29 augusti 2007

SvD:s alkoholpopulism fungerar inte i verkligheten

"Vore det inte bättre att vårda alkoholisterna, fängsla våldsmännen och uppfostra ungdomarna?" frågar Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson i dagens tidning apropå de konsekvenser som Folkhälsoinstitutet ser som en följd av ett tänkt avskaffande av alkoholförsäljningsmonopolet.

Frågan är förbluffande, eftersom den utgår från att detta inte görs idag - vilket alla som har någon som helst faktiskt insyn i vår socialpolitik, rättsväsende eller skola faktiskt vet inte är sant. Det görs redan idag otroligt stora insatser mot alkoholen, eftersom alkoholen redan idag är orsak till så otroligt stora skador i vårt samhälle.

Skador av socialt slag, som dessvärre ofta fortplantar sig från generation till generation, men också ekonomiska skador. Hur många färre skulle vara förtidspensionerade eller sjukskrivna om alkoholen inte var en faktor? Hur mycket mindre skulle behoven i vården vara? Hur många färre skulle dömas för att de begått större eller mindre brott?

Om vi bibehöll dagens offentliga finansiering samtidigt som alkoholkonsumtionen ökade väsentligt, skulle det leda till enorma kostnader för stat och kommun. Hur vill Per Gudmundson finansiera detta? Med höjda skatter kanske?

Nej, jag trodde nog inte det.

Och det enda rimliga alternativet är att skära ner på de offentliga åtagandena - vilket med största sannolikhet skulle leda till sämre vård av alkoholister, ett sämre fungerande rättssystem och mindre resurser för att "uppfostra ungdomarna", dvs just de åtgärder som Per Gudmundson förespråkar som motvikt mot den ökade alkoholkonsumtionens konsekvenser.

Som jag ser det har vi två möjligheter - antingen satsar vi på en restriktiv alkoholpolitik som syftar till att begränsa alkoholkonsumtionen, eller så överger vi den offentliga finansieringen av vård och behandling. Och då väljer jag utan minsta tvekan en fortsatt restriktiv alkoholpolitik.

Populism av det slag som Per Gudmundson ägnar sig åt kan fungera bra i tryck - men den skulle inte fungera alls i verkligheten.

28 augusti 2007

Upprört om lokala pensionärsråd

I veckans Mitt i Huddinge skriver man om vårt förslag att lägga ner de lokala pensionärsråden, som kommer upp i kommunfullmäktige den 10 september. Gunnar Rask uttalar sig för PRO och Ann-Marie Högberg för (s) - men även om de mycket tydligt förkastar majoritetens förslag lyckas de inte heller denna gång presentera några hållbara skäl för varför vi ska betala pensionärer för att ha en massa sammanträden runt om i olika kommundelar. Vill pensionärsorganisationerna - lokalt eller centralt - framföra synpunkter till kommunens politiker och tjänstemän ska de naturligtvis vara varmt välkomna att göra det. Pensionärsorganisationerna är idag väldigt kraftfulla och framgångsrika lobbyorganisationer och det finns all anledning att tro att de kommer att fortsätta att vara det - med eller utan arvoderade lokala pensionärsråd. Vill Gunnar Rask nå mig kan han alltid slå en signal. Tel 08-535 301 69.

Fördröjning för nya utförare i hemtjänsten

Det första kommunstyrelsesammanträdet för hösten hölls igår och blev både långt och intensivt. Men det, enligt min mening, tyngsta och viktigaste ärendet drogs ur dagordningen, nämligen beslutet om nytt reglemente för auktorisation av utförare inom hemtjänsten. Jag kan tyvärr inte gå in på orsakerna till detta, men jag kan försäkra att det är min ambition att vi så snart som möjligt ska kunna anta nya regler som gör det möjligt för nya utförare att etablera sig. Sossarna lade en våt hand över hela den här utvecklingen under sina fyra år vid makten, men nu finns en mycket tydlig politisk målsättning att öka valfriheten för våra medborgare och det är något som vi hela tiden måste ha fokus inriktat på.

26 augusti 2007

Smutsigt om kommundelning i Trångsunds Allehanda

Läser reklamtidningen "Trångsunds Allehanda", där miljöpartisten Torbjörn Wigge har skrivit en insändare om kommundelning, vilket han är emot. Och det har jag inga invändningar emot. Alla vi som bor i Skogås eller Trångsund måste analysera vilka positiva eller negativa konsekvenser vi tror kommer att bli följden av en kommundelning innan en eventuell folkomröstning hålls. Problemet är att Torbjörn och snart sagt alla hans kamrater på vänsterkanten använder sig av en utpräglat smutsig argumentation. I det här fallet antyder han att Drevvikenpartiet inte skulle vilja att skogså-trångsundsbor som är emot en kommundelning skulle få rösta - vilket naturligtvis inte bara är osant utan en grotesk osanning. Under alla mina långa samtal med olika ledande drevvikenpartister har jag aldrig hört någon som ens antytt något liknande - däremot är det inte första gången jag hör vänsterfolk komma med liknande påståenden. Jag mår verkligen illa när jag hör den typen av övertramp.

För övrigt visar hr Wigge, med mer än tio års erfarenhet av kommunpolitiskt arbete, en märklig okunskap om hur Huddinge fungerar. Han undrar vad som kommer att hända med "skolor, dagis, brandförsvaret, äldrevården m.m". Ta och backa och läs listan en gång till. Jo, skolor, förskolor och äldreomsorg ansvarar kommunen direkt för. Men brandförsvaret har vi för många år sedan lagt ut på Södertörns brandförsvarsförbund, ett kommunalförbund som tar hand om brandförsvaret runt om i Södertörnskommunerna. Börjar det brinna i Skogås - och det gör det ju dessvärre emellanåt - så kommer inte hjälpen i första hand från Huddinge, som ligger för långt bort, eller från brandstationen i Skogås - den ena är numera taxigarage och den andra Huges områdeskontor - utan från Haninge. Vi kan utgå från att så även kommer att vara fallet efter en eventuell kommundelning. Och vad gäller skolor, förskolor och äldreomsorg så beror den framtida kvalitén framför allt på de beslut som fattas av kommunens tjänstemän, politiker och, ytterst, dess väljare.

Min förhoppning är att väljarna då inte kommer att lägga sin röst på vänsterpolitiker som sprider illvilliga rykten om sina meningsmotståndare och saknar koll på hur kommunen fungerar. Men det är naturligtvis bara en from förhoppning från min sida.

24 augusti 2007

Trevligt i Stortorpsparken

Idag besökte jag Äldredagen i Stortorpsparken. Ett jättetrevligt arrangemang, där min medverkan inskränkte sig till att gå runt och prata med gamla och nya bekanta. Det är roligt att se den kraft och det engagemang som finns i pensionärsorganisationerna, och att vi inom äldreomsorgen på olika sätt kan fungera i symbios med frivilligverksamheten. Äldredagen arrangerades i samarbete mellan Kultur i vården, PRO, SPF och Stortorpsparken, och äldreomsorgsförvaltningen var väl representerad, såväl anhörigcentralen som vår dagverksamhet i Skogås/Trångsund.

20 augusti 2007

Tacka Mona för bristen på femmor

Såg just på ABC-nytt på TV, ett reportage om att allmännyttan de senaste sju åren bara byggt små lägenheter och nästan inga femmor eller större, fastän många familjer efterfrågar just sådana lägenheter. Någon av de intervjuade (Stockholmshems VD, har jag för mig) angav önskemålen om att man skulle bygga fler bostäder som ett tänkbart skäl, men också att efterfrågan på större lägenheter antogs vara mer känsligt i bistra tider. En annan (bostadsförmedlingens VD, om jag inte missminner mig) hänvisade till "konservatism" i branschen. Och reportrarna riktade sin upprördhet mot, tja, sakernas tillstånd.

Ingen sade ett ord om att det här var en tydlig och självklar konsekvens av den tidigare, socialdemokratiska regeringens politik, där bolagen om de vill maximera sina statsbidrag endast fick bygga mindre lägenheter - helst mycket små. Faktum är att socialdemokraternas politik på området var så absurd och destruktiv att till och med SABO:s i högsta grad s-märkte högste tupp, Bengt-Ove Birgersson, protesterade.

Klaga inte på "branschen". Klaga på förra bostadsministern Mona Sahlin och hennes kamrater. Det är ju faktiskt deras medvetna val som lett fram till det här resultatet.

09 augusti 2007

Oanständigheter i Sundbyberg

Idag är jag tillbaka på "jobbet" på allvar igen. Läget känns bra, allt verkar vara under kontroll. I Huddinge, vill säga. I Sundbyberg, däremot, förefaller det vara totalt kaos med förestående "regimskifte" efter att två moderater genom en debattartikel i Svenska Dagbladet idag meddelat att de går över till Socialdemokraterna.

Läs artikeln här: http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16600919.asp

Visst ska folk få byta parti eller sluta med politik helt och hållet, om de så önskar. Självklart. Men att som Michael Spira och Arne Wijkman byta block under sittande mandatperiod och välja att sitta kvar på sina politiska uppdrag är rent ut sagt ohederligt. Väljarna har inte i första hand röstat på gubbarna Spira och Wijkman - Spira fick 16 personvalsröster, Wijkman 14 - utan på Moderaterna, i förhoppningen att få ett moderatlett styre som för en moderat politik. Nu sätter sig Spira och Wijkman över folket och säger att en massa röster på Moderaterna nu ska gå till Socialdemokraterna.

Vore Spira och Wijkan anständiga människor som respekterade väljarna skulle de genast avsäga sig alla sina politiska uppdrag - inklusive fullmäktigeplatserna - och låta folk som faktiskt är villiga att följa väljarnas beslut ta över. Helt i enlighet med det avtal med sitt parti som de undertecknade i samband med att de blev kandidater.

06 augusti 2007

Skandalernas SSU

Idag påbörjas SSU:s kongress. Som vanligt handlar det främst om maktstrider och bidragsfusk när de unga socialdemokraterna träffas. Frågan som förr eller senare måste ställas är varför så mycket statliga och kommunala bidrag betalas ut till en så destruktiv organisation. Ett tips till SSU:s valberedning är att nästa gång föreslå en styrelse som består av folk som inte är SSU:are. Det är nog enda sättet att få en ledning som inte är inblandad i skandalerna.