29 juni 2012

Nytt spjutspetsprojekt för tillgänglighet i Sundbyberg?

Sundbybergs stad, där Kristdemokraterna samregerar med Centern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, har i ett pressmeddelande gått ut med en begäran om att Sundbybergs station ska bli ett pilotprojekt för topptillgänglig kollektivtrafik. Bakgrunden är de brister i tillgängligheten som uppdagades vid en genomgång som SL gjort.

Jag tycker att det är jättebra att kommuner i länet tar tag i de tillgänglighetsproblem som finns för att alla ska kunna använda kollektivtrafiken. Från SL:s sida har enorma investeringar gjorts för att skapa god tillgänglighet. Det finns nu hissar på alla tunnelbanestationer. Alla SL-bussar kommer att vara låginstegsbussar innan årsskiftet. Nya bussar ska niga vid busshållplatserna för att förenkla på- och avstigning för passagerarna. Taktila markeringar, pratorer och automatiska hållplatsutrop både i och utanpå fordonen gör det enklare att resa som synskadad. Och så vidare. Men om man inte på ett bra sätt kan ta sig till stationen eller busshållplatsen eller mellan dem vid bytespunkterna fungerar inte resan ändå för personer med funktionsnedsättning. Där kommer kommunens viktiga ansvar in.

Jag är därför väldigt positiv till det initiativ som Sundbyberg tagit och ser gärna att fler kommuner bjuder in till liknande samtal kring andra viktiga bytespunkter. Det finns goda exempel på bra tillgänglighetssatsningar i länet, till exempel den nya bussterminalen i Jakobsberg. Men det finns också mycket kvar att göra.

Det som möjligtvis talar emot att just nu göra en storsatsning på att bygga om Sundbybergs station är osäkerheten om hur den ska se ut i framtiden. Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll behöver byggas ut med fler spår och en av de stora propparna är frågan om hur trafiken förbi Sundbybergs station ska lösas. Jag har själv på nära håll sett hur Trångsunds nybyggda stationshus fick rivas efter bara några år när det skulle byggas ett nytt spår. Vi ska naturligtvis inte slösa med skattebetalarnas knappa resurser på det sättet. Men kan Sundbybergs stad bara komma överens med Trafikverket och övriga intressenter om hur spårutbyggnaden ska lösas så ser jag gärna att Sundbybergs station blir ett nytt spjutsspetsprojekt för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken i Stockholms län och Mälardalsregionen.

17 juni 2012

Satsningar med perspektiv

Medan grekerna för andra gången på kort tid går till parlamentsval för att försöka reda upp landets kaotiska ekonomi, kan vi konstatera att Sverige har en helt annan situation. Under veckan som gått har såväl kommunfullmäktige i Huddinge som landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting fastställt sina budgetar för nästa år. Även om tre dagar, från morgon till kväll, fick vikas åt dessa sammanträden kan jag konstatera att resultatet inte är speciellt dramatiskt. Inga skattehöjningar, ordning och reda i ekonomin och mångmiljonsatsningar på att utveckla verksamheterna är ett scenario som våra kollegor på många håll i Europa bara kan drömma om.

I Huddinge innebar budgeten pris- och lönekompensation och uppräkning för ökade volymer för nämnderna och därutöver 30 miljoner kronor till olika satsningar, bland annat barnomsorg på obekväm arbetstid, kvalitetsförbättringar i demensvården, jobbsatsningar på arbetslösa ungdomar och föräldrar som har försörjningsstöd och utveckling av kulturverksamheten på Fullersta gård med sin fina EWK- och Peter Dahl-konstsamling.

I landstinget kunde vi kristdemokrater bland annat glädja oss över att glasögonbidrag för barn kommer att införas igen. Det togs bort senast Socialdemokraterna styrde landstinget och det har krävts en hel del arbete för att få fram en överenskommelse om att införa ett nytt glasögonbidrag. Vi kan också glädja oss att landstinget verkligen tar tag i det enorma investeringsbehovet, både på sjukvårdssidan och på trafikområdet. Behovet av trafikinvesteringar skriver jag ju rätt så ofta om här på bloggen, men även inom vården finns stora, uppdämda behov. Det kan bland annat handla om 8-10 nya eller nygamla sjukhus, specialiserade till exempel inom geriatrik, rehabilitering eller på diabetesvård.

Alliansen i landstinget och majoriteten i Huddinge (Alliansen kompletterad med Drevvikenpartiet) tar verkligen utmaningarna på allvar och jag är glad att den välskötta ekonomin gör att vi, till skillnad från greker och spanjorer, nu kan investera i nödvändiga framtidssatsningar.

09 juni 2012

4:an och Norrortsbanan

Medan Portugal pressar på för att få in en kvittering mot Tyskland ska jag snabbt försöka summera de senaste dagarnas viktiga SL-nyheter:

Idag skriver Dagens Nyheter om att Stockholms stad ska prioritera åtgärder för att höja framkomligheten för stombusslinje 4. En oerhört viktig fråga. Det handlar inte bara om att linjen redan idag har fler resenärer än SJ:s samlade tågtrafik i landet utan framför allt om att den egentligen borde ha ännu fler resenärer. Med högre medelhastighet och på några års sikt också högre kapacitet när busslinjen konverterats till en modern spårvagnslinje kommer fyrans buss att spela en väldigt viktig roll i Stockholms kollektivtrafiksystem - både för dem som åker med den och dem som inte gör det.

Skälet är att en effektiva 4:a kommer att avlasta tunnelbanenätet i de mest överbelastade, centrala delarna, vilket är en förutsättning för att transporterna på röda och gröna linjerna ska kunna öka. Om betydligt fler än idag tog 4:an mellan till exempel Tekniska Högskolan och Odenplan eller Hornstull och Fridhemsplan skulle de ge plats i tunnelbanan åt resenärer med andra slutdestinationer. Just 4:ans linje skulle kunna avlasta på en lång rad sådana stråk, om den hade högre kapacitet. Dagens DN-artikel beskriver ett steg på vägen dit.

Mer tveksam kan jag känna mig till gårdagens artikel i Svenska Dagbladet om framtida spårtrafik till nordöstra delen av regionen. Enligt tidningen arbetar SL nu bara vidare med två alternativ, antingen tunnelbana hela vägen till Arninge eller utbyggd Roslagsbana, medan pendeltågsalternativet avförts.

Stockholmarna älskar sin tunnelbana och det kan låta bestickande med en lång utbyggnad av systemet åt nordost. Stockholms tunnelbana är på många sätt fantastisk och jag använder den ofta för resor i stadens centrala delar. För mig som varje gång jag åker till staden kan välja mellan tunnelbana och pendeltåg och minst 95 gånger av 100 väljer pendeltåget känns det dock naturligt att påpeka att det finns en del nackdelar med tunnelbana. Den viktigaste är restiden. För mig tar det 50 procent längre tid med tunnelbana jämfört med pendeltåg. Arninge ligger ungefär lika långt från centrala Stockholm som Norsborg om tunnelbanan skulle ta vägen via Karolinska sjukhuset och Odenplan, som Socialdemokraterna föreslår.

Tunnelbanan har också nackdelen att vara ett slutet system. Jag och Kristdemokraterna tycker att SL borde utreda den s.k. Norrortsbanan, där Täby-Arninge skulle förbindas med en järnväg till Barkarby/Jakobsberg via Sollentuna och Kista. En sådan järnväg skulle kunna öppna nya möjligheter både för resor till Stockholm från nordostsektorn, bättre kopplingar till Arlanda från både nordväst och nordost och bättre tvärförbindelser mellan Stockholms växande regionala kärnor. Den skulle också ge nya möjligheter till direkttrafik till Kista och Arlanda från till exempel Västerås. Dessutom skulle en utbyggd järnväg ge ökade möjligheter till miljövänliga godstransporter, en inte oviktig fråga även om den ju inte ligger på SL:s bord.

Än är det alldeles för tidigt att räkna bort pendeltågsalternativet. SL bör inte snäva in perspektivet innan man utrett alla möjligheter.

Bloggar: Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting

06 juni 2012

Nationaldag i Paradiset

Sjön Trehörningen i Paradisets naturreservat
Nationaldagen kan firas på många sätt. Utanför kommunhuset i Huddinge har det hållits en välkomstceremoni för det senaste årets nya svenska medborgare under ledning av kommunfullmäktiges ordförande Nils Johnsson. I Vårby gård har kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist hållit tal vid det traditionsenliga nationaldagsfirandet.

Själv har jag dock firat nationaldagen på det kanske svenskaste av alla sätt: ute i skog och mark. Närmare bestämt med en promenad i Paradisets naturreservat i södra Huddinge.

En av många saker som vi svenskar kan vara stolta över är vår natur. I Huddinge bor vi ungefär en kvart från Stockholm city, men med orörd natur runt knuten. Och så vill vi förstås att det ska förbli. I Huddinge finns nio naturreservat och fem Natura 2000-områden, utpekade av EU som viktiga för att bevara den biologiska mångfalden. Att utveckla naturreservaten och göra dem mer inbjudande för besökare är en viktig prioritering som vi i den politiska majoriteten i kommunen gjort. Även om - det måste erkännas - Paradisets naturreservat inte kan mäta sig med världens stora naturupplevelser, bidrar naturreservaten till att göra Huddinge och Stockholm till en attraktiv bostadsort och turistdestination.