29 oktober 2007

Kalle har pryat

Idag har jag pryat. Jag har följt med biståndshandläggare på äldreomsorgsförvaltningen i deras arbete. Jag har varit med på en vårdplanering på Huddinge sjukhus och vid ett hembesök i Fullersta och sett och hört hur våra biståndshandläggare samtalar med äldre och deras anhöriga. Det har varit oerhört spännande och jag måste erkänna att jag tycker att biståndshandläggarna inte bara har ett väldigt viktigt och ansvarsfullt jobb - det visste jag redan innan! - utan också ett väldigt roligt och givande. Om jag inte redan hade ett så roligt och spännande uppdrag som politiker och om jag inte redan hade så många studieår på universitetet bakom mig skulle biståndshandläggare absolut vara något som jag skulle kunna tänka mig att jobba som. Fast att läsa in socionomexamen är förstås inte aktuellt, utan jag får istället inrikta mig på att på olika sätt uppmuntra och stödja dem i deras uppgifter.

23 oktober 2007

Skrämmande intolerans

"Bevara Äktenskapet" står det på reklamaffischer i Stockholms tunnelbana. Jag kan tycka att det rimligtvis borde vara ett helt okontroversiellt budskap, typ "Bevara Högertrafiken", men till min stora förvåning har budskapet lett till stora protester. I Stockholm City idag säger Felix König från RFSL Ungdom att han inte vill se värdekonservativa budskap i det offentliga rummet och även Miljöpartiets Ywonne Ruwaida är upprörd. (Läs artikeln här: http://www.city.se/Nyheter/1.894542/t-banereklam-far-kritik-det-ar-diskriminerade). I TV4 Stockholms sändning nyss var det Socialdemokraternas Anna Kettner som ville förbjuda denna reklam.

Jag kan tycka att samtliga dessa tre visar på en fullständigt skrämmande intolerans mot dem som har avvikande åsikter. Jag håller normalt sett varken med RFSL, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna och skulle gärna se att tunnelbanan var fri från deras åsiktsreklam - men jag skulle aldrig komma på idén att försöka förbjuda dem. Men vissa är uppenbarligen så livrädda för att det ska visa sig att det faktiskt finns människor som har andra idéer än de själva att de är beredda att göra nästan vad som helst för att förhindra att de hörs i debatten.

Som en direkt respons på protesterna har jag naturligtvis skrivit på uppropet på hemsidan http://www.bevaraaktenskapet.nu/. Gör det, du också!

"Fånge i sin egen lägenhet"

Så har man hamnat i tidningen. Rubriken "Fånge i sin egen lägenhet" i veckans Mitt i Huddinge är onekligen fängslande, men kanske inte alldeles rättvisande. Det handlar om 89-åriga Gulli Blomberg som inte fått någon plats i servicehus eftersom biståndshandläggarna anser att hon är för frisk. Det är förstås inte roligt, vare sig för henne eller för mig.

Den som läser artikeln kan tolka det som om jag har fattat beslut i ärendet, men så är inte fallet. Jag förklarar bara vilka skäl förvaltningen angett för att man fattat de beslut man fattat, och det var jag väldigt tydlig med i mina samtal med journalisten. Men besluten har ju förstås fattats på delegation från äldreomsorgsnämnden så ytterst sett är vi som sitter i nämnden naturligtvis ansvariga.

Ja, ja. Det är som det är. Jag får försöka glädjas över att jag i alla fall fick med lite grann om utredningen om gemenskapsboenden och frågan om eventuell förtur till 65-plus-lägenheter i artikeln. För vi vill ju definitivt inte att någon som inte längre klarar sig själv ska tvingas bo kvar hemma mot sin vilja.

12 oktober 2007

Välkommet om avknoppningar

Sitter just och lyssnar på socialminister Göran Hägglunds (kd) och utbildningsminister Jan Björklund (fp) presskonferens om avknoppningar. Det är välkommet med en utredning för att räta ut de olika juridiska frågetecken och hinder som kan finnas. Avknoppning kan vara ett bra sätt att få in ny energi och förbättrade beslutsprocesser i befintliga verksamheter och en "avknoppningsakademi" och ett nyföretagarcentrum av det slag som herrar ministrarna talade om tror jag kan bli ett bra stöd. Inom äldreomsorgen i Huddinge är kanske inte avknoppningar aktuella idag, men när bra kundvalssystem finns på plats ser jag det absolut som en möjlighet både inom hemtjänst och särskilda boenden och kanske inom andra verksamheter också. Det ska bli spännande att vara med i den utvecklingen.

09 oktober 2007

Hoten och politikerna

I veckans Mitt i Huddinge finns en stor artikel om de hot som kommunpolitiker utsätts för. Rubriken är "Hot hänger över maktens kvinnor" och i artikeln berättar tre s-kvinnor om sina erfarenheter. I artikeln nämns även en undersökning som tidningen gjort, där man skickat ut en fråga till samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter. Jag hör till de 37 som svarat, och är förmodligen en av de tio som svarat ja på frågan om de utsatts för hot. Nedan finns frågorna och mina svar:

+ Har du blivit hotad eller utsatt för våld i din roll som lokalpolitiker?

Häromveckan var det en man som skulle mörda alla borgarbrackor som mig, när jag delade ut flygblad i centrum. Räknas den typen av upplevelser? Annars - nej.

+ Har du avstått från att uttrycka din politiska uppfattning pga hot?

Nej

+ Har du övervägt sluta med politik pga av hot/våld

Nej

***

En del av de situationer som politiker - och framför allt då de som sitter i socialnämnd eller liknande - kan råka ut för är rätt obehagliga, vilket exemplen i artikeln ger tydliga exempel på, men det är inte något som bara gäller politiker. Som spärrvakt har jag fått en pistol riktad mot mig vid ett tillfälle och blivit utsatt för hot om våld fler gånger än jag orkar hålla räkningen på, och jag är glad att jag till skillnad från många kollegor aldrig har hamnat i en riktigt allvarlig situation. Hot och våld mot politiker är ett problem - men det är en liten del i ett mycket större problem, ett samhälle där hot och våld håller på att bli en del av vardagen för många.

Receptet mot problemet är inte enkelt, men jag tror att det måste inkludera bättre skolor, bättre socialtjänst, bättre sjukvård - inte minst psykiatrin - och, förstås, bättre polis och domstolsväsende. Kort sagt: Det finns en hel del att göra.

08 oktober 2007

Sossarna pratar för mycket

Idag hade vi inte ett enda kontroversiellt beslutsärende i kommunfullmäktige. Sammanträdet började klockan 18 och borde rimligtvis ha kunnat vara färdigt till klockan 19 ungefär. Men istället pågår sammanträdet fortfarande för fullt kvart över tio på kvällen och det finns inga egentliga tecken på avmattning. Istället pratas det. Pratas, pratas och pratas. Mest pratas det av fullmäktiges sossar. Emellanåt har det funnits tre sossar i rad som kommit upp i talarstolen för att prata av sig för skattepengar. För ett sammanträde är inte gratis. Alla deltagare - inklusive ersättare gissningsvis ett 80-tal - får sammanträdesarvode. Bara där blir det med en snabb överslagsberäkning en summa på mer än 80.000 kronor. Men demokrati måste ju få kosta, säger du kanske - och det har du förstås rätt i.

Men är det verkligen rimligt att betala så mycket pengar för att folk ska säga med många ord vad de egentligen kunde ha sagt med några få. Vi vet vid det här laget att Drevvikenpartiet vill att de boende i Skogås-Trångsund ska få bestämma om de vill bilda en egen kommun medan Socialdemokraterna inte vill det. Vi vet vid det här laget att Kristdemokraterna vill att föräldrar som vill ha mer tid med barnen ska kunna få ett vårdnadsbidrag, medan Socialdemokraterna endast vill att pengar ska gå till de föräldrar som väljer att ha sina barn i förskolan.

Ja, ja, nu tog visst sammanträdet slut. För att folk tog sitt förnuft till fånga och ansåg sig ha pratat klart? Nej, för att folk hade pratat så mycket att man fick bordlägga de två sista ärendena. Det är pinsamt och smått absurt. Något borde göras för att få bukt på eländet.

06 oktober 2007

"S vill sänka skatten för pensionärer"

"S vill sänka skatten för pensionärer" är den stora rubriken om s-budgeten i dagens Svenska Dagbladet. Visst är det märkligt att sossarna efter tolv år i regeringsställning kommer fram till att nu, nu är det dags att satsa på pensionärerna. Hur trovärdigt är det egentligen? Och skulle det inte ha varit bättre att göra det när de faktiskt hade makten???

För övrigt tycker jag att Vänsterpartiets förslag på hur man ska förbättra för pensionärerna är bättre än sossarnas. De allra flesta pensionärerna har det faktiskt rätt så bra i vårt samhälle, men det finns också de som som lever under väldigt knappa omständigheter. Då känns en höjning av garantipensionen för dem som har det svårast som en viktigare prioritering än skattesänkning för alla pensionärer. Som av en händelse är det också något som Kristdemokraterna arbetar för, men tyvärr inte fått med sig resten av regeringspartierna på än.

Men jag tror att det kommer. Jag vet att Göran Hägglund fortsätter att tala om det här som en viktig reform och ju fler som gör honom sällskap i den debatten, desto troligare är det att vi når resultat.

05 oktober 2007

Datorn ger Kerstin stöd

Ni har väl inte missat artikeln "Datorn ger Kerstin stöd" i nya numret av Södra Sidan? En fin liten artikel om 74-åriga Kerstin Jaresand, Segeltorp, som är med i kommunens IT-stöd-för-anhörigvårdare-projekt "Action". Artikeln är för övrigt ett resultat av mitt besök på Segeltorps demokratiforum.

03 oktober 2007

Nu blir det upphandling av hemtjänst

När jag i januari tillträdde som ordförande i äldreomsorgsnämnden i januari fick jag och nämnden ett mycket tydligt uppdrag: att i enlighet med den borgerliga oppositionens tidigare ställningstagande i äldreomsorgsnämnden vidareutveckla det system för auktorisation av utförare inom hemtjänsten som redan fanns. Vi - och vår förvaltning - tog under våren fram ett förslag i enlighet med de förutsättningarna. När ärendet skulle upp i kommunstyrelsen i augusti drogs det ur och idag fick jag beskedet att nya förutsättningar råder. Nu ska istället nya entreprenörer få komma in i hemtjänsten via upphandling.

Jag - och mitt parti, Kristdemokraterna - beklagar den här utvecklingen. Dels har vi förlorat tid i utvecklingen av valfrihet, dels riskerar vi att få ett mer otympligt system för nya entreprenörer, vilket kan minska valfriheten.

Men nu är det som det är. Man får ta nya tag. Mitt mål och mitt fokus är oförändrat: att så snart som möjligt ge våra äldre så stor valfrihet och så mycket självbestämmande som möjligt.

Att sälja företag är att respektera demokratin

Thomas Östros kräver nu i media (till exempel den här artikeln i Dagens Nyheter: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=699957) att Fredrik Reinfeldt ska stoppa de s.k. "utförsäljningarna" av statliga bolag.

Den senaste anledningen är att det enligt Östros inte finns någon organisation för försäljningarna. Jag är ingen stor Carnegie-fan, måste jag erkänna, men var och en som följt Östros olika utspel sedan regeringsskiftet eller det år som föregick valet vet att det inte är Carnegie-affären som är orsaken. Det är bara löjligt av honom att påstå det. Östros hittar hela tiden på nya svepskäl för att regeringen inte ska genomföra den politik som de faktiskt gick till val på. (Har ni inte följt Östros olika mer eller mindre lögnaktiga utspel kan ni hitta en rad kommentarer i mitt bloggarkiv.)

Själv tycker jag att vallöften ska infrias. Alliansen gick till val bland annat på att ett antal statliga bolag skulle säljas, men också på att en hel del inte var till salu, till exempel Vattenfall och LKAB. Regeringen - Sveriges första majoritetsregering sedan 1981 - bör naturligtvis stå fast vid det till dess väljarna - inte Thomas Östros - säger något annat. Allt annat vore att inte respektera det demokratiska systemet.

01 oktober 2007

Spårtaxi i Kungens kurva?

Dagens Nyheter skriver om den nya testbanan för spårbilar som byggts i Uppsala. (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=699287). Både i text och videoinslag nämns Kungens kurva som en möjlig lokalisering för ett fullskaligt spårtaxisystem. Kanske blir det så, kanske inte. Men jag måste erkänna att jag väldigt, väldigt, väldigt gärna skulle ta emot en inbjudan att komma till Uppsala och teståka provbanan - jag är ju en sådan där kollektivtrafiknörd som gärna tar en omväg för chansen att få åka med en spännande ny tunnelbana eller en intressant spårvägslinje. Ska genast gå upp till samhällsbyggnadskommunalrådet Tomas Hanssons (kd) arbetsrum och övertyga honom om att vi borde boka in ett besök...