24 november 2008

Unik äldreomsorg för unika människor

En artikel av yours truly, saxad ur nya numret av kommunens tidning "Vårt Huddinge":

"För en tid sedan samtalade jag med en demenssjuk man och hans fru på en av kommunens anhörigträffar. Jag frågade honom vad han skulle vilja göra.
- Jag har alltid drömt om att spela hästpolo, svarade mannen med ett skratt.
Alla pensionärer delar inte hans dröm. Tvärtom – han är nog rätt så unik. Men han är typisk för Huddinges äldre – tusentals unika människor, som alla bär på sina egna livserfarenheter, intressen och drömmar.

Äldreomsorgens uppgift är att stödja dem så att de kan fortsätta att leva sitt liv på det sätt som de önskar. Vårt motto är ”Leva livet – livet ut!” – ett budskap som måste ge konsekvenser på alla plan i äldreomsorgens verksamhet.

Det är därför som vi utvecklar anhörigstödet utifrån Anhörigcentralen som öppnade förra året och satsar på Väntjänsten, som nyligen invigde sin nya lokal. Det är därför som vi infört ramtimmar inom hemtjänsten, så att den äldre själv kan bestämma när och hur hemtjänstens serviceinsatser ska genomföras, och håller på att förbereda en valfrihetsupphandling som kommer att ge hemtjänstens kunder möjlighet att välja mellan många fler utförare.

Genom att flytta makten från politiker och tjänstemän till den äldre själv ser vi till att fler äldre får en hemtjänst anpassad efter just deras behov. Tryggheten bevaras genom att kommunen sätter upp kvalitetsregler för utförarna och förbättrar sitt system för uppföljning, men också genom att den kund som är missnöjd enkelt kan byta utförare.

Nästa steg blir att öka möjligheten att välja även vård- och omsorgsboende. Idag finns möjlighet att ange var man vill bo och kommunens tjänstemän försöker tillgodose önskemålen, men i Stockholm och flera andra borgerligt styrda kommuner i länet är valfriheten större och tydligare.

För att ge verklig valfrihet behövs också fler platser i äldreboenden i kommunen. Därför är en hel rad nya äldreboenden på gång, samtidigt som det görs om- och tillbyggnader för att modernisera flera av de befintliga boendena. Men även om det är viktigt att bostäder och lokaler är fina, så är det ändå innehållet som är det viktiga: att våra äldre ska få god och trygg omvårdnad utifrån sina egna behov och önskemål. Förmodligen kommer vi att få se många nya, spännande inriktningar. Kanske får vi avdelningar som riktar sig speciellt till kattälskande damer eller fotbollsälskande herrar. Unik äldreomsorg för unika människor.

För moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och drevvikenpartiet

Karl Henriksson (kd)
Ordf äldreomsorgsnämnden"

20 november 2008

Äntligen LOV!

På lunchen idag fick jag ett SMS från riksdagen: "Nu har vi röstat igenom LOV!"

Det var ett efterlängtat meddelande. Lagen om Valfrihetssystem är en av de mest angelägna lagreformerna inom äldreomsorgens område. Nu kommer det att finnas ett juridiskt oklanderligt sätt att erbjuda våra äldre full valfrihet inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

I Huddinge ligger vi långt fram när det gäller tillämpningen av LOV. Vi har processat frågorna inför förfrågningsunderlaget med pensionärsorganisationer, facken och i äldreomsorgsnämnden och i ungefär samma veva som den databas som LOV-upphandlingarna ska annonseras i kommer igång kommer äldreomsorgsnämnden förhoppningsvis - om allt följer plan - fatta beslut om förfrågningsunderlaget.

Sedan kan nya hemtjänstutförare snart börja etablera sig i kommunen. Det ser jag verkligen fram emot.

19 november 2008

Eva ny ordförande i gymnasienämnden

Nu är den sista viktiga delen i det moderata pusslet efter Bosse Tryggs aviserade avgång lagt. Sedan tidigare stod det klart att Daniel Dronjak Nordqvist blir ny kommunstyrelseordförande och att förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin tar över hans uppgifter som kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Nu har man även avslöjat att Eva Carlsson-Paulsén blir ny ordförande i gymnasienämnden.

Jag känner Eva sedan ett antal år tillbaka. Vi är båda skogåsbor och satt förrförra mandatperioden som rookieersättare i utbildningsnämnden (nuvarande gymnasienämnden). Förra mandatperioden satt vi tillsammans i Skogås demokratiforum och i år har hon varit min viceordförande i äldreomsorgsnämnden. Det kommer hon för övrigt att fortsätta vara, samtidigt som hon går in som ordförande i gymnasienämnden, där hon (till skillnad från mig) suttit ända sedan vi valdes in för ungefär åtta år sedan.

Det ska bli spännande att se vilken prägel som hon kommer att sätta på gymnasienämnden och de frivilliga skolverksamheterna under åren fram till valet och jag säger förstås grattis och önskar henne all framgång i det uppdraget!

18 november 2008

En bra kommun för gamla

Ibland blir det en smått bisarr upplevelse när man får veckans nummer av Mitt i Huddinge. Som idag. Redan på framsidan slår orden emot mig: "En dålig kommun för gamla".

Mitt i Huddinges reporter har läst SKL:s rapport "Öppna jämförelser" och drar slutsatsen att Huddinge skulle hamna i bottenskiktet när det gäller kvaliteten i vård och omsorg bland Sveriges kommuner. Den slutsatsen har dragits utifrån tre variabler: Fallskador, riskfyllda kombinationer av läkemedel och oplanerade inläggningar på sjukhus.

Noteras kan att på samtliga tre områden är det den äldre befolkningen i sin helhet som studeras, inte de som har tillgång till äldreomsorg eller bor i särskilt boende (den sistnämnda gruppen är de som kommunen har det medicinska ansvaret för). När det gäller såväl fallskador som riskfyllda kombinationer av läkemedel har kommunens äldreomsorg bra koll på vad som händer på de särskilda boendena, och även om fallskadorna säkert skulle kunna minskas ytterligare även där så är inte siffrorna på något sätt alarmerande.

På det tredje området, oplanerade inläggningar på sjukhus, ligger Huddinge kommun däremot högt såväl på våra särskilda boenden som bland äldre som bor i vanliga hus. Skälet är lika enkelt som självklart: vi har ett av landets bästa sjukhus i kommunen. Om man har tio eller tjugo mil till närmaste akutsjukhus drar man sig förmodligen för att åka dit ifall man bara känner sig lite orolig, medan tröskeln är betydligt lägre för den som bor ett stenkast bort. Gör det Huddinge till en dålig kommun för gamla? Nej, snarare tvärtom. God tillgång till sjukvård får väl trots allt anses som någonting positivt???

Naturligtvis ska vi inte bara vifta bort resultatet av SKL:s sammanställning, även om vi måste sätta det i perspektiv. Förra året permanentade vi tjänsten "Händige Fixaren" och spred den i hela kommunen. Vi genomförde också en informationskampanj tillsammans med våra duktiga arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att minska fallskadorna. Vi genomför läkemedelsgenomgångar på våra särskilda boenden och förhoppningsvis gör vårdcentralerna samma sak bland sina kunder. Vi ska naturligtvis fortsätta att arbeta förebyggande och utveckla både vår information och vår service.

Men vi ska inte tro på allt som står i tidningen. Rubriken "En dålig kommun för gamla" är gravt missvisande. Om man istället jämfört resultaten i brukarundersökningar (t.ex. NKI, "Nöjd-Kund-Index") skulle man upptäcka att Huddinges äldre tvärtom är mycket nöjda med kommunens äldreomsorg. De upplever i de allra flesta fall att de får en god vård och omsorg och ett gott och värdigt bemötande. Vi kan förstås även här bli bättre, men om man får tro våra kunder och deras anhöriga så är Huddinge en bra kommun att bli gammal i.

17 november 2008

Lars satsar på Rättvisemärkt

Min gode vän Lars Lindén lämnar sin plats som riksdagsledamot för att istället satsa för fullt på Rättvis Handel och den den nystartade fairtradebutiken på Tegnérgatan. Det är bra. Man ska syssla med det som man brinner för och under hela den tid som jag har känt Lars har det stått klart att det han verkligen brinner för - i politiken såväl som utanför den - är rättvis handel.

Det är också ett område där väldigt mycket kan utvecklas och kommer att utvecklas. Det har gått många år sedan vi kristdemokrater lade en motion om etiska riktlinjer vid kommunens inköp i kommunfullmäktige. För några månader sedan beslutade kommunstyrelsen att vi vid upphandlingar ska ställa upp krav som motsvarar kraven för Rättvisemärkt och undersöka möjligheterna att bli en "Fairtrade City" (se detta blogginlägg). Så sent som vid en familjemiddag i helgen berättade en av gästerna om sitt nystartade företag som ska producera ekologiska, rättvisemärkta kläder. Det är säkert helt rätt tid att satsa ännu mer på frågorna om rättvis handel just nu för den som, precis som Lars Lindén, har brunnit för det här en längre tid. Det är bara att önska honom all lycka i det arbetet!

Dagen

16 november 2008

Tvärnit i bostadsbyggandet

Svenska Dagbladet har idag ett antal artiklar på temat "tvärnit i bostadsbyggandet".

Ett av de exempel man tar kommer från Huddinge: att NCC skjuter upp etapp 2 i sin del av den nya trädgårdsstaden Vistaberg, 33 bostäder. Men listan skulle utan tvivel kunna göras längre. Hur går det till exempel med byggandet i korsningen Häradsvägen/Gamla Stockholmsvägen, mitt i Segeltorp? Byggherren, Alliance Fastighetsutveckling, fick likviditetsproblem och har begärt företagsrekonstruktion. Hur går det med omvandlingen av Narconon-villorna i Vårby, som Senectus köpt av kommunerna och tänkte bygga om till bostadsrätter? Vad händer med bygget på gamla infartsparkeringen vid Trångsunds station, där HSB planerat att bygga, eller gamla panncentralen i hörnet Storvretsvägen/Fäbodvägen i Skogås, där Peab tänkte bygga smålägenheter för ungdomar? För att nämna bara några av alla de byggprojekt som har varit på gång i kommunen.

Vi kan se tillbaka på några år av extremt intensivt byggande. Förra halvåret växte Huddinge kommun med mer än 1.000 invånare, och när jag åker till kommunkontoret kan jag se hur byggandet fortsätter till exempel vid Kvarnbergsplan, där hundratals nya lägenheter antingen är inflyttningsklara eller snart kommer att bli det. Tempot i byggandet har satt press på andra delar av samhället, inte minst den kommunala servicen, och jag kan tänka mig att det finns en och annan som skulle pusta ut ifall befolkningsökningen dämpades något.

Men byggandet beror förstås först och främst på att Stockholm växer och folk behöver nya bostäder, fler bostäder. Och i många av fallen är det också så att de nya byggprojekten är väldigt nyttiga och viktiga ur samhällsplaneringssynpunkt. Jag tror inte att någon som kommer till dagens Kvarnbergsplan önskar sig tillbaka till det gamla, med bussgaraget där JM:s nya bostadsrätter ligger och illa utnyttjad ängsmark i ett av kommunens mest centrala lägen där Huges och Wallenstams nya hus ligger. På samma sätt tror jag att byggprojekten som jag nämnde i Skogås och Trångsund kommer att bidra till att kommundelarna blir vackrare och mer attraktiva, och i Vårby ska de planerade nybyggena (där Narconon-villorna bara är en mycket liten del) leda till att hela samhället får ett lyft genom att man får mer blandad bebyggelse i olika upplåtelseformer.

Det känns alltså viktigt att många av byggprojketen kommer igång så snart som möjligt. Men det ligger liksom utanför det vi som kommunpolitiker kan styra. Som Kristina Alvendal säger i SvD: "Utan att det finansiella systemet fungerar kan staden göra väldigt mycket utan att det ger någon effekt."

Och om det gäller för Stockholm så gäller det förstås i ännu högre grad för Huddinge.

10 november 2008

Kampanjtider - kampanjbilder

Här kommer några bilder från lördagens kampanjande, då vi var i Skogås C, Huddinge C och Vårby gårds C under en lång och intensiv dag.Cina Gerdin intervjuar riksdagsledamoten Emma Henriksson framför partiets hoppborg i Skogås C.Jag pratar äldreomsorg med en av Skogås seniorer.Emma Henriksson delar ut Vitsippspriset till Birgitta Hart-Carpenter, chef för socialförvaltningens introduktionsenhet, för deras fina och framgångsrika arbete med att minska utanförskapet och få in nyanlända flyktingar och "kärleksinvandrare" i arbete och studier.

05 november 2008

Ge Reinfeldt den lojalitet han förtjänar

Efter en spännande och intensiv dag som inleddes med Barack Obamas tal från Chicago i morse, fortsatte med ett antal intressanta anföranden och samtal under Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö - där jag bl.a. lyssnade på äldreminister Maria Larsson och Gösta Jedberger, kommunalråd i Lekeberg, som båda gjorde mig stolt över att vara kristdemokrat - följt av ett fruktbart sammanträde med äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och avrundades med ett möte med en skön samling vänner från kyrkan, kom jag hem och upptäckte att vår statsminister och tre av allianspartierna nu hade kört över oss kristdemokrater i frågan om äktenskapslagstiftningen. Att såväl många liberala debattörer som ledare för de flesta större religiösa samfund med vigselrätt istället ställer sig bakom Kristdemokraternas förslag om en helt civilrättslig samlevnadslagstiftning hade man från övriga allianspartier inte fäst någon vikt vid.

Jag är naturligtvis irriterad och upprörd över Fredrik Reinfeldts agerande och jag vet att många av mina partivänner också är det. Han har inte sett till landets bästa eller agerat på ett sätt som gynnar Alliansen. Men låt oss inte för den skull agera förhastat och överilat. Låt oss istället med början i morgon ge Fredrik Reinfeldt och hans nya moderater all den respekt och lojalitet som de förtjänar.

DN SvD Dagen Dagen

04 november 2008

Äntligen vårdnadsbidrag!

Det kommunala vårdnadsbidraget införs i Huddinge från och med den 1 december. Det beslutades under gårdagens långa kommunfullmäktigesammanträde.

Äntligen! säger jag. Vårdnadsbidraget är en viktig valfrihetsreform - en symbol för viljan att låta föräldrarna bestämma själva vad som är bäst för deras barn och deras familj.

Motståndarna hävdade att de står för en "modern" familjepolitik. Och det kan nog stämma, om man med "modern" menar en myrdalsk 30-talspolitik där politikerna ska styra över föräldrarna och säga till dem vad som är bäst för dem och deras barn.

Kristdemokraterna och majoriteten i Huddinge kan i så fall sägas stå för en "postmodern" familjepolitik - en politik där det stora politiska projektet ersätts av de små, nära gemenskapernas beslutsfattande, där politikernas uppgift inte är att berätta hur den enskilda familjen ska välja utan att göra det möjligt för dem att faktiskt fatta sina egna beslut. Vill folk välja vårdnadsbidraget, som många gjort i t.ex. vår grannkommun Haninge, så tycker vi att det är utmärkt. Vill folk inte göra det, som t.ex. i Salem, då är det deras val och har vårt fulla stöd. En familjepolitik med fler möjligheter och färre pekpinnar.

Nu kan man i och för sig säga att bidraget är för lågt och omgärdat av för många krångliga undantag, beslutade av regering och riksdag. Om jag - och vi kristdemokrater - fick bestämma skulle friheten och flexibiliteten öka väsentligt. Men vårdnadsbidraget som det ser ut idag är ändå väldigt mycket bättre än oppositionens alternativ: ingenting. 3.000 kr är alltid mer än noll, oavsett hur man räknar.

Allt om barn

03 november 2008

Skötsamma hemtjänstentreprenörer sökes

Jag hade fullt upp med att göra mig hemmastadd på Facebook igår kväll, så jag hann aldrig runt till att kommentera Kommunals debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Men nu ska jag ta några minuter. För det första är det bra att Kommunal tydligt säger att de är positiva till att medborgarna ska kunna välja vård, skola och omsorg. Jag hoppas att det inte bara är en munnens bekännelse, utan att vi också kommer att få se att de i praktiken väljer att på ett konstruktivt sätt stödja framväxten av nya valfrihetssystem.

För det andra har de rätt i att kommuner och landsting behöver bra redskap för att kunna kontrollera utförarna - såväl privata som kommunala. Bristande uppföljning leder ofrånkomligen till att somliga försöker ta genvägar - och den som förlorar på det är förstås i första hand kunden, men också kommunen eller landstinget som ska stå för den ekonomiska notan.

Sedan kan man förstås fundera på en del påståenden i texten. Om det verkligen är så att ungefär hälften av bolagen inte lämnar in någon årsredovisning till Bolagsverket, beror det på att de inte fullgör sina skyldigheter eller helt enkelt på att de inte är skyldiga att göra det? Om utförarna är aktiebolag är det naturligtvis jätteallvarligt om de inte sköter ens sina mest grundläggande åtaganden. Men är de det inte och saknar de skyldighet att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket - då ska vi naturligtvis inte vara förvånade om de inte gör det. Tro mig, det finns roligare saker att lägga sin tid på.

En fördel med Lagen om Valfrihetssystem (LOV) jämfört med den auktorisation som de båda undersökte kommunerna Nacka och Täby har, är att en upphandling enligt LOV är tidsbegränsad. Det betyder att det inte räcker med att ha skött sin ekonomi fram till dess att man blir godkänd för att utföra hemtjänst, utan man måste göra det sedan också. Annars kvalificerar man sig inte året därpå, eller när nu nästa ansökan måste göras. Det kommer att leda till tydligare krav på ekonomisk skötsamhet och bättre uppföljning från kommunernas sida.

I Huddinge fortsätter arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget för hemtjänstupphandlingen enligt LOV. Om allt går som det ska kommer vi att gå ut och söka nya entreprenörer redan i början av nästa år. Skötsamma sådana. Vi vill att våra äldre ska få möjlighet att välja vem som ska komma hem och sköta om dem - och att de ska känna sig trygga i att vem de än väljer så ska det vara en pålitlig utförare.