31 december 2006

Sista da'n på jobbet

Idag gjorde jag min sista dag som stationsvärd på Skogås station. Nu kommer jag att vara tjänstledig i fyra år och bara ta något enstaka pass då och då.

Det var med stor lättnad och helt utan vemod jag gick hem från stationen efter mitt pass i eftermiddags. Att behöva knalla till jobbet kvart i fem en måndag morgon eller sitta och vaka över berusade tonåringar vid ettsnåret på lördagnatten är ingenting jag kommer att sakna. Men det är inte de påfrestande arbetstiderna, den otrygga miljön eller den otacksamma uppgiften att vara representant för ett transportsystem som under en följd av år levererat förseningar och inställd trafik på löpande band som gör att jag känner lättnad idag, utan befrielse från den tidsstress som arbetet medför och som blivit värre från år till år.

En av SL:s käpphästar på senare år har varit intäktssäkring. Man har byggt om spärrarna så att det inte ska vara lika lätt att ta sig igenom utan biljett och man har höjt kraven på stationsvärdar och busschaufförer. Därutöver har man – eller rättare sagt den förra, socialistiska, landstingsmajoriteten – infört billiga enkelbiljetter som lett till att kunderna i stor utsträckning slutat köpa förköpshäften eller periodmärken. Man har också utrustat spärrarna med kontokortsmaskiner.

Alla de här åtgärderna har sina poänger. Men var och en leder de till att stationsvärdens uppgift blir mer komplicerad och tidskrävande, samtidigt som resenärerna inte har ändrat sin vana att komma till stationen samtidigt som tåget rullar in på perrongen. Resultatet är stress, stress, stress.

Jag tror att man måste ha suttit några timmar i spärren för att verkligen förstå hur det är att gång på gång mötas av ett ”Fort!” och en näve inslängda enkronor och femtioöringar eller ett kontokort medan hela stationsbyggnaden vibrerar av pendeltåget som bromsande far förbi. Någon gång då och då kan man väl ta, men åtta gånger i timmen dag ut och dag in blir för mycket.

Jag har många drömmar och ambitioner för året som ligger framför, men på det högst privata planet hoppas jag på att få ner blodtrycket till rimliga nivåer. Att inte arbeta som spärrvakt tror jag kan vara en nyckelkomponent för att nå dit.

27 december 2006

Det är mycket med det tekniska...

Tillbringade ett par timmar i kommunhuset på eftermiddagen. Jag har fått ett litet rum i en förbindelsekorridor som jag sprungit igenom otaliga gånger utan att reflektera över att det faktiskt fanns några dörrar bakom vilka folk satt och försökte jobba. Idag var det min tur, men just idag var det inte speciellt mycket spring. Bortsett från ett par samtal var det inte heller speciellt mycket politik, utan min insats har handlat om att få igång dator, telefon och mobiltelefon - inte det lättaste, ska jag säga, men det känns som om jag i alla fall gjorde vissa framsteg. Därför kan jag stolt meddela att min nya e-postadress på kommunen nu är karl.henriksson@huddinge.se och mitt telefonnummer är 08-535 301 69. Hör gärna av dig när du har något på hjärtat, men lämna inga meddelanden på telefonsvararen just nu, för den kommer jag nog inte ha hunnit få ordning på förrän någon gång i nästa vecka...

19 december 2006

Falskspel av Carina Moberg (s)

I veckans Mitt i Huddinge finns en stort uppslagen artikel där Carina Moberg (s), ordförande i Riksdagens civilutskott och huddingebo, får utgjuta sin vrede över att Anti Avsan (m), ledamot i nämnda civilutskott, har utsetts till ny ordförande för Huge Fastigheter AB, eftersom han, enligt artikelförfattaren, "ska slakta bostadspolitiken".

Man kan naturligtvis ha olika åsikter om hur bostadspolitiken ska skötas. Carina Moberg vill, sosse som hon är, att det ska finnas diverse tillfälliga bidrag som ska styra hur bygg- och fastighetsbolag agerar. De som hinner ställa om efter de senaste nyckerna från riksdag och departement får pengar, de som inte gör det blir utan.

Den nya regeringen vill istället ha stabila och gynnsamma villkor för fastighetsmarknaden, där t.ex. avskaffandet av fastighetsskatten är en viktig del.

Omställningen till en modern bostadspolitik är naturligtvis inte alldeles utan bekymmer. Precis som beskrivs i artikeln gjuts det nu betongplattor för fullt, både i Huddinge och i andra kommuner, för att man ska komma i åtnjutande av de gamla bidragen.

Och i vissa planerade projekt hinner man helt enkelt inte igång. Så är fallet med de 170 studentbostäderna i Flemingsbergs centrum. Där kommer Huge inte att få något riktat investeringsstöd. Men det betyder inte att studentbostäderna inte kommer att byggas. Om Carina Moberg hade brytt sig om att lyssna med till exempel Huges VD Uno Eriksson eller sina egna partikamrater i Huges styrelse hade hon fått veta att projektet fortsätter som planerat. Ingen styrelseledamot har uttalat någon önskan om att ändra på det, utan tvärtom har alla varit väldigt tydliga på den punkten. Carina Moberg far alltså, avsiktligt eller oavsiktligt, med osanning när hon sprider uppgiften att studentbostäderna inte skulle byggas.

Vidare påstår hon att hyrorna kommer "att gå upp rejält" när investeringsstöd och räntebidrag tas bort. Men även den förra regeringen höll på att ta bort de gamla räntebidragen, så där påverkar regeringsskiftet endast ganska marginellt, och investeringsstödet gäller bara nybyggda lägenheter, vilket, trots flera pågående projekt är en försvinnande liten del av Huges bestånd. Till skillnad från avskaffandet av fastighetsskatten - som Carina Moberg och andra sossar slåss för att ha kvar - kommer de avskaffade bidragen alltså inte påverka hyrorna i någon större utsträckning. Däremot kommer sänkningen av fastighetsskatten vid årsskiftet och ett senare avskaffande av densamma ge tydliga positiva effekter på hyresnivåerna.

Dessutom påstår hon, helt grundlöst, att Huge utan bidragen skulle kunna hamna i en ekonomisk kris - och att det då skulle vara svårt att sälja bolagets fastigheter. Huges ekonomi är god. Hyresgästföreningen tycker till och med att den är alldeles för god, men det är ingenting som jag skriver under på, eftersom jag tycker att allmännyttiga bolag ska bedriva sin verksamhet med goda marginaler och inte riskera skattebetalarnas pengar i onödan. Men resultatet är i alla fall att allt tal om ekonomisk kris är ren bullshit - för att tala klarspråk - och att några panikförsäljningar av fastigheter inte är att vänta. Tack och lov.

Nej, det var länge sedan jag hörde maken till lögner och vilda påståenden. Och dessvärre finns det väl anledning att tro att det är på det sättet som (s) kommer att bedriva oppositionspolitik. När det inte finns någonting verkligt att protestera mot kommer de att protestera mot sina egna fantasier. Förhoppningsvis genomskådar vanligt folk det och ger personer som Carina Moberg det förtroende de förtjänar.

18 december 2006

Folkomröstningen kommer allt närmare

Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att starta en utredning om kommundelning för att bland annat klarlägga vilka de ekonomiska förutsättningarna för och konsekvenserna av en kommundelning är. Naturligtvis protesterade Socialdemokraterna och deras stödpartier, som inte vill veta vad invånarna i Skogås-Trångsund egentligen tycker. Allra mest protesterade man mot beslutet att det är just invånarna i Trångsunds församling (i geografiskt hänseende) som ska delta i en eventuell folkomröstning. Tanken att befolkningen borta i Huddinge inte skulle ha vetorätt skrämmer förstås sossarna, men Anti Avsan (m) gjorde en bra liknelse: idag räcker det med att ena parten vill skilja sig för att ett äktenskap ska kunna upplösas. Som tur är har väldigt många medborgare en betydligt större probleminsikt än vad sossarna har. Vanligt folk inser att man inte kan tvinga dem som bor i öster att vara kvar i Huddinge om de inte själva vill det. Förtryck skapar nämligen inte någon utökad känsla av delaktighet, oavsett hur gärna Socialdemokraterna skulle vilja det.

15 december 2006

Seniorbostäder i Vårby?

Vid Huge Fastigheters styrelsemöte idag tog jag upp frågan om 65+-lägenheter i Vårby gård och nämnde pensionärsrådets förslag om att göra om ett par trappuppgångar på Mogårdsvägen. Nu ska bolaget utreda vilka eventuella kostnader förslaget skulle medföra och vilken efterfrågan som beräknas finnas. Det känns bra. Jag tror att det här både kan bli ett lyft för de äldre i Vårby, underlätta för äldreomsorgen och göra Huges fastighetsbestånd i Vårby lite attraktivare.

11 december 2006

Bra budget för äldreomsorgen

Ikväll tog kommunfullmäktige den nya majoritetens revidering av budgeten för 2007, så det är en glädjens dag för oss alla. En rad förslag som jag varit med om att lägga kommer nu att bli verklighet, t.ex. fritt val av SFI-utförare, införandet av en familjerådgivningspeng och genomförandet av ett utbildningsprojekt om kommunismens brott mot mänskligheten.

För äldreomsorgens del innebär beslutet, förutom full pris- och lönekompensation, även en utbyggnad av antalet platser i demensvården och 2,5 miljoner kronor i satsning på ökad personaltäthet.

Vi gav också nämnden en rad särskilda uppdrag, där jag särskilt vill nämna införandet av en värdighetsgaranti. Den som är beroende av kommunens äldreomsorg ska kunna vara trygg i vetskapen att han eller hon verkligen får den omsorg som behövs – och på ett sätt som respekterar hans eller hennes värdighet och integritet. Och har kommunen av någon anledning inte lyckats fullgöra sina åtaganden ska den enskilde ha rätt till kompensation.

Men behövs verkligen en sån garanti? frågar sig kanske nån. Dessvärre, tvingas jag erkänna. Inget system är så bra att det inte fallerar ibland, och enligt Länsstyrelsen händer det idag alltför ofta att äldreomsorgen misslyckas med att leverera den omsorg och det bemötande som våra äldre har rätt att förvänta sig. Det finns utrymme för förbättringar.

Vi har idag en rätt så slimmad organisation ute på avdelningarna och när nånting händer kan det bli så att personalen helt enkelt inte hinner med. Den riktade förstärkning som vi gav, tillsammans med de krav som ställs i värdighetsgarantin, bör leda till att vi kommer till rätta med de här problemen.

Det känns skönt att den nya nämnden är vald och budgetramen klubbad - och att båda besluten blev sådana att de ger kraft och stöd för ett effektivt förbättringsarbete.

04 december 2006

Ulf och Jonathan

Det blir Ulf Klasson som blir ny ordförande i kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 1 januari. I torsdags hade Folkpartiet medlemsmöte och beslutade att inte utse den förhandsnominerade Jonathan Björniden till posten.

För egen del spelar det här inte någon större roll. Både Ulf och Jonathan är trevliga, duktiga politiker, fullt kapabla att leda nämndens arbete. Men jag kan inte låta bli att känna med Jonathan, som i någon månad har fått inrikta sig på sitt nya arbete för att sedan i en jämn votering förlora det. Trösten är att det kommer fler chanser för en ung, ambitiös och kompetent person som han.

Äldreomsorg - en framtidsbransch

Dagens stora äldreomsorgsnyhet är förstås att riskkapitalbolaget Industri Kapital köper aktiemajoriteten i vård- och omsorgsföretaget Attendo. Det betyder att minst tre av de stora svenska företagen inom äldreboenden och hemtjänst ägs av riskkapitalbolag. Sedan tidigare ägs Aleris av Wallenberg-kontrollerade EQT och Carema - som driver både äldreboende och boende för yngre dementa i Flemingsberg - av det brittiska riskkapitalbolaget 3i.

Jag förstår riskkapitalbolagen. Demografin leder ofrånkomligen till slutsatsen att äldreomsorg är en framtidsbransch med goda tillväxtmöjligheter, både i Sverige och övriga Europa. Eget val av hemtjänst och äldreboende kommer på sikt öka möjligheten inte bara för våra äldre utan också för skickliga entreprenörer, som förmår utveckla attraktiv omsorg.

Sedan är det naturligtvis upp till oss politiker att se till att såväl kommunal som privat vård och omsorg lever upp till de krav vi har rätt att ställa på ett värdigt liv - livet ut. Det måste vi bli bättre på. Därför behövs en värdighetsgaranti.

30 november 2006

Sven-Erik Österberg och demokratin

Med stor nyfikenhet slänger jag mig över artikeln "Österberg till attack mot LO-ledningen" i dagens Svenska Dagbladet. Vad kan förre finansmarknadsministern ha att säga LO-ledningen? Att de inte ska komma med samhällsekonomiskt farliga lönekrav? Att de borde undvika utspel och politiska protester som hotar den goda tillväxten i landet? Ett antal alternativ snurrade runt i mitt huvud.

Men hej vad jag bedrog mig! Sedan Sven-Erik Österberg gick i opposition har han tydligen släppt alla hämningar över bord. Istället för att uppmana till besinning och samhällsekonomiskt ansvarstagande uppmanar han LO-ledningen att använda hela sin arsenal, inklusive politiska strejker, i protest mot att den demokratiskt valda regeringen försöker att genomföra den politik som de gick till val på och fick det svenska folkets stöd för.

Den form av extrema politiska aktioner som hr Österberg förespråkar kan vara motiverade för att störta diktaturer eller - möjligtvis - i situationer där demokratiskt valda regimer väljer att föra en helt annan politik än den de blev valda för. Situationen i Sverige är den motsatta; en demokratiskt vald regim försöker genomföra det program som folket valde dem på. Att en ledande riksdagsman och f.d. minister i det läget uppmanar till en all-out-attack mot regeringen är - eller borde vara - uppseendeväckande.

Det är naturligtvis beklagligt när en ledande socialdemokrat vid närmare granskning inte visar sig vara demokrat alls när saker och ting inte går hans väg. Vi får hoppas att det här inte är representativt för hur (s) kommer att resonera och agera i opposition, utan att respekten för folket och demokratin sitter djupare hos övriga partirepresentanter.

29 november 2006

Kul i Kungens Kurva

Idag har planerna för att bygga en linbana mellan Skärholmens C och Heron City i Kungens Kurva valsat runt i alla tidningarna. Jag tycker att det är en jättekul idé. Visst känns planerna på ett spårtaxisystem i hela Kungens Kurva/Skärholmen mer revolutionerande, men också betydligt längre från ett genomförande. En linbana är beprövad teknik som kan installeras ganska snabbt - och det blir ett trevligt inslag i Stockholms kollektivtrafik, där just den typen av luftburen transport har varit något av en vit fläck.

Tillsammans med Bert Karlssons planer på att bygga ett vattenland i Kungens Kurva bidrar det här till att göra Kungens Kurva till ett ännu galnare shopping- och upplevelsecentrum, och det bör vi förstås uppmuntra. Förhoppningsvis kommer vi att få se ännu fler expansiva och nyskapande idéer under åren som ligger framför oss.

27 november 2006

Ny kommunstyrelse

Idag var det premiär för den nya kommunstyrelsen. På programmet stod bland annat en revidering av Mål & Budget 2007. Extra roligt var förstås att vi för blott andra gången i Huddinges historia - om jag är rätt informerad - kunde besluta om en skattesänkning. Skattehöjningarna har varit desto mer frekventa, och 13 öre i sänkt skatt räcker förstås inte långt mot de 70 öre sossarna höjde skatten med för fyra år sedan, men beslutet - som även ska tas på nästa fullmäktigesammanträde - innebär i alla fall att huddingebornas frihet ökar lite grann.

25 november 2006

Återinvigningen av Skogås C


Ursäkta bildkvalitén, fotot är taget med min mobiltelefon. Hur som helst kan ni förhoppningsvis urskilja ett fullsatt Skogås Centrum från när Östen med Resten spelade vid dagens återinvigning efter ombyggnationen.

Skogås C är en liten anläggning med en inte alldeles enkel (men långt ifrån unikt svår) konkurrenssituation med Farsta C, Haninge C och externhandelsområdena i Länna och Haninge på nära håll. Den offentliga servicen har de senaste åren utarmats i och med nedläggningarna av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Ändå känns centrumet på sätt och vis starkare än på länge. Byggnaden är snyggare. Butikerna känns fräschare än förut. Sedan Vi Pulsen tog över har vi två attraktiva, drivande livsmedelsbutiker. Att Apoteket flyttat in i centrum och blivit ett modernt snabbköp gör mycket, och med Svensk Fastighetsförmedling har vi fått ett nytt starkt varumärke vid sidan av Ica, Vi, Föreningssparbanken, Systembolaget, Apoteket och Interflora. Biblioteket har byggts om och moderniserats. Dessutom har vi fått t.ex. en sushibar och en bijouteributik. Sammantaget känns Skogås C idag riktigt roligt och jag känner mig stolt över den pådrivande roll som jag har haft i Huges styrelse under den här processen.

22 november 2006

Rätt om ramadan

Hemma igen efter ett par veckors semester i Indien ser jag till min stora glädje att förskole- och grundskolenämnden beslutat att Eid-al Fidr, avslutningsfesten på muslimernas fastemånad ramadan, inte längre ska vara allmän lovdag i Huddinges skolor.

Det är naturligtvis ingen överraskning. Det var länge sedan ett kommunalt beslut väckte så starka genuint folkliga protester i Huddinge.

Själv är jag genuint positiv till och intresserad av religion. Jag tror att det är bra om skolbarn kan få ledigt för att delta i sin religions och kulturs firanden. Men om alla barn ska vara lediga vid alla barns helgdagar kommer ingen någonsin att gå i skolan.

I Delhi ligger tempel och religiösa helgedomar tätt. Hinduiska, muslimska, kristna, buddhistiska, jainistiska, sikhiska, bahai... Och varje huvudreligion har sina uppdelningar med olika helgdagar och fester.

Vår svenska kristna kalender överensstämmer i huvudsak med den katolska, men vi behöver inte komma längre än till de rysk- eller grekisk-ortodoxa traditionerna för att hitta viktiga skillnader. Och i Sverige finns ytterligare dussintals olika kristna samfund.

Att Sverige idag inte enbart är ett kristet land vet förstås alla. Men den mångfald som präglar vår befolkning är nog okänd för de flesta. Själv har jag träffat jaina (anhängare av jainismen) och har en god vän som varje år brukar åka till Bengalen för att fira en viktig religiös högtid i hemlandets hinduiska kultur. Jag känner sunnimuslimer som tycker att det är mycket viktigare att fira det kurdisk/iranska nyåret än ramadans slut. Och så vidare.

I den komplexa verklighet som vi lever i är Alliansens ställningstagande det klokaste. Det visar respekt såväl för svensk kultur och svenska traditioner som för alla dem som har andra religiösa och kulturella traditioner.

31 oktober 2006

Jakten på det kontantlösa samhället

Att fackförbundet Seko drivit på för ett stopp för kontanthanteringen på SL-bussarna kan jag förstå. Säkerheten är självklart av yttersta vikt. Men kontantstopp i tunnelbanespärrarna? Man sitter skyddad bakom härdat glas och det är faktiskt ganska enkelt att öka väktarbemanningen på kvällarna, om det skulle behövas. Ett kontantstopp, däremot, skulle riskera att få helt andra effekter. Redan idag är massor med spärrvakter oroliga för att maskiner ska ta deras jobb. Varför skulle SL behålla dem om de inte ens tog betalt av kunderna? Busschaufförerna behövs för att framföra sina fordon, men vi spärrvakter har ju som huvuduppgift att sälja biljetter - som vanligtvis betalas kontant. Utan den uppgiften skulle vi vara bortrationaliserade och ersatta med väktare innan Lennart Jangälv hann säga "besparing".

Överraskning om konstgräsplan

Läser i Mitt i Huddinge att Vårby gård ska få en ny konstgräsplan, på förslag från den avgående s-majoriteten. Det är överraskande. Inte den planerade nya planen, men att det skulle vara ett s-förslag när det faktiskt är Moderaterna som motionerat i frågan, och att s har en avgående majoritet - det trodde jag inte att de hade haft i Huddinge på många decennier...

Apropå likmaskar

Idag fick såväl Skogås som Huge mer publicitet än vi hade önskat, efter att artiklar om Rickard Monsén och likmaskarna och spyflugorna i hans nya lägenhet på Fäbodvägen blivit huvudnyhet i såväl Stockholm City som Mitt i Huddinge. Vad ska man säga? Det är svårt att förhindra att hyresgäster vanvårdar sina lägenheter, men det man kan göra är att försäkra sig om att en sanering faktiskt ger önskat resultat - och inte ge sig förrän problemet är ur världen.

30 oktober 2006

Konkurrensen skärps för Flottsbro

Läser på Dagens Industris nätupplaga (http://di.se/Index/Nyheter/2006/10/30/208060.htm?src=xlink) att Hammarbybackens nya huvudägare Skistar satsar 8 Mkr på att se till att backarna är täckta med snö hela säsongen.

Jag har länge tyckt att Skistar skulle ha varit en lämplig ägare för Flottsbro. Nu skärps istället konkurrensen för anläggningen i och med att Sveriges mest professionella och kapitalstarka skidanläggningsägare blir huvudmotståndare på hemmaplan.

Det blir en spännande utmaning. Flottsbro måste satsa på att fortsätta vara Stor-Stockholms bästa alpina anläggning. Men hur? Hur kan vi öka intäkterna, minska kostnaderna och öka anläggningens attraktivitet? Alla förslag emottages tacksamt.

26 oktober 2006

Huddinges nya ledning

Idag har de nya kommunalråden i Huddinge presenterats, liksom vilka som ska vara ordförande i de olika nämnderna. För Kristdemokraternas del kan man väl konstatera att Tomas Hansson som kommunalråd var en lågoddsare. Nu kommer han att bli samhällsbyggnadsnämndens ordförande och få ett samordningsansvar för miljö-, samhällsbyggnads- och trafikfrågorna i kommunen.

Mer överraskande för de flesta är kanske att jag har nominerats som ordförande för äldreomsorgsnämnden. Jag är naturligtvis väldigt glad över att få den rollen. Det känns otroligt spännande, för det är ett område där det finns mycket att göra. Att få ansvar för en av partiets verkliga hjärtefrågor är en stor utmaning. Nu ska vi införa en värdighetsgaranti i äldreomsorgen, skapa fler platser i demensboenden och öka valfriheten och mångfalden i hemtjänst och särskilda boenden.

Wish me luck!

25 oktober 2006

Enhetstaxan vs egna fantasier

Läser en debattartikel av Ung Vänsters vice ordförande Clara Lindblom i dagens City. Rubriken är "Stockholmarna har rätt till billig kollektivtrafik" och redan där kan man ju börja fundera. För på vilken grund kan man egentligen hävda att någon skulle ha rätt till billig kollektivtrafik? Naturrättslig? Nej, naturligtvis finns det inte någon sådan rättighet - däremot finns det möjlighet att göra en överenskommelse i frågan.

Nåväl, unga Claras resonemang utgår ifrån ett praktiskt exempel - en tur-och-returresa mellan Tensta och Kungsängen som enligt hennes förmenande kostade över 100 kr förut, och ställer den i relation med dagens situation där en enkelresa från ena änden av stan till den andra bara kostar 20 kr.

Synar man argumentationen kan man konstatera att hon försöker skruva till det genom att inte jämföra samma saker. Dagens tur-och-returresa mellan Tensta och Kungsängen kostar naturligtvis 40 kr, inte någonting annat.

Och det gamla systemets resa kostade bara "över 100 kr" om man var väldigt dum. För att komma upp i över 100 kr på sträckan var man nämligen tvungen att först åka åt helt fel håll - in mot stan - för att sedan vända åter mot norr. Två enkelresor med kontantkuponger kostade 90 kr - men det var ju ingen som åkte på det sättet, eftersom ett rabatthäfte (10 kuponger) kostade 80 kr och räckte till mer än tre resor på sträckan.

Faktum är att resan med ett vanligt 20-kupongshäfte endast kostade 21,75 kr, att jämföra med dagens 20 kr med enkelbiljett eller 18 kr med förköpt enkelbiljett.

Visst kan man argumentera för enhetstaxan - men man bör nog helst göra det med argument hämtade ur verkligheten snarare än den egna fantasin.

23 oktober 2006

Sossarna i Trångsund vs verkligheten

Den som läser Socialdemokraternas annons i nya Trångsunds Allehanda kan lätt få intrycket att återöppnandet av den öppna förskolan i Trångsund är något som Socialdemokraterna drivit fram.

I verkligheten är det precis tvärtom. Socialdemokraterna drev - trots protester från oss och övriga oppositionen - igenom en nedläggning och har sedan under flera års tid mycket medvetet valt att säga nej till alla förslag om att öppna den igen. Ja, vi andra har föreslagit just det, och vi i alliansen har i våra budgetförslag även visat på hur det ska finansieras. Men så sent som för några månader sedan sade Socialdemokraterna ett klart och tydligt nej i förskole- och grundskolenämnden, där flera ledande sossar från Trångsund och Skogås finns representerade.

Att sedan man förlorat makten slå sig för bröstet och hävda att man nu tänker öppna den igen känns rätt så uppblåst. Vi får vara glada över att de förlorade valet och ersätts med en ny majoritet som faktiskt har viljan att genomföra den här satsningen i verkligheten också.

18 oktober 2006

"Fyra som ska styra över dig"

I nya numret av Mitt i Huddinge finns på framsidan (dvs sidan efter reklamsidan som är längst fram...) en stor fin bild på Bosse Trygg, Åke Blomqvist, Tomas Hansson och Katharina Wallenborg, gruppledarna för de fyra partier som kommer att styra Huddinge de närmaste åren.

Men sen så är det en rubrik intill bilden och den blev ju lite märklig: "Fyra som ska styra över dig". För en av de grundläggande poängerna med alliansens valmanifest i Huddinge är ju just att medborgarna ska få styra mer över sina egna liv, istället för politikerna.

Fast det hade förstås förvånat om rubriken hade varit "Fyra som jobbar för att du ska få styra mer över ditt liv". Även om det ger en mer rättvisande bild.

Om enhetstaxans avskaffande och behovet av en ny enhet

Alla tidningar har idag skrivit om hur den nya majoriteten tänker avskaffa enhetstaxan. Och det är väl i och för sig inte så oväntat. Både (m) och (fp) gick till val på det, och fick tillsammans nästan egen majoritet av väljarna.

Men jag hoppas att man från det nya alliansstyret nu sträcker ut en hand mot socialdemokraterna och försöker få med dem i en bred uppgörelse om framtidens kollektivtrafiktaxor. Jag vet, jag vet, sossarna förtjänar det absolut inte med tanke på hur arrogant och maktfullkomligt de hanterat de här frågorna under de senaste fyra åren.

Det vore dock bra för kollektivtrafiken och bra för Stockholm om man kunde få en bred uppgörelse om så pass grundläggande frågor som hur själva taxesystemet ska se ut.

17 oktober 2006

Barnvakten och blodvittringen

Så där. Nu har både Borelius och Stegö Chilò avgått. Men media har fått blodvittring och går nu till attack mot alla i regeringen. Senast i raden är finansminister Anders Borg, som anklagas för att ha betalat barnvakten svart, 50 kr i timmen till en sextonårig tjej i slutet av förra seklet.

Ärligt talat börjar ministerjakten nu kännas ganska tramsig. Eftersom jag inte har några barn har jag aldrig betalat någon barnvakt, inte heller brukar jag ta hand om någon annans barn. Däremot brukar mina föräldrar ibland ge mig en chokladkartong eller så för att jag varit kattvakt. Vi brukar inte meddela Skatteverket när så sker...

Jag är övertygad om att mycket få - om ens några - som betalar en tonåring för att sitta barnvakt några timmar då och då deklarerar detta. Det handlar inte bara om pengar utan också om den smått absurda byråkrati som detta skulle medföra, för barnvakten, föräldrarna och samhället i stort. Samhällsekonomiskt skulle hårdare tag mot barnvakter vara en katastrof - och frågan är om skatteintäkterna ens skulle kunna bekosta allt den byråkrati som blev följden.

Jag förstår helt och fullt logiken bakom att plantera den här nyheten just nu - i svallvågorna efter två ministeravgångar och dagen efter att Anders Borg gjorde succé med budgetpropositionen. För första gången på mer än ett decennium har vi faktiskt en finansminister som verkligen vet vad han pratar om.

Att han dessutom vet hur det är att vara dubbelarbetande småbarnsförälder talar snarast till hans fördel.

11 oktober 2006

Tips till Fredrik

Jag förstår inte varför Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò fortfarande sitter i regeringen. De sågs redan från början som två av regeringens svagaste kort. Fredrik Reinfeldt behöver dem inte på något sätt och efter de senaste dagarnas obarmhärtiga granskning av deras tidigare liv framstår det allt tydligare att de är sänken i den nya regeringen. Visst måste det finnas andra, väl så kompetenta, kvinnor i de moderata leden som skulle kunna gå in på kultur- respektive utrikeshandelsområdena? Annars kan jag tipsa om några duktiga kd-kvinnor som kan rycka in...

06 oktober 2006

Det formella beskedet

Nu dök brevbäraren upp med det formella beskedet: Jag har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige samt tredje ersättare för ledamot av landstingsfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2010. Ett viktigt förtroende som jag lovar att efter bästa förmåga försöka leva upp till.

Emma blir riksdagsledamot!

Det var mycket bra som sades i Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring - men det absolut roligaste var förstås när han läste upp Mats Odells namn i ministerlistan, för det innebär att min svägerska Emma Henriksson (bosatt i Trångsund) kommer att bli riksdagsledamot som ersättare för nämnde hr Odell. Kanon! Och det säger jag inte bara för att hon är en nära släkting och god vän, utan också för att hon är en otroligt duktig politiker som kommer att bli en vitamininjektion i vår riksdagsgrupp.

01 oktober 2006

Trängselskatt, kringfartsleder och Citybanan

Visst tycker jag att man ska bygga Förbifart Stockholm, som Alliansens partiledare skriver om på DN debatt idag. Den yttre kringfartsleden mellan Kungens Kurva och Häggvik behövs - ja, det behövs överhuvudtaget fler vägar över Saltsjö-Mälarsnittet.

Och jag kan till nöds acceptera någon form av trängselskatter för att finansiera byggandet av kringfartsleder, i enlighet med förslaget. Folkomröstningens resultat var oklart, inte minst för att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i ett av svensk demokratis största fiaskon fråntog väldigt många berörda deras rösträtt - till exempel mig.

Men jag har väldigt svårt att acceptera att den planerade Citybanan skrotas. Istället är vi tillbaka vid tredje spåret i markläge. Jag har egentligen ingenting emot tredje spåret - bortsett från att det bara är ett spår, som måste användas i båda färdriktningarna och därför inte kan användas lika effektivt som en fyrspårslösning.

Jag tror att getingmidjan och spårbristen har debatterats under i princip hela min livstid. Väldigt lite har hänt - förutom att Stockholms befolkning i runda svängar har dubblats. Nu måste det byggas, och byggas ordentligt.

Och sedan måste vi börja planera för nästa steg. För oavsett om man bygger tredje spåret eller Citybanan så kommer vi att behöva ytterligare kapacitet. Om 30-40 år med tredje spåret, om 15-20 år med Citybanan.

Den gången hoppas jag att besluten kan fattas när de borde - inte tjugo, trettio år senare som nu.

30 september 2006

På visning i Pelaren

Idag var jag på den sista visningen av de nya Huge-lägenheterna i kvarteret Pelaren i Skogås. Jag vet inte vad övriga besökare var där för, eftersom samtliga lägenheter enligt uppgift redan är uthyrda, men för mig som styrelseledamot var det intressant att se hur lägenheterna ser ut. Ja, det var ju bara en visningslägenhet och den var ju knappast typisk för de övriga, eftersom det var en fyra på 91 kvm - men fin var den. För min del är det väl bara den lilla tvåan på 46 kvm som skulle ligga inom ekonomiskt räckhåll med sina måttliga 3.760 kr/mån. Visningslägenhetens 7.662 kr/mån är visserligen väldigt billigt för att vara nyproduktion, men för att komma upp på motsvarande månadskostnad för en bostadsrätt på Loftvägen i Skogås kan man betala närmare 1,5 miljon kronor när man köper den. Nytt är dyrt även när det är billigt för att vara nytt.

29 september 2006

Rosornas krig

Förundras över den attack som förre borgarrådet Erik Nilsson (s) med flera gjort på sitt finansborgarråd Annika Billström (s). Vem behöver politiska motståndare med sådana vänner? Det är märkligt att sossarna överhuvudtaget lyckades samla sig till att bedriva någon form av valkampanj, så dålig som stämningen verkar vara i partiet.

26 september 2006

Ny majoritet i Huddinge

Nu är det officiellt. Vi kommer att få en ny majoritet i Huddinge kommun. Allianspartierna Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet kommer att samregera med Drevvikenpartiet. Det är bra. Vi kommer att göra stora satsningar både på barnen och de äldre, ha en tydligt företagsvänlig politik och förhoppningsvis en gång för alla lösa frågan om kommundelning. Även om det är många frågor som återstår att lösa så har vi utifrån Alliansens budgetförslag och valmanifest en bra grund att stå på. Det går bra nu, som Petter säger.

20 september 2006

Se så mandaten hoppa!

Nu har det slutgiltiga valresultatet presenterats på Huddinge kommuns webbplats. I slutsammanräkningen förlorade Huddingepartiet ett mandat till Miljöpartiet i den västra valkretsen, medan vi behöll vårt sista mandat i den östra valkretsen med bara ett tiotal rösters marginal (och då var det ändå inte vi som fick det sista mandatet, utan Folkpartiet). Om inte annat visar detta att åtminstone i kommunalvalet är det så att varje röst räknas och kan få en avgörande betydelse. Nå, valnattens slutsats står kvar. Det kommer att bli majoritetsskifte i kommunen.

18 september 2006

Valnattsrapport

Just hemkommen från partiets valvaka på Grekiska Kolgrillsbaren och sedan Moderaternas valvaka på Melles i Huddinge C kan jag rapportera att stämningen inom alliansen är god. Även om Kristdemokraterna inte gjorde något bra val - sämre än förra valet, sämre än opinionsmätningarna och sämre än känslan i valstugorna lett mig att tro - ser vi i skrivandets stund ut att behålla våra fyra mandat i kommunfullmäktige och tre mandat i riksdagsvalkretsen.

Dessutom - och betydligt viktigare - kommer det av allt att döma att bli ett maktskifte såväl i riket, landstinget och Huddinge kommun. I Huddinge kommer vi i Alliansen visserligen att bli beroende av ett eller ett par lokala partier, men fastän Sverigedemokraterna kommer in i fullmäktige kan de tryggt förpassas till den oppositionskorridor i kommunalhuset som de får dela med sossarna, vänstern och miljöpartiet. Och i och med att vi får en alliansregering - Sveriges första majoritetsregering på 25 år!!! - ser min svägerska Emma ut att bli riksdagsledamot. Hon står fyra på riksdagslistan i Stockholms län och eftersom Mats Odell, som toppar listan, är en lågoddsare som ny minister kan det räcka.

Så det finns verkligen anledning att fira. Sedan ska vi sätta igång att få fart på Sverige och Huddinge.

16 september 2006

Ett beklagande och en förhoppning

Jag beklagar att det inte har blivit så många rapporter från valrörelsen här på bloggen. Jag har helt enkelt inte haft tid. Det har ofta varit aktiviteter från tidiga morgonen (flygbladsutdelning vid pendeltåget) till sena kvällen (debatter och möten), och har jag någon gång varit hemma så har det funnits så mycket annat att göra - till exempel förberedelser för nästa dags arbete. På sätt och vis är det väl synd att jag inte hunnit rapportera, eftersom jag har träffat så många människor och lyssnat på så mycket intressant information. Visste ni till exempel att det finns elever på Sjötorpsskolan som inte fått lunch vissa dagar senaste veckan eftersom maten tagit slut? Fullständigt horribelt, tycker jag. Det är bara ett exempel på en av alla de små och stora saker som vi måste förbättra i vår kommun. Jag hoppas innerligt att väljarna i morgon kommer att ge oss det mandat vi behöver - allra helst att Allians för Huddinge ska få egen majoritet i fullmäktige.

06 september 2006

Datanätsvåldtäkten

Även om medborgarna helst fortsätter att prata sakfrågor i valstugan fokuserar ju medierna i stor utsträckning på folkpartisternas intrång i Socialdemokraternas intranät. Jag har full förståelse för att sossarna känner sig kränkta och arga. Det skulle jag göra om jag vore i deras ställe. Men när Marita Ulvskog i sin jublande skadeglädje börjar likna det vid våldtäkt är måttet faktiskt rågat. Jag har pratat med kvinnor som har blivit våldtagna, lyssnat till deras smärta och vrede - och kan försäkra att det rör sig om en helt annan dimension av lidande än det som Socialdemokraterna åsamkats. Genom att likna det industrispionage som hennes parti utsatts för vid en våldtäkt hånar Marita Ulvskog alla de kvinnor, män och barn i vårt land som faktiskt utsatts för en våldtäkt. Som självutnämnd feminist borde hon vara mindre vårdslös i sitt språkbruk och mer medkännande med dem i vårt land som farit illa. Och de är tyvärr ganska många.

04 september 2006

Utbildningsdag för framtiden

Under eftermiddagen idag var jag ciceron åt riksdagsledamot och tidigare minister Inger Davidson, som besökte Skogås. Vi gjorde några intressanta nedslag på Skogåsskolan, Familjehuset och Pysslingen-förskolan Blåbärsstället i Länna. Kanske inte någon valvinnande manöver, men jag tyckte att det kändes viktigt att visa Inger ett spektrum av de utmaningar och möjligheter som vi möter i min kommundel. Efter valet kommer ju Inger förhoppningsvis ha en viktig roll i den nya skol- och barnomsorgspolitik som Sverige så väl behöver.

Visst behöver vi löparbanor

Den 3 juni skrev jag ett inlägg här på bloggen under rubriken "Bygg ordentliga löparbanor på mossen!". Idag fick jag veta att det budskap jag hade då är ännu mer aktuellt än jag visste om. Idag var jag på första spadtaget till den nya multihallen på Storängsvallen i centrala Huddinge. Ja, första spadtaget visade sig i verkligheten röra sig om att man började gjuta betong - eller vad det heter, det enda byggande jag företagit mig har varit med Lego-bitar...

Hur som helst, vid fikat efter ceremonin kom jag i samspråk med några representanter från friidrottsklubben HAIS, som bedriver en fantastisk verksamhet i centrala Huddinge och är en av de stora vinnarna med den nya multihallen. Vetgirig som jag är började jag ställa en massa frågor - och fick till min stora förvåning (och glädje!) veta att HAIS nyligen startat verksamhet även i Skogås/Trångsund. Inomhusträningen sker i Edboskolans hall och Trångsundsskolans lilla gymnastiksal, medan utomhusträningen bedrivs i Farsta. Mina tankar om att bygga löparbanor runt konstgräsplanen på Nytorps mosse bemöttes, föga förvånande, med stor entusiasm.

Jag hoppas att det blir uppenbart för alla och envar att vi i vart fall inte ska bygga bort möjligheten att bygga löparbanor runt konstgräsplanen. Friidrotten växer, skolorna har ett uppdämt behov och svenska barn (och vuxna) behöver röra sig mer.

30 augusti 2006

Romeo och Julia - klasshat 2006

SSU:s reklamfilm "Romeo och Julia" har stoppats på visningar av barnfilmer eftersom den innehåller ett självmord. Men det största problemet med filmen är inte självmordet - utan att den sprider rena lögner, skräck och hatpropaganda. Vi som vill ha ett samhälle där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka måste protestera mot de krafter som vill skapa sig framgång genom klasshat och satt ljugande i system. Egentligen borde hela SSU:s ledning tvingas avgå, för den här gången har man gått över varje anständighets gräns.

28 augusti 2006

Femton väldigt viktiga ören

Habiliteringsersättning är ett väldigt krångligt ord som man använder istället för det betydligt enklare ordet lön när det gäller vissa personer med funktionshinder som deltar i daglig verksamhet till exempel på en arbetsplats. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att ersättningen ska höjas till 6 kr per timme. Vi ville att den skulle höjas till 6,15 kr. Skillnaden kan tyckas marginell, men den är principiellt viktig. Får den som deltar i daglig verksamhet de extra 15 örena i ersättningen täcker habiliteringsersättningen åtminstone kostnaden för den kommunala lunchen. Får man bara 6 kr (eller som idag 4,90 kr) har man mindre pengar när man går hem än när man gick till arbetsplatsen. Det är inte rätt. Det ska löna sig att arbeta - även för personer med funktionshinder. Önskar bara att sossarna kände likadant.

Kvartstrafik i augusti

Min sista insats i kommunstyrelsen innan valet blev att i ett svar på en remiss från SL få in en text om att pendeltågen inte bara borde gå i halvtimmestrafik under sommaren, och framför allt då augusti månad. Min erfarenhet som spärrvakt säger mig att årets försämrade sommartidtabell har gjort många resenärer riktigt irriterade, så det känns skönt att jag kunnat använda min politiska roll för att göra livet lite bättre för dem. Sen får vi se hur pass intresserade SL är av samma sak.

27 augusti 2006

Helgens gladaste nyhet

Helgens gladaste nyhet har Lars Leijonborg (fp) stått för: att partiet svänger i familjepolitiken och nu är beredda att acceptera ett kommunalt vårdnadsbidrag. Det är nog en bra bit kvar innan Alliansen kan presentera en helt gemensam familjepolitik, men de socialdemokratiska dagisextremisterna blir allt mer ensamma. Och efter en vecka i valstugan kan jag konstatera att det är bra många människor som håller med oss om att det är familjerna själva och inte politikerna som ska bestämma hur familjens barnomsorg ska se ut. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi har bra förskolor att erbjuda de familjer som önskar det - men jag tycker att det är lika viktigt att vi som samhälle på olika sätt ska stödja de föräldrar som inte önskar det. Med Socialdemokraterna verkar mottot vara att alla ska med - vare sig de vill det eller inte.

25 augusti 2006

Tankar kring "spionskandalen"

Jag försvarar inte kdu:aren Louise Axelssons försök att luska ut när SSU skulle börja affischera. Det är inte så jag tycker att politik ska bedrivas och det är inte så jag själv agerar. Men precis som statsvetaren Stig-Björn Ljunggren säger i Expressen har det alltid varit så här.

Därför känns det väldigt, väldigt märkligt när Marita Ulvskog talar om att en ny gräns i svensk politik passerats. Jag kan tycka att det hänt betydligt värre saker - som när en (vuxen) analytiker hos Socialdemokraterna ägnade sig åt att sprida falska rykten till media om diverse brott Fredrik Reinfeldt skulle ha begått, eller när statsminister Göran Persson hotade TV4 med indraget sändningstillstånd ifall de inte blev mer positiva till Socialdemokraterna i sin rapportering, eller när flera socialdemokrater döms för valfusk och partiet väljer att ge en anklagad - dock inte dömd - en post som landstingsråd.

Nu ska vi kristdemokrater inte bete oss som sossar. Därför är jag glad att Göran Hägglund agerat väldigt snabbt och tydligt. Och vi andra får, oavsett partitillhörighet, dra oss till minnes den gyllene regelns ord om att göra mot andra som vi vill att de ska göra mot oss. Det är en bra medicin mot överilade gärningar i valrörelsens hetta.

För övrigt tycker jag att sossarnas kampanjstrateger gjorde ett lysande jobb när de fick ut den här nyheten i samband med Göran Hägglunds succé i SVT:s partiledarintervju igår. Om de vore lika duktiga på att leda landet som på att styra media skulle Sverige inte vara i lika desperat behov av ett maktskifte.

22 augusti 2006

Rena lögner från Socialdemokraterna

Ibland kan det vara klokt att läsa vad de politiska motståndarna säger. Idag har jag läst valda delar av Socialdemokraternas tidning "Dagens Stockholm". Den säger inte speciellt mycket om vad Socialdemokraterna vill genomföra (ifall de vill något egentligen), men desto mer om vad Alliansen vill göra. Och det är en del minst sagt häpnadsväckande påståenden man kommer med.

Jag vet naturligtvis inte vad varje kristdemokrat i varje situation har sagt, än mindre vad varje moderat, folkpartist eller centerpartist tycker. Men ibland vet jag precis hur det ligger till, och så är fallet beträffande Kristdemokraternas trafikprogram för Stockholms län, som sossetidningen kommenterar under rubriken "Kd drömmer om gamla tider".

Notisen inleds med följande mening: "Kristdemokraterna har som enda förslag till förbättrad kollektivtrafik i Stockholmsområdet att byta ut bussarna på linje 4 mot spårvagnar och förlänga museispårvägen på linje 7 så att det ska gå att åka till Centralstationen."

Vadå "enda förslag"? Hela den trafikpolitiska rapporten är fylld av förslag på hur man ska förbättra kollektivtrafiken. Jag har inte räknat dem alla, men förmodligen finns där hundratals förslag - och det behövs, för under Socialdemokraternas styre har kollektivtrafiken i Stockholm utvecklats i en katastrofal riktning.

Man kan ha olika åsikter om spårvagnar i Stockholms innerstad. Socialdemokraterna är uppenbarligen ivriga motståndare. De flesta andra är för.

Men alla som så mycket som kastat ett getöga mot den trafikpolitiska rapporten (som jag hade en länk till för någon vecka sedan) vet att Socialdemokraterna sprider en ren lögn, och de gör det medvetet och avsiktligt i (den dessvärre rimliga) förhoppningen att väldigt få läsare kommer att ta reda på sanningen.

Och tyvärr är det inte första gången. Gång på gång inträffar samma sak (och jag upptäcker utan tvivel bara en bråkdel av fallen). Socialdemokraterna är ett parti som systematiskt och mycket medvetet ljuger för medborgarna. Det finns ingen ursäkt för detta beteende. Det är omoraliskt och oförsvarligt och bör bestraffas på det enda sätt som verkligen sårar lögnarna - en röst på ett borgerligt parti.

Förslagsvis på Kristdemokraterna - ett parti som har hundratals med förslag på hur man ska förbättra kollektivtrafiken i Stockholm.

Korta köerna i vården!

Läste nu på morgonen torsdagens Dagens Samhälle, om vården och en jämförelse mellan landets landsting. Allra intressantast var statistiken över vårdköerna, dvs antal patienter som väntat på behandling längre än 90 dagar, per 100.000 invånare.

Klart kortast köer fanns i det enda landsting som styrs av Kristdemokraterna, Kalmar - 30 personer. I Stockholm var motsvarande siffra 237! Och då var ändå inte Stockholm sämst, utan en rad socialdemokratiskt styrda landsting var ännu sämre.

Det märks vilket parti som verkligen prioriterar vården. Och vilket parti som mest pratar. Bästa sättet att korta köerna i Stockholm är att rösta på Kristdemokraterna.

20 augusti 2006

Socialdemokratisk matematik

Förra valrörelsen lovade Socialdemokraterna 10.000 nya platser i äldreboenden. Resultatet efter fyra års socialdemokratisk politik blev istället -15.000 nya platser. Häromdagen gick man i sitt valmanifest istället ut med ett löfte om att under de kommande tio åren bygga 100.000 nya bostäder för äldre. Med matematiken från de senaste fyra åren borde väl det innebära att antalet bostäder för äldre kommer att minska med 150.000...

Vilket hån från Miljöpartiet!

När jag skulle åka in till stan i förmiddags fick jag se vilken reklam Miljöpartiet valt att sätta upp på Trångsunds station - de uppmanade oss att rösta ja till trängselskatten! Nu kan man förstås ha olika åsikter om trängselskattens för- och nackdelar, men ett är säkert: Miljöpartiet och deras kumpaner Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har - med mycket möda och stort besvär - lyckats förhindra att du och jag som bor i Huddinge kommun har möjlighet att rösta om trängselskatten. De har på riksdags- och stadshusnivå sagt att de fullständigt skiter i vad vi som bor i Skogås, Trångsund och andra platser strax utanför Stockholms stads kommungränser tycker (ja, kanske inte med de orden, men det är den otvetydiga innebörden) och de har i åtskilliga omröstningar i kommunfullmäktige kämpat för att vi kommuninvånare i Huddinge inte ens ska få uttrycka vår åsikt i en folkomröstning. Därför kan det inte ses som något annat än ett hån när de nu uppmanar oss att rösta ja.

13 augusti 2006

En ordentlig satsning på spårtrafiken!

Läser Göran Hägglund uttala sig om bland annat höjda böter för tjuvåkning och satsning på spårvagnar i Stockholms innerstad. Han tycker ju precis som jag!

Men det är kanske inte så konstigt. I just de avsnitten har jag ju faktiskt kommit med ändringsförslag till partiets trafikpolitiska program för Stockholms stad och län - och dessa har godkänts av distriktsstyrelserna som antagit programmet.

Så när det gäller utbyggnaden av spårtrafik i storstockholmsområdet - en hjärtefråga för mig och en kärnfråga för att göra kollektivtrafiken attraktiv och konkurrenskraftig - kommer partiet framöver att föra en mycket ambitiös och målinriktad politik. Inte bara med spårvagnar i innerstan, utan även vad gäller pendeltågstrafiken, tunnelbanan och, inte minst, utbyggnaden av tvärspårvägar runt Stockholm - t.ex. på sträckan Älvsjö - Kungens kurva/Skärholmen - Flemingsberg.

För Kristdemokraterna är ett parti där även spärrvakters erfarenheter och kunskaper tas till vara.

Hela det trafikpolitiska programmet finns att läsa här: http://www.kristdemokraterna.se/upload/files/varpolitik/rapporter/2006/sthlmtrafik_kd.pdf

10 augusti 2006

Ska vi sälja ut hela allmännyttan?

När jag såg rubriken "Sälj ut hela allmännyttan" i dagens Stockholm City och sedan texten ovanför "Sju av tio i Stockholms län enligt ny Citystudie:" blev jag förbluffad. Sälja ut hela allmännyttan? Det vill ju inte jag och så vitt jag vet inte något parti i Huddinge.

Men sedan läste jag artikeln och insåg att det istället handlade om huruvida hyresgästerna ska få möjlighet att, om de så önskar, bilda bostadsrättsföreningar och köpa sina egna hus.

Och det tycker förstås inte bara 72 procent av de tillfrågade stockholmarna utan även jag. Tyvärr har socialdemokraterna hittills satt stopp för möjligheten - och kommer av allt att döma att fortsätta med sin negativa politik om de bara får chansen.

Vi kristdemokrater vill däremot ge människor möjligheter - även möjligheten att äga sin bostad. I en kommun som Huddinge, med en mycket hög andel hyreslägenheter, skulle det vara jättebra om en del omvandlades till bostadsrätter. Men - och det här är ett mycket viktigt men - det måste ske för att de boende vill det, inte för att politiker, Huges styrelse eller majoriteten av invånarna vill det. Vi ska ge möjlighet, inte tvinga fram något.

Jag tror inte att ett beslut att låta hyresgästerna köpa sina hus skulle påverka Huge på något dramatiskt sätt. Min gissning är att vi efter fyra år kan konstatera att det bara är några hundra som har valt att köpa sina bostäder, och att Huge har ungefär lika många bostäder i sitt bestånd då som nu.

Men för många av de hyresgäster som köpt sin lägenhet har det varit ett av livets viktigaste beslut. De har på ett nytt sätt fått makten över sina egna liv och gått från att vara egendomslösa till att vara ägare. Jag har sett vad det har betytt för vänner och arbetskamrater som tagit steget, sett den stolthet och det självförtroende det har gett - och jag vill inte förneka någon annan den möjligheten.

08 augusti 2006

Öppen dörr för grannsamverkan

Med anledning av den våldtäkt som skedde i Vårby gård i söndagsmorse, då förövaren klev in genom en öppen altandörr medan offret låg och sov, uppmanar Polisen folk att inte ha dörrar och fönster öppna - fast på grund av risken för stölder, inte för våldsbrottens skull.

Men när vi sitter bakom våra säkerhetsdörrar och våra gallerförsedda, slutna fönster är det som om vi är bakom och lås och bom, inte de kriminella. Nej, jag kommer att fortsätta att släppa in frisk luft i lägenheten istället för att bli fånge hos min rädsla.

Positivt är dock att våldtäktsmannen, en 17-årig kille från närområdet, kunde gripas ett par timmar efter dådet, efter hjälp av vittnen. Genom att vårbyborna väljer att samarbeta med polisen och göra nånting åt situationen visar man framtida förövare att man inte kommer att tolerera det som händer. Det är i villa- och radhusområden vi brukar se lappar om grannsamverkan mot brott, men det är minst lika viktigt i våra miljonprogramsområden. Tillsammans kan vi förändra spelets regler - till vanligt, hederligt folks fördel.

Pär Nuder och Bob Marley

När jag läser Pär Nuders nya "utspel" om fastighetsskatten kommer en mening ur Bob Marley & The Wailers klassiska låt "Get Up, Stand Up" till mig: "You can fool some people some time, but you can't fool all the people all the time."

Och det är ju så det är. För fyra år sedan försökte sossarna lura väljarna att de såg problemen med fastighetsskatten och därför skulle tillsätta en utredning. Men nu vet vi att utredningen alls inte löste problemen. Tvärtom, taxeringsvärdena har fortsatt öka och därmed den fastighetsskatt som drabbar både rik och fattig.

Nu försöker Pär Nuder göra precis samma trick en gång till - men den här gången måste även de mest lojala socialdemokrater se igenom lurendrejeriet, så uppenbart är det. Och kanske är det så att även folk som brukar rösta på sossarna börjar tröttna på att bli lurade. Till dem vill jag säga: "Now you see the light. You've gotta stand up for your right."

04 augusti 2006

Tre kortisar om SL

Idag hade tidningen Metro Kristdemokraternas ställningstagande om SL:s enhetstaxa som huvudnyhet på framsidan: att Stig Nyman inte tycker att man ska ändra taxesystemet utan att först ha gjort en utvärdering av dess effekter. Klokt tänkt (som vanligt) av Stig. Om det är så att enhetstaxan leder till ökade intäkter för SL istället för tvärtom, då bör den utvecklas snarare än avvecklas.

***

Den 26 maj berättade jag här på bloggen om hur SL plötsligt ändrat reglerna för återköp av gamla rabattkuponger (110- resp 70-kronorsremsor) och på nytt gett oss instruktion att lösa in dem - fast bara om de var helt ostämplade - fastän vi i nästan två veckor, helt i enlighet med SL:s instruktioner, sagt åt kunderna att de var värdelösa och kunde slängas.

Nu har man gjort precis samma sak en gång till. Förlängningen av återköpstiden gick ut den sista juni, så under mer än en månad har vi tvingats neka återköp och, återigen meddela att kupongerna var värdelösa och kunde slängas. Och så idag kom ett meddelande från SL om att vi återigen ska börja lösa in biljetterna.

Det är absurt och pinsamt. Om bara de som jobbar inne på SL-kontoret (eller möjligtvis sossepolitikerna som bestämmer över dem) kunde sköta sina uppgifter ordentligt och stå för sina beslut så skulle det bli väldigt mycket bättre för oss som faktiskt måste möta kunderna.

***

Och om det är någon som undrar hur det gått med Nynäs-Express-tågen så kan jag berätta att det inte har varit några dramatiska förbättringar. Blir ett tåg försenat mellan Västerhaninge och Nynäshamn kommer det anslutande tåget från Västerhaninge mot Bålsta också att bli försenat - fastän de har instruktioner att inte vänta in det ankommande tåget. Och hur kommer då det sig, kan man fråga. Jo, tåget mot Bålsta har så svårt att lämna station utan personal. Man har nämligen inte gjort om personalens tjänstgöringsscheman, utan bara tågens. Den enda nyheten är alltså att förare, tågvärd och alla resenärer måste kliva över perrongen till ett väntande tåg i Västerhaninge. Och det tjänar man inte mycket tid på. Förseningarna kvarstår alltså´, tvärtemot SL:s uttalade intentioner med trafikändringen.

03 augusti 2006

Magstarkt och sjukt om hjärtoperationerna

Ingen ska få vänta mer än tre månader på behandling, det är vad den nationella vårdgarantin säger. Nu har det visat sig att svårt hjärtsjuka på Karolinska sjukhuset i Huddinge fått vänta uppemot sex månader på operation och antalet som dött i operationskön hittills i år är fler än de som dog hela förra året. Och vad har det ansvariga landstingsrådet Inger Ros (s) att säga till sitt försvar? Att ingen berättade för henne att patientsäkerheten var hotad bara för att svårt sjuka patienter inte fick vård inom rimlig tid. Hon lägger alltså skulden på sjukhusledningen för att de inte skrivit henne på näsan med de självklara slutsatserna av de allt längre köerna och deras begäran om ökade resurser för hjärtoperationer.

Magstarkt. Sjukt. Pinsamt.

Och inte blir det bättre av att hon kommer med lögnaktiga påståenden om att Kristdemokraterna i sin budget skulle satsa mindre på vården än (s).

Vi behöver en anständig vård och en anständig vårddebatt i landstinget. Därför behövs det en ny landstingsledning - med ett starkt kristdemokratiskt inslag - och en ny vårdpolitik, en vårdgaranti värd namnet och resurser för att klara de prioriterade behoven.

När Stig Nyman var sjukvårdslandstingsråd senast lyckades man arbeta bort större delen av de köer som byggts upp under sossarnas tid vid makten. När han efter valet förhoppningsvis återkommer i landstingets politiska ledning igen kommer det dessvärre att behövas en repris. För köerna måste bort.

02 augusti 2006

Den politiska adeln

I natt läste jag färdigt den nya och uppdaterade utgåvan av Anders Isakssons bok "Den politiska adeln" - en av de mest initierade analyserna av det svenska politiska systemet idag och dess färdriktning som jag någonsin läst. Jag tror visserligen inte att alla författarens recept på vad man ska göra åt eländet skulle ge de önskade effekterna, men i ett avseende är vi även där helt överens - Sverige skulle behöva en ny regering. Sammanblandningen mellan staten och socialdemokratin måste få ett slut.

01 augusti 2006

Nej till trängselskatt - för demokratins skull

Så har då trängselskatteförsöket efter sju månader och cirka 4 miljarder spenderade kronor avslutats. Om det är en succé eller inte får väl var och en avgöra själv. Men succé eller inte - ett nej i folkomröstningen är det enda rimliga.

För demokratins skull. Det löftesbrott som Annika Billström och hennes socialdemokrater genomförde efter valet 2002 är så grovt att det förtjänar att betecknas som valfusk. Och trixandet och manipulerandet med folkomröstningen och all vilseledande propaganda som vi för våra egna skattepengar pumpas fulla med stärker bara intrycket av Socialdemokraterna som en maktfullkomlig organisation som är beredd att gå över lik för att rädda sin egen makt - även demokratins lik.

Nu kommer varken Annika Billström eller hennes kumpaner att få så mycket som ett bötesstraff för sin valmanipulering, men att se dem tvingas bort från makten och allt det som de lurat på stockholmarna gå i graven vore en signal att fusk inte lönar sig och att medborgarna är beredda att stå upp för demokratin.

Motsatsen - trängselskatter och fortsatt Annika Billström-styre i Stadshuset - vore en demokratisk katastrof.

Apropå enhetstaxan...

Läser i Mitt i Huddinge att Moderaterna vill avskaffa enhetstaxan på SL om de vinner valet. Och jag kan förstå dem. 100 miljoner kronor är väldigt mycket pengar, och det är alltid någon som får betala. Samtidigt håller jag till hälften med sossarnas trafiklandstingsråd Anna Kettner: systemet är visserligen inte rättvist, men det är i alla fall enkelt.

Däremot är hennes tilläggsargument helt uppåt väggarna. Hon påstår nämligen att risken för rån och konflikter i spärrarna minskat. Det är helt enkelt inte sant. Konflikterna i spärrarna beror inte på vilket belopp resenärerna ska betala utan den mer grundläggande frågan om huruvida man överhuvudtaget ska behöva visa biljett eller betala för sin resa, och i den frågan är det ungefär lika många som har en avvikande åsikt nu som för ett år sedan - delvis till följd av att trafiken nu fungerar ännu sämre än den gjorde då.

Och att rånrisken skulle ha minskat är ett fullkomligt häpnadsväckande påstående. För oss som jobbar som spärrvakter är risken idag precis lika stor som före taxeförändringen, medan man i ett svep förstörde åratals av målmedvetet arbete för att minska kontanthanteringen (och därmed rånrisken) för busschaufförerna. Totalt sett har alltså otryggheten hos personalen ökat betydligt tack vare Anna Kettners ingripande - och det vet hon om, för det har inte bara oppositionen (som hon inte lyssnar på) utan även SL:s ledning och de fackliga organisationerna berättat för henne. När hon nu uttalar sig gör hon det alltså i full medvetenhet om att hon sprider falsk eller missvisande information.

29 juli 2006

Garantibevis för en kristdemokratisk politik

Vid sitt sommartal idag utfärdade Göran Hägglund ett "garantibevis" för vad vi kristdemokrater ska kämpa för att åstadkomma efter valet. Ja, naturligtvis vill vi åstadkomma mycket mer, men här handlar det om 57 kärnpunkter.

Visst kan man fråga sig hur det här med en "garanti" fungerar, och vissa av punkterna är nog lite för luddiga för att man direkt ska kunna avgöra om de uppfyllts eller inte (precis som en mycket stor del av löftena från alla andra politiska partier). Men till skillnad från Socialdemokraterna som kommer i alla fall Kristdemokraterna att göra sitt bästa för att genomföra sina vallöften. Vi lovar inte en sak för att sedan göra raka motsatsen ett par dagar efter valet. Ett garantibevis från Annika Billström skulle inte vara värt pappret det var skrivet på, medan ett löfte från Göran Hägglund faktiskt betyder något.

Garantibeviset kan hämtas här: http://www.kristdemokraterna.se/upload/files/060729valmanifest_kristdemokraterna.pdf

20 juli 2006

Slutet nära för Nynäspendeln?

Med stor glädje såg jag rubriken på SL:s hemsida: Nynäs-Express ska förbättra punktligheten.

Jag har länge varit av den uppfattningen att direkttåg till Nynäshamn, en Nynäs-Express, skulle vara viktigt för att förbättra kommunikationerna för Nynäshamnsborna, men kanske ännu mer för alla dem som åker med färjorna (för att inte tala om alla oss som tvingas trängas ombord på överfulla "färjetåg"). Med ett snabbtåg direkt eller nästan direkt till stan skulle färjeläget i Nynäshamn bli betydligt mer attraktivt, vilket i sin tur förhoppningsvis skulle leda till en positiv utveckling för passagerartrafiken till och från hamnen.

Glad i hågen, men något förvånad ändå, började jag läsa - och insåg snabbt att rubriken inte bara var missvisande, utan direkt vilseledande.

Istället för snabbtåg till Nynäs vill SL köra den vanliga, långsamma trafiken endast till Västerhaninge, där hågade resenärer får byta till tåget mot Kungsängen/Bålsta.

Det kanske är en klok åtgärd rent tillfälligt. Det ska gudarna veta att det har varit mycket strul med spår, ledningar och signalsystem de senaste veckorna - ja, kanske rentav värre än vad vi vant oss med de senaste fem, sex åren.

Men oavsett om åtgärden är klok eller inte, så ska man inte kalla det Nynäs-Express. Långsamma lokaltåg som stannar på stationer som Hemfosa och Segersäng bör rimligen inte kallas expresståg, utan snarare för mjölktåg. Nynäshamns kommunalråd Ilija Batljan kallar istället projektet för en "lillpendel", och det är kanske lite snällare.

Men han är å andra sidan inte snäll mot SL:s förslag när han hävdar att det inte är konkurrenskraftigt utan att man i så fall lika gärna kan köra bussar och bara använda Nynäsbanan för godstrafiken.

För ett antal år sedan ägnade jag en sommar åt att köra cyklar mellan Cityterminalen och Nynäshamn på en pick-up. Jag kan säga att efter ett par vändor på den smala och slingrande Nynäsvägen söder om Västerhaninge var man ganska utled på den vägen. Buss är inget bra alternativ förrän det byggts en ordentlig väg ner till Nynäshamn, och tåg är inget bra alternativ förrän de faktiskt går rätt så snabbt - och enligt tidtabell!

Nynäshamn skulle kunna ha ett fantastiskt kommunikationsläge, som en port mot länderna på andra sidan Östersjön (och så Gotland förstås). Nu har de tvärtom lite för dåliga kommunikationer åt alla håll.

Hur som helst, mitt tips till SL är följande: Spara namnet "NynäsExpress" till den dag då vi faktiskt lyckas köra snabbtåg till Nynäs. Om jag får bestämma så är den inte så långt borta.

11 juli 2006

Avskaffa värnplikten!

Det är bra att Alliansen kommit överens om att avskaffa straffet för värnpliktsvägran. Det är sjukt att sossarna och kommunisterna vill behålla denna kvarleva från en mer totalitär tidsålder. Extra absurt blir det förstås i perspektivet att bara en liten del av alla män - eller är pojkar kanske ett bättre ord? - faktiskt tvingas göra värnplikten. Men här finns det en ideologisk skillnad mellan socialister och frihetliga. För socialisten är det rätt att förslava människor under kollektivet/staten, om det ligger i kollektivets/statens intresse. För oss frihetliga har varje människa ett värde som inte får kränkas av någon - inte ens av samhället.

Därför borde Alliansen ta ett steg till. Avskaffa värnplikten helt. Vårt land behöver den ju faktiskt inte. Låt dem som så önskar göra militärtjänst, och ge dem som gör den en anständig ersättning.

22 juni 2006

Sommarlov

Igår hade jag mitt sista sammanträde innan sommaruppehållet, ett styrelsemöte i Huge Fastigheter AB. I morgon gör jag mitt sista arbetspass innan semestern. På lördag flyger jag till Bergamo i Italien. Som ni säkert förstår kommer inläggen här på bloggen att bli något mer sporadiska framöver. Men jag lovar att återkomma, engagerad och lite mer utvilad, fram på sensommaren. Visst tyder allt på ett maktskifte i Huddinge, men än är inte segern i hamn. Det kommer att bli ett intensivt augusti och september.

Inför tjänstegarantier!

Signaturen "Besviken huddingebo" ger i Mitt i Huddinge veckans tistel till bygglovsavdelningen, som fortfarande jobbar med oktoberansökningarna fastän man sagt att de ska vara handlagda inom 3 månader.

Det skulle inte ha hänt i kristdemokratiskt styrda Markaryd. Där har man infört tjänstegarantier. Kommunen ger tydliga löften om handläggningstider - och håller dem.

Tyvärr säger Socialdemokraterna i Huddinge nej. Därför behövs en stark kristdemokrati i vår kommun - och ett maktskifte!

19 juni 2006

Vårbyskolan blir friskola?

När jag kom in i kommunalhusets foajé på väg till kvällens kommunstyrelsesammanträde slog tidningen Södra sidans löpsedel emot mig: Vårbyskolan blir friskola om de borgerliga vinner valet.

Min omedelbara reaktion var: "Va? Vem har beslutat det?"

När jag öppnar tidningen innehåller den en intervju med Folkpartiets Åke Blomqvist. Där säger han att "vi vill erbjuda någon annan att driva Vårbyskolan. Det är ett sätt att få en annan ledning och att få en annan inriktning som lockar fler elever."

Jag vet inte vilka dessa "vi" är. Det här är ingenting som överhuvudtaget diskuterats i Alliansen. Åke själv är på semester och Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson (som även sitter i förskole- och grundskolenämnden) är på tjänsteresa, men jag har pratat med två moderata ledamöter i förskole- och grundskolenämnden, Conny Boltenstål och Daniel Dronjak Nordqvist, och de hävdar bestämt att det här inte heller är något man föreslagit från allianspartierna i nämnden. Inte heller andra folkpartister jag pratat med känner till något om saken, utan det verkar som att det här är något som antingen kommer från Åke själv eller från journalisten. Och det är definitivt ett alldeles för stort beslut för att inte förankras ordentligt i alla allianspartierna.

Däremot är det korrekt som Åke säger i intervjun att vi i allianspartierna har pratat mycket om situationen i Vårbyskolan och inte alls är nöjda med hur det fungerar idag. Hur skulle vi kunna vara det? Men att man inte är nöjd med situationen är definitivt inte samma sak som att man skulle göra om skolan till friskola.

Enligt artikeln har "de borgerliga" redan börjat prata med olika friskoleföretag. Nej, knappast "de borgerliga". Sen vet jag förstås inte vad Åke har sagt och till vem. Men det är en helt annan sak.

18 juni 2006

Första dagen

Idag var första dagen då Stockholmståg drev pendeltrafiken. Man får verkligen hoppas att det blir bättre framöver. Under mina tio timmar på Skogås station var det knappt ett tåg som gick i tid.

13 juni 2006

Ännu ett varv om trängselskatten...

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj slängde sossarna fram ett förslag om opinionsundersökning om trängselskatten som ett tilläggsförslag till en motion om folkomröstning. Förslaget saknade helt underlag och analys, det fanns inga förslag om vilka frågor man skulle ställa eller hur man ansåg att resultatet av denna opinionsundersökning kunde förväntas påverka beslutsfattarna (dvs riksdagsledamöterna) jämfört med alla de folkomröstningar som hålls runt om i Stockholms-regionen.

Majoriteten har haft nästan fyra år på sig att förbereda hur huddingebornas röst ska göras hörd gentemot det demokratiska haveri som trängselskatten utgör. Ändå lyckas man inte presentera något förslag förrän ett par månader innan folkomröstningen - och då utan att ens försöka hitta en samsyn med oppositionen, och utan att ens uppfylla ens de mest basala krav man kan begära på ett beslutsunderlag.

Nej, majoritetens förslag till beslut visade ännu en gång vilken brist på respekt för demokratin som råder inom socialdemokratin. Man får visst göra hur som helst bara man gör det för partiets och maktens skull.

I kommunfullmäktige idag fick man svar på tal, när en enig opposition yrkade återremiss på förslaget. Så här får det nämligen inte gå till. Ann-Marie Högberg (s) och hennes partikamrater måste få en tydlig signal att i den här kommunen ska de banne mig hålla en viss nivå på beslutsunderlagen - annars blir det inga beslut alls.

Att priset förmodligen blir att det inte görs någon opinionsmätning, det får man ta. Jämfört med grannkommunernas folkomröstningar skulle den ändå ses som helt oväsentlig av beslutsfattarna i riksdagen. Däremot var det förstås synd att majoriteten inte tog den sista chansen att ge varje huddingebo en reell röst när frågan om trängselskatten avgörs i höst.

12 juni 2006

Trettonöresoperan

Inte så sällan brukar jag muttra något här om långa och pratiga möten i kommunfullmäktige, men sällan har jag haft så goda skäl som idag. Visst, det var budgetfullmäktige och det är valår, men när ordföranden en stund efter tio på kvällen klubbade av mötet som påbörjades klockan tio på förmiddagen hade vi i princip bara debatterat budgeten. I morgon får vi fortsätta med sådana saker som projektplanen (alla byggprojekt m.m. som planeras under de närmaste åren), folkomröstning om trängselskatten och mycket, mycket mer.

Det mest anmärkningsvärda är kanske att alla deltagande partier utom lilla Huddingepartiet var överens om nästan allting. (Drevvikenpartiet deltog inte i besluten.)

Vi kristdemokrater lade, tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet, fram en budget som i mycket liten utsträckning skiljde sig från majoritetens - bland annat för att vi vill att det med relativt kort varsel ska kunna bli kommunens budget ifall vi vinner valet. Vi valde att satsa mer på skolan (inte minst särskolan), mer på förskolan (inte minst öppna förskolan, som vill öppna igen i Trångsund och centrala Huddinge) och mer på äldreomsorgen, medan vi lade ett hårt men genomförbart sparkrav på den centrala administrationen i kommunstyrelsen. Dessutom valde vi att sänka skatten med 13 öre.

Man kan tycka att 13 öre är småpengar. Ann-Marie Högberg (s) sade någonting om att det räckte till en pizza i månaden för en familj, men hävdade ändå att det hotade tryggheten i kommunen.

I ett av mina sammanlagt två inlägg under dagen gjorde jag en jämförelse med Stockholms stad och hur mycket mindre man betalar i skatt där. Skattesatsen i Huddinge är 32,62 kr, medan den är 30,42 kr i Stockholm. För mig, med ett LO-jobb som huvudförsörjning, innebär det 6.831 kronor mer i skatt per år för att jag bor i Huddinge istället för i Stockholm.

Det är mycket pengar. Det gör skillnad. Det ger den som faktiskt har ett jobb och försörjning ett gott skäl att flytta några hundra meter från Skogås till Farsta eller från Vårby gård till Vårberg.

Tretton öre är inte mycket pengar, vare sig för en familj eller för Huddinge kommun, men det är ett första steg på en resa som kommer att göra kommunen mer attraktiv att bosätta sig i. Det är något som jag ser fram emot.

Vårt budgetförslag blev förstås nedröstat, men stora delar av det ska vi förhoppningsvis kunna sätta i sjön om vi vinner valet den 17 september. Men det är tveksamt om vi kommer att ha råd med en så stor skattesänkning om inte besparingsarbetet på kommunstyrelseförvaltningen kommer igång redan nu (och det lär det förstås inte göra.)

10 juni 2006

Shaka Hislop förstörde min dag

Den här dagen började perfekt. Några timmars flygbladsutdelande i solen i Huddinge C, snacka med folk om kristdemokratisk politik och behovet av regimskifte. Därefter en spännande etapp i cykelloppet Dauphiné Libéré, med gamle favoriten Iban Mayo som segrare.

Sedan kom fotbollsmatchen mot Trinidad & Tobago. Efter att domaren blåst av matchen gick jag direkt fram till skivbacken och rotade fram Public Enemys gamla klassiker "Apocalypse '91 - The Enemy Strikes Black" med riktigt arga raplåtar som "Shut 'Em Down" och "By the Time I Get to Arizona". Shaka Hislop förstörde min dag, och jag förmodar att jag inte är ensam om att känna så. Det finns risk för en retlig budgetdebatt i fullmäktige på måndag.

09 juni 2006

Hon får min röst

Ett trevligt initiativ av Stockholm City att intervjua min svägerska Emma i dagens tidning. Det glädjer mig också att hon tänker prioritera även mina frågor, infrastruktur och kollektivtrafik, förutom de egna hjärtefrågorna inom socialförsäkringsområdet. Hon har min röst.

07 juni 2006

Grattis, Vårby gård

I rådslaget i Vårby gård vann förslaget om upprustning av området runt Vårby gårds centrum, och det med en övertygande majoritet av rösterna, 70 procent. Ville bara gratulera vårbygårdsborna till ett klokt val - och jag kan tänka mig att flera av idéerna för strandområdet också kan bli verklighet i sinom tid. Investeringarna i centrumområdet behövs för att minska Vårby gårds oattraktivitet bland boende - till exempel känslan av otrygghet - medan en satsning på att därefter utveckla strandområdet kommer att lyfta fram områdets attraktivitet. Vårby gård har en fantastisk potential.

Apropå Sverigedemokraterna och Ungt Val

Sverigedemokraterna blev tredje största parti i "Ungt val", en undersökning utförd av Lunarstorm och Aftonbladet. 11,9 procent är siffror som säkert chockerar många. Än mer anmärkningsvärt är att de fick 17 procent bland de pojkar/män som röstade.

Ja, visst är det otrevligt - rentav obehagligt - att så många av de undersökta ungdomarna sade sig sympatisera med sverigedemokraterna. Men jag tror inte att man ska överbetona betydelsen av det. I skolvalet på Skogåsskolan 1985 (när jag gick i nian) blev den tidens högerextremistiska parti, Nordiska Rikspartiet har jag för mig att de hette, tredje eller fjärde största parti. Min gissning är att nästan alla de som röstade på NRP som 13-15-åringar faktiskt hade mognat och tagit sitt förnuft till fånga när de väl fyllt 18 och fått rösträtt.

Däremot är extremismen ett samhällsproblem. Gatustriderna igår och på 1 maj vittnar precis som Ungt vals opinionsundersökning om att den toleranta demokratin inte är självklar för dagens unga. När respekt för lagen och medmänniskorna inte längre är grundläggande värden, kommer det att få återverkningar i hela samhället. Och priset vi andra får betala för det riskerar att bli dyrt.

03 juni 2006

Bygg ordentliga löparbanor på mossen!

Igår damp en karta över planerna för Nytorps mosse friluftsområde ner i min brevlåda. Även om det säkert finns väldigt många saker man skulle kunna påpeka, har jag inte kunnat släppa de löparbanor som är inritade utmed den nya konstgräsplanens ena långsida.

Löparbanorna är rimligtvis cirka 100 m långa. Idag, när drygt 17.000 personer sprungit Stockholm Marathon, borde man kanske inte behöva påpeka att det finns många som vill springa längre. Om man tittar på de distanser som finns med i olympiska spel eller sommarens friidrotts-EM i Göteborg - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, marathon, 4 x 100 m, 4 x 400 m, 110 m häck, 400 m häck samt 3 000 m hinder är herrdistanserna, om jag inte alldeles missminner mig - så är det bara 100 m samt möjligtvis 110 m häck (för damer: 100 m häck) som skulle gå att springa på Nytorps löparbanor (och så marathon i motionsspåret, förstås!). Det innebär att banorna skulle vara i princip obrukbara för friidrottsträning.

Nej, vill man skapa användbara löparbanor - både för föreningsidrott och skolidrott - måste man göra det ordentligt. Dvs bygga en klassisk 400-meters löparbana kring fotbollsplanen. Kostnaden blir säkert något högre, men den positiva effekten på idrottsutövningen mångdubbelt större.

01 juni 2006

Sjukt om vården

Läser artikeln "Vård på nära håll blir en framgång" i veckans Mitt i Huddinge. Jag var tvungen att titta efter en extra gång - nej, det är faktiskt inte betald annonsplats, sossarna har lyckats få en journalist att skriva under. Men man anger i alla fall att det som står i "informationsrutan" kommer från partikansliet.

Tyvärr är informationen näst intill sjukt vinklad. Sossarna har ingen skam i kroppen. De påstår till exempel att målet att landstingsanställda ska trivas bättre på jobbet är uppfyllt. Vad man hänvisar till? Att sjukskrivningarna sjunkit med fem dagar per år.

Men hallå? Sjukskrivningarna är ju inte något tecken på trivseln, såvida man inte infört någon regel om att den som inte har lust att gå till jobbet istället kan sjukskriva sig.

Om man istället läser någon av de undersökningar som gjorts av personalens trivsel, eller tittar på hur mycket folk som sagt upp sig i protest mot sossarnas personal- och vårdpolitik, växer en helt annan och diametralt motsatt bild upp. Efter fyra års vanstyre av vänstermajoriteten har trivsel och motivation sjunkit bland de anställda, läkarstuderande som ska göra sin AT-tjänstgöring söker sig till sjukhus som landstinget inte driver, kompetensen minskar när erfarna läkare röstar med fötterna och taket sänks när landstinget inför munkavle på de anställda så att inte missförhållandena för såväl personal som patienter ska komma ut.

Och det här är inte det enda exemplet. Liknande fakta skulle också kunna skjuta nästan alla deras övriga påstådda framgångar i sank. Det enda som de egentligen lyckats med är väl att höja skatten till en ny rekordhöjd. Jag är ofta kritisk till sossarna på alla politiska nivåer, men ingenstans är deras misslyckande så skrämmande och så uppenbart som i Stockholms läns landsting.

Man får hoppas att Mitt i-tidningarna försöker sig på att undersöka verkligheten istället för att bara förmedla sossarnas lögner.

Stockholmsförsökspropagandan så här långt

I veckans Mitt i Huddinge har "Stockholmsförsöket" en helsida propagandaannons för trängselskatten på sidan 3. Eller vad säger man om uppgiften att en majoritet av länsborna ansåg att införandet av trängselskatter var ett bra beslut - baserat på 500 svar, där cirka 50 procent dessutom inte ansåg att det var ett bra beslut. En sanningssökande statistiker skulle rysa över ett sådant påstående.

Lite senare kommer rubriken "Flest privatbilar från Stockholm" - men den statistik man presenterar visar tvärtom att en klar majoritet av de privatägda fordonen kommer från andra kommuner. 49,3 procent av bilarna kom från de kommuner i Stockholms län som Socialdemokraterna i regering och riksdag beslutat att man inte ska ta någon som helst hänsyn till när beslutet om trängselskattens framtid ska avgöras. Och att det kommer fler bilar från Stockholms stad än från någon enskild kranskommun torde väl inte vara förvånande? Stockholms stad har ju trots allt mångdubbelt fler invånare än den största av dem.

Nej, tyvärr kan man konstatera att "Stockholmsförsöket" inte har några som helst ambitioner att sprida saklig och seriös information. Istället försöker man genom en annonskampanj i mångmiljonklassen få oss att tro att vi vill ha högre skatter. Vi i Huddinge ska inte få rösta, men propagandan får vi i alla fall. Själva propagandaslöseriet är ännu ett skäl för mig att rösta nej till trängselskatten - om jag nu hade rösträtt.

Pinsamt och absurt, SL!

Nyss hemkommen från morgonskiftet känner jag att jag bara måste få utlopp för min frustration. Man kan tycka vad man vill om SL:s priser, men alla borde kunna enas om att bytet till det nya biljettsystemet har varit sällsynt klumpigt skött. Jag vet, jag skrev om det senast i fredags, men sen dess har läget bara förvärrats.

Vi har inte haft några 90-kronorshäften på mer än två veckor och enkelresebiljetterna har varit slut sedan i lördags. Om det inte kommer en leverans från SL i eftermiddag eller i morgon kommer vi sannolikt även få slut på 180-kronorshäftena - och det är kanske lika bra!

Som det är nu får resenärerna åka gratis från Skogås station och många andra ställen - om de inte köper förköpta biljetter, förstås. I och med att man bara tjänar två (2) kronor per biljett, dvs en resa på ett helt häfte med biljetter, tjänar man i praktiken mer på enkelresebiljetter när de saknas på så många ställen. SL håller alltså på att fostra människor till att inte köpa biljett i förväg, efter alla år av strävan i motsatt riktning.

Fast barn och pensionärer måste förstås betala för sig, för 10-kronorsbiljetter har vi än så länge kvar några av. Just nu går det väl an, även om det är litet absurt, men hur ska det fungera med sexbarnsregeln på helgerna? En vuxen person får ju då gratis ta med sig upp till sex barn som har fyllt 7 men inte 12 år på sin biljett. Men om den vuxne inte har någon biljett, borde inte barnen då betala? Istället för 20 kr skulle resan då som mest kunna gå på 60 kr (och då börjar det plötsligt bli kännbart att vi saknar 90-kronorshäften...)

Som om inte bristen på biljetter vore tillräckligt för oss att skämmas över, har vi även fått en ny biljett idag - 7-dagarskortet à 220 kr. Jag begriper inte riktigt hur de har tänkt när de har prissatt det - och framför allt inte när de prissatt tredagarskortet för 180 kr. Nej, varje nytt beslut från SL:s styrelse bidrar bara till att göra systemet mer orimligt och absurt. Men det är kanske det som är vänsterkartellens syfte? Flera partier där vill ju, om jag förstått saken rätt, att man ska höja skatten istället och slopa avgifterna helt.

29 maj 2006

Infartsparkering och partnerskapsfond

Nu handlar ju kommunalpolitiken, som tur är, inte enbart om trängselskatten (även om man emellanåt kan tro det när man följer debatten i fullmäktige...). Själv var jag "aktuell" på sammanträdet med en motion om infartsparkering i Trångsund (tillsammans med Kristdemokraternas oppositionsråd Tomas Hansson) och ett initiativ från demokratiforum i Skogås.

Vad gäller motionen kan jag inte vara annat än nöjd med förslaget till beslut - bifall till motionen och alla delar av den verkar vara på väg att verkställas. Fastigheten Brädet 1 (gamla kommundelskontoret) var ju redan inköpt för att användas som ersättning för den nuvarande infartsparkeringen, som ska bebyggas med bostäder, men vår motion föreslog att den skulle bli infartsparkering redan innan den gamla försvann, eftersom det saknas parkeringsplatser, och att man dessutom ska undersöka möjligheten att bygga parkeringsdäck så att det ska bli en ökning av det totala antalet platser även efter att den nuvarande infartsparkeringen bebyggts.

Initiativet från demokratiforum fick däremot ett till intet förpliktigande "besvarad" som svar. Förslaget var att den "partnerskapsfond" för samarbetsprojekt mellan föreningar och förvaltningar i Skogås som fanns under 2005 ska få finnas kvar fram till 2009 för att sedan utvärderas. Jag har skrivit ungefär halva initiativet - den avslutande delen med det konkreta förslaget. Sedan har forumets ordförande Birger Winsa lagt till en inledande del med en teoretisk diskussion om det civila samhället, socialt kapital och bostadsområden med "svaga sociala strukturer". Det går ganska lätt att se var gränsen går. Hur som helst, partnerskapsfonden i Skogås är ett intressant exempel på hur man kan jobba gränsöverskridande i lokalsamhället. Den är inte perfekt, men den bör ges lite tid att utvecklas och hitta sina former - och projekten bör också få lite tid innan de utvärderas. Därför vore det bra om man redan nu beslutade att det ska få fortgå även de kommande tre åren. Förvaltningen (och kommunstyrelsen) tycker däremot att det här är pengar som får fördelas i den årliga verksamhetsplanen. Jag förstår dem, men ser samtidigt att det riskerar att ge en kortsiktighet och hattighet - i ännu högre grad än i storstadssatsningsprojekten.

Ännu en opinionsundersökning om trängselskatten...

Ett av de hetaste ärendena på dagens kommunstyrelsesammanträde var förstås Folkpartiets motion om folkomröstning om trängselskatten.

Trängselskatten har ju debatterats till leda i kommunfullmäktige, men idag lyckades majoriteten med Ann-Marie Högberg (s) i spetsen faktiskt lägga nytt virke på brasan - som om det behövdes.

Förslaget att huddingeborna ska få folkomrösta precis som befolkningen i 18 andra kommuner i Stockholms län avslogs med hänvisning till att en "folkomröstning är ett viktigt demokratiskt instrument, som inte får fuskas bort". Vilket snarast borde vara en pik mot partibröderna i Stockholms stad och deras genomlömska och ledande valsedelsutformning, men istället var riktat mot oppositionen i Huddinge för att man vill ha en folkomröstning.

Sedan lägger majoriteten ett förslag om att man istället för folkomröstning där samtliga röstberättigade har möjlighet att delta ska genomföra en opinionsundersökning där ett mindre antal huddingebor ska få säga vad de tycker i samma fråga.

Frågan är bara vilken eller vilka frågor de ska få svara på. Vi pumpas ju snart sagt dagligdags med opinionsmätningar om hur folk ställer sig till trängselskatten - och svaret går än i ena riktningen, än i den andra, beroende på hur frågorna är ställda. När Stockholms stad genomför undersökningar är formuleringarna lika genompolitiserande och argumenterande som dem man tänker ställa i folkomröstningen, och på kommunstyrelsens sammanträde berättade Miljöpartiets avgående kommunalråd ungefär hur han vill att frågorna i Huddinges opinionsundersökning ska formuleras - och de var om möjligt ännu mer ledande än Stockholms stads frågor. Den som säger nej ska samtidigt känna dåligt samvete för det, är poängen.

Om nu sossarna och deras kumpaner i stadshuset satsat på ledande formuleringar för att få de svar de vill ha, och Miljöpartiets kommunalråd i Huddinge vill ha ledande formuleringar, vad ska vi då tro om den opinionsundersökning de nu tänker beställa? Att den blir opartisk och på ett bättre sätt än en folkomröstning skulle berätta vad huddingeborna tycker? Att den kommer att bli ett bra instrument för att påverka beslutsfattarna (dvs riksdagen) när frågan om trängselskattens permanentande kommer upp på dagordningen?

Nej, mig har de i alla fall inte övertygat än. Sossarnas track record när det gäller demokrati och medborgarinflytande i den här frågan är sannerligen under all kritik så här långt. Visst, presenterar de ett sakligt frågeunderlag så är en opinionsundersökning förstås bättre än ingenting, men det får aldrig samma status som en folkomröstning. Blir frågorna å andra sidan så vinklade som Håkan Apelkrona vill ha dem, då är det bättre att inte ställa dem alls.

26 maj 2006

Biljettkaos på SL

Det är frustrerande hur dåligt bytet till det nya biljettsystemet har fungerat hos SL. På Skogås station har vi inte haft några häften för barn och pensionärer (eller "förköpta enkelbiljetter till reducerat pris" som det heter på formellt språk) på mer än en vecka - fastän vi har beställt nya för länge sedan - och någon gång under helgen kommer de vanliga enkelbiljetterna till fullt pris att ta slut. Hela organisationen verkar vara i kaos.

Ännu mer övertydligt var det för ett par veckor sedan (12 maj, har jag för mig), när vi fick besked om att vi återigen skulle lösa in 110- och 70-remsor, som blivit ogiltiga vid månadsskiftet. Det innebar att vi, i enlighet med SL:s instruktioner, under nästan två veckor hade sagt åt folk att deras gamla rabattkuponger (näst sista modellen) var värdelösa och bara att slänga. Sedan tvingades vi göra helt om och lösa in dem - fast bara om de var helt ostämplade.

Övriga häften får väl användas på bussarna, för busschaufförerna verkar inte ha informerats överhuvudtaget om att 110- och 70-remsorna nu är ogiltiga...

24 maj 2006

Byggtempot, Länna och skolsituationen

"Moderater kritiska till högt byggtempo" är rubriken på en artikel i veckans Mitt i Huddinge. Och visst har de rätt i att vi inte får bygga bostäder fortare än vi hinner bygga den nödvändiga infrastrukturen runt omkring. Det allra tydligaste exemplet är kanske i Vistaberg, där inte ens det vägnät som behövs för det nya bostadsområdet finns idag - och det är staten som ska bygga vägen (nya Södertörnsleden), och staten inte tänker göra det än på ett antal år. Samtidigt behövs det fler bostäder, så det vore olyckligt om man drog åt bromsen för mycket. Bygg rätt, bygg där det behövs mer blandad bebyggelse, där det finns fungerande väg- och kollektivtrafik, där det finns kapacitet i förskolor och skolor.

Men det som är lite märkligt med artikeln (med tanke på rubriken) är att den till största delen handlar om Pysslingen-föräldrarnas kampanj för att det ska byggas en ny skola i Länna. Och en ny skola i Länna tror jag inte att Moderaterna har tänkt sig, åtminstone inte inom de närmaste åren.

Själv kan jag tycka att det vore väldigt olyckligt om man valde att satsa 50-100 miljoner kronor på att bygga en ny skola i Länna nu. Dels av ekonomiska skäl. Det är inte precis så att vi har problem med för låga lokalkostnader som det är idag... Vi har inte heller någon brist på skollokaler. Visserligen ligger inte någon av skolorna i Länna, men Sjötorpsskolan ligger typ 100 meter från "gränsen" och det får väl anses vara ett högst acceptabelt avstånd. Och sist, men inte minst, behöver vi skapa en bättre integration av invandrarbarnen i området - medan en ny skola i Länna snarast skulle förvärra det problemet.

Därmed inte sagt att man inte ska förbättra situationen för lännabarnen. Det finns mycket man kan göra och jag ska göra mitt bästa för att det ska bli gjort. Men jag kan inte acceptera att det sker på bekostnad av invandrarbarnen från västra Skogås.

En folkomröstning om självständighet

Montenegro röstade igår för självständighet i en folkomröstning. Noterade att endast befolkningen i den mindre delen som vill bryta sig ur unionen Serbien-Montenegro deltog i röstningen. Men i Huddinge kräver sossarna att befolkningen i den stora västra delen av kommunen ska bestämma om vi i Trångsund-Skogås ska få bilda eget. Det är naturligtvis fullständigt orimligt, och det tror jag att varje montenegrin skulle hålla med om. Förhoppningsvis är huddingeborna lika kloka.

19 maj 2006

Attacken mot bloggarna

Socialdemokraterna med Lars Danielsson och Marita Ulvskog i spetsen har gått ut i en skarp attack mot några bloggar drivna av unga folkpartister. Anledningen är att de vidarebefordrat ryktet att Lars Danielsson skulle ha varit hos sin (påstådda) älskarinna, departementsrådet Helen Eduards, när tsunamin inträffade på annandagen 2004.

Jag vet inte vad Lars Danielsson sysslade med den dagen, bara att han av allt att döma spridit falska uppgifter om sina kontakter med UD:s Lars Dahlgren och försökt förhindra att sanningen kommit fram. Jag har ingen aning om hur Lars Danielssons familjeliv eller sexliv ser ut, och måste erkänna att jag inte bryr mig för fem öre.

Däremot tyckte jag synd om den 19-åriga tjej som attackerades av en medelålders manlig journalist i något av nyhetsprogrammen på TV igår - för att på sin blogg ha skrivit ungefär samma sak som jag såg en av den medelålders manliga journalistens medelålders manliga journalistkollegor säga i en SVT24-sändning för många månader sedan.

Men sossarna sparkar gärna på de svaga, och journalistkåren håller gärna de egna om ryggen.

14 maj 2006

Min helg: Kortfilm och spårvagnar

Jag har haft en ovanligt kulturell helg. Igår invigningstalade jag på en kortfilmsfestival i Östra gymnasiet i Trångsund, och stannade sedan kvar och deltog i samtalet och såg en del intressant kortfilm. Tyvärr var det inte många besökare på festivalen, men det är ändå ett bra initiativ av Kulturföreningen Lyktan och förhoppningsvis någonting som ska komma tillbaka fler gånger.

Och idag besökte jag Spårvägsmuseet inne i stan. Visst, det handlar kanske mer än något annat om mitt brinnande intresse för kollektivtrafik, men ett museibesök är ändå ett museibesök och borde ge lite kulturpoäng... Hur som helst, just nu pågår där en utställning om moderna spårvägar som jag tänkte att jag skulle kika på. Jag tycker att det som pågår runt om i världen - inte minst i Frankrike och Spanien - är väldigt spännande. Många nya snabbspårvägar byggs (liksom, för övrigt, en del spännande, nyskapande tunnelbaneprojekt), och en överblickbar utställning som den på Spårvägsmuseet kan ge nya impulser för Stockholm. När jag promenerade längs Folkungagatan på väg mot Södra station var det lätt för mig att se den spårvagnsräls som inte låg mitt i gatan - men kanske borde göra det!

Och kanske är det där som Spårvägsmuseet borde ha sin främsta uppgift. Visst är det trevligt med en del memorabilia från kollektivtrafikens barndom i Stockholm, men vår stad skulle behöva en spännande utställningsplats där man även kan diskutera och forma kollektivtrafikens samtid och framtid. Gärna med audiovisuella reportage om vad som händer i kollektivtrafiken runt om i världen.

10 maj 2006

Försäkringskassan lägger ner?

Jag har snappat upp ett rykte att Försäkringskassan tänker lägga ner i Skogås centrum. Jag hoppas att det inte är sant, men det låter onekligen som om det kommer att bli verklighet den här gången. Enligt uppgift skulle länsarbetsdirektören ha träffat bland annat kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören och berättat detta.

Först socialförvaltningens avdelning Arbete och försörjning, sedan Arbetsförmedlingen, nu Försäkringskassan. Jag vet inte om det sociala välfärdssystemet monterats ner, men här i Skogås verkar dess ansikten försvinna. Problemen finns kvar, men hjälpen flyttar.

"Vårby gård - den farligaste platsen"

Samma vecka som vi i kommunfullmäktige fattade det viktiga framtidsbeslutet att sälja mark på Vårberget i Vårby gård för byggande av (huvudsakligen) radhus och parhus toppar Mitt i Huddinge med rubriken "Vårby gård - den farligaste platsen". Vårby gårds centrum sägs enligt polisens statistik vara en farligare plats att vistas på än Sergels torg.

Alla som varit i Vårby gård kan nog hålla med om att det här är ett område som borde ha en fantastisk potential. Läget vid Mälaren, med badet och naturen, borde göra det till ett av de attraktivaste områdena i kommunen. Idag är det tvärtom. En orsak är att bebyggelsen inte är tillräckligt blandad och där är byggandet på Vårberget och i Segelledsområdet ett jätteviktigt steg.

När det gäller arbetslöshet och utanförskap finns det definitivt ingen anledning till att Vårby skulle ha större problem än närliggande områden som Vårberg eller Fittja, men den satsning på ett småföretagarcentrum i stadsdelen, som vi kristdemokrater har kämpat för, skulle kunna bidra till att skapa en mer positiv inriktning.

Men den viktigaste frågan - och kanske också den svåraste - är att skapa attraktiva skolor i området. Det är först när nästan alla eleverna går ut skolan med goda kunskaper i svenska och andra kärnämnen som man långsiktigt lyckats vända områdets utveckling. Skolorna måste vara tillräckligt bra för att föräldrar som är måna om sina barns skolgång ska våga låta sina barn gå där, med tillräckligt många svenska elever för att ingen ska behöva oroa sig för svenskkunskaperna. Som det är nu väljer många att flytta från området så fort de får chansen och många föräldrar väljer skolor i andra områden åt sina barn.

Våldet och otryggheten som beskrivs i artikeln i Mitt i Huddinge är förvisso ett problem, men i det större perspektivet är det snarare är verkan än orsak till den negativa utvecklingen, bara ytterligare en skjuts i den negativa spiral som vi måste bryta.

Trängselskatten i repris

Råkade få in måndagens kommunfullmäktigesammanträde när jag bläddrade mellan kanalerna på TV:n just nu. Det är inte så värst mycket roligare än det var live, men nu i väldigt mycket ljusare färger. Nu har debatten om folkomröstning om trängselskatter börjat. Den pågick i drygt en timme, om jag minns rätt, att lägga till alla de timmar frågan debatterats redan tidigare. Man kan väl säga att dagens TV-sändning är en repris på en repris. Man kan undra hur många timmars debatt en folkomröstning skulle motsvara rent kostnadsmässigt. Kanske hade det varit billigare för kommunen ifall sossarna redan från början sagt ja till att vi skulle ha en folkomröstning samtidigt som Stockholms stad. Det hade helt säkert gett en demokratisk vinst. Nu kommer den riksdag som ska fatta beslut om trängselavgifternas framtid att kunna ta stöd i folkomröstningar i större delen av Stockholms län - men huddingeborna kommer, om ingenting oväntat inträffar, inte att få möjlighet att uttrycka sin mening i denna fråga som berör oss i lika hög grad som våra grannar i Farsta eller Handen. Visst, Ann-Marie Högberg (s) har inte helt stängt dörren för en folkomröstning än, men jag vet inte vad det är för nya fakta som skulle kunna förändra det nuvarande nejet. Ett direktiv från partihögkvarteret på Sveavägen?

04 maj 2006

Terrorismen i vårt land

På första maj var det vänsterfolk som slog sönder skyltfönster och attackerade poliser. Igår väcktes åtal mot tre svenskar (eller åtminstone personer bosatta i Sverige; jag vet ärligt talat inte vad de har för medborgarskap) - en av dem huddingebo - som planerat terrordåd mot frikyrkan Livets Ord i Uppsala. Två av dem var även inblandade i attentatet mot en irakisk vallokal i Kista.

Det är fruktansvärt att se hur det politiska våldet får ökat utrymme i vårt land. Förr kunde man räkna upp vilka organisationer det var som stod för våldet - ETA, IRA, PLO osv. Nu tycks vem som helst kunna förvandlas till en terrorist. Det enda som behövs är en dos rejält missnöje och ett bra bombrecept.

Kombinationen arbetslöshet, utanförskap och internet är en krutdurk.

Så - vad kan man göra åt saken? För att minska arbetslösheten måste man förbättra företagsklimatet. För att komma åt det fysiska utanförskapet måste man satsa på den fysiska miljön i förortsområdena, och inte minst då på att skapa ett mer allsidigt bostadsbestånd. För att komma åt det psykologiska utanförskapet är skolan en otroligt viktig faktor. Vi måste få en skola som ger gedigna kunskaper och sunda grundläggande värderingar, som vågar säga vad som är rätt och fel och förmår skapa en trygghet och en känsla för det gemensamma. Men vi behöver också ett samhälle där det visar sig att de gedigna kunskaper man förvärvat också kan omsättas i en bra framtid, oavsett hudfärg, religion eller politisk hemvist. Och då är vi återigen tillbaka vid företagsklimatet, som är ett av socialdemokraternas stora misslyckanden.

Det måste bli mer attraktivt att bygga upp samhället - och mindre attraktivt att riva ner det. Idag känns det som om utvecklingen är på väg åt fel håll.

03 maj 2006

Presstödssnusket

Läser i Svenska Dagbladet idag om de nya presstödsreglerna. Nå, reglerna må vara nya, men principerna verkar vara de gamla vanliga: för över så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar till rörelsen. Denna gång blev det 150,8 nya miljoner kronor i reda pengar ner i rörelsens djupa fickor, upp med hela 45,2 mkr sedan förra året, en ökning med hela 42,8 % (vilket huvudsakligen betalas genom att man minskar bidraget till tidningar som stöder andra partier). Redan när jag pluggat medie- och kommunikationsvetenskap för många år sedan tyckte jag att det här var en rätt snuskig business, och det har sannerligen inte blivit bättre med åren.

02 maj 2006

Tack Nima Daryamadj!

I dagens Stockholm City har Nima Daryamadj - som så ofta förr - en klok och välskriven krönika. Temat är Sveriges muslimska förbunds förslag om särskilda lagar för muslimer, en idé som hr Daryamadj smular sönder totalt. Så jag ville bara säga tack till Nima och uppmana alla andra att också läsa vad han skrivit.

Med glädje har jag även noterat att flera andra muslimska organisationer helt tar avstånd från de förslag som Sveriges muslimska förbund och dess ordförande Mahmoud Aldebe kommit med och som jag kommenterade här häromdagen.

Rapport från 2 maj-tåget

Även om det regnade när jag var på väg från skattekontoret i Handen där jag lämnat in årets deklarationer, kände jag att nu var det värsta rusket i alla fall över. Visst svider det lite grann när man ser hur mycket skatt man egentligen betalar - det är sant som det sjöngs på 1 maj-tågen igår, vi dignar sannerligen under tunga skatter - men det skulle kännas bra mycket bättre ifall man bara slapp alla blanketter skrivna på obegriplig kanslisvenska.

Vad sägs till exempel om den här förklaringen: "Från och med taxeringsår 2006 ska juridiska personer som vid beskattningsårets ingång har gjort avsättningar till periodiseringsfond ta upp en schablonintäkt till beskattning. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avdrag till periodiseringsfonder som fanns vid beskattningsårets ingång multipliceras med 72 % av den statslåneränta som gällde vid utgången av november månad andra året för taxeringsåret. Schablonintäkten ska inte bokföras i räkenskaperna. Observera att reglerna endast gäller för de räkenskapsår som börjar efter 31 december 2004."

Och så har Skatteverket TV-reklam om hur lätt det är att deklarera... Vem behöver en skattekonsult när skattereglerna är så enkla, logiska och lättbegripliga?

Det verkar som om någon där uppe (i Rosenbad eller så) tycker illa om det här med företag och företagare. Man får ägna nästan lika mycket tid åt att fylla i blanketter som åt produktivt arbete. Sverige skulle behöva en ny regering - en som förstått att det är företagen som föder välfärden och att ett bra företagsklimat därför är förutsättningen för framtidens vård och pensioner.