29 januari 2008

Ergonomia uppmärksammas

Webbplatsen Sunt liv uppmärksammade nyligen projektet Ergonomia, som pågår inom äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge. Och jag förstår dem, för de resultat som man kan visa upp är fantastiska, rentav överväldigande. Syftet är att minska belastningsskador hos vårdpersonalen och inriktningen har varit på undersköterskor och vårdbiträden som är över 55 år - en högriskgrupp för sjukskrivningar.

Målgruppen har fått genomgå en tredagars utbildning i förflyttningsteknik, ergonomi och balans med ett tretimmars uppföljningstillfälle 30-35 dagar senare. Antalet deltagare som inte haft besvär från nacke, axlar och/eller rygg de senaste 14 dagarna ökade från 22 till 40 (av 69), dvs med drygt 80 procent!

Under 2006 var kursdeltagarna sjukskrivna i 23 dagar för sjukdom i rörelseorganen - året därpå endast 6 dagar, en minskning med hela 74 procent.

Den statistiken visar väl om något att den här typen av förebyggande arbete är väl värt att satsa på för den som bedriver äldreomsorg - först och främst naturligtvis för personalens skull, men även ur ekonomisk synvinkel. Alla vinner på att människor mår bättre.

24 januari 2008

Ideologin är vårt existensberättigande

Aftonbladet.se slår på stora trumman med rubriken "Ideologin kan knäcka kd". Anledningen är en ny attitydundersökning som visar att andelen att som tycker att det är viktigt att satsa på ett samhälle med kristna värden har minskat till 20 procent. I artikeln nämns också att det numera bara är 75 procent som tycker att samhället bör stärka familjens ställning och att hela 38 procent tycker att homosexuella bör få adoptera barn.

Ur detta får artikelförfattaren och en och annan tyckare fram att det skulle vara kris för Kristdemokraterna och att man kanske rentav borde ompröva sina ställningstaganden.

Men hallå? Såg ni inte siffrorna? Om 20 procent tycker att det är viktigt att satsa på ett samhälle med kristna värden och de stora partierna leds av personer som Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt finns det en väldigt stor potential för ett parti som faktiskt står upp för kristna värderingar. Jag skulle i alla fall vara mycket nöjd om Kristdemokraterna fick 20 procent av rösterna i nästa val...

Och i många sakfrågor är siffrorna förstås ännu bättre. Jag tror förstås inte att alla de 75 procent som vill stärka familjens ställning kommer att rösta rätt i nästa val - men vi kristdemokrater ska självklart sträva efter att vara det bästa alternativet för den som faktiskt menar allvar med viljan att stärka familjerna och sätta barnens behov och rättigheter i fokus.

I en tid när bebisar kallas modeaccessoarer känns det extra viktigt att det finns något parti som inte ger efter för tillfälliga modetrender och ideologiska kantringar. Vår ideologi är inte ett problem - den är vårt existensberättigande.

20 januari 2008

Kubas val - och den svenska vänsterns

"Valet - som vissa anser är världens mest demokratiska, medan det döms ut helt av andra - kan vara första steget mot Fidel Castros avgång som landets president", rapporterar Erik de la Reguera i DN.

Må så vara. Men i så fall handlar det om ett val som redan skett, nämligen när kandidaterna i valet utsågs. För alla vet att de som utsetts till kandidater på Kuba i praktiken redan är valda, eftersom det inte finns - eller får finnas - några andra kandidater.

Visst känns det märkligt att exilkubanerna på andra sidan sundet, i Florida, har större inflytande över vem som kommer att leda USA än vad deras landsmän på Kuba har över vem som ska leda öriket i framtiden?

Ännu märkligare är att det fortfarande finns massor av människor i Sverige som försvarar den kubanska diktaturen samtidigt som nästan alla länder i resten av Latinamerika har tagit steget över till demokrati. Jo, det är absurt, men jag träffar på dem med en sådan oroväckande regelbundenhet att det måste finnas en hel del.

De borde istället hylla kristdemokraten Oswaldo Paya och andra demokratikämpar. Men då riskerar de förstås att det går för dem som för KDU:aren Martin Källstrand, som häromdagen greps, förhördes och avvisades av kubanska myndigheter när han anlände till landet. Förmodligen föredrar våra svenska vänsterkämpar att bemötas som kungligheter när de kommer till Kuba och håller därför tyst.

Läs mer om Martins erfarenheter här: http://www.kdu.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/kallstrandkuba.aspx

19 januari 2008

Sven-Erik Österberg och arbetsmarknadspengen

I en ny rapport föreslår Kristdemokraterna (med riksdagsledamöterna Stefan Attefall och Desirée Pethrus-Engström i spetsen) en arbetsmarknadspeng, rapporterar Svenska Dagbladet. Pengen ska kunna variera till exempel beroende på personens utbildningsbakgrund, språkkunskaper och tidigare sjukskrivningshistoria - ju längre man står från arbetsmarknaden, desto högre peng för arbetsförmedlingen som faktiskt lyckas ordna ett riktigt jobb.

Förslaget kan tyckas så självklart att folk borde titta på varandra och fråga sig "Varför har vi inte gjort så förut?" Men socialdemokraternas Sven-Erik Österberg säger istället "Det här verkar lite panikartat i ett läge när man ser att det är väldigt många som står utanför arbetsmarknaden."

Hallå? Det är fler än någonsin tidigare som har ett jobb - och väldigt mycket fler än när Sven-Erik Österberg var minister! Visst är det fortfarande väldigt många som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men inte alls så många som när Socialdemokraterna bestämde. Då var fokus istället på att få in folk i något annat än jobb, så att de i alla fall inte fanns med i arbetslöshetsstatistiken. Nu är fokus istället inriktat på att få ännu fler i jobb, ännu bättre fart på Sverige. Alliansregeringen har visat att medicinen fungerar. Men hr Österberg verkar fortfarande mer intresserad av att dela ut placebo-tabletter.

17 januari 2008

Jätteroligt hos PRO

Idag var jag på besök på PRO Trångsunds medlemsmöte i Mariakyrkan i Skogås. Jätteroligt - fullt med folk, intresserade människor och spännande frågor. Det kändes som om vi var på samma våglängd - att man var positiva till de satsningar och den inriktning som vi har haft på äldreomsorgens verksamhet det senaste året och ville ha ännu mer av det. Jag hoppas att vi kommer att ha ett fortsatt fruktbart samarbete i framtiden.

14 januari 2008

Skogås/Trångsund firar triumfer

De senaste dagarna har Skogås/Trångsund firat triumfer.

Igår gjorde Fredrik Stoor landslagsdebut när Sverige mötte Costa Rica i fotboll. Fredrik spelar visserligen numera för Trondheims-laget Rosenborg i norska Tippeligan, men han kommer från Trångsund och det här är, mig veterligen, första gången någon från Skogås/Trångsund spelat i det svenska A-landslaget för herrar. (Jag har inte en aning om hur det är när det gäller andra landslag.)

Idag fattade vi i Huddinges kommunfullmäktige äntligen beslut om att det ska hållas en folkomröstning om kommundelning i Skogås/Trångsund. Datum för omröstningen blir den 20 april, och om minst 60 procent av de röstande i den rådgivande folkomröstningen säger ja till en kommundelning har majoritetspartierna kommit överens om att lämna in en ansökan där man uppmanar regeringen att dela kommunen.

Jag vill inte förringa hr Stoors insats - som bland annat innehöll en lysande framspelning till Rade Prica, som denne sumpade å det grövsta - men hans kamp var över efter blott 90 minuter. Vi fullmäktigeledamöter fick kämpa med en fullmäktigedebatt som höll på i ungefär tre timmar bara med kommundelningsfrågan, vilket ledde till att nästan alla ärenden på dagordningen blev uppskjutna till nästa veckas fortsättning på fullmäktigesammanträdet. Men i voteringen efter de tre timmarna stod vi i alla fall där som segrare.

Det kan dock sägas att fotbollsmatchen var betydligt mer rafflande och oviss - jag tror nog att alla egentligen insåg vilken utgången skulle bli redan när fullmäktigedebatten inleddes.

Idag har även media uppmärksammat kommundelningsdebatten: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=732595; http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_771715.svd; http://www.sr.se/Stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=1831327.
Gott så. Vi i förortskommunerna befinner oss alltför ofta i medieskugga.

13 januari 2008

"Försenad omsorg fäller kommuner"

"Försenad omsorg fäller kommuner" berättar Svenska Dagbladet idag (http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_767893.svd). Tydligen är det så att länsrätten nu fällt Stockholm och Södertälje i ett par fall där de inte kunnat erbjuda vård och omsorg inom "rimlig" tid. Kommunerna ska då tvingas betala en straffavgift till staten.

Det låter väldigt enkelt: Antingen erbjuder ni vård och omsorg eller så fälls ni. Men verkligheten är betydligt mer komplicerad. Låt säga att en äldre person får ett biståndsbeslut om särkilt boende. Huddinge kommun kan inom tre månader erbjuda en plats av rätt sort på Stortorps Äldrecentrum, men brukaren tackar nej eftersom hon hellre vill komma till Stuvstagården, där kommunen bara har några få platser av rätt sort och det alltså kan ta lite tid innan någon blir ledig.

Under tiden får brukaren naturligtvis omfattande hemtjänst för att i hon ska kunna må så bra som möjligt. Är det omöjligt att sköta henne på ett bra sätt i det egna hemmet får hon komma till ett korttidsboende eller en tillfällig plats i väntan på flytten till sitt permanenta boende. Det här är ingenting som kommunen sparar pengar på - det kan i vissa fall tvärtom vara dyrare för kommunen än det skulle vara att ge henne en permanent plats. Men vi kan aldrig någonsin tvinga någon att ta en plats som de inte vill ha.

Under tiden som brukaren i fråga väntar på att en lämplig plats ska bli ledig på Stuvstagården kommer kanske fler platser att bli ledig på Stortorps Äldrecentrum. Vad ska kommunen göra då? Ska vi erbjuda dem till denna brukare, som man vet kommer att tacka nej till platsen, eller ska man erbjuda den direkt till någon som inte väntat fullt lika länge men faktiskt kan tänkas vilja ha den? Länsstyrelsen skulle förmodligen förespråka den förstnämnda lösningen, men den andra gör att en brukare kommer att få en plats ett par veckor tidigare...

Det finns alltså inbyggda konflikter mellan människors rätt att bestämma över sig själva, kommunens önskan att ge var och en så god vård som möjligt så fort som möjligt och de lagar och byråkratiska regler som styr verksamheten.

Nu är det här inte något försvar för att kommunerna inte ska behöva erbjuda vård och omsorg inom rimlig tid. Det ska man naturligtvis göra - antingen i den egna kommunen eller i någon grannkommun. Det jag vill säga är helt enkelt att verkligheten är mer komplex än den verkar när man läser vad Länsstyrelsen har att säga, och bakom varje fall som prövas i länsrätten finns en unik människa med unika behov och önskemål, som ibland kan vara svåra att uppfylla på kort varsel.

Avslutningsvis kan man undra över systemet med viten. Det är alltså inte den som inte fått hjälp som får pengarna, utan staten. Vem är det egentligen som vinner något på att man tar pengar från kommunens socialtjänst och ger till staten? Ingen. Vem drabbas? De som behöver hjälp av socialtjänsten, till exempel äldreomsorgen. Ska systemet vara kvar, borde det omformas till en omsorgsgaranti, som gör att Länsrätten när så anses befogat tilldömer den som inte fått erforderlig hjälp inom rimlig tid ett skadestånd.

Inte för att jag vill att kommunerna ska betala ut pengar i skadestånd heller, men då finns det i alla fall någon slags moralisk poäng med det hela.

09 januari 2008

Vi måste förebygga oönskade graviditeter

Antalet aborter fortsätter att öka, rapporterar Socialstyrelsen (http://www.alltombarn.se/halsa/100-aborter-om-dagen-1.5599). Nu är man uppe i cirka 100 aborter om dagen, en ökning med cirka 13 procent jämfört med för fem år sedan.

Jag är glad att Huddinge i år gör en satsning på att förebygga oönskade graviditeter. Om vi kan fokusera på den uppgiften runt om i landets kommuner hoppas jag att vi snart ska kunna vända de här siffrorna.

Har du tips på hur kommunen skulle kunna arbeta för att förebygga aborter och oönskade graviditeter, hör gärna av dig till mig.

08 januari 2008

Rekommendation om amerikanska valet

Tänker inte vara uppe i natt och följa valvakan för primärvalen i New Hampshire, men tänkte ge en liten rekommendation för dem av er som - precis som jag - är väldigt intresserade av valet på andra sidan pölen: http://amerikanskaval.blogspot.com/. Mathias Sundin är en svensk kille som, till skillnad från de flesta svenska journalister, är både saklig och balanserad, samtidigt som han är personlig och initierad. Jag är kort sagt imponerad av vad han producerar på sin blogg. Läs den!

Avdragsrätt för gåvor till välgörenhet - ja tack!

I Svenska Dagbladet idag (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_748333.svd) föreslår den kristdemokratiske riksdagsmannen Mikael Oscarsson och Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster att avdragsrätt för gåvor till välgörenhetsorganisationer ska införas både för privatpersoner och företag. Beloppet för privatpersoner sätts ganska lågt, till 12.000 kr, så där tror jag inte att det kommer att öka bidragsgivandet så väldigt mycket, om inte folk börjar ge sina nuvarande gåvor plus skatteavdraget. Men om företag får göra avdrag för gåvor upp till 200.000 kr kommer det förmodligen att innebära något av en revolution för olika typer av välgörenhetsorganisationer - och det är precis vad Sverige skulle behöva. Det skulle i ett slag leda till att det civila samhället kunde flytta fram sina positioner väldigt mycket.

05 januari 2008

Apoteksmonopolet på väg bort - äntligen

På dagens DN Debatt (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=730084) skriver socialminister Göran Hägglund (kd) om sina tankar kring avskaffandet av apoteksmonopolet. Göran visar i artikeln med all önskvärd tydlighet att han och regeringen har full koll på de mindre problem som behöver lösas i samband med avskaffandet av statens monopol (som faktiskt bara har rått sedan 1998!)

Jag inser att vänsterfolk kommer att protestera mot apoteksmonopolets avskaffande, eftersom de i grund och botten tycker att produktionsmedlen ska ägas av staten, men för alla oss som faktiskt har varit utanför Sveriges gränser känns det märkligt att vi i vårt land ska behöva acceptera att vi har så otroligt mycket sämre apoteksservice än andra länder i den civilserade världen - till exempel USA, England, Frankrike, Italien, Turkiet eller Ryssland... Min gissning är att ett avskaffat apoteksmonopol är precis vad vi behöver för att till exempel få ett apotek i Trångsund eller Vårby - för det lär aldrig Apoteket AB bistå med.

04 januari 2008

En natt i Iowa

I natt kan man vara glad att vi inte bara har Sveriges Television ("Fri television") i Sverige utan även utländska nyhetskanaler som CNN och BBC World. För medan SVT24 visar repriser av Värmlandsnytt och annat viktigt, kan vi som har utländska TV-kanaler följa otroligt initierade live-rapporter om hur världens mäktigaste man - eller kvinna - väljs.

Omröstningarna i Iowa är ett otroligt spännande exempel på verklig delaktighet. Det har genomförts olika experiment i Huddinge och andra svenska kommuner, men inget kommer i närheten av hur människor samlas i ett vanligt vardagsrum i Persia, Iowa, för att föreslå vem som ska bli nästa presidentkandidat för Demokraterna... Och här har människor som vill styra världens starkaste nation fått ägna sig åt att möta massor av vanliga människor på ett helt annat sätt än man gör i lilla Sverige. Kanske borde vi förtroendevalda också bli bättre på att skaka hand - det är i alla fall någonting som jag skulle uppskatta.

Och resultatet, som det ser ut just nu, är också väldigt spännande, med Mike Huckabee som klar vinnare bland Republikanerna och Barack Obama som knapp segrare bland Demokraterna. Iowa är inte någon typisk delstat och otroligt mycket kommer att hända innan det är avgjort - men nog skulle det bli en fascinerande valkampanj om det stod mellan dessa två i höst...

Kandidater som Hillary Clinton och Mitt Romney är förstås inte utslagna - än - men resultatet i Iowa talar i alla fall inte för deras sak. Vi går en intressant tid till mötes.

Det här säger tidningarna: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=729897; http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_740099.svd; http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_740553.svd

02 januari 2008

Reflektioner över skattetabellerna

Dagens Nyheter skriver idag (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=729437) om skattesänkningarna i Stockholms län. Landstinget sänker skatten med 17 öre och inte mindre än 15 av 26 kommuner har också sänkt skatten.

Noteras kan att av de 15 kommuner som sänker skatten ingår Socialdemokraterna i ledningen för endast en (1), Sundbyberg. Bland de elva som inte sänker skatten finns Socialdemokraterna i ledningen för fem. Enkel matematik visar alltså att 70 % av de borgerligt styrda kommunerna sänker skatten ett år när kommunernas - och landets - ekonomi ser ruskigt bra ut, medan endast knappt 17 % av de sossestyrda gör det. Jag tycker att det visar väldigt väl vilken skattesänkningsallergi många ledande socialdemokrater lider av.

På Södertörn går många kommuner mot trenden. Endast två - Huddinge och Tyresö - sänker skatten. Hade inte Tyresö sänkt sin så skulle vi i Huddinge ha nått vårt mål att inte ligga över genomsnittet på Södertörn, men Tyresös sänkning gör att vi fortfarande ligger något över snittet. Det får vi försöka åtgärda till kommande år...