27 september 2007

PRO protesterar mot väderkvarnar

PRO i Trångsund protesterar mot förslaget att äldre ska tvingas hyra hjälpmedel som rollatorer och elrullstolar, och skriver brev till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m), rapporterar veckans Mitt i Huddinge.

För all del, det får de gärna göra. Men det är lite som när Don Quixote slåss mot väderkvarnar. Deras fiende finns liksom inte i verkligheten. Det förslag som är på bordet handlar inte om någon årlig hyra utan om en depositionsavgift, så att de som lånar hjälpmedel av landstinget faktiskt ska lämna tillbaka dem när de inte behöver dem längre. Idag förlorar landstinget massor av pengar på att folk inte sköter sina åtaganden.

Så - PRO och andra får, vad mig anbelangar, gärna protestera mot olika politiska förslag. Men debatten blir så mycket mer spännande om de förslag de går emot faktiskt är på riktigt.

26 september 2007

Demokratiforum om kommundelning

Just hemkommen från demokratiforummötet på Östra gymnasiet om kommundelningsutredningen. Mycket välbesökt möte, vilket är roligt. Jag höll själv en låg profil, för jag tyckte att det var intressant att lyssna på allmänhetens frågor. Jag och många andra politiker i kommunen har ju hört utredaren Björn Sundström redovisa sina resultat tidigare, så nu var det intressant att veta hur de som inte är politiskt aktiva reagerade. Tyvärr blev det dock en viss kantring av diskussionen, eftersom inte alla hade den inställningen. Socialdemokraterna - framför allt de tillresta politikerna från centrala Huddinge - tog en hel del utrymme för att prata om att man borde folkomrösta i hela kommunen och en och annan äldre centerpartist och drevvikenpartist tog tillfället i akt att hålla längre utläggningar om tidigare kommundelningsutredningar, men det kom även fram en del kloka frågor och jag hoppas att folk gick därifrån med lite större kunskap än när de hade kommit.

25 september 2007

Väntjänst och kommundelning

Hade en lång och innehållsrik dag igår. Lunchen åts med Rotary på Folkets Hus i Huddinge, där kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) var en uppskattad gäst. Därefter rusade jag direkt till Klockargården, där Väntjänsten hade ett möte och jag var inbjuden som en av talarna. Vi hade en trevlig diskussion om situationen inom äldreomsorgen i Huddinge och jag hoppas att övriga mötesdeltagare tyckte att det var lika givande som jag gjorde. Väntjänsten - som drivs gemensamt av SPF Orlången, Röda Korset och Svenska kyrkan - gör ett fantastiskt jobb med att möta ensamma äldre och jag hoppas att vi ska kunna hitta vägar för att ge dem ett bättre stöd framöver.

Dagen avslutades med ett oväntat långt kommunstyrelsesammanträde, som kulminerade i beslutet att genomföra en opinionsmätning hos samtliga boende i Vidja, Mellansjö och Svartvik för att få reda på om de vid en eventuell kommundelning hellre vill tillhöra Skogås-Trångsund eller resterande Huddinge. Jag är väldigt nyfiken på svaret på den frågan, för jag har ärligt talat inte en susning om hur de ser på saken. Socialdemokraterna med stödpartier reserverade sig mot beslutet, men det handlar väl egentligen inte om att de inte tycker att de boende i det här området ska få säga sitt om vart de vill höra, utan om att de i grund och botten inte tycker att frågan om kommundelning överhuvudtaget borde finnas på dagordningen och därför inriktar sig på att i varje steg av beslutsprocessen motsätta sig majoritetens förslag. Nå, nu blir det i alla fall en opinionsundersökning i Mellansjö, Svartvik och Vidja och det tycker jag känns väldigt bra.

21 september 2007

Nytt avtal för Bromma flygplats

Idag blev det äntligen klart med framtiden för Bromma flygplats. Ett nytt avtal skrivs mellan Stockholms stad och Luftfartsverket, vilket tryggar flygplatsens existens fram till år 2038, berättar Dagens Nyheter: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=695238. Samtidigt får Stockholms stad väsentligt mycket bättre betalt - hur mycket beror på hur många passagerare som åker där.

Kanonbra, tycker jag. Stockholm behöver en citynära flygplats och det finns helt enkelt inget alternativ till Bromma. Nu får flygplatsen trygghet att utvecklas.

Det är dock en sak ytterligare som jag gärna hade sett i avtalet - en förbindelse från Luftfartsverkets sida att bidra till utbyggnaden av tvärspårvägen. Nästa steg, från Alvik till Sundbyberg och Solna, skulle ju gå precis förbi Bromma flygplats och väldigt påtagligt kunna förbättra det som är Bromma flygplats stora svaghet ur användarsynpunkt: att man, trots det centrala läget, faktiskt har rätt så dålig kollektivtrafik till flygplatsen.

Nå, även om jag tycker att det hade varit ett bra krav att ställa i förhandlingarna med LFV så är kanske inte hoppet över om att LFV ändå går in och stödjer tvärbanebyggandet. Det ligger ju trots allt i flygplatsens intresse, och nu har man fått ett så långt och tryggt avtal att det kan vara värt att ta den investeringskostnaden.

19 september 2007

Förändringar på gång i Skogås skolor?

"Elever i Skogås ska flyttas runt" är rubriken för en intressant artikel i senaste numret av Mitt i Huddinge. Där redogörs för olika tänkbara alternativ för att använda kapaciteten på Sjötorpsskolan, Vretskolan och Skogåsskolan på ett bättre sätt. Idag är det för mycket barn på vissa skolor, många barn i de lägsta årskurserna och för få ungdomar i högstadieskolorna. Problemen har funnits under ett antal år och utretts förut. Tyvärr är det inte lätt att hitta några riktigt attraktiva lösningar, för, precis som kommunalrådet Åke Blomqvist (fp) säger i artikeln, föräldrar har i allmänhet inställningen "Rör inte min skola".

Jag sitter inte inne med den perfekta lösningen. Skolorna får inte bli för stora, inte heller för små. Man måste utnyttja befintliga lokaler på ett smart sätt, samtidigt som behoven förändras över tiden. Och, inte minst, måste man ha ett tydligt fokus på att bryta segregationen i Skogås och förbättra integrationen av elever med annat hemspråk än svenska. Jag tycker att det är jättebra att Åke är tydlig på alla de här områdena och tror att det finns goda förutsättningar att hitta en långsiktigt attraktiv lösning - även om varje förändring kommer att leda till visst motstånd.

Friskt ljuget, hälften vunnet!

Läser en insändare av s-riksdagsledamoten Carina Moberg i Mitt i Huddinge där hon öser galla över den borgerliga bostadspolitiken, både på riks och kommunal nivå. Tyvärr har Carina, som så många andra socialdemokrater, ett mycket liberalt förhållningssätt till sanningen. Friskt ljuget, hälften vunnet verkar vara devisen.

Till exempel säger hon - och jag citerar ordagrant - att man "gör om fastighetsskatten till en avgift som egentligen inte ens påverkar Huddinges villaägare - utan mest gynnar redan rika människor med stora hus och sjötomter i den norra delen av länet."

Ord och inga visor, alltså. Men om man tittar på vad regeringens förslag - som presenterades idag - egentligen innebär så handlar det om en kommunal avgift som är mindre än hälften så hög som fastighetsskatten för en högst ordinär villa i kommunen idag. Trots att fastighetsskatten redan sänkts sedan sossarna äntligen förlorade makten för ett år sedan innebär den kommunala fastighetsavgiften att en vanlig villaägare i Huddinge kan vinna fem, tio eller kanske till och med femton eller tjugo tusen kronor per år mot hur det är idag.

Visst, vi kristdemokrater skulle ha velat att avgiften ändå var väsentligt lägre, men det är i alla fall en himmelsvid skillnad jämfört med det skatteok som vanliga villaägare dignade under när Carina Moberg och hennes kumpaner styrde här i landet.

Vi får hoppas att vi nu kommer att fortsätta att ha makthavare som har ett liberalt synsätt på ekonomin snarare än på sanningen. Då kan Sverige bli ett mycket bättre samhälle att leva och bo i.

18 september 2007

Nystart och nyfrisk i vård och omsorg

En liten kommentar till Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring idag:

Mycket var naturligtvis bra, men det mesta var förstås väl känt sedan tidigare. En nyhet - åtminstone för mig - som presenterades var dock ny startsjobben inom vård- och omsorgssektorn:

"Regeringen avser också att utvidga nystartsjobben till att även omfatta offentlig sektor inom vård och omsorg. Därmed öppnas ännu en väg till arbete, inte minst för många kvinnor, samtidigt som vi kan möta välfärdens behov av personal för förhöjd kvalitet och kommande pensionsavgångar. "

Kanonbra. Precis vad vi behöver. Arbetslösa får jobb och vården och omsorgen får lättare att anställa. Tillsammans med "nyfriskjobben" som var på tapeten häromdagen så innebär det viktiga steg för att få fler i arbete, minska utanförskapet och förbättra vården och omsorgen i landet.

Lägg därtill avskaffandet av fastighetsskatten och införandet av vårdnadsbidraget och vi kan se fram emot ett mycket gott år.

13 september 2007

Rapport från Segeltorp

Ikväll var äldreomsorg temat på Segeltorps demokratiforum, så jag var inbjuden som talare. Forumets ordförande, Conny Boltenstål, ställde en del frågor och jag berättade om det arbete vi gör i äldreomsorgsnämnden och förvaltningen, lyssnade på synpunkter och svarade på frågor från mötesbesökarna. Det var ett jättetrevligt upplägg och bra stämning, och jag tror att deltagarna kände sig nöjda med mötet och de svar de fick, de också. Inte minst var det roligt att berätta om de beslut vi fattat de senaste veckan, som sänkningen av åldern för att få använda Händige Fixaren till 70 år (beslutades av äldreomsorgsnämnden igår). Även frågan om de lokala pensionärsråden kom upp, och jag uppfattade det som att jag fick väldigt positiv respons på mina tankar om referensgrupper runt våra enheter.

11 september 2007

Landstingspremiär

Idag gjorde jag premiär i landstingsfullmäktige. För snart ett år sedan valdes jag in som tredje ersättare för Monica Karlsson, Segeltorp. Med tanke på att Åke Holmström, Haninge, och Sara Frykman, Nynäshamn, som båda är i högsta grad flitiga och engagerade politiker, stod på ersättarplatsen emellan mig och Monica konstaterade jag väldigt fort att jag kunde se fram emot fyra år som icke tjänstgörande ersättare. Men igår pratade jag med Sara och fick klart för mig att jag idag, mot alla odds, faktiskt skulle behöva rycka in under eftermiddagen och kvällen.

Så hur var det? undrar du kanske med spelad nyfikenhet. Förvånansvärt välbekant, faktiskt. Debatten var av ungefär samma tuppfäktningskaraktär som i kommunen, och det var en hel del bekanta ansikten - främst partikamrater, förstås, och Huddinge-politiker av olika kulörer, men också en hel del ansikten som man annars mest sett i dagstidningar och tv-inslag. Och frågorna som diskuterades var till viss del desamma som jag stöter på i andra sammanhang - vård och kollektivtrafik. Så vad var behållningen av min insats? Tja, jag hade i alla fall ett antal intressanta foajésamtal med folk jag kände sedan tidigare. Sämre kan det vara.

10 september 2007

Pensionärsråd och äldreboende i Vårby i fullmäktige

Kvällen ägnades åt kommunfullmäktige. Jag brukar emellanåt klaga på att sammanträdena är för långa, men den här gången ska jag i ärlighetens namn säga att jag själv var ganska flitig i talarstolen. Huvudorsaken var naturligtvis att tre ärenden som berörde äldreomsorgen var uppe till behandling - avskaffande av de lokala pensionärsråden, nytt reglemente för Huddinge pensionärsråd samt ramavtal för Caremas planerade nya äldreboende i Vårby gård.

I ärendet om lokala pensionärsråd ställde jag oppositionens förslag om att bevara de gamla, lokala pensionärsråden mot att skapa pensionärsdelaktighet i de faktiska beslut som fattas - vilket ju inte längre sker på kommundelsnivå, utan på central nivå eller ute på våra olika verksamheter.

Beträffande Huddinge pensionärsråd ställdes vårt förslag att ha en politiskt tillsatt ordförande mot oppositionens förslag att pensionärsorganisationerna (i praktiken PRO) skulle behålla den posten - ett förslag som endast stöddes av en av de fyra pensionärsorganisationerna, nämligen PRO.

Vad gäller ramavtalet med Carema var alla partier - utom Vänsterpartiet, förstås - överens om att det är ett bra förslag att det ska byggas ett nytt äldreboende i privat regi i Vårby gård. Men Ann-Marie Högberg (s) var upprörd över att vi inte gått med på en återremiss av ärendet i kommunstyrelsen, som hon påstod inte skulle ha inneburit någon försening eftersom ärendet ändå skulle komma upp i samma kommunfullmäktigesammanträde. När jag helt stilla i talarstolen påpekade att det faktiskt inte stämde, eftersom deras återremissförslag skulle ha inneburit att detaljplanenen hade försenats med ungefär tre månader därför att även det planuppdrag som gavs av kommunstyrelsen innefattades, blev hon helt rosenrasande och tyckte att jag var dum. Men det dumma i sammanhanget är väl trots allt att inte inse konsekvenserna av sina förslag till beslut, eller hur?

Nåväl, på det hela taget tyckte jag att det var ett bra fullmäktigesammanträde för egen del. Det känns skönt när man kan känna sig rätt så nöjd någon gång ibland. Men nu är det dags att gå och lägga mig. Det har varit en lång dag med politik från åtta på morgonen till fram emot elva på kvällen och i morgon finns det risk för att det blir på ungefär samma sätt. Det är inte så lätt att vara halvtidspolitiker alla gånger ;-)

Skatter i länet och på Södertörn

Svenska Dagbladet har idag en intressant sammanställning av hur läget ser ut när det gäller kommunalskatt och skattesänkningar för 2008 i Stockholms län (http://www.svd.se/dynamiskt/stockholm24/did_17046270.asp).

Man kan konstatera att det är många kommuner som sänker, men inga socialdemokratiskt styrda och endast en kommun på Södertörn - nämligen Huddinge. Med de 15 öre som vi sänker skatten med kommer vi ner på genomsnittsnivån på Södertörn, från att vid mandatperiodens början ha haft den allra högsta skattesatsen på Södertörn.

Men vi har förstås fortfarande långt - ruskigt långt - till länets lågskattekommuner, och då inte minst vår stora granne i norr, som redan idag har 2 kr och 17 öre i lägre skatt per tjänad hundralapp än den vi kommer att ha nästa år, och dessutom planerar de för en ännu icke aviserad sänkning! Det kan handla om cirka 5.000 kr om året för en låginkomsttagare.

08 september 2007

En festivalernas dag i kommunen

Idag har det varit en intensiv kampanjdag för kommunens politiker. På samma dag har Vårbyfestivalen, Flemingsbergsfestivalen och Skogåsdagen gått av stapeln, förutom att vi förstås bör vara på plats i Huddinge C. Som jag sade till moderata kommunalrådet Daniel Dronjak så är det här förstås ett problem för de små partierna, även om vi stora klarar det bra...

Själv var jag huvudsakligen på Skogåsdagen, där jag ansvarade för det ambitiösa men glest besökta seminarieprogrammet i biblioteket. Fast emellanåt hann jag ner på centrumgolvet för att prata med folk också. Skogåsdagen är ett viktigt evenemang när de gäller att knyta kontakter - både för egen del och för att hjälpa olika bekanta att möta varandra. Även om vi alla - eller åtminstone nästan alla - är verksamma i Skogås är det sällan som så många är på plats samtidigt så det gäller att inte försitta chansen.

Men en aktivitet är förstås inte mycket till kampanjdag, utan vid halvtre-tiden begav jag mig iväg till Vårby. Tyvärr var jag lite för sent ute för att hinna lyssna på Mats Odells tal från festivalscenen, men jag kom i alla fall alldeles lagom för att hänga med på den rundtur med Mats och olika kommunpolitiker - från såväl majoritet som opposition - som Huge ordnade. Guidningen avslutades med en buffé på områdeskontoret, vilket man förstås inte tackar nej till.

06 september 2007

Skolrykten dementeras

Allt möjligt hörs på byn om en ny skola i Länna, nedläggning av Sjötorpsskolan och jag vet inte allt vad som sägs, men för att citera Just D:s underbara lilla bagatell "Astridlindgrenland": "Det snurrar så mycket rykten nu, vi måste dementera allt."

Så här säger majoritetspartiernas gruppledare i kommunen i ett gemensamt uttalande:

"Vi i den politiska kommunledningen har idag inga planer eller förslag om vare sig en ny
skola i Länna eller förändringar av skolkapaciteten i Sjötorpsskolan.

Vi följer kontinuerligt behovet av nya skollokaler i Skogås liksom i resten av kommunen."

05 september 2007

Äntligen II - Ekgården på Stortorp

Idag var det äntligen invigning av Ekgården, två nya avdelningar för demenssjuka (sammanlagt 17 platser) i det lilla "C-huset" på Stortorp. Jag var där och klippte bandet och sade några mer eller mindre väl valda ord (ingen verkade i alla fall vara chockad över dem, så de var nog inte direkt olämpliga i alla fall). Ekgården är verkligen efterlängtad. Vi hade ju hoppats på och egentligen behövt platserna redan under våren, men av olika skäl (helt utanför min kontroll) blev det förseningar. Nu är i alla fall bygget nästan färdigt och de fyra första boende har redan hunnit flytta in. Inom ett par veckor räknar man med att alla platserna kommer att vara fyllda, vilket kommer att frigöra platser på korttidsboenden och minska trycket på hemtjänsten lite grann. Och framför allt kommer det att göra att fler demenssjuka i kommunen kan få riktigt bra vård och omsorg - det är det allra viktigaste.

Äntligen I - Vårdnadsbidrag

Igår kom äntligen beskedet från regeringen att det kommunala vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen kommer att genomföras. Det blir visserligen inte förrän i mitten av nästa år, men i alla fall gott och väl två år före nästa val, vilket gör att systemet hinner att komma igång på allvar, så att alla hinner se de stora fördelarna med det jämfört med dagens orättvisor mot föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn.

04 september 2007

Anhörigvård och bättre för butiker i Vårby

Senaste numret av tidningen "Södra sidan" hade en rad jätteintressanta artiklar, inte minst om stödet till anhörigvårdarna, som ska utvecklas i Skärholmen. Glädjande nog är ju det här något som vi även har satsat väldigt mycket på i Huddinge - bland annat öppnade vi ju en Anhörigcentral i kommunen i våras - men alla äldreomsorgsartiklarna handlar enbart om Skärholmen-sidan.

Däremot finns det en liten artikel om att rullbanden i Vårby gårds centrum snart ska vara lagade, och det vore ju otroligt skönt. Jag vet inte hur länge de har stått still, men det är väldigt, väldigt länge, något som bidrar till att sprida en negativ atmosfär i den lilla centrumanläggningen. Kanske kommer rullbandsreparationen att ge centrumet en liten push i rätt riktning, och tillsammans med att en liten matvarubutik äntligen öppnats i Vårby Haga kan det göra att butikssituationen i Vårby blir om inte bra så åtminstone acceptabel - vilket är ett stort steg framåt.