31 oktober 2005

Tankar om SLs nya taxesystem

Tvärtemot bloggandets grundprincip har jag under några dagar låtit bli att kommentera förra veckans stora nyhet, nämligen vänsterkartellens förslag till nytt taxesystem för SL.

Först kan man konstatera att den nuvarande vänstermajoriteten knappast verkar veta vad den vill. Under en och samma mandatperiod har man först strukit extrakupongen för långa resor (vilket jag tycker var ett klokt beslut). Sedan chockhöjde man priset på kontantkuponger med 50 % (från 10 till 15 kr), vilket innebar att man trots den strukna extrakupongen höjde det verkliga priset på längre resor från 50 kr till 60 kr (Skogås - Stockholm) eller 60 kr till 75 kr (Västerhaninge - Stockholm). Därefter strök man en kupong för en stationsresor över zongräns, eftersom man tyckte att 45 kr var för mycket för en kort resa, dock utan att lösa problemet att exakt samma resa nu kostade olika mycket beroende på antal stopp.

Och så nu - då man enligt den sparsamma information som släppts kommer att stryka zonsystemet helt och sänka priset för alla enkelresor till 20 kr.

Med tanke på hur vilsen majoriteten är, hur stort och långsiktigt viktigt beslutet är (förmodligen det största taxebeslutet under min 35-åriga livstid), hur liten majoritet man har (ett mandat, som förmodligen inte skulle ha varit något mandat alls om det inte hade varit för att valkretssystemet missgynnar små partier) och hur kort tid det är kvar på mandatperioden hade jag tyckt att det hade varit rimligt att beslutet fattats på något annat sätt. Man borde ha försökt hitta en blocköverskridande lösning på en sådan viktig framtidsfråga. Istället slänger man upp det som en stor överraskning i sitt budgetförslag... Smått absurt, men dessvärre verkar landstinget i Stockholm dra till sig politiker med autokratiska tendenser.

Nå, till själva beslutet. Det material som jag har tagit del av i tidningar och på landstingets hemsida är minst sagt knapphändigt. Där nämns höjningen av åldersgränsen för barn och ungdomar till 20 år (vilket jag applåderar; föräldrar har inte mer pengar till barnens terminskort bara för att de fyllt 18 år - snarare tvärtom), och så att man ska "överge det gammalmodiga zonsystemet" och införa en enhetstaxa på 20 kr för vuxna och 10 kr för barn och pensionärer.

Men vad innebär detta? Kommer rabattkupongerna att försvinna? Om de försvinner, försvinner samtidigt en stor del av vinsten för resenärerna. Idag kostar längsta resan med en tioremsa 40 kr och en enzonsresa 16 kr. Eller ska man plötsligt få åka tio resor för 80 kronor?

Och hur blir det vid omstigningar? I många av de storstäder där man har en låg enhetstaxa liknande den vänstern nu vill införa, gäller biljetten bara till resans slut, så när man vill byta buss eller lämnar tunnelbanesystemet behöver man en ny biljett. (Jag kan även notera att någon typ av zonsystem inte är så gammaldags att det inte finns i väldigt många av Europas storstäder, åtminstone när man ska ut på längre resor i omgivningarna, motsvarigheter till en resa till Sigtuna, Nynäshamn eller, för den delen, Trångsund.)

Alla de här frågorna ställer resenärerna till mig. Och jag får som vanligt slå ut med händerna, skaka på huvudet och sucka att det vete gudarna vad landstingspolitikerna hittar på...

Fast jag misstänker att det här systemet kommer att förenkla när man ska installera det nya biljettsystemet. Kanske är det problemen med zonerna som gjort att det blivit försenat? Men utan zoner förmodar jag att det kommer att bli lättare att rationalisera bort oss spärrvakter, f'låt, stationsvärdar.

24 oktober 2005

Bygg infartsparkeringen nu!

Idag lade Tomas Hansson och jag en motion om en ny infartsparkering i Trångsund. Bakgrunden är att den gamla dels inte räcker till, dels beräknas bebyggas med bostäder om ett par år när nya detaljplanen för området väster om järnvägen är klar. I samband med att man bebygger detta område (kv Sändaren) har kommunen beslutat sig för att bygga en infartsparkering på fastigheten Brädet 1, där Trångsunds kommundelsförvaltning tidigare hade sitt kontor i några baracker.

Vi förstår inte varför man ska vänta tills kvarteret Sändaren bebyggs med att bygga den nya infartsparkeringen på Brädet 1. Om ett par månader införs trängselskatterna i Stockholms innerstad. För att folk ska kunna övertygas om att åka kommunalt istället - en förutsättning för att trängselskatten ska bli någonting annat än ännu ett sätt för socialdemokraterna att mjölka stockholmarna på pengar - behövs det smidiga lösningar för dem som idag tar bilen. Infartsparkeringar är ett sådant område. Bygg på Brädet 1 - NU!

Man borde dessutom titta på möjligheten att bygga parkeringsdäck, så att man får in nästan dubbelt så många bilar. Och så borde man försöka få del av de statliga trängselskattepengarna.

Jag tror att vi lyckades bidra till att få fart på frågan på dagens kommunstyrelsemöte. Förhoppningsvis händer det någonting snart nu.

Facklig-politisk samverkan

På kommunstyrelsens sammanträde idag klubbades en komplettering av kommunens upphandlinsgregler igenom. Kompletteringen innebär att inga företag som saknar svenskt kollektivavtal ska kunna komma ifråga vid kommunala upphandlingar av tjänster.

Socialdemokraterna får varje år stora ekonomiska bidrag från LO och de olika LO-förbunden. Ännu större är de indirekta och personella stöden till sossarna.

Men en förutsättning för bidragen är naturligtvis att socialdemokraterna levererar. Inte minst ekonomiskt.

Därför har svensk fackföreningsrörelse (och inte minst dess pampar) idag väldigt gynnsamma villkor. En del i detta är att de svenska kollektivavtalen innebär pengar till organisationerna - pengar som egentligen tas ur arbetarnas löneutrymme.

Genom att pressa fram svenska kollektivavtal - inte bara löner i nivå med svenska kollektivavtal - försäkrar man sig om att LO-facken även fortsättningsvis ska ha gott om stålar. Låt letter och polacker betala till svenska fack som ser som en huvuduppgift att motarbeta dem! Stålar som sedan kan användas i nästa valkampanj.

Matematiken är ganska enkel. Plus för sossepolitruker och LO-ombudsmän. Minus för nästan alla andra.

19 oktober 2005

"Utan svartmålning och smutskastning"

Läser en kort intervju med Tomas Rudin (s) i Svenska Dagbladet, med anledning av att sossarna publicerat en tidning kallad "(S)pressen". Tomas Rudin beskriver tidningen som en "vänlig tidning utan svartmålning och smutskastning". I tidningen liknas familjen Reinfeldt vid en maffiafamilj som håller Täby i ett järngrepp.

Man undrar vad sossarna säger när de svartmålar och smutskastar....

14 oktober 2005

Ännu ett besök hos Safins spel

När jag sent på eftermiddagen kom hem från dagens partifullmäktige fann jag - som vanligt, frestas jag säga - istället för kommunstyrelsehandlingarna en liten lapp om att det fanns ett stort brev att hämta på Safins spel i Skogås centrum.

Den här gången hade kommunens vaktmästeri gjort allting rätt. KS-handlingarna var uppdelade i två nätta kuvert som utan vidare skulle gå in i mitt brevinkast och varje annat brevinkast i kommunen.

Posten har under det senaste decenniet ägnat sig åt att renodla sin verksamhet. Borta är Torget.se, PostGirot, Svensk Kassaservice och mycket annat. Men att dela ut posten måste väl ändå räknas som en kärnverksamhet? Nu kör de den bara från Huddinge till Skogås C - och för det har de mage att ta 78 kronor och 40 öre i betalt. Ja, du läste rätt. 78 kronor och 40 öre.

Om inte Posten skärper upp sin service finns det all anledning att börja fundera över alternativa lösningar.

13 oktober 2005

Trafikmöte i Trångsund

Besökte demokratiforums möte i Trångsund ikväll. Nej, jag ska inte göra det till någon vana, men den här gången handlade det om kollektivtrafik och det är som bekant - och av förklarliga skäl - ett av mina favoritämnen. Kvällens gäst var Christina Lyngå, ordförande i SL:s södra regionstyrelse och socialdemokrat - kommunens demokratiforum är nämligen först och främst ett forum där ledande socialdemokrater ska kunna åka runt och visa upp sig. Problemet för Christina (och oss mötesbesökare) var att den styrelse hon leder är en ganska tandlös skapelse. De avgörande besluten fattas någon annanstans - hos entreprenörerna, hos SL-tjänstemännen, hos koncernledningen, you name it.

Dessvärre är det symptomatiskt för landstingets nuvarande organisation. Sällan har så många arvoderade politiker beslutat om så lite. Det skulle vara bättre om mer pengar istället kunde användas till landstingets kärnuppdrag, vård och trafik.

11 oktober 2005

Ny ägare i Vårby gård

Den mest intressanta Huddinge-nyheten idag var kanske att fastighetsbolaget Kungsleden köper Realia, som bland annat äger Vårby gårds centrum och ett antal hyresfastigheter i Vårby gård (som ursprungligen ägdes av allmännyttan i Stockholms stad).

Att Vårby gård behöver en satsning och en upprustning är ingen hemlighet. Att fastighetsbolagen i området är en viktig del i detta upprustningsarbete är inte heller någon hemlighet.

Jag har mycket stor respekt för Kungsleden som fastighetsförvaltare. De har en lång erfarenhet av att utveckla kontorsfastigheter och har de senaste åren blivit en stor aktör inom lokaler för vård och skola.

Bostäder och förortscentrum ligger däremot utanför deras normala verksamhetsområde, och jag har inte fått några indikationer om någon förändring beträffande detta. Det finns därför all anledning att tro att fastighetsbestånden i Vårby gård snart är till salu igen.

Om jag vore kommunstyrelsens ordförande skulle jag ringa upp Kungsledens vd och bjuda in honom till kommunen, så att man kunde ha ett ordentligt samtal om framtiden för Vårby gård. Området behöver motiverade, långsiktiga fastighetsägare som kan hjälpa till att vända de senaste årens negativa spiral.

Dagens krokben

Kommunfullmäktige idag. Tyckte inte att dagordningen såg så märkvärdig ut innan mötet, men vi blev ändå tvungna att bordlägga sex, sju motioner på slutet, eftersom klockan redan var över tio när vi kommit så långt. Det som framför allt tog tid var debatten runt en motion om mobbning. Daniel Dronjak-Nordkvist (m) hade krävt att det skulle finnas en kommunövergripande handlingsplan mot mobbning, och att skolornas arbete skulle grunda sig på vetenskaplig forskning - som kunnat visa att visa metoder fungerar och andra faktiskt inte gör det.

Det är någonting märkligt över en debatt där alla är rörande överens om nästan allt. Man tänker att om de här personerna sätter sig ner vid ett bord och diskuterar igenom saken skulle de nog komma fram till en bra lösning som alla kan känna sig nöjda med - och som kommer att åstadkomma resultat. Istället stred socialdemokraterna och deras kumpaner emot in i det sista och vann till slut en votering (med röstsiffrorna 31-30) om att det inte skulle finnas någon kommunövergripande handlingsplan... Bra jobbat!

Genom politiken har vi möjlighet att åstadkomma resultat, men alltför ofta lägger det politiska spelet krokben för oss.

05 oktober 2005

"Politiker blir fulla för skattepengar"

Nyss hemkommen från en semester i Florida läser jag förra veckans Mitt i Huddinge. Där är vår reservation mot kommunens liberala alkoholregler en stor nyhet. Vårt kommunalråd Tomas Hansson får försvara det och berättar att han själv sett politiker som druckit för mycket på fester. Håkan Apelkrona (mp), som varit en ledande politiker i kommunen i en herrans massa år, sitter på fler förtroendeuppdrag än de flesta (bland annat sitter vi bägge i Huge Fastigheters styrelse) och förmodligen gått på väldigt många kommunala tillställningar säger att han "då aldrig sett någon bli onykter".

Det finns här några möjligheter. Kanske är Håkan felciterad, eller så är han blind, eller så blåljuger han. Blind är han inte. Om han är felciterad lär vi få se det i denna veckas Mitt i Huddinge. I annat fall kan vi konstatera att han ljuger, eller kanske inte är så duktig på att upptäcka vilka andra som är onyktra när han fått sig några glas innanför västen. (Men, nej, det är inte Håkan som har utmärkt sig på de av Huges middagar som jag varit på.)