28 april 2011

Parboendegaranti införs

Idag klubbade äldreomsorgsnämnden en parboendegaranti. Om äldre huddingepar vill fortsätta att leva tillsammans även när en av dem måste flytta till ett äldreboende, ska partnern utan vårdbehov få flytta med. Ett viktigt steg för att tillse att kommunens äldre får rätten till ett värdigt liv även på ålderns höst.

Beslutet att utreda frågan fattades förra året fattades förra året efter ett ordförandeförslag i nämnden. Jag var ju ordförande i nämnden på den tiden och minns resonemangen vi förde. Om människor valt att leva tillsammans så ska inte kommunen skilja dem åt. Samtidigt blev vi uppmärksamma på en rad olika problem, inte minst det faktum att den som har vårdbehov förr eller senare kommer att avlida - oftast före sin livskamrat. Vad händer då? I kommunens servicehus, där vi alltid har öppnat för parboende, är det många lägenheter som bebos av äldre som inte har behov av vård och omsorg. Vad händer om samma situation uppstår på övriga äldreboenden?

Nu har förvaltningen gjort en noggrann analys. Man har kommit fram till att problemen nog uppförstorats och det förslag som vi i äldreomsorgsnämnden fattade beslut om idag var väldigt enkelt. Avlider den som har vårdbehov ska den efterlevande kunna bo kvar. Vår bedömning är att det inte kommer att handla om speciellt många personer - men är väldigt viktigt för dem det handlar om.

Nästa steg är att beslutet ska fastställas av kommunfullmäktige. Det är nödvändigt eftersom kommunfullmäktiges riktlinjer för äldreomsorgen behöver ändras.

Apropå ändringar som gör att de som bor på äldreboenden får möjlighet att bestämma mer över sina liv, föreslår en statlig utredning att de från april nästa år ska få rätt att dricka alkohol på boendet, om de så önskar. Själv känner jag inte någon sådan önskan, men jag tycker att det är självklart att de äldre ska ha den möjligheten. Det handlar ju om vuxna människor, att förvägra dem samma rättigheter som andra känns orimligt. I Huddinge har det varit tillåtet under många år. På till exempel Rosendalsgården brukar man ordna pubkvällar och den som vill kan ta sig ett glas öl eller vin till maten. Men det är ju bra att man förtydligar reglerna så att inte kommuner med mer av förmyndarinställning ska sätta käppar i hjulet för människors fria val.

27 april 2011

Gratis sjukvård åt mig

Nu har jag gratis sjukvård fram till november. Idag var jag på öron-, näsa-, halsmottagningen på Karolinska för en trivial procedur och nådde då upp till det sammanlagda beloppet 900 kr för mina sjukvårdsbesök det senaste halvåret och fick därför ett frikort utskrivet.

Är inte det märkligt? En hyggligt frisk 40-åring med goda inkomster får alltså betala exakt 0 kr för alla sina sjukvårdsbesök de kommande sex månaderna. Beloppet 900 kr har, som jag förstår det, varit konstant under decennier, samtidigt som kronans värde stegvis urholkats av inflationen och medborgarnas generella betalningsförmåga ökat kraftigt. Att sjukvårdens kostnader dessutom stigit dramatiskt till följd av nya, avancerade behandlingsmetoder gör förstås att skattefinansieringsgraden ökat ytterligare.

Jag är för en solidarisk finansiering av vården. Men det är inte rimligt att jag som vårdkonsument inte ska betala någonting alls i ett halvår. Kunde man inte höja frikortsgränsen till 1.500 kronor för oss i arbetsför ålder? Pensionärerna kan fortsätta betala 900 kronor, pensionärsrabatten skulle procentuellt sett då motsvara SL:s. Sedan kunde man införa en årlig indexuppräkning av beloppet på samma sätt som för till exempel maxtaxan i äldreomsorgen. Det känns inte orimligt.

Så där, nu har jag tänkt lite högt på bästa bloggplats. Vad tycker ni?

15 april 2011

En riktigt bra dag

Idag var en riktigt bra dag. Att det var varmt och solen sken var i sig tillräckligt för att göra alla och envar lite lyckligare, men till det kom också ett antal positiva händelser, framför allt på två teman: infartsparkeringar och färdtjänst.

Som politisk sekreterare känner jag mig förstås väldigt nöjd över att det pressmeddelande vi skickade ut i morse med anledning av samhällsbyggnadsnämndens möte igår ledde till ett reportage i TV4, där vårt kommunalråd Tomas Hansson (KD) intervjuades. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att införa p-avgifter på kommunens infartsparkeringar men låta det vara gratis för den som har ett giltigt SL-kort känns väldigt klokt. Jag frestas att kalla det en salomonisk lösning. För dem som valt att använda våra infartsparkeringar som boendeparkering - på tok för många! - kommer det att innebära krångel som förhoppningsvis gör att de inte tycker att det är värt besväret. För de regelbundna arbetspendlarna ökas då möjligheten att få en p-plats när man behöver det, medan parkeringen inte kostar mer än ungefär som en liter bensin, så sällanåkarna blir inte speciellt avskräckta när de faktiskt behöver en infartsparkering. Och det kändes som om TV4:s reporter höll med.

Som landstingspolitiker och ordförande i färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen känner jag mig också väldigt nöjd. Dagen började med att Svenska Dagbladet publicerade en debattartikel som jag skrivit tillsammans med biträdande socialborgarrådet Ewa Samuelsson (KD). Rubriken var "Dags för valfrihet även inom färdtjänsten". I artikeln pläderar vi för att Lagen om Valfrihetssystem (LOV) ska utvidgas till att även omfatta färdtjänst, sjukresor och s.k. turbundna resor, eftersom dagens lagstiftning försvårar eller rentav förhindrar valfrihet för de äldre och funktionshindrade som använder tjänsterna.

På eftermiddagen hade sedan färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen ett extra sammanträde där vi gick igenom och fick några slutliga klargöranden inför den stora upphandling av färdtjänst med taxi som ska genomföras i länet och så gott som eniga kunde ställa oss bakom förslaget. Tyvärr inte en valfrihetsupphandling, eftersom lagstiftningen inte ger det stöd som behövs, men en upphandling där vi ändå strävar efter att höja kvalitén i färdtjänsten ytterligare. Och då ska man ändå säga att kvalitén idag inte är dålig. Tidspassningen är mycket hög och jag tror att det är många branscher där man skulle slå sig till ro med en kundnöjdhet på cirka 90 procent. Men även när saker och ting nästan alltid går rätt så bra finns det sådant som skulle kunna bli bättre. Varje resenär som blir illa bemött och varje körning som missas eller blir försenad är förstås ett misslyckande och ett skäl att ytterligare skruva lite i systemet så att servicen kan bli ännu bättre.

Det slutliga beslutet om upphandlingen kommer att fattas vid trafiknämndens sammanträde på tisdag. En liten kommentar om upphandlingen kan läsas i detta pressmeddelande.

14 april 2011

Nytt apotek i Huddinge C

För att få lite syre efter förmiddagens konferensande och eftermiddagens och kvällens gruppmöten tog jag en liten promenad runt Huddinges Hälsans stig och passerade då ännu en hälsobefrämjande insats i kommunen: Idag öppnade ett nytt apotek, denna gång är det den brittiska apotekskedjan Boots. Det är företagets blott fjärde apotek i landet. Tidigare har Doc Morris öppnat i Flemingsbergs C. Apoteksreformen ger effekt. Nu håller jag tummarna för att vi snart också får nya apotek i Trångsund och Vårby gård.

13 april 2011

Spännande utveckling i Kungens Kurva

Kungens Kurva-Skärholmen är redan Skandinaviens största handelsområde. Där finns redan Nordens största biografanläggning (i Heron City, 18 salonger och 4.200 platser) och världens största Ikea-varuhus. Plus allt det som brukar finnas i andra shoppinggallerior och externhandelscentrum, fast lite mer och lite större.

Men utvecklingen stannar inte där. Nu har kommunen fattat beslut om exploateringsavtal och detaljplaneuppdrag för "Huddinge Resort", ett stort spahotell med badanläggning, teaterscen, restauranger och handel som ska ligga alldeles där E4 Södertäljevägen och den kommande Förbifart Stockholm möts, precis söder om Heron City.

Företaget som bygger anläggningen, finska Espa Invest Oy, har bland annat skapat en liknande anläggning i Vanda utanför Helsingfors, "Flamingo".

Även om spahotellet i Kungens Kurva kanske inte blir riktigt likadant, är jag övertygad om att det blir ett välkommet tillskott, som stärker Kungens Kurva som ett av Stockholms-regionens viktigaste turistmål. Att bygget kommer att ske med väldigt höga krav på energieffektivitet och miljövänliga materialval gör förstås inte det hela sämre. Vi kombinerar ekonomisk tillväxt med satsningar som bidrar till ökad livskvalitet och god miljö. Ett feelgoodprojekt, helt klart.

Läs även: Huddinge kommun, Kristdemokraternas hemsida, Christian Ottosson

11 april 2011

Viktiga förbättringar i sjukförsäkringssystemet

Idag presenterar Alliansens företrädare i form av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m) och gruppledarna i socialförsäkringsutskottet, Emma Henriksson (kd), Gunnar Axén (m), Solveig Zander (c) och Ulf Nilsson (fp), på DN Debatt en rad viktiga reformer inom sjukförsäkringssystemet. Grundtanken i sjukförsäkringsreformen - att folk ska rehabiliteras och gå från sjukdom och utanförskap till arbete - är klok. Det gamla systemet, där hundratusentals människor kasserades varje mandatperiod, var ohållbart. Men samtidigt finns det människor som oavsiktligt kommit i kläm i det nya systemet, till exempel personer som uppenbart är för sjuka för att arbeta men ändå hamnat hos arbetsförmedlingen eller folk som kommit tillbaka från sjukersättning (förtidspension) och inte fått någon ersättning alls då de sedan blivit sjuka igen. Därför är det bra att Alliansen nu kommer med ett antal förslag som ska hjälpa till så att ingen hamnar mellan stolarna.

Oppositionen är förstås inte nöjda. Det är liksom deras jobb att inte vara det. Själv kan jag se att det här är bra och kloka förslag, men visst kan det finnas ytterligare justeringar som behöver göras. Till exempel kan jag tycka att sjukersättningens nivåer - 25, 50, 75 eller 100 procent - är för statiska och borde kunna individualiseras mer. Varför ska den som kan jobba 60 procent men inte 75 tvingas ner till 50?

Som kristdemokrat kan jag ändå känna mig väldigt nöjd. Den här reformen skulle förmodligen inte genomföras om det inte hade varit för det idoga arbete som en rad kristdemokrater gjort bakom kulisserna. Heder åt dem.

Läs även: Den hälsosamme ekonomisten, Peter Soilander, Anders Sellström, Conny Brännberg, Lilith Svensson.

08 april 2011

Romernas nationaldag och dagens utmaning

Av 1000 romska ungdomar i gymnasieålder går endast 50 i gymnasiet. Av dessa tar endast fem personer studenten med fullständiga betyg. Det berättar Svenska Dagbladet idag, på romernas nationaldag. Enligt en rapport från Malmö stad visar att blott hälften av de romska barnen i skolpliktig ålder går i skolan överhuvudtaget. Jag hoppas och tror att siffror från Huddinge skulle vara betydligt bättre, men det är ingen tvekan om att det finns stora problem även här. Romernas utanförskap fortsätter att reproduceras i dagens skola. En ny generation förbereds för arbetslöshet. Där måste vi bli bättre. Nytorpsskolan i Enskede är ett intressant exempel, som jag tror att vi kan lära mycket av, och jag minns att Södertörns högskola förra året kunde utexaminera ett par nya, behöriga romska lärare. Det finns hopp, om bara viljan finns. Men det tar längre tid än man skulle önska.

06 april 2011

Hur viktig är S-toppen?

"S-toppen komplett", står det på dn.se idag. Jag undrar det, jag. För vad ska tidningarna då skriva om? Det har varit en enormt lång följetong med spekulationer om vem som ska få vilken post och sedan avslöjandena, ett efter ett. Och frågan man kanske bör ställa sig är hur viktiga utnämningarna egentligen är. Visst, internt inom socialdemokratin är det förstås viktigt vem som är gruppledare i riksdagen eller ny talesperson inom något politikområde, men för oss andra spelar det kanske inte så stor roll, och speciellt inte i Stockholm. Socialdemokraterna är ett stort parti, men de är trots allt i opposition såväl i riksdagen som i Stockholms läns landsting och nästan samtliga kommuner i Stockholms län. Rockaderna i S-toppen påverkar alltså endast i väldigt begränsad utsträckning den politik som berör mig och mina grannar.

Apropå grannar så har jag för mig att nya s-gruppledaren Carina Mobergs lillasyster bodde i grannkåken på Loftvägen i Skogås när jag växte upp. Kanske Carina också, men hon var så gammal att hon inte riktigt fanns på min radar, förmodar jag.

Jag såg för övrigt Socialdemokraternas nye ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelichs debatt med finansminister Anders Borg på TV igår. Man får väl hoppas att den gode Tommy växer in i kostymen så småningom, igår var han en nästan pinsamt lätt munsbit för Borg.

DN SvD SvD SvD SvD

Svenska Dagbladet och de skenande spårvägskostnaderna

"Skenande nota för spårvägsbyggen" är rubriken på en stor artikel i dagens Svenska Dagbladet. Att Svenska Dagbladet inte gillar spårvagn har vi kunnat notera tidigare, jag har till exempel kommenterat det i ett blogginlägg.

Nu "avslöjar" Svenska Dagbladet slutnotan för hur mycket den första etappen av Spårväg City, inklusive gatuarbeten, depåhall och nya vagnar, kostar, och att det blev betydligt dyrare än budgeterat. "Nyheten" kommer några dagar efter att tunnelbyggarna i den stora Tranebergstunneln på Tvärbanans Solnagren mött varandra och det kunnat konstateras att det bygget både håller tidsplan och budget, vilket kanske kändes lite för positivt för Svenskans reportrar. Och helt motsäger rubriken i dagens artikel.

Jag är övertygad om att spårvägen är ett transportslag för framtiden i Stockholm, både i innerstan och i förorterna. Men vi måste få bukt med alla de faktorer som fördyrar och försinkar byggandet. Till exempel finns det ingen anledning att bygga innerstadsspårvägar för att man ska kunna åka högre fart än 50 på dem, för spårvagnarna kommer ju aldrig upp i sådana farter. Tänker man dessutom rätt vad gäller tillgänglighet för personer med funktionshinder redan i planeringsstadiet slipper man dyra ombyggnationer som drar upp totalkostnaden.

Läs även: Christer G. Wennerholm