23 januari 2014

I skärningspunkten mellan vård, forskning och entreprenörskap

Dagen började bra: en stor artikel i veckans nummer av Dagens Samhälle som börjar med meningen "Snart startar bygget av forskningsanläggningen Technology for Health vid Karolinska sjukhuset i Huddinge."

Som vi har arbetat för och väntat på att det verkligen ska bli verklighet! Nu är vi snart där! Forskningsanläggningen om 40.000 kvadratmeter mellan sjukhuset och Flemingsbergs centrum byggs av fastighetsutvecklaren Sveanor. Etapp 1 kommer att vara lokaler för Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH, som länge letat efter lämpliga lokaler för att utveckla sin verksamhet inom medicinsk teknik i Flemingsberg.

Det händer mycket annat också i Flemingsberg, till exempel kommer polisutbildningen snart att flytta till Södertörns högskola och Röda Korsets högskola med sjuksköterskeutbildningen etablera sig i området. I år kommer också byggandet av många hundra student- och forskarbostäder komma igång. Men för Flemingsbergs utveckling som ett kraftcentrum för svensk framtidsindustri är ingen investering viktigare än Technology for Health.

Men hus och laboratorier i all ära, allra viktigast är förstås människorna som skapar utvecklingen. Under eftermiddagen åkte jag till forskningsanläggningen Novum för ett besök på en "innovationspub" arrangerad av Flemingsberg Science och Karolinska Institutet Science Park. Många spännande och lärorika samtal med läkare, forskare och företagare. Utvecklingen inom life science är sällan en enkel och spikrak väg, men innovationskraften i skärningspunkten mellan vård, forskning och entreprenörskap som man ser så många exempel på i Flemingsberg bådar gott för framtiden. Om bara några av alla dessa entreprenörer och forskare lyckas nå sina mål kan Sverige se fram emot en ljus framtid - både för ekonomin och hälsan.

21 januari 2014

Ett steg närmare ny tunnelbana

Varje dag är historisk, men vissa dagar är mer historiska än andra. Idag klubbade en nästan enig trafiknämnd igenom den stora tunnelbaneutbyggnaden. Sammanlagt handlar det om en investering på cirka 25,7 miljarder kronor. Huvudfinansiären är Stockholms bilister som via trängselskatterna kommer att stå för en stor del av fiolerna. Landstinget bidrar med 6,85 miljarder, till största delen i form av nya tåg och utbyggda depåer, medan de berörda kommunerna förutom 78.000 bostäder även bidrar med drygt en femtedel av investeringsmedlen, 5,2 miljarder kronor.

I förslaget till landstingsfullmäktige finns det med att utbyggnaden av spår och stationer ska läggas i en separat förvaltning under landstingsstyrelsen på samma sätt som bygget av Nya Karolinska sjukhuset i Solna (NKS). Det kan nog vara klokt, i och med att större delen av resurserna kommer från andra intressenter än landstinget och de är måna om att pengarna inte går in i den vanliga SL-budgeten.

Det känns väldigt bra att vi har kommit ett steg närmare ett genomförande av den stora tunnelbaneutbyggnaden. Sedan betyder förstås inte det att vi nöjt ska slå oss till ro. Stockholm fortsätter att växa med cirka 35.000 invånare per år. Behoven av utbyggd kollektivtrafik fortsätter att växa. Vi kristdemokrater vill att det tas fram en tunnelbaneplan för framtida utbyggnader av linjenätet, till exempel kan det handla om en förlängning av linjen till Arenastaden till Täby/Arninge och Älvsjö, liksom av Nackalinjen till Orminge, Skarpnäckslinjen till Älta, Hagsätralinjen till Älvsjö och Ropstenslinjen till Lidingö centrum. Tillsammans med riksdagsledamot Caroline Szyber skrev jag en debattartikel om detta som publicerade i Dagens Industri i mellandagarna.

Men steg 1 är förstås att se till resultatet av förra årets Stockholmsförhandling blir verklighet så snart som möjligt.

18 januari 2014

Stockholm måste bli en ja-stad

Så sade då både Kristdemokraterna och Moderaterna i Stockholms stadshus igår till nej till en svensk ansökan om att få arrangera vinter-OS år 2022. Därmed finns en tydlig majoritet för ett nej till OS-ansökan.

Jag förstår argumenten. Idrottsrörelsens enade vilja att arrangera vinter-OS i Stockholm kom i ett väldigt sent skede. De ekonomiska kalkylerna är väldigt snålt tilltagna. Regeringen har redan i ett tidigt skede signalerat sitt ointresse. Och stockholmarna har verkligen inte varit översvallande i sin entusiasm över projektet. Ett nej även från Stockholms stads sida blir den logiska konsekvensen.

Samtidigt kan jag tycka att det är trist. OS-konceptet, där man till största delen använder anläggningar som redan finns eller ändå är på väg att byggas, känns klokt. Med fräscha anläggningar som Friends Arena och Tele2 Arena, klassiker som Globen och Hammarbybacken och nytillskott som den planerade bandyhallen i Tallkrogen skulle man kunna hålla nere kostnaderna och ändå erbjuda spel av högsta klass. Och flera av de anläggningar som inte är planerade ännu, till exempel en ordentlig skidstadion i Tullinge, tror jag faktiskt att Stockholm och dess invånare skulle ha nytta och glädje av även i framtiden. Till och med en bob/rodel/skeletonbana i Hammarbybacken skulle kunna bli en attraktion för Stockholm i framtiden, om den byggs så att den kan användas året runt och inte bara i iskyla.

Den enda anläggning som jag verkligen inte ser någon nytta av efter spelen är väl hoppbackarna. Backhoppning är en sport för finnar, norrmän och galningar.

Men som sagt, nu blir det inget vinter-OS i Stockholm. Och det går ju, det också. Det är inte så att Stockholm behöver ett OS.

Det Stockholm skulle behöva är däremot attityden hos en stad som både vill och känner att den kan arrangera ett olympiskt spel. En stad med en "Yes We Can!"-attityd istället för en "Nämen-inte-kan-väl-jag?"-inställning. Tyvärr har jag de senaste månaderna sett alldeles för mycket av det senare - och jag befarar att det inte bara återspeglas i inställningen till ett vinter-OS utan också i betydligt viktigare grenar som näringslivsetableringar och forskningskonkurrens.

Stockholm kommer nog aldrig bli mer än en mellanstor stad, men en medium-sized dog kan ha en big dog attitude - och bli en kraft att räkna med. Stockholmarna - såväl toppolitiker och näringslivschefer som vanligt folk - måste visa att de faktiskt tror på Stockholm. Det måste ge mer cred att passionerat säga ja än att blaserat säga nej. Redan idag har vi ett starkt näringsliv med mängder av växande företag inom många olika branscher. Vi har internationellt välrenommerade universitet och forskningsinstitutioner. Vi är dessutom kanske världens vackraste huvudstad. Stockholm behöver verkligen inte blygas. Vi måste bara - med eller utan OS-ansökan - lägga manken till och visa att vi både vill och kan - då ligger en fortsatt stark tillväxt och utveckling inom räckhåll. Stockholm måste bli en ja-stad. Allt handlar om attityden.


.

14 januari 2014

Nu bygger vi framtidens Huddinge!

Att Huddinge växer är ingen nyhet. Det har kommunen gjort varje år åtminstone sedan år 1950 - en av få kommuner i landet med oavbruten tillväxt under mer än 60 års tid. Men sällan har det hänt så många nya bostadsprojekt tagits fram som nu. Den årliga planeringstakten ligger på mer än 800 nya lägenheter per år under den närmaste femårsperioden, och igår i kommunfullmäktige var inte mindre än fyra olika projekt uppe för beslut.

Bostadsbeslut nr 1: Ramavtal för bostäder i Solhagaparken i Vårby Haga/Masmo. Kommunala Huge Fastigheter AB har vunnit en markanvisningstävling och ska bygga cirka 120 nya lägenheter i flerfamiljshus nära Masmo tunnelbanestation. Förutom att nya bostäder är bra i sig, kommer de också att bidra till att öka underlaget för närservice i området. Dessutom är Huges koncept med lite högre flerfamiljshus i trä ett nytt grepp i Huddinges bostadsutbud (även om den typen av bostäder ju sedan ett antal år tillbaka varit vanliga i till exempel Växjö).

Bostadsbeslut nr 2: Ramavtal för nya studentbostäder utmed huvudgatan Hälsovägen i Flemingsberg. Även här är det Huge Fastigheter som ska bygga. Huge äger redan delar av området där det redan finns en detaljplan, men köper nu också ännu inte detaljplanerad mark som kommunen äger. Sammanlagt planerar man cirka 140 nya studentbostäder, även om jag hoppas att det ska kunna bli ännu fler genom att man borde kunna tillåta något högre höjder i den nya detaljplanen än vad som räknats på i prospektet. Läget är i alla fall utmärkt för studentbostäder, området ligger mellan "studentskrapan" i Flemingsbergs centrum och själva campusområdet, som ju är ett av Stockholms största och snabbast växande.

Bostadsbeslut nr 3: Köp- och exploateringsavtal för nya studentbostäder och ungdomsbostäder i Visättra Ängar. Äntligen är avtalet klart! Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB ska bygga cirka 250 nya studentbostäder och 60 nya ungdomsbostäder i detta område på andra sidan järnvägen i Flemingsberg. Tillsammans med ett två andra projekt i Visättra Ängar kommer det att ge ett spännande, blandat, nytt bostadsområde med närmare 700 bostäder.

Bostadsbeslut nr 4: Ramavtal för ett område i Utsälje, nära Källbrink, där privata fastighetsägare planerar 50-70 nya bostäder med blandad bebyggelse. Det kommer vad jag förstår att bli såväl friliggande villor som flerfamiljshus och blir förstås ett välkommet tillskott i ett område där det idag inte finns speciellt mycket flerfamiljshus.

Samnmanlagt handlar det, om jag räknat rätt, om cirka 640 nya bostäder, av vilka många planeras för byggstart redan i år. Vi bygger framtidens Huddinge!