvärdarna tror jag att det finns åtminstone ett trettiotal på Citypendeln (förutom timvikarier), och det finns säkerligen utrymme för bra många fler i äldreomsorgen som helhet. Under 2005 stod timvikarierna för cirka 12 %, en åttondel, av arbetet inom äldreomsorgen, och enligt uppgifter från förvaltningen har det stigit till mellan 15 och 20 % under 2006.

Om sossarna menar allvar med sitt prat om att få bort de ofrivilliga deltiderna och inte försämra arbetstryggheten så måste de upp till bevis. I äldreomsorgsnämnden är det tydligt att de agerat i rakt motsatt riktning.

12 april 2006

Dags att tala klarspråk om mutorna

Socialdemokraterna har genom riksdagsledamoten Anders Ygeman anmält Moderaternas insamlingsverksamhet till Institutet mot mutor, rapporterar Nyheterna i TV4.

Jag har ingen insyn i moderaternas insamlingsverksamhet, men jag tycker att det är rent ut sagt sjukt att en sosse har mage att lämna in en sådan anmälan. Sossarna är ju det enda parti som bevisligen systematiskt tar emot stora externa kampanjbidrag och i utbyte mot det levererar gynnsam lagstiftning och ekonomiska fördelar till gåvogivarna. Men f'låt, då kallas det "facklig-politisk samverkan" och inte det fula m-ordet.

11 april 2006

Säg nej till terroristerna på vänsterkanten

Grupper på vänsterkanten har utsatt Centerpartiets lokaler i Stockholm, Göteborg och Växjö för attentat, rapporterar Nyheterna på TV4. Nu måste rättssamhället gripa in på allvar mot terroristerna. Vänsterextremisterna må vara få till antalet, men genom sina våldsdåd finns det en risk att de lyckas lägga ett lock över den politiska debatten. SSU, Ung Vänster och andra ungdomsorganisationer på vänsterkanten borde nu visa sin avsky för brotten inte bara med ord utan också genom ekonomiskt bistånd för att täcka kostnaderna, på samma sätt som kristna kyrkor bidrog med pengar när någon rasist bränt ner en moské.

06 april 2006

Partipiskan mot kommundelning

I veckans Mitt i Huddinge har Jonas Hagströms (f.d. s) insändare "Jag fick nog av partipiskan" fått en prominent plats. Jag har förstås aldrig själv varit sosse och kan därför inte bedöma hans påståenden om hur demokratin inom socialdemokratin fungerar, men när det gäller kommundelningsfrågan måste jag instämma i hans kritik. Sossarnas totala motstånd mot att invånarna i östra kommundelen själva ska få bestämma om de vill vara en del av Huddinge kommun är helt absurd. Man accepterar - surmulet, visserligen, men ändå - friskolor, fristående förskolor och möjligheten att välja annan hemtjänst än kommunens (åtminstone så länge den kommer från arbetarrörelseanknutna HSB), men i frågan om kommundelning är den ideologiska låsningen total. Varför?

Marita, Marita...

Vad ska man säga om Marita Ulvskog? Ibland blir situationen lätt absurd.

Som när hon idag går ut och kritiserar Gunilla Carlsson (m), vars deklaration underkänts av skattemyndigheten och som därför upptaxerats.

Samtidigt har Arbetsmiljöverket anmält statsminister Göran Persson för att han inte följt arbetsmiljölagen vid renoveringen av sitt sörmländska herresäte, och i morgon beslutar åklagaren om det blir åtal för SSU-ordföranden Anna Sjödin, som bland annat anklagas för stöld och våld mot tjänsteman.

Dystert? Tja, sossarna kan i alla fall trösta sig med att Ekobrottsmyndigheten väljer att lägga ner förundersökningen av de skattebrott som begåtts av Enskede IK när dåvarande finansministern, nuvarande vice statsminister Bosse Ringholm, var ordförande för klubben. Inte för att inga brott begåtts, utan för att brotten anses som ringa (fast, ska tilläggas, beloppen sammantaget säkerligen är väsentligt större än i Gunilla Carlssons underkända deklaration).

Nej, Marita borde nog hålla tyst tills partitopparna inom socialdemokratin faktiskt börjar följa de lagar de själva beslutat om. Det skulle vara mer klädsamt.

03 april 2006

JA - till kulturhistoriska informationsskyltar

Kommunen ska sätta upp skyltar vid kulturhistoriskt intressanta platser och byggnader, beslutades i kommunstyrelsen idag. Det är bra, tycker jag. Vi vet alldeles för litet om vår lokala historia. Under nio års grundskoleutbildning i Skogås tror jag inte att jag någonsin fick någon ordentlig information om varför de murar och skyttevärn där barn jag lekt en gång i tiden hade byggts. Nu finns de (helt utan att jag påverkat i frågan) med på listan över byggnadsverk som ska föräras informationsskyltar.

Själv framförde jag i sammanträdet att jag tyckte att den skylt som planeras i Lissma borde innehålla information om det sovjetiska fångläger som låg där i samband med 2:a världskrigets slut. Det är en bit av Huddinges historia som alltför få känner till. Lägret var en mellanstation för sovjetiska soldater som tyskarna tagit till fånga och nu var på väg hem till Sovjet, där de - fast det visste de förmodligen inte - med stor sannolikhet antingen skulle avrättas eller sändas till fångläger. Stalin var nämligen notoriskt misstänksam mot människor som varit fosterlandsförrädiska nog att låta sig tas till fånga. Han var nämligen inte bara kommunist, han var dessutom paranoid.