29 december 2005

De skramlande tunnornas tidning

Idag gav Svenska Dagbladet stor plats åt inte mindre än tre av regeringens ministrar. Det märkliga är att inte en enda av dessa tre ministrar hade någonting att säga om den socialdemokratiska politiken. Det enda de gjorde var att kritisera Allians för Sverige. Det märks var idéerna finns i dagens politiska debatt...

Arbetslivsminister Hans Karlsson kritiserade det borgerliga paketet för att minska sjukskrivningarna i samhället. Den här debatten är inte ny, så det vore kanske bättre om han gjorde någonting åt problemen istället för att bara kritisera de förslag som ges. Men tyvärr, regeringens förslag har först och främst inriktat sig på att skuld- och kostnadsbelägga företagen - vilket bara riskerar att leda till att de som bedöms vara i riskzonen för sjukskrivning överhuvudtaget inte anställs.

Och skolminister Ibrahim Baylan kritiserar förslagen som ska göra att fler gymnasieelever faktiskt lämnar skolan med en yrkesutbildning och fullständiga betyg istället för att bara lämna den. Men han står tomhänt när det gäller att lösa problemen - både med att eleverna som går ut skolan faktiskt har sämre kunskaper än tidigare i viktiga pluggämnen som matematik, fysik och kemi, och att elever lämnar både grundskola och gymnasium utan fullständiga betyg. Sorgligt, men sant.

Men värst av alla är kanske näringsminister Thomas Östros, som går till attack mot privatisering av statliga företag. Han anklagar de borgerliga politikerna för att vilseleda väljarna. "Det är oanständigt. De måste ut med försäljningslistan", säger hr Östros. Men i verkligheten har ju alliansen väldigt klart aviserat vilka företag som man funderar på att sälja under den närmaste fyraårsperioden. Det är aktier i börsnoterade bolag som TeliaSonera, Nordea och OMX och ett antal företag som verkar på konkurrensutsatta marknader och inte hanterar landets naturtillgångar, t.ex. Vasakronan, Vin & Sprit och SBAB. Aktierna i de börsnoterade bolagen är idag värda cirka 130 miljarder kronor. De tre övriga företagen är, utifrån dagens vinstnivåer och p/e-tal på tämligen konservativa 14, rimligtvis värda ungefär 60 miljarder kronor. Summan är alltså, utifrån dagens vinstnivåer och börskurser, cirka 190 miljarder kronor. Alliansen har sagt att man planerar att sälja företag för cirka 200 miljarder kronor under fyra år. För att få ut det värdet med de redan namngivna bolagen skulle det alltså behövas en börsuppgång på cirka 5 procent under fyra års tid. Är det orimligt? Nej, knappast. Bara i år har börsindex väl stigit med cirka 30 procent.

Är det någon som agerar oanständigt här så är det alltså Thomas Östros. Han, eller åtminstone hans experter, vet alltså att alliansen inte alls mörklägger, men ändå hävdar han det i ett försök att sprida oro bland väljarna. Skillnaden mot hur sossarna själva har agerat är markant. När regeringen häromåret försökte kränga det krisande godstågsföretaget Green Cargo till tyska Deutsche Bahn var det under ett sådant hysch-hyschande att inte ens riksdagsledamöterna fick veta riktigt vad det var de röstade igenom. Där kan man snacka om mörkläggning...

Och apropå dubbelmoral så kan man ju dra sig till minnes hur Financial Times med ett enkelt grepp kunde såga den restriktiva svenska alkoholpolitiken jämns med fotknölarna. Å ena sidan hade man ministrar som åkte till Bryssel och krävde undantag för att hålla nere alkoholkonsumtionen i Sverige, å andra sidan har man ett statligt företag som satsar intensivt på marknadsföring för att sälja sprit över hela världen, till exempel genom serietidningar i Polen. Att sälja Vin & Sprit är inte bara ett sätt att få in pengar att betala av statsskulden med - det är också ett sätt att få tillbaka sin trovärdighet i viktigare frågor, som den svenska folkhälsan.

(Jag ska lägga in en brasklapp. Om det finns någon bokföringsskandal eller liknande som blåst upp resultaten i de statliga bolagen, och hr Östros känner till detta men inte vi andra, kan det vara så att han har rätt. Men i så fall borde han snarare fokusera på problemen i bolagen än eventuella förestående försäljningar.)

23 december 2005

"Var och en till sin stad..."

När jag i morse satt och sålde biljetter på Trångsunds station kunde jag inte undgå att notera att strömmen av människor på väg till jobbet var betydligt mindre strid än vanligt och att antalet resenärer som kånkade eller rullade på stora väskor var väsentligt större än det brukar.

En rad ur julevangeliet kom då till mig: "Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn." (Luk 2:3-4)

"Var och en till sin stad" - precis så kändes det. Idag var alla som kunde på väg hem, och i en stad som Stockholm där väldigt få har sina rötter sedan många generationer tillbaka innebär det att väldigt många ger sig av härifrån.

Själv ska jag jobba och får därför stanna kvar i Skogås. Annars skulle jag gärna åka ner till Ödestugu i Småland och fira jul med familjen. På något märkligt sätt är Ödestugu "min stad" när det lider mot jul, fastän jag aldrig bott där och mormor och morfar, som kom därifrån, flyttade redan innan Andra världskriget, långt innan mamma föddes. Men rötterna sitter djupt. Ungefär som för den gode Josef, får man förmoda.

Samtidigt har nog alla som pratat lokalpolitik med mig insett att även Skogås/Trångsund i allra högsta grad är "hemma" för mig. Jag, precis som så många andra, har dubbla pass, en dubbel hemmahörighet. I år firar jag julen hemma istället för att åka hem.

Så önskar jag er alla en god och fridfull jul. Wherever you are.

Och ur högtalarna strömmar Run DMC:s "Christmas in Hollis".

21 december 2005

Visst behövs en vinkbuss

Hans Pettersson, trafikutvecklare vid färdtjänsten, konstaterar i veckans Mitt i Huddinge att en vinkbusslinje i Trångsund ligger långt ner på prioriteringslistan. Trångsund har helt enkelt för få pensionärer inom ett för litet område för att det ska vara aktuellt, och jämför med till exempel Lidingö och Danderyd.

Fast, handen på hjärtat, är inte den jämförelsen lite orättvis? Precis samma problem som i Trångsund finns ju i Farsta strand och Farsta. Tillsammans har de tre områdena förmodligen lika många pensionärer som någon av de båda nordostförorterna, och en ruskig massa branta och svårtillgängliga backar. Gör en kombinationslinje, som hanterar såväl Tornslingan och Spelvägen i Trångsund som Filipstadsbacken i Farsta strand och Molkomsbacken i Farsta, för att nämna några av de värsta kullarna i området.

Att inrätta en närtrafiklinje uppges kosta 1,1 milj kronor, men gör man den rätt så kan nog färdtjänsten spara in de pengarna och mer ändå.

Om världens rikedom

På sidan 11 i Svenska Dagbladet Näringsliv idag får man i detaljerna en bild av hur ojämlikt världens rikedom är fördelad mellan länderna.

Å ena sidan har Kinas statistiska centralbyrå meddelat att man tidigare kraftigt underskattat landets BNP. Nyhetens vinkel är att Kina efter uppräkningen passerar Italien och förmodligen även Frankrike och Storbritannien i kampen om att vara världens fjärde största ekonomi. Men hur uppseendeväckande borde det egentligen vara att Kinas ekonomi är större än Italiens, när man tänker efter? Landet har ju en 20 gånger så stor befolkning.

Å andra sidan rapporteras från kollektivtrafikstrejkens New York. Där erbjuder transportmyndigheten ca 3,5 procents löneförhöjning per år, men facket kräver 8 procent. I förbigående nämns hur mycket en spärrvakt tjänar i New York, cirka 50.000 dollar per år. Jag har de senaste åren känt att lönerna för oss som jobbar i kollektivtrafiken i Stockholm har varit riktigt hyggliga, men kan snabbt konstatera att i New York är de mer än 50 procent högre.

Jag vet inte vad dessa små räkneexempel säger om framtiden. Kanske ingenting alls. Men i globaliseringens tidevarv måste vi emellanåt höja blicken och se hur saker står till i vår omvärld, för vare sig vi vill det eller inte kommer det att påverka oss så småningom, och kanske på sätt vi aldrig hade kunnat föreställa oss.

19 december 2005

Lång väg för Vidja

Ikväll hade jag mitt sista sammanträde för året. Eftersom det var kommunstyrelsen hyste jag gott hopp om att det skulle bli ett kort möte. Dels brukar kommunstyrelsesammanträdena i allmänhet vara ganska korta, eftersom den mer uttömmande debatten i flertalet ärenden istället sker ett par veckor senare i kommunfullmäktige, dels brukar sista sammanträdet innan jul och sommarledigheterna vara rätt så avslagna då de flesta redan mentalt är på semester.

Den här kvällen var dock ett undantag från den regeln. Flera ärenden bidrog till det, bland annat ett par ärenden om om- och tillbyggnader av skolor till smått hisnande kostnader. Allra mest diskussioner blev det dock om ett planuppdrag för Vidja.

Vidja är, för er som inte känner till det, ett fritidshusområde söder om Ågesta. Man tar av från stora vägen i Mellansjö, kör förbi Ågesta gård med sitt stora ridskolekomplex, fortsätter förbi Rymdbolagets anläggning och det gamla kärnkraftverket som numera används till något av brandförsvaret, och därefter dyker Vidja upp.

Så länge Vidja verkligen var ett fritidshusområde var allt frid och fröjd, men idag är ungefär hälften av de små fritidshusen permanentbebodda. Utsläppen från alla hushållen har nått en sådan nivå att kommunen till och med fått ett föreläggande att lösa vatten- och avloppsfrågan. Första försöket att lösa frågan, genom s.k. områdesbestämmelser, överklagades och kommunen blev därför tvungen att ta fram en detaljplan, med allt vad det innebär.

Ett av de många problemen i sammanhanget är vägarna i området, som idag sköts av en vägförening. I handlingarna till dagens sammanträde fastslogs att kommunens inriktning skulle vara att vägarna skulle kvarstå i enskild regi. Något kortfattat kan man säga att vidjaborna då började fundera på varför de även fortsättningsvis skulle betala både den vanliga kommunalskatten och till sin vägförening.

Vi kristdemokrater lyssnade, liksom moderater och drevvikenpartister, till vad vägföreningen sade och lyckades i sammanträdet få med oss majoriteten i att mjuka upp beslutet så att det framgick att fortsatta diskussioner om huvudmannaskapet skulle föras med fastighetsägarna. En seger för oss, men framför allt för Curt Carleteg och Vidja vägförening, som lyckats med ett bra lobbyarbete.

Nu önskar man förstås att det där vore den enda svåra frågan i arbetet i Vidja, men så är tyvärr inte fallet. I förstudien öppnas för att man i delar av området ska tillåta tätare bebyggelse än dagens rätt så stora tomter, kanske till och med radhus eller kedjehus. Det tror jag skulle vara väldigt olyckligt, och jag vet att väldigt många boende i området känner likadant. Vi kristdemokrater lämnade därför en protokollsanteckning om detta.

Nu ska jag väl lämna Vidja för idag, men jag känner mig trygg i förvissningen att ämnet kommer att komma upp på dagordningen många fler gånger innan den här detaljplanen och VA-utbyggnaden är i hamn. Precis som det har dykt upp många gånger tidigare ända sedan jag blev politiskt aktiv 1999.

14 december 2005

Frän diskussion om situationen i Länna

Ikväll hade vi möte i Skogås demokratiforum. I Skogås ingår i det här sammanhanget även Länna och det här var kanske första gången som det märktes riktigt tydligt. En stor grupp föräldrar från Länna hade slutit upp och tog över mötet, som annars nog var tänkt som ett socialdemokratiskt propagandamöte med två inbjudna sossar på podiet, Erling Karlsson och Anneli Sjöberg, ordförande och vice ordförande i förskole- och grundskolenämnden.

Temat för dagen var skolan, även om man inledde med ett avsnitt om förskolan. Där erkände Erling att det finns stora problem med att ordna platser åt alla barn i kommunen, men ansåg situationen i Skogås/Trångsund var under kontroll. Lännaföräldrarna höll inte med. Pysslingens förskola i Länna har tydligen 140 barn i kö - vilket är fler än antalet barn i förskolan! Föräldrarna visste inte vad de skulle göra - vänta på en plats, söka sig till någon annan förskola, rentav till en annan kommun? Så påståendet att situationen var under kontroll vann inte allmänt gehör i lokalen, om man säger så.

Beträffande skolan berättade Erling att det finns ett kapacitetsöverskott på 318 platser i Skogås/Trångsund. Återigen väckte beskedet protester. Om man hade så stort kapacitetsöverskott - hur kunde då skolklasserna vara så stora? (Min brorsdotter som går i förskoleklass har 27 klasskamrater, och även Erling höll med om att det lät väldigt mycket.) Och varför kunde inte de olika skolorna i området nu, cirka två månader innan valet av skola skulle ske, berätta om barnen, ifall de antogs till den skolan, skulle få gå kvar där fram till sjätte klass eller inte, eller hur många klasser man tänkte ha? Och säkerheten på Sjötorpsskolan är för låg, för att inte tala om att vägen dit är lång, och dessutom svårframkomlig med bil. Varför byggs det inte en skola i Länna?

Nej, det som nog var tänkt som ett kampanjmöte blev närmast en halshuggning. Tonen var bitvis rätt frän (jämfört med den vi är vana vid i politiska sammanhang i kommunen) och summan av kardemumman blev att nästa års två första demokratiforummöten ska handla om skolan respektive förskolan - och att då även en representant för förvaltningen samt en från oppositionen i nämnden skulle bjudas in.

Och själv fick jag en rad intressanta samtal med olika mötesbesökare från Skogås medan jag promenerade hem. Det är på sätt och vis det roligaste med de här mötena.

Äntligen - ny Söderstadion ska byggas!

Det finns somliga gamla byggnader som bör bevaras, och somliga som bör ersättas så snart som möjligt. Söderstadion hör till den senare kategorin. Jag vet att det finns massor av bajenfans som har ett väldigt romantiskt, nostalgiskt förhållningssätt till denna fula betongkloss, men för alla oss andra är det välkommet att Hammarby får en attraktiv arena som tar ca 25.000 åskådare och har alla de bekvämligheter som gör ett besök på arenan trevligt. Jag är därför väldigt glad över det inriktningsbeslut som fattats i kommunstyrelsen i Stockholm idag, som stödjer den idrott som faktiskt finns och har en publik - och jag är väldigt glad att mitt parti till slut också gick på den linjen.

"En kränkning av demokratin"

Jag fick ett brev från Jonas Hellberg (s) i morse.

"Karl,
Av en slump fick jag i morse läsa en text som du skrivit för en tid sedan på din blog om mig. Jag måste säga att jag är förvånad över ditt sätt att använda orden. Du skriver att jag är en "utpräglat smutsig demagog". Orden är starkt förolämpande, vilket säkerligen var meningen. Att smutsig är synonymt med "oren/grisaktig" och demagog med "folkuppviglare" känner du säkert till.

För mig är det ingen skillnad om du fäller sådana förklenande omdömmen i en blog eller i vid ett sammanträde. Offentligheten är densamma. Jag har därför uppmärksammat presidiet om din text.

Jag tycker att det är ovärdigt dig som ledamot av fullmäktige att kalla en annan ledamot av kommunens folkvalda församling för dylikt. Det är i förlängningen en kränkning av demokratin.

En ursäkt vore på sin plats.
Jonas Hellberg"


Jag måste säga att jag är förvånad. Jag har tidigare framfört kritik mot Jonas Hellbergs debatteknik både privat till honom och offentligt i kommunfullmäktige. Jag tror att den som talar offentligt också måste finna sig i att bli kritiserad offentligt. Det är inte alltid roligt att bli recenserad, speciellt inte när man befunnits inte hålla måttet, men det är en del av det offentliga samtalet. Att försöka inskränka den möjligheten är, om något, en kränkning av demokratin.

Men jag ska samtidigt passa på att be Jonas om ursäkt. Vid ett tillfälle sade jag i fullmäktige att hans argumentation borde förpassas till sophögen där den hörde hemma. Även om mitt påstående var sakligt korrekt (Jonas hade kommit med otroligt extrema påståenden om vilket skräckregim på arbetsmarknaden som de borgerliga partierna ville införa) bör man naturligtvis inte uttrycka sig på det sättet i fullmäktige.

12 december 2005

Värdighetsgaranti kontra balanserade styrkort

Vår partimotion om värdighetsgaranti inom äldreomsorgen behandlades i fullmäktige ikväll. Beslutet blev avslag, vilket kändes lite märkligt eftersom bedömningen från förvaltningen i princip verkade vara att motionens intentioner låg i linje med nuvarande inriktning.

Men ännu märkligare var kanske den argumentation som äldreomsorgsnämndens ordförande Marie Fors (s) bjöd på. Istället för värdighetsgarantin talade hon om "balanserade styrkort" som förvaltningens arbetsmetod.

Man baxnar!

En värdighetsgaranti handlar ju til syvende och sidst om att kommunicera kommunens åtagande om att alla äldre i behov av vård och stöd ska få ett värdigt bemötande och den vård och det stöd som de behöver.

Vad kommunicerar "balanserade styrkort"? Oavsett vad dessa "styrkort" egentligen är förmedlar begreppet att kommunen är en opersonlig byråkratisk apparat. Kommer det att göra att folk känner sig tryggare? Knappast. Det är medmänsklighet, värme och ett värdigt bemötande som äldreomsorgen måste utstråla, inte byråkrati. Därför tror jag att det vore bra om Marie Fors ersattes av någon som kan förmedla just detta - och helst då en kristdemokrat!

Tal och tystnad om trängselskatten

Jag valde medvetet att ha en tyst dag i fullmäktige idag. Efter att ha börjat jobba klockan fem på morgonen och knappt ha sovit något är man lite lagom mosig fram på kvällskröken, så jag får vara glad att jag höll mig vaken.

En annan som visserligen inte var tyst men efter ett tag i alla fall slutade svara på frågor var kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Högberg (s) i den avslutande interpellationsdebatten om trängselskatten. Visst, man kan tycka att allt borde vara sagt vid det här laget (någon borde göra en sammanställning av hur många timmar som ägnats åt att debattera trängselskatten i fullmäktige sedan valet 2002!), men att inte svara på direkta frågor påminner väl snarast om förre kommunstyrelseordföranden Jan Hjertssons tämligen arroganta uppträdande.

Samtidigt kan man konstatera att det finns frågor som Ann-Marie Högberg borde ha besvarat. Hon borde ha berättat hur hon tänker agera i KSL (Kommunförbundet Stockholms län) när frågan om folkomröstning om trängselskatten kommer upp igen där rätt snart. Kommer hon att agera för att även huddingeborna ska få göra sina röster hörda eller anser hon att den rätten ska vara förbehållen övriga länsinvånare?

Genom att vara otydlig och inte agera skadar hon våra (dvs kommuninvånarnas) intressen.

Björn Eriksson, AFA och jag

Några timmar efter att jag skrivit mitt förra inlägg om AFA kom jag till jobbet och slog upp tidningen Metro. Där kunde jag konstatera att förre rikspolischefen Björn Eriksson sade i stort sett samma sak om AFA som jag sagt. Trevligt, det är ju alltid roligt att få medhåll från auktoritativa personer, även om jag förmodar att han inte hade läst min blogg.

11 december 2005

AFA - rasisternas bästa vänner

Som vanligt har högerextremistiska demonstrationer lett till upplopp och bråk från extremister på vänsterkanten. Åtta personer greps misstänkta för brott. Närmare 90 personer bussades ut från city.

Jag har ingenting till övers för rasism och främlingsfientlighet. Jag avskyr de högerextrema partierna och deras lögnaktiga propaganda.

Men om Anti-fascistisk Aktion (AFA) verkligen ville motarbeta dem skulle de gå till väga på ett annat sätt. För hur många ser ett skyltfönster sönderslaget av en vänsterextremist och tänker "Bra jobbat! Ner med rasismen!"? Ingen, skulle jag tro.

Istället kommer en del att se på antirasisternas illdåd och tänka: "Högerextremisterna skötte sig faktiskt. Kanske är det de som är normala och motståndarna som är konstiga?"

På så sätt spelar AFA och andra liknande nätverk rasisterna i händerna. Det är viktigt att man tar ifrån AFA stämpeln av "antirasister" och ser dem för vad de är - en aktionsgrupp för politiskt våld som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.

06 december 2005

Tillbaka till Handen

Haninge kommun betalar 1,4 miljoner kronor för att SL ska byta namn på Haninge Centrums pendeltågsstation. Nytt namn blir Handen - dvs samma namn som stationen hade innan Haninge kommun kämpade igenom bytet till Haninge centrum. Det är visserligen bra att stationen får tillbaka sitt historiska (och hela tiden ofta använda) namn - men vilket slöseri med skattebetalarnas pengar det där namnbytet har varit!

03 december 2005

Katastrofkatastrofen

Katastrofkommissionens kritik mot regeringens agerande i samband med tsunamin är inte nådig. Och Göran Persson kommer inte att kunna slippa undan den.

I dagens (dvs fredagens) Svenska Dagbladet finns det några citat värda att lägga på minnet:

Göran Persson: "Ska något huvud rulla så är det mitt. Kritiken skadar mig och den skadar regeringen. Det vore dumt att påstå någonting annat. Det är upp till riksdagen att bestämma hur man ser på förtroendefrågan."

Helt riktigt. Och om inte riksdagen gör sitt jobb och avsätter regeringen så får väl folket ta sitt ansvar den 17 september. Idag har vi en statsminister som pekar med hela handen när det handlar om att tillsätta utredningar, men är fullständigt handlingsförlamad när det verkligen gäller. Så kan det inte få fortsätta.

Och det är nästan så det känns som om Lars Stjernkvist, socialdemokraternas tidigare partisekreterare håller med, när han säger att sossarna "knappast längre (kan) säga att våra ledaregenskaper är partiets starkaste gren och det kommer att påverka oss negativt under valrörelsen."

Sverige behöver en ny regering, en regering med en långsiktig idé om hur man vill att Sverige ska utvecklas, men också med kraft att ta itu med situationer som man aldrig hade kunnat förutse men ändå drabbas av. Som en tsunamikatastrof i Indiska oceanen, till exempel.

Till stöd för Libanon...

Under fredagkvällen var jag på ett seminarium med anledning av den libanesiska självständighetsdagen. Även om jag är väldigt intresserad av de små, konkreta kommunpolitiska besluten så är det roligt att för ett ögonblick höja blicken något, och i och med att jag rest en del i Mellanöstern de senaste åren och känner många med ursprung i regionen blir ett sånt här möte extra intressant.

Även om de syriska trupperna har dragit sig tillbaka är det långt kvar innan Libanon är en fungerande demokrati med ett adekvat valsystem och respekt för mänskliga rättigheter och utan grannstaternas (främst då Syriens) inblandning. Vi i Sverige måste bidra med vår del för att stödja cederrevolutionen och det nya Libanon. Ett viktigt steg vore att öppna Sveriges ambassad i Beirut igen.

Deltog i seminariet gjorde representanter från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och, som ni förstår, Kristdemokraterna. Däremot lyste sossarna och deras allierade med sin frånvaro. Tyvärr. Det vore bra om de tydligt visade - i ord och i handling - att de vill stödja de demokratiska krafterna i Libanon.

02 december 2005

Möten med drevvikenpartister

Onsdag och torsdag kväll hade vi i Allians för Huddinge (dvs Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna) möten i Trångsund (Stortorps bygdegård) och Skogås (Sjötorpsskolan). Även om vi hade tagit upp några olika frågor i den folder vi delat ut, var huvudsyftet med mötena att lyssna på folk, svara på frågor och samtala om det som är viktigt för oss som bor i östra delen av kommunen.

Med den typen av möten följer naturligtvis ett stort mått av oberäknelighet. Man vet aldrig vilka som kommer (om några kommer!) eller vilka frågor som tas upp, och det var väldigt stora skillnader mellan de båda mötena.

Men en sak hade de gemensamt - att det kom en grupp drevvikenpartister till dem. Jag har inget emot att det kommer folk från andra partier till öppna möten man arrangerar. Det hör till att politikskt aktiva är intresserade av hur andra politiker agerar.

Men sedan är det ju frågan hur man agerar när man är på dessa möten. Försöker man ta över dem? Börjar man prata vitt och brett om sitt eget parti? Och jag måste tillstå att jag blev ganska trött på att höra alla meningar som började med ett "Vi i drevvikenpartiet tycker..."

Det ska sägas att det var långt ifrån alla drevvikenpartister som agerade på det sättet, men det räcker med en eller två per möte för att det ska ändra karaktär från samtal till debatt.

Beträffande kommundelning redogjorde alliansens representanter för hur långt vi i alliansen kommit i samtalen just nu. Vi är överens om att det behövs en ny folkomröstning i Skogås, Trångsund och Länna, med ett högre valdeltagande än i den förra, för att visa att det faktiskt finns ett starkt stöd för kommundelning. Vi har ännu inte kommit in riktigt på hur stort valdeltagande som krävs eller hur stor andel av rösterna, men det ska naturligtvis vara fastställt i förväg så att folkomröstningsresultatet får en tydlig tolkning.

Tyvärr slog en del drevvikenpartister bakut vid tanken på en ny folkomröstning. Allan Albiin, partiets grand old man, hävdade bestämt att partiet under inga omständigheter kunde gå med på någonting sådant. Att det tidigare folkomröstningsresultatet år 2007 är hela åtta år gammalt, åtta år då kommundelen har fått väldigt många nya röstberättigade invånare, det tyckte han inte var något problem.

Jag hoppas att partiets nuvarande ledning har en öppnare hållning. Annars är det ju faktiskt så att de motverkar snarare än medverkar till den kommundelning som både de och jag vill se.

30 november 2005

Stockholmståg omvärderat...

En snabb kommentar innan jag rusar till jobbet. Läser om Stockholmståg i Svenska Dagbladet och inser att den information som gavs på SL:s hemsida och hos aftonbladet.se var grovt missvisande. Stockholmståg tänker nämligen inte alls driva både stationerna och trafiken (som facken krävt) och det är just ISS som har fått kontraktet för stationerna.

Eftersom ISS-budet med stor sannolikhet (åtminstone enligt de rykten som är i svang på stationerna) har räknats hem med hjälp av byte av kollektivavtal och kraftigt sänkta löner, finns det anledning att befara just sådana massiva strejker och stora personalavhopp som jag å SL-resenärernas vägar hade hoppats undvika.

Jag vet inte varför SL med sossarna i spetsen alltid väljer den här underentreprenörsmodellen baserad på sänkta löner för arbetarna när de får bestämma. Det var likadant vid förra upphandlingen. Då blev det regimskifte emellan och den nya, borgerliga styrelsen kunde rätta till det fackfientliga beslutet, men den här gången finns det väl ingen återvändo.

Jag återkommer.

29 november 2005

Forza "Partnerskapsfonden"!

Ikväll hade vi ett möte i "visionsgruppen" i Skogås. En av gruppens viktigaste uppgifter är att behandla de ansökningar som kommer in till "partnerskapsfonden" - 100.000 kr av storstadssatsningsmedel avsatta för att användas i samarbetsprojekt mellan olika föreningar och förvaltningar i Skogås.

Nu, precis i slutet av året, börjar ansökningarna droppa in på allvar. Idag behandlade vi ett familjekollo som ska hållas till sommaren, en studieresa till Eindhoven-trakten i Nederländerna för att ungdomarna som driva ungdomscaféet i Skogås ska se hur man jobbar med liknande saker där, samt två olika seminarie-/mötesprojekt om rasism och mångkulturfrågor.

Jag är förstås speciellt entusiastisk över familjekolloidén, som jag uppfattar som ett jättebra exempel på hur vi kan jobba i Skogås för att bli ett riktigt bra område för barnfamiljer.

Men framför allt känner jag att det nu börjar lossna med idéerna. Därför hoppas jag verkligen att det initiativ om en fortsättning för partnerskapsfonden även de kommande åren som vi i demokratiforum (på mitt förslag) tagit får ett positivt svar från kommunen.

Stockholmståg tar över...

SL valde av allt att döma det tryggaste alternativet vid pendeltågsupphandlingen. Samma operatör fick kontrakten både för trafiken och stationerna, och varken Connex (som Seko just nu ju är på krigsstigen mot), Citypendeln (som många i SL:s styrelse uppges tyckt inte ska få någon ny chans), kinesiskägda Destination08 (som många anställda fruktat) eller städbolaget ISS får något kontrakt. Istället blir det Stockholmståg, med SJ som huvudägare. Förmodligen ett alternativ som inte kommer att leda till massiva strejker eller stora avhopp från personalen. Under förutsättning att vi får behålla de goda villkor vi haft under Citypendeln, förstås.

Sedan är det en annan sak att det kommer att vara problem i tågtrafiken även med en ny operatör. Det stora problemet kommer fortfarande att vara själva järnvägarna, och dem tar Banverket hand om (eller borde i alla fall Banverket ta hand om!!!). Och X1-tågen blir ju inte direkt nyare med åren, även om man nu åtminstone kör med ett par tågsätt av den nya typen. Nej, problemen i tågtrafiken kommer av allt att döma kvarstå ännu några år. Men det är ju skönt om SL:s upphandlingsbeslut inte ytterligare bidrar till kaoset.

Och ur högtalarna strömmar The Primitives klassiska låt "Crash"...

Kloka kommentarer från PJ Anders Linder

Läs gärna PJ Anders Linders kloka kommentarer beträffande Högsta Domstolens friande dom mot Åke Green: http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_7772005.asp. Överensstämmer väl med min egen syn på saken.

28 november 2005

Handel i Flemingsberg och bibliotek i IT-eran

Inga kioskvältarfrågor i kommunstyrelsen i kväll. Kommunens nya handelspolicy var väl det stora debattämnet. Men även om den hade sina blinda fläckar (handelsområdet i korsningen Huddingevägen/Ågestavägen, som känns som ett "Lilla Amerika", förbigås med total tystnad), oklarheter och problem så var det inte speciellt upphetsande. Att sossarna inte vill tillåta byggandet av ett nytt centrum i Flemingsberg medan vi andra vill det är ju ingen nyhet direkt.

Och att majoriteten vill höja en del förseningsavgifter på biblioteken medan folkpartiet vill höja dem ännu mer kommer förmodligen inte att vara huvudnyhet på Aktuellt...

Kanske var min viktigaste insats för kvällen när jag i ett privat samtal i en paus påpekade för Emil Högberg (s), kultur- och fritidsnämndens ordförande, att man borde kunna lösa det där med påminnelser om försenade böcker på ett bra mycket smidigare sätt. Idag använder man visst samma system som när jag var barn - några dagar efter att boken skulle vara återlämnad skickar man ut en påminnelse med snigelpost. Och för 25 år sedan var det väl det bästa man kunde göra - men idag, när varje unge har både e-post och mobiltelefon, känns det rätt antikt. Skicka ut ett automatiskt e-mejl natten till den dag som boken ska vara återlämnad, så skulle massor av människor komma ihåg att lämna igen böckerna i tid. Eller skicka ett SMS. Samma sak om en beställd bok kommit in. På så sätt kan man spara massor av tid och pengar.

27 november 2005

Blandade kommentarer om de senaste veckorna...

Så är jag till sist tillbaka framför datorn igen. Förra veckan var jag bortrest och den här veckan - tja, när vädret är sånt här orkar man inte göra ett dugg mer än absolut nödvändigt (dvs äta, sova, gå till jobbet och, när plikten så kräver, till sammanträden och andra sammankomster).

Och så läser man tidningen, förstås. Jag har noterat att villainbrotten har fått fart på polisen, som faktiskt börjat besöka de bestulna för att leta teknisk bevisning. Inte en dag för tidigt.

Länspolischefen Carin Götblad har fört fram idén att starta cirka ett dussin nya "närpolisstationer" i problemutsatta områden. Tyvärr ska de inte fungera som riktiga polisstationer, utan bara som baser för samhällskontakter och brottsförebyggande arbete, men det är i alla fall bättre än inget - så vi borde se till att få hit en till Skogås. För får vi inte några närpoliser i samband med det här projektet kommer det att bli ännu svårare att få dem senare.

Noterar också att Huddinge pekas ut som den av kranskommunerna som har störst problem att uppfylla barnomsorgsgarantin. Orsaken är att befolkningsstatistiken slagit fel. Märkligt nog är Erling Karlsson (s) och sossarna inte alls lika upprörda nu som när precis samma sak hände då de var i opposition...

Och Systembolaget har startat en internationell kampanj för att försvara det svenska alkoholmonopolet ur folkhälsosynpunkt. Varvid nyktra betraktare som Financial Times kliat sig i huvudet och undrat över hur detta folkhälsoperspektiv går ihop med att Systembolagets ägare svenska staten låter sitt likaledes helägda bolag Vin & Sprit med alla upptänkliga knep pracka på folk över hela världen svensk starksprit. Dubbelmoralen är uppenbar, och Financial Times kommer, enligt svenska media, till samma lösning som jag själv gjort: Svenska staten borde så snart som möjligt sälja Vin & Sprit. En börsnotering är kanske det lämpligaste.

Nå, naturligtvis har det stått en hel del annat intressant också, men det där var ett litet axplock ur huvudet.

15 november 2005

Gör som Pelle Svensson, Ann-Marie!

Svenska Dagbladet berättar idag på ledarplats om Pelle Svensson, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Haninge. Pelle vill att även kranskommunerna ska folkomrösta om trängselskatteförsöket i Stockholm.

Jag önskar att Ann-Marie Högberg i Huddinge lika klart deklarerade samma sak. Visst, jag har hört hennes argument mot en folkomröstning - att både staten (dvs Göran Persson) och Stockholms stad (dvs Annika Billström) gjort klart att de inte bryr sig ett skvatt om vad vi i Huddinge eller andra kranskommuner tycker.

Men om vi har tur kommer varken Göran eller Annika att sitta kvar vid makten efter valet. Och i så fall kommer även våra röster att räknas.

Krafttag krävs mot villainbrotten

En inbrottsvåg har den senaste tiden svept fram i Stortorp i Trångsund, och kanske även i andra delar av östra kommundelen.

Jag förstår att folk tycker att det räcker nu och om en och annan villaägare börjar närma sig vigilantstadiet.

Vi betalar världens högsta skatter. Ändå kan staten inte ens fullgöra sin mest grundläggande uppgift, att skapa trygghet och skipa rättvisa.

Så här kan det inte få fortsätta. Vi måste göra allt för att vända utvecklingen.

Lokalt i kommunen kan det handla om väktarinsatser och förbättrat stöd till olika former av grannsamverkan mot brott – samt förstås ständiga uppvaktningar till regeringen och polisledningen, så att de förstår allvaret i situationen.

Det här är ju inte första gången Skogås/Trångsund drabbas. Jag förstår att folk är oroliga och tycker att Thomas Bodström och (s)-regeringen har övergett oss.

I det större perspektivet behöver vi dels få tillbaka närpolisen till Skogås, dels få en poliskår och ett domstolsväsende som har tid och resurser att ta hand om egendomsbrott. Idag blir ärendena alltför ofta bara liggande. Villainbrott är inte och får inte bli bara en fråga för försäkringsbolag och larmföretag. De måste också finnas högt på rättssamhällets dagordning.

Medborgarna måste få uppleva att någon tar itu med problemen. Och det skulle vara bra om tjuvarna också upplevde det...

10 november 2005

"Dement har väntat ett år på att flytta"

Sug på den rubriken. Den är hämtad ur veckans Mitt i Huddinge. Och innehållet är precis lika upprörande som rubriken antyder.

De järnhårda besparingarna inom äldreomsorgen har gett effekter. Visst har man lyckats hålla budgeten bättre - och det är bra! - men samtidigt har de allra svagaste i samhället kommit i kläm.

I Allians för Huddinges gemensamma budgetförslag för 2006 satsade vi betydligt mer på äldreomsorgen än vad majoriteten gjorde. Jag kommer ihåg att redan i de diskussionerna, för ett halvår sedan, beskrevs situationen inom demensvården som akut.

Det är skrämmande att de styrande ännu inte lyckats lösa situationen ens för dem som köade redan då.

Jag kan vara kritisk mot bristen på framförhållning när det gäller förskoleplatser, där det också är oacceptabla köer i dag - 200 barn som står utan plats om någon månad. Men när det gäller vården av svårt sjuka äldre är det förstås så mycket värre.

Skärpning!

Markarydsbostäder får kritik

Läser i senaste Mitt i Huddinge om situationen på Bäckgårdsvägen i Vårby gård, där Markarydsbostäders hyresgäster uppges vara väldigt missnöjda med hur underhållet sköts, medan Huge får beröm.

Berömmet för Huge känns väldigt bra (säger jag som styrelseledamot i bolaget) för det har ju inte alltid varit så att bolaget betraktats som ett föredöme. Men jag har också uppfattat det som att man har ryckt upp sig väldigt mycket de senaste åren. Hyresgäster i Skogås har satt det i samband med Tomtbergas köp av Huge, men det är naturligtvis i första hand fråga om bolagets ledning och personal.

Och det är inte som Markarydsbostäder områdeschef säger: "Kommunen kan lägga miljontals kronor på exempelvis upprustning av gårdarna. Fattas det pengar för bolaget är det bara att gå till politikerna. Den möjligheten har inte ett privat bolag."

Huge är ett självständigt bolag. Vår bostadshyresgäster täcker sina egna kostnader. Verksamheten genererar kanske inte de marginaler man kunde önska - trots Hyresgästföreningens hävdande av motsatsen - men den går med vinst. Som långsiktig hyresvärd måste man se till att sköta sitt bestånd och utemiljön runt det. En dag kommer haussen på bostadsmarknaden att ta slut - ja, det har den kanske redan - och då kommer det återigen att finnas tomma lägenheter i stockholmsområdet. Den dagen gäller det att ha ett gott rykte och attraktiva bostäder, annars riskerar man att vara den som står där med lägre hyresintäkter.

Om inte Markarydsbostäder bryr sig om Vårby så borde de i alla fall bry sig om sina framtida hyresintäkter. Nöjda hyresgäster lönar sig.

Debattklimatet i fullmäktige

I Svenska Dagbladet idag talas om det hårda debattklimatet i Stockholms stadsfullmäktige. Mycket av det som sägs skulle förmodligen lika gärna kunna sägas om fullmäktige i Huddinge - eftersom jag aldrig lyssnat på fullmäktige i Stockholm kan jag inte säga säkert.

Jag hör själv till dem som emellanåt tacklar ganska hårt i debatten, inget snack om det. Vid senaste fullmäktige blev jag till och med avbruten av fullmäktiges ordförande Bo Beckman (s) när jag under debatten om krav på kollektivavtal för kommunens leverantörer kallade socialdemokratin "betalda drängar".

Även om det naturligtvis är ett långt mycket större problem att socialdemokratin tar emot pengar från olika håll för att föra en viss politik - och det är minsann inga småslantar det handlar om! - kan jag förstå om presidiet vill ha en viss nivå på debatten. I det här fallet har dock även flera socialdemokrater efteråt kommenterat ingripandet.

Tyvärr är det bara mot borgerliga debattörer ordföranden ingriper. Strax före mig hade Jonas Hellberg (s) - LO-anställd talskrivare och en utpräglat smutsig demagog - orerat utan ett ord i kommentar från fullmäktiges ordförande. Jag kan faktiskt inte påminna mig att Jonas någonsin ifrågasatts av hr Beckman, och det har funnits många tillfällen till det.

Ett liknande fenomen uppstod lite senare i en debatt om Jonathan Björnidens (fp) motion om kvalitetsgarantier (eller tjänstegarantier, som vi kristdemokrater oftast kallar dem). Där ville hr Beckman inte tillåta oppositionens (fp+kd) förslag till beslut, trots att vi följde precis samma principer som man brukar göra i fullmäktige och olika nämnder. Först efter att Tomas Hansson (kd) varit uppe och debatterat i formfrågan gav han med sig - genom att besluta vad vårt yrkande skulle bli.

En förutsättning för att ordföranden med någon auktoritet ska kunna hävda olika regler i fullmäktige är naturligtvis att han/hon uppfattas som oväldig, någon som står ovanför den politiska debatten från talarstolen. När det kan uppfattas som att ordföranden obstruerar eller gynnar sitt eget parti genom sitt agerande kommer det knappast att leda till ett mindre polemiserat debattklimat.

08 november 2005

Kollektivavtal, småföretag & lagens långa arm

För några timmar sedan fattade kommunfullmäktige beslut om att kräva svenskt kollektivavtal av alla entreprenörer. Syftet var förstås att hålla utlänningar borta från svenska jobb, att undvika att företag liknande det lettiska som skulle bygga en skola i Vaxholm får uppdrag i Huddinge kommun.

Problemen med kravet på kollektivavtal är förstås många. Ett är att alla enpersonföretag och alla företag där alla anställda tillhör familjen stängs ute. De får helt enkelt inte sluta kollektivavtal.

Sossarna försökte komma undan den problematiken genom att lägga till att regeln endast skulle gälla "där det finns skäl". Men jag är säker på att det är många utländska företag som inte skulle tycka att det fanns skäl att ställa dessa krav på dem. Och en opartisk domstol skulle med all sannolikhet komma till samma slutsats.

Nu var det för all del så att förslaget redan innan detta tillägg vilade på lösan grund juridiskt sett. Men tillägget gjorde det ännu mindre troligt att reglerna skulle hålla för domstolsgranskning. Resultatet blir att vi riskerar att behöva betala skadestånd till företag som missgynnas av tillämpningen av den nya regeln.

Gärna kollektivavtal eller motsvarande - men kommunens regler ska stämma med gällande nationell och europeisk lag. Och uppmuntra till småföretagande, inte motarbeta företagarna.

(Tyvärr valde Rodney Engman, sosse, fullmäktigeledamot och småföretagare, att utebli denna dag när hennes röst som bäst hade behövts. Det var synd, för jag har svårt att tro att hon skulle dela partiets inställning i den här frågan.)

07 november 2005

Vi motionerar mera

Timmen är visserligen sen och jag ska upp redan före halv fem i morgon bitti, men jag har ganska nyss kommit hem från kommunfullmäktige och behöver varva ner lite innan det blir dags att sova. Så jag kan ju lika gärna blogga som att göra någonting annat.

Idag lade vi kristdemokrater inte mindre än tre motioner, dels den jag tidigare (24 oktober) nämnt om infartsparkering i Trångsund, dels en om rätt till äldreboende för alla som fyllt 85 år samt en om att man ska ändra försörjningsstödsreglerna med anledning av höjningen av barnbidraget. Beträffande den sistnämnda så är det ju idag så märkligt att en höjning kommer alla till del, utom de mest utsatta familjerna, de som idag är beroende av socialbidrag. Detta borde på ett eller annat sätt förändras.

Flitens lampa har således lyst över lokalavdelningens kansli. I två av fallen (infartsparkering och försörjningsstöd) vore det önskvärt om en snabbehandling kunde ske, medan den tredje med nuvarande ordinarie handläggningstider förmodligen inte kommer upp på fullmäktiges bord förrän om drygt ett år.

Men då kan vi å andra sidan hoppas på att utsikterna för bifall är väsentligt större. Speciellt om vi har ordförandeposten i äldreomsorgsnämnden.

03 november 2005

Har han varit utomlands?

Apropå problemen i Stockholms kollektivtrafik och det anstormande trängselskatteförsöket ställs alla ledamöter i SLs styrelse mot väggen i dagens Metro. Kommer SL att klara situationen?

Det finns naturligtvis massor man kan säga om svaren, men det som chockar mig mest är ett uttalande från socialdemokraten Staffan Holmberg: "Vi har ändå en av världens bästa kollektivtrafik."

Är det då Hongkong han jämför med? Där har tunnelbanan 99,7 procents punktlighet.

Eller kanske Moskva? Där finns det tavlor vid spåren där tiden till nästa tåg i respektive riktning räknas ner - och det dröjer nästan aldrig mer än tre minuter innan nästa kommer!

Eller kanske någon av alla de hundratals europeiska städer där befolkningen faktiskt känner sig trygga i förvissningen att det på utsatt tid kommer att komma ett tåg, en buss eller en spårvagn som tar dem till den utlovade destinationen?

Eller är det kanske så att han helt enkelt aldrig har varit utomlands?

Jag drar mig till minnes hur Nordkoreas regim i sin propaganda hanterat det senaste decenniets regelbundet återkommande hungersnöder. Man har medgett att, visst, det är ont om mat - men påstått att det är hungersnöd över hela världen och alla andra länder har drabbats ännu värre.

Sorry, Staffan, det där funkar inte med oss stockholmare. Vi kan nämligen resa och se själva, och konstatera att decennier av självgod kortsiktighet gett oss en kollektivtrafik näst intill på tredjevärldennivå.

Vi behöver politiker som vågar se situationens allvar - och klarar av att se till att det blir en radikal förbättring.

01 november 2005

"I ett solidariskt Stockholm..."

"I ett solidariskt Stockholm går pendeltågen i tid", proklamerade Vänsterpartiet i en affischkampanj för ungefär fyra år sedan.

Alla vi som har upplevt de senaste veckornas smått absurda pendeltågselände kan konstatera att solidariteten i Stockholm verkar ha minskat ytterligare under de tre år som vänsterkartellen har styrt...

"Kollektivtrafiken i länet faller ihop"...

...är den dramatiska rubriken till en artikel om SLs styrelseledamöters oro över SLs utveckling. För att citera att Gertrud Brorsson (mp): "Vi kan inte vänta längre. Stockholms kollektivtrafik faller sönder."

Hon anser också att orsaken är politisk oenighet, panikartade åtgärder och brist på långsiktig planering av båda partiblocken.

Det kan jag hålla med om. Jag beskrev igår den nuvarande majoritetens förvirrade hattande med taxorna, samt dess uppenbara ointresse av att hitta breda samförståndslösningar i viktiga framtidsfrågor angående taxan.

Man kan konstatera samma sak beträffande alla de investeringar som skulle behövas för att trafiken ska komma upp i en anständig kvalitetsnivå. Nu ryktas det att pendeltågstunneln under Gamla Stan kommer att bli försenad på grund av att regeringen inte avsatt tillräckligt med pengar. Och den som redan är 25 år försenad jämfört med när den borde ha byggts...

Kortsiktighet och ansvarslöshet har alltför länge dominerat i såväl Rosenbad, riksdagshus och landstingshus.

En som inte delar Gertrud Brorssons med flera åsikt är trafiklandstingsrådet Anna Kettner (s). "Vi är på väg ur krisen", säger hon och är nöjd med att cirka 10 % av all trafik är mer än tre minuter försenad.

31 oktober 2005

Tankar om SLs nya taxesystem

Tvärtemot bloggandets grundprincip har jag under några dagar låtit bli att kommentera förra veckans stora nyhet, nämligen vänsterkartellens förslag till nytt taxesystem för SL.

Först kan man konstatera att den nuvarande vänstermajoriteten knappast verkar veta vad den vill. Under en och samma mandatperiod har man först strukit extrakupongen för långa resor (vilket jag tycker var ett klokt beslut). Sedan chockhöjde man priset på kontantkuponger med 50 % (från 10 till 15 kr), vilket innebar att man trots den strukna extrakupongen höjde det verkliga priset på längre resor från 50 kr till 60 kr (Skogås - Stockholm) eller 60 kr till 75 kr (Västerhaninge - Stockholm). Därefter strök man en kupong för en stationsresor över zongräns, eftersom man tyckte att 45 kr var för mycket för en kort resa, dock utan att lösa problemet att exakt samma resa nu kostade olika mycket beroende på antal stopp.

Och så nu - då man enligt den sparsamma information som släppts kommer att stryka zonsystemet helt och sänka priset för alla enkelresor till 20 kr.

Med tanke på hur vilsen majoriteten är, hur stort och långsiktigt viktigt beslutet är (förmodligen det största taxebeslutet under min 35-åriga livstid), hur liten majoritet man har (ett mandat, som förmodligen inte skulle ha varit något mandat alls om det inte hade varit för att valkretssystemet missgynnar små partier) och hur kort tid det är kvar på mandatperioden hade jag tyckt att det hade varit rimligt att beslutet fattats på något annat sätt. Man borde ha försökt hitta en blocköverskridande lösning på en sådan viktig framtidsfråga. Istället slänger man upp det som en stor överraskning i sitt budgetförslag... Smått absurt, men dessvärre verkar landstinget i Stockholm dra till sig politiker med autokratiska tendenser.

Nå, till själva beslutet. Det material som jag har tagit del av i tidningar och på landstingets hemsida är minst sagt knapphändigt. Där nämns höjningen av åldersgränsen för barn och ungdomar till 20 år (vilket jag applåderar; föräldrar har inte mer pengar till barnens terminskort bara för att de fyllt 18 år - snarare tvärtom), och så att man ska "överge det gammalmodiga zonsystemet" och införa en enhetstaxa på 20 kr för vuxna och 10 kr för barn och pensionärer.

Men vad innebär detta? Kommer rabattkupongerna att försvinna? Om de försvinner, försvinner samtidigt en stor del av vinsten för resenärerna. Idag kostar längsta resan med en tioremsa 40 kr och en enzonsresa 16 kr. Eller ska man plötsligt få åka tio resor för 80 kronor?

Och hur blir det vid omstigningar? I många av de storstäder där man har en låg enhetstaxa liknande den vänstern nu vill införa, gäller biljetten bara till resans slut, så när man vill byta buss eller lämnar tunnelbanesystemet behöver man en ny biljett. (Jag kan även notera att någon typ av zonsystem inte är så gammaldags att det inte finns i väldigt många av Europas storstäder, åtminstone när man ska ut på längre resor i omgivningarna, motsvarigheter till en resa till Sigtuna, Nynäshamn eller, för den delen, Trångsund.)

Alla de här frågorna ställer resenärerna till mig. Och jag får som vanligt slå ut med händerna, skaka på huvudet och sucka att det vete gudarna vad landstingspolitikerna hittar på...

Fast jag misstänker att det här systemet kommer att förenkla när man ska installera det nya biljettsystemet. Kanske är det problemen med zonerna som gjort att det blivit försenat? Men utan zoner förmodar jag att det kommer att bli lättare att rationalisera bort oss spärrvakter, f'låt, stationsvärdar.

24 oktober 2005

Bygg infartsparkeringen nu!

Idag lade Tomas Hansson och jag en motion om en ny infartsparkering i Trångsund. Bakgrunden är att den gamla dels inte räcker till, dels beräknas bebyggas med bostäder om ett par år när nya detaljplanen för området väster om järnvägen är klar. I samband med att man bebygger detta område (kv Sändaren) har kommunen beslutat sig för att bygga en infartsparkering på fastigheten Brädet 1, där Trångsunds kommundelsförvaltning tidigare hade sitt kontor i några baracker.

Vi förstår inte varför man ska vänta tills kvarteret Sändaren bebyggs med att bygga den nya infartsparkeringen på Brädet 1. Om ett par månader införs trängselskatterna i Stockholms innerstad. För att folk ska kunna övertygas om att åka kommunalt istället - en förutsättning för att trängselskatten ska bli någonting annat än ännu ett sätt för socialdemokraterna att mjölka stockholmarna på pengar - behövs det smidiga lösningar för dem som idag tar bilen. Infartsparkeringar är ett sådant område. Bygg på Brädet 1 - NU!

Man borde dessutom titta på möjligheten att bygga parkeringsdäck, så att man får in nästan dubbelt så många bilar. Och så borde man försöka få del av de statliga trängselskattepengarna.

Jag tror att vi lyckades bidra till att få fart på frågan på dagens kommunstyrelsemöte. Förhoppningsvis händer det någonting snart nu.

Facklig-politisk samverkan

På kommunstyrelsens sammanträde idag klubbades en komplettering av kommunens upphandlinsgregler igenom. Kompletteringen innebär att inga företag som saknar svenskt kollektivavtal ska kunna komma ifråga vid kommunala upphandlingar av tjänster.

Socialdemokraterna får varje år stora ekonomiska bidrag från LO och de olika LO-förbunden. Ännu större är de indirekta och personella stöden till sossarna.

Men en förutsättning för bidragen är naturligtvis att socialdemokraterna levererar. Inte minst ekonomiskt.

Därför har svensk fackföreningsrörelse (och inte minst dess pampar) idag väldigt gynnsamma villkor. En del i detta är att de svenska kollektivavtalen innebär pengar till organisationerna - pengar som egentligen tas ur arbetarnas löneutrymme.

Genom att pressa fram svenska kollektivavtal - inte bara löner i nivå med svenska kollektivavtal - försäkrar man sig om att LO-facken även fortsättningsvis ska ha gott om stålar. Låt letter och polacker betala till svenska fack som ser som en huvuduppgift att motarbeta dem! Stålar som sedan kan användas i nästa valkampanj.

Matematiken är ganska enkel. Plus för sossepolitruker och LO-ombudsmän. Minus för nästan alla andra.

19 oktober 2005

"Utan svartmålning och smutskastning"

Läser en kort intervju med Tomas Rudin (s) i Svenska Dagbladet, med anledning av att sossarna publicerat en tidning kallad "(S)pressen". Tomas Rudin beskriver tidningen som en "vänlig tidning utan svartmålning och smutskastning". I tidningen liknas familjen Reinfeldt vid en maffiafamilj som håller Täby i ett järngrepp.

Man undrar vad sossarna säger när de svartmålar och smutskastar....

14 oktober 2005

Ännu ett besök hos Safins spel

När jag sent på eftermiddagen kom hem från dagens partifullmäktige fann jag - som vanligt, frestas jag säga - istället för kommunstyrelsehandlingarna en liten lapp om att det fanns ett stort brev att hämta på Safins spel i Skogås centrum.

Den här gången hade kommunens vaktmästeri gjort allting rätt. KS-handlingarna var uppdelade i två nätta kuvert som utan vidare skulle gå in i mitt brevinkast och varje annat brevinkast i kommunen.

Posten har under det senaste decenniet ägnat sig åt att renodla sin verksamhet. Borta är Torget.se, PostGirot, Svensk Kassaservice och mycket annat. Men att dela ut posten måste väl ändå räknas som en kärnverksamhet? Nu kör de den bara från Huddinge till Skogås C - och för det har de mage att ta 78 kronor och 40 öre i betalt. Ja, du läste rätt. 78 kronor och 40 öre.

Om inte Posten skärper upp sin service finns det all anledning att börja fundera över alternativa lösningar.

13 oktober 2005

Trafikmöte i Trångsund

Besökte demokratiforums möte i Trångsund ikväll. Nej, jag ska inte göra det till någon vana, men den här gången handlade det om kollektivtrafik och det är som bekant - och av förklarliga skäl - ett av mina favoritämnen. Kvällens gäst var Christina Lyngå, ordförande i SL:s södra regionstyrelse och socialdemokrat - kommunens demokratiforum är nämligen först och främst ett forum där ledande socialdemokrater ska kunna åka runt och visa upp sig. Problemet för Christina (och oss mötesbesökare) var att den styrelse hon leder är en ganska tandlös skapelse. De avgörande besluten fattas någon annanstans - hos entreprenörerna, hos SL-tjänstemännen, hos koncernledningen, you name it.

Dessvärre är det symptomatiskt för landstingets nuvarande organisation. Sällan har så många arvoderade politiker beslutat om så lite. Det skulle vara bättre om mer pengar istället kunde användas till landstingets kärnuppdrag, vård och trafik.

11 oktober 2005

Ny ägare i Vårby gård

Den mest intressanta Huddinge-nyheten idag var kanske att fastighetsbolaget Kungsleden köper Realia, som bland annat äger Vårby gårds centrum och ett antal hyresfastigheter i Vårby gård (som ursprungligen ägdes av allmännyttan i Stockholms stad).

Att Vårby gård behöver en satsning och en upprustning är ingen hemlighet. Att fastighetsbolagen i området är en viktig del i detta upprustningsarbete är inte heller någon hemlighet.

Jag har mycket stor respekt för Kungsleden som fastighetsförvaltare. De har en lång erfarenhet av att utveckla kontorsfastigheter och har de senaste åren blivit en stor aktör inom lokaler för vård och skola.

Bostäder och förortscentrum ligger däremot utanför deras normala verksamhetsområde, och jag har inte fått några indikationer om någon förändring beträffande detta. Det finns därför all anledning att tro att fastighetsbestånden i Vårby gård snart är till salu igen.

Om jag vore kommunstyrelsens ordförande skulle jag ringa upp Kungsledens vd och bjuda in honom till kommunen, så att man kunde ha ett ordentligt samtal om framtiden för Vårby gård. Området behöver motiverade, långsiktiga fastighetsägare som kan hjälpa till att vända de senaste årens negativa spiral.

Dagens krokben

Kommunfullmäktige idag. Tyckte inte att dagordningen såg så märkvärdig ut innan mötet, men vi blev ändå tvungna att bordlägga sex, sju motioner på slutet, eftersom klockan redan var över tio när vi kommit så långt. Det som framför allt tog tid var debatten runt en motion om mobbning. Daniel Dronjak-Nordkvist (m) hade krävt att det skulle finnas en kommunövergripande handlingsplan mot mobbning, och att skolornas arbete skulle grunda sig på vetenskaplig forskning - som kunnat visa att visa metoder fungerar och andra faktiskt inte gör det.

Det är någonting märkligt över en debatt där alla är rörande överens om nästan allt. Man tänker att om de här personerna sätter sig ner vid ett bord och diskuterar igenom saken skulle de nog komma fram till en bra lösning som alla kan känna sig nöjda med - och som kommer att åstadkomma resultat. Istället stred socialdemokraterna och deras kumpaner emot in i det sista och vann till slut en votering (med röstsiffrorna 31-30) om att det inte skulle finnas någon kommunövergripande handlingsplan... Bra jobbat!

Genom politiken har vi möjlighet att åstadkomma resultat, men alltför ofta lägger det politiska spelet krokben för oss.

05 oktober 2005

"Politiker blir fulla för skattepengar"

Nyss hemkommen från en semester i Florida läser jag förra veckans Mitt i Huddinge. Där är vår reservation mot kommunens liberala alkoholregler en stor nyhet. Vårt kommunalråd Tomas Hansson får försvara det och berättar att han själv sett politiker som druckit för mycket på fester. Håkan Apelkrona (mp), som varit en ledande politiker i kommunen i en herrans massa år, sitter på fler förtroendeuppdrag än de flesta (bland annat sitter vi bägge i Huge Fastigheters styrelse) och förmodligen gått på väldigt många kommunala tillställningar säger att han "då aldrig sett någon bli onykter".

Det finns här några möjligheter. Kanske är Håkan felciterad, eller så är han blind, eller så blåljuger han. Blind är han inte. Om han är felciterad lär vi få se det i denna veckas Mitt i Huddinge. I annat fall kan vi konstatera att han ljuger, eller kanske inte är så duktig på att upptäcka vilka andra som är onyktra när han fått sig några glas innanför västen. (Men, nej, det är inte Håkan som har utmärkt sig på de av Huges middagar som jag varit på.)

19 september 2005

De osynliga kommundelarna

I helgen hade Huddinge kommun en reklambilaga i Svenska Dagbladet. Jag har läst den från pärm till pärm (16 tabloidsidor) och kan konstatera att Skogås, Trångsund, Länna och allt annat som minner om att Huddinge kommun inte slutar ungefär i Balingsnäs märks endast genom sin frånvaro. Skogås nämns i förbigående som ett område där det byggs bostäder, Länna handelsområde nämns på samma sätt som i en uppräkning över områden där man kan köpa saker. I övrigt handlar allt om de centrala och västra delarna av kommunen.

Det är allt. Skulle de överhuvudtaget notera ifall vi blev en egen kommun? Det skulle i alla fall inte påverka kommunens marknadsföring. Bortsett från att budgeten skulle behöva minska en del. För man får väl räkna med att vi i öster stått för cirka 25% av kostnaden även om vi fått cirka 0,01% av utrymmet.

17 september 2005

Vi tar fajten!

Idag kickstartade Kristdemokraternas höstkampanj med ett stort möte på Folkets Hus i Stockholm. Temat är "Vi tar fajten!" och även om jag tycker mig minnas att ungefär samma slogan användes av Kommunal häromåret, är det helt klart så att det finns mycket i vårt samhälle som det är värt att kämpa för - och en hel del som det är värt att kämpa emot.

Både Göran Hägglund och Maria Larsson höll entusiasmerande tal, som i stor utsträckning fokuserade på saker i den socialdemokratiska staten som måste åtgärdas, människor som lämnats efter eller hållits tillbaka.

Men det kändes även viktigt att höra Bengt Germundsson, kommunalråd i Markaryd, och Anders Andersson, landstingsråd i Kalmar läns landsting, som kan visa på vilka verkliga förändringar som genomförts sedan Kristdemokraterna fick makten.

Förhoppningsvis kommer det här spridas från kommun till kommun och landsting till landsting. Jag tror att vi skulle ha ett bättre landsting om det vore Stig Nyman som stod i spetsen och en bättre kommun ifall Tomas Hansson var kommunstyrelsen ordförande. Även om jag inte är naiv nog att tro att vi kommer att vara där efter valet.

(Däremot tror jag på borgerligt styre såväl i kommun som landsting efter valet, med ett starkt kristdemokratiskt inflytande.)

16 september 2005

Självmål för Assyriska

Läser en insändare av Assyriska riksförbundets ordförande Simon Barmano i dagens Svenska Dagbladet. Ämnet är naturligtvis bråken i Ronna häromkvällen, och hr Barmano är mycket kritisk till polisens agerande.

Det kan vara så att polisen överreagerade. Det kan också vara så att de mötte en väldigt hotfull grupp människor och reagerade på ett rimligt sätt utifrån situationen. Jag vet inte, jag var inte där.

Men när Barmano beskriver vad som föregick bråket gör han ett ordentligt självmål. "Ett gäng tonårspojkars frustration över en obesvarad flört?" Hallå? I vilket land, i vilken kultur, flörtar man genom att skrika "hora" till kvinnor? Ingen jag känner till. Om någon tonåring i min bekantskapskrets skulle försöka sig på samma sak skulle vi först vara fullständigt chockade och sedan ge honom en utskällning som han sent skulle glömma. Barmano och hans landsmän måste ta ansvar för vad deras ungdomar gör och försöka ändra deras attityder och beteenden.

Och visst är det bra att Barmano och Assyriska riksförbundet fördömer beskjutningen av polishuset, men om det ska bli mer en tomma ord måste de samarbeta med polisen så att förövarna grips. Gissningsvis finns det en hel del assyrier i Södertälje som vet vem eller vilka som ligger bakom dådet, men än så länge verkar ingen ha gripits, vilket tyder på att de väljer att skydda våldsmännen istället för att samarbeta med samhället.

Om Assyriska riksförbundet vill bli accepterat som en seriös samarbetspartner måste de börja agera på ett ansvarsfullt sätt. Inga fler självmål, tack!

15 september 2005

Tunnlar bara för de rika?

"Tunnlar bara för de rika" var rubriken för en intressant debattartikel av Ann-Margrethe Livh och Klas Rönnbäck (v) i Svenska Dagbladet idag. Tesen i artikeln är att man vid nya vägbyggen väljer tunnlar i områden som bebos av rika etniska svenskar, medan man väljer att bygga vägar i marknivå i fattigare områden.

De exempel som tas är framför allt Norra Länken, Södra Länken, Österleden (vars eventuella byggande det ju knappt får knystas om, men här ses som ett faktum) och Förbifart Stockholm kontra E18 förbi Tensta och Rinkeby, Södertörnsleden förbi Flemingsberg samt Huddingevägen mellan Vårsta och Flemingsberg.

Jag tror faktiskt, som artikelförfattarna, att de boendes ekonomiska och sociala status påverkar samhällsplaneringen. Let's face it, det är betydligt enklare att tysta dem som redan står utanför samhället än en välutbildad och självmedveten övre medelklass med goda samhällskontakter och ekonomiska resurser. Överklaganden är rutin när det gäller samhällsbyggnadsfrågor - men ju högre social status ett område har, desto fler blir de.

Men jag kan också se att det är en väldigt vinklad beskrivning av verkligheten de ger i artikeln. Man har valt att bortse från allt som ger bilden andra nyanser.

Vad skiljer Norra Länken, Södra Länken och Österleden från övriga projekt som nämns? De byggs/planeras byggas i innerstaden eller närförort, där marken är och förblir mer ekonomiskt värdefull. Att inte utnyttja den till fullo vore en form av slöseri.

Vad skiljer Ekerö-delen av Förbifart Stockholm från alla de andra projekten? Den planeras dras igenom en kommun som egentligen inte alls vill ha någon väg, en kommun där man motsatt sig alla förbättringsidéer och förefaller tycka att dåliga förbindelser med övriga Stockholm är en tillgång. Stockholms stad vill liksom Huddinge och Botkyrka verkligen att sina olika vägprojekt i ytterstaden blir av, och har därför en betydligt sämre förhandlingsposition.

Varför nämns bara Vårsta-Flemingsberg på väg 226? Varför inte konstatera att samma sak gäller genom det välmående villasamhället Stuvsta?

Varför nämns bara Flemingsberg på Södertörnsleden? Inte ett ord om Vårby, där väl Södertörnsleden och Masmolänken åtminstone delvis planeras gå i tunnel, om jag inte alldeles missminner mig.

Så även om jag inser problemet med den klassmässiga ojämlikheten i samhällsdebatten, inte minst i samhällsplaneringsfrågor, så tvingas man konstatera att vänsterpartisterna har visat en retuscherad bild av situationen i sin alarmrapport.

Grattis Katharina!

Idag hade Katharina Wallenborg, Drevvikenpartiets gruppledare, öppet hus för att fira sin 40-årsdag. Jag kunde tyvärr inte vara där, men jag hoppas att vårt (Kristdemokraternas) oppositionsråd Tomas Hansson framförde ett grattis från mig också.

Jag och Katharina har ett väldigt bra samarbete. Vi har gemensamma värderingar och ståndpunkter i en mängd frågor, som kommundelning, öppna förskolor och mindre barngrupper i förskolan, för att bara nämna några exempel. Jag hoppas att det ska fortsätta så - och förstås att vi så småningom ska få det vi strävar efter, och då inte minst en egen kommun i Skogås/Trångsund.

14 september 2005

Demokratiforum och de mindre viktiga frågornas dag

Hade möte med Demokratiforum i Skogås ikväll. Sammanträdet ägnades åt att ge remissvar på olika medborgarförslag. Kiosk vid Sjöängsbadet? Minigolf vid Sjötorpsparken? Sommarcafé vid Familjehuset? Trevliga förslag för all del, men knappast de viktigaste politiska frågorna. Kanske var det därför som de "vanliga medborgare" som kom till mötet idag bestod av tre personer, två drevvikenpartister och en sosse.

Hyresrätter i västra Balingsnäs

Innan sommaren ifrågasatte jag hur det kom sig att sossarna satsade så mycket på hyresrätter i redan hyresrättsdominerade områden, medan man planerade att all mark i Balingsnässkolans upptagningsområde skulle bebyggas med bostadsrätter eller äganderätter.

Kritiken måste ha rört vid en öm tå hos sossarna, för nu konstaterade Tomas Henriksson (s) från fullmäktiges talarstol att man hade lyssnat på mig (jodå, jag nämndes med namn och allt) och därför beslutat sälja en del av marken till ett lägre pris för att det skulle byggas hyresrätter.

På ett sätt gläds jag. Jag tycker verkligen att det är bra om det blir en mer blandad bebyggelse och befolkningssammansättning i Balingsnäs.

Trots det kan jag inte stödja det tilläggsavtal som klubbades på fullmäktige igår. Avtalet innebär att kommunen subventionerar marken med 900 kr/kvm bruttoarea, vilket för de 22-33 lägenheter det handlar om skulle innebära cirka 2,7 miljoner kronor. Pengar som skulle komma väl till pass för att genomföra en del av alla de investeringar som kommunen står inför.

Men om man nödvändigtvis ska slumpa bort mark långt under marknadsvärdet för att forcera fram hyresrätter, då är det bra att man gör det i Balingsnäs. Bra mycket bättre än att bygga ännu mer hyresrätter i t.ex. västra Skogås eller Flemingsberg.

13 september 2005

Tyvärr ja till alkohol vid kommunal representation

Ett av ärendena vid kommunfullmäktige igår var nya regler och riktlinjer för representation och gåvor. Jag argumenterade för att man skulle sluta servera alkohol vid kommunal representation. Jag talade om alkoholism och alla de människor i vår omgivning som - antingen vi känner till det eller inte - har problem med spriten och om det mänskliga lidande och de samhällskostnader som alkoholen för med sig.

Min motpart i debatten, Erling Karlsson, (s), tyckte uttryckligen inte att man skulle se den större bilden i det här sammanhanget utan resonerade som så att det skulle ses som konstigt om vi inte serverade alkohol när vi fick besök från våra vänorter.

Jag har aldrig fått intrycket av att vänortsbesöken är problemet - även om jag sanningen att säga aldrig har varit med vid en sådan middag.

Däremot har jag varit med på en del andra middagar i den kommunala sfären i Huddinge och kan konstatera att det emellanåt dricks ganska friskt. Jag har sett många kolleger/motståndare bli ordentligt berusade, trots att jag hör till dem som brukar avvika rätt tidigt, eftersom jag tycker att det finns roligare saker att göra än att umgås med berusade, medelålders människor.

Om jag, med några års erfarenhet av kommunpolitik, har sett det, så är jag övertygad om att Erling, som varit politiker i ett antal decennier, också måste ha sett det. Ja, han har ju inte sällan varit med på samma tillställningar som jag, så det vore helt orimligt att han inte märkt det. Så vad är det som gör honom blind för problemet? Har han blivit så van att han tycker att det är normalt och rimligt att folk super sig fulla på kommunala fester? Ser han inte kopplingen mellan att folk blir berusade på middagar till att de har problem med alkoholen? Eller bryr han sig helt enkelt inte?

Jag vet inte, men det jag vet är att min erfarenhet säger mig att det vore bra för alla parter om vi slutade servera alkohol vid kommunal representation - och inte minst skulle det vara bra för de politiker och anställda som har problem på det här området.

Alkoholkonsumtion är inte en nödvändig eller självklar del vare sig av arbetet eller det sociala umgänget. Det borde kommunen kommunicera, inte bara i ord utan också i handling.

09 september 2005

Sänkta hyror hos Huge?

Jag läser på Hyresgästföreningens hemsida att de kräver sänkta hyror hos Huge, allmännyttan i Huddinge. Ännu inte specificerat med hur mycket.

Som styrelseledamot har jag god insyn i Huges ekonomi. Min bedömning är en helt annan. Under många år har Huge haft en alltför låg avskrivningstakt på sina fastigheter, en alltför låg soliditet och alltför små resultatmarginaler. Nu ger de sjunkande räntekostnaderna ett visst utrymme - men det behövs! Andra kostnader stiger, till exempel på grund av det skenande oljepriset.

Men det är klart, om Hyresgästföreningen får igenom sina krav på slopad fastighetsskatt och gynnsammare ränteavdrags- och fonderingsregler, då kan det möjligen finnas utrymme för oförändrad hyra nästa år. Möjligen.

08 september 2005

Stuvsta IP, konstgräs och drömmen om Örkelljunga

Var inbjuden till ett möte med Stuvsta IF, vars styrelse berättade om föreningen och dess behov av konstgräs på Stuvsta IP. Det är alltid spännande att höra om hur drivna, ideellt arbetande människor åstadkommer viktiga saker, men tyvärr finns det ett ständigt närvarande problem när man talar med fotbollsföreningar i Stockholms-området: det finns inte tillräckligt med planer.

Till Stuvsta IF kunde vi (kommunen, Huge) ge ett glädjande besked: konstgräsplanen är på väg, även om det kommer att krävas en hel del kostsamt och tidskrävande arbete innan den finns på plats. Men även med en ny konstgräsplan där, och en på Nytorps mosse i Trångsund, och en på Källbrinks IP i Fullersta, så finns det alldeles för få planer.

Jag tänker på min kompis Jonas som berättat om hur de i hans hemtrakter i Örkelljunga alltid kunde gå ner till fotbollsplanerna, gräsplaner, och lira lite boll. Så blir det aldrig i Stockholm. Det kan bli bättre, men för att utrymmet för spontanidrotten skulle bli i Örkelljunga-nivå skulle vi väl vara tvungna att hugga ner stora delar av skogen mellan Huddinge och Skogås... Det har helt enkelt byggts alldeles för mycket bostäder under alldeles för många decennier utan att man skapat utrymmen för lek och idrott.

Nåväl, vi kan drömma om hur det skulle ha kunnat vara, men vi måste agera utifrån hur det är. Med konstgräs kan vi i alla fall använda planerna betydligt mer än med dagens naturgräs, och det är ett attraktivare underlag än det grus som väldigt många lag tvingas hålla sig till.

07 september 2005

Första spadtaget på Pelaren

Idag togs första spadtaget i första etappen av Pelaren i Skogås. Tyvärr kunde jag inte vara med, eftersom jag satt och kontrollerade kardiologernas kongresskort just då (se nedan).

Men festligheter, pompa och ståt i alla ära - det viktigaste för mig är trots allt att själva bygget blir av.

För er som inte är så insatta i kvartersnamnen i Skogås - vem är det? - men ändå varit här någon gång kan jag berätta att "Pelaren" är kvarteret utmed pendeltågsstationen på den västra sidan. Söder därom ligger Skogås Centrum, i själv kvarteret fanns innan byggandet började ett f.d. postkontor (nu postcenter), ett f.d. församlingshem, en stor parkeringsplats (där flera av mina arbetskamrater råkat ut för att någon hoppat sönder taket på deras bilar), en husvagnsparkering samt ett anskrämligt f.d. bokontor för Huge Fastigheter, den dominerande fastighetsägaren i området.

Ja, när ni ser uppräkningen ovan kan ni nog förstå att jag länge undrat hur man i decennier kunnat acceptera att det här kvarteret såg ut som det gör. Visst, det syns inte från kommunalkontoret i Huddinge, men det är mark i absolut bästa kollektivtrafikläge i Skogås - och så använder man det till en husvagnsparkering!!!!

Det projekt som startades idag kommer att ge 100 nya lägenheter och samtidigt göra Skogås mycket vackrare och trevligare. Med tanke på hur fastighetsbeståndet i västra Skogås ser ut idag hade det varit bra om det hade blivit bostadsrätter istället för hyresrätter, men det här är ju en ideologisk fråga för (s) så man får väl förstå att motverkandet av bostadssegregationen inte kan komma i första hand.

Tyvärr kommer huset med postkontoret och församlingshemmet samt det gamla (numera tomma) bokontoret att finnas kvar tills vidare. Men förhoppningsvis ska vi kunna ersätta dem med lägenheter också om ett par år. Och då lägenheter med bostadsrätt.

Kardiologerna anfaller...

Jag har tillbringat morgonen med att vakta spärren på Älvsjö station. Visst, det heter att vi är stationsvärdar nu för tiden, men aldrig har vi varit så mycket "spärrvakter" som nu. Ingen obehörig får släppas in, ingen biljett får accepteras okontrollerad, det är instruktionen från SL.

Idag var sista dagen på en stor, internationell kongress för kardiologer - vad nu de gör - och de har flockats till Älvsjö. Jag hade hoppats att de skulle åka dit och sedan hålla sig där, men uppenbarligen är kardiologerna ett mobilt släkte så stundtals har jag haft köer nästan till utgångsdörrarna.

Jag vet inte vilken bild besökarna har fått av Stockholm utifrån vår kollektivtrafik, men helt säkert är att jag skulle ha velat ge dem en mer positiv bild.

Ta det här med kongresskorten som de får från mässarrangören. De är som gamla turistkort (om ni nu minns dem), spärrvakten eller busschauffören stämplar dem vid första resan och sedan gäller de i 24 eller 48 timmar. Med SL:s nuvarande regler innebär det att jag var tvungen att titta på varenda kort för att se efter så att kortet fortfarande var giltigt och sedan släppa igenom resenären. Den processen tar några sekunder, samtidigt som en del behöver köpa biljett eller leta rätt på ett nytt kongresskort, vilket tar ännu betydligt längre tid. Ponera att det samtidigt kommer in en ny resenär i lokalen ungefär vart femte sekund så förstår ni ungefär hur väl systemet fungerar.

Så vad ska man göra? Ge Älvsjömässan en ombudsmaskin och låt dem tillverka kongresskort med magnetremsor. Det skulle lösa otroligt mycket av problemen.

Nästa sak man kan förundras över är hur enspråkig informationen i Stockholm är. Hur många av de besökande kardiologerna kunde svenska? Inte många. Alltså är stationsvärden den enda användbara källan till information. Jag talar acceptabel engelska (har trots allt översatt några romaner från språket) och med en del ord på andra språk i vokabulären kan jag allt som oftast förstå och göra mig förstådd. Men man kan inte räkna med att alla spärrvakter ska kunna det.

Om man för ett ögonblick jämför SL:s nät med tunnelbanan i Rom slås man av hur mycket enklare det är att ta sig fram på ett främmande språk i den staden. Inte för att befolkningen talar bättre engelska (det gör de inte) eller franska (det gör de förmodligen), utan för att skyltar och automater är flerspråkiga. Det borde de vara i Stockholm också.

06 september 2005

Innerstadsbor vill låta kranskommunerna folkomrösta

Stockholmare i innerstan vill låta folk i kranskommunerna vara med och rösta om trängselskatten, rapporterar Stockholm City idag. I en liten - och inte statistiskt säkerställd, ska tilläggas - opinionsundersökning säger 72 % av de svarande ja, medan endast 16 % säger nej.

Tyvärr hör Annika Billström (s) till nejsägarna, med stöd av Göran Persson (s). Och här i Huddinge kommer vi tyvärr inte att få uttrycka vår mening, tack vare Ann-Marie Högbergs (s) nej.

Det är beklagligt att inte ledande socialdemokrater förstår det som vanliga medborgare uppenbarligen fattat - att trängselskatten berör mig som bor i Skogås precis lika mycket som den berör den som bor i Farsta Strand ett par kilometer härifrån, och att jag och andra i kranskommunerna därför också borde få göra våra röster hörda.

Förhoppningsvis kommer såväl Annika som Göran och Ann-Marie sopas bort från makten i valet och en ny regim vara mer lyhörd mot stockholmare på bägge sidor om kommungränsen.

03 september 2005

"Borätt bra för förorten"

Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har ökat integrationen i förorterna, visar en utvärdering som gjorts av USK, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, rapporterar Svenska Dagbladet idag.

Än en gång kan vi konstatera det beklagliga i att socialdemokraterna, såväl i regering och riksdag som i stockholmskommunerna, motsätter sig att folk får köpa sina lägenheter. Det är naturligtvis ingen rättighet att få köpa lägenheten man bor i, men det är bra om möjligheten finns - både för individen och för samhället.

Jag hoppas att vi under nästa mandatperiod återigen ska kunna erbjuda Huges hyresgäster möjligheten att köpa sin bostad. Inte tvinga, inte ens pocka - men erbjuda möjligheten. De flesta vill förmodligen ha det som idag, men vissa kanske vill ha större frihet och ta ett större ansvar för sitt boende. Då ska de få göra det.

Nästa fråga är hur länge utredningens författare på USK kommer att vara kvar. Socialdemokraterna har ju inte direkt lagt fingrarna emellan när utredarna på LO eller Skolverket kommit till fel slutsatser. Indragna rapporter, munkavle och en snabb sorti verkar vara den metod som gäller för att tysta debatten.

31 augusti 2005

Splittring och oförmåga i (s)

Samma dag som Allians för Sverige presenterar sitt program för arbete visar socialdemokraterna upp sin splittring och oförmåga. Göteborgs starke man Göran Johansson lämnar socialdemokraternas verkställande utskott och säger att han inte tänker delta i partistyrelsen eller på partikongressen, av allt att döma i protest mot Göran Perssons sätt att leda partiet och landet. Och det socialdemokratiska kommunalrådet i Nynäshamn, Ilija Batljan, riktar stark kritik mot regeringen och Ulrika Messing för att man backar från löftet om dubbelspår mellan Västerhaninge och Nynäshamn.

Dessa tre händelser pekar alla på samma sak. Sverige behöver en ny regering. En regering som stödjer istället för att trycka ner. En regering som skapar förutsättningar för jobb och tillväxt istället för att bara ge tomma löften. Ett sådant regeringsalternativ finns. Drygt ett år kvar till valet...

29 augusti 2005

Ja till girighet. Nej till personligt ansvar.

När planka.nu och andra sammanslutningar skapades för att ge ekonomiskt skydd åt fuskåkare i kollektivtrafiken satte de igång någonting nytt i vårt land. Ett organiserat motstånd mot det civiliserade samhället, där man betalar och gör rätt för sig. Ett försök att underminera systemet genom att vädja till folks kortsiktiga ekonomiska girighet.

Nu har idén spridit sig. Idag fick jag spam från några som kallar sig "Boter.se", som använder precis samma idé, fast applicerar den på fortkörningsböter istället. För 295 kr/år får man enligt brevet ekonomiskt skydd vid alla fortkörningsböter.

Heja! Jag vet inte vad som kommer härnäst, men tendensen är i alla fall tydlig. Ja till girighet. Nej till personligt ansvar.

Ingen drömutveckling, om du frågar mig.

Man kan jobba utan alkohol

Ibland hör jag uttrycket att man kan "ha kul utan alkohol". Men den stora frågan är kanske om man kan jobba utan alkohol.

Det var i alla fall en fråga vi hade att ta ställning till i kommunstyrelsen idag. Från förvaltningen kom ett förslag till regler för representation. De gällde såväl intern representation, dvs representation där alla arbetar för kommunen, som extern representation.

I en passus fastslogs att servering av alkohol får förekomma vid alla typer av representation, men att det ska ske inom ramen för "god smak, måttlighet och sparsamhet".

Jag är definitivt en anhängare av god smak, måttlighet och sparsamhet, och jag skulle verkligen glädjas om kommunen och dess bolag använde sig mer av detta använde sig av dessa ledord. Jag och många andra kan vittna om att det i somliga kommunala sammanhang kan gå ganska vått till (medan andra av allt att döma klarar sig utmärkt utan alkohol).

Själv kan jag dock inte förstå varför man inte klarar sig utan alkohol överallt i kommunen. Varför ska man dricka alkohol på jobbet?

För det är ju faktiskt så det är. Representation innebär att man arbetar. I kommunens fall innebär det dessutom att det är skattebetalarna som betalar.

I kommunen är man rimligtvis mycket väl medvetna om de väldiga sociala kostnader och det gigantiska mänskliga lidande som den svenska alkoholkulturen medför. Man kan med statistiska metoder räkna ut att ett ganska stort antal anställda i kommunen har alkoholproblem, och förmodligen kan ett antal av dem också namnges.

I det perspektivet kan jag inte se annat än att all kommunal representation borde vara alkoholfri. Glädjande nog tycker Kristdemokraterna i Huddinge likadant, men dessvärre är vi det enda partiet som har den inställningen.

Jag hoppas att övriga partier tänker om innan frågan kommer upp i kommunfullmäktige. Det är en arbetskulturfråga, men framför allt en folkhälsofråga.

25 augusti 2005

Nytt centrum i Visättra?

Hade höstens första sammanträde i morse, Huges styrelse. En stor nyhet som presenterades var att man håller på och ritar på ett helt nytt "centrum" i Visättra (med centrum avses här en liten livsmedelsbutik med en eller ett par kompletteringsbutiker). Detta tänkta centrum är förlagt till den oanvända planen intill busshållplatsen. Tidigare information i styrelsen såväl som i kommunfullmäktige har handlat om upprustning av nuvarande anläggning, ett bortåt 40 år gammalt provisorium och fult som stryk.

Det nya förslaget är naturligtvis mer attraktivt. Finare och mer funktionell byggnad i ett mer attraktivt läge. Men man kan undra över ekonomin. Det är inte många hundra meter till den planerade centrumanläggningen i Flemingsbergsdalen, där en stormarknad kommer att öppnas ifall vi vinner valet. Det kommer att krävas av en butik i Visättra att den förmår skapa nöjda kunder - något som nuvarande Konsum-butik enligt tämligen samfällda uppgifter misslyckats kapitalt med.

23 augusti 2005

"Hurra för SL-satsningen"???

"Hurra för SL-satsningen" är rubriken för en debattartikel av Mikael Sundström, ordförande för Kollektivtrafikant Stockholm, i måndagens Stockholm City.

Artikeln innehåller en del märkligheter, vilket inte är så konstigt eftersom resonemangen utgår från en felaktig föreställning. Jag citerar: "Det är också trängselavgiftsförsöket som gjort det ekonomiskt möjligt att genomföra satsningen".

Så är naturligtvis inte fallet. Trängselskatteförsöket har ännu inte genererat en enda krona till trafiken i Stockholm. Det är högst tveksamt om det någonsin kommer att göra det. Kostnaderna för att genomföra försöket är gigantiska, och pengarna som kommer in hämtas hur som helst ur våra egna plånböcker. Det hade alltså varit fullt ekonomiskt möjligt att genomföra satsningen utan trängselavgifterna.

Däremot är det naturligtvis så att genomförandet av biltullarna tvingat socialdemokraterna att agera. Bakgrunden är förstås att Annika Billström dagarna före valet dyrt och heligt lovade att inte genomföra några trängselavgifter och dagarna efter valet beslutade sig för att göra precis raka motsatsen till det hon lovat, ett förfarande som nog får anses som ett grövre valfusk än det som hennes partikamrater faktiskt dömts för.

Om (s) inte bara blåljuger sig till makten, utan därefter dessutom genomför ett biltullsförsök som får katastrofala konsekvenser för kommunikationerna i staden (vilket blir en naturligt följd av att de under de senaste trettio åren inte genomfört några större utbyggnader av trafiknätet samtidigt som Stockholm växt med ett Malmö eller två...) så kommer det naturligtvis att få konsekvenser i valresultatet 2006.

Därför beslutar sig (s) för att ta fram resurser för satsningar på SL-trafiken, resurser som hela tiden har kunnat tas fram men som man tidigare struntat i därför att man har haft viktigare saker för sig - bygga järnvägar i norra Norrland eller borra i Hallandsåsen eller vad det nu kan vara. Men pengarna är inte nya. Och det är hela tiden vi stockholmare som betalat dem via våra skatter.

Nu vill man att vi dessutom ska betala en trängselskatt - och Mikael Sundström har mage att säga följande: "Tack vare försöket med trängselavgifter frigörs nu pengar för att snabbt avlasta befintlig spårtrafik med nya attraktiva direktbusslinjer. Om stockholmarna röstar för en fortsättning kommer det också bli möjligt att påbörja investeringar i nödvändiga nya spår."

Dumheter, dumheter, dumheter! De nödvändiga nya spåren har vi redan betalat både en och två gånger via skattsedeln. Det enda som krävs är att politikerna i riksdagen tar sitt ansvar när de fördelar pengarna. Jag vet att kristdemokraternas politiker gör det, men Mikael Sundström och andra borde ställa krav på de övriga partierna, och framför allt då vänsterkartellen.

Det känns lite märkligt när en organisation som Kollektivtrafikant Stockholm låter publicera en debattartikel som förefaller vara skriven av någon socialdemokratisk spinndoktor. Eller kanske är det inte det? Kollektivtrafikant Stockholm har nyligen bytt ledning. (S) är erkänt duktiga på att ta kontroll över oberoende organisationer och få dem att propagera för den egna partilinjen. Nu måste Mikael Sundströms roll som oberoende representant för kollektivtrafikanterna allvarligt ifrågasättas.

20 augusti 2005

Cancerframkallande konstgräs?

Konstgräs har sedan några år tillbaka känts som räddningen för stockholmsfotbollens ständiga fotbollsplansbrist. Slitstarkt, lättskött och kan användas även på de usla platser där våra fotbollsplaner har lokaliserats.

I Huddinge har vi redan en konstgräsplan, på Visättra IP, och det finns konkreta planer på att bygga tre till, på Källbrinks IP, Stuvsta IP och (troligtvis) Nytorps mosse i Trångsund.

Jag hör till dem som applåderat den här utvecklingen, eftersom situationen utan de här konstgräsplanerna varit snudd på katastrofal. Nej, stryk "snudd på". Den har varit katastrofal.

Men nu läser jag en larmrapport om cancerframkallande ämnen i konstgräset på fotbolldirekt.com. Det är så mycket vi inte vet. Nu är frågan: Vågar vi bygga? Vågar vi låta bli?

Artikeln läser du här: http://www.fotbolldirekt.com/IndexNews.cfm?ID=17386

19 augusti 2005

Ny plats, nya funktioner, ny grafisk form

Redan i våras började jag fundera på att förnya min hemmagjorda blogg genom att flytta den hit till Blogspot. Sedan gjorde jag ett välbehövligt uppehåll över sommaren - ibland behöver man lite ledigt - men idag är kommunpolitikens sommaruppehåll officiellt över. Idag damp det ner två rejäla buntar med kommunstyrelsehandlingar i mitt brevinkast. Det tycks mig vara ett utmärkt tillfälle att både börja blogga igen och att göra det på en ny plats, med nya funktioner och en ny grafisk form.

Jag hoppas att den nya bloggen ska bli en trivsam upplevelse för oss alla, men framför allt hoppas jag naturligtvis att den ska bidra till att driva ut sossarna ur kommunalrådskorridoren i Huddinges kommunalkontoret om drygt ett år.

Välkomna!