29 maj 2009

Studentlägenheter i Flemingsberg och kulturcenter i Fullersta

Idag har jag tittat på gamla och nya hus: det nya studenthuset i Flemingsberg och den snart färdigrenoverade Fullersta gård, tillsammans med övriga styrelsen i Huge Fastigheter AB.

Studenthuset har jag sett många gånger medan det växt upp ovanpå Flemingsbergs centrum. När man stiger in i byggnaden undrar man hur den ska kunna vara inflyttningsklar om bara någon månad, i juli/augusti. Men det ska den, och fint kommer det att bli, av visningslägenheten att döma. Förutom affärslokaler och dygnet-runt-öppet gym i bottenplan så innehåller huset 169 fräscha studentlägenheter med hyra från ca 3.400 kr/månaden, mitt i Flemingsberg, rakt över gatan från Huddinge sjukhus - f'låt "Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge" ska det förstås vara - och inte många steg från campuset med tre högskolor/universitet. Står man uppe på taket ovanför den trettonde våningen och spanar ut över omgivningen ser man förstås Huddinge och Botkyrka, men också innerstan, Haninge och Ekerö och någon trodde sig till och med se till Södertälje... Fast kanske borde vi ha varit lite vildare när vi i Huges styrelse fattade beslut om detta projekt för några år sedan. För tänk så långt man skulle se i fall huset hade fått 26 våningar istället för 13! Gärna med en snurrande skybar högst upp...

Efter besöket i Flemingsberg åkte vi vidare till Fullersta Gård. Det är inte mycket i Huddinge som är mer än 100 år gammalt. Vi vet att det inte var så hiskeligt länge sedan Huddinge var en lantlig avkrok, men spåren från kommunens jordbruksdagar finns mest i orts- och gatunamn, inte så mycket i byggnader. Och det var inte utan att Fullersta Gård, med anor åtminstone från 1600-talet, höll på att gå samma väg som så många andra av Huddinges torp och gårdar, men efter en omsorgsfull renovering till något tänkt ursprungssnitt är mangårdsbyggnaden snart redo att öppnas för allmänheten. En del återstår fortfarande - installationen av en hiss av mindre tidstypiskt snitt, till exempel - men det går nu att se ungefär hur det kommer att bli, och planerna för framtiden börjar utkristallisera sig. Bland annat kommer huset av allt att döma innehålla permanenta utställningar med verk av två konstnärer med Huddinge-anknytning - två rum med verk av Ewert Karlsson (EWK) och tre med verk av Peter Dahl, bland annat hans sex meter breda målning "Floden". Det blir spännande att se när Huddinges nya kulturcenter öppnar till hösten!

28 maj 2009

Äldrefest med Vitsippspris till Väntjänsten

Under eftermiddagen var det "äldrefest" på Sjödalstorget i Huddinge C. Vi kristdemokrater bjöd på kaffe och vetelängd, tipstävling, levande musik i form av "Södertrion" och talare som undertecknad, äldresjukvårdsansvariga i landstinget Pia Lidwall och - naturligtvis dagens huvudnummer - äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Man hade förstås kunnat hoppas på strålande solsken hela dagen, men växlande väderlek går det också. Folk samlades under skydd av de utskjutande taken runt torget och under vårt partytälts blå duk medan de lyssnade på Maria - och förhoppningsvis var det en del som lyssnade på mig och Pia också. Det var i alla fall god stämning och vi fick en hel del bra samtal med äldre som hade kommit dit.

Och när det var dags att dela ut Vitsippspriset från oss kristdemokrater i Huddinge sken solen. Maria Larsson läste upp motiveringen till varför Väntjänsten i Huddinge i år fick priset och ställde lite frågor till Väntjänstens drivande kraft Irene Bergman, som fick tillfälle att berätta om det arbete som frivilliga äldre gör genom Väntjänsten. Sugen på att engagera dig? Eller skulle du eller någon i bekantskapskretsen behöva kontakt? Väntjänstens telefonnummer är 08-779 81 20.

Newsdesk Webfinanser

20 maj 2009

Framtiden ser ljus ut

Framtiden ser ljus ut. Kreativiteten och entreprenörsandan frodas. Åtminstone på Huddinges gymnasieskolor. Igår avgjordes SM i Ungt Företagande och som så ofta förr var huddingeelever väl representerade. Denna gång gick det hela vägen för ett av huddingeföretagen, Just in Case UF, som vann hela tävlingen med sitt smarta hjärt- och lungräddningsset och nu kommer att få representera Sverige i EM i början av juli. Vi kan bara hoppas att all den vitalitet och företagssamhet som Huddinges unga visar också kommer att leda till att vi under åren som kommer får se en hel mängd nya, växande företag i vår kommun. Utan duktiga företagare stannar nämligen Sverige.

Huddinge kommun

18 maj 2009

Första utföraren godkänd i hemtjänstens kundval

Vid äldreomsorgsnämndens sammanträde idag godkände vi en första utförare i det nya valfrihetssystemet inom hemtjänsten. Att HSB Omsorg bedriver hemtjänst i kommunen är visserligen ingen nyhet, men nu har man valt att även utföra hemtjänst på nätterna. Man ska även svara på larm, dvs ta ett helhetsansvar för de kunder som väljer HSB Omsorg. Jätteroligt! Och redan i nästa månad hoppas jag att vi ska kunna godkänna några andra, helt nya hemtjänstutförare i kommunen. Det ser jag verkligen fram emot. Huddinge ska vara en kommun där vi kombinerar stor valfrihet för våra kunder med tydliga kvalitetskrav på utförarna, så att alla äldre kan känna sig trygga. Både trygghet och valfrihet, som det står på knapparna som jag har sparat sedan valrörelsen.

SSU och respekten för andra

I varje valrörelse brukar det finnas skäl att konstatera att SSU har gått över gränsen. Den här gången handlar det om illegal affischering i Huddinge Centrum. Inte heller kommunens anslagstavlor respekteras. Anslagstavlorna sköts av AB Klisterprinsen, som varje vecka sätter upp affischer om olika kommunala aktiviteter och föreningsarrangemang. SSU har också möjlighet att bjuda in till olika arrangemang den vägen. Men SSU vill inte följa samma regler som alla andra, nej, SSU väljer istället att tapetsera över alla andras affischer på de mest publika anslagstavlorna i kommunen. Signalen är väldigt tydlig: Socialdemokraterna är viktigare än andra delar av samhället. Socialdemokraterna står över lagar och regler.

De politiska ungdomsförbunden fostrar framtidens politiska ledare. Det skrämmer. Vilken typ av politiska ledare föds ur den attityd man har inom SSU? Inte sådana som jag vill ska styra vårt land eller vår kommun. Men uppenbarligen tycker den socialdemokratiska ledningen att det är helt okej, annars skulle vi inte få se den här typen av övertramp från SSU i vareviga valrörelse. En offentlig ursäkt från Ann-Marie Högbergs sida vore på sin plats, och ett löfte om att hålla efter ungdomsförbundarna bättre i framtiden.

15 maj 2009

Vårdvalet lockar nya specialister

I veckans Dagens Medicin (pappersupplagan) berättas att det nu är rekordmånga ST-läkare som specialiserar sig på allmänmedicin. Jättebra! Det har funnits en brist på vårdcentralsläkare under en följd av år, samtidigt som behoven har ökat. Allmänmedicin har inte haft den status i läkarvärlden som det kanske borde och behöver ha.

Men nu har alltså en förändring skett och rekordmånga söker sig till ST-utbildningen i allmänmedicin. Jag tror inte att det är en slump att det sker samtidigt som man inför vårdval inom det här området i hela Sverige. Fokus förskjuts mot patienternas välbefinnande och nöjdhet och en intensiv utveckling sker för att på bästa sätt tillmötesgå kundernas krav. En sådan miljö lockar, där finns det utvecklingspotential och utrymme för skaparkraft hos våra unga läkare.

Nästa utmaning är att göra en annan bristspecialitet, geriatrikern, attraktiv för de unga läkarna. Jag vet inte hur, men det måste ske. En väldigt stor del av vården ges idag till äldre människor och den utvecklingen lär snarast accentueras under åren som kommer. Då behöver vi specialister på just äldres sjukdomar.

Tätt mellan EU-debatterna

Nu duggar debatterna inför EU-valet tätt. De senaste dagarna har jag varken närvarat på debatten på Södertörns högskola i Flemingsberg (där Kristdemokraterna representerades av EU-kandidaten Ebba Busch) eller den på Östra gymnasiet i Trångsund (där Therez Tollstam från KDU var partiets representant), och inte kommer jag att vara med när EU-kandidaten och riksdagsledamoten Liza-Maria Norlin debatterar EU utifrån ett miljöperspektiv på torget i Huddinge C i morgon lördag heller, eftersom jag då ska vara ute och kampanja i Skogås C. Men från debatten på Södertörns högskola har jag i alla fall kunnat läsa en kort rapport på Ebba Buschs blogg.

13 maj 2009

Huddinge satsar på maten för äldre

Svenska Dagbladet har i en artikelserie de senaste dagarna fördjupat sig i frågan om maten på våra sjukhus och vårdinrättningar, och det med all rätt. Kosten är otroligt viktig för vår hälsa. God och näringsriktig kost gör skillnad - inte bara fysiologiskt utan även för vårt psykiska och sociala välbefinnande.

Därför känns det viktigt att berätta att de tendenser som tidningen larmar om långt ifrån är allenarådande. Det finns ett fokus på matfrågorna, inte minst inom äldreomsorgen. Som kristdemokrat är jag stolt över att vi i Huddinge går i en annan riktning än den Svenska Dagbladet beskriver - vi bygger och rustar upp tillagningskök, för vi tror att det ger förbättrade möjligheter att ge våra äldre ett gott boende på våra vård- och omsorgsboende. I år har vi tagit beslut om att bygga ett nytt tillagningskök i samband med att vi bygger ut Björnkulla äldreboende och vi kommer också att renovera tillagningsköket på Tallgården. Och när vi snart fattar beslut om att bygga ett helt nytt äldreboende så kommer det att även innehålla ett fullt utrustat tillagningskök. Vi tror att det bidrar till kvalitet och flexibilitet, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att våra äldre äter bättre (både mer och nyttigare!) och får en bättre hälsa än de annars skulle ha haft.

Och för att verkligen understryka satsningen på maten har vi också låtit KRAV-certifiera köken. Naturligtvis kan det inte uteslutas att maten innehåller en del tillsatser, men en stor del av den mat vi serverar på våra äldreboenden är alltså ekologiskt producerad.

SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD SvD

12 maj 2009

"Tuffa sparkrav trots överskott"

"Tuffa sparkrav trots överskott" är Mitt i Huddinges rubrik för en artikel om den borgerliga majoritetens budgetförslag för år 2010. Tyvärr stämmer den inte riktigt överens med verkligheten. Huddinge har haft en mycket god kommunal ekonomi, med stora överskott både i den löpande driften och exploateringsverksamheten. Det har gjort att vi haft ett försprång eller åtminstone en marginal när lågkonjunkturen har slagit till - men med de kraftigt minskade skatteintäkterna för i år så kan vi knappast räkna med något överskott i driften, och kanske inte ens efter att exploateringsintäkterna räknats in, eftersom dessa vinster också sjunkit betänkligt när lågkonjunturens stiltje lagt sig över marknaden.

Det blir alltså tuffa sparkrav. Inte lika tuffa som i många av våra grannkommuner, men likväl tuffa. Och helt nödvändiga. Alla nämnder kommer att få pris- och lönekompensation på 1,5 % och de flesta nämnder också en uppräkning för volymökningarna (dock inte kommunstyrelsen eller miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna), men dessutom får de ett sparbeting på 2 procent av verksamhetens kostnader.

För äldreomsorgsnämndens och socialnämndens del kan man räkna med att hämta igen en del av de pengarna med en sammanslagning av sina förvaltningar. Ungefär 4,6 miljoner kronor räknar vi med att spara redan på kort sikt genom minskad administration, och det är förstås bra, eftersom dessa pengar annars skulle behöva tas från vård och omsorg om de mest behövande. Glädjande nog framkommer det i Mitt i Huddinges artikel att även oppositionsledaren Ann-Marie Högberg (S) nu har insett att en förvaltningssammanläggning är en klok åtgärd. Förhoppningsvis kommer beslut att fattas vid fullmäktige i juni och själva omorganisationen ske den 1 augusti.

06 maj 2009

Vad händer med Huddinges apotek? - hela listan!

Att jag är entusiastisk inför apoteksmonopolets avskaffande är ingen hemlighet - jag har bloggat om det flera gånger (t.ex. den 5 januari 2008 och den 29 april 2006).

En del i avmonopoliseringen är försäljningen av en del av dagens statliga apotek. Nu har jag kikat på hela listan (som ni kan hitta hos Apoteket Omstrukturering AB) och kan konstatera att två av dagens blott fem apotek i Huddinge kommun blir kvar i statlig ägo, nämligen det på Huddinge sjukhus och det i Skogås C. Övriga tre (Huddinge C, Stuvsta C och Kungens kurva) säljs till större privata företag, inget är aktuellt för försäljning till småföretagare.

Samtidigt kan man konstatera att det borde finnas ett mycket stort utrymme för nyetableringar i kommunen; i kommuner av jämförbar storlek (Eskilstuna, Gävle, Sundsvall) finns det ungefär dubbelt så många apotek som i Huddinge. Jag vet att det finns apoteksföretag som redan uttryckt intresse att etablera helt nya apotek i kommunen och hoppas förstås att det snart ska komma till stånd. Vi behöver fler apotek - inte minst i Trångsund och Vårby, där det idag helt saknas apotek - och bättre öppettider.

DN DN SvD SvD

05 maj 2009

Intressant trafikutspel - men mycket ännu oklart

En rad ledande borgerliga stockholmspolitiker gör idag ett trafikutspel på DN Debatt, med ett förslag till överenskommelse mellan staten och Stockholms-regionen kring finansieringen av de närmaste årens stora och helt nödvändiga trafiksatsningar i regionen. Sammanlagt ska 100 miljarder kronor investeras under de närmaste tolv åren, och regionen ska genom trängselskatter, vägavgifter, landstingsinvesteringar och kommunal och privat medfinansiering stå för hälften av den summan, föreslår alliansföreträdarna med Sten Nordin i spetsen.

Tyvärr kan en debattartikel inte ge hur mycket information som helst. Detaljerna är i många fall vaga kring vilka projekt som är med i förslaget och vilka som inte är det, vilken finansiering som man har tänkt sig för olika projekt och så vidare. För Huddinges del kan jag konstatera att Södertörnsleden omnämns, medan Tvärbanan Syd förbigås med tystnad. Vad betyder det?

Ännu återstår utan tvivel väldigt mycket att göra innan finansieringen av de stora infrastrukturprojekten är klar. Men det är bra att det finns en öppenhet från alla de fyra allianspartiernas sida att diskutera även sådana lösningar som kan vara kontroversiella bland de egna väljargrupperna, till exempel trängselskatt även på Essingeleden när Förbifart Stockholm äntligen finns på plats. Den sortens nytänkande behövs om vi till sist ska kunna få fram de vägar och spår som stått på agendan åtminstone sedan Dennis-paktetets dagar.

DN DN Dagens Samhälle