28 april 2010

Ta båten med SL-kort i höst

Så kan vi kristdemokrater i landstinget bocka av ännu ett vallöfte. I augusti startas ett pilotprojekt med pendelbåtar som man kan åka med på det vanliga SL-kortet, rapporterar Dagens Nyheter. "Ballerina" går mellan Nybroplan och Larsberg på Lidingö via Nacka. Beslutet hyllas av såväl moderater som miljöpartister, men det är helt klart så att det inte hade genomförts om det inte hade varit för kristdemokraternas enträgna kamp i landstinget och SL:s styrelse.

Apropos Tobleronepolitik...

När man summerar den debatt som varit kring Mats Odells karaktäristik av de rödgrönas vidlyftiga utspel ("Det är ren Tobleronepolitik. Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket") kan man konstatera att det som skiljer Mats Odell och Thomas Östros åt är att Mats är fyndig och träffsäker.

Thomas Östros försök att frammana bilden av amerikansk kristen höger blir bara plump. Men vi kan förstås räkna med att liknande påhopp från (s)-håll kommer att komma igen under hela valrörelsen, offentligt eller i smyg. Det faktum att väldigt många svenskar egentligen faktiskt tycker som Kristdemokraterna i många viktiga politiska frågor, precis som det framgår av en debattartikel i Svenska Dagbladet idag, gör nog att Socialdemokraterna känner sig tvungna att komma med den typen av misstänkliggöranden. Beklagligt, men sådan är politiken.

En mer korrekt internationell analogi är kanske brittisk politik (oavsett kulör) där det faktiskt är helt okej att vara rolig till och med på motståndarnas bekostnad. Speciellt om de är så humorbefriade som firma Sahlin och Östros verkar vara.

Om Toblerone-debatten: Mia Frisk, Tokmoderaten, Per Ankarsjö, KDU Uppsala, politikken, Roland Poirier Martinsson

Om vårdnadsbidraget: Lennart Bondesson, Gudrun Brunegård, Maria Karström, Dick Erixon

SvD Dagen

26 april 2010

Handeln hos de utsatta

Vid kommunstyrelsens sammanträde ikväll var det revideringen av Huddinge kommuns handelspolicy som renderade den livligaste debatten. I policyn sägs att kommunen ska verka för och ha en generös inställning till nya dagligvaruetableringar i bostadsnära lägen och även fortsättningsvis medverka till att befintliga centrumanläggningar omdanas och upprustas av fastighetsägare och lokala aktörer så att anläggningarna uppfattas som trygga, välvårdade och attraktiva. Det råder alltså ingen tvekan om att den nuvarande majoriteten har ambitioner för handelsutvecklingen även utanför de stora centrumen och externhandelsanläggningarna. Men i policyn ströks en mening om att "särskilt verka för att förbättra förutsättningarna för lokal handel i utsatta bostadsområden" och det fick oppositionen att gå igång.

Till skillnad från de allra flesta andra i kommunstyrelsen är jag såväl uppvuxen som bosatt i ett av dessa "utsatta bostadsområden" - vilket av oppositionsledaren Ann-Marie Högberg (s) uttolkades som miljonprogrammets flerbostadshusområden - och jag måste erkänna att jag är hjärtligt trött på allt tal om oss som "utsatta". Och det ska inte ha någon betydelse om centrum råkar ligga i västra eller östra Skogås eller rentav i Trångsund eller Länna. Det enda viktiga är att de som bor i kommunen har tillgång till handel och service på nära håll.

Jaja, det är väl lätt att säga för dig som bor i Skogås, invänder kanske någon. Skogås C är i förhållande till många andra mindre förortscentra en välskött och trevlig anläggning(även om det är ett aber att båda bankerna lagt ner), vilket man inte kan säga om Vårby gårds C, eller miljön runt Masmo tunnelbanestation (som inte förtjänar att kallas centrum). Och det stämmer förstås. Men en satsning i dessa områden behöver inte motiveras med att de är "utsatta" utan det räcker kanske med att konstatera att de varken kan anses som trygga, välvårdade eller attraktiva för att de ska förtjäna vår uppmärksamhet, eller hur? För övrigt är det inte de enda områdena som skulle behöva en upprustning på centrumfronten, utan på Kungens kurvas andra sida, i det välbeställda Segeltorp, har man ungefär samma problem, möjligtvis minus otryggheten. Men där tycker oppositionen tydligen inte att det är lika viktigt att göra någonting åt problemen, som främst drabbar äldre segeltorpsbor.

25 april 2010

Avskaffa presstödet!

Presstödsnämndens beslut häromdagen att bevilja den högerextrema tidningen Nationell Idag 2,3 miljoner kronor i presstöd har väckt en hel del rabalder. Fullt rimligt sådant. Mer märkligt är att presstödet i många år betalats ut till en rad antidemokratiska tidningar på vänsterkanten utan att det väckt några större kontroverser. Men varför ska vi stödja antidemokratiska tidningar? Avskaffa presstödet!

När man läser Johnny Stammings beskrivning av hur man - huvudsakligen i den socialdemokratiska pressfären - systematiskt mjölkade systemet på pengar genom att dela upp tidningar i lokala editioner och på andra sätt manipulerade för att maximera intäkterna utan att behöva göra sig omaket att skaffa sig fler läsare vidgas problemvyn. Martin Ahlqvist berättar om hur t.ex. ETC och Fria Tidningar gör på samma sätt. Varför ska vi fortsätta betala för tidningar som så systematiskt och samvetslöst ägnar sig åt att mjölka systemet snarare än att försöka attrahera kunder och stå på egna ben? Avskaffa presstödet!

Och ärligt talat är ju till och med grunden för att presstödet en gång inrättades minst sagt grumlig: två av riksdagens vid den tiden fem partier ägde ett stort antal tidningar som de var oförmögna att driva på affärsmässiga villkor. Vad gör man då om man har ett gemensamt intresse och råkar inneha majoritet i riksdagen? Man inför ett stöd specialdesignat för att gynna de egna rörelserna. Mycket fiffigt. Men Socialdemokraterna lyckades inte ens driva sina tidningar med massor av miljoner i statsstöd, medan Centerpartiet sålt sina med en rejäl vinst tack vare presstödet. Jag ska inte säga att alla tidningar som fått stöd via Presstödsnämnden är undermåliga - om jag inte får min Svenska Dagbladet en morgon blir jag tämligen misslynt - men frågan måste ändå vara om vi skattebetalare verkligen ska betala ut en otrolig massa pengar till tidningar för att (s) och (c) inte lyckades få inkomsterna att nå upp till utgifterna? Avskaffa presstödet!

Men oavsett om det en gång i tiden må ha funnits legitima skäl att ge presstöd eller inte så har tiderna utan tvivel förändrats. Den tekniska utvecklingen har gjort att det finns nya och billigare sätt att kommunicera, precis som DN konstaterar på sin ledarsida. Förhoppningsvis kan beslutet att ge presstöd till Nationell Idag leda till en ordentlig upprensning av presstödsreglerna och - ifall ni inte noterat det - själv tycker jag att man ska våga vara riktigt radikal. Avskaffa presstödet!

DN DN SvD Agneta Lindskog

23 april 2010

Vitsippspris och äldreomsorg på Huddingedagarna

Idag inleddes de årliga Huddingedagarna, två dagar av festligheter med utställningstält och massor av folk i Huddinge centrum. Andra må tycka annorlunda, men ur mitt perspektiv var den viktigaste festligheten när Kristdemokraternas riksdagsledamot Désirée Pethrus-Engström delade ut Vitsippspriset till Kvinnojouren i Huddinge. Men den största behållningen av Huddingedagarna är ändå alla de möten och samtal man får när man står vid Kristdemokraternas monter eller delar ut flygblad på torget. Jag pratade mycket jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer, men som äldreomsorgsnämndens ordförande blir det naturligtvis en hel del samtal om äldreomsorgen i kommunen också. Idag var vartenda sådant samtal positivt - man berättade om hur fantastiskt bra det fungerade och en äldre kvinna som bodde på Sjödalens äldrecentrum berättade att hon "aldrig hade kunnat tro att det skulle vara så fantastiskt bra". Jag vet, alla samtal kommer inte ha det temat framöver, men det är roligt när man får ansikten till de positiva resultaten i brukarundersökningarna. Huddinges äldre gillar sin äldreomsorg.

22 april 2010

På (spår)väg mot framtidens kollektivtrafik

Den här dagen har jag till största delen vikt åt kollektivtrafikfrågor. På förmiddagen deltog jag i ett seminarium på Huddinge Folkets Hus på temat "Hur kan kommuner och regionala aktörer samarbeta för att öka kollektivtrafiken?" En mycket intressant frågeställning, med föreläsare som visade på exempel från Uppsala, Göteborgsregionen och Stockholm (där SL berättade att man valt att inte skicka ut Trafikplan 2020 på remiss till kommunerna! Så samarbetsinriktat!). Även om Stockholm i kollektivtrafikhänseende på många sätt ligger långt före andra delar av landet, kändes det som om det fanns en helt annan och mer offensiv inställning från de tillresta föreläsarna. Attityden är viktig och om vi verkligen ska lyckas med de utmaningar som ligger framför oss - det behov som finns att minska ökningen av biltrafiken utan att minska människors mobilitet - måste även Stockholmregionens politiker och tjänstemän våga anta utmaningen. Stockholms befolkning växer varje år. Det borde spårtrafiknätet också göra.

Samtidigt ska det erkännas att det händer en hel del just nu. Alliansen har satt igång ett väg- och spårutbyggnadsprogram som vi inte sett maken till under min livstid. Under eftermiddagen gjorde jag tillsammans med några partikamrater ur landstingsgruppen ett studiebesök på Spårväg Citys projektkontor och fick en fräsch uppdatering kring hur bygget fortskrider och de framtida planerna.

Att dra räls genom centrala Stockholm är ingen enkel historia. Inte billig heller, för den delen. Men det är viktigt. Spårväg City kommer att gå från Hornsberg på Kungsholmen till Waldemarsudde på Djurgården respektive Ropsten, där den byggs ihop med Lidingöbanan. När den är fullt utbyggd kommer det alltså att vara möjligt att kliva på spårvagnen vid Gåshaga brygga och åka hela vägen till västra delen av Kungsholmen. Men den första etappen kommer bara att gå från Sergels torg till Waldemarsudde. Ja, det är inte så bara, förresten. Djurgården har 15 miljoner besökare per år och behöver verkligen en bättre kollektivtrafiklösning. Med den förbättrade kopplingen till T-centralen och tunnelbanan blir den nya, moderna Spårväg City en betydligt mer effektiv del av Stockholms kollektivtrafiknät än vare sig dagens museispårväg eller buss 47 kunnat vara.

Men det viktigaste är att det här bara är början. Betydligt effektivare än bussen och väldigt mycket billigare än tunnelbanan kommer spårvagnen i modern tappning att göra en storstilad entré i Stockholms gatuliv. Och när Spårväg City är färdig är det dags att börja konvertera 4:ans buss till spårvagn.

20 april 2010

Förbifart Stockholm behövs nu

Folkomrösta om Förbifart Stockholm, det är det senaste utspelet från de rödgröna partierna. Omröstningen skulle, enligt partiernas förslag, ske i september 2012.

Jag kan förstå att Miljöpartiet är nöjda med förslaget. De har ju under alla år kämpat för att fördröja de nödvändiga infrastrukturbeslut som ska ge Stockholm ett väldimensionerat och fungerande vägnät. Ytterligare två års försening ligger helt i linje med det.

Mer förvånande är att Socialdemokraterna lägger sig platt för Miljöpartiets krav. Tidigare har (s) varit förespråkare av viktiga vägsatsningar som Förbifarten, men så sent som efter ett frukostmöte med företagare i Huddinge i morse hörde jag oroliga röster om vad som kommer att hända om Miljöpartiet får ett större inflytande. Nej till nödvändiga vägar, är en inte så vågad gissning. Dagens utspel kommer förmodligen följas av fler - och om jag vore en del av den tillväxtvänliga delen av LO skulle jag nog börja fundera på om jag inte höll på fel lag...

Nej, Förbifart Stockholm behövs nu. Inga fler förseningar. Fast Per Kågessons idé om underjordiska stationer för det bussbanesystem som både han och vi kristdemokrater skulle vilja se i Förbifart Stockholm är värd att jobba vidare med.

DN DN DN DN DN SvD

19 april 2010

Sjunkande ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten sjunker i Huddinge. Ja, arbetslösheten överhuvudtaget, men allra tydligast när det gäller ungdomsarbetslösheten, enligt Arbetsförmedlingens statistik. Ner från 4,0 % till 3,2 % på en månad. Noterbart är också att Huddinge för första gången på länge har en lägre ungdomsarbetslöshet än övriga Stockholms län. Det känns väldigt skönt - framför allt för att det innebär att unga har fått arbete eller studieplatser, men också för att det kanske bidrar till att vi förlorar kommunens geografiska alibi, känslan av att det är okej att man lyckas lite sämre eftersom man är en söderkommun och alltså skulle ha lite sämre förutsättningar. Men det är ju inte okej. Unga i Huddinge har ju samma behov av jobb och utbildning som andra stockholmare, och ett misslyckande på det här området kan få dramatiska konsekvenser.

MyNewsdesk

14 april 2010

Nya tåg, begagnade spårvagnar

Stockholm rustar för att bygga ut den spårburna kollektivtrafiken ordentligt. Igår godkände landstingsfullmäktige både planerna på att köpa in nya pendeltåg för att trafikera sträckan Stockholm - Arlanda - Uppsala, men enligt den information som jag fått i kommunen ingår det i planerna att tågen även ska fortsätta längre söderut när tidtabellen så tillåter, så även från Huddinge, Flemingsberg och Tumba ska det snart förhoppningsvis gå att åka pendeltåg direkt till Arlanda och Uppsala.

Men landstingsfullmäktige hann också med att fatta beslut om inköp av nya eller rättare sagt bättre begagnade spårvagnar till Tvärbanan, till ett mycket bra pris. Det är förstås bra. Spårvägsnäten i Stockholms-området ska ju byggas ut i rask takt de närmaste åren och det behövs fler vagnar. I de här fallet har vagnarna tidigare gått i trafik utanför Haag i Nederländerna.

13 april 2010

Mona Sahlin och Bobby McGee

Jag läser Mona Sahlins debattartikel på DN Debatt idag, men studsar till redan innan hon kommer till de konkreta politiska förslagen. För utgångspunkten tas inte i de vanliga klyschorna om klyftorna (även om de kommer, o ja, de kommer) utan i påståendet att Socialdemokraterna skulle vara ett frihetsparti. Frihetsparti??? Hallå, vilken socialdemokrati talar vi om då? tänker jag. Knappast den svenska, väl, som ju på allt sätt försökt minska den enskildes frihet och självbestämmande till förmån för kollektiva lösningar och one-size-fits-all-modeller. Men sen hör jag inom mig en sång, sjungen med Janis Joplins skönt raspiga stämma: "Freedom is just another word for nothing left to lose". Och den friheten kan man väl säga att Mona Sahlin representerar alldeles utmärkt...

10 april 2010

Det radikala sättet att gå ner i vikt

Få frågor engagerar så mycket som vikt och viktminskning. Hur jag ska komma ner till eller behålla min idealvikt diskuteras ständigt i kvällstidningar och i samtal mellan vänner och arbetskamrater - jodå, även i kommunalrådskorridoren i Huddinge. Många har idéer och förslag, och en hel del tjänar även pengar på saken. I många fall med ärligt och uppriktigt uppsåt, men branschen lockar också till sig lycksökare och charlataner.

I den vetenskapliga världen pågår en ständig jakt på evidens. Vad är det som egentligen fungerar? Idag proklamerar Svenska Dagbladet att "Operation det enda som fungerar" i kampen mot fetma. Och det verkar i alla fall statistiskt sett stämma för dem som lider av allvarlig övervikt, som ju i sin tur tenderar till att leda till en mängd följdsjukdomar som till exempel diabetes.

Jag lyssnade för en tid sedan på en föredragning av Claes Johansson, spesak (specialsakkunnig läkare) inom kirurgi i Stockholms läns landsting. Han framhöll överviktskirurgin som en av de allra viktigaste frågorna inom kirurgin just nu. I Stockholm genomförs cirka 1.500 landstingsfinansierade obesitasoperationer per år, och därutöver kanske 100 helt privatfinansierade, till exempel på Sophiahemmet.

Gränsen för vem som kan beviljas en operation är i Stockholms läns landsting ett BMI på 35 (BMI = vikten i kg delat med längden i meter i kvadrat). Jag kan tycka att det är bra att gränsen är så pass hög. Det handlar trots allt om ett kirurgiskt ingrepp som radikalt kommer att förändra patientens liv - på gott och ont. Det bör ses som en sista utväg, inte som det naturliga förstavalet.

Att det idag är den enda säkra dokumenterade metoden till varaktig viktminskning för personer med allvarlig fetma betyder naturligtvis inte att det är den enda vägen. En hälsosam livsstil är naturligtvis alltid att föredra framför kirurgiska ingrepp eller jojobantning. Och kunde man hitta medicinska preparat som hjälpte till på vägen utan allvarliga bieffekter vore nog det också att föredra, men där har det tyvärr varit en rekyl under den senaste tiden, som SvD rapporterat om. Icke desto mindre vore det bra om Stockholms läns landsting kunde göra en satsning på obesitasmedicinare som kan stödja primärvården som ju är de som idag får ta emot patienter med kraftig övervikt. Ju tidigare folk kan få kvalificerad medicinsk hjälp, desto mindre kommer behovet av kirurgiska ingrepp bli. Samtidigt som den medicinska evidensen pekar på att det är viktigt att den här typen av ingrepp kan erbjudas till dem som verkligen behöver det - och att det trots en kostnad på mellan 75 och 90.000 kr per operation förmodligen också är en ekonomiskt lönsam investering i medborgarnas hälsa.

SvD

08 april 2010

Södertörnsleden - ja tack!

I SVT ABC ikväll var "Protester mot Södertörnsleden" en av nyheterna. Oklart varför. I sak har det ju inte hänt något nytt. Det är ju inte direkt någon nyhet att det finns de som inte gillar att det byggs vägar, och de beslut som fattats om vägen har ju inte fattats de senaste dagarna.

Jag och nästan alla andra tycker i alla fall att det är viktigt att vägen faktiskt byggs. Ingen vinner på köerna som vi har på Storängsleden, Glömstavägen och Häradsvägen idag. Ingen vinner på att trafiken tar milslånga omvägar via de redan hårt belastade Nynäsvägen, Södra Länken och E4. Mot beslutet finns en liten grupp högljudda kritiker som inte kommer att acceptera någon väg oavsett vilka förändringar, fördyringar och förseningar som föreslås. Problemet för dem är inte att Södertörnsleden inte kommer att gå i tunnel utan att bilarna överhuvudtaget får en bra väg så att de kommer fram. Det är oärligt av Miljöpartiet att låtsas som något annat.

07 april 2010

Fast i webbfiltret...

Så har då den här bloggen blivit stoppad av Huddinge kommuns webbfilter, som betecknar sidan som "suspicious". Hmm. Har jag måhända dristat mig till att kritisera IT-avdelningen??? Nej, förmodligen är det ett resultat av att jag tydligt tagit avstånd från barnpornografi och barnsexbrott (t.ex. här).

Det är förstås beklagligt om webbfiltren är så trubbiga att de inte förmår hantera sådana ganska tydliga nyansskillnader i innehåll, men jag hoppas att problemet snart ska lösa sig. Det är naturligtvis ohållbart om inte kommunens anställda har möjlighet att läsa vad kommunens politiker skriver på sina bloggar. Även om politikerna i fråga är motståndare till barnpornografi...

06 april 2010

Nej till curlingstaten

Jag vet inte hur det kommer sig, men Göran Hägglund verkar ha valt Aftonbladets debattsida som sin nya hemmaplan. Kanske för att det inte är tidningen för politiker och proffstyckare utan för verklighetens folk? Jag vet inte.

Hur som helst tycker jag att det är en bra, ideologisk text av honom som tidningen publicerar på debattsidan idag.

Låt mig göra ett par citat:

"Vi eftersträvar inte nödvändigtvis det kortsiktigt mest effektiva samhället. Vi eftersträvar det mänskliga samhället, och det är skillnad. En god samhällsekonomi handlar inte bara om att skapa resurser. Det är den där resurser faktiskt också behålls av hushållen, hos vanliga människor.

En trygghet som enbart baseras på offentliga system är en falsk trygghet. Det genuint trygga välfärdssamhället är i stället det som hålls upp av miljontals starka hushållsekonomier, där människor har så pass mycket resurser själva att de är självständiga och har råd att vara solidariska. Trygghet i det lilla är trygghet i det stora."

"Vi vet att det bara finns en sak som vänstern tycker sämre om än skattesänkningar, och det är att inte få bestämma över människor."

En av mina antagonister i huddingepolitiken, Peter Andersson, beskriver artikeln som "MUF-retorik" - vilket jag förmodar är bland det värsta man kan säga om man är lite vilse på vänsterkanten. Men det finns en poäng med det. När jag var ung var det i stor utsträckning Moderata Ungdomsförbundet som drev på i frihetsfrågorna och vågade vara tydliga med att man faktiskt inte bara var en lite annan sorts socialdemokrater.

Den rollen verkar det nu vara Göran Hägglund som får axla. Men han gör det på ett väldigt kristdemokratiskt sätt, med betoning på dygder som plikt, solidaritet och hederlighet. Trygghet skapas när den svage blir stark. Gränserna för det offentligas ansvar måste tydliggöras - för att samhället ska klara av stödet till dem som verkligen behöver det.

Men jag ska samtidigt ge Peter Andersson rätt på en punkt. Han säger: "Kraven som de flesta kommunala politiker möter handlar om MER politik." Och det är även min bild. Men det betyder ju inte att det är rätt, ens om en majoritet tycker det. Vårt samhälle präglas ju inte bara av att "curling-föräldrar" tar hand om barnuppfostran utan också om en "curling-stat" som ska lägga allt till rätta för medborgarna och som inte förväntar sig att man i någon större utsträckning ska ta eget ansvar för sitt liv. Det är bra att Göran Hägglund går ut och tydligt och resonerande tar ställning mot sådana tendenser. Ett nej till curlingstaten, om ni vill.