27 februari 2006

Bort med elledningen genom Skogås

Vi hade kommunstyrelsesammanträde ikväll. Mötet blev nog rekordkort. Två ärenden som kunde ha lett till viss diskussion valde man att återremittera, dels en kommunal investering i bredbandsutbyggnad, dels Kristdemokraternas motion om bullerbegränsande åtgärder i förskolorna. Och Kristdemokraternas tilläggsyrkande till ett remissvar om elledningarna genom kommunen köptes med hull och hår av övriga partier.

Tillägget handlade om den elledning som går tvärs igenom Skogås. Från ställverket vid Vallstigen går den alldeles intill Brandsprutan, där jag för många år sedan gick i ettan och tvåan, förbi förskolan Storken och utmed husen på Laduvägen, Studievägen och Fäbodvägen, över järnvägen, alldeles intill förskolan Skytten och bort över Duettvägen, Kvintettvägen, Klangvägen och Musikalvägen för att på andra sidan Mörtviksvägen försvinna ner under jorden lagom till att villaområdena börjar.

Jag vill helt enkelt att den ska gå under jorden hela vägen, och höll ett förhållandevis känslosamt anförande om det på senaste kommunfullmäktige. Det är helt enkelt alldeles för många bostäder och skolor/förskolor som ligger alldeles för nära den här ledningen och det är ärligt talat märkligt att den fortfarande, efter alla dessa år, finns kvar där den är.

Tyvärr hade kommunen missat att nämna någonting om den i sitt remissvar, där man koncentrerat sig på den ledning som går genom Kungens Kurva och hindrar utbyggnaden av detta handels- och industriområde. Men handel och industri i all ära - naturligtvis är våra bostadsområden nog så viktiga! Därför är jag väldigt glad att hela kommunstyrelsen slöt upp bakom vårt förslag.

Ännu ett bevis på att det faktiskt går att påverka. Sedan är det risk för att det ändå kommer att dröja ett antal år innan den där ledningen är borta. Men jag lovar att jag ska fortsätta att driva på.

Sällsynt orättvis och obalanserad

Huddingepolitikern Natalie Sial (s) har varit ute i blåsväder idag. Hon har i egenskap av "försteombudsman" på SSU i Stockholms län (snacka om hierarkisk organisation!!!) uttalat sig om den anonyma bloggen "Rättvis och balanserad", där en av hennes underhuggare, Tobias Gerdås, spridit bildtexter som "Fredrik Reinfeldt dödar barn" och "Rösta på din pedofil" (det senare till en bild på Fredrik Reinfeldt).

Natalie Sials uttalande (som återges i flera tidningar): - Som Tobias chef ser jag inget problem med den här bloggen.

Peter Skeppström, SSU:s presschef, gör också ett uttalande: - Det är ungefär som en fikarumsdiskussion, inte mer dramatiskt än så.

Man kan väl fundera lite på hur den socialdemokratiska partikulturen ser ut när tjänstemän sprider den typ av budskap som Tobias Gerdås gjort och deras chefer tycker att det är helt okej. Kanske borde man föra en annan typ av samtal i fikarummen?

Jag är nog inte ensam om att konstatera att den f.d. anonyma bloggen "Rättvis och balanserad" dessutom borde ges den mer adekvata beteckningen "Sällsynt orättvis och obalanserad".

25 februari 2006

Han ljög som en riktig sosse

Så har då boven i dramat om lögnerna om Fredrik Reinfeldt avslöjats och fått sparken. Rätt så. Men när Göran Persson, Mona Sahlin och Marita Ulvskog självrättfärdigt tar avstånd från det inträffade och hävdar att det skulle strida mot socialdemokratisk partikultur tar man sig för pannan.

Varje gång socialdemokraterna riskerar att förlora makten väljer de att spela smutsigt. Så är det bara. Smutskastning är en del av den politiska strategin. Det som skiljer den mångårige medarbetaren Mats Lindström från andra är möjligen att hans lögner har varit grövre och så förstås att han var klantig nog att åka fast, och därför får han sparken.

Man kunde hoppas att sossarna nu bränt sig och framöver kommer att ändra kampanjstrategi - men ärligt talat har jag svårt att tro det. Det kommer nog att bli ett skitigt halvår fram till valet.

22 februari 2006

Ny infartsparkering i Trångsund

Mitt i Huddinge den här veckan har en liten notis om att det redan i år ska byggas en ny infartsparkering i kvarteret Brädet i Trångsund, gamla kommundelskontorstomten.

Det är bra. Det är precis vad jag och Tomas Hansson föreslog i en motion till kommunfullmäktige för några månader sedan.

Dessutom föreslog vi att man skulle undersöka möjligheten att bygga ett parkeringsdäck för att på så sätt i stort sett fördubbla antalet platser. Nu har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om jag förstått saken rätt ställt sig bakom förslaget.

Det är bra. Ibland känns det som om man faktiskt kan påverka saker och ting som sker. Det är sånt som ger en mod att kämpa vidare.

19 februari 2006

Sinnesändring eller en dimridå?

Det är förstås bra att Annika Billström och sossarna i Stockholms stad gör en helomvändning och öppnar för att de allmännyttiga bostadsföretagens hyresgäster i förorterna ska kunna få köpa husen de bor i. Det påminner om den politik som Kristdemokraterna i Stockholms stad vill föra.

Ännu bättre hade det förstås varit om sossarna inte ägnat de senaste sju åren åt att med näbbar och klor kämpa emot det man nu öppnar för. Och frågan är hur mycket öppnandet egentligen är värt. När hyresgästerna i Östberga kom till länsstyrelsen och Boverket med sina köpekontrakt fick de tvärnej, tack vare sosseregeringen.

Nej, om jag vore en hyresgäst som ville köpa min lägenhet skulle jag inte lita ett dyft på sossarnas upptining. De har ju ägnat mer än ett halvt decennium åt att jäklas med folk som vill köpa sin bostad och det beteendet ligger nog trots allt närmast deras instinkter.

Och samma sak gäller förstås i Huddinge kommun - med den skillnaden att sossarna här inte visat några som helst tecken på sinnesändring, utan istället förefaller rikta in sig på att köra samma vals som man gjorde för fyra år sedan. Beklagligt, men sant.

Efterlyses: Gott omdöme i trafiken

Folkpartiets riksdagsledamot Karin Pilsäter har åkt fast för rattonykterhet på Huddingevägen. Det är djupt beklagligt. Hon blir därmed ännu en i raden av politiker som gjort detta misstag.

Vi kristdemokrater fick i måndags igenom en motion i fullmäktige om att installera alkolås i kommunens bilar. Det är ett steg på vägen mot ett tryggare trafikklimat.

Men än viktigare är förstås att förarna börjar visa ett bättre omdöme.

Som den s-fullmäktigeledamot som efter fullmäktigemötet körde in i en parkerad bil på parkeringen utanför Klockargården och sedan tänkte smita från olyckan. Jag och fyra, fem andra som också kom från fullmäktige såg det hela och lyckades med viss möda få stopp på bilisten innan han hann försvinna.

Jag hoppas att både Karin Pilsäter och s-fullmäktigeledamoten har lärt sig en läxa av det som hänt och kommer att förändra sitt beteende framöver. Alla har rätt till en andra chans. Och som tur är innebar inte någon av dessa incidenter att någon människa kom till skada.

17 februari 2006

Från årsmötet: Valsedeln i Huddinge fastställd

Ikväll hade Kristdemokraterna i Huddinge årsmöte. Gästande talare var KDU-ordföranden Ella Bohlin, som talade om KDU:s hjärtefrågor skolan, ungdomsarbetslösheten och internationell solidaritet. Intressant, och jag önskar förstås KDU all lycka i sin mission att pensionera Persson.

Under årsmötets förhandlingsdel var den mest brännande frågan förstås fastställandet av valsedeln till kommunalvalet. Det blir inga dramatiska förändringar, utan Tomas Hansson kommer även denna gång att vara partiets förstanamn och kommunalrådskandidat. Själv står jag på tredje plats, helt i enlighet med provvalsresultatet.

De justeringar som gjordes i nomineringskommitténs förslag var längre ner på listan - mest notabelt var att Bertil Bengtsson, en senior som under förra mandatperioden var ordförande för Nämnden för Omsorg & Integration i kommunen, föreslog och fick igenom att han och unge studentförbundaren Erik Bengtson skulle byta plats, så att Erik hamnade på 11:e plats och Bertil på 17:e. Det är skönt när förslagen inte handlar om att någon strider för sin egen position utan tvärtom att lyfta fram nya personer. Och, nej, de är inte släkt. Vi är helt enkelt ett parti som drar till sig många vanliga Bengtsson. Och en hel del Hansson, Johnson, Henriksson och Jacobsson därtill.

13 februari 2006

Min aktiva dag i fullmäktige

Kvällen har ägnats åt ett kommunfullmäktigesammanträde där jag var mer aktiv än på ett bra tag. Dels var jag justeringsman, vilket innebar att jag fick räkna röster under mötets två voteringar (som båda slutade 31-30 till vänsterkartellen i den cementerade blockpolitikens tecken), dels var det ett antal frågor där jag var uppe i talarstolen.

Först ut var den regelbundet återkommande bostadsdebatten. Den här gången handlade den om området mellan Kvarnbergsplan och Huddingevägen, där kommunen säljer marken till ett pris långt under marknadsvärdet. Om sossarna vill ge 29 Mkr (som det handlar om i det här fallet) i stöd till företag som bygger hyresrätter så är det naturligtvis deras ensak - men när det handlar om din och min gemensamma egendom, då blir jag irriterad. Och när de dessutom har fräckheten att påstå att den förra majoriteten ägnade sig åt "utförsäljningar", då var måttet rågat för mig.

Den förra majoriteten gjorde inga utförsäljningar - sade jag i fullmäktige - man gjorde försäljningar, eftersom man sålde till marknadspris. Den nuvarande, socialistiska majoriteten gör däremot just "utförsäljningar" - man rear bort kommunens egendom för en bråkdel av det verkliga värdet. Tomas Henriksson (s) tyckte att det var en semantisk fråga, och det kan väl stämma - men språket styr som bekant tanken och det här är ett exempel på hur socialdemokraterna under en följd av år mycket medvetet försökt vilseleda befolkningen.

Därutöver pläderade jag för två av våra motioner - småföretagarcentrumet i Vårby och nedgrävningen av elledningarna, Tomas Hansson tog motionen om alkolås i kommunens bilar - och lyckades i den avslutande interpellationsdebatten om upphandling av olika sophanteringstjänster till min stora förvåning få både kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Högberg (s) och Margareta Lundgren, s-representant i SRV Återvinnings styrelse, att berätta att det fanns viktiga oklarheter i de juridiska frågorna kring upphandlingen och hur avtalsskrivandet hade gått till senast. Plus att Ann-Marie medgav att man egentligen bör svara på folks frågor, vilket kommunen inte gjort när Konkurrenskommissionen ställde frågorna. Det sistnämnda var vad jag egentligen hade hoppats få fram med mitt lilla (och mycket snälla) instick i debatten.

Men nog om detta. Klockan är halv ett på natten och jag ska vara på jobbet om lite mindre än fyra och en halv timme.

Och resultatet blev...

Hmm, det blev kanske lite abrupt avslutat i det förra inlägget. Jag hade tänkt komma med ett nytt där jag redogjorde för det slutgiltiga beslutet från nomineringsstämman. Tyvärr är det fortfarande en del detaljer som är oklara för mig, men jag kan i alla fall berätta hur topp 10-listan till riksdagen (fritt ur minnet) såg ut:

1. Mats Odell
2. Inger Davidson
3. Ingvar Svensson

samtliga dessa är redan idag riksdagsledamöter och gör ett bra jobb. Det är inte otroligt att någon av dem blir minister i en borgerlig regering efter valet - två av dem har redan tidigare varit ministrar.

4. Emma Henriksson - inte bara min svägerska och bosatt i Trångsund, utan också en duktig politiker med en tydlig agenda inom till exempel socialförsäkringsfrågor. Hon kommer att göra ett väldigt bra jobb som riksdagsledamot, det är jag övertygad om.
5. Magda Ayoub - tidigare riksdagsledamot (den första riksdagsledamoten med afrikanskt ursprung) och en god vän och väldigt trevlig person som jag varit ute och kampanjat med i olika sammanhang.
6. Robert Halef - vår gruppledare i Södertälje, ännu en god vän och mannen som gjorde att Kristdemokraterna fick över 50 % av rösterna i flera valkretsar i Södertälje i europaparlamentsvalet.
7. Marie Litholm - vår gruppledare i Haninge och ännu en god vän.
8. Inger Strömbom - tidigare riksdagsledamot och biträdande partisekreterare.
9. Aram El-Khoury - Botkyrkakille som i senaste valet kryssades in både i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, och har visat sig vara värd varenda röst.
10. Yusuf Aydin - en KDU-are från Botkyrka som jag ofta har varit ute och kampanjat med.

Det är kort sagt en valsedel med massor av riktigt bra - och dessutom väldigt trevliga! - kandidater. Listan skulle inte ha blivit bättre ifall jag hade varit på plats. Lite trist var det förstås att en annan god vän, tidigare riksdagsledamoten Amanda Agestav, som fram till mitten av förra året fortfarande bodde i Skogås, bara kom på 11:e plats. Man får hoppas att partiet gör ett rent osannolikt bra val i höst, för de här personerna skulle verkligen bli en tillgång i riksdagen.

11 februari 2006

Tankar under nomineringsstämman

Just nu pågår nomineringsstämman för Kristdemokraterna i Stockholms län, då listorna för riksdags- och landstingsvalen ska fastställas. Jobbet gjorde att jag inte kunde vara på plats, men jag har fått en snabb rapport per telefon. Det verkar av allt att döma bli stora förändringar i listan jämfört med nomineringskommitténs förslag, sedan får man väl se var det hela landar.

Den typen av tillställningar har en benägenhet att locka fram det sämsta hos människor. Där finns förstås den fullt legitima önskan som många har att ge partiet bra förutsättningar genom en attraktiv och genomtänkt valsedel, och det lika legitima målet att föra fram kandidater som står för samma åsikter som man själv. Men där finns även vår djupt mänskliga, men inte speciellt attraktiva, drift att sträva mot maktens och ärans positioner bara för sakens skull, och vår sårade stolthet när andra inte delar vår bild av oss själva.

Jag är övertygad om att stämman kommer att fatta kloka beslut när det väl är dags att börja rösta. Men jag hoppas också att alla de som när dagen är över inte har fått de platser de åtrått - och det kommer ju ofrånkomligen att vara ett antal - ska ta det på rätt sätt. Vi verkar ju ytterst sett alla för att de kristdemokratiska idéerna ska genomföras - och de idéerna måste vara viktigare än våra personliga ambitioner, annars är någonting fel.

Diktaturens kreatur i Skogås

Just hemkommen från ett morgonskift på Skogås station. Kunde konstatera att det klistrats upp 15-20 affischer för ett stödmöte för diktaturen på Kuba i gångtunneln under järnvägen.

Det är beklagligt att diktaturer fortfarande har anhängare i Sverige, ännu mer beklagligt att de stöds av etablerade riksdagspartier som Vänsterpartiet, och allra mest beklagligt - tycker jag efter att i isande kyla ha varit tvungen att skrubba och skrapa väggarna i gångtunneln - att de ägnar sig åt att vandalisera offentliga platser och allmän egendom.

Speciellt anmärkningsvärt som det faktiskt fanns en anslagstavla alldeles intill de platser där inte mindre än fem affischer klistrades på väggarna. Anslagstavlan hade förövarna dock inte brytt sig om att sätta någon affisch på.

Man ska ju egentligen skilja på sak och person, men idag avskyr jag både kommunisterna och kommunismen.

07 februari 2006

Och så var det Muhammed-karikatyrerna

Nu har jag till sist sett de berömda Muhammed-karikatyrerna. Och måste erkänna att upprördheten i den muslimska världen ter sig mer obegriplig än någonsin.

Bilda dig en egen uppfattning: http://jihadimalmo.blogspot.com/2006/01/hr-r-muhammed-teckningarna.html#i1138615590

Visst vet jag att det enligt gängse tolkning av islamisk lag är förbjudet för muslimer att avbilda Allah eller Muhammed. Däremot har jag svårt att se att Jyllands-Posten eller någon annan icke-muslimsk publikation skulle vara tvungen att följa sharia.

Och jämfört med de bilder av Gud och Jesus som allt som oftast publiceras i Sverige och övriga västländer upplever jag bilderna som rätt så modesta. För att inte säga tråkiga. En god karikatyr ska ju som bekant få tittaren att skratta.

Fast man drar ju lite på smilbanden när man läser "Ta det lugnt, vänner, när allt kommer omkring är det ju bara en teckning ritad av en otrogen sydjyllänning!" Ett budskap som fler muslimer borde ta till sig, kan jag tycka.

Nej, jag hoppas att både muslimer och andra snart lugnar ner sig och istället ägnar sig åt att ta itu med de problem som finns i samhället. Till exempel segregationen och den bristande integrationen av invandrare i västvärlden och frånvaron av demokrati och religionsfrihet i den muslimska världen.

04 februari 2006

Tankar om SL:s nya biljettsystem

Så har då vänstermajoriteten till sist presenterat hur det nya biljettsystemet på SL ska se ut. Enkelresor kostar 20 kr. Ett häfte med tio biljetter kostar 180 kr. Vill man använda sina gamla rabattkuponger så ska alla resor kosta tre kuponger.

Vi kan av detta dra tre slutsatser.

1) Vinnare är de som åker enstaka ströresor, framför allt på längre sträckor. De får kraftigt sänkta priser jämfört med de gamla kontantkupongerna (som nästan ingen använder nuförtiden).

2) Förlorare är ibland-resenärerna, framför allt de som reser korta sträckor. Medan priset för vaneresenärer och pendlare, som ju köper periodkort av något slag, blir oförändrat, kommer priset för den som åker enzonsresor med rabattkuponger faktiskt att stiga. Idag kostar en sådan resa (t.ex. Skogås-Huddinge med buss 742) 14,50 kr, i det nya systemet kommer den att kosta 18 kr.

3) Det kommer att bli en hel del merarbete för biljettförsäljarna. I och med att det nästan inte är någon rabatt om man köper 10 biljetter, kommer väldigt många istället att välja att köpa enkelresor. Det innebär fler transaktioner för t.ex. oss spärrvakter. I och med att det kommer att vara dyrare att resa med dagens rabattkuponger (21,75 kr för en resa) än med en enkelresa kommer dessutom att bli väldigt många som löser in sina rabattkuponger, så under någon månad från 1 maj och framåt kommer det att bli en väldig massa administrativt jobb både för oss som säljer biljetter och för SL. Men det är förstås ett övergående problem.

Däremot är den nya orättvisan av allt att döma här för att stanna. För visst är det ganska orimligt att en resa från Loftvägen till Trångsunds centrum ska kosta lika mycket som en resa från Nynäshamn till Märsta? Tänk om taxi använde samma princip!

Återstår att se hur mycket det nya biljettsystemet kommer att kosta skattebetalarna. Jag vågar mig inte på några prognoser. Har vi tur får man in lika mycket biljettintäkter som tidigare, men jag är tveksam.

Billig bensin med konkurrens

När jag vid diskussionerna om en ny mack i Länna uttryckte åsikten att det vore bra med bättre konkurrens på bensinmarknaden utmed Nynäsvägen möttes jag med visst oförstående från såväl majoritets- som oppositionsrepresentanter. Men idag tankade jag för 9,99 kr/l på Preem på Häradsvägen. Konkurrens kan få ner priserna - till och med på bensinen.