31 januari 2007

Homer Simpson-skräck

Jag hör inte till dem som oroats speciellt mycket över kärnkraftssäkerheten. Visst, borta i det gamla Sovjetunionen där vet man ju att det kan vara lite si och så med säkerhetstänkandet och nykterheten på jobbet, men att en stor del av personalen på våra svenska kärnkraftverk skulle visa sig ha samma problem är... skrämmande, fruktansvärt skrämmande. För mitt inre öga fladdrar bilder av Homer Simpson och hans arbete på kärnkraftverket i Springfield förbi - för om man är så omdömeslös att man kan dyka upp på jobbet på ett kärnkraftverk alkohol- eller narkotikapåverkad, vad skulle man då inte i övrigt kunna tänkas ta sig till? Förutom regelbunden drogtestning av alla anställda verkar det behövas en bättre lämplighetsprövning vid anställning till den här typen av säkerhetsklassade jobb.

26 januari 2007

Nytt om pensionärsråden

Idag hade demokratiberedningen två pensionärsrådsreglementen på sitt bord - dels för Huddinge pensionärsråd, dels för de sju lokala pensionärsråd som vänsterblocket införde för fyra år sedan.

Vad gäller pensionärsrådet kunde en enig demokratiberedning ställa sig bakom ett förslag som bland annat innebär att Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) och Sverige-Finska Pensionärer (SFP) garanteras var sin plats i rådet, vid sidan av giganterna PRO och SPF. Det var ett av ganska få konkreta löften som jag gav under valrörelsen, och ett som jag är väldigt glad när vi nu kan infria.

Andra ändringar i reglementet är att pensionärsrådet får en tydligare ställning som remissinstans och möjlighet till något fler möten, samt att rådets ordförande utses bland de politiska representanterna medan äldreomsorgsförvaltningen får ansvar för sekreterarskapet.

Mer kontroversiellt var vårt förslag att lägga ner de lokala pensionärsråden. Oppositionen ville återremittera ärendet, och så blir det kanske i slutändan, men jag har svårt att se att dessa råd egentligen är någon kommunal uppgift.

Det är självklart jättebra om pensionärsorganisationerna samarbetar i sina närområden, men vi har sju demokratifora som är våra lokala råd eller, som det heter, geografiska utskott. De ska lyssna på medborgarnas åsikter och behov - och när vi talar om medborgare är naturligtvis pensionärerna en mycket viktig (och aktiv) del. Ytterligare en organisation är inte nödvändig.

Därutöver måste vi i äldreomsorgsnämnden och äldreomsorgsförvaltningen arbeta på att få ett starkt brukarinflytande. Vi måste lyssna både på kunderna själva och deras anhöriga. Det är möjligt att det finns behov av att utveckla formerna för detta lyssnande, inte minst med tanke på den utökade konkurrenssituation som den kommunalt drivna äldreomsorgen snart kommer att möta.

24 januari 2007

Stopplagen på väg bort

Lagen som stoppar ombildning av allmännyttans bostäder till bostadsrätter kommer förhoppningsvis vara försvunnen vid halvårsskiftet, säger bostadsminister Mats Odell (kd) till Ekot idag.

Det är bra. Lagen har motverkat möjligheten att skapa mer blandade upplåtelseformer i förorterna och bidragit till segregationen i samhället. Dessutom har den allvarligt inskränkt äganderätten och det kommunala självstyret.

Det känns bra att den nya kommunministern står upp för kommunalt självbestämmande och finansmarknadsministern för äganderätten. (Mats Odell är en man med många hattar.)

För Huges del hoppas jag att det snart ska komma nya ägardirektiv som ger ett tydligt uppdrag att ge hyresgästerna ett (stående) erbjudande att köpa sina bostäder. Vi får säkert anledning att återkomma i ärendet.

22 januari 2007

Maria ger mer muskler till äldreomsorgen

Idag presenterade äldreminister Maria Larsson (kd) regeringens nya miljardsatsning på äldreomsorgen. Paketet innehåller stimulansbidrag till bland annat demensvård, rehabilitering, förebyggande arbete och det sociala innehållet i äldreomsorgen, men samtidigt är det upp till kommunerna att avgöra var Maria Larsson-pengarna gör mest nytta. För Huddinges del handlar det om drygt 4,8 Mkr som vi kommer att kunna använda till att höja kvaliteteten i vår verksamhet. Eftersom vi har projekt på gång inom många av de områden som nämns i regeringens beslut kommer det inte att kullkasta inriktningen på förvaltningens arbete, utan bidra till att vi når bättre resultat snabbare. Det handlar till exempel om förebyggande hembesök till alla över 75 år, spridandet av tjänsten "Händige Fixaren" till hela kommunen, utveckling av demensvården och samarbete med frivilligorganisationer för att råda bot på ensamhet och utanförskap bland våra äldre. Vi får helt enkelt mer muskler för att göra det som vi hela tiden velat göra. Det ser jag fram emot.

Ny anhörigcentral i Huddinge C

Det finns en uppenbar risk att bloggar blir lite snedvridna. Man skriver inte när det händer mycket, för då har man helt enkelt inte tid. Så var det förra veckan. Det gick i ett. Möten och utbildningar varvades med andra politiska arrangemang, och var jag någon gång ledig så fanns det sociala plikter som pockade på min uppmärksamhet. Mind you, jag klagar inte. Förra veckan var väldigt kul. Men så mycket bloggat blev det inte, och så mycket tänker jag inte säga nu heller...

men jag kan i alla fall berätta att den nya äldreomsorgsnämnden hade sitt första sammanträde - ett konstituerande möte som avverkades på i runda slängar tio minuter. Då hann vi förutom det nödvändiga valet av ett nytt arbetsutskott även med ett akut övrigt ärende också, nämligen att fatta beslut om att hyra en lokal på Sjödalsvägen 7 (nästan mitt emot McDonald's i Huddinge C) som ny anhörigcentral och lokal för biståndsbedömd dagverksamhet i centrala Huddinge. Det känns jättebra. Förvaltningen har länge letat efter en bättre lokal, men av olika skäl har de tidigare förslagen stupat. Nu får vi ett toppenläge - nära till centrum och kommunikationer, ordentligt med utrymme, rimlig hyra och, inte minst, platta och bra omgivningar som gör det lätt att ta sig dit även med rullstol eller rollator.

16 januari 2007

Gemenskapsboende rätt i tiden

Ibland ligger man rätt i tiden. I fullmäktige igår debatterade jag ett medborgarförslag om seniorbostäder vid Sjödalsparken i Huddinge Centrum med en av förslagsställarna, Ulla-Britt Larsson (PRO). Bortsett från viss tveksamhet (för att uttrycka det milt) från min sida beträffande det föreslagna husets höjd och placering var vi egentligen ganska eniga om behovet av olika former av mellanboende för den som inte är i behov av särskilt boende, men inte längre vill bo kvar i sin gamla bostad. Det byggs en del 65+-lägenheter i kommunen idag och finns även en del idéer om omvandling av befintliga bestånd, men, som Ulla-Britt Larsson påpekade, tillfredställer inte 65+-lägenheter alla behov. Jag berättade om det riktade uppdrag att utreda behoven av olika boendeformer för äldre som äldreomsorgsnämnden fick vid budgetrevideringen i december och nämnde också att äldreminister Maria Larsson (kd) har en hel del idéer på området.

Idag såg jag Maria Larsson på TV4 när hon talade just om behovet av gemenskapsboende och en boendegaranti för äldre äldre. Både hon och jag har goda skäl att jobba för det. Titta gärna själv på vad hon säger: http://www.tv4.se/nyheter/519057.html

10 januari 2007

Om enhetstaxans avskaffande

Alla tidningar rapporterar idag om SL-styrelsens beslut att återinföra ett zonsystem. Jag vet att det är många som gillar enhetstaxan, och den har onekligen lett till ett enklare system. Tyvärr hade den också effekten att kunderna i mycket stor utsträckning valde att köpa enkelbiljetter istället för månadsmärken eller förköpshäften, vilket gjort arbetssituationen helt ohållbar för många anställda - något som de fackliga organisationerna med eftertryck påpekat för politikerna i den dåvarande SL-styrelsen redan innan systemet infördes. Dessutom medförde systemet ett ekonomiskt moras för SL, av allt att döma till och med värre än den dåvarande oppositionen beräknade.

Att enhetstaxan dessutom, enligt mitt sätt att se det, är djupt orättvis är förstås ytterligare ett skäl till förändringar. För inte är det väl egentligen rimligt att det kostar mig lika mycket att ta bussen fram till Trångsund (två hållplatser) som att åka hela vägen till Norrtälje? Det tycker i alla fall inte jag.

Det finns alltså goda skäl att förändra systemet. Men när man gör de här förändringarna bör de ske efter moget övervägande och helst av allt i relativ enighet över blockgränserna. Visst, det är inte lätt, och blir inte lättare med tanke på hur vänsterblocket använda sin minimala majoritet förra mandatperioden till att skapa det kaos vi ser idag, men det vore ändå det optimala om man kunde nå en kompromiss som kunde fortsätta gälla mer eller mindre ograverad oavsett vem som styr i landstinget.

Om det har skett några mer långtgående diskussioner inom eller mellan partierna eller med andra parter såsom de fackliga organisationer så har i alla fall inte jag hört talas om dem.

Hade någon frågat mig hade jag sagt att den zonindelning som visats upp, där gamla zon 1 och 2 samt de områden som trafikeras med tunnelbanan utgör en zon och gamla zon 3 och 4 mer eller mindre ograverade återuppstår som zon 2 och 3, är ännu värre än det system som avskaffades för ett par år sedan. Nu blir den gamla zongränsen mellan Trångsund och Farsta strand ännu dyrare att passera, och att det skulle kosta dubbelt så mycket att åka från Farsta strand till Trångsund jämfört med från Farsta strand till säg Mörby centrum känns inte rimligt. Och att Vårby och Segeltorp - för att inte tala om norra Botkyrka! - skulle vara en del av innerstadszonen medan Huddinge och Skogås/Trångsund inte är det, det kan bara beskrivas som absurt.

Nej, istället för att minska antalet zoner borde man ha kikat på några av de städer där man har fler men billigare zoner. Då skulle man kunna få ett system som känns hyggligt rättvist. Köpenhamn är ett näraliggande exempel, men det finns utan tvivel många andra också.

Nu har allvaret börjat...

Jag kan rapportera att nu börjar mitt arbete med äldreomsorgen komma igång på allvar. Den här veckan har jag bl.a. besökt pensionärsorganisationen SPF:s månadsmöte på Klockargården i Huddinge, haft långa möten med olika verksamhetschefer och gjort ett studiebesök på Stuvstagården. I morgon ska jag träffa representanter för Kommunal. Så kommer mycket av den här månaden att se ut för mig, ja, kanske hela våren - träffa människor, lyssna, titta, lära mig verksamheten. Men även om det är allvaret som börjat tycker jag att det här är jätteroligt och spännande och ser verkligen fram emot det.

07 januari 2007

Mer familj och mindre politik

P J Anders Linder har skrivit en artikel om familjepolitik i dagens Svenska Dagbladet. Klockren! Om du missat den, läs den här: http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_14376739.asp.