31 december 2007

Ett år som gått bra

Idag är som bekant den dag då det år som har gått ska summeras upp. Jag gillar sådant. Jag har fyllt i nätenkäter av olika slag, som Cyclingnews enkät om årets händelser inom cykelsporten (http://www.cyclingnews.com/survey/rider2007noms/?id=rider2007) eller Aftonbladets Rockbjörnen-omröstning (http://www.aftonbladet.se/nojesliv/musik/rockbjornen2007/article1324994.ab).

(En skillnad mellan dessa båda enkäter är att Cyclingnews verkligen valt ut de bästa cyklisterna från årets säsong, medan Aftonbladet verkar ha haft en helt annan agenda, som gör att man inte med gott samvete kan besvara frågorna. Är det Magnus Uggla eller Måns Zelmerlöv som är årets manliga svenska artist, någon?)

Vad gäller kommunpolitiken i Huddinge eller vår äldreomsorg ska jag inte ge mig på några enkätundersökningar här, utan bara i några få meningar försöka summera upp året.

Det har varit ett spännande och intensivt år. Vi har för första gången på väldigt, väldigt länge sänkt skatten, samtidigt som kommunens ekonomi har varit fortsatt mycket god - så i morgon tar vi nästa steg, då skatten sänks med ytterligare 15 öre. Vi har påbörjat arbetet med att öka valfriheten för medborgarna, vilket innebär att det ska bli möjligt att välja till exempel SFI-utbildning, familjerådgivare och hemtjänstutförare. Vi har öppnat två nya enheter inom äldreomsorgen - Ekgården i C-huset på Stortorp och den nya anhörigcentralen på Sjödalsvägen i Huddinge - men framför allt har vi fattat beslut om en storsatsning på om- och utbyggnad av gamla äldreboenden och byggnation av två helt nya äldreboenden, Visättra Ängar och Rosenhill.

Men år 2007 har också i mångt och mycket varit ett år av förberedelser. Jag tror och hoppas därför att nästa år ska bli ännu intensivare och ännu mer spännande och att vi då ska få se hur en mängd av de olika projekt som är på gång faktiskt börjar förverkligas - både mer interna projekt som vårdtyngdsmätning och elektroniska journalsystem och medborgarnära satsningar som till exempel förebyggande hembesök.

27 december 2007

De dubbla rollernas dilemma

Svenska Dagbladet berättar idag (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_718813.svd) om en ny rapport till Statskontoret som visar att kommunernas information till medborgare som ska välja skola eller äldreomsorg är bristfällig.

Tyvärr tror jag att det även gäller Huddinge och mitt fält, äldreomsorgen. Det här är ett område som vi måste utveckla under 2008, parallellt med att vi utvecklar själva valfriheten. Problemet i sammanhanget är, som jag ser det, kommunens dubbla roller - som myndighet och "beställarorganisation" å ena sidan och som tjänsteproducent och marknadsledande konkurrent till de privata utförarna å den andra.

Då är det inte lätt att veta vilket ben man ska stå på i informationen. Vi måste hitta bra sätt att stå på båda.

24 december 2007

God Jul

Vill bara i all enkelhet önska er alla en riktigt God Jul. För en gång skull kommer jag varken jobba eller resa till Småland över julen, utan istället har den närmaste familjen samlats i Skogås/Trångsund.

20 december 2007

Seniorbostäder och trygghetsbostäder

Dagens stora nyhet för oss äldreomsorgsintresserade är förstås Äldreboendedelegationens delbetänkande om seniorbostäder och "trygghetsbostäder". På Socialdepartementets hemsida finns en sammanfattning (http://www.regeringen.se/sb/d/9903/a/94751), men själv ska jag väl ägna en del tid över jul och nyår åt att läsa hela betänkandet (http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/47/55/5b9fc054.pdf).

Jag ska inte komma med några halvgenomtänkta kommentarer till idéerna idag, utan det här är något vi måste tänka igenom noga, både i kommunledningen, äldreomsorgsnämnden och Huges styrelse och ledning, innan vi beslutar oss för hur vi i Huddinge ska gå vidare med frågan. Men allra först måste vi förstås läsa vad de skrivit...

18 december 2007

Sossarna skapar osäkerhet om trafiksatsningar

Sossarna väljer att hoppa av den breda, blocköverskridande uppgörelsen om trafiken i Stockholm. Ett viktigt skäl uppges vara att att staten inte satsar tillräckligt mycket.

Jag kan hålla med om att staten borde satsa mer. Men tycker verkligen sossarna det? Under de tolv senaste åren som Socialdemokraterna regerade Sverige kan man ju summera de statliga satsningarna på Stockholms infrastruktur till, i runda svängar, noll och intet.

Jämfört med det socialdemokratiska alternativet tycks därmed den cederschiöldska planen var ett klart steg i rätt riktning - om den nu faktiskt innebär att att det börjar byggas vägar och järnvägar runt staden.

Det största problemet med Socialdemokraternas avhopp är förstås att risken ökar för att de ska blockera alla satsningar i fall de skulle komma tillbaka till makten. Som sagt avskräcker exemplen på vad de lyckats - eller velat - åstadkomma under de senaste decennierna.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=725745

13 december 2007

Full fart och hög energieffektivitet i äldreboendebyggandet

När jag kom hem från äldreomsorgsnämndens sammanträde igår kväll låg veckans nummer av Mitt i Huddinge i tamburen. På insändarsidan möts jag av frågan "Varför byggs det inga nya äldreboenden i Huddinge?" - en fråga som känns uppfriskande absurd eftersom vi denna dag beslutat om två helt nya äldreboenden, ett i Rosenhill i Fullersta och ett i Visättra Ängar i Flemingsberg. Dessutom beslutade vi om om- och tillbyggnader av två äldre boenden, Tallgården i Stuvsta och Tallåsen (Björnkulla) i Flemingsberg. Som om inte det räckte beslutade vi även om en total ombyggnad av B-huset i Stortorp. Tillsammans rör det här sig nog om den största äldreomsorgssatsningen som Huddinge kommun någonsin gjort. Planerna väntas täcka behovet av nya platser i särskilt boende fram till år 2014.

Men när vi bygger eller bygger om äldreboenden ska det naturligtvis inte bara handla om de akuta behoven. Vi bygger för framtiden. Därför känns det extra roligt att äldreomsorgsnämnden enhälligt följde mitt ordförandeförslag och begärde att det nya äldreboendet i Visättra Ängar ska ha inriktning mot hög energieffektivitet.

I Mål & Budget 2008 talas om strategiskt miljötänkande i samhällsbyggandet och vikten av att ställa miljökrav vid kommunal upphandling. Det betonas att transporter och energianvändning inte ska bidra till skadliga luftföroreningar och klimatförändringar. Målet är ett samhälle där människor existerar i samklang med naturen och de ekologiska kretsloppen. Det här är ett försök att omsätta de orden i praktisk handling och nå konkreta resultat.

Idag sker en väldigt snabb utveckling av energieffektiviteten i byggandet och s.k. ”passivhus”. Min bedömning är att man kan sänka energiförbrukningen väsentligt genom att använda smarta lösningar för till exempel värme och ventilation. och jag skulle vilja se sådana lösningar presenterade i förstudien för nybyggnationen vid Visättra Ängar.

Ett hus med hög energieffektivitet blir sannolikt något dyrare att bygga än en standardbyggnad, men vi bygger för framtiden och med de energikostnader som vi har idag och under den förutsebara framtiden finns det all anledning att tro att energieffektivitet kommer att vara lönsamt. Inte bara för miljön, utan även för ekonomin.

10 december 2007

Hur vill (s) tolka folkomröstningsresultatet?

Inget fullmäktige utan kommundelningsfrågan. Kvällens kommundelningsdebatt var viktig eftersom det den här gången faktiskt var dags för beslut om genomförandet av folkomröstningen med mera. Debatten tog "bara" ungefär två timmar av fullmäktiges tid, vilket kanske berodde på att många av debattörerna ägnat timmar åt tidigare debatter i samma ämne och inte kände att de hade något nytt att tillföra (fåfänga hopp!) eller att alla ändå visste att den efterföljande voteringen skulle leda till en minoritetsåterremiss och att debatten därför kommer att upprepas vid nästa fullmäktigesammanträde. Jag vet inte.

Jag vet däremot att Socialdemokraterna med bundsförvanter upprepade gånger fick frågan hur de tänkte att resultatet i en folkomröstning i hela kommunen (som är deras krav) skulle tolkas. De pratade och pratade och pratade men lyckades ändå inte svara på den enda lilla enkla fråga som ställdes till dem. Ja, de försökte inte ens. Den slutsats som man måste dra av det är att de antingen inte vet hur den folkomröstning de vill genomföra ska tolkas - eller att de inte vågar berätta det. Ingetdera alternativet talar till deras fördel. Kanske är det som talesättet säger: Tomma tunnor skramlar mest.

En bra dag för kundval

Klockan är kvart i tolv. Jag är just hemkommen från ännu ett långt fullmäktigesammanträde. Men idag kan jag i alla fall rapportera några glada nyheter. Vi har beslutat om att kundvalsupphandlingar ska genomföras såväl inom hemtjänsten som inom familjerådgivningen. I båda fallen känns det så självklart rimligt. I det ena fallet ska du som äldre eller funktionshindrad släppa in någon i ditt hem för att hjälpa till med olika former av service eller omsorg. I det andra ska ni som par prata med någon okänd människa om er relation på ett ärligt och öppenhjärtigt sätt. Det handlar i båda fallen om ett otroligt stort förtroende. Att då inte ha möjlighet att välja vem eller vilka som ska utföra tjänsten är helt orimligt. Nu är nästa steg själva upphandlingarna. Inom familjerådgivningen ska beslut om upphandlingsunderlaget fattas redan på onsdag, om jag förstått saken rätt, medan det inom hemtjänsten är en lång väg kvar till beslut. Men vi är i alla fall på väg, och de senaste veckorna har jag fått flera påringningar från små entreprenörer som vill vara med. Det glädjer mig verkligen.

06 december 2007

Eric lämnar, Eva ersätter

Nu är det officiellt att Eric Byström (m) avsagt sig uppdraget som vice ordförande i äldreomsorgsnämnden. Jag beklagar det djupt. Eric är en klok man, rättfram, ärlig och chosefri, som med ovanligt stort engagemang tagit sig an uppgiften. Han och jag har haft ett väldigt gott samarbete och jag kommer att sakna honom i äldreomsorgsarbetet.

Hans ersättare blir Eva Carlsson-Paulsén, som jag känner sedan gammalt. Förra mandatperioden satt vi tillsammans i Skogås demokratiforum och perioden innan det i utbildningsnämnden (nuvarande gymnasienämnden). Vi har alltid samarbetet bra förut och det finns all anledning att tro att vi kommer att göra det även framöver.

05 december 2007

Välkommen vändning i Venezuela

De första rapporterna från folkomröstningen i Venezuela visade sig inte stämma - det blev ett knappt nej till Hugo Chavez förslag till ny konstitution. Hr Chavez konstaterar i en kommentar att det blir en utmaning att övertyga dem som fruktar socialismen och att landet kanske ännu inte var moget för socialism. Jo, det är naturligtvis en utmaning att övertyga om socialismens förtjänster när man i land efter land kan konstatera den fattigdom och det förtryck som blir dess resultat. Vi får hoppas att Venezuela och världens övriga länder aldrig blir mogna för socialism, utan väljer en väg mot frihet och välstånd istället.

03 december 2007

Välkommen omprövning av Kristdemokraterna

I en debattartikel i Dagens Nyheter idag (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=720974) meddelar Göran Hägglund och Anders Wijkman att Kristdemokraterna inte kommer att fortsätta driva kravet på sänkt drivmedelsmoms. Helt rätt, tycker jag. Föga överraskande står jag normalt sett för kristdemokratisk politik men flygbladen om bensinskatten gjorde vi vårt bästa för att gömma undan i valstugan i Huddinge. Klimat- och miljöfrågorna är helt enkelt så viktiga att vi kände att det var svårt att stå för förslaget - även om jag känner fantomsmärtor i plånboken varje gång jag tankar. Och om jag och mina kollegor i Huddinge hade svårt för förslaget kan jag tänka mig att Anders Wijkman hade det ännu värre. Nu tar vi ett steg i en bättre riktning. Som jag skrev igår: fossila bränslen bör fasas ut - för miljöns och demokratins skull.

02 december 2007

Diktaturens renässans

Jag har haft en väldigt trevlig söndag. Första advent i kyrkan på förmiddagen och en kompis födelsedagsfirande på kvällen.

Men tyvärr är det inte för sin trevlighet den här dagen kommer att gå till historien, utan för de två val som har förättats idag - valet till duman i Ryssland och folkomröstningen om ny konstitution i Venezuela.

Båda valen ser, som väntat, ut att resultatera i att härskarna vann. I Venezuela innebär den nya konstitutionen att ännu mer makt fokuseras till den alltmer despotiske Fidel Castro-entusiasten Hugo Chavez, i Ryssland att de demokratiskt orienterade människor som fortfarande är på fri fot blir utan representationi parlamentet.

Arton år efter murens fall ser vi en diktaturens renässans. Att den både i Ryssland och Venezuela baseras på tillgången till olja och den rikedom som oljan medför gör det bara lättare att stämma in i kören som vill minska vår användning - och vårt beroende av - fossila bränslen. Inte bara för klimatets skull, utan också för demokratins.

Några länkar om valet i Ryssland: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=721008; http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_651945.svd