28 september 2009

Solpaneler och omklädningsrum

Tänkte i all hast nämna ett par av de små ärendena i dagens kommunstyrelsesammanträde (de stora kommer upp i kommunfullmäktige om två veckor, så de kan gott vänta en stund).

För drygt en vecka sedan invigdes den nya skateparken och boulebanorna vid Nytorps mosse. Idag fattades beslut om nya omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanen. Inte billigt, men mycket välkommet!

Och nästa nybyggda förskola i den långa raden av nya förskolor i kommunen blir lite speciell. En treavdelningsförskola vars hela elförsörjning kommer att ske genom solcellspaneler på taket. Inget bränsle behövs för omvandlingen och systemet ger inga utsläpp. Inte billigt, men en klimatvänlig framtidssatsning!

27 september 2009

Det viktigaste resultatet gick rätt väg

Thomas Lövkvist blev 33:a efter en blek svensk insats i herrarnas linjelopp vid cykel-VM i Mendrisio. Bajen torskade ännu en gång i fotbollsallsvenskan och nedflyttningshotet växer sig allt större efter kvällens bortamatch mot Malmö.

Men Angela Merkel och hennes kristdemokrater får nu av allt att döma majoritet i tyska förbundsdagen tillsammans med liberala FDP. Utan tvångsäktenskapet med Socialdemokraterna kan tysk politik och tysk ekonomi bli en tydligare och mer positiv kraft i Europas och världens hantering av både lågkonjunkturen och hoten mot världsfreden. Så sport i all ära, men det viktigaste resultatet gick i alla fall rätt väg.

SvD SvD DN DN

25 september 2009

Biblioteken ska vara skattkammare

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund dominerar just nu svensk kulturdebatt. Inte så att alla kulturtyckare håller med - snarare tvärtom! - men hans uttalanden väcker känslor och får igång diskussioner.

Igår publicerade han en artikel om biblioteken på Newsmill: Bibliotekariernas poppighet hotar vår kulturskatt.

Rubriken lägger ansvaret på bibliotekarierna, men jag skulle tro att problemet går betydligt djupare än till de enskilda människor som arbetar på våra bibliotek. Frågan handlar om vilken roll biblioteken ska ha, och hur deras verksamhet ska kunna bedömas i vår mätande, räknande och utvärderande tid.

I Huddinges biblioteksplan (fastställd av kommunfullmäktige i januari 2008) sägs bland mycket annat att biblioteken ska stödja det livslånga lärandet, stimulera till läsning av skönlitteratur och aktivt medverka till barns och ungas läs- och språkutveckling.

Goda målsättningar alla, men hur gör man? Och hur visar man att man faktiskt nått målen?

Kvantifiering i form av antal besök och antal utlånade böcker är ett sätt att visa att man faktiskt gjort sitt jobb. Men då syns det inte om besökarna valt att låna reseguider eller Liza Marklunds senaste eller ifall de fördjupat sig i Dostojevskij eller Baudrillard. Siffrorna är neutrala. Men ska kulturpolitikerna vara det? Är allt läsande lika mycket värt?

I vissa fall kan det vara viktigt att fylla på med en hel del exemplar av populära böcker. Jag minns när jag vikarierade som lärare på en mellanstadieskola för många år sedan. I en av klasserna - en sexa, om jag minns rätt - fanns en pojke som inte var speciellt duktig på att läsa. Men när det var lästimme satt han och kämpade sig igenom den första Harry Potter-boken. Otroligt nyttigt - och otroligt viktigt att han fick tillgång till just den boken, eftersom det var den enda riktiga bok som hade förmått väcka ett så stort intresse hos honom.

I andra fall kan det kännas mer tveksamt. Om vuxna människor känner för att läsa en Liza Marklund-deckare kan de gott köpa den när den kommer ut i pocket. Det finns ingen anledning för biblioteken att försöka konkurrera med Pocketshop.

Istället är det bredden och djupet i bokskatten och kunskaperna hos personalen som är bibliotekens stora fördel. Biblioteken ska inte vara kommersiella aktörer utan förmedlare av kunskap, bildning och kultur. Det behövs i vår tid, när också akademiker ofta saknar den mest elementära kunskap om det svenska och västerländska kulturarvets klassiker. En god vän berättade nyligen om hur han som barn, i Libanon, läste Pär Lagerkvist på arabiska. Hur många svenska ungdomar har ens läst honom på svenska?

Jag tänker inte säga åt våra duktiga bibliotekarier vilka böcker våra bibliotek ska innehålla. En hel del kan säkert utrangeras utan att det vare sig stör uppgiften att bevara och förmedla vårt kulturarv, sprida god litteratur och stödja ungas och vuxnas sökande efter kunskap och bildning - och eftersom jag själv emellanåt brukar botanisera bland de verk som säljs vid bibliotekens utrangeringsreor vet jag att utrangering är något som sker kontinuerligt. Men i den kontinuerliga förnyelsen är det viktigt att man hela tiden behåller fokus på det som borde vara uppdraget. Och, förstås, att vi politiker lär oss att utvärdera kvalitet, inte bara kvantitet. Dret viktiga är att biblioteken ska få fortsätta vara skattkammare, där kan man hitta det som är spännande, utmanande och utvecklande - inte bara det som är på modet just nu.

23 september 2009

Tomas Eneroth och Teres Lindberg på villovägar

Ibland blir man förundrad över ledande socialdemokraters dåliga omdöme. Som när Tomas Eneroth, vice ordförande i näringsutskottet och en av Mona Sahlins närmaste män, går i taket för att regeringen byter ut styrelsen i Apoteket AB när den vägrar godta bolagets ägardirektiv (SvD, DN).

Man kan naturligtvis diskutera om ägardirektiven var kloka eller inte. Hr Eneroth och jag har utan tvivel olika åsikter om den saken. Men när en styrelse vägrar följa ägardirektiv måste den bytas ut - oavsett vem som är ägare, men kanske ännu mer när det rör sig om ett statligt företag som är inne i en känslig uppdelningsprocess. En fråga som hr Eneroth måste ställa sig är om han skulle tycka att det vore okej om en bolagsstyrelse valde att strunta i direktiv som en regering som han - Gud förbjude! - själv satt i fattade beslut om. Kort sagt, är han emot ägarstyrning i statliga bolag eller bara ägarstyrning om något annat parti än hans eget styr?

Kloka tankar i SvD: SvD. Mindre kloka tankar i SvD.

Som om inte Tomas Eneroths dumheter räckte har hans partikamrat i Stockholm, förra borgarrådet Teres Lindberg skapat rabalder när hon försökte ta sig in på en köpstämma i en bostadsrättsförening i Dalen tillsammans med ett gäng antibostadsrättsaktivister, rapporterar SvD. Eftersom hon sitter i Svenska Bostäders styrelse ansåg hon sig ha rätt att närvara.

Jag sitter själv i styrelsen för Huge Fastigheter AB. Det betyder inte att jag skulle ha rätt att tränga mig in på Hyresgästföreningens möten, eller på en bostadsrättsförenings köpstämma, eller någon annan förenings möten heller för den delen. Fr Lindberg har naturligtvis all rätt i världen att protestera mot bostadsrättsombildningar i kommunfullmäktige eller på torgmöten eller på föreningsmöten där hon faktiskt blivit inbjuden, men där någonstans går gränsen. När man läser om hennes agerande undrar man stilla hur omdömeslös en politiker egentligen kan vara. Respekten för det civila samhället borde vara grundläggande för att alla politiker i en demokrati, men uppenbarligen sitter den ganska löst bland somliga socialdemokrater.

22 september 2009

Valfrihet för funktionshindrade

I våras införde äldreomsorgsnämnden ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i Huddinge. Nu gör socialnämnden likadant inom funktionshinderområdet. Då handlar det inte bara om hemtjänst, utan också om ledsagning, avlösning, personligt utformat stöd i hemmet och boendestöd, dvs både insatser enligt Socialtjänstlagen och LSS. Precis som äldreomsorgsnämnden ställer socialnämnden tydliga kvalitetskrav - man ska kunna känna sig trygg oavsett vilken utförare man väljer! Jättebra att socialnämnden väljer att ta det här steget och flytta makten från politiker och tjänstemän till brukarna själva.

20 september 2009

Invigningarnas dag

Lördagen var invigningarnas dag i Huddinge kommun. Vid Nytorps mosse, strax utanför mitt fönster, var det stor höstfest som samlade mycket folk från Skogås-Trångsund. Samhällsbyggnadskommunalrådet Tomas Hansson (KD) och kultur- och fritidsnämndens ordförande Malin Danielsson (FP) var där och invigde den nya skateparken och boulebanan mellan Östra gymnasiet och konstgräsplanen. Jag förstår inte riktigt hur arrangörerna tänkte när man beslutade sig för att låta ett dansband spela i samband med själva invigningen, men det var i alla fall ett lokalt rockband som fick spela i samband med en skatetävling, och, som sagt, en hel del folk på plats. Förhoppningsvis blir anläggningarna välbesökta även i fortsättningen - spontanidrott är något som behövs bland såväl unga som äldre.

Och i Fullersta gård var det också full fart. Invigningen av den totalrenoverade gamla gården har väckt stort intresse bland folk i centrala Huddinge, och jag kan tänka mig att det kommer att vara en hel del besökare även framgent. En stor del av byggnaden kommer att användas för att visa konstutställningar, med permanenta utställningar med två välkända konstnärer med huddingeanknytning: Peter Dahl och Ewert Karlsson ("EWK"). Fri entré, till en början öppet på lördagarna.

Vi kristdemokrater tycker att det är jätteroligt att Fullersta gård äntligen har kunnat öppnas för allmänheten, och gläds över att Huddinge på köpet har fått ett intressant konstmuseum. Men det finns fortfarande en hel del utvecklingspotential. Intill den nyrenoverade huvudbyggnaden ligger två mindre flygelbyggnader. Det skulle vara roligt om en av dem kunde få inhysa en utställning om Huddinges historia, med till exempel fotografier på hur det såg ut förr. Kanske skulle man även kunna flytta över lilla Nyboda skol- och hembygdsmuseum så att det kunde hållas öppet för allmänheten på ett bättre sätt? I parken ner mot konstgalleriet i Fullersta Bio kunde man kanske ha en vacker skulpturpark? På så sätt kunde Fullerstaparken bli ett konst- och hembygdscentrum, något som de flesta kommuner har men Huddinge länge saknat.

17 september 2009

Att avpolitisera är också en politik

Läste just ett Twitter-meddelande (en "tweet"?) från Gudrun Schyman apropå Göran Hägglunds utspel på DN Debatt: Att avpolitisera är också en politik, skrev hon.

Och det har hon ju förstås rätt i.

Personligen tror jag att avpolitisering är en klok politik. Som beslutsfattare med åsikter om både det ena och det andra är det lätt att man går för långt och försöker lägga sig i sånt som man egentligen inte har med att göra. Det är inte min - eller statens - uppgift att berätta för folk hur de ska fördela hushållsarbetet hemma, vilka program deras barn ska få se på TV eller vilken färg de ska få ha på huset. Jag kan ha åsikter, men jag ska inte bestämma. Och staten bör inte ens ha åsikter i frågorna.

Livet är fullt av frestelser. För den som har makt finns alltid en frestelse att använda den även när man inte borde, och ju större makt man har, desto större blir den frestelsen, skulle jag tro. Därför bör vi som sitter i olika politiska maktpositioner som ett mantra upprepa orden "Låt folk bestämma över sina egna liv". Även om vi egentligen tycker att de fattar fel beslut. För det är ju i grunden deras liv och deras val det handlar om. "Du bestämmer, inte politikerna", som Göran Hägglund skriver på Aftonbladets debattsida idag.

15 september 2009

Så kom då äntligen beskedet

Så kom då äntligen beskedet som många av oss väntat på: Skattesänkning för pensionärerna nästa år, precis som Kristdemokraterna har krävt. Allianspartiledarnas besked på DN Debatt innebär att ekonomin för pensionärer med full garantipension förbättras nästa år, trots de tuffa tiderna. Men för att skapa en långsiktigt god utveckling för landets pensionärer behövs det naturligtvis mer än en enstaka skattesänkning - viktigare är utan tvekan att ekonomin tar fart och företagen börjar anställa folk igen, och jag börjar faktiskt få en del signaler om det nu.

10 september 2009

Valfrihet och kvalitet i hemtjänsten

Igår var jag på ett intressant seminarium om LOV och valfrihet inom vård och omsorg och fick möjlighet att samtala om kundval med folk från ett antal hemtjänstföretag och berätta om vad vi gör i Huddinge.

Sedan åkte jag till Tekniska nämndhuset i Huddinge, där vi välkomnade en ny utförare inom hemtjänsten i kommunen, nämligen Real Omsorg. Roligt! Inte minst gläds jag över deras språkprofil.

Förhoppningsvis kommer ytterligare en eller ett par nya utförare nästa månad. Det ser jag fram emot.

Nämnden fattade också beslut om kvalitetsdeklarationer för hemtjänsten, ett tydliggörande av vad man som hemtjänstkund i kommunen - oavsett utförare - har rätt att förvänta sig. Ett bra första steg mot riktiga tjänstegarantier.

08 september 2009

Fantastiska resultat på Ekgården och Strandgården

Idag besökte jag Strandgården på Stortorps äldrecentrum. I fredags besökte jag Ekgården på Stortorp. Det som de båda enheterna har gemensamt - förutom att de är delar av Stortorps äldrecentrum - är att de fick fantastiskt bra resultat i de brukar- och anhörigundersökningar vi gjort (anhörigundersökningar för demensvården och brukarundersökningar för övriga). Båda hade i de allra flesta kategorier genomsnittsbetyg över 9 på en tiogradig skala. Vad gäller bemötande av anhöriga lyckades Ekgården nå maximala resultatet 10, och inte i någon kategori som handlade om bemötande fick något av boendena ett betyg lägre än 9,7!

Jag har samtalat med chefer och personal om vad som ligger bakom de höga resultaten. Det finns många förslag, och säkert också många förklaringar, men en sak som betonas både på Ekgården och Strandgården är kontaktmannaskapet, och det är nog högst troligt att lyhörda kontaktpersoner och ett arbetssätt som gör dem viktiga i de boendes liv är en väldigt viktig nyckel i skapandet av ett gott äldreboende.

Jag hoppas att de goda resultaten på Ekgården och Strandgården kommer att sporra övriga äldreboenden i kommunen och att de båda enheterna kommer att få många fler studiebesök under hösten. För går det där, då går det på andra ställen också.

07 september 2009

En bra kommun att bli gammal i

Så har då nya numret av kommunens tidning "Vårt Huddinge" kommit ut, med en ledare signerad yours truly. Och de av er som inte får tidningen hem i brevlådan kan åtminstone få läsa ledaren här:

I Huddinges äldreomsorg har man en fin devis: ”Leva livet – livet ut”. Ibland verkar folk se äldre som en enhetlig grupp, med samma behov och önskemål. Men så är det förstås inte. Vi blir snarast mer unika ju äldre vi blir. Det liv vi vill leva ser olika ut. Detta måste vi inom äldreomsorgen se och anpassa oss till.

Inom hemtjänsten ökar mångfalden när nya utförare ansluter sig till vårt valfrihetssystem. I skrivande stund finns förutom den kommunala hemtjänsten även HSB Omsorg och under september månad räknar vi med att Real Omsorg etablerar sig. Ett antal ytterligare entreprenörer är på gång. Var och en ska enkelt kunna välja den utförare som passar bäst. Alla måste leva upp till de kvalitetskrav kommunen ställer, inklusive de kvalitetsdeklarationer som äldreomsorgsnämnden ska fatta beslut om i september, där tillgänglighet, delaktighet och gott bemötande är nyckelord.

Med en växande äldre befolkning behövs nya platser i vård- och omsorgsboenden. Just nu pågår utbyggnaden av det svensk-finska Björnkulla äldreboende i Flemingsberg och ombyggnaden av Tallgården i Stuvsta. Slutgiltigt beslut om byggandet av ett helt nytt vård- och omsorgsboende i Rosenhill i Fullersta ska snart fattas. I Vårby och Flemingsberg är nya äldreboenden på gång i privat regi. Ännu fler projekt finns i pipeline för att kunna byggas i framtiden. Med den plan vi har klarar vi framtidens behov.

Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa nya trygghetsboenden i kommunen: anpassade bostäder för äldre, med gemenskapslokaler och värd/värdinna, men utan något krav på biståndsbeslut.

Fr.o.m. den 1 augusti 2009 har äldreomsorgsförvaltningen blivit en del av en ny social- och äldreomsorgsförvaltning. Det främsta syftet är att spara pengar. Effektiviserar vi i administrationen kan mer pengar omvandlas till händer i vården och omsorgen, som ju är det viktiga i vår verksamhet.

Huddinge är på många sätt en ung kommun – men det är också en bra kommun att bli gammal i.

KARL HENRIKSSON (KD)
ORDFÖRANDE I ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN

03 september 2009

Välkommen förbifart

När jag köade mig hemåt på Centralbron sent igår kväll tänkte jag - som så många gånger förr - på hur sårbart Stockholm är i Saltsjö-Mälarsnittet. Ett par avstängda körfält och vi har kaos. Förbifart Stockholm är naturligtvis viktig för att den tar bort trafiktrycket från vägarna närmare stadskärnan - i första hand Essingeleden - men den är också viktig för att Stockholm överhuvudtaget ska fungera den dagen olyckan är framme i innerstaden.

En bra väg mellan Kungens kurva och Häggvik kommer att göra Stockholm lite rundare - inte minst som den när den väl är på plats kommer att vara den förbindande länken i "den yttre hästskon" från Jordbro till Åkersberga.

Jag är därför jätteglad över att regeringen nu fattat beslut om byggandet av förbifarten och jag ser fram emot den dag då den - efter år av prat - äntligen är på plats. Naturligtvis trafikerad med snabba och täta bussförbindelser som ger möjligheter även för oss som av olika skäl föredrar att inte ta bilen.

SvD SvD SvD SvD DN DN DN DN DN Exp AB AB

Djur gör nytta i vården

Djur gör nytta i vården. Nu kan vi se positiva exempel även i Huddinge. Efter att vi i kommunfullmäktige gett ett uppdrag om att öka närvaron av djur inom äldreomsorgen har det börjat hända saker. På Stortorps äldrecentrum har Kullagården och Strandgården börjat samarbeta med ett "hunddagis", medan Ekgården och Solgården har skaffat katter. Resultaten finns på flera plan. Dels innebär djuren och omsorgen om dem ett trevligt inslag i det dagliga livet, dels finns det tydliga, dokumenterade exempel på hur djuren påverkar så att oroliga äldre blir lugnare. Och visst är det mycket bättre om man kan klappa en katt istället för att ta en lugnande medicin? Djur i vården är inte bara en tillfällig fluga utan har kommit för att stanna.