22 februari 2007

Sätt stopp för andrahandsocker

En statlig utredning föreslår att ockerhyror vid andrahandsuthyrning av bostäder bör leda till både en prick i straffregistret och en ekonomisk påföljd.

Jag tar mig för pannan. Är det verkligen sant? Problemen med svarthandel och andrahandsuthyrning av lägenheter har i större eller mindre omfattning funnits och varit ett problem under de närmare tjugo år som jag funnits på bostadsmarknaden. Ändå förefaller det som om sossarna under de senaste tolv årens regeringsinnehav - då problemet växt till jättelika dimensioner - helt ignorerat de möjligheter som faktiskt finns att göra någonting åt det.

Jag hoppas och tror att den nya regeringen är mer handlingskraftig. Land ska på lag byggas, och den som inte följer lagen ska få kännbara straff. Därför måste även den här typen av brott ge kännbara påföljder. Annars kommer laglösheten att fortsätta breda ut sig.

16 februari 2007

Lycka till, Monica!

Ikväll hade vi årsmöte för Kristdemokraterna i Huddinge. För ett år sedan deklarerade jag att det i år var dags för mig att avgå som ordförande för lokalavdelningen. Även om det har varit ruskigt kul, spännande och givande att vara ordförande, kände jag att det efter sex år behövs att någon ny steg fram, med nya impulser och ambitioner. Ikväll valdes Monica Karlsson till ny ordförande och jag önskar henne all lycka till i uppdraget. Hon är en duktig och erfaren politiker, som framför allt haft många ledande uppdrag inom landstinget, men nu även är ledamot i förskolenämnden i Huddinge. Jag tror att hon har den klarsyn och det fokus som behövs för att vi kristdemokrater ska kunna ta nästa steg i vårt arbete för att göra Huddinge till en lite mänskligare och varmare kommun.

För förebyggande hembesök

I förmiddags var jag på Sabbatsbergs sjukhus och deltog i ett intressant seminarium om förebyggande hembesök. Olika projekt i länet presenterades, bland annat ett som initierats av vårdcentralen i Segeltorp. Men det försök som inspirerade mig mest var nog det som äldreomsorgsförvaltningen i Haninge kommun gjort tillsammans med vårdcentralen i Brandbergen. Vi måste bli bättre på att se enskilda äldres situation och behov, stödja det friska hos dem och försäkra oss om att ingen hamnar mellan stolarna. Där kan projektet i Brandbergen vara en viktig förebild.

15 februari 2007

Hur, var och vem - skilda åsikter om nya äldreboenden

Igår hade äldreomsorgsnämnden sitt första riktiga sammanträde för året. En diger dagordning och många viktiga beslut, men det var en fråga som verkligen stack ut - remissvaret till kommunstyrelsen angående nya särskilda boenden.

Fram till år 2015 beräknas Huddinge kommun behöva cirka 240 nya platser (inklusive ersättningsplatser för ofrivilliga dubbelrum och Tallgården, som inte lever upp till de boende- och arbetsmiljökrav som finns idag).

En stor del av de här platserna behövs så fort vi lyckas bygga dem - helst ännu fortare. Frågan "när" är därför alla partier överens om. Men på frågorna hur, var och vem finns det väldigt tydliga skillnader mellan majoriteten och vänsterblocket, framkom det på sammanträdet igår.

Hur?

Vi i majoriteten vill se tre ganska stora anläggningar med cirka 80 platser vardera. Det är ungefär som Tallgården och en bra bit större än Rosendalsgården - men naturligtvis betydligt mindre än Stortorps äldrecentrum.

Socialdemokraterna och deras stödpartier vill istället se att en stor anläggning med minst 165 platser byggs direkt.

Jag förstår de industriella fördelarna med en stor anläggning för omsorgsproduktion - men jag kan också se nackdelar. Det är lätt att det blir för mycket sjukhus, för mycket institution, av det hela. I ett mindre boende är det lättare att skapa trivsel och en mänsklig atmosfär. Och just detta är, som jag ser det, bland det viktigaste vi måste erbjuda våra boende.

Var?

De nya anläggningarna ska dels ersätta Tallgården, som ligger i Stuvsta och bland annat därför är väldigt populär bland dem som behöver ett boende, dels täcka de ökande behov vi ser i framtiden. Enligt prognoserna kommer den i särklass största ökningen att ske i centrala Huddinge (Sjödalen/Fullersta), men vi ser också ett kraftigt ökat behov i Segeltorp.

I det läget vill Socialdemokraterna och deras stödpartier ha fram ett snabbt beslut om att bygga i Visättra Ängar i Flemingsberg.

Missförstå mig inte, jag gillar Visättra. Området påminner väldigt mycket om mina hemtrakter i västra Skogås. Men det är inte i Flemingsberg som de stora behoven finns, och eftersom området har ett i mina ögon sett oförtjänt dåligt rykte finns det en uppenbar risk att ett boende där kommer att bli ett andrahandsalternativ för dem som söker särskilt boende.

När vi bygger måste vi bygga något som ska upplevas som ett förstahandsalternativ för våra kunder. Därför vill vi i majoriteten att man vänder på varje sten för att hitta bra alternativ i centrala Huddinge redan för det första boendet. Ett förslag som jag jobbat för ligger i Rosenhill, där det dels finns ett nedlagt hem för psykiskt sjuka och stora obebyggda områden i anslutning till det. För det andra och tredje boendet i planen finns det sedan en rad möjliga fastigheter i såväl centrala Huddinge som Segeltorp.

Det viktiga är, som jag ser det, att vi bygger attraktiva äldreboenden. Visättra Ängar är ett acceptabelt alternativ, där vi säkert kan bygga ett jättetrevligt äldreboende. Men vi vet att många av våra framtida kunder skulle vilja ha ett annat läge. Då är det, som jag ser det, självklart att vi också ska verka för det.

Vem?

Sedan kommer frågan upp om vem som ska bygga och driva de nya boendena. Där vill vänsterblocket binda sig vid att kommunen - eller rättare sagt det kommunala fastighetsbolaget Huge - ska äga fastigheterna, medan vi i majoriteten tror att kommunen och inte minst Huge skulle må bra av lite mer konkurrens. Jag vill inte kritisera Huge - jag sitter trots allt själv i bolagets styrelse sedan fyra år tillbaka - men jag tror att bolaget skulle bli bättre om man tvingades anstränga sig mer för att vinna sina uppdrag, precis som jag tror att politiker blir bättre och mer lyhörda om de regelbundet tvingas ställa sina platser till förfogande i allmänna val. Monopol skapar lätt stagnation, medan konkurrens kräver förnyelse.

Nu har äldreomsorgsnämnden avgett sitt remissvar. Frågan ska sedan vidare till kommunstyrelsen, som ska fatta beslut i ärendet. Det finns utan tvivel skäl att återkomma till frågan, som förmodligen är den största och viktigaste under den här mandatperioden.

Bloggstopp

Ursäkta att det inte blivit något bloggande de senaste dagarna. Den multinationella kapitalismen har lagt hinder i min väg. Men nu har jag lyckats komma förbi de problem som orsakats av att Google tagit över Blogger, så förhoppningsvis ska det gå smidigt framöver.

09 februari 2007

Privat äldreomsorg lika vanlig i s-kommuner?

I en stort uppslagen artikel proklamerar tidningen Dagens Samhälle att privat äldreomsorg är lika vanligt i s-styrda kommuner som i borgerligt styrda. Och det låter ju förstås bra. Valfrihet och gott förvaltarskap skulle ju vara bra i såväl socialistiskt som borgerligt styrda kommuner.

Tyvärr visar det här sig dock vara ett väldigt intressant exempel på hur man kan ljuga med statistik.

Det tidningen har gjort är att räkna ihop de kommuner där minst tio personer bodde i privata permanenta boenden - och säger att man dragit gränsen vid tio för att få bort dem med endast försumbar konkurrensutsättning.

Och som enkel äldreomsorgsnämndsordförande undrar man plötsligt om journalisten lever i samma värld och tid som man själv. Tio platser? Det är ju ingenting. Det är definitivt inte fråga om någon konkurrensutsättning.

I Huddinge finns ett privatägt boende, Opalgården i Visättra, som drivs av Carema Äldreomsorg. De har, om jag minns rätt, ett trettiotal platser, varav en del har boende från Huddinge. Därutöver finns det förstås huddingebor som bor på privata boenden i andra kommuner.

Huddinge kvalificerar sig alltså rimligen med bred marginal i Dagens Samhälles sammanställning. Men i verkligheten är det en så obetydlig andel av dem som bor i särskilt boende att det är mer relevant att tala om ett kommunalt monopol.

Tidningen gör också en tämligen statisk uppdelning av borgerligt och socialistiskt styrda kommuner. I Huddinge hade ju de äldre även under förra mandatperioden vissa möjligheter att välja hemtjänst - antingen kommunens eller HSB Omsorgs. Men det berodde sannerligen inte på det dåvarande sossestyret, utan på att kommunen när Birger Jacobsson (kd) var kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen infört ett kundvalssystem som sedan inte avskaffades men inte heller tilläts utvecklas.

Om man gör en djupare analys skulle man utan tvivel finna att såväl valfriheten som andelen privat omsorg är väsentligt större i kommuner med borgerligt styre eller som växelvis haft borgerligt styre.

Vilket naturligtvis inte är förvånande. Men ibland är det så - verkligheten är inte så överraskande, så journalisterna måste göra smått besynnerliga vinklingar för att få en braskande rubrik.

08 februari 2007

Sjuk debut

Igår skulle jag ha gjort min riktiga debut som nämndsordförande. Jag hade verkligen sett fram emot det. Äldreomsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde och vi hade den mest omfattande dagordningen någonsin (i äldreomsorgsnämnden i Huddinge, alltså), inklusive tungviktsärenden som verksamhetsberättelsen för 2006 och verksamhetsplanen för 2007.

Tyvärr tvingades jag istället ligga hemma med magsjuka. Det är alltid trist att vara sjuk, men den här gången var det extra trist. Nu fick min vice ordförande Eric Byström (m) rycka in och min egen debut anstå till nämndssammanträdet på onsdag.

03 februari 2007

Livat i Linköping

Hemma igen efter två spännande, givande och roliga dagar på Kristdemokraternas kommun- och landstingspolitiska dagar i Linköping. Kristdemokraterna i Huddinge har efter valet lyckats bredda den kommunpolitiska gruppen så att vi idag är 20 personer, varav 15 var med i Linköping. Jättekul, och en väldigt bra politisk skola. Man önskar bara att de varade lite längre, för det är så mycket man inte hinner med - så många intressanta seminarier och så många intressanta människor. Jag ska inte namedroppa alla kd-kändisar jag pratat med, men jag kan väl i alla fall berätta att jag fick ett litet samtal med äldreminister Maria Larsson efter ett seminarium om regeringens äldrepolitik och hon gav betryggande svar på mina frågor om stödet till byggande av särskilda boenden - ett stöd som vi i Huddinge kommer att få väldigt mycket användning av, eftersom vi planerar att bygga cirka 240 nya platser i äldreboenden. Investeringsstödet skulle för vår del därför kunna handla om drygt 30 Mkr, vilket inte är fy skam minsann!