29 maj 2006

Infartsparkering och partnerskapsfond

Nu handlar ju kommunalpolitiken, som tur är, inte enbart om trängselskatten (även om man emellanåt kan tro det när man följer debatten i fullmäktige...). Själv var jag "aktuell" på sammanträdet med en motion om infartsparkering i Trångsund (tillsammans med Kristdemokraternas oppositionsråd Tomas Hansson) och ett initiativ från demokratiforum i Skogås.

Vad gäller motionen kan jag inte vara annat än nöjd med förslaget till beslut - bifall till motionen och alla delar av den verkar vara på väg att verkställas. Fastigheten Brädet 1 (gamla kommundelskontoret) var ju redan inköpt för att användas som ersättning för den nuvarande infartsparkeringen, som ska bebyggas med bostäder, men vår motion föreslog att den skulle bli infartsparkering redan innan den gamla försvann, eftersom det saknas parkeringsplatser, och att man dessutom ska undersöka möjligheten att bygga parkeringsdäck så att det ska bli en ökning av det totala antalet platser även efter att den nuvarande infartsparkeringen bebyggts.

Initiativet från demokratiforum fick däremot ett till intet förpliktigande "besvarad" som svar. Förslaget var att den "partnerskapsfond" för samarbetsprojekt mellan föreningar och förvaltningar i Skogås som fanns under 2005 ska få finnas kvar fram till 2009 för att sedan utvärderas. Jag har skrivit ungefär halva initiativet - den avslutande delen med det konkreta förslaget. Sedan har forumets ordförande Birger Winsa lagt till en inledande del med en teoretisk diskussion om det civila samhället, socialt kapital och bostadsområden med "svaga sociala strukturer". Det går ganska lätt att se var gränsen går. Hur som helst, partnerskapsfonden i Skogås är ett intressant exempel på hur man kan jobba gränsöverskridande i lokalsamhället. Den är inte perfekt, men den bör ges lite tid att utvecklas och hitta sina former - och projekten bör också få lite tid innan de utvärderas. Därför vore det bra om man redan nu beslutade att det ska få fortgå även de kommande tre åren. Förvaltningen (och kommunstyrelsen) tycker däremot att det här är pengar som får fördelas i den årliga verksamhetsplanen. Jag förstår dem, men ser samtidigt att det riskerar att ge en kortsiktighet och hattighet - i ännu högre grad än i storstadssatsningsprojekten.

Ännu en opinionsundersökning om trängselskatten...

Ett av de hetaste ärendena på dagens kommunstyrelsesammanträde var förstås Folkpartiets motion om folkomröstning om trängselskatten.

Trängselskatten har ju debatterats till leda i kommunfullmäktige, men idag lyckades majoriteten med Ann-Marie Högberg (s) i spetsen faktiskt lägga nytt virke på brasan - som om det behövdes.

Förslaget att huddingeborna ska få folkomrösta precis som befolkningen i 18 andra kommuner i Stockholms län avslogs med hänvisning till att en "folkomröstning är ett viktigt demokratiskt instrument, som inte får fuskas bort". Vilket snarast borde vara en pik mot partibröderna i Stockholms stad och deras genomlömska och ledande valsedelsutformning, men istället var riktat mot oppositionen i Huddinge för att man vill ha en folkomröstning.

Sedan lägger majoriteten ett förslag om att man istället för folkomröstning där samtliga röstberättigade har möjlighet att delta ska genomföra en opinionsundersökning där ett mindre antal huddingebor ska få säga vad de tycker i samma fråga.

Frågan är bara vilken eller vilka frågor de ska få svara på. Vi pumpas ju snart sagt dagligdags med opinionsmätningar om hur folk ställer sig till trängselskatten - och svaret går än i ena riktningen, än i den andra, beroende på hur frågorna är ställda. När Stockholms stad genomför undersökningar är formuleringarna lika genompolitiserande och argumenterande som dem man tänker ställa i folkomröstningen, och på kommunstyrelsens sammanträde berättade Miljöpartiets avgående kommunalråd ungefär hur han vill att frågorna i Huddinges opinionsundersökning ska formuleras - och de var om möjligt ännu mer ledande än Stockholms stads frågor. Den som säger nej ska samtidigt känna dåligt samvete för det, är poängen.

Om nu sossarna och deras kumpaner i stadshuset satsat på ledande formuleringar för att få de svar de vill ha, och Miljöpartiets kommunalråd i Huddinge vill ha ledande formuleringar, vad ska vi då tro om den opinionsundersökning de nu tänker beställa? Att den blir opartisk och på ett bättre sätt än en folkomröstning skulle berätta vad huddingeborna tycker? Att den kommer att bli ett bra instrument för att påverka beslutsfattarna (dvs riksdagen) när frågan om trängselskattens permanentande kommer upp på dagordningen?

Nej, mig har de i alla fall inte övertygat än. Sossarnas track record när det gäller demokrati och medborgarinflytande i den här frågan är sannerligen under all kritik så här långt. Visst, presenterar de ett sakligt frågeunderlag så är en opinionsundersökning förstås bättre än ingenting, men det får aldrig samma status som en folkomröstning. Blir frågorna å andra sidan så vinklade som Håkan Apelkrona vill ha dem, då är det bättre att inte ställa dem alls.

26 maj 2006

Biljettkaos på SL

Det är frustrerande hur dåligt bytet till det nya biljettsystemet har fungerat hos SL. På Skogås station har vi inte haft några häften för barn och pensionärer (eller "förköpta enkelbiljetter till reducerat pris" som det heter på formellt språk) på mer än en vecka - fastän vi har beställt nya för länge sedan - och någon gång under helgen kommer de vanliga enkelbiljetterna till fullt pris att ta slut. Hela organisationen verkar vara i kaos.

Ännu mer övertydligt var det för ett par veckor sedan (12 maj, har jag för mig), när vi fick besked om att vi återigen skulle lösa in 110- och 70-remsor, som blivit ogiltiga vid månadsskiftet. Det innebar att vi, i enlighet med SL:s instruktioner, under nästan två veckor hade sagt åt folk att deras gamla rabattkuponger (näst sista modellen) var värdelösa och bara att slänga. Sedan tvingades vi göra helt om och lösa in dem - fast bara om de var helt ostämplade.

Övriga häften får väl användas på bussarna, för busschaufförerna verkar inte ha informerats överhuvudtaget om att 110- och 70-remsorna nu är ogiltiga...

24 maj 2006

Byggtempot, Länna och skolsituationen

"Moderater kritiska till högt byggtempo" är rubriken på en artikel i veckans Mitt i Huddinge. Och visst har de rätt i att vi inte får bygga bostäder fortare än vi hinner bygga den nödvändiga infrastrukturen runt omkring. Det allra tydligaste exemplet är kanske i Vistaberg, där inte ens det vägnät som behövs för det nya bostadsområdet finns idag - och det är staten som ska bygga vägen (nya Södertörnsleden), och staten inte tänker göra det än på ett antal år. Samtidigt behövs det fler bostäder, så det vore olyckligt om man drog åt bromsen för mycket. Bygg rätt, bygg där det behövs mer blandad bebyggelse, där det finns fungerande väg- och kollektivtrafik, där det finns kapacitet i förskolor och skolor.

Men det som är lite märkligt med artikeln (med tanke på rubriken) är att den till största delen handlar om Pysslingen-föräldrarnas kampanj för att det ska byggas en ny skola i Länna. Och en ny skola i Länna tror jag inte att Moderaterna har tänkt sig, åtminstone inte inom de närmaste åren.

Själv kan jag tycka att det vore väldigt olyckligt om man valde att satsa 50-100 miljoner kronor på att bygga en ny skola i Länna nu. Dels av ekonomiska skäl. Det är inte precis så att vi har problem med för låga lokalkostnader som det är idag... Vi har inte heller någon brist på skollokaler. Visserligen ligger inte någon av skolorna i Länna, men Sjötorpsskolan ligger typ 100 meter från "gränsen" och det får väl anses vara ett högst acceptabelt avstånd. Och sist, men inte minst, behöver vi skapa en bättre integration av invandrarbarnen i området - medan en ny skola i Länna snarast skulle förvärra det problemet.

Därmed inte sagt att man inte ska förbättra situationen för lännabarnen. Det finns mycket man kan göra och jag ska göra mitt bästa för att det ska bli gjort. Men jag kan inte acceptera att det sker på bekostnad av invandrarbarnen från västra Skogås.

En folkomröstning om självständighet

Montenegro röstade igår för självständighet i en folkomröstning. Noterade att endast befolkningen i den mindre delen som vill bryta sig ur unionen Serbien-Montenegro deltog i röstningen. Men i Huddinge kräver sossarna att befolkningen i den stora västra delen av kommunen ska bestämma om vi i Trångsund-Skogås ska få bilda eget. Det är naturligtvis fullständigt orimligt, och det tror jag att varje montenegrin skulle hålla med om. Förhoppningsvis är huddingeborna lika kloka.

19 maj 2006

Attacken mot bloggarna

Socialdemokraterna med Lars Danielsson och Marita Ulvskog i spetsen har gått ut i en skarp attack mot några bloggar drivna av unga folkpartister. Anledningen är att de vidarebefordrat ryktet att Lars Danielsson skulle ha varit hos sin (påstådda) älskarinna, departementsrådet Helen Eduards, när tsunamin inträffade på annandagen 2004.

Jag vet inte vad Lars Danielsson sysslade med den dagen, bara att han av allt att döma spridit falska uppgifter om sina kontakter med UD:s Lars Dahlgren och försökt förhindra att sanningen kommit fram. Jag har ingen aning om hur Lars Danielssons familjeliv eller sexliv ser ut, och måste erkänna att jag inte bryr mig för fem öre.

Däremot tyckte jag synd om den 19-åriga tjej som attackerades av en medelålders manlig journalist i något av nyhetsprogrammen på TV igår - för att på sin blogg ha skrivit ungefär samma sak som jag såg en av den medelålders manliga journalistens medelålders manliga journalistkollegor säga i en SVT24-sändning för många månader sedan.

Men sossarna sparkar gärna på de svaga, och journalistkåren håller gärna de egna om ryggen.

14 maj 2006

Min helg: Kortfilm och spårvagnar

Jag har haft en ovanligt kulturell helg. Igår invigningstalade jag på en kortfilmsfestival i Östra gymnasiet i Trångsund, och stannade sedan kvar och deltog i samtalet och såg en del intressant kortfilm. Tyvärr var det inte många besökare på festivalen, men det är ändå ett bra initiativ av Kulturföreningen Lyktan och förhoppningsvis någonting som ska komma tillbaka fler gånger.

Och idag besökte jag Spårvägsmuseet inne i stan. Visst, det handlar kanske mer än något annat om mitt brinnande intresse för kollektivtrafik, men ett museibesök är ändå ett museibesök och borde ge lite kulturpoäng... Hur som helst, just nu pågår där en utställning om moderna spårvägar som jag tänkte att jag skulle kika på. Jag tycker att det som pågår runt om i världen - inte minst i Frankrike och Spanien - är väldigt spännande. Många nya snabbspårvägar byggs (liksom, för övrigt, en del spännande, nyskapande tunnelbaneprojekt), och en överblickbar utställning som den på Spårvägsmuseet kan ge nya impulser för Stockholm. När jag promenerade längs Folkungagatan på väg mot Södra station var det lätt för mig att se den spårvagnsräls som inte låg mitt i gatan - men kanske borde göra det!

Och kanske är det där som Spårvägsmuseet borde ha sin främsta uppgift. Visst är det trevligt med en del memorabilia från kollektivtrafikens barndom i Stockholm, men vår stad skulle behöva en spännande utställningsplats där man även kan diskutera och forma kollektivtrafikens samtid och framtid. Gärna med audiovisuella reportage om vad som händer i kollektivtrafiken runt om i världen.

10 maj 2006

Försäkringskassan lägger ner?

Jag har snappat upp ett rykte att Försäkringskassan tänker lägga ner i Skogås centrum. Jag hoppas att det inte är sant, men det låter onekligen som om det kommer att bli verklighet den här gången. Enligt uppgift skulle länsarbetsdirektören ha träffat bland annat kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören och berättat detta.

Först socialförvaltningens avdelning Arbete och försörjning, sedan Arbetsförmedlingen, nu Försäkringskassan. Jag vet inte om det sociala välfärdssystemet monterats ner, men här i Skogås verkar dess ansikten försvinna. Problemen finns kvar, men hjälpen flyttar.

"Vårby gård - den farligaste platsen"

Samma vecka som vi i kommunfullmäktige fattade det viktiga framtidsbeslutet att sälja mark på Vårberget i Vårby gård för byggande av (huvudsakligen) radhus och parhus toppar Mitt i Huddinge med rubriken "Vårby gård - den farligaste platsen". Vårby gårds centrum sägs enligt polisens statistik vara en farligare plats att vistas på än Sergels torg.

Alla som varit i Vårby gård kan nog hålla med om att det här är ett område som borde ha en fantastisk potential. Läget vid Mälaren, med badet och naturen, borde göra det till ett av de attraktivaste områdena i kommunen. Idag är det tvärtom. En orsak är att bebyggelsen inte är tillräckligt blandad och där är byggandet på Vårberget och i Segelledsområdet ett jätteviktigt steg.

När det gäller arbetslöshet och utanförskap finns det definitivt ingen anledning till att Vårby skulle ha större problem än närliggande områden som Vårberg eller Fittja, men den satsning på ett småföretagarcentrum i stadsdelen, som vi kristdemokrater har kämpat för, skulle kunna bidra till att skapa en mer positiv inriktning.

Men den viktigaste frågan - och kanske också den svåraste - är att skapa attraktiva skolor i området. Det är först när nästan alla eleverna går ut skolan med goda kunskaper i svenska och andra kärnämnen som man långsiktigt lyckats vända områdets utveckling. Skolorna måste vara tillräckligt bra för att föräldrar som är måna om sina barns skolgång ska våga låta sina barn gå där, med tillräckligt många svenska elever för att ingen ska behöva oroa sig för svenskkunskaperna. Som det är nu väljer många att flytta från området så fort de får chansen och många föräldrar väljer skolor i andra områden åt sina barn.

Våldet och otryggheten som beskrivs i artikeln i Mitt i Huddinge är förvisso ett problem, men i det större perspektivet är det snarare är verkan än orsak till den negativa utvecklingen, bara ytterligare en skjuts i den negativa spiral som vi måste bryta.

Trängselskatten i repris

Råkade få in måndagens kommunfullmäktigesammanträde när jag bläddrade mellan kanalerna på TV:n just nu. Det är inte så värst mycket roligare än det var live, men nu i väldigt mycket ljusare färger. Nu har debatten om folkomröstning om trängselskatter börjat. Den pågick i drygt en timme, om jag minns rätt, att lägga till alla de timmar frågan debatterats redan tidigare. Man kan väl säga att dagens TV-sändning är en repris på en repris. Man kan undra hur många timmars debatt en folkomröstning skulle motsvara rent kostnadsmässigt. Kanske hade det varit billigare för kommunen ifall sossarna redan från början sagt ja till att vi skulle ha en folkomröstning samtidigt som Stockholms stad. Det hade helt säkert gett en demokratisk vinst. Nu kommer den riksdag som ska fatta beslut om trängselavgifternas framtid att kunna ta stöd i folkomröstningar i större delen av Stockholms län - men huddingeborna kommer, om ingenting oväntat inträffar, inte att få möjlighet att uttrycka sin mening i denna fråga som berör oss i lika hög grad som våra grannar i Farsta eller Handen. Visst, Ann-Marie Högberg (s) har inte helt stängt dörren för en folkomröstning än, men jag vet inte vad det är för nya fakta som skulle kunna förändra det nuvarande nejet. Ett direktiv från partihögkvarteret på Sveavägen?

04 maj 2006

Terrorismen i vårt land

På första maj var det vänsterfolk som slog sönder skyltfönster och attackerade poliser. Igår väcktes åtal mot tre svenskar (eller åtminstone personer bosatta i Sverige; jag vet ärligt talat inte vad de har för medborgarskap) - en av dem huddingebo - som planerat terrordåd mot frikyrkan Livets Ord i Uppsala. Två av dem var även inblandade i attentatet mot en irakisk vallokal i Kista.

Det är fruktansvärt att se hur det politiska våldet får ökat utrymme i vårt land. Förr kunde man räkna upp vilka organisationer det var som stod för våldet - ETA, IRA, PLO osv. Nu tycks vem som helst kunna förvandlas till en terrorist. Det enda som behövs är en dos rejält missnöje och ett bra bombrecept.

Kombinationen arbetslöshet, utanförskap och internet är en krutdurk.

Så - vad kan man göra åt saken? För att minska arbetslösheten måste man förbättra företagsklimatet. För att komma åt det fysiska utanförskapet måste man satsa på den fysiska miljön i förortsområdena, och inte minst då på att skapa ett mer allsidigt bostadsbestånd. För att komma åt det psykologiska utanförskapet är skolan en otroligt viktig faktor. Vi måste få en skola som ger gedigna kunskaper och sunda grundläggande värderingar, som vågar säga vad som är rätt och fel och förmår skapa en trygghet och en känsla för det gemensamma. Men vi behöver också ett samhälle där det visar sig att de gedigna kunskaper man förvärvat också kan omsättas i en bra framtid, oavsett hudfärg, religion eller politisk hemvist. Och då är vi återigen tillbaka vid företagsklimatet, som är ett av socialdemokraternas stora misslyckanden.

Det måste bli mer attraktivt att bygga upp samhället - och mindre attraktivt att riva ner det. Idag känns det som om utvecklingen är på väg åt fel håll.

03 maj 2006

Presstödssnusket

Läser i Svenska Dagbladet idag om de nya presstödsreglerna. Nå, reglerna må vara nya, men principerna verkar vara de gamla vanliga: för över så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar till rörelsen. Denna gång blev det 150,8 nya miljoner kronor i reda pengar ner i rörelsens djupa fickor, upp med hela 45,2 mkr sedan förra året, en ökning med hela 42,8 % (vilket huvudsakligen betalas genom att man minskar bidraget till tidningar som stöder andra partier). Redan när jag pluggat medie- och kommunikationsvetenskap för många år sedan tyckte jag att det här var en rätt snuskig business, och det har sannerligen inte blivit bättre med åren.

02 maj 2006

Tack Nima Daryamadj!

I dagens Stockholm City har Nima Daryamadj - som så ofta förr - en klok och välskriven krönika. Temat är Sveriges muslimska förbunds förslag om särskilda lagar för muslimer, en idé som hr Daryamadj smular sönder totalt. Så jag ville bara säga tack till Nima och uppmana alla andra att också läsa vad han skrivit.

Med glädje har jag även noterat att flera andra muslimska organisationer helt tar avstånd från de förslag som Sveriges muslimska förbund och dess ordförande Mahmoud Aldebe kommit med och som jag kommenterade här häromdagen.

Rapport från 2 maj-tåget

Även om det regnade när jag var på väg från skattekontoret i Handen där jag lämnat in årets deklarationer, kände jag att nu var det värsta rusket i alla fall över. Visst svider det lite grann när man ser hur mycket skatt man egentligen betalar - det är sant som det sjöngs på 1 maj-tågen igår, vi dignar sannerligen under tunga skatter - men det skulle kännas bra mycket bättre ifall man bara slapp alla blanketter skrivna på obegriplig kanslisvenska.

Vad sägs till exempel om den här förklaringen: "Från och med taxeringsår 2006 ska juridiska personer som vid beskattningsårets ingång har gjort avsättningar till periodiseringsfond ta upp en schablonintäkt till beskattning. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avdrag till periodiseringsfonder som fanns vid beskattningsårets ingång multipliceras med 72 % av den statslåneränta som gällde vid utgången av november månad andra året för taxeringsåret. Schablonintäkten ska inte bokföras i räkenskaperna. Observera att reglerna endast gäller för de räkenskapsår som börjar efter 31 december 2004."

Och så har Skatteverket TV-reklam om hur lätt det är att deklarera... Vem behöver en skattekonsult när skattereglerna är så enkla, logiska och lättbegripliga?

Det verkar som om någon där uppe (i Rosenbad eller så) tycker illa om det här med företag och företagare. Man får ägna nästan lika mycket tid åt att fylla i blanketter som åt produktivt arbete. Sverige skulle behöva en ny regering - en som förstått att det är företagen som föder välfärden och att ett bra företagsklimat därför är förutsättningen för framtidens vård och pensioner.