25 juni 2008

Pinsamt om vårdnadsbidraget i Huddinge

Lite pinsamt är det att läsa listorna i dagens Svenska Dagbladet och konstatera att Huddinge finns med under rubriken "Oklart (inga beslut fattade)" beträffande vårdnadsbidraget. Med tanke på att vi redan i majoritetsplattformen efter valet 2006 tydligt slog fast att vårdnadsbidraget ska införas och sedan dess tagit ett antal politiska beslut - inklusive avsättandet av pengar - känns det mycket märkligt att det påstås att inga beslut fattats. Det som fortfarande saknas är dock ett konkret datum för införandet. Jag vet inte varför det är så svårt för Huddinges tjänstemän att få fram ett tjänsteutlåtande i ärendet när det gått alldeles utmärkt att få fram det till den 1 juli 2008 i Stockholms stad och flera andra kommuner i länet. Men även det sista, avgörande beslutet kommer, om det behöver ni inte vara oroliga.

23 juni 2008

Intressant om att välja äldreboende

I dagens SvD finns en intressant artikel om möjligheten att välja äldreboende i Stockholm och Nacka. Under nästa år ska vi utreda hur vi ska kunna införa fritt val av äldreboende även i Huddinge, och då är just Nacka och Stockholm två viktiga förebilder. Det är bara att beklaga att det inte finns någon politisk enighet bakom denna enligt min mening så självklara inriktning. Leif Rönngrens (s) kommentar är typisk: "Vi har inget emot valfrihet, men..." Det finns alltid ett "men" när Socialdemokraterna talar om valfrihet, alltid ett skäl till varför man inte ska införa det på just det ena eller andra området. När man har sett det upprepas ett stort antal gånger är det inte svårt att räkna ut att det de borde säga om de vore ärliga skulle vara "Vi har någonting emot valfrihet." (Socialdemokrater i Huddinge och andra Stockholms-kommuner som läser det här får gärna motbevisa mitt påstående - helst genom att faktiskt inte motsätta sig varje valfrihetsreform som genomförs...)

19 juni 2008

Vårdvalet och jakten på det perfekta systemet

Igår var jag och äldreomsorgsnämnden på studiebesök på Vårby vårdcentral innan vårt nämndssammanträde, som skulle avslutas med en italiensk buffé på Röda Caféet i Vårby. Vårdcentralschefen, som visade oss runt och svarade på frågor, berättade en del om problemen som Vårdval Stockholm inneburit för hennes vårdcentral. Vårby har en relativt ung befolkning, men en hel del sociala problem som också innebär medicinska problem. Området har också en hög andel invandrare som har svårigheter med det svenska språket, vilket gör att det är svårt att klara tidsramarna vid läkarbesöken. I Vårdval Stockholm ges en högre ersättning för äldre patienter, men inte för övriga patienter med en högre vårdtyngd. Jag nämnde i samtalen att det pågår en översyn av systemet och framhöll att det är svårt att hitta den perfekta avvägningen mellan enkelhet och rättvisa, men från vissa oppositionsrepresentanter fanns det snarast konspirationsteoretiska resonemang om skälen bakom det nuvarande systemet.

Med anledning av gårdagens diskussion känns det bra att i dagens Svenska Dagbladet läsa om de diskussioner om förändringar som pågår. Det visar sig att jag inte var så fel ute (ifall nu någon hade trott det). Det är viktigt att hålla i minnet att det inte finns några perfekta system. Det gamla systemet som ersattes av Vårdval Stockholm var på många sätt orimligt och orättvist. Det fanns en mängd skillnader i ersättning som det inte fanns någon som helst rimlig förklaring till. I årets version av Vårdval Stockholm blev det å andra sidan kanske lite för förenklat. Nu hoppas jag att Pia Lidwall (kd) och mina övriga partikamrater i landstinget får igenom vettiga justeringar som gör att ersättningsmodellen blir mer rättvis - och jag tror att de kommer att lyckas. Men perfekt kommer det som sagt inte att bli, för det perfekta systemet finns inte.

18 juni 2008

Hemtjänst vs hushållsnära tjänster

Svenska Dagbladet uppmärksammar idag att det för vissa äldre kan löna sig att anlita ett företag som erbjuder hushållsnära tjänster istället för den kommunala hemtjänsten. Och det kan nog stämma på sina håll, under förutsättning att man har ett ganska litet behov av hemtjänst (några timmar i månaden) och så pass goda inkomster och låga utgifter att hemtjänstavgiften inte reduceras. Inte så få äldre får ju faktiskt äldreomsorgen gratis eftersom de annars inte når upp till det så kallade "förbehållsbeloppet" som ska finnas kvar när hyra och omsorgsavgift är betald.

Men i Huddinge är jag mycket tveksam till om det ekonomiskt lönar sig för någon att välja hushållsnära tjänster istället för hemtjänst, för avgiften för den som bara har 1-3 besök per månad är endast 298 kr/månad. Svårslaget, skulle jag tro. Men precis som det framgår av artikeln kan det finnas andra skäl att välja hushållsnära tjänster - man slipper t.ex. den biståndsbedömning som krävs utifrån Socialtjänstlagen.

14 juni 2008

Katten Maximus och Lissabonfördraget

Irländarna sade nej till Lissabonfördraget, det är dagens stora nyhet i Europa. Alla frågar sig vad som ska hända nu, och en och annan undrar säkert hur och varför det här kunde ske – på samma sätt som vid Hollands och Frankrikes nej i tidigare folkomröstningar om en ny konstitution för EU.

Svaret på den sistnämnda frågan blir ett tydligt ”Vi vet inte”. En majoritet av irländarna har av ett eller annat skäl kommit fram till att de inte ville rösta ja till fördraget, men det kan finnas hur många olika skäl som helst bakom det beslutet – från att man vill protestera mot den irländska regeringen eller EU rent allmänhet till att man inte tyckte om någon enskild passus i fördragstexten.

En folkomröstning om ett EU-fördrag är som ett oartikulerat skrik. Mina tankar går till mina föräldrars katt, Maximus. Det händer ibland att jag är kattvakt för en vecka eller två medan mina föräldrar är på semester. För det mesta går det bra, men ibland uttrycker han sitt missnöje med tillvaron i min lägenhet i Skogås – gärna genom att skrika på nätterna, till min och förmodligen också en och annan grannes stora glädje.

Tröttnar jag på oväsendet stiger jag upp och frågar vad som felas honom. Om han har mat och vatten och kattlådan är välskött antar jag att hans protester antingen beror på att han är uttråkad eller trött på att vara instängd i min lilla lägenhet. Men jag kan inte släppa ut honom, för jag bor på femte våningen och ganska snart kommer han att vilja in igen. Och har man väl hamnat på utsidan kan det vara mycket, mycket svårt för en liten katt att komma in igen.

För att dra parallellen till Irlands folkomröstning: Vi vet inte varför irländarna skrek, bara att de är missnöjda. Det är möjligt att många av dem vill ut ur europasamarbetets begränsningar, men släpper man ut dem kommer de ganska snart att vilja in igen – och upptäcka att det inte är alldeles enkelt.

Den säkraste lärdomen vi kan dra av den här folkomröstningen och en rad andra folkomröstningar som hållits om olika fördrag runt om i Europa är att inte göra samma misstag en gång till. Det är viktigt att lyssna på folket, men när man gör det är det viktigt att faktiskt kunna höra vad de säger. Det trubbiga folkomröstningsinstrumentet fungerar helt enkelt inte för så här komplexa frågor.

SvD DN

12 juni 2008

Snabb utbyggnad av Tvärbanan

Alliansen i Stockholms stad och län visar gång på gång att vi verkligen prioriterar utbyggnaden av kollektivtrafiken. I förra veckan var det förlängningen av Djurgårdslinjen ända till Lindhagensplan på Kungsholmen som det blev en överenskommelse om, nu är det den sedan länge planerade utbyggnaden av Tvärbanan till Solna station via Sundbyberg och Solna centrum som i rask takt närmar sig spaden i jorden, enligt DN.

Det behövs. Stockholm växer så det knakar, och har gjort det under många år. Utbyggnaden av den spårbundna kollektivtrafiken har inte hängt med i alls samma takt och det finns ett stort underskott att ta igen från de år då Socialdemokraterna styrde.

Nu får vi hoppas att Stockholm också får en rejäl satsning i regeringens kommande infrastrukturproposition. Stadens trafikinfarkter - både på vägar och spår - är ju en naturlig följd av att staten under många års tid underlåtit att investera här, men förhoppningsvis är den nuvarande regeringen mindre avogt inställd till Stockholm än den socialdemokratiska var.

11 juni 2008

Skogås blir lite vackrare

När man promenerar hem till mig från Skogås station så är det ett hus som sticker ut redan innan man hunnit lämna perrongen - Huges gamla områdeskontor, en ful industribyggnad som ligger i hörnet Storvretsvägen/Fäbodvägen.

I fullmäktige igår beslutade vi att Huge ska få tillstånd att sälja den här fastigheten, så att någon byggentreprenör ska kunna bygga bostadsrätter på tomten.

Jättebra, tycker jag, av tre skäl. För det första för att det kommer att göra Skogås vackrare och trevligare för hyresgästerna runt omkring och alla oss andra som bor och rör oss i området. För det andra för att det kommer att ge en mer blandad bebyggelse i Västra Skogås, som ju helt domineras av hyresrätter. Det blir första gången sedan början av 70-talet som det byggs bostadsrätter i Västra Skogås. För det tredje för att det bidrar till att förbättra Huges ekonomi och inte minst soliditet inför de enorma investeringar som bolaget står inför, i nya skolor, förskolor och äldreboenden och kanske även en del nya bostadsprojekt.

En av mina allra första motioner i kommunfullmäktige handlade just om att det borde byggas ungdomslägenheter på den här tomten. Nu ser det ut som om det äntligen är på gång. Det känns väldigt, väldigt bra.

Etik och kundval i äldreomsorgens budgetdebatt

Jag tittade just igenom avsnittet om äldreomsorgsnämnden från måndagens budgetdebatt i fullmäktige. Du hittar det här. Jag tyckte att det kändes ganska bra under själva debatten (förutom något märkligt påhopp från socialdemokraten Marie Fors sida) och har ingen anledning att revidera min uppfattning efter att ha sett sändningarna i repris. Att sedan Mitt i Huddinge samma vecka (med anledning av Värdighetsutredningen) uppmärksammade äldreomsorgens värdegrundsarbete var en trevlig bonus. Som kristdemokratisk ordförande i äldreomsorgsnämnden stormyser jag förstås när jag ser rubriker som "Här är etiken en del av vardagen" och "På Sjödalens servicehus bemöts de äldre som individer" i lokaltidningen.

Den stora skillnaden i Mål & Budget mellan oss i majoriteten och vänsteroppositionen var (förstås) i synen på valfrihet och kundval. De motsatte sig alla förslag som innebar ett ökat kundval, men försökte i något fall ersätta detta med "ökad mångfald". Jag är förstås ingen motståndare till ökad mångfald - tvärtom! - men vad är det för poäng med mångfald utan kundval? Är det någon tjänsteman som ska bestämma vilka som är lagom arabiska för att hamna på en arabiskspråkig avdelning? Nej, jag tror att vi hela tiden måste utgå från människors vilja och rättighet att faktiskt bestämma över sina egna liv. Mångfalden blir sedan en naturlig följd av att vi ger dem den makten, eftersom människor har så olika behov och önskemål.

02 juni 2008

Spårvagnar och trådbussar

Nu är SL och Stockholms stad på väg att skriva under en avsiktsförklaring om att förlänga Djurgårdslinjens spårvagnstrafik bort till Lindhagenplan på Kungsholmen, rapporterar DN. Det låter fantastiskt, tycker jag. I Kristdemokraternas plattform inför valet 2006 vågade vi inte gå längre än till att förlänga linjen till Stockholms C - nödvändigt för att den på ett bra sätt ska fylla sin funktion i det regionala kollektivtrafiknätet - men det är förstås ännu roligare om den även kan fortsätta tvärs över Kungsholmen.

När jag promenerade utmed Strandvägen till Norrmalmstorg igår njöt jag av att se spårvagnarna glida förbi, men den stor överraskningen var den trådbuss som stod parkerad på Norrmalmstorg. "Ska det bli trådbussar också i Stockholm nu?" frågade jag med ett leende en man som jobbade där. "Ja, det är inte omöjligt," svarade han, överraskande nog. Tydligen har SL avsatt pengar för upprustning av den gamla trådbussen och rykten går om en linje mellan Karlaplan och Djurgården. Ja, vi får väl se. Även om någion stad nere i Skåne - Landskrona? - satsat på moderna trådbussar så är det nog i alla fall inte mer än som ett slags museitrafik det kan vara aktuellt för Stockholms del. Kanske kommer vi få se dem rulla upp och ner för Narvavägen framöver...

Första bostadsrättsombildningen i Huge

Nu är det klart med den första bostadsrättsomvandlingen i Huge Fastigheters bestånd sedan jag vet inte när. Den aktuella fastigheten, Laxen 1, ligger på Sjödalsbacken 2, mellan Huddinge Centrum och Storängens industriområde. Både Huge och bostadsrättsföreningen har fått ett bra pris, så alla är nöjda. Förhoppningsvis kommer den här affären att följas av ett antal ytterligare. Det har bildats bostadsrättsföreningar och värderats fastigheter i såväl Skogås och Trångsund som centrala Huddinge. Intäkterna från fastighetsförsäljningarna kommer väl till pass för Huge, som behöver stärka soliditeten och skapa ekonomiskt utrymme för framtida investeringar i såväl kommunala verksamhetsfastigheter som nya hyresrätter.