30 maj 2011

Äntligen klartecken för Södertörnsleden!

Vi har väntat i många år, somliga i åtskilliga decennier. Den första etappen började byggas redan på 1990-talet. Nu ser det ut som om resten äntligen skulle kunna börja byggas. Trafikverket har nu godkänt de första arbetsplanerna och därmed är det formella beslutet att börja bygga Södertörnsleden fattat.

Idag trängs lastbilar i den trånga rondellen utanför Balingsnässkolan, bilköer ringlar längs Storängsleden och blockerar framkomligheten även utanför rusningstid och Glömstavägen är ett sådant kaos att kommunen har fått bromsa byggandet av nya bostadsområden för att vägarna helt enkelt inte klarar dem.

Många tar långa omvägar runt för att undvika den kaotiska tvärtrafiken genom Huddinge. Ska jag hemifrån Skogås till Vårby eller Kungens kurva åker jag via Älvsjö eller rentav in till Södra Länken, en avsevärd omväg som dessutom själv är hårt belastad.

Det är alltså ingen tvekan om att Södertörnsleden, som binder samman E4:an i Vårby och norra Botkyrka med Nynäsvägen i Haninge/Jordbro, behövs. Den kommer att underlätta väldigt mycket för många som bor i centrala Huddinge och Vistaberg, men också, förstås, för företagen i Sofielund och centrala Huddinge som idag begränsas av de dåliga vägtransporterna.

Lika viktigt är det förstås Haninge, som när Södertörnsleden är på plats får betydligt bättre kommunikationer till E4:an.

Men frågan är om inte den nya vägen är allra viktigast för utvecklingen i Flemingsberg, som nu blir ett tydligt nav på Södertörn, där Södertörnsleden möter Huddingevägen och södra stambanan, och där centrum är för södra Stockholms högre utbildning (Södertörns Högskola, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan), sjukvård (Karolinska Universitetsjukhuset) och rättsväsende (Södertörns tingsrätt, Södertörnspolisen, häkte och åklagarmyndighet) finns, förutom en mängd framgångsrika forskningsintensiva företag.

Ja, jag vet inte vem som vinner mest på bygget av Södertörnsleden. Det är en väg med väldigt många vinnare. Och nu är alltså beslutet om arbetsplanerna äntligen fattat. Det finns skäl att fira. Förhoppningsvis sätts spaden snart i jorden.

29 maj 2011

Skogås, bilbränder och Sisyfos

Skogås är mycket bättre än sitt rykte, det är min bestämda uppfattning. Problemet är att så fort man faktiskt börjar känna att en förändring av områdets status verkar vara på gång så händer någonting igen. Ett rån. Ett mord. Ett gängbråk. Eller, som under natten till söndagen, en storbrandinfartsparkeringen som förstörde dryga dussinet bilar och skadade ännu fler.

Jag har förstås inte en aning om vem som tuttat på bilarna eller varför, men jag vet att den där parkeringen upplevts som relativt trygg. Annars skulle inte folk lämna bilen över natten på en infartsparkering. Tvärtom har det varit ett problem att när de som faktiskt behöver just en infartsparkeringsplats kommer dit är parkeringen full av andra bilar, något som jag berättat om tidigare.

Den negativa bilden av Skogås förstärktes dessutom av en rapport om en våldtäkt samma natt som bilbranden skedde.

Nu får vi som jobbar för ett tryggare och trevligare Skogås med ett bättre rykte börja om igen. Men det känns som ett Sisyfos-arbete när det hela tiden kommer någon idiot och gör något dumt. Det skadar inte bara bilägarna eller den attackerade kvinnan. Det drabbar alla bilägare som inte längre känner att de kan parkera sina bilar tryggt i området och får betala dyra försäkringspremier för att skydda sig. Det drabbar alla kvinnor (och män) som inte längre känner att de kan röra sig tryggt efter mörkrets inbrott, eller rentav inte alls.

Det finns många åtgärder man kan göra i ett samhälle för att minska kriminalitet och den otrygghet som kriminaliteten skapar. Men det viktigaste är utan tvivel att ge våra barn och unga goda värderingar som en bas att bygga sina liv på, trygga familjer och en samhällsgemenskap - ett civilt samhälle, om ni vill - som tar vid bortom familjens gräns. Det förändras inte av en bilbrand utan den kampen går oförtrutet vidare.

16 maj 2011

Nu sänker vi skatten i Huddinge!

Huddinge sänker skatten med 20 öre nästa år. Det känns bra. Kommunen har länge dragits med ett välförtjänt rykte som högskattekommun och det här beslutet kommer förstås inte att råda bot på det. Vi har fortfarande en skattesats som är väsentligt över genomsnittet bland kommunerna i Stockholms län. Men vi tar ett steg närmare snittet, ett steg bort från epitetet högskattekommun. En naturlig följd av att vi under de senaste åren har haft en alltmer välskött ekonomi i kommunen.

Det viktigaste med skattesänkningen är kanske inte att våra medborgare får lite mer pengar i plånboken. Det är i och för sig bra, men 20 öre på skatten gör inte någon enorm skillnad för de allra flesta. Nej, det viktigaste är riktningen. Under förra mandatperioden genomförde vi i majoriteten två skattesänkningar om 13 respektive 15 öre. Nu sänker vi skatten med 20. Tillsammans blir det - som ni alla säkert redan räknat ut - 48 öre. I framtiden kommer vi att sträva efter att genomföra fler skattesänkningar. Steg för steg kommer vi att närma oss vår ambition, att komma ned till snittnivån i länet. Vill vi att Huddinge ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i är det ett måste.

Men varför sänker ni då inte skatten i snabbare takt, undrar kanske någon. För att vi inte vill äventyra barnomsorg, skola och äldreomsorg och allt annat viktigt som kommunen använder skattemedlen till, är förstås svaret. Kanske är jag konservativ, men jag tror på successiva förändringar, att idogt, tålmodigt, långsiktigt arbete är det bästa sättet att reformera kommunens verksamhet så att det, som man säger, blir mer bang for the buck. För även om vi samtidigt som vi sänker skatten också gör stora ekonomiska satsningar på skola och välfärd, är det min övertygelse att det också finns stort utrymme för effektiviseringar i de kommunala verksamheterna. Effektivare processer kommer att bli ett viktigt tema under åren som kommer - och förhoppningsvis åtföljas av fortsatta skattesänkningar.

Läs även: Kommunledningens pressmeddelande, Kristdemokraternas hemsida

Dags att utveckla skärgårdsturismen

Vart fjärde år bjuder Skärgårdsstiftelsen och Waxholmsbolaget landstingspolitiker på en resa i skärgården för att berätta om sin verksamhet och visa hur det fungerar i verkligheten. Idag hölls den resan, och den här gången var målet Finnhamn, en ö som jag aldrig besökt förut.

När man tänker på skärgården, tänker man på soliga, varma dagar. Blå himmel, blått vatten, grå granitklippor. För egen del brukar jag bara göra mina strandhugg sådana dagar. Därför var det ganska nyttigt att åka ut och upptäcka att skärgården faktiskt har en del att erbjuda även en dag då det duggregnar.

Turismen är oerhört viktig för Sverige och för Stockholm, och Stockholms skärgård är en av de viktigaste bland de unika "produkter" som vårt land kan erbjuda. Jag valde därför att besöka paret som driver krogen, stugbyn, butiken och vandrarhemmet på ön. I skärgården bör man helt uppenbart vara superentreprenör för att få det att gå ihop... Jag är imponerad av den passion och det hårda arbete de lägger ner på sin ö (som ägs av Skärgårdsstiftelsen).

Något som gång på gång upprepades som den viktigaste faktorn för att utveckla skärgården var kommunikationerna. Entreprenörerna står och faller med att kunderna har goda möjligheter att komma ut till dem och hem igen. Det gäller både dagsturisterna och de som övernattar - utan goda kommunikationer, inget besök. Här har både Waxholmsbolaget och Strömma Kanal viktiga roller att spela, och förhoppningsvis kommer vi att få se en ordentlig utveckling av turisttrafiken, som är så viktig för jobben i skärgården - och då gärna i privat regi.

Jag kikade lite i vandrarhemmets bokningsregister och kunde se att mycket var bokat under sommaren. Det är förstås jättebra. Men problemet är att, för att citera en känd poet, sommaren är kort och det mesta regnar bort. Ska turistindustrin på allvar kunna utvecklas skulle säsongen behöva förlängas. Än så länge är de flesta som övernattar svenskar, rentav stockholmare, men för den som besöker Stockholm från andra länder kan skärgården vara en unik och spännande upplevelse även vid andra tider på året. Fast då kanske inte i första hand för möjligheten att ta sig ett dopp... Här finns en utmaning.

En annan viktig fråga för skärgårdens framtid handlar om investeringar för att höja kvaliteten i regionens produkterbjudande. Om man vill semestra i skärgården, vilken boendekvalitet har man då rätt att förvänta sig? Om företaget ska välja att förlägga en konferens till en skärgårdsö, vilken komfort kräver deltagarna? Förmodligen högre än flertalet etablissemang erbjuder idag. Vill vi att skärgården ska kunna utvecklas och bidra till att svensk turism når sin fulla potential, behöver vi investera. Och med "vi" menar jag förvisso även det offentliga i form av statliga, kommunala och landstingskommunala intressenter, men kanske framför allt privata intressenter. Vi kan behöva söka nya vägar av offentlig-privat samverkan för att utveckla skärgården som besöksplats och då kanske också företag med större plånböcker och internationell erfarenhet av liknande verksamheter.

Stockholms skärgård är viktig av många olika skäl. Natur och miljö. Kultur och historia. Men också som en del av Stockholms moderna ekonomi. Turism och service är centrala för framtidens jobb och företagande, och skärgården är en central del i Stockholms erbjudande. Än så länge lever vi i stor utsträckning i det förflutna, men förr eller senare måste vi anta de utmaningar som vi står inför om Stockholm och Sverige ska kunna leva upp till sin potential som turistdestination.

Jag hoppas på förr.

13 maj 2011

Nu sänker vi skatten i Huddinge igen!

Huddinge sänker skatten med 20 öre nästa år. Det känns bra. Kommunen har länge dragits med ett välförtjänt rykte som högskattekommun och det här beslutet kommer förstås inte att råda bot på det. Vi har fortfarande en skattesats som är väsentligt över genomsnittet bland kommunerna i Stockholms län, men det här tar oss ett steg närmare snittet. 20 öre är i sig kanske inte så mycket att yvas över, men tillsammans med de två skattesänkningar vi genomförde förra mandatperioden markerar det en tydlig riktning. För övrigt rakt motsatt riktning mot vad som gällde när de rödgröna styrde kommunen... Ett litet steg på vägen mot att göra Huddinge till en mer attraktiv kommun även för skattebetalare. Samtidigt gör vi stora satsningar på skola och omsorg. Enbart grundskole- och gymnasienämnderna får 57 nya miljoner i uppräkning och riktade satsningar.

Läs även: Majoritetens pressmeddelande, Kristdemokraternas hemsida, Christian Ottossons blogg.

Och om någon undrar varför man inte kan läsa mitt förra blogginlägg om skattesänkningen så är det för att Blogger utplånat det. Och det här inlägget är inte en del av Facebooks nedsvärtande av Google utan jag säger bara som det är. Bara så ni vet.

11 maj 2011

Storsatsning på Huddinges elever i 2012 års budget

Grundskolan får 28 miljoner i generell uppräkning och dessutom öronmärks 12,5 miljoner - varav en miljon är statsbidrag - till satsningar för ökad kvalitet i skolan. Gymnasieskolan får 10,5 miljoner i generell uppräkning och för att implementera gymnasiereformen. Utöver det öronmärks 6,6 miljoner till ombyggnaden av Sågbäcksgymnasiet. Sammanlagt handlar det alltså om hela 57,6 miljoner kronor till skolnämnderna nästa år. Det har kommunens fempartimajoritet "läckt" i ett pressmeddelande idag.

Det är en jättesatsning som bland annat innehåller riktade medel för att stärka modersmålsundervisningen och rektorernas pedagogiska ledarskap och för att öka den socioekonomiska viktningen av skolpengen utan att minska skolpengen för övriga elever. Men det allra viktigaste är förstås att skapa utrymme för att på ett bra sätt kunna implementera den nya skollagen, som sägs vara den största reformen i svensk skola sedan folkskolan infördes år 1842.

Det är bra att Huddinge satsar rejält på skoleleverna. Men samtidigt finns det inget entydigt positivt samband mellan satsade kronor och goda skolresultat. Snarare tvärtom. Nu måste alltså blåslampan vara på skolan att verkligen visa resultat. Alltför många elever går ut skolan utan fullständiga betyg - och alltför många, även av de elever som går ut skolan med goda betyg, lämnar den med långt sämre kunskaper än de borde ha haft utifrån sin potential.

Den här frågan lämnar mig ingen ro. Jag hoppas och tror att skolreformen ska bidra till att åstadkomma en förändring, men det finns ingen lösning utan ett intensivt, tålmodigt, långsiktigt arbete.

Läs även: Kristdemokraternas hemsida, Huddinge kommuns pressmeddelande, Malin Danielsson, Christian Ottosson