31 maj 2007

Citybanan - äntligen!

Idag gav regeringen klartecken till Banverket att Citybanan ska byggas. Det betyder att vi kommer att få en ny tvåspårig pendeltågstunnel under centrala Stockholm med nya stationer under Stockholm city och Odenplan. Äntligen! vill jag utbrista, men inser samtidigt att det är många års byggande att vänta innan den nya järnvägen faktiskt står klar. Det innebär att vi som bor söder om stan får ge oss till tåls ett tag till och sannolikt leva med en hel del störningar under byggtiden. Vi har väntat länge, men, som man brukar säga, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Sänkt skatt på hushållsnära tjänster

Från och med halvårsskiftet införs en skatterabatt vid köp av hushållsnära tjänster, beslutade regeringen idag. Toppen! Med skatterabatten minskar troligen den stora svarta marknaden inom det här området samtidigt som möjligheterna att köpa hushållsnära tjänster ökar väsentligt för alla oss som faktiskt försöker följa våra lagar. Inte minst gäller det våra äldre som redan idag har hemtjänst, t.ex. städning, men vill ha mer än det som i Socialtjänstlagen kallas "skälig nivå", men också stressade dubbelarbetande småbarnsföräldrar som har bekymmer med att få livspusslet att gå ihop. Ja, det här är som jag ser det en skattesänkning som alla vinner på.

30 maj 2007

Mona Sahlins högmod och hat

Mona Sahlin (s) och hennes kumpaner visar en sällsynt storsinthet när de "är beredda att sträcka ut" sin hand och diskutera jämställdhetsbonus och en utvecklad föräldraförsäkring om regeringen skrotar förslaget om vårdnadsbidrag. Wow! Ett oppositionsparti som är beredda att diskutera regeringens förslag om de skippar ett viktigt vallöfte. Man blir nästan häpen över den högfärd ett sådant uttalande utstrålar. Det är som vore man tillbaka i den socialdemokratiska hegemonins 60- och 70-tal. Nej du, Mona, om du vill vara med och leka efter att ni förlorade valet så får du nog allt vara beredd på att acceptera att väljarna faktiskt gett regeringen ett tydligt mandat även vad gäller familjepolitiken. I det mandatet ingår att man ska införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.

För övrigt är det nästan snuskigt att läsa vilket hat ledande socialdemokrater känner inför tanken att människor ska få möjlighet att vara hemma med sina egna barn upp till tre års ålder. Man ösar på med allehanda argument, varav många har ingen eller mycket liten sanningshalt. Påståendet att vårdnadsbidraget skulle leda till större barngrupper och försämrad kvalitet i förskolan är till exempel nästan absurt. Idag är ju problemet att det inte finns tillnärmelsevis så många förskollärare som man skulle önska. Något färre barn i förskolan kommer därför sannolikt innebära att andelen förskollärare ökar, vilket skulle vara välkommet. Och inte minskar resurserna till förskolan för att fler föräldrar väljer ett för kommunerna billigare alternativ, nämligen att ta hand om sina egna barn - naturligtvis under förutsättning att de samlade resurserna för förskola och olika alternativ till förskola (t.ex. vårdnadsbidrag) hålls på motsvarande nivå som idag, vilket ju ytterst är en fråga för kommunerna.

Min gissning är att det som skrämmer socialdemokraterna allra mest är att vårdnadsbidraget skulle göra att småbarnsföräldrar fick större makt över sina egna liv. För ett parti vars strategi länge har varit att exploatera människors känsla av maktlöshet är en sådan framtid fruktansvärd. Må den komma!

Trångsundsvägen, Kungens kurva och äldreombudsmannen

Jag hann inte skriva någonting efter kommunstyrelsesammanträdet i måndags kväll, eftersom jag skulle iväg på en quickie till Rom (som vanligt bekostad helt med egna pengar, inte en skattekrona - jag säger det för att jag har upptäckt att många har märkliga föreställningar om hur politiker använder kommunens pengar). Hur som helst var det en ganska intressant tillställning, där man förutom kommunfullmäktigefrågor som budget och projektplan för 2008 även beslutade om att ge ett planuppdrag för området Sjöängen II och angränsande obebyggda områden vid Trångsundsvägens bortre ände samt hade en omfattande diskussion om eventuell bostadsbebyggelse i Kungens kurva.

Beträffande Sjöängen II finns väl inte så mycket att säga - det är viktigt att området får kommunalt vatten och avlopp och det är naturligt att bebygga det med villor.

Däremot hade jag en del synpunkter vad gäller området vid Trångsundsvägen. I planuppdraget skisserar man att eventuellt bebygga delar av detta med punkthus i fyra eller fem våningar. Jag inser att det kan vara bra att bryta in med en del flerfamiljshus i detta annars så villa- och radhusdominerade område, men här ser jag framför mig stora kolosser som väldigt kraftigt avviker från omgivande bebyggelse och inte minst det intilliggande naturreservatet. Två eller tre våningar kan jag tycka är en lämplig höjd, men jag hoppas framför allt att den kommande planprocessen ska visa på alternativ där man på ett bra sätt tar hänsyn till omgivande bebyggelse, naturmiljö och trafiksituationen. Jag skrev också om detta i ett suppleantyttrande.

Vad gäller bostadsbebyggelse i Kungens kurva visade sig alla partier vara rörande överens om att man 1) inte ska stressa fram någon bebyggelse till en bostadsutställning 2012, vilket ett antal bygg- och bostadsföretag kämpat för, 2) inte ska bygga bostäder vid Långängens gård i Gömmarens naturreservat, vilket en konsultrapport som kommunen beställt framställer som det enda realistiska alternativet om man idag skulle vilja skapa en attraktiv bostadsbebyggelse i Kungens kurva. Trots det vill Socialdemokraterna att man ska fortsätta utreda frågan. Själv delar jag helt majoritetens uppfattning att det inte är rimligt med bostadsbebyggelse i området förrän man däckat över E4:an - vilket jag av kostnadsskäl inte tror kommer att bli aktuellt förrän på 15-20 års sikt.

Men det beslut som mest berör mitt ansvarsområde, äldreomsorgen, var förstås att man inte ska göra någon organisatorisk förändring för kommunens äldreombudsman. Tjänsten har bara varit tillsatt i några månader och det känns rimligt att åtminstone pröva nuvarande upplägg i ett år till innan vi funderar på några större förändringar. Från ledningshåll, alltså. Naturligtvis ska vår duktiga ÄO själv kunna justera sin roll som de äldres advokat och oberoende granskare av äldres situation i kommunen.

24 maj 2007

Studentrabatt på SL

Ni har säkert sett det, för det har nog varit i alla tidningar i Stockholm och förmodligen på radio och TV också: SL inför en studentrabatt på terminskorten. Jättebra, tycker jag, och någonting vi kristdemokrater har kämpat länge och hårt för. Det är ett exempel på att även små partier kan få igenom viktiga saker i politiken. Fast vi fick inte igenom våra krav helt och hållet -Kristdemokraterna ville ge studentrabatt på alla typer av biljetter, men nu får vi nöja oss med terminskorten. En bra kompromiss, kan jag tycka, eftersom det sannolikt kommer att göra att nästan alla stockholmsstudenter skaffar sig SL-kort, vilket i sin tur kommer att leda till att de använder kollektivtrafiken mer, vilket är bra för miljön. Vi ska gynna Stockholm som studentstad och göra det attraktivt att skippa bilen (och, ja, det är massor av studenter som kör bil i dag, så det finns en hel del att vinna på om de byter till kollektiva färdmedel).

Två dagar i mitt liv som kommunpolitiker

Puh. Jag slår mig ner framför datorn och pustar ut en liten stund. Det är otroligt intensivt just nu, men också väldigt roligt.

Den här förmiddagen har jag besökt hemtjänsten i Stuvsta/Snättringe/Segeltorp och Blåklinten i Segeltorp med servicehus och demensboende. En av mina föresatser för den här terminen var att jag skulle besöka samtliga enheter i kommunens äldreomsorg och med de här besöken har jag gjort den rundan. Det har varit väldigt intressant och jag har lärt mig väldigt mycket - även om det naturligtvis fortfarande finns otroligt mycket kvar att lära!

I eftermiddag ska jag lyssna på Thorbjörn Larsson, direktor för Ersta Diakoni, som är regeringens utredare av värdighetsgarantin. Egentligen ska han träffa en del tjänstemän på äldreroteln i Stockholms stad, men jag har lyckats snacka in mig och Lars Axelsson, som är verksamhetschef för våra biståndshandläggare, till mötet. Det känns viktigt att vara med för att få input till den värdighetsgaranti som vi ska införa i kommunen.

Sedan får jag skynda mig tillbaka till Huddinge för att hinna till partiets styrelse- och gruppmöten ikväll.

Min dag igår var ungefär lika hektisk. Då började det med partiets kommun- och landstingsledningsdag, där jag bland annat lyssnade på vår socialminister Göran Hägglund, som berättade om aktuella frågor inom socialpolitiken.

Efter en hastig lunch tillsammans med några kommunpolitiker från länet åkte jag ut till Huddinge för ett möte med ett antal olika vårdentreprenörer. Kommunen behöver fler platser i särskilda boenden, så processen är i full gång för att bygga två nya enheter med sammanlagt cirka 160 platser. Vid en av dessa enheter har vi tänkt inkludera även själva byggnaden i en upphandling av omsorgen, dvs det blir omsorgsföretaget som får presentera hur de vill att byggnaden ska utformas och också se till att den verkligen byggs.

Många företag är intresserade av att vara med och vi samlade dem därför i ett rum så att alla skulle få tillgång till ungefär samma information. Ett väldigt spännande möte som är ett steg på vägen i en väldigt spännande process, och kanske symptomatisk för det nya styret i kommunen: Vi genomför inga revolutionerande förändringar, men vi har ett annat synsätt än den gamla majoriteten genom att vi försöker att hitta nya lösningar och väljer att samarbete med näringslivet snarare än att motarbeta det.

Nåväl, efter det mötet var det bara att hämta handlingar inför nästa äldreomsorgsnämnd innan det var dags att bege sig hem till Skogås, där jag på kvällen deltog i ett demokratiforum med temat trygghet för äldre - för övrigt mitt andra demokratiforummöte på två dagar, för kvällen innan var jag på ett liknande möte i Vårby gård. Jätteroligt! Jag tycker verkligen om att åka runt och prata äldreomsorgsfrågor med folk - och glädjande nog är de allra flesta väldigt positiva och nöjda med den omsorg som ges.

Ja, det här var en kort inblick i hur ett par dagar kan se ut för en kommunpolitiker kan se ut. Det är nog tur att jag bara är halvtidsarvoderad för jag vet inte hur jag skulle orka med dubbelt så mycket... Men kul är det, och det är helt klart värt den insats jag lägger ner.

21 maj 2007

Samlingsstyre i landstinget?

I Svenska Dagbladet idag diskuterar olika landstingspolitiker en debattartikel som landstingsrådet Stig Nyman (kd) och oppositionslandstingsrådet Anders Lönnberg (s) fick publicerad i Dagens Nyheter för någon vecka sedan.

Man får väl säga att det är märkligt att artikeln inte fått mer publicitet, för redan rubriken "Vi behöver samlingsstyre inom landstingspolitiken" är ju väldigt radikal för att komma från två aktiva, ledande landstingspolitiker på ömse sidor om blockgränsen.

Kanske lite för radikal för min smak. Samlingsstyre är att gå för långt. Men däremot har debattörerna rätt i att man måste komma bort från det klimat som under en lång följd av år rått i landstinget, där den sittande majoriteten med minsta möjliga maginal trumfar igenom viktiga beslut som nästa majoritet sedan river upp med stora omställningskostnader som följd.

Jag tror att Stig Nyman först och främst tänker på det viktiga arbetet med planeringen av det nya Karolinska Sjukhuset, som han är ansvarig för. Ett annat exempel från sjukvårdspolitiken är den katastrofala sammanslagningen av Karolinska och Huddinge sjukhus, som genomfördes under förra mandatperioden. Själv har jag mest erfarenhet av situationen inom SL, där sossarna och deras kumpaner för ett par år sedan med en rösts övervikt slängde fram ett radikalt nytt och utpräglat populistiskt taxesystem, som var en ekonomisk katastrof och dessutom missgynnade dem som använder SL-trafiken regelbundet.

Jag läser regelbundet handlingar till landstingsfullmäktige, eftersom jag är tredje ersättare för vår ledamot från sydöstra valkretsen. Något som slagit mig är den konfrontationsinriktade tonen från den nuvarande oppositionen. Till i stort sett varje förslag, hur okontroversiellt det än kan verka, brukar vart och ett av oppositionspartierna (s), (v) och (mp) lämna en lång skrivelse - antingen en reservation eller ett särskilt yttrande - där de förklarar hur de istället skulle vilja att beslutet alternativt verkligheten istället var.

Jag måste erkänna att jag blir rätt så trött på det ibland. Visst finns det politiska skiljelinjer mellan partierna, annars skulle vi inte behöva dem, men grundinställningen borde vara att försöka komma överens till medborgarnas fromma. Ibland går det för långt, som i kommuner jag hört talas om där alla nästan alltid är överens om allting, men när situationen är som i landstinget känns det som om det mest handlar om att till varje pris profilera och visa upp sig.

Det är möjligt att väljarna gynnar detta - att den som syns mest och skriker mest också är den som får flest röster. Men det är mer tveksamt om de skulle gynna dem om de faktiskt också såg att det är väljarna själva som får betala priset i form av höga kostnader till följd av ogenomtänkta, kontroversiella beslut som sedan rivs upp till förmån för andra ungefär lika ogenomtänkta ställningstaganden...

Jag är kanske lite dyster idag. Det regnar ju utanför mitt fönster. Men oavsett hur vädret ser ut kvarstår att attityderna skulle behöva förändras rejält i landstingshuset. Det skulle alla stockholmare tjäna på.

15 maj 2007

Vi sänker skatten!

För andra året i rad sänker den borgerliga majoriteten i Huddinge skatten. 15 öre år 2008 och 13 öre år 2007 kan tyckas vara väldigt små siffror, men med tanke på att det tidigare endast skett en (1!) skattesänkning i Huddinges hela moderna historia, om mina sagesmäns uppgifter är korrekta, får det ändå ses som ett genombrott.

Nu kan man naturligtvis tycka att kommunalskatten borde sänkas ännu mer, men vi går i alla fall från att för ett par år sedan ha haft de högsta skatterna på Södertörn och en av de högsta skattesatserna i hela Stockholms län till att ligga på genomsnittet för Södertörnskommunerna. Vi ligger dock fortfarande fruktansvärt långt från länets lågskattekommuner och med tanke på kommunens geografiska läge utmed Stockholms stads södra gräns är det förstås särskilt påtagligt att skatten där är mer än 2 kr lägre per intjänad 100-lapp.

Dit kommer vi inte att komma inom överskådlig framtid (om någonsin), men vi ger i alla fall huddingeborna lite mer makt över sina pengar och sina egna liv genom den femtonöressänkning som vi nu lägger förslag om.

11 maj 2007

Till Tony Blairs minne

Dagens man är förstås Tony Blair, som meddelat sin avgång som premiärminister och partiledare för Labour. Under Blair-erans lopp har svenska blickar ofta riktats mot Storbritannien och både Göran Perssons och Mona Sahlins "förnyelse" av de svenska Socialdemokraterna har jämförts med det Blair gjort i Storbritannien. Snacka om att komma till korta.

När man nu summerar Blairs insats i svenska medier sätts fokus på några områden:

Utrikespolitiken, där Blair fortsatt den tidigare USA-vänliga linjen (inklusive den mindre lyckade invasionen av Irak) samtidigt som han brutit med tories nästan patologiska EU-fientlighet - kombinerat med ett stort hjärta för den fattiga världen, som visat sig både i olika former av bistånd och, inte minst, en frihandelsvänlig politik.

Den ekonomiska politiken, där Blair väldigt tydligt brutit mot det fackföreningsstyrda gamla Labours destruktiva linje och istället fortsatt den framgångsrika utveckling som Margaret Thatcher påbörjade med inriktning på marknadsekonomi, företagande, jobbskapande och eget ansvar. En utveckling som gjort att Storbritannien gått från att vara Västeuropas svarta får, utan framgång och utan framtidstro, till det lysande föredömet.

Samhällsservicen, där Blair kombinerat satsningar på den offentligfinansierade skolan, vården och omsorgen med omfattande privatiseringar.

Något som jag däremot inte sett nämnas i de stora tidningarnas kommentarer, men som jag själv kanske tycker är det viktigaste att komma ihåg från Blairs år vid makten, är hans tydliga moraliska rötter i den kristna traditionen och hans starka fokus på familjen och dess betydelse. Man kan säkert med fördel kopiera många av de åtgärder Blair-regeringen genomfört, men utan denna grundläggande förutsättning kommer man inte att få se samma positiva resultat som vi sett i Tony Blairs Storbritannien. Något för både Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin att ta lärdom av.

Jättebra försäljning av centrumanläggningar

Det finns saker som stat och kommun ska syssla med. Det finns också saker som det inte finns någon anledning att de ägnar sig åt. Att driva kommersiella centrumanläggningar är en sådan sak. Därför tycker jag att det är jättebra att Stockholms stad valt att sälja Centrumkompaniet med anläggningar som Skärholmens centrum, Fältöversten och Västermalmsgallerian till brittiska Boultbee. Dels får staden välbehövliga miljarder till viktiga investeringar, dels förbättras konkurrensen genom att stadens politiker inte längre frestas att särbehandla de centrum som ägs av staden.

08 maj 2007

Närpolisen behövs i Vårby

Brandbomben mot den nya närpolisstationen i Vårby gård visar hur viktigt det är att rättssamhället flyttar fram sina positioner. Socialdemokratins slappa attityd och nedskärningar inom rättsväsendet har skapat utrymme för en alternativ ordning att etablera sig - en ordning baserad på rädsla och otrygghet bland medborgarna. Nu måste vi ta tillbaka det utrymmet, i Vårby gård och runt om i vår stad och vårt land. Våld och kriminalitet får aldrig tolereras. Därför behövs närpolisen i Vårby.

Utevistelse självklarhet

På kommunfullmäktige igår avhandlades Charlotte Björkmans (hp) motion "Låt de äldre på våra äldreboenden få komma ut i friska luften ett par gånger i veckan". Titeln säger väl det mesta - det här är någonting som borde vara en självklarhet.

Men än så länge finns det, som Kristdemokraternas förre partiledare Alf Svensson brukade säga, tydliga regler för kors rätt till utevistelser, men inte för äldre människors.

Det här kommer nog att ändras i och med att värdighetsgarantier införs i landets kommuner, men redan innan dess kan jag konstatera att det finns bra regler i Huddinge kommuns folkhälsoplan: Äldre som bor i kommunens särskilda boenden ska erbjudas utevistelse med hjälp av personalen när de själva så önskar.

Att gå längre - att tvinga ut äldre som inte önskar gå ut - kan i mina ögon vara att gå för långt, ja, alldeles för långt.

02 maj 2007

Hyresgästerna förtjänar bättre

"Stora protester mot utförsäljning" basunerar Mitt i Huddinge ut. Que? Vilken utförsäljning? Och vilka protester? Ärligt talat har inte jag hört några som helst protester och det har ett väldigt enkelt skäl: Huge kommer att erbjuda möjligheten för hyresgästerna att köpa sina fastigheter, men man kommer inte att försöka övertyga folk som inte själva är intresserade. Det finns ingen anledning att tro att det blir någon massförsäljning.

Det här vet naturligtvis alla inblandade, men Hyresgästföreningen med P-O Brogren i spetsen är inte intresserad av hur det ser ut i verkligheten utan vill istället skapa oro bland de boende. De skapar samtidigt en rättsfråga som, om Hyresgästföreningen mot alla odds skulle vinna, skulle kunna betyda att lägenheterna kan säljas till folk som inte bor i dem. Absurt. Trams.

Det är synd att Hyresgästföreningen på det här sättet ägnar sig åt ohederligt politiskt kampanjande istället för att faktiskt försöka tillvarata hyresgästernas intressen. Speciellt olyckligt är det med tanke på att alla hyresgäster tvingas bidra med pengar till dessa kampanjer, inte bara det fåtal som hör hemma i den yttersta vänsterfalang som Hyresgästföreningen i praktiken företräder.

Hyresgästerna förtjänar bättre.

Mostly harmless?

Mitt i Huddinge har som huvudnyhet att några som kallas Svensk Motståndsrörelse (SMR) sålt nazistlitteratur från en lokal i centrala Huddinge.

Man behöver väl egentligen inte säga att det är fruktansvärt att en organisation som SMR kan finnas till. Raslära och våldsglorifiering borde vara förpassat till historiens avskrädeshög. Vi får aldrig upphöra att berätta om de groteska övergrepp som nazisterna begått.

Men i Sverige är kanske inte det största hotet dessa små grupper av extremister. De kan visserligen genom våld och hatbrott sätta skräck i samhället, men de kommer aldrig att få något direkt politiskt inflytande.

Problemet är istället att de mer rumsrena främlingsfientliga grupperna, som Sverigedemokraterna, kan tyckas harmlösa i ljuset av dessa fullblodsnazister. Och när de framstår som harmlösa är de som allra farligast, för då kan de vinna missnöjesröster både från vänster och höger. Får de sen makt och inflytande kommer de inte att vara harmlösa, det vågar jag lova, för under ytan finns där nog fortfarande den unkna gamla rasismen.

Deklarationstips

Så har man då till sist lämnat in deklarationerna. I år har jag ägnat merparten av Valborg och 1:a maj åt att slita med blanketterna och, förstås, alla uppgifter som ligger bakom dem.

Och det är inte ens så att jag letar avdrag eller trixar på något sätt. Jag försöker bara få det rätt. Reglerna är ofta vare sig enkla eller logiska.

Jag är inte någon skatteexpert, men jag kan ge tre enkla tips:

- Starta inte eget företag.
- Spara inte i aktier.
- Äg inte din bostad.

Hmm. Jag tycker ju faktiskt att det är bra om folk startar företag, äger aktier och investerar i sitt eget boende. Inte nog med det, jag tror dessutom att det är viktigt för Sverige att folk gör det. Då måste vi också jobba för att komma ur det krångel för just dessa grupper som Socialdemokraterna lämnat efter sig.

Det här är ett favoritexempel:

"Juridiska personer som vid beskattningsårets ingång har gjorda avsättningar till periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avdrag till periodiseringsfonder som fanns vid beskatt-ningsårets ingång multiplicerat med 72 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november månad andra året före taxeringsåret."

Periodiseringsfonden finns för att göra det möjligt (och lönsamt) för svenska företag att bygga upp egna medel för investeringar istället för att skatta bort dem. Schablonintäkten finns för att göra lönsamheten i nämnda investeringar ännu mer osäkra. Den är alltså direkt kontraproduktiv - och ärligt talat tror jag inte att den ger så där ruskigt mycket till staten heller. Vill man gynna svenskt företagande bör man absolut ta bort den.

Men det är klart - revisorer och skattekonsulter är ju också företagare. Gör man reglerna enkla och rimliga riskerar man att ta ifrån dem deras levebröd...

Som tur var kunde dock 1:a maj avslutas på ett mer positivt och livsbejakande sätt. Sahara Hotnights (http://www.saharahotnights.com) gjorde en kanonspelning (om dock alldeles för kort) på Debaser Medis i Medborgarhuset. Det kom i rättan tid - deras discopunk är precis rätt medicin för att få ur sig frustration och i sig ny energi.