25 februari 2010

Don't try this at home

I veckans Dagens Medicin finns en verklig nyhet: Läkare och sjuksköterskor i populära TV-serier agerar inte enligt medicinska riktlinjer. I en kanadensisk studie slås fast att rollfigurerna i sjukhus-TV-serierna House, Grey's Anatomy och Private Practice inte följer de riktlinjer som finns när någon - verklig - person får krampanfall.

För den som faktiskt sett något avsnitt av nämnda TV-serier bör det dock inte komma som någon egentlig överraskning att man inte ska göra som rollfigurerna. Inte bara när det gäller krampanfall. Hollywoodproduktioner är sällan någon vidare guide till verkligheten.

Undantaget skulle möjligen vara Scrubs då - ett måste för alla som är intresserade av hur ett riktigt roligt sjukhus ska fungera...

23 februari 2010

Tre förslag för klimatsmartare flygplatser

Här kommer en länk till debattartikeln "Tre förslag för klimatsmartare flygplatser" som jag skrivit tillsammans med Kristdemokraternas representanter i SL:s styrelse. Min första debattartikel på Newsmill - ett litet steg för mänskligheten, men ett stort steg för mig.

20 februari 2010

Kd:s valsedel i Huddinge fastställd

Idag har Kristdemokraterna i Huddinge haft årsmöte. En av de viktigaste punkterna på dagordningen var fastställandet av valsedeln till kommunalvalet i höst. Listan toppas förstås av Tomas Hansson, vårt kommunalråd som också är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Själv står jag på en andraplats, följd av Monica Karlsson (ledamot i förskolenämnden), Pia Berkman (tidigare ledamot i grundskolenämnden), Robertho Settergren (nuvarande ledamot i grundskolenämnden) och Gorges Barkho (ledamot i gymnasienämnden). Duktiga och drivna politiker allihop.

Vi kan vara väldigt glada över all den kompetens, kunskap och erfarenhet som finns i vår lokalavdelning. Det förstår man inte minst när man också tittar på namnen längre ner på listan. Där finns till exempel partiets familjepolitiska taleskvinna, riksdagsledamot Emma Henriksson på plats 11, f.d. riksdagsledamot Lars Lindén på plats 20, Lasse Reuterberg som arbetar med "Vuxenkontraktet" på plats 24 och Sture Östensson, vars familjeföretag producerar till exempel Kalas-sylt och Smakis - gärna KRAV-märkt - på plats 36. För att bara nämna några av våra kandidater.

Kristdemokraterna har ett stort inflytande i Huddinge idag, men med den valsedel vi fastställde idag tycker jag att vi visar att vi står beredda att ta ett ännu större ansvar i framtiden. Jag hoppas att väljarna ger oss det mandatet.

19 februari 2010

Inspirerande besök hos MTR


Dagens trevligaste möte var besöket hos Stockholms nya tunnelbaneoperatör MTR och deras VD Torborg Chetkovich. På bilden syns Janne Stefansson, Kristdemokraternas ledamot i SL:s styrelse, Leif Kroon, vår man i färdtjänstnämnden, Pia Lidwall, vår gruppledare i landstinget och så jag själv på ömse sidor om MTR:s VD. Robertho Settergren, landstingsrådssekreterare med ansvar bland annat för trafikfrågorna, fotograferade.

Visst kan vi ibland bli irriterade när kollektivtrafiken strular, men det har onekligen varit den vädermässigt tuffaste vintern på flera decennier och man får ha överseende med att inte allt fungerar som en sommardag. Men ambitionerna hos den nya operatören i tunnelbanan är inte att tveka på och det är svårt att inte inspireras när man hör dess VD tala om tänket kring stationsstädning eller målsättningen att tågen inte bara ska gå på minuten utan faktiskt på sekunden. En del konkreta resultat av arbetet på de här områdena kan vi se redan idag, men jag tror och hoppas att vi kommer att få se ännu mycket mer under året som kommer. Tunnelbanan är ryggraden i Stockholms kollektivtrafiknät. Kan tunnelbanan ta ett ordentligt steg i rätt riktning kommer det att göra Stockholms kollektivtrafik ännu mycket mer attraktiv.

18 februari 2010

Filmpremiär: "Det som är livet"

Idag har jag varit på världspremiären för en ny film, "Det som är livet". Kanske inte fullt så glamouröst som det låter - SKTF-huset är inte någon av Stockholms flottare galabiografer... Filmen, en dokumentär med bra exempel från äldreomsorgen, var i alla fall värd att se. De goda exempel som skildrades kom från Borås, Ystad, Stockholm och Huddinge. Jag pratade lite grann med några av de anställda vid Sjödalens äldrecentrum, som var mycket glada och nöjda över att ha fått medverka i filmen, och det är förstås roligt när våra kommunala äldreboenden nämns tillsammans med allmänt erkända goda exempel som Vigs Ängar utanför Ystad.

Mer om filmen och en inspelning från den efterföljande debatten kan du se på SKTF:s hemsida.

17 februari 2010

Att förstå Sverige och den västerländska civilisationen

Just nu pågår ett par parallella debatter om det förslag till ny läroplan för grundskolan som håller på att tas fram på Skolverket. I den ena debatten handlar det om vad som ska ingå i ämnet historia, där förslaget förefaller vara att antiken och medeltiden mer eller mindre ska försvinna från schemat. I den andra debatten handlar det om att texter om kristendomens betydelse för svensk och västerländsk kultur ska tas bort eller tonas ner.

Jag kan tycka att det är litet olyckligt att de här debatterna förs parallellt med varandra, för egentligen rör det sig om en och samma debatt, eftersom förslagen är sprungna ur en och samma agenda.

Vill man förstå den västerländska civilisationen och den svenska kulturen, måste man gå den långa vägen i historien, till Tvåflodslandet och den sumeriska kilskriftskulturen, som via fenikier och hebréer, greker och romare, utgör dess ursprung. Man kan varken hoppa över romarrikets eller det medeltida Europas fortfarande högst aktuella påverkan på det samhälle vi har idag.

På samma sätt kan man omöjligen förstå vårt samhälle idag - hur sekulärt det än kan te sig - utan att ha en klar bild av dess judisk-kristna rötter. Den historiska kontinuiteten i konst och litteratur men också statsskick, ekonomi och alla andra delar av samhället gör att det tankegods som formats under årtusenden fortfarande präglar oss. Därför måste kunskapen förmedlas till dagens och morgondagens skolelever.

Sedan bör förstås inte ansvaret för att bringa kunskap och förståelse för den svenska kulturens och västerländska civilisationens rötter inskränka sig till ämnena historia och religionskunskap. Det bör också vara en viktig del i ämnen som svenska, engelska, samhällskunskap, musik och bild. Jag hoppas att regeringen inte släpper fram något förslag till läroplan där inte det väldigt tydligt framgår. All heder åt Dick Harrison och Stefan Gustavsson som rutit till mot Skolverkets förslag.

AB Dagen Dagen Dagen Expressen SvD SvD

16 februari 2010

Vårdval vs planekonomi

DN Debatt idag skriver sex logopeder om vad Vårdval Stockholm betytt för dem i arbetet med barn med läs- och skrivsvårigheter:

"För två år sedan rådde fortfarande ett system där landstingspolitiker beslutade hur många barn som hade behov av logopedutredningar och vart dessa skulle vända sig. Vi fick i uppgift att leverera detta antal, varken mer eller mindre. Resultatet var årslånga köer, hämmad verksamhetsutveckling samt ineffektiv och självgenererande byråkrati.

I dag är situationen helt annorlunda! Tidigare handlade våra arbetsmöten om hur vi skulle undvika att utreda fler barn än vad politikerna beslutat. I dag är barnen i fokus och vi diskuterar hur vi på bästa sätt kan möta deras behov, bland annat genom nya mottagningar och fördjupat samarbete med föräldrar och skola."

Övergången från en hårt reglerad planekonomi - visserligen med upphandlingar, men i tänkandet annars inte så fjärran från den sovjetiska modellen - till ett system där kunderna/brukarna/patienterna och deras behov och önskemål står i centrum är monumental.

Jag kan förstå hur de som velat ha en hårdare reglering tänkt. Kostnaderna får inte skena iväg, man måste hålla sin budget. Men ingen går till en logoped för att få hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter utan att verkligen behöva det - och ju tidigare våra barn och ungdomar får hjälp, desto mer tjänar samhället på det! Samma sak med till exempel höftledsoperationer: Ingen skulle utsätta sig för en sådan om det inte verkligen behövdes, men samhället sparar enormt mycket pengar om operationen sker snabbt så att patienten slipper vara sjukskriven eller ha nedsatt arbetsförmåga.

Övergången från planekonomi till en fungerande, behovsstyrd marknad (med gemensam finansiering) gynnar hela samhället. Låt inte den rödgröna oppositionen sätta stopp för den!

Andra som bloggar om Vårdval Stockholm: Olov Lindquist, Birgitta Rydberg,

11 februari 2010

Hägg och extremismen

Ibland undrar man. Dagens undran kommer när jag läser den drapa som Carina Hägg (s) skrivit i tidningen Dagen. Rubriken är "Grogrund för religiös extremism".

Smaka på det här citatet: ” När högermuslimer och högerkristna hyllar Kafiatet (sic!) respektive Vatikanen som statskick underkänner de inte bara demokratin som styrelseskick utan angriper även de mänskliga rättigheterna.”

Man kan väl utan omsvep konstatera att de ”högerkristna” som hyllar Vatikanen som statsskick är ganska lätträknade även bland konservativa katoliker. Erfarenheterna från påvestaten i Italiens historia gör att även de som hyllar påvens ofelbarhet i religiösa frågor brukar inse behovet av åtskillnad mellan kyrka och stat. Hägg ger sig alltså av allt att döma in i en våldsam strid mot väderkvarnar.

Tyvärr skulle man på samma sätt i stycke efter stycke kunna peka på hur Hägg antingen inte vet något om det hon skriver om eller, avsiktligt eller oavsiktligt, har missförstått det hon hört.

Men syftet med Häggs artikel är förstås inte att visa på en verklig situation eller verkliga problem utan att misstänkliggöra Kristdemokraterna genom att låtsas som om de står för de åsikter som hon går till storms mot. Det är fult, mycket fult.

Det finns anledning att på allvar diskutera en framväxande misstro mot demokratin i vissa grupper i samhället, ibland bland religiösa extremister. Men när jag läser Häggs artikel har jag svårt att avhålla mig från att tänka att en annan sorts extremism kan vara minst lika farlig. ”Som troende ska man alltid se med skepsis på religiösa ledare som gör anspråk på att besitta en djupare sanning”, säger Hägg – men precis samma resonemang bör förstås gälla politiska ledare som hon själv.

Ibland kan det vara svårt att se bjälken i ens eget öga.

10 februari 2010

Rödgrön kluvenhet till vårdvalfrihet

Valfriheten i vården ser ut att bli ett viktigt tema inför höstens val. Bra! Då kan skillnaderna mellan ett alternativ som står upp för patientens rätt att välja och ett alternativ som med lite god vilja kan beskrivas som väldigt kluvet i frågan om det är patienten eller politikerna som ska bestämma.

I den debattartikel som representanter för den rödgröna röran publicerar i Dagens Nyheter idag, och som har den missvisande titeln ”Här är vårt alternativ till Filippa Reinfeldts Vårdval”, är det just kluvenheten som framkommer allra tydligast.

I vissa stycken slår man från oppositionspartierna på stora trumman för saker som inte är speciellt kontroversiella. Ett exempel på det är användandet av vårdtyngdsmätningar (ACG) för att justera ersättningen till vårdgivarna. Det kommer med all sannolikhet att ske oavsett vem som styr i landstinget.

Men medan de tre partiernas företrädare tonar ner vikten av att ge ersättning för faktiska besök på vårdcentralen, måste vi komma ihåg att dagens system utformades utifrån de problem som de tre vänsterpartierna lämnade efter sig senast de hade makten: svårigheter att få kontakt med vårdcentralerna, svårigheter att faktiskt få träffa en läkare när man behövde det. Om inte besöksersättningen är en viktig del av ersättningen kommer patienternas faktiska besök att betraktas som en kostnad för vårdcentralerna och vi kommer återigen få se samma problem som sist de rödgröna fick bestämma. Vill man ha verklig patientmakt måste det löna sig för vårdcentralerna att möta sina kunder.

Och valfrihet och patientmakt säger sig de rödgröna vilja ha. Smaka på den här meningen: ”Vi inför verklig valfrihet och patientmakt genom ett brett vårdutbud med olika inriktning och kompetenser.” Ingen tvekan alltså. Man kritiserar också att valfriheten ska ha reducerats till geografi, inte vårdinnehåll.

Men samtidigt säger man följande: ”Vården ska finnas där behoven finns. Fri etablering i den form den har i dag avskaffas.” Det betyder i klartext att man inte vill ha någon verklig valfrihet och patientmakt, eftersom politiker och tjänstemän ska kunna begränsa vilka alternativ som finns att välja mellan, även om alla skulle leva upp till de kvalitetskrav som landstinget ställt upp. Och att geografin är viktigare än den vårdbehövandes önskemål.

Istället för att visa upp vad som är det rödgröna alternativet till Alliansens politik för en ökad valfrihet säger alltså undertecknarna åt de presumtiva väljarna att de får vänta och se. Kanske blir det si, kanske blir det så – kanske blir det mindre valfrihet, kanske blir det mer.

Själv vill jag, som jag tror att ni förstår, ha mer valfrihet i vården. Jag vill ha vårdvalssystem inom fler områden och vill se ökad möjlighet för vårdcentralerna att profilera sig och specialisera sig på olika målgruppers speciella behov och önskemål. Geografin spelar mindre roll, även om vårdcentralens läge förstås är en viktig faktor som påverkar patienternas val. Själv bor jag i Skogås men är trogen patient på vårdcentralen i Vårby, två mil bort, eftersom jag har en bra läkare där. Det finns dussintals vårdcentraler som ligger närmare, men jag väljer utifrån en bedömning av var jag får bästa möjliga kvalitet, service och bemötande. Den typen av val tror jag kommer att bli ännu vanligare framöver – åtminstone om inte valfrihetsmotståndarna i den rödgröna oppositionen får bestämma.

Läs även: Erik Sjöstedt: Oppositionens medicinmän hotar avskaffa den fria etableringsrätten

DN DN SvD SvD

09 februari 2010

Rodel i Flottsbro?

Rodelbana i Flottsbro? Det är någonting som Saltsjöbadens rodelklubb tillsammans med Svenska Bob och Rodelförbundet funderar på, enligt tidningen Mitt i Huddinge. Det skulle i så fall bli landets första konstfrusna bana.

Jag tycker att det låter jättespännande. När det drar ihop sig till vinter-OS vart fjärde år inser man ju alltid hur långt efter världseliten Sverige är sporter som bob, rodel och skeleton - och en orsak till det är säkerligen bristen på bra anläggningar.

Flottsbro har ju redan idag Stockholms högsta och längsta slalombacke med fem nedfarter och tre liftar, plus "Dreampark" för dem som gillar stora hopp. En vinter som denna har ruljangsen förstås varit i full gång hela säsongen, men med en konstfrusen bana skulle rodel kunna bli en intressant sport för fartälskarna även mildare år. Och nere på kontinenten har jag noterat att rodelsporten har en hel del entusiaster som ägnar sig åt den även på sommaren. Flottsbro är ju ett aktivitetscentrum även under sommarhalvåret, med badplatsen, stugby, camping, kanotuthyrning och mountainbiketävlingar. Rodel skulle passa perfekt i den profilen också.

Vi får se vad det här leder till. Pengar brukar inte sällan vara ett problem när drömmar ska förverkligas. Men visst låter det intressant? Det tycker i alla fall jag.

08 februari 2010

Ett äldreboende där jag skulle kunna tänka mig att bo

Ikväll fattade vi ett väldigt klokt beslut i kommunfullmäktige i Huddinge. Vi beställde ett nytt äldreboende i Rosenhill i Fullersta.

Somliga klagar på att det tagit så lång tid att komma fram till det slutgiltiga beslutet om det här äldreboendet, men jag säger alltid att det är viktigare att fatta rätt beslut än att fatta ett snabbt beslut. Ett nytt äldreboende byggs inte bara för att klara de akuta behoven utan det byggs för framtiden. Det ska vara attraktivt inte bara idag utan också om fem, tio, trettio och femtio år. Det ska vara ett äldreboende där även jag ska kunna känna att jag skulle kunna tänka mig att bo, när den dagen kommer - för det här äldreboendet kommer fortfarande att stå kvar då.

Rosenhill - eller Vista-Västergården 1 som det står i de officiella pappren - är ett sådant äldreboende. Det ligger i ett naturskönt område i de södra delarna av Fullersta. Runt boendet kommer det att finnas en naturpark där många av de gamla träden som står där idag kommer att finnas kvar. I området mellan äldreboendet och Huddinge centrum - som inte ligger speciellt långt bort - kommer det att växa upp nya villa- och radhusområden, som kommer att bidra till den trivsamma miljön.

Själva äldreboendet är välplanerat. Lokalerna är yteffektiva, men det är också personaleffektivt. Jag vet, effektivitet låter krasst men vad det egentligen handlar om är att effektivt använda lokaler gör att vi kan satsa pengarna på fler händer i vården istället för dyra lokaler, och smarta lokaler gör att personalen kan ägna mer tid åt att faktiskt möta de boende och ge dem den vård och omsorg de behöver. Och det är ju faktiskt det som god äldreomsorg handlar om.

Och vi får äldreboendet till en högst rimlig kostnad - till en hyra som ligger i nivå med vad privata entreprenörer brukar betala, men med kvaliteter som de flesta andra äldreboenden brukar spara in på nu för tiden, till exempel ett fullt utrustat tillagningskök.

Ja, som ni hör känner jag mig väldigt nöjd idag. Det var en bra dag för Huddinges äldre - och för generationer av äldre som står på tillväxt!

04 februari 2010

Äldreguiden och Äldreteamet bra exempel

Multisjuka äldre ska få bättre vård, lovar äldreminister Maria Larsson (kd) och Anders Knape (m), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt idag.

Bakgrunden till artikeln är att regeringen och SKL ingått en överenskommelse om en satsning i form av ett statligt stimulansbidrag på 271 miljoner kronor för år 2010. Bra! Men jag vill samtidigt betona att det är viktigt att det inte bara blir fråga om nya projekt utan också om att utveckla det redan befintliga arbetet.

Huddinge kommun har under den här mandatperioden tillsammans med Stockholms läns landsting startat två projekt som ligger väldigt väl i linje med det som Larsson och Knape beskriver. Problematken är ju inte ny utan har varit i fokus under en längre tid.

I debattartikeln talas om äldrelotsar. I Huddinge talar vi istället om Äldreguiden, en telefonservice som svarar på frågor, hjälper till och lotsar äldre och deras anhöriga till rätt ställe både i kommunen, landstinget och det övriga samhället. Häromdagen hade jag ett samtal med ett par av dem som arbetar med Äldreguiden och det känns som om vi har hittat rätt i formerna för arbetet, tycker jag. Du är välkommen att testa servicen själv. Telefonnumret är 08-711 88 80.

Ett samarbete som mer direkt riktar sig just mot gruppen äldre multisjuka är Äldreteamet. Larsson och Knape skriver att "vård och omsorg ska karaktäriseras av kontinuitet, överblick och sammanhang för den enskilde", om behovet av samverkan över professions- och organisationsgränser och om att "främja en sammanhållen vård- och omsorgsprocess för äldre med stora och sammansatta behov". Och det är precis vad Äldreteamet går ut på. Äldreteamet utför hembesök, hemsjukvård och omsorgsinsatser. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, sjukgymnast, dietist, logoped, arbetsterapeut, syn- och hörselinstruktör och en biståndshandläggare. Utgångspunkten är en helhetssyn på den åldrande människan och det omfattande behov hon ofta har och målet är att utöka de medicinska insatserna i hemmet, förbättra läkemedelshanteringen, minska antalet akutmottagningsbesök och öka möjligheten att bo kvar hemma. Till teamet hör också två sviktplatser på Strandgården på Stortorps äldrecentrum, vårdplatser dit den som är inskrivén hos teamet snabbt kan få komma när det finns behov av det.

Jag är väldigt glad över att vi har kunnat rädda Äldreteamet undan det nedläggningshot som svävat över verksamheten. Det här är framtidens sätt att arbeta med äldre multisjuka, tror jag, och när jag lyssnat på många av landets ledande geriatriker och forskare kring vården av äldre tycker jag att det låter som om de är inne på samma linje. Nu skulle jag vilja se att vi kan gå vidare i landstinget och införa liknande team även i övriga delar av länet.

03 februari 2010

De rödgrönas bristande känsla för bostadsekonomi

"Nybyggda lägenheter har idag orimligt höga hyror. Det måste vara billigare att bo i hyresrätt än en motsvarande bostadsrätt," säger kommunistledaren Lars Ohly (blivande finansminister i en rödgrön regering?) till Svenska Dagbladet idag.

Och det uttalandet kan väl stå som en symbol och förklaring till varför en rödgrön politik aldrig kan få en väl fungerande bostadsmarknad. För en hyresrätt kan aldrig - ska aldrig! - vara billigare än en motsvarande bostadsrätt, eftersom den faktiskt kostar mer. Byggkostnaderna är rimligen desamma, men i hyresrätten ingår dessutom en hel del service som bostadsrättsägaren får stå för själv, precis som Malin Siwe konstaterar i Dagens Nyheter. Service som kostar pengar, i Sverige ganska mycket pengar eftersom skatten på arbete (med ivrigt stöd av Lars Ohlys vänsterparti och övriga i vänsterkartellen) är väldigt hög. Och om man inte betalar lön till dem som utför arbetet tror jag att de fackliga organisationerna skulle reagera...

I och med att Lars Ohly och hans vänner inte ens verkar ha förstått de mest grundläggande förutsättningarna för en långsiktigt realistisk bostadspolitik, är det väl föga överraskande att de inte lyckas presentera några nya lösningar på de högst verkliga problemen som bostadsförsörjningen möter. Istället väljer man att göra ett da capo på en bostadspolitik som bevisligen inte löste problemen.

Istället för att förenkla regelverken och förbättra den bristande konkurrensen på byggmarknaden, de två faktorer som sannolikt bidrar mest till de höga nybyggnadskostnaderna, väljer man att presentera ett förslag om nya investeringsstöd med extra krångliga regler. Sifferlöst, dessutom, som för att verkligen understryka att de rödgröna inte förstår sig på eller bryr sig om vare sig bostadsbranschens ekonomi eller samhällsekonomin...

För säkerhets skull kompletterar man detta med förslag om att försvåra för hyresgäster som vill köpa sin fastighet och hårdare kommunal reglering av upplåtelseformerna, så att det till exempel skulle kunna bli omöjligt även för privata fastighetsägare att sälja till en bostadsrättsförening. Heja, sånt får säkert bygg- och fastighetsbolag att bli mer sugna på att investera!

Jag tror mer på bostadsminister Mats Odells linje att försöka skapa långsiktigt hållbara regler för bostadsmarknaden, så att kommuner, fastighetsägare och byggherrar kan agera utifrån vad som är klokt på sikt snarare än vad som för tillfället genererar bidrag. Den överenskommelse som Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen slutit om hyressättningen är ett viktigt steg på vägen mot en bättre fungerande bostadsmarknad där även hyresrätter har en plats. Vad gäller regelförenklingar och förbättrad konkurrens i byggbranschen finns det mer att göra, och det är möjligt att det behövs en genomgång av beskattningsreglerna för de olika upplåtelseformerna så att konkurrensen dem emellan blir mer neutral, precis Hyresgästernas Barbro Engman brukar tala om.

Men när man talar om bostäder för dem med svagast ekonomi får man nog konstatera att lösningen inte i första hand är billiga, nybyggda bostäder - för oavsett hur billiga de än blir, kommer de att vara dyra i förhållande till det äldre beståndet. De som kommer att flytta in i de nybyggda, subventionerade hyreslägenheter som vänsterkartellen vill ha lär därför inte i första hand vara låginkomsttagare utan folk med hyggliga inkomster som har råd att betala vad det kostar. Förhoppningsvis ger de upphov till en flyttkedja som så småningom ger plats åt den som har svag ekonomi och idag saknar egen bostad - men det skulle förstås ha skett även utan subventioner!

Kristdemokraternas förslag om avskaffad skatt för uthyrning av del av bostad skulle däremot - till en mycket begränsad kostnad för staten - kunna leda till att en hel del människor som idag står utanför bostadsmarknaden kunde komma in på den, en insats direkt riktad mot de grupper som har de största behoven. Kanske 55.000 nya bostäder, enligt Svenska Dagbladet idag. Ett exempel på hur regelförenklingar och bättre skatteregler kan ge en positiv effekt på bostadsmarknaden.

Men det viktigaste är kanske att öka låginkomsttagarna disponibla inkomst. Jobbskatteavdraget gör att fler faktiskt har råd att betala vad det kostar och är därför viktigt även ur bostadspolitisk synpunkt, men vi måste också se till exempel till pensionärernas situation. Ett höjt bostadstillägg för pensionärer, som Äldreboendedelegationen pläderat för, skulle vara ett bra steg för att ge även våra äldre bättre möjligheter att välja sitt boende.