31 december 2006

Sista da'n på jobbet

Idag gjorde jag min sista dag som stationsvärd på Skogås station. Nu kommer jag att vara tjänstledig i fyra år och bara ta något enstaka pass då och då.

Det var med stor lättnad och helt utan vemod jag gick hem från stationen efter mitt pass i eftermiddags. Att behöva knalla till jobbet kvart i fem en måndag morgon eller sitta och vaka över berusade tonåringar vid ettsnåret på lördagnatten är ingenting jag kommer att sakna. Men det är inte de påfrestande arbetstiderna, den otrygga miljön eller den otacksamma uppgiften att vara representant för ett transportsystem som under en följd av år levererat förseningar och inställd trafik på löpande band som gör att jag känner lättnad idag, utan befrielse från den tidsstress som arbetet medför och som blivit värre från år till år.

En av SL:s käpphästar på senare år har varit intäktssäkring. Man har byggt om spärrarna så att det inte ska vara lika lätt att ta sig igenom utan biljett och man har höjt kraven på stationsvärdar och busschaufförer. Därutöver har man – eller rättare sagt den förra, socialistiska, landstingsmajoriteten – infört billiga enkelbiljetter som lett till att kunderna i stor utsträckning slutat köpa förköpshäften eller periodmärken. Man har också utrustat spärrarna med kontokortsmaskiner.

Alla de här åtgärderna har sina poänger. Men var och en leder de till att stationsvärdens uppgift blir mer komplicerad och tidskrävande, samtidigt som resenärerna inte har ändrat sin vana att komma till stationen samtidigt som tåget rullar in på perrongen. Resultatet är stress, stress, stress.

Jag tror att man måste ha suttit några timmar i spärren för att verkligen förstå hur det är att gång på gång mötas av ett ”Fort!” och en näve inslängda enkronor och femtioöringar eller ett kontokort medan hela stationsbyggnaden vibrerar av pendeltåget som bromsande far förbi. Någon gång då och då kan man väl ta, men åtta gånger i timmen dag ut och dag in blir för mycket.

Jag har många drömmar och ambitioner för året som ligger framför, men på det högst privata planet hoppas jag på att få ner blodtrycket till rimliga nivåer. Att inte arbeta som spärrvakt tror jag kan vara en nyckelkomponent för att nå dit.

27 december 2006

Det är mycket med det tekniska...

Tillbringade ett par timmar i kommunhuset på eftermiddagen. Jag har fått ett litet rum i en förbindelsekorridor som jag sprungit igenom otaliga gånger utan att reflektera över att det faktiskt fanns några dörrar bakom vilka folk satt och försökte jobba. Idag var det min tur, men just idag var det inte speciellt mycket spring. Bortsett från ett par samtal var det inte heller speciellt mycket politik, utan min insats har handlat om att få igång dator, telefon och mobiltelefon - inte det lättaste, ska jag säga, men det känns som om jag i alla fall gjorde vissa framsteg. Därför kan jag stolt meddela att min nya e-postadress på kommunen nu är karl.henriksson@huddinge.se och mitt telefonnummer är 08-535 301 69. Hör gärna av dig när du har något på hjärtat, men lämna inga meddelanden på telefonsvararen just nu, för den kommer jag nog inte ha hunnit få ordning på förrän någon gång i nästa vecka...

19 december 2006

Falskspel av Carina Moberg (s)

I veckans Mitt i Huddinge finns en stort uppslagen artikel där Carina Moberg (s), ordförande i Riksdagens civilutskott och huddingebo, får utgjuta sin vrede över att Anti Avsan (m), ledamot i nämnda civilutskott, har utsetts till ny ordförande för Huge Fastigheter AB, eftersom han, enligt artikelförfattaren, "ska slakta bostadspolitiken".

Man kan naturligtvis ha olika åsikter om hur bostadspolitiken ska skötas. Carina Moberg vill, sosse som hon är, att det ska finnas diverse tillfälliga bidrag som ska styra hur bygg- och fastighetsbolag agerar. De som hinner ställa om efter de senaste nyckerna från riksdag och departement får pengar, de som inte gör det blir utan.

Den nya regeringen vill istället ha stabila och gynnsamma villkor för fastighetsmarknaden, där t.ex. avskaffandet av fastighetsskatten är en viktig del.

Omställningen till en modern bostadspolitik är naturligtvis inte alldeles utan bekymmer. Precis som beskrivs i artikeln gjuts det nu betongplattor för fullt, både i Huddinge och i andra kommuner, för att man ska komma i åtnjutande av de gamla bidragen.

Och i vissa planerade projekt hinner man helt enkelt inte igång. Så är fallet med de 170 studentbostäderna i Flemingsbergs centrum. Där kommer Huge inte att få något riktat investeringsstöd. Men det betyder inte att studentbostäderna inte kommer att byggas. Om Carina Moberg hade brytt sig om att lyssna med till exempel Huges VD Uno Eriksson eller sina egna partikamrater i Huges styrelse hade hon fått veta att projektet fortsätter som planerat. Ingen styrelseledamot har uttalat någon önskan om att ändra på det, utan tvärtom har alla varit väldigt tydliga på den punkten. Carina Moberg far alltså, avsiktligt eller oavsiktligt, med osanning när hon sprider uppgiften att studentbostäderna inte skulle byggas.

Vidare påstår hon att hyrorna kommer "att gå upp rejält" när investeringsstöd och räntebidrag tas bort. Men även den förra regeringen höll på att ta bort de gamla räntebidragen, så där påverkar regeringsskiftet endast ganska marginellt, och investeringsstödet gäller bara nybyggda lägenheter, vilket, trots flera pågående projekt är en försvinnande liten del av Huges bestånd. Till skillnad från avskaffandet av fastighetsskatten - som Carina Moberg och andra sossar slåss för att ha kvar - kommer de avskaffade bidragen alltså inte påverka hyrorna i någon större utsträckning. Däremot kommer sänkningen av fastighetsskatten vid årsskiftet och ett senare avskaffande av densamma ge tydliga positiva effekter på hyresnivåerna.

Dessutom påstår hon, helt grundlöst, att Huge utan bidragen skulle kunna hamna i en ekonomisk kris - och att det då skulle vara svårt att sälja bolagets fastigheter. Huges ekonomi är god. Hyresgästföreningen tycker till och med att den är alldeles för god, men det är ingenting som jag skriver under på, eftersom jag tycker att allmännyttiga bolag ska bedriva sin verksamhet med goda marginaler och inte riskera skattebetalarnas pengar i onödan. Men resultatet är i alla fall att allt tal om ekonomisk kris är ren bullshit - för att tala klarspråk - och att några panikförsäljningar av fastigheter inte är att vänta. Tack och lov.

Nej, det var länge sedan jag hörde maken till lögner och vilda påståenden. Och dessvärre finns det väl anledning att tro att det är på det sättet som (s) kommer att bedriva oppositionspolitik. När det inte finns någonting verkligt att protestera mot kommer de att protestera mot sina egna fantasier. Förhoppningsvis genomskådar vanligt folk det och ger personer som Carina Moberg det förtroende de förtjänar.

18 december 2006

Folkomröstningen kommer allt närmare

Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att starta en utredning om kommundelning för att bland annat klarlägga vilka de ekonomiska förutsättningarna för och konsekvenserna av en kommundelning är. Naturligtvis protesterade Socialdemokraterna och deras stödpartier, som inte vill veta vad invånarna i Skogås-Trångsund egentligen tycker. Allra mest protesterade man mot beslutet att det är just invånarna i Trångsunds församling (i geografiskt hänseende) som ska delta i en eventuell folkomröstning. Tanken att befolkningen borta i Huddinge inte skulle ha vetorätt skrämmer förstås sossarna, men Anti Avsan (m) gjorde en bra liknelse: idag räcker det med att ena parten vill skilja sig för att ett äktenskap ska kunna upplösas. Som tur är har väldigt många medborgare en betydligt större probleminsikt än vad sossarna har. Vanligt folk inser att man inte kan tvinga dem som bor i öster att vara kvar i Huddinge om de inte själva vill det. Förtryck skapar nämligen inte någon utökad känsla av delaktighet, oavsett hur gärna Socialdemokraterna skulle vilja det.

15 december 2006

Seniorbostäder i Vårby?

Vid Huge Fastigheters styrelsemöte idag tog jag upp frågan om 65+-lägenheter i Vårby gård och nämnde pensionärsrådets förslag om att göra om ett par trappuppgångar på Mogårdsvägen. Nu ska bolaget utreda vilka eventuella kostnader förslaget skulle medföra och vilken efterfrågan som beräknas finnas. Det känns bra. Jag tror att det här både kan bli ett lyft för de äldre i Vårby, underlätta för äldreomsorgen och göra Huges fastighetsbestånd i Vårby lite attraktivare.

11 december 2006

Bra budget för äldreomsorgen

Ikväll tog kommunfullmäktige den nya majoritetens revidering av budgeten för 2007, så det är en glädjens dag för oss alla. En rad förslag som jag varit med om att lägga kommer nu att bli verklighet, t.ex. fritt val av SFI-utförare, införandet av en familjerådgivningspeng och genomförandet av ett utbildningsprojekt om kommunismens brott mot mänskligheten.

För äldreomsorgens del innebär beslutet, förutom full pris- och lönekompensation, även en utbyggnad av antalet platser i demensvården och 2,5 miljoner kronor i satsning på ökad personaltäthet.

Vi gav också nämnden en rad särskilda uppdrag, där jag särskilt vill nämna införandet av en värdighetsgaranti. Den som är beroende av kommunens äldreomsorg ska kunna vara trygg i vetskapen att han eller hon verkligen får den omsorg som behövs – och på ett sätt som respekterar hans eller hennes värdighet och integritet. Och har kommunen av någon anledning inte lyckats fullgöra sina åtaganden ska den enskilde ha rätt till kompensation.

Men behövs verkligen en sån garanti? frågar sig kanske nån. Dessvärre, tvingas jag erkänna. Inget system är så bra att det inte fallerar ibland, och enligt Länsstyrelsen händer det idag alltför ofta att äldreomsorgen misslyckas med att leverera den omsorg och det bemötande som våra äldre har rätt att förvänta sig. Det finns utrymme för förbättringar.

Vi har idag en rätt så slimmad organisation ute på avdelningarna och när nånting händer kan det bli så att personalen helt enkelt inte hinner med. Den riktade förstärkning som vi gav, tillsammans med de krav som ställs i värdighetsgarantin, bör leda till att vi kommer till rätta med de här problemen.

Det känns skönt att den nya nämnden är vald och budgetramen klubbad - och att båda besluten blev sådana att de ger kraft och stöd för ett effektivt förbättringsarbete.

04 december 2006

Ulf och Jonathan

Det blir Ulf Klasson som blir ny ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 januari. I torsdags hade Folkpartiet medlemsmöte och beslutade att inte utse den förhandsnominerade Jonathan Björniden till posten.

För egen del spelar det här inte någon större roll. Både Ulf och Jonathan är trevliga, duktiga politiker, fullt kapabla att leda nämndens arbete. Men jag kan inte låta bli att känna med Jonathan, som i någon månad har fått inrikta sig på sitt nya arbete för att sedan i en jämn votering förlora det. Trösten är att det kommer fler chanser för en ung, ambitiös och kompetent person som han.

Äldreomsorg - en framtidsbransch

Dagens stora äldreomsorgsnyhet är förstås att riskkapitalbolaget Industri Kapital köper aktiemajoriteten i vård- och omsorgsföretaget Attendo. Det betyder att minst tre av de stora svenska företagen inom äldreboenden och hemtjänst ägs av riskkapitalbolag. Sedan tidigare ägs Aleris av Wallenberg-kontrollerade EQT och Carema - som driver både äldreboende och boende för yngre dementa i Flemingsberg - av det brittiska riskkapitalbolaget 3i.

Jag förstår riskkapitalbolagen. Demografin leder ofrånkomligen till slutsatsen att äldreomsorg är en framtidsbransch med goda tillväxtmöjligheter, både i Sverige och övriga Europa. Eget val av hemtjänst och äldreboende kommer på sikt öka möjligheten inte bara för våra äldre utan också för skickliga entreprenörer, som förmår utveckla attraktiv omsorg.

Sedan är det naturligtvis upp till oss politiker att se till att såväl kommunal som privat vård och omsorg lever upp till de krav vi har rätt att ställa på ett värdigt liv - livet ut. Det måste vi bli bättre på. Därför behövs en värdighetsgaranti.