31 januari 2006

Sälj AB Vårljus

Trots vad somliga vänstermänniskor tror så har vi i inom alliansen i Huddinge inte någon hemlig agenda om att privatisera kommunala företag. Tvärtom, Huddinge kommun har till skillnad från många andra kommuner en ganska sund struktur på sitt företagsägande. Det handlar nästan uteslutande om kommunala fastigheter (där kommunen själv alltså är kunden), hyreslägenheter samt fjärrvärmenät och -produktion. Och det är verksamhet som jag tycker att kommunen inom överskådlig framtid bör fortsätta driva.

Men i marginalen finns det verksamheter som man känner att kommunen borde avyttra så snart tillfälle ges. Ta till exempel AB Vårljus. Företaget ägs gemensamt av 25 kommuner i Stockholms län och bedriver verksamheter inom vård och social service. Ingen av ägarkommunerna är speciellt intresserad av bolaget. Alla försöker i möjligaste mån istället sköta vården på hemmaplan, eftersom AB Vårljus tjänster är mycket dyra att ta i anspråk. Bolagets styrelse och ledning förefaller ha dålig koll på vilka tjänster som efterfrågas och väljer att beteckna kommuner där man förlorat upphandlingar som "felande".

Nu har bolaget hamnat i en akut kris och behöver ett aktieägartillskott. Visst, konkurs ska naturligtvis i möjligaste mån undvikas. Men det behövs mer än att man pytsar in nya pengar. Det behövs mer än att man avvecklar olönsamma verksamhetsgrenar. Det behövs en struktur med en ägare som tar ansvar och som inte bara låter ledningen fortsätta som om ingenting hänt när krisen närmar sig, en ägare som verkligen tycker att den här verksamheten är viktig och är beredd att engagera sig. Inte 25 ägare som alla behöver vända sig till respektive kommunfullmäktige när viktiga beslut ska fattas, och som alla tycker att den här verksamheten är en så försvinnande liten del av verksamheten att den allt som oftast inte är värd att bekymra sig om.

Jag bryr mig inte om ifall den framtida ägaren är ett privat företag, en icke-vinstdrivande organisation eller en eller ett par kommuner. Men att inte göra någonting åt ägarförhållandena är som att sätta låten på repeat - det kan ta en stund, men så småningom är man tillbaka i samma situation igen.

Därför borde Huddinge kommun verka för att AB Vårljus säljs.

Och ur högtalarna strömmar The Hives "Supply and Demand".

Småföretagande i Vårby och Kairo

Gör man det inte direkt riskerar det att aldrig bli gjort. Men jag var helt enkelt för trött när jag kom hem från kommunstyrelsesammanträdet igår så jag sköt upp bloggandet till idag - och nu är det snart midnatt igen.

Gårdagens sammanträde var ett av de mer samstämda. Vi hade uppe tre kristdemokratiska motioner till behandling - varav två bifölls och den tredje fick ett tämligen positivt svar även den. Det är svårt att klaga då.

Motionerna som bifölls handlade om att kommunen ska installera alkolås i sina bilar och att kommunen i samarbete med andra intressenter ska arbeta för att ett småföretagarcentrum startas i Vårby. Båda känns väldigt angelägna, men kanske framför allt den sistnämnda.

För drygt ett år sedan besökte jag sopsamlarnas stad i utkanten av Kairo. Vi talar ibland om utanförskap när vi berör invånarna i olika miljonprogramsförorter, men jämfört med situationen för en sopsamlare ("zabbalin", om jag minns rätt) är det ingenting.

Samtidigt sjöd deras stadsdel av liv, och när man skrapar under den anskrämliga ytan upptäcker man en blomstrande företagsamhet. En del i skapandet av detta har de "mikro-lån" som olika biståndsorganisationer gett till små företag. När människor som bankerna inte vill ta i med tång faktiskt får resurser till att genomföra sina idéer visar de ofta prov på ett enastående entreprenörsskap.

Det skulle jag vilja se i Vårby också. Ja, inte sopsamlarstadens fula och illaluktande miljö, men entreprenörsskapet, att människor inser att de faktiskt kan förändra sina villkor - och sedan gör det. Men företagande är inte lätt, och faktiskt kanske svårare i Sverige än i Egypten. Därför behövs det olika sorters lotshjälp för att komma igång. Det är det som jag hoppas att ett småföretagarcentrum ska kunna bidra med.

30 januari 2006

En intensiv och rolig helg

Det har varit en intensiv och rolig helg. Under fredagen och lördagen hade Kristdemokraterna sina kommun- och landstingspolitiska dagar på Folkets Hus i Stockholm. Man kan förstås fundera över valet av lokal - själva lokalerna är jättebra, men personalen arbetar ju för sossarna. Fanns det spioner på plats? Naturligtvis.

Hur som helst. Kommun- och landstingspolitiska dagarna är alltid en av årets höjdpunkter. I år var vi cirka 1.200 som samlades. Och anföranden och seminarier i all ära, men något av det allra viktigaste är just detta att mötas, prata med folk man känner sedan länge eller nya bekanta, höra hur det är, utbyta synpunkter, kläcka idéer, stämma möten.

Hur har det gått i Markaryd, där Kristdemokraterna leder kommunen (jo tack, fantastiskt bra), vad tycker man egentligen i Strängnäs om tågsituationen (nja, om det fanns en tunnelbanestation där så skulle väl Flemingsberg vara ett intressantare stopp) och varför vände man sig i Solna mot det aktieägartillskott i AB Vårljus som vi på kommunstyrelsen i morgon ska fatta beslut om att vara med i?

Jag ska inte tråka ut er med alla samtal jag haft under detta veckoslut, men kan i alla fall säga att det var en väldigt inspirerande helg och att jag går in i nästa vecka med förnyad (politisk) energi även om jag samtidigt är ganska, nej mycket, trött.

Ska avsluta med en liten solskenshistoria. På fredagkvällen hade vi en festmiddag i Blå hallen i Stockholms stadshus (med dans efteråt i Gyllene salen). När jag fram på nattkröken skulle dra mig hemåt upptäckte jag att min varma, sköna Citypendeln-mössa saknades. Vilket förstås är en katastrof - är man så tunnhårig som jag känns vinterkylan extra mycket...

Men då kommer jag på att en av killarna som jobbar i garderoben bor ju i Trångsund. Jag har pratat med honom när jag har varit ute och kampanjat och brukar morsa när han passerar på stationen. Så jag ber honom lämna in mössan på stationen i Trångsund, ifall de hittar den när de städar efteråt. Och när jag kom hem från kommundagarna på lördagen så fanns mössan på stationen. Tack Micke!

26 januari 2006

Ett recept på extremism

Visserligen är mitt politiska fokus framför allt inriktat på Stockholmsregionens problem och det är väldigt sällan jag här väljer att kommentera politiska händelser i utlandet. Men när Hamas vinner en storseger i det palestinska valet kan det finnas skäl att göra ett undantag.

Det finns många dimensioner i Hamas politik och det är naturligtvis svårt att här, hundratals mil bort, avgöra vad det är som har spelat störst roll.

Är det ett val av islam framför sekularism? Militär kamp och gerillakrigföring framför önskan om fredlig samexistens med Israel? Hederlighet och omtanke framför korruption och maktmissbruk? Populism framför den grå verklighetens lidande?

Sannolikt lite av varje. Men det är viktigt att påpeka att den tredje faktorn, korruptionen och maktmissbruket inom Fatah-eliten, förmodligen är en avgörande faktor i sammanhanget.

Samma sak gällde i Iran, där det släppte fram en extremist med islam och kärnvapen högst upp på agendan till maktens boningar. Jag tror inte att det som de som röstade på Mahmoud Ahmadinejad först och främst hade hoppats på en rejäl konflikt med resten av världen, men det var något de fick på köpet.

Man kan hoppas, för palestiniernas skull, att Hamas-ledningen visar större prov på pragmatism än deras ideologiske frände i Iran. Men också att de visar mer omsorg om den egna befolkningen snarare än den egna ekonomin jämfört med det tidigare styrande gardet i PA.

Och att alla regimer i den muslimska världen framöver gör upp med korruption, förtryck, vanstyre och ekonomisk stagnation som göder extremisterna.

Det sista kan för övrigt gälla en hel del regimer i västvärlden också, för receptet för extremism är tämligen universellt.

21 januari 2006

Alla dessa opinionsmätningar

Jag sitter och läser en av alla de opinionsmätningar som florerar i dessa dagar, Ruab/Dagens Industri, och min blick faller på det finstilta.

2.038 intervjuer har genomförts. 1.328 har angett ett parti, 526 är osäkra, 100 tänker inte rösta och 84 skulle rösta blankt. De som inte har angett något parti utgör alltså mer än en tredjedel av det sammanlagda antalet intervjuade, och vem vet hur många av de övriga som faktiskt kommer att rösta på det parti de angav till intervjuaren?

Men även om man bortser från att siffrorna är i det närmaste meningslösa finns det ett otroligt stort problem med opinionsmätningarna: De för bort intresset från det väsentliga, innehållet i politiken, till spekulationer om kortsiktiga opinionsvinster. Bra för den som ska satsa tippa valutgången kanske, men förödande för det politiska klimatet och långsiktigheten i politiken.

19 januari 2006

Ny idrottshall vid Trångsundsskolan?

Läser i Mitt i Huddinge om föräldrarna som kräver en ny, större idrottshall vid Trångsundsskolan. De har även lämnat in ett medborgarförslag till fullmäktige.

Det är inte svårt att hålla med dem. Skolan har en hall av minsta slag, en kvarleva från tiden som 1-6-skola på 60- och 70-talet. Det är inte heller så att det finns någon större utomhuskapacitet i anslutning till skolan, till exempel bollplaner lämpliga för fotboll.

Jag kan även förstå kommunalrådet Erling Karlsson (s) som inte vill utlova något, utan säger att det finns skolor med mer akuta behov som går före.

Tyvärr undergräver han sin egen argumentation genom sina bristande geografikunskaper, när han säger att det idag "finns stor kapacitet i anslutning till Trångsundsskolan. Undervisning kan bedrivas i idrottshallen vid Östra gymnasiet eller i Stortorpshallen".

Nej, i anslutning till Trångsundsskolan finns nästan ingen kapacitet alls. Ja, Stortorpshallen ligger i och för sig på relativt nära håll, vilket ger goda möjligheter till skridskoåkning, men för den del av idrottsundervisningen som sker med skor eller sockiplast istället för skridskor saknas det helt klart utrymme i närområdet. För att säga att hallen vid Östra gymnasiet ligger "i anslutning till" Trångsundsskolan är nästan som att säga att husen i de sydvästra delarna av Länna ligger intill Sjötorpsskolan.

Skolorna i Skogås - och frånvaron av dem i Länna

Stämningen var mindre hätsk på dagens/gårdagens demokratiforummöte om skolorna i Skogås än senast det begav sig. Men det betydde inte att det var något direkt varmt mottagande Erling Karlsson (s) m.fl fick. Den här gången fick dock folk från förvaltningen - som Ragnar Åsbrink, förvaltningschef, Inga-Lill Tingström, grundskolechef och områdets rektorer - ta merparten av kritiken.

Återigen var det lännaföräldrarna som dominerade. Jag vet inte om det var någon som inte var anställd eller politiker som yttrade sig, förutom lännaföräldrarna. Det kan under dessa omständigheter vara lätt att glömma att merparten av alla skolbarn i området faktiskt inte kommer från Länna utan från Skogås, och att deras situation inte sällan är mer utsatt än lännabarnens.

Här har vi ett intressant dilemma inför framtiden. Å ena sidan behöver vi - måste vi! - komma till rätta med den segregation som finns på skolorna i Skogås idag. Om vi vill erbjuda alla elever en fullvärdig skolutbildning kan vi inte låta somliga av dem gå i klasser där 80, 90 eller 100 procent av eleverna inte har svenska som modersmål. Det säger sig självt. Barnen lär sig god svenska genom att det talas god svenska runt omkring dem - inklusive på skolgården.

Å andra sidan bor eleverna i de lägsta årskurserna och förskolan i andra områden än de gjorde när skolorna byggdes. Om eleverna från Länna ska vara med och bidra till integrationen behöver de nästan skolskjuts. Ja, stryk "nästan", från de bortre delarna av Länna är det mer än två kilometer redan till den närmaste skolan, Sjötorpsskolan (som trots allt ligger på gränsen till Länna), och förstås ännu längre till de övriga skolorna.

Men att bygga en ny skola i Länna, som många av lännaföräldrarna vill, skulle inte bara vara kostsamt. Det skulle rentav vara slösaktigt, eftersom det finns gott om utrymme på de redan existerande skolorna, enligt förvaltningens redogörelse (som visserligen ifrågasattes av flera närvarande, på ett försynt sätt till och med av undertecknad). Enligt förvaltningen finns det plats för mer än 300 barn till i skolorna i Skogås.

Så vad ska man då göra? Jag vet inte. Jag har en del tankar och idéer som snurrar, men de är inte riktigt på den nivån att de går att sätta på pränt än. Men det ska bli väldigt intressant att följa vad som kommer ut ur de lyssnarmöten med föräldrar och personal som ska hållas på de olika skolorna i Skogås under mars månad.

16 januari 2006

Ännu ett fullmäktigesammanträde...

Man kunde ju hoppas att man vande sig, men efter drygt tre år i kommunfullmäktige tycker jag fortfarande att fyra och en halv timme långa sammanträden kan bli embarmligt tråkiga. Jag menar, det är som att se två långfilmer på rad, fast utan vare sig särskilt mycket action, spänning eller romantik.

Och som en liten varning drar jag mig till minnes Predikarens ord: "Drömmar föds av mycket arbete, dåraktighet av mycket prat."

Idag var det inte några speciellt brännande ärenden på dagordningen. Ny centrumbyggnad i Visättra. Ett par skolombyggnader som nästan alla verkar vara rörande överens om är väldigt kostsamma, men ändå nödvändiga. Möjlighet att erbjuda korttidsboende i utlandet inom äldreomsorgen. Uppsnabbning av arbetet med att införa 30-zoner på lokalgatorna i bostadsområden. Ökning av äldre anställdas valfrihet beträffande pensionsavgång och sysselsättningsgrad (kd-motion).

Ändå tog det så lång tid innan alla hade sagt sitt. Och det enda riktigt uppseendeväckande var väl när Jonas Hellberg (s) antydde att Anti Avsan (m) ingick i en organiserad kampanj mot LO eller Byggnads eller de svenska kollektivavtalen eller vad det nu var, och att hans interpellation om kommunens upphandlingsreglemente inte borde ha fått ställas.

14 januari 2006

Olaglig sophantering?

En väldigt intressant debattartikel i Dagens Nyheter idag: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=512908&previousRenderType=2

Huddinge kommun nämns som en av 29 granskade kommuner som ignorerat upphandlingslagen när det gäller sophantering. Istället har vi, liksom övriga Södertörnskommuner, gett uppdraget till det gemensamt ägda bolaget SRV Återvinning.

Enligt artikelförfattarna, jurister i Stiftelsen Den Nya Välfärdens konkurrenskommission duger det inte att köpa tjänster ens av hel- eller delägda bolag utan konkurrensupphandling. Detta uppges ha klarlagts i två lagakraftvunna kammarrättsavgöranden från 2003.

Om det stämmer - och jag har ingen anledning att tro att artikelförfattarna ljuger - så kommer det att ha långtgående konsekvenser för kommunen. Det är ju inte bara vad gäller sophanteringen som man åsidosatt konkurrensförfarandet. Ännu mer flagrant är förhållandet när det gäller kommunala lokaler, där Huges monopol nyligen slogs fast i ett dokument som reglerar processerna.

Vi kristdemokrater reagerade på detta, men sossarna var järnhårda i frågan. Undrar om kammarrätten skulle få dem på andra tankar?

12 januari 2006

Kommundelning i brännpunkten

Drevvikenpartisterna Katharina Wallenborg och Staffan Skagerberg har fått en debattartikel om kommundelning publicerad på Brännpunkt i dagens Svenska Dagbladet.

Gott så. Drevvikenpartisterna och jag har i stort sett samma åsikt i kommundelningsfrågan.

Men det man kan reagera på angående artikeln, som till sin form är en tämligen ordrik diskussion om "närdemokrati", är uddlösheten. Det framgår inte någonstans vem eller vilka det är som säger nej till att vi i Skogås, Trångsund och Länna ska få bilda en egen kommun. På något ställe talas det vagt om "riksdagspartierna".

Men sanningen är ju den att det är socialdemokraterna och deras kumpaner som med näbbar och klor kämpar mot en kommundelning. Kristdemokraterna har däremot tydligt tagit ställningen för att folkviljan i den östra kommundelen ska få råda och när ärendet varit uppe för behandling röstat för såväl folkomröstning som, efter denna, kommundelning.

Men tyvärr vågar inte drevvikenpartisterna vara fullt så tydliga.

Nu vajar flaggorna...

Jag har varit över i kommunalhuset idag. Nu vajar såväl den svenska flaggan som den europeiska tillsammans med kommunvapnen utanför byggnaden, precis som jag motionerade om för ett par år sedan. Riktigt vackert.

I opposition får man glädjas åt de små segrarna.

11 januari 2006

Slå ihop eller dela?

Regeringens utredare Sören Häggroth vill genom särskilda statsbidrag få kommuner att slå ihop sig. Därigenom hoppas han minska antalet kommuner från dagens 290 till 100, rapporterar Svenska Dagbladet.

Själv föredrar jag delning av kommuner. Åtminstone av Huddinge kommun.

Och ska Skogås/Trångsund nödvändigtvis vara del av en större kommun ligger Stockholm närmare till hands.

Fast jag inser förstås att de kommuner hr Häggroth talar om inte är i Trångsund/Skogås storlek utan bra mycket mindre. Och jag ser inget som helst skäl att dela upp den nya kommunen i tre, fyra mindre delar. 20-25.000 invånare med en hygglig samhörighet är en ganska lagom nivå för en kommun.

09 januari 2006

Välkommen Årstaberg!

Även om invigningen inte blir förrän den 13:e januari öppnade den nya pendeltågsstationen "Årstaberg" för trafik redan idag. Som jag inte är särskilt intresserad av pompa, ståt och högtidstal men däremot en riktig kollektivtrafikentusiast åkte jag förbi och inspekterade. Och, tja, det var en station. Knappt mer än en perrong, en rulltrappa och en spärrkur. Men den fungerade, och det är förstås huvudsaken. Enklare och snabbare byten mellan pendeltåget och tvärbanan blir vinsten.

Nästa steg är att se till att det finns kollektivtrafik även före och efter tågen, så att spärrvakterna också kan ta sig till och från jobbet. Idag måste man vara bilburen för att ta vissa kollektivtrafikjobb.

03 januari 2006

Vilken härlig dag! (obs, ironi)

Så har då trängselskatteförsöket kommit igång. Och man kunde inte ha valt en bättre dag för att visa precis vad sossarna och deras kumpaner har gjort för fel. Redan 5.18-tåget från Skogås blev inställt på grund av ett växelfel och trafiken mellan Skogås och Farsta strand fick sedan under några timmar skötas av ersättninsgbussar. Knappt hade trafiken kommit igång igen förrän ett signalfel gjorde att tågen under ytterligare ett par timmar fick ersättas med bussar, nu mellan Skogås och Haninge Centrum. Och sedan har det fortsatt med förseningar och inställda tåg under hela dagen...

Och man tänker i sitt stilla sinne att om man nu ska införa trängselavgifter - vore det då inte bättre att vänta tills det finns ordentliga alternativ. Till exempel kringfartsleder och en fungerande kollektivtrafik. Nu blir försöket mest en straffskatt för stockholmare.

02 januari 2006

Vem har förtroende för Annika Billström?

Dagen innan vår stad berikas med biltullar publicerar tidningen Metro en opinionsundersökning, där förtroendet för finansborgarrådet Annika Billström (s) och oppositionsledaren Kristina Axén-Olin (m) mäts. Resultatet, att 24 procent har förtroende för Billström och 51 procent förtroende för Axén-Olin, känns ganska rättvist. När det gäller lögner och löftesbrott finns det en nivå när den politisk trovärdigheten urholkats så mycket att den inte går att reparera. Billström har med god marginal passerat den. Man får glädjas åt att det inte verkar som om hon drar med sig alla politiker i sitt fall - inte hela vägen ner i alla fall.