28 mars 2011

Svensk utrikespolitik och kriget mot de kristna

Dagens Nyheters ledarsida publicerar idag en artikel med rubriken "Kriget mot kristna", där man berättar om den förföljelse som kristna runt om i världen utsätts för idag - och den tystnad som detta bemöts med från makthavare i väst.

Västvärldens regeringar, och inte minst den svenska, måste bli bättre på att i varje läge stå upp för mänskliga rättigheter, inklusive rätten att själv välja sin religion och fritt utöva den.

Dagens Nyheter nämner det faktum att de kristna nu är den mest förföljda gruppen i världen och trakasseras (eller utsätts för värre förtryck) i tvåtredjedelar av världens länder. Men naturligtvis ska man inte bara stå upp för de kristnas rättigheter. Jeziderna i norra Irak är, så vitt jag förstår, utsatta för samma etniska rensning som de kristna.

Och även om Dagens Nyheter främst återger exempel från den muslimska världen, är inte förtrycket på något sätt begränsat dit. Visst, många av de värsta exemplen står att finna där, men efter vad jag har hört så leder kommunistiska Nordkorea fortfarande förtryckarligan, där för övrigt det övervägande hinduiska Indien på senare år haft stora "framgångar": mobbar, ofta understödda av lokala makthavare och lokal polis, har bränt kyrkor och mördat eller fängslat kristna.

Det är viktigt att mänskliga rättigheter hela tiden finns i fokus i svensk utrikespolitik. Och där är rätten att utöva sin religion en oundgänglig, grundläggande del som aldrig, aldrig får glömmas bort eller undvikas av hänsyn till ekonomiska eller maktpolitiska intressen.

25 mars 2011

Besök på Tallgården

Idag besökte jag tillsammans med äldreomsorgsnämndens ordförande Eva Carlsson-Paulsén (m) äldreboendet Tallgården i Stuvsta. Där pågår just nu ett omfattande renoveringsarbete, som genomförs i fyra etapper. Den första etappen är klar, med trevliga, fräscha och rymliga lägenheter med alla bekvämligheter. Det känns verkligen skillnad när man tar steget över från de ännu orenoverade delarna, och det är skönt att veta att de ganska snart ska vara lika fina, de. Etapp två ska vara färdig i augusti.

Ett trevligt inslag i besöket var samtalet med den entusiastiske kocken. Renoveringen av tillagningsköket ingick i den första etappen, så han har nu ett fräscht och välutrustat kök att jobba med, men viktigare än tekniska lösningar är förstås passion för mat och Tallgårdens kock sprudlade av den.

Trevligt var också att träffa "Seniortrion", den grupp musiker som nu turnerar runt på kommunens äldreboenden på heltid - en del i den framgångsrika satsning på att utveckla kulturaktiviteterna på våra äldreboenden som vi i äldreomsorgsnämnden satte igång förra året.

Jag inser att en stegvis ombyggnation av ett äldreboende på många sätt kan vara jobbig för såväl de boende som för personalen, men när man ser resultatet som i de fina, nya avdelningarna blir det lättare att stå ut med de problem som byggandet medför. Med tanke på att Tallgården var rätt så populärt redan när lokalerna var gamla och slitna, finns det anledning att tro att det kommer att bli ett väldigt attraktivt boende när renoveringen är klar.

23 mars 2011

Expressbussar kräver expressvägar

Vid gårdagens landstingsfullmäktige debatterades frågan om expressbussar mellan Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen i avvaktan på att Spårväg Syd ska komma till stånd. Alla var rörande överens om hur viktigt det är med goda tvärförbindelser, Stockholms stora framtidsutmaning på trafikområdet. Oppositionen ville ha nya expressbussar, medan Alliansen kunde visa på att snabbbussen 865 redan har förlängts från Huddinge sjukhus till Skärholmen, vilket ger både snabbare och tätare turer.

Problemet är dock att bussarna inte kan gå snabbare än den omgivande trafiken. Expressbussar kräver expressvägar, som jag sade i fullmäktiges talarstol. För att få attraktiva kollektivtrafikförbindelser mellan Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen behövs det ny vägkapacitet, för Glömstavägen håller inte måttet. Södertörnsledens motståndare i Miljöpartiet och Vänsterpartiet är helt enkelt inte trovärdiga när de pratar om expressbussar.

Det behövs ny infrastruktur för trafiken på Södertörn. Både Spårväg Syd och Södertörnsleden behövs - även för kollektivtrafikens skull.

Såväl miljöpartiets som folkpartiets representanter i debatten började sedan prata om spårtrafik mellan Älvsjö och Hagsätra, en sträcka om cirka 1.300 meter. Precis som jag nämnde i ett blogginlägg häromdagen kan det finnas anledning att titta på om inte tunnelbanan kan förlängas på den sträckan. För Spårväg Syds del är det däremot min och Kristdemokraternas åsikt att det bästa vore att knyta samman den med Tvärbanan någonstans i Årsta så att spårvagnarna ska kunna gå från Sickla till Skärholmen och vidare till Flemingsberg. Det ger ett mer flexibelt spårvägssystem och kan kanske också sänka en del kostnader. Även det har jag skrivit om förut.

21 mars 2011

Hagsätralinjen avstängd

Från och med idag och ända fram till den 25 september är tunnelbanans gröna linje avstängd mellan Gullmarsplan och Hagsätra. Även om ersättningsbussarna ska gå tätt är det förstås ett avbräck för alla som bor eller arbetar längs linjen. Tåg är ju ändå (nästan) alltid att föredra framför buss.

Men renoveringen behöver verkligen göras, inte minst för att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. Hagsätra station kommer att få sin efterlängtade hiss - den är idag Stockholms enda hisslösa tunnelbanestation - och även Högdalen och Sockenplan får nya hissar. Perronger längs hela linjen kommer att få taktila markeringar så att de blir mer tillgängliga för synskadade. Bänkarna ska bytas ut mot sådana som fungerar bättre för äldre och personer med funktionshinder. Många av stationerna, till exempel Globen och Rågsved, kommer att få nya spärrkioskar med bättre arbetsmiljö för spärrvakterna. Både perronger och biljetthallar kommer att fräschas upp. Dessutom - och säkert inte minst viktigt - kommer samtliga 22 broar på sträckan att ses över.

Kanske borde man samtidigt ta sig en funderare på hur tunnelbanan skulle kunna förlängas till Älvsjö. Det är inte långt och eftersom sträckan kan trafikeras ovan jord borde byggkostnaden kunna bli överkomlig. Resultatet skulle kunna bli ett trafiksystem med bättre bytespunkter som möjliggör ett smartare resande, vilket nog en hel del resenärer i området efterfrågar.

16 mars 2011

Krafttag för nya, spännande feriepraktikplatser

Huddinge satsar på fler feriepraktikplatser till sommaren, men framför allt på nya, spännande feriepraktikprojekt. Antalet platser för kommunens ungdomar födda 1994-1995 ökar från 290 till cirka 400. Förutom kommunala feriepraktikplatser, där urvalet sker genom lottning, erbjuds även andra möjligheter. Nytt för i år är att kulturintresserade feriepraktikanter kommer att arbeta med kulturaktiviteter och andra kvalitetshöjande initiativ för de boende på kommunens äldreboenden, i samarbete med kulturskolan. Idrottsintresserade ungdomar kan få möjlighet att arbeta med idrottsföreningsverksamhet. Nytt för i år är också möjligheten till utlandspraktik, volontärarbete där resor till och från landet samt mat och logi i värdlandet ersätts men ingen övrig ekonomisk ersättning ges till deltagarna. Dessutom fortsätter förra årets samarbete med UngDrive och/eller Sommarlovsentreprenörerna för ungdomar som är intresserade av företagande och entreprenörsskap.

Det här tycker jag känns jätteroligt. Om jag vore 15, 16 år skulle jag definitivt fundera på möjligheten till utlandspraktik, det tycker jag verkar jättespännande. Eller kanske UngDrive/Sommarlovsentreprenörerna? Det skulle nog också ha kunnat passa mig.

Jag är också alldeles speciellt glad över satsningen på kulturaktiviteter på våra äldreboenden, en fråga som vi i äldreomsorgsnämnden jobbat mycket för. Jag tror att det kan bli roligt både för ungdomarna och för de äldre, även om jag inser att hade jag varit en av de sökande ungdomarna skulle jag ha ratats direkt där... Musicerande och sånt är inte riktigt min grej.

Men det är ju just det som är grejen med det nya antagningsförfarandet. Alla passar inte för allt, men med många ingångar kan fler hitta något som passar just dem - och fler uppdragsgivare hitta ungdomar som är intresserad av just det just den arbetsplatsen sysslar med. Det ska bli spännande att se hur det här nya arbetssättet faller ut.

Läs även: Kristdemokraterna kommenterar beslutet på hemsidan, Moderaterna i ett pressmeddelande.

Vi satsar 47 miljarder på sjukvården i Stockholm

Idag berättar Alliansens landstingsråd i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter om de kommande årens satsningar på sjukvård i Stockholms län. Det är svårt att inte svepas med av magnituden i vågen av satsningar: 47 miljarder kronor. 500 nya vårdplatser fram till 2015. Ni förstår skalan.

Ett glädjande förtydligande, som jag också sett refereras till i TV:s nyhetssändningar på morgonen, är den fortsatta satsningen på utveckling av forskningen vid Karolinska sjukhuset i Huddinge, en hörnpelare i vår strävan mot att Flemingsberg ska bli en regional kärna i Stockholms-regionen. I sammanhanget kan också nämnas att förutom de två nya patienthotell som nämns i debattartikeln är byggandet av det utanför Karolinska sjukhuset i Huddinge i full gång. Invigning redan om några månader. Det ser jag fram emot.

15 mars 2011

Rekommendationer

Medan världens blickar liksom min förflyttats från upproren mot Mellanösterns diktaturer till jordbävningskatastrofen i Japan, ett ämne där jag inte känner att jag har speciellt mycket att tillföra debatten, tänkte jag komma med några rekommendationer om god och nyttig läsning från de senaste dagarnas debattsidor och blogginlägg:

1. Förstår marknaden diktaturens väsen? frågar de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Desiree Pethrus och Caroline Szyber i en debattartikel i Dagens Industri med anledning av börsens reaktioner på den oroliga situationen i en rad länder i Nordafrika och Mellanöstern. Svaret måste vara ett nej. Det finns ett tydligt - och av allt att döma ömsesidigt - samband mellan demokratisering och välstånd, medan ingen utom de allra närmaste tjänar på att korrumperade diktatorer håller sig kvar vid makten.

2. Tid för kristdemokratisk berättelse om bildning är rubriken på en krönika av Kristdemokratiska Studentförbundets ordförande Kalle Bäck, publicerad i tidningen Kristdemokraten. Kloka tankar om hur en kristdemokratisk utbildningspolitik borde se ut, jag har sagt liknande saker till partiets framtidsgrupp och partistyrelse i samband med den valutvärderingsprocess som pågått sedan valet. Jag vill dock understryka att medan Kalle Bäck - kanske som en naturlig följd av sitt ämbete - i krönikan i första hand skriver om högskolepolitiken, tycker jag att bildningsperspektivet borde genomsyra även synen på såväl gymnasieskola som grundskola.

3. Hur lång arbetsdag ska ett barn ha 2011? Frågan ställs av de tre unga kristdemokratiska kommunalråden Malin Appelgren, Solna, Jessica Nyberg, Lidingö, och Ebba Busch, Uppsala, i en debattartikel på Newsmill med anledning av ett utspel från fackförbundet Kommunal. Familjepolitiken och inte minst familjernas rätt att välja själva är och kommer alltid att vara en kärnfråga för oss kristdemokrater.

12 mars 2011

Nya presidier efter dagens distriktsstämmor

Idag var en av de stora distriktsstämmodagarna för Kristdemokraterna. I Riksdagshuset höll både Kristdemokraterna i Stockholms län och Stockholms stad stämmor - det är dock ett stort hus och vi möttes inte annat än för att lyssna på David Lega, partiets kommunalråd i Göteborg och förmodligen den mest underhållande talaren i det politiska Sverige just nu, men också en man med väldigt mycket viktigt på hjärtat.

Men David Lega i all ära, idag stod stämmoförhandlingarna i första rummet. Både i Stockholms stad och län var det mycket förnyelse vid valet av nya styrelser. I länet valdes Malin Appelgren, kommunalråd i Solna, till ny ordförande. Jessica Nyberg, kommunalråd i Lidingö, valdes till 1:e vice ordförande och jag själv till 2:e, vilket känns både hedrande, spännande och utmanande. I Stockholms stad valdes riksdagsledamot Caroline Szyber till ny ordförande, partiets andreman i stadshuset, Erik Slottner, valdes till 1:e vice ordförande och Michael Stjernström, min trafiknämndskollega och bänkgranne i landstingsfullmäktige, valdes till 2:e vice ordförande.

Medan namnfrågorna tog väldigt lång tid, med en rad voteringar med sluten omröstning, gick motionsbehandlingen oväntat snabbt. Detta trots att vi har ett motionsriksting att se fram emot till sommaren och det var en hel del heta frågor att ta ställning till. Bland besluten idag kan nämnas att Kristdemokraterna i länet sagt ja till värnskattens snara avskaffande, avskaffande av det jobbfientliga fribeloppssystemet hos CSN, sprutbytesprogram för att hindra smittspridning bland sprutnarkomaner och att Lagen om Valfrihetsystem ska utvidgas till att även omfatta färdtjänst, sjukresor och turbundna resor, vilket förstås är en väldigt viktig fråga för mig som jobbar just med färdtjänstfrågor.

10 mars 2011

Alla förlorade med Juholt

Dagens stora nyhet är förstås att Håkan Juholt föreslås som ny partiordförande för Socialdemokraterna. Ett överraskande val, kan jag konstatera. Vi hade en liten vadslagning i kommunalrådskorridoren i Huddinge. Alla förlorade. Själv hade jag gissat på Thomas Östros, som jag tror hade varit ett utmärkt val för Alliansens del, andra tippade på Damberg, Österberg och några till. Juholt var inte ens nämnd i diskussionen.

Sedan tror jag kanske inte att det spelar så väldigt stor roll vem de väljer. Det kan naturligtvis påverka opinionssiffrorna en del, men oavsett vem som leder (S) tror jag att Alliansen kommer att vinna även nästa val. Skulle vi misslyckas beror det på egna tillkortakommanden snarare än socialdemokratisk succé. Jag har svårt att se att det scenariot skulle rubbas med de tillbakablickande vänstertongångar som präglat (S) sedan valet, och väljer man sedan en partiledare som knappast kommer att appellera till moderna storstadsbor i någon större omfattning snarast cementeras bilden.

Nej, hotet mot Alliansen kommer inifrån; från framgångsrusiga moderater som blir alltför stöddiga, från deras frustrerade allianskamrater som i jakt på nya profileringsmöjligheter riskerar att göra bisaker till huvudfrågor. Inte minst viktigt är förstås att mitt eget parti, Kristdemokraterna, lyckas fokusera på rätt saker. På det området kom idag en god nyhet när Patric Rylander, tidigare borgarrådssekreterare hos Ewa Samuelsson, utsågs till partiets nye verksamhetschef. Ett mycket bra val, som märkligt nog hamnade lite i skymundan när Socialdemokraterna presenterade sin nye partiledare.

08 mars 2011

Om Johan och rädslans kultur i affärslivet

När man så här på Internationella Kvinnodagen funderar på kvinnors ställning i vårt land och vår värld, så finns det utan tvivel mer alarmerande förhållanden att ta itu med än fördelningen av VD-poster i svenska börsbolag. Men det faktum att det i Sverige sammanlagt bara funnits 32 kvinnliga börs-VD:ar under de senaste 100 åren, säger något om den kultur som finns inom svenskt affärsliv. Att det idag finns 15 börs-VD:ar som heter Johan, 13 som heter Anders, 12 Per, 11 Peter och Jan, och 8 Fredrik och Lars, samtidigt som bara 8 är kvinnor visar att det land som ibland framställer sig som världens mest jämställda egentligen inte har kommit så långt.

Men problemet är nog större än bara synen på män och kvinnor, även om den frågan ju är stor nog. Jag har ingenting emot Johan, Anders, Per och Peter, men jag är rädd att vi har en kultur där den som avviker från mönstret systematiskt väljs bort, inte av motvilja utan av rädsla. Står valet mellan en medelålders svensk man med strömlinjeformade intressen och nätverk och den som på ett eller annat sätt avviker från normen, då väljer man "det säkra" alternativet.

Det ger många Johan på börs-VD-posterna, men det ger också ett svårbrutet utanförskap i stora grupper i samhället. Och jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivareavgifter för olika grupper i all ära, men det är först när vi kan bryta denna rädslans kultur som vi på allvar kan bryta det underutnyttjande av kompetens som systematiskt sker i vårt land och den utslagning och det utanförskap som blir en direkt konsekvens av detta.

Verklig jämställdhet kan aldrig bygga på kvotering. Verklig jämställdhet måste handla om att se människan och ge henne möjligheten att utvecklas. Utifrån den hon är och den hon vill bli, utan glastak och rädslans kultur som håller henne tillbaka.

04 mars 2011

Rullstolsbussåkardag

Idag har jag ägnat mig åt att åka rullstolsbuss. Ja, inte bara. Jag har även träffat Taxi 020:s VD Claes Löfvenberg och förstås avrundat med en tur till kontoret för att hämta all helgläsning, men en stor del av dagen har gått åt till att åka med i en rullstolsbuss och se hur det går till när färdtjänstchauffören hämtar kunder både i hem och på sjukhus. Jag har sett trappklättrare i aktion (vilken fantastisk uppfinning!), men också fått en bild av hur överlämnandet sker från en geriatrisk klinik och hur chaufförerna ser på sin roll och sitt yrke, värdefulla synpunkter som jag kommer att ha med mig i mitt fortsatta arbete som ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen i Stockholms läns landsting.

03 mars 2011

Välkommen vändning i flyktingpolitiken

Jag hör till dem som länge missnöjt muttrat över regeringens flyktingpolitik. Ja, vid flera tillfällen har jag till och med varit ute och demonstrerat till stöd för en mer human linje. Därför är jag förstås väldigt glad över det besked som kom idag om en uppgörelse mellan Alliansen och Miljöpartiet som på en rad områden följer den linje som Kristdemokraterna jobbat för och så vitt jag kan bedöma inte i något avseende driver politiken åt motsatt håll. Tre viktiga punkter handlar om vård för papperslösa, skolgång för papperslösa samt att man ska använda de möjligheter till identifikation som modern teknik ger, till exempel DNA, vilket är viktigt för familjeåterföreningar inte minst för personer från länder utan fungerande system för id-handlingar, till exempel Somalia.

Det kommer förmodligen fortfarande att inträffa att jag muttrar över inhumana inslag i den svenska flyktingpolitiken. Jag hoppas förstås att såväl Migrationsverket som Migrationsdomstolen på allvar ska förstå den utsatta situation som många medlemmar av religiösa minoriteter och homosexuella lever under, inte minst i Mellanöstern, men jag befarar att det tar ett tag innan invanda mönster kan brytas.

Men dagens besked är helt klart ett stort steg i rätt riktning. En viktig seger för Kristdemokraterna, en välkommen reträtt från Moderaternas sida och, förstås, en tydlig signal att Sverigedemokraterna inte kommer att få vara med och styra svensk invandringspolitik.

Bloggar: Conny Brännberg, David Lega, Niklas Mattsson, Caroline Szyber, Gudrun Brunegård

02 mars 2011

Det ser bra ut

Nyss hemkommen från en välbehövlig semester i Mexiko kan jag konstatera att läget här hemma ser bra ut. Ja, inte vädret då - solen skiner visserligen utanför mitt kontorsrum idag, men jag föredrar de ljumma februarikvällarna i Veracruz... Nej, nu tänker jag på ekonomin. 7,3 procents tillväxt sista kvartalet förra året, enligt SCB, och många prognosmakare tror att tillväxten för hela 2011 kommer att nå över fyraprocentsstrecket. Med tanke på hur trafiken fungerat på sistone får man väl säga att det går betydligt bättre än tåget. Svenska Dagbladet roar sig med att visa bilder på den svenska tigern, och de här siffrorna är förstås närmast på "tigernivå".

Medan jag latade mig i Mexiko har mina kollegor i kommunalrådskorridoren i Huddinge haft en första heldag om budgetförutsättningarna för 2012. Jag har ögnat igenom materialet idag och kan konstatera att det här i Huddinge är precis som i riket som helhet: Det ser bra ut. Och då gjordes ändå prognoserna innan den senaste rapporten kom från SCB. Det betyder att vi förhoppningsvis både ska kunna få fram resurser till framåtsyftande satsningar i vården, omsorgen och skolan och sänka skatten, något som verkligen behövs i högskattekommunen Huddinge. De senaste årens ansvarsfulla politik ger resultat och det ska förstås komma alla huddingebor till del.