27 oktober 2011

Björnkulla boulehall - en succé!

Idag hade Kristdemokraterna i Huddinge en medlemsträff i Björnkulla boulehall, som ligger i anslutning till Södertörns friskola i Flemingsberg. Under förra mandatperioden fattade vi en lång rad viktiga beslut som gynnade de äldre i kommunen. Till exempel införde vi kundval i hemtjänsten och genomförde en historisk satsning på nya platser i vård- och omsorgsboende. Men jag tror inte att någonting vi gjort blivit lika populärt hos pensionärsföreningarna som att vi ordnade en boulehall. Och det kostade inte ens några pengar: lokalen fanns redan, den rustades bara upp och pensionärsföreningar och andra som använder den betalar en låg avgift som uppges täcka kostnaderna. En succé i det lilla formatet.

Och nu har alltså även vi kristdemokrater testat banorna och haft en riktigt trevlig kväll. Vi förstår nu varför hallen är så populär. Ett stort grattis till Pia Berkman och Gorges Barkho som vann vår lilla turnering!

26 oktober 2011

Spännande, innovativa företag i Flemingsberg

Flemingsberg sjuder av liv. Det var det bestående intrycket efter det studiebesök hos Flemingsberg Science som jag idag gjorde tillsammans med Tomas Hansson, kristdemokratiskt kommunalråd i Huddinge med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Margareta Åkerberg, kristdemokratisk sjukvårdspolitiker som bland annat är vice ordförande i sjukvårdsberedningen för kvinnor, barn och unga, och kommun- och landstingspolitikern Tina Teljstedt.

Flemingsberg Science VD Björn Varnestig bjöd på ett gediget program där vi träffade en rad spännande lokala företag som berättade om sin verksamhet. Även Innovationsplatsen inom Karolinska Universitetssjukhuset och CTMH, ett samarbete inom medicinsk teknik mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms läns landsting, presenterades och en prepresentant för det multinationella jätteföretaget General Electric berättade om hur de samarbetar i Flemingsberg inom det medicinsktekniska området.

Ett exempel på den tillväxtkraft som finns i området var det nystartade medicinteknikföretaget Sensa Bues som utvecklat en ny metod för drogtestning som inom kort kommer ut på marknaden. En oerhört spännande utveckling som skulle kunna leda till affärer i miljardklassen. I den kreativa miljön i Flemingsberg och med de nätverk som finns i området har de kunnat gå från innovativ idé till färdig produkt med världspatent på bara ett par år. Jag är oerhört nyfiken på att se hur de utvecklats om ytterligare några år!

Ett annat exempel som vi fick träffa var Axcentua Pharmaceuticals, som håller på att utveckla nya läkemedel ur naturliga ämnen. Deras patenterade produkt AXP 107-11 må låta syntetisk, men har utvecklats ur genistein, ett ämne som finns i soja och som även i sin ursprungliga form har påvisad effekt på cancer. Nu håller Axcentua på att testa produkten på patienter med pankreascancer. Fungerar den så är det en fantastisk medicinsk landvinning eftersom vi idag inte bara saknar mediciner för att bota cancer i bukspottkörteln utan också har väldigt små möjligheter att ens fördröja sjukdomens förlopp.

Potentialen i Flemingsberg är enorm. Med tre högskolor och universitet, ett av landets ledande universitetssjukhus och en rad högteknologiska företag på plats finns grundingredienserna för en väldigt spännande utveckling. Men det krävs också att kommunen och inte minst landstinget är med och ger de nödvändiga betingelserna för att den kreativa miljön ska explodera i nya och snabbväxande företag. Jag lovar att jag ska göra det jag kan för att det ska bli verklighet!

19 oktober 2011

Rekordsatsning på färdtjänst

Jag är väldigt glad över den rekordsatsning på färdtjänsten som vi i Alliansen nu gör i trafiknämndens budget för år 2012. De senaste åren har vi sett ett växande behov av färdtjänst och en ordentlig satsning har därför varit en viktig prioritering för oss. Budgeten ökas med 72 miljoner kronor jämfört med år 2011. Det motsvarar 286.000 resor. Den sammanlagda budgetomslutningen för färdtjänstverksamheten uppgår för år 2012 till 1.211 miljoner kronor, vilket beräknas räcka till sammanlagt 3,2 miljoner resor.

Under nästa år fortsätter arbetet med att förenkla resetilldelningen för resenärerna genom en minskad byråkrati och förenkling av regler. Andra viktiga reformer inför de kommande åren är att införa ökat kundval för färdtjänstens resenärer, utveckla närtrafiken och modernisera tillståndsgivningen så att den är i fas med den allt mer tillgängliga kollektivtrafiken. Tillsammans ska satsningarna ge ett friare resande och därmed ett bättre liv för Stockholms många äldre och funktionshindrade.

16 oktober 2011

Demonstrationer till stöd för Egyptens kopter

Förra veckan var fruktansvärd för Kairos kopter. Den egyptiska militären satte in pansarfordon mot fredliga demonstranter som krävde mänskliga rättigheter och att regeringen skulle skydda den utsatta kristna minoriteten. Minst 26 personer dog och hundratals skadades.

Idag hölls inte mindre än två demonstrationer på Sergels torg till stöd för den koptiska minoriteten, den första arrangerad av koptisk-ortodoxa kyrkan, den andra av den arabisktalande församlingen i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Jag deltog i båda dessa välbesökta arrangemang, i den första fick jag till och med möjlighet att ge en hälsning från Kristdemokraterna till de församlade, vilket förstås kändes spännande och roligt. Det är ju inte direkt varje dag man håller tal utan manus inför en stor folkmassa på Sergels torg - eller blir avbruten av applåder!

Vid den andra demonstration deltog ett antal välkända svenska talare, bland andra den kristdemokratiska riksdagsledamoten Désirée Pethrus, som själv befann sig i Kairo när massakern på Tahrirtorget skedde. Hon räknade i sitt tal upp ett antal punkter som hon menade att vi - dvs Sverige - måste fortsätta att kräva:

1. Att en oberoende granskning sker av det som hänt.
2. Att skyldiga ställs till svars och straffas.
3. Att de kristna ska ha rätt att bygga kyrkor och att tillståndsärenden behandlas inom rimlig tid.
4. Att de kristna ska kunna besöka sina kyrkor och samlingsplatser utan rädsla för angrepp.
5. Att myndigheterna säkrar att inga kyrkor bränns ner eller angrips.
6. Att de kristnas rättigheter tydligt skrivs in i konstitutionen.
7. Att kristna får lika chanser till inflytande i olika valda församlingar.
8. Att kristna inte diskrimineras på arbetsmarknaden.
9. Att fortsatt dialog mellan muslimer och kristna uppmuntras.

Vettiga krav, kan jag tycka. Det viktigaste är att vi i Sverige och västvärlden inte glömmer bort den egyptiska regimens omänskliga agerande utan på allt sätt håller trycket uppe tills vi ser konkreta förändringar i hur den koptiska befolkningen behandlas.

12 oktober 2011

Google Maps även för SL-trafiken

Jag tillbringade en stor del av sommaren på resande fot i USA. En ständig följeslagare var Google Maps, en fenomenal företeelse som jag sedan länge tagit hjälp av på alla möjliga och omöjliga håll i världen. Men i Googles hemland USA fungerar systemet lite bättre än det gjort här hemma. I USA har man nämligen inte bara kunnat få vägbeskrivningar för hur man tar sig fram med bil utan också hur man gör det med kollektiva transportmedel.

Idag har det blivit förändring på den punkten. Nu på eftermiddagen lanserades Google Transit även för Stockholm i ett samarbete mellan Google och SL. Information är en av de viktigaste nycklarna till att göra Stockholms väl utbyggda kollektivtrafik ännu mer tillgänglig, och att dela med sig av SL:s data så att externa aktörer kan erbjuda smarta tjänster är ett viktigt steg. Har testkört Google Transit för sträckan mellan kontoret och hemmet och det verkar fungera alldeles utmärkt. Nu ska jag även göra resan.

11 oktober 2011

Var femte minut dödas en kristen för sin tro

Var femte minut dödas en kristen för sin tro, berättar Per Gudmundson i en viktig ledarartikel i Svenska Dagbladet om en för de allra flesta svenskar okänd verklighet. Just nu kan vi se de skrämmande bilderna från massakern kristna i Egyptens huvudstad Kairo, men händelserna där är i sig en följd av händelser i det fördolda i andra delar av Egypten. Och hur skrämmande och fruktansvärd situationen för de kristna i Egypten än är så finns det andra länder där förtrycket är ännu värre. Att en kristen i Iran riskerar avrättning för att han konverterat till islam, kommer kanske inte som någon överraskning för andra än möjligtvis svenska migrationsmyndigheter, men att förtrycket och riskerna är stora även för kristna i det subsahariska Afrika är nog okänt för de flesta. Per Gudmundsson tar exemplet Kongo. Det är värt att lyftas fram. Just nu väntar en kongolesisk pastor, Jean Kabuidibuidi, på utvisning på en anläggning i Märsta nära Arlanda. Ännu en gång visar de svenska migrationsmyndigheterna sin okänslighet för den livshotande situation som många kristna flyktingar står inför i hemlandet.

Vi måste stå upp för de mänskliga rättigheterna. Vi måste ge skydd åt människor som behöver fly för sin tro eller sina politiska åsikter. Vi måste stå upp för religionsfrihet och demokrati i Egypten, Iran och Kongo och över hela världen. Dagens situation ska inte accepteras.

Bloggar: Stefan Swärd, Conny Brännberg, KDU Internationellt.

Parboendegaranti och kundval för familjerådgvning

Först fattade vi beslut om att införa kundval för familjerådgivning enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Några minuter senare beslutade vi att införa en parboendegaranti i äldreomsorgen. Kvällens kommunfullmäktigesammanträde var ett tydligt ställningstagande för folks rätt att bestämma över sina egna liv.

Vi kristdemokrater motionerade om valfrihet inom familjerådgivning för ganska många år sedan, år 2004 om jag inte missminner mig. När vi fick makten efter förra valet genomförde vi en valfrihetsupphandling, men med det stöd som LOV ger kan vi nu göra en ännu bättre upphandling. Förhoppningsvis kommer vi nu att få se fler alternativ inom familjerådgivningen än de fyra vi har idag, och kanske också mer nischade utförare. Familjen är samhällets viktigaste byggsten och att stödja familjerna är en viktig uppgift när vi bygger ett gott samhälle, men familjerna är olika och har olika behov. Fungerande familjerådgivning förutsätter förtroende. Därför är alternativ och valfrihet på detta område så oerhört viktig.

Parboendegaranti är en annan fråga som har hängt med ett tag. Jag lade ett ordförandeförslag om parboendegaranti i äldreomsorgsnämnden i maj 2010. I april i år kom förslaget om en parboendegaranti upp för beslut i nämnden och idag kunde vi alltså fatta beslut i kommunfullmäktige om de nödvändiga förändringarna i reglerna. För mig är det inte bara en valfrihetsfråga utan också en fråga om värdighet och respekt. Om människor har valt att leva tillsammans ska inte kommunen skilja dem åt. Det kändes därför skönt att få utropa ett "Äntligen!" i fullmäktiges talarstol idag. Reformen kommer nog inte att beröra så många, men den är så principiellt viktig, inte minst för oss som betonar familjens betydelse.

09 oktober 2011

Till dygdernas försvar

Måttfullhet. Förvaltarskap. Ödmjukhet. Ansvarsfullhet. Pålitlighet. Ärlighet. Göran Hägglund slår i en lysande debattartikel i Dagens Nyheter ett slag för klassiska kristna dygder.

Artikeln tar sin utgångspunkt i den internationella ekonomin och det är inte svårt att hålla med om att dygdernas frånvaro har en central roll i skapandet av de konvulsioner som plågat världen de senaste åren. Girigheten på Wall Street skapade finanskrisen och fick hela världen att skaka. Korruption och skattefusk är självklara teman i den grekiska tragedin. Även om inte alla politiker visar dygdernas frånvaro lika tydligt som Italiens Berlusconi, är det politiska etablissemangets ömsom fega, ömsom fartblinda agerande i såväl Europa som USA viktiga pusselbitar när man ska förklara hur det har kunnat gå så illa som det gjort.

När ansvarstagande och långsiktighet får ge vika för kortsiktig opportunism och det snäva egenintresset, blir katastrofer förr eller senare resultatet. I ett samhälle där dygderna fortfarande är norm kan man kanske komma undan med det, men när förtroendet för samhällets institutioner - och förtroendet människor emellan - urholkas, kan det vara svårt att bygga upp det igen.

I Sverige blir de allra flesta upprörda över Håkan Juholts fuskande med ersättningen för sin bostad. Den småaktiga girigheten när en mycket välbetald man lurar till sig några extra tusenlappar i månaden av oss skattebetalare sticker i ögonen på oss. Det är bra. Det är den dagen då folk bara rycker på axlarna och tar det som naturligt att politiker fuskar som vi har anledning att vara verkligt oroliga. Den dagen kommer fusk och korruption att genomsyra vårt samhälle.

För dygderna har inte bara betydelse i den stora världen. Jag är nog inte ensam om att ha förbluffats över historien om pojken som blev nedbrottad av väktare när han tänkte åka mellan vagnarna på ett saltsjöbanståg. Hade jag varit grabbens mamma hade jag skämts ögonen ur mig när jag hade sett videoupptagningar av sonens agerande, hur han sparkade och skymfade dem som kanske räddade livet på honom. Göran Hägglund gör helt rätt när han betonar familjens roll. Föräldrarnas betydelse som förmedlare av goda värderingar kan inte betonas nog. Samhället bör på olika sätt stödja familjerna, men måste också vara tydliga med föräldrarnas ansvar.

I Göran Hägglunds artikel noterar jag också att han nämner bildning som en viktig del av skolans uppgift. Det gillar jag. Den krassa nyttan i kunskaper som gör oss anställningsbara måste kompletteras med goda värderingar. En skola som förmedlar det västerländska kulturarvet är en skola som också förmedlar de klassiska dygderna. Det goda samhället är ett samhälle som betonar bildningens betydelse.

Värdegrunden, familjens roll, det civila samhällets betydelse och politikens gränser. Där finns några nyckelingredienser för en god utveckling i vårt samhälle. Det bör inte råda någon tvekan om att Kristdemokraterna behövs i svensk politik.

07 oktober 2011

Första spadtaget för nytt äldreboende i Vårby

Idag togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Vårby, Vårbacka Plaza. Äldreomsorgsnämndens ordförande Eva Carlsson-Paulsén var där tillsammans med representanter för byggherren Senectus och vård- och omsorgsföretaget Aleris, som ska driva det nya boendet i egen regi.

För mig som i egenskap av ordförande i äldreomsorgsnämnden under förra mandatperioden varit väldigt aktiv i arbetet med att få till stånd nya äldreboenden i kommunen, känns det väldigt skönt att byggandet av det tredje och sista av de nya, stora äldreboendena i kommunen nu har kommit igång.

Vårbacka Plaza kommer att bli ett förstklassigt äldreboende, det är jag övertygad om. Läget, i en sluttning ner mot Mälaren, är svårslaget. Huset byggs så att alla lägenheter ska ha sjöglimt, som det heter på mäklarspråk. Avdelningarnas vardagsrum kommer att ha söderläge med jättefin sjöutsikt. Mitt i huset byggs en inglasad innergård där det är inomhusklimat året runt, men det ska förstås också bli en fin utemiljö runt huset. Det är för övrigt samme arkitekt som ritat Vårbacka Plaza som också ritat Västergården, det nya äldreboende som Huge håller på att uppföra i Rosenhill i centrala Huddinge.

Men bra äldreboende är ju inte bara eller ens i första hand en fråga om arkitektur, hur viktig den än kan vara. Därför kändes det bra att det finns en långsiktig entreprenör som är mån om det nya äldreboendets goda rykte. Jag hade i samband med spadtaget också goda samtal med flera representanter från Aleris och tror att det här kommer att bli riktigt bra. Jag ser fram emot april-maj när det nya äldreboendet kommer att stå klart. Det blir ett lyft för äldreomsorgen och för Vårby som samhälle.

Läs mer om Vårbacka Plaza på Aleris hemsida.

01 oktober 2011

En lördagsbetraktelse

Jag hade egentligen tänkt mig en politikfri lördag, men med allt som just nu pågår i mitt parti Kristdemokraterna är det svårt att koppla bort, så nu tar jag istället tjuren vid hornen och skriver en liten lördagsbetraktelse.

Jag känner mig beklämd. I en situation när till och med Moderata Ungdomsförbundet, tidigare en bastion för frihet, verkar ha gått över till det röda laget och Sverige mer än någonsin behöver en tydlig röst för en frihetlig, familjevänlig politik, ägnar sig Kristdemokraterna istället åt ett fullskaligt, medialt inbördeskrig.

Jag har full respekt för att det finns olika åsikter om såväl partiets politik som vem som ska leda det. Det är naturligt. Inför Kristdemokraternas riksting gav jag i en debattartikel och ett efterföljande blogginlägg uttryck för några i mitt tycke viktiga ståndpunkter som jag tyckte - och fortfarande tycker - att partiet borde driva. En sådan debatt måste föras för att partiet ska utvecklas. Den bygger upp och sporrar oss till att bli bättre. Och det skadar inte partiet om alla får se den idémässiga vitalitet som faktiskt finns inom rörelsen.

En debatt om personfrågor är någonting helt annat. Inför ett riksting är det naturligt att de nomineringsgrupper som finns i partiet, partidistrikt och lokalavdelningar, diskuterar frågan om vilka man vill nominera till partistyrelsen, inklusive partipresidiet. Men det är en intern diskussion i partiet som sedan bäst kommuniceras till valberedningen - inte till media.

Nu fylls tidningar, TV och radio med uppgifter om att staden säger si, länet säger så. Gävleborg tycker ditten och Uppsala datten. Medielogiken gör Kristdemokraterna till en dokusåpa, och tabloidtidningar med större intresse för braskande rubriker än korrekta verklighetsbeskrivningar berättar om hemliga möten hos Göran Hägglunds torped.

De framgångar som Kristdemokraterna haft de senaste veckorna - och de är många! - drunknar fullkomligt i det interna bråket. När vi egentligen borde ägna oss åt att försöka kamma hem opinionsmässiga framgångar som man kunde tycka borde följa på förhandlingsframgångarna, går all energi istället åt till falangstrider.

Jag känner mig ganska säker på att det inte är partiets segerrecept. Ska vi vinna väljarnas stöd måste vi fokusera på politiken, inte på personfrågorna.

För övrigt tyckte jag att Dagen och Smålandsposten de senaste dagarna haft läsvärda ledare om Kristdemokraternas situation.

Bloggar: Conny Brännberg, Novitas Catholicus, Kent Persson, Ulf Bjereld.