31 december 2007

Ett år som gått bra

Idag är som bekant den dag då det år som har gått ska summeras upp. Jag gillar sådant. Jag har fyllt i nätenkäter av olika slag, som Cyclingnews enkät om årets händelser inom cykelsporten (http://www.cyclingnews.com/survey/rider2007noms/?id=rider2007) eller Aftonbladets Rockbjörnen-omröstning (http://www.aftonbladet.se/nojesliv/musik/rockbjornen2007/article1324994.ab).

(En skillnad mellan dessa båda enkäter är att Cyclingnews verkligen valt ut de bästa cyklisterna från årets säsong, medan Aftonbladet verkar ha haft en helt annan agenda, som gör att man inte med gott samvete kan besvara frågorna. Är det Magnus Uggla eller Måns Zelmerlöv som är årets manliga svenska artist, någon?)

Vad gäller kommunpolitiken i Huddinge eller vår äldreomsorg ska jag inte ge mig på några enkätundersökningar här, utan bara i några få meningar försöka summera upp året.

Det har varit ett spännande och intensivt år. Vi har för första gången på väldigt, väldigt länge sänkt skatten, samtidigt som kommunens ekonomi har varit fortsatt mycket god - så i morgon tar vi nästa steg, då skatten sänks med ytterligare 15 öre. Vi har påbörjat arbetet med att öka valfriheten för medborgarna, vilket innebär att det ska bli möjligt att välja till exempel SFI-utbildning, familjerådgivare och hemtjänstutförare. Vi har öppnat två nya enheter inom äldreomsorgen - Ekgården i C-huset på Stortorp och den nya anhörigcentralen på Sjödalsvägen i Huddinge - men framför allt har vi fattat beslut om en storsatsning på om- och utbyggnad av gamla äldreboenden och byggnation av två helt nya äldreboenden, Visättra Ängar och Rosenhill.

Men år 2007 har också i mångt och mycket varit ett år av förberedelser. Jag tror och hoppas därför att nästa år ska bli ännu intensivare och ännu mer spännande och att vi då ska få se hur en mängd av de olika projekt som är på gång faktiskt börjar förverkligas - både mer interna projekt som vårdtyngdsmätning och elektroniska journalsystem och medborgarnära satsningar som till exempel förebyggande hembesök.

27 december 2007

De dubbla rollernas dilemma

Svenska Dagbladet berättar idag (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_718813.svd) om en ny rapport till Statskontoret som visar att kommunernas information till medborgare som ska välja skola eller äldreomsorg är bristfällig.

Tyvärr tror jag att det även gäller Huddinge och mitt fält, äldreomsorgen. Det här är ett område som vi måste utveckla under 2008, parallellt med att vi utvecklar själva valfriheten. Problemet i sammanhanget är, som jag ser det, kommunens dubbla roller - som myndighet och "beställarorganisation" å ena sidan och som tjänsteproducent och marknadsledande konkurrent till de privata utförarna å den andra.

Då är det inte lätt att veta vilket ben man ska stå på i informationen. Vi måste hitta bra sätt att stå på båda.

24 december 2007

God Jul

Vill bara i all enkelhet önska er alla en riktigt God Jul. För en gång skull kommer jag varken jobba eller resa till Småland över julen, utan istället har den närmaste familjen samlats i Skogås/Trångsund.

20 december 2007

Seniorbostäder och trygghetsbostäder

Dagens stora nyhet för oss äldreomsorgsintresserade är förstås Äldreboendedelegationens delbetänkande om seniorbostäder och "trygghetsbostäder". På Socialdepartementets hemsida finns en sammanfattning (http://www.regeringen.se/sb/d/9903/a/94751), men själv ska jag väl ägna en del tid över jul och nyår åt att läsa hela betänkandet (http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/47/55/5b9fc054.pdf).

Jag ska inte komma med några halvgenomtänkta kommentarer till idéerna idag, utan det här är något vi måste tänka igenom noga, både i kommunledningen, äldreomsorgsnämnden och Huges styrelse och ledning, innan vi beslutar oss för hur vi i Huddinge ska gå vidare med frågan. Men allra först måste vi förstås läsa vad de skrivit...

18 december 2007

Sossarna skapar osäkerhet om trafiksatsningar

Sossarna väljer att hoppa av den breda, blocköverskridande uppgörelsen om trafiken i Stockholm. Ett viktigt skäl uppges vara att att staten inte satsar tillräckligt mycket.

Jag kan hålla med om att staten borde satsa mer. Men tycker verkligen sossarna det? Under de tolv senaste åren som Socialdemokraterna regerade Sverige kan man ju summera de statliga satsningarna på Stockholms infrastruktur till, i runda svängar, noll och intet.

Jämfört med det socialdemokratiska alternativet tycks därmed den cederschiöldska planen var ett klart steg i rätt riktning - om den nu faktiskt innebär att att det börjar byggas vägar och järnvägar runt staden.

Det största problemet med Socialdemokraternas avhopp är förstås att risken ökar för att de ska blockera alla satsningar i fall de skulle komma tillbaka till makten. Som sagt avskräcker exemplen på vad de lyckats - eller velat - åstadkomma under de senaste decennierna.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=725745

13 december 2007

Full fart och hög energieffektivitet i äldreboendebyggandet

När jag kom hem från äldreomsorgsnämndens sammanträde igår kväll låg veckans nummer av Mitt i Huddinge i tamburen. På insändarsidan möts jag av frågan "Varför byggs det inga nya äldreboenden i Huddinge?" - en fråga som känns uppfriskande absurd eftersom vi denna dag beslutat om två helt nya äldreboenden, ett i Rosenhill i Fullersta och ett i Visättra Ängar i Flemingsberg. Dessutom beslutade vi om om- och tillbyggnader av två äldre boenden, Tallgården i Stuvsta och Tallåsen (Björnkulla) i Flemingsberg. Som om inte det räckte beslutade vi även om en total ombyggnad av B-huset i Stortorp. Tillsammans rör det här sig nog om den största äldreomsorgssatsningen som Huddinge kommun någonsin gjort. Planerna väntas täcka behovet av nya platser i särskilt boende fram till år 2014.

Men när vi bygger eller bygger om äldreboenden ska det naturligtvis inte bara handla om de akuta behoven. Vi bygger för framtiden. Därför känns det extra roligt att äldreomsorgsnämnden enhälligt följde mitt ordförandeförslag och begärde att det nya äldreboendet i Visättra Ängar ska ha inriktning mot hög energieffektivitet.

I Mål & Budget 2008 talas om strategiskt miljötänkande i samhällsbyggandet och vikten av att ställa miljökrav vid kommunal upphandling. Det betonas att transporter och energianvändning inte ska bidra till skadliga luftföroreningar och klimatförändringar. Målet är ett samhälle där människor existerar i samklang med naturen och de ekologiska kretsloppen. Det här är ett försök att omsätta de orden i praktisk handling och nå konkreta resultat.

Idag sker en väldigt snabb utveckling av energieffektiviteten i byggandet och s.k. ”passivhus”. Min bedömning är att man kan sänka energiförbrukningen väsentligt genom att använda smarta lösningar för till exempel värme och ventilation. och jag skulle vilja se sådana lösningar presenterade i förstudien för nybyggnationen vid Visättra Ängar.

Ett hus med hög energieffektivitet blir sannolikt något dyrare att bygga än en standardbyggnad, men vi bygger för framtiden och med de energikostnader som vi har idag och under den förutsebara framtiden finns det all anledning att tro att energieffektivitet kommer att vara lönsamt. Inte bara för miljön, utan även för ekonomin.

10 december 2007

Hur vill (s) tolka folkomröstningsresultatet?

Inget fullmäktige utan kommundelningsfrågan. Kvällens kommundelningsdebatt var viktig eftersom det den här gången faktiskt var dags för beslut om genomförandet av folkomröstningen med mera. Debatten tog "bara" ungefär två timmar av fullmäktiges tid, vilket kanske berodde på att många av debattörerna ägnat timmar åt tidigare debatter i samma ämne och inte kände att de hade något nytt att tillföra (fåfänga hopp!) eller att alla ändå visste att den efterföljande voteringen skulle leda till en minoritetsåterremiss och att debatten därför kommer att upprepas vid nästa fullmäktigesammanträde. Jag vet inte.

Jag vet däremot att Socialdemokraterna med bundsförvanter upprepade gånger fick frågan hur de tänkte att resultatet i en folkomröstning i hela kommunen (som är deras krav) skulle tolkas. De pratade och pratade och pratade men lyckades ändå inte svara på den enda lilla enkla fråga som ställdes till dem. Ja, de försökte inte ens. Den slutsats som man måste dra av det är att de antingen inte vet hur den folkomröstning de vill genomföra ska tolkas - eller att de inte vågar berätta det. Ingetdera alternativet talar till deras fördel. Kanske är det som talesättet säger: Tomma tunnor skramlar mest.

En bra dag för kundval

Klockan är kvart i tolv. Jag är just hemkommen från ännu ett långt fullmäktigesammanträde. Men idag kan jag i alla fall rapportera några glada nyheter. Vi har beslutat om att kundvalsupphandlingar ska genomföras såväl inom hemtjänsten som inom familjerådgivningen. I båda fallen känns det så självklart rimligt. I det ena fallet ska du som äldre eller funktionshindrad släppa in någon i ditt hem för att hjälpa till med olika former av service eller omsorg. I det andra ska ni som par prata med någon okänd människa om er relation på ett ärligt och öppenhjärtigt sätt. Det handlar i båda fallen om ett otroligt stort förtroende. Att då inte ha möjlighet att välja vem eller vilka som ska utföra tjänsten är helt orimligt. Nu är nästa steg själva upphandlingarna. Inom familjerådgivningen ska beslut om upphandlingsunderlaget fattas redan på onsdag, om jag förstått saken rätt, medan det inom hemtjänsten är en lång väg kvar till beslut. Men vi är i alla fall på väg, och de senaste veckorna har jag fått flera påringningar från små entreprenörer som vill vara med. Det glädjer mig verkligen.

06 december 2007

Eric lämnar, Eva ersätter

Nu är det officiellt att Eric Byström (m) avsagt sig uppdraget som vice ordförande i äldreomsorgsnämnden. Jag beklagar det djupt. Eric är en klok man, rättfram, ärlig och chosefri, som med ovanligt stort engagemang tagit sig an uppgiften. Han och jag har haft ett väldigt gott samarbete och jag kommer att sakna honom i äldreomsorgsarbetet.

Hans ersättare blir Eva Carlsson-Paulsén, som jag känner sedan gammalt. Förra mandatperioden satt vi tillsammans i Skogås demokratiforum och perioden innan det i utbildningsnämnden (nuvarande gymnasienämnden). Vi har alltid samarbetet bra förut och det finns all anledning att tro att vi kommer att göra det även framöver.

05 december 2007

Välkommen vändning i Venezuela

De första rapporterna från folkomröstningen i Venezuela visade sig inte stämma - det blev ett knappt nej till Hugo Chavez förslag till ny konstitution. Hr Chavez konstaterar i en kommentar att det blir en utmaning att övertyga dem som fruktar socialismen och att landet kanske ännu inte var moget för socialism. Jo, det är naturligtvis en utmaning att övertyga om socialismens förtjänster när man i land efter land kan konstatera den fattigdom och det förtryck som blir dess resultat. Vi får hoppas att Venezuela och världens övriga länder aldrig blir mogna för socialism, utan väljer en väg mot frihet och välstånd istället.

03 december 2007

Välkommen omprövning av Kristdemokraterna

I en debattartikel i Dagens Nyheter idag (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=720974) meddelar Göran Hägglund och Anders Wijkman att Kristdemokraterna inte kommer att fortsätta driva kravet på sänkt drivmedelsmoms. Helt rätt, tycker jag. Föga överraskande står jag normalt sett för kristdemokratisk politik men flygbladen om bensinskatten gjorde vi vårt bästa för att gömma undan i valstugan i Huddinge. Klimat- och miljöfrågorna är helt enkelt så viktiga att vi kände att det var svårt att stå för förslaget - även om jag känner fantomsmärtor i plånboken varje gång jag tankar. Och om jag och mina kollegor i Huddinge hade svårt för förslaget kan jag tänka mig att Anders Wijkman hade det ännu värre. Nu tar vi ett steg i en bättre riktning. Som jag skrev igår: fossila bränslen bör fasas ut - för miljöns och demokratins skull.

02 december 2007

Diktaturens renässans

Jag har haft en väldigt trevlig söndag. Första advent i kyrkan på förmiddagen och en kompis födelsedagsfirande på kvällen.

Men tyvärr är det inte för sin trevlighet den här dagen kommer att gå till historien, utan för de två val som har förättats idag - valet till duman i Ryssland och folkomröstningen om ny konstitution i Venezuela.

Båda valen ser, som väntat, ut att resultatera i att härskarna vann. I Venezuela innebär den nya konstitutionen att ännu mer makt fokuseras till den alltmer despotiske Fidel Castro-entusiasten Hugo Chavez, i Ryssland att de demokratiskt orienterade människor som fortfarande är på fri fot blir utan representationi parlamentet.

Arton år efter murens fall ser vi en diktaturens renässans. Att den både i Ryssland och Venezuela baseras på tillgången till olja och den rikedom som oljan medför gör det bara lättare att stämma in i kören som vill minska vår användning - och vårt beroende av - fossila bränslen. Inte bara för klimatets skull, utan också för demokratins.

Några länkar om valet i Ryssland: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=721008; http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_651945.svd

30 november 2007

Vild vecka i Bryssel och Huddinge

Ibland händer det så mycket att jag inte riktigt hinner med att informera här på bloggen. Den här veckan har varit sådan. I tisdags eftermiddag träffades Huddinge pensionärsråd. På kvällen var jag och talade om äldreomsorgsfrågor på Trångsunds demokratiforum, ett väldigt trevligt möte. Tidigt på onsdag morgon flög jag till Bryssel och hade sedan två väldigt intensiva dagar där jag - och mina medresenärer - träffade europaparlamentarikerna Anders Wijkman och Lars Wohlin liksom Margot Wallströms kabinettssekreterare och representanter från Svenskt Näringsliv, Stockholmsregionens EU-kontor, europeiska kristdemokraterna EPP-ED, Svenska kyrkan i Bryssel. Det var otroligt spännande och jag har fått en hel massa nya tankar och idéer, men jag var helt utmattad när jag kom hem i natt. Icke desto mindre var jag uppe i morse och deltog i arbetsmarknadsnämndens sista sammanträde (från årsskiftet kommer den ersättas av ett gemensamt organ för flera södertörnskommuner) för att sedan under eftermiddagen fram till nu ungefär ha haft styrelsemöte med Huge Fastigheter. Det ska bli skönt att komma hem och ta igen sig ikväll. Men jag kommer att ha med mig beredningshandlingarna inför nästa kommunstyrelsemöte, som jag bör ha synpunkter på senast på måndag, så jag kommer i alla fall inte att behöva vara sysslolös i helgen...

Sitter jag här och klagar? Nej, inte egentligen. Det ska hända saker. Det är roligt att möta människor. Man får hela tiden idéer och impulser, och förhoppningsvis kommer det att leda till en mängd positiva förändringar. Inom äldreomsorgen, men också på miljöområdet, näringslivsutvecklingssidan och vad gäller organisationen.

23 november 2007

Klartecken för Bajen-arena!

Ännu ett roligt besked kom från Stockholms stad: att Bajen ska få bygga en ny stor arena i Globen-området, rapporterade först Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_621061.svd) och sedan även DN (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=647&a=718303) och Expressen (http://www.expressen.se/sport/fotboll/1.938432/ja-till-ny-arena-for-hammarby).

Suveränt, tycker jag. Söderstadion må ha sin charm för en inbiten hammarbyare, men objektivt sett så är det en fruktansvärt ful, sliten och nedgången anläggning. Södra Stockholms storlag behöver en bättre arena. Det finns också all anledning att tro att arenan kommer att bli ett skolexempel på offentlig-privat samverkan som också kommer att tillföra en hel del till Stockholms kulturliv. Det känns klockrent.

Äldreboende för husdjur i Hägersten

I veckan har Kristdemokraternas borgarråd i Stockholm, Ewa Samuelsson, invigt stadens första äldreboende för äldre med husdjur, på Axgården i Hägersten. Ett kanonbra initiativ, tycker jag, och i avvaktan på att vi kan öppna en sådan avdelning i Huddinge hoppas jag att äldre med det här behovet uppmärksammar den möjlighet som erbjuds strax norr om kommungränsen.

På besök hos ministern

Idag var jag inne i riksdagen och deltog i en socialpolitisk konferens, där bland andra äldreminister Maria Larsson (kd) och hennes statssekreterare Ragnwi Marcelind talade. Väldigt trevligt och rätt så nyttigt. Många vänner och bekanta var på plats och det hela avslutades med att vi kilade över till Socialdepartementet och tittade efter var ministern och hennes stab huserar.

15 november 2007

Vidja, Mellansjö och Svartvik till Huddinge

Så har då resultatet av opinionsundersökningen i Vidja, Mellansjö och Svartvik presenterats. Den visar att en majoritet (55,3 %) av de svarande ville att området skulle vara en del av Huddinge ifall kommunen delas.

Jag tycker att det är väldigt bra att den här opinionsmätningen har gjorts. Vissa har tyckt att det har varit självklart att folk i de här områdena känner sig som trångsundsbor, men med tanke på att åtminstone Svartvik och Mellansjö bebyggelsemässigt hänger ihop med Huddinge via Högmora och Myrängen men har ett naturreservat och en sjö mellan sig och Skogås-Trångsund har jag verkligen undrat hur det är med den saken. Den här opinionsundersökningen ger ett ganska tydligt svar.

Därmed har ett frågetecken rätats ut. Och i nästa fullmäktige ska ärendet om folkomröstning i Skogås-Trångsund upp. Sedan ska vi få höra vad de boende i Skogås-Trångsund har att säga i frågan. Det ska bli väldigt spännande, och jag hoppas på ett riktigt högt valdeltagande den gången för det här är förstås en otroligt viktig fråga för oss som bor i östra delen av kommunen - oavsett om vi är för eller mot att en ny kommun bildas.

13 november 2007

Mitt i presenterar vitsippspriskandidater

I veckans Mitt i Huddinge fanns två fina artiklar om människor som gjort viktiga insatser - Ove Sjödin, en 77-årig man i Väntjänsten som varje vecka åker från Flemingsberg till Skogås för att hjälpa P-O Boman, en 58-årig funktionshindrad man, och väsentligt yngre Kalle Söderström som hjälpte polisen med att gripa en tjuv som stal ur bilar på en parkeringsplats i Stuvsta.

Väntjänsten gör en ovärderlig insats för att möta ensamma äldre människors sociala behov, men deras arbete har jag prisat här på bloggen tidigare så jag behöver kanske inte säga mer just nu.

Kalle Söderström, som på polisens instruktioner först konfronterade och sedan följde efter en tjuv under en vild biljakt, har jag däremot inte nämnt förut. Jag skulle knappast ha agerat på samma sätt som han, men han visade stort civilkurage och om fler gjorde som han skulle både Sverige och vår kommun bli bättre att leva i. Vi kristdemokrater vill ju ha en civilkuragelag liknande den som finns i flera av våra grannländer - men om alla vore som Kalle Söderström skulle inte den behövas!

Två nya kandidater till det Vitsippspris vi kristdemokrater brukar dela ut i kommunen. Det tycker jag känns fantastiskt inspirerande.

10 november 2007

Oppositionen omprövar skolpolitiken

Oppositionen håller på att ompröva sin skolpolitik. Mona Sahlin öppnar för tidigare betyg (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_581293.svd, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=714203) och till och med Vänsterpartiets Lars Ohly är på DN Debatt (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=714069) djupt kritisk mot sitt eget partis skolpolitik, som han anser vara misslyckad och förlegad.

Men oppositionens agerande måste naturligtvis ses i ljuset av att de just är opposition, utan någon avgörande makt i frågorna. Som opposition har man ett strategiskt val. Antingen försöka framställa majoritetens politik som avskyvärd i hopp om att vinna opinionsmässiga framgångar och få makten i nästa val eller försöka förhandla med majoriteten utifrån dess önskan om att reformerna inte ska avskaffas direkt vid en eventuell förlust i nästa val. Nyckelord i sådan argumentation kan vara "blocköverskridande lösning" och "långsiktighet".

Mona Sahlin är nog inte dummare än att hon vet att väldigt många av hennes potentiella väljare gillar den borgerliga skolpolitiken med ledord som ordning och reda, betyg och fokus på kunskaper. Därför är det inte så konstigt att hon väljer att försöka förhandla. Samtidigt kan jag tycka att inställningen "ja till tidigare betyg, nej till skriftliga omdömen" låter högst halvhjärtad. Det är varken hackat eller malet.

Men hon har förstås en intern kritik att ta hänsyn till. Även flumskolan har sina hängivna entusiaster, till exempel SSU och S-studenterna, vilket rapporteras i Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_580711.svd).

Min gissning är därför att vi kan se fram emot en ny socialdemokratisk skolpolitik som inte gör någon glad. De som vill ha fokus på kunskaper och ordning och reda i skolan kommer alltså även fortsättningsvis behöva lägga sin röst på Alliansen. (Vilket jag naturligtvis inte har någonting emot.)

05 november 2007

Kundval i hemtjänst försenas en månad

Ännu en gång har jag tvingats återvända hem från kommunfullmäktige arg. Jag hade tänkt skriva om att vi nu äntligen fattat beslut om kundval inom både hemtjänsten och familjerådgivningen - men istället tvingas jag berätta att vi inte alls gjort det. Båda dessa otroligt viktiga ärenden blev bordlagda på grund av tidsbrist och beslut kommer därför inte fattas förrän nästa månad.

Nu ska jag inte säga att allt är i moll - till skillnad från i oktoberfullmäktige har vi faktiskt fattat en rad viktiga beslut, till exempel om ett nytt gatukostnadsreglemente, ett kommunalt konkurrensprogram och budgettillskott för 2008 för en rad nämnder som drabbas av kraftiga löneökningar, t.ex. äldreomsorgsnämnden, och budgettillskott för att finansiera det kommunala vårdnadsbidraget.

Men en myckenhet av prat gjorde alltså att andra viktiga ärenden blev skjutna på framtiden, och extra trist känns det att vi inte hann fatta ett beslut om att utveckla kundvalet inom hemtjänsten - ett ärende som vi i äldreomsorgen började jobba med i januari och där beslut alltså inte kommer att fattas förrän i december.

Om inte klockan vore halv tolv på natten skulle jag sätta på "Shut'Em Down" med Public Enemy på hög volym. Nu tror jag att grannarna skulle klaga, så det får väl vara.

Trött på skattefusk

Hemkommen från en välbehövlig paus på ett varmt och skönt Malta möts jag av nya skriverier om moderaters skattefusk och svarta hemhjälp. Man blir så trött. Visst är det både jobbigt och tidskrävande och, inte minst, dyrt att följa alla skattelagstiftningens lagar och regler, och visst är många av dessa regler inte blott enfaldiga utan även samhällsekonomiskt destruktiva - men det måste man försöka förändra på politisk väg, inte genom att låta bli att följa lagarna.

(Därmed inte sagt att Svea rikes lag skulle vara någon skrift med speciellt hög etisk eller moralisk nivå. Det är den inte. Men alternativet ingen lag eller att var och en bara gör som de vill är ännu sämre.)

29 oktober 2007

Kalle har pryat

Idag har jag pryat. Jag har följt med biståndshandläggare på äldreomsorgsförvaltningen i deras arbete. Jag har varit med på en vårdplanering på Huddinge sjukhus och vid ett hembesök i Fullersta och sett och hört hur våra biståndshandläggare samtalar med äldre och deras anhöriga. Det har varit oerhört spännande och jag måste erkänna att jag tycker att biståndshandläggarna inte bara har ett väldigt viktigt och ansvarsfullt jobb - det visste jag redan innan! - utan också ett väldigt roligt och givande. Om jag inte redan hade ett så roligt och spännande uppdrag som politiker och om jag inte redan hade så många studieår på universitetet bakom mig skulle biståndshandläggare absolut vara något som jag skulle kunna tänka mig att jobba som. Fast att läsa in socionomexamen är förstås inte aktuellt, utan jag får istället inrikta mig på att på olika sätt uppmuntra och stödja dem i deras uppgifter.

23 oktober 2007

Skrämmande intolerans

"Bevara Äktenskapet" står det på reklamaffischer i Stockholms tunnelbana. Jag kan tycka att det rimligtvis borde vara ett helt okontroversiellt budskap, typ "Bevara Högertrafiken", men till min stora förvåning har budskapet lett till stora protester. I Stockholm City idag säger Felix König från RFSL Ungdom att han inte vill se värdekonservativa budskap i det offentliga rummet och även Miljöpartiets Ywonne Ruwaida är upprörd. (Läs artikeln här: http://www.city.se/Nyheter/1.894542/t-banereklam-far-kritik-det-ar-diskriminerade). I TV4 Stockholms sändning nyss var det Socialdemokraternas Anna Kettner som ville förbjuda denna reklam.

Jag kan tycka att samtliga dessa tre visar på en fullständigt skrämmande intolerans mot dem som har avvikande åsikter. Jag håller normalt sett varken med RFSL, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna och skulle gärna se att tunnelbanan var fri från deras åsiktsreklam - men jag skulle aldrig komma på idén att försöka förbjuda dem. Men vissa är uppenbarligen så livrädda för att det ska visa sig att det faktiskt finns människor som har andra idéer än de själva att de är beredda att göra nästan vad som helst för att förhindra att de hörs i debatten.

Som en direkt respons på protesterna har jag naturligtvis skrivit på uppropet på hemsidan http://www.bevaraaktenskapet.nu/. Gör det, du också!

"Fånge i sin egen lägenhet"

Så har man hamnat i tidningen. Rubriken "Fånge i sin egen lägenhet" i veckans Mitt i Huddinge är onekligen fängslande, men kanske inte alldeles rättvisande. Det handlar om 89-åriga Gulli Blomberg som inte fått någon plats i servicehus eftersom biståndshandläggarna anser att hon är för frisk. Det är förstås inte roligt, vare sig för henne eller för mig.

Den som läser artikeln kan tolka det som om jag har fattat beslut i ärendet, men så är inte fallet. Jag förklarar bara vilka skäl förvaltningen angett för att man fattat de beslut man fattat, och det var jag väldigt tydlig med i mina samtal med journalisten. Men besluten har ju förstås fattats på delegation från äldreomsorgsnämnden så ytterst sett är vi som sitter i nämnden naturligtvis ansvariga.

Ja, ja. Det är som det är. Jag får försöka glädjas över att jag i alla fall fick med lite grann om utredningen om gemenskapsboenden och frågan om eventuell förtur till 65-plus-lägenheter i artikeln. För vi vill ju definitivt inte att någon som inte längre klarar sig själv ska tvingas bo kvar hemma mot sin vilja.

12 oktober 2007

Välkommet om avknoppningar

Sitter just och lyssnar på socialminister Göran Hägglunds (kd) och utbildningsminister Jan Björklund (fp) presskonferens om avknoppningar. Det är välkommet med en utredning för att räta ut de olika juridiska frågetecken och hinder som kan finnas. Avknoppning kan vara ett bra sätt att få in ny energi och förbättrade beslutsprocesser i befintliga verksamheter och en "avknoppningsakademi" och ett nyföretagarcentrum av det slag som herrar ministrarna talade om tror jag kan bli ett bra stöd. Inom äldreomsorgen i Huddinge är kanske inte avknoppningar aktuella idag, men när bra kundvalssystem finns på plats ser jag det absolut som en möjlighet både inom hemtjänst och särskilda boenden och kanske inom andra verksamheter också. Det ska bli spännande att vara med i den utvecklingen.

09 oktober 2007

Hoten och politikerna

I veckans Mitt i Huddinge finns en stor artikel om de hot som kommunpolitiker utsätts för. Rubriken är "Hot hänger över maktens kvinnor" och i artikeln berättar tre s-kvinnor om sina erfarenheter. I artikeln nämns även en undersökning som tidningen gjort, där man skickat ut en fråga till samtliga ordinarie fullmäktigeledamöter. Jag hör till de 37 som svarat, och är förmodligen en av de tio som svarat ja på frågan om de utsatts för hot. Nedan finns frågorna och mina svar:

+ Har du blivit hotad eller utsatt för våld i din roll som lokalpolitiker?

Häromveckan var det en man som skulle mörda alla borgarbrackor som mig, när jag delade ut flygblad i centrum. Räknas den typen av upplevelser? Annars - nej.

+ Har du avstått från att uttrycka din politiska uppfattning pga hot?

Nej

+ Har du övervägt sluta med politik pga av hot/våld

Nej

***

En del av de situationer som politiker - och framför allt då de som sitter i socialnämnd eller liknande - kan råka ut för är rätt obehagliga, vilket exemplen i artikeln ger tydliga exempel på, men det är inte något som bara gäller politiker. Som spärrvakt har jag fått en pistol riktad mot mig vid ett tillfälle och blivit utsatt för hot om våld fler gånger än jag orkar hålla räkningen på, och jag är glad att jag till skillnad från många kollegor aldrig har hamnat i en riktigt allvarlig situation. Hot och våld mot politiker är ett problem - men det är en liten del i ett mycket större problem, ett samhälle där hot och våld håller på att bli en del av vardagen för många.

Receptet mot problemet är inte enkelt, men jag tror att det måste inkludera bättre skolor, bättre socialtjänst, bättre sjukvård - inte minst psykiatrin - och, förstås, bättre polis och domstolsväsende. Kort sagt: Det finns en hel del att göra.

08 oktober 2007

Sossarna pratar för mycket

Idag hade vi inte ett enda kontroversiellt beslutsärende i kommunfullmäktige. Sammanträdet började klockan 18 och borde rimligtvis ha kunnat vara färdigt till klockan 19 ungefär. Men istället pågår sammanträdet fortfarande för fullt kvart över tio på kvällen och det finns inga egentliga tecken på avmattning. Istället pratas det. Pratas, pratas och pratas. Mest pratas det av fullmäktiges sossar. Emellanåt har det funnits tre sossar i rad som kommit upp i talarstolen för att prata av sig för skattepengar. För ett sammanträde är inte gratis. Alla deltagare - inklusive ersättare gissningsvis ett 80-tal - får sammanträdesarvode. Bara där blir det med en snabb överslagsberäkning en summa på mer än 80.000 kronor. Men demokrati måste ju få kosta, säger du kanske - och det har du förstås rätt i.

Men är det verkligen rimligt att betala så mycket pengar för att folk ska säga med många ord vad de egentligen kunde ha sagt med några få. Vi vet vid det här laget att Drevvikenpartiet vill att de boende i Skogås-Trångsund ska få bestämma om de vill bilda en egen kommun medan Socialdemokraterna inte vill det. Vi vet vid det här laget att Kristdemokraterna vill att föräldrar som vill ha mer tid med barnen ska kunna få ett vårdnadsbidrag, medan Socialdemokraterna endast vill att pengar ska gå till de föräldrar som väljer att ha sina barn i förskolan.

Ja, ja, nu tog visst sammanträdet slut. För att folk tog sitt förnuft till fånga och ansåg sig ha pratat klart? Nej, för att folk hade pratat så mycket att man fick bordlägga de två sista ärendena. Det är pinsamt och smått absurt. Något borde göras för att få bukt på eländet.

06 oktober 2007

"S vill sänka skatten för pensionärer"

"S vill sänka skatten för pensionärer" är den stora rubriken om s-budgeten i dagens Svenska Dagbladet. Visst är det märkligt att sossarna efter tolv år i regeringsställning kommer fram till att nu, nu är det dags att satsa på pensionärerna. Hur trovärdigt är det egentligen? Och skulle det inte ha varit bättre att göra det när de faktiskt hade makten???

För övrigt tycker jag att Vänsterpartiets förslag på hur man ska förbättra för pensionärerna är bättre än sossarnas. De allra flesta pensionärerna har det faktiskt rätt så bra i vårt samhälle, men det finns också de som som lever under väldigt knappa omständigheter. Då känns en höjning av garantipensionen för dem som har det svårast som en viktigare prioritering än skattesänkning för alla pensionärer. Som av en händelse är det också något som Kristdemokraterna arbetar för, men tyvärr inte fått med sig resten av regeringspartierna på än.

Men jag tror att det kommer. Jag vet att Göran Hägglund fortsätter att tala om det här som en viktig reform och ju fler som gör honom sällskap i den debatten, desto troligare är det att vi når resultat.

05 oktober 2007

Datorn ger Kerstin stöd

Ni har väl inte missat artikeln "Datorn ger Kerstin stöd" i nya numret av Södra Sidan? En fin liten artikel om 74-åriga Kerstin Jaresand, Segeltorp, som är med i kommunens IT-stöd-för-anhörigvårdare-projekt "Action". Artikeln är för övrigt ett resultat av mitt besök på Segeltorps demokratiforum.

03 oktober 2007

Nu blir det upphandling av hemtjänst

När jag i januari tillträdde som ordförande i äldreomsorgsnämnden i januari fick jag och nämnden ett mycket tydligt uppdrag: att i enlighet med den borgerliga oppositionens tidigare ställningstagande i äldreomsorgsnämnden vidareutveckla det system för auktorisation av utförare inom hemtjänsten som redan fanns. Vi - och vår förvaltning - tog under våren fram ett förslag i enlighet med de förutsättningarna. När ärendet skulle upp i kommunstyrelsen i augusti drogs det ur och idag fick jag beskedet att nya förutsättningar råder. Nu ska istället nya entreprenörer få komma in i hemtjänsten via upphandling.

Jag - och mitt parti, Kristdemokraterna - beklagar den här utvecklingen. Dels har vi förlorat tid i utvecklingen av valfrihet, dels riskerar vi att få ett mer otympligt system för nya entreprenörer, vilket kan minska valfriheten.

Men nu är det som det är. Man får ta nya tag. Mitt mål och mitt fokus är oförändrat: att så snart som möjligt ge våra äldre så stor valfrihet och så mycket självbestämmande som möjligt.

Att sälja företag är att respektera demokratin

Thomas Östros kräver nu i media (till exempel den här artikeln i Dagens Nyheter: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=699957) att Fredrik Reinfeldt ska stoppa de s.k. "utförsäljningarna" av statliga bolag.

Den senaste anledningen är att det enligt Östros inte finns någon organisation för försäljningarna. Jag är ingen stor Carnegie-fan, måste jag erkänna, men var och en som följt Östros olika utspel sedan regeringsskiftet eller det år som föregick valet vet att det inte är Carnegie-affären som är orsaken. Det är bara löjligt av honom att påstå det. Östros hittar hela tiden på nya svepskäl för att regeringen inte ska genomföra den politik som de faktiskt gick till val på. (Har ni inte följt Östros olika mer eller mindre lögnaktiga utspel kan ni hitta en rad kommentarer i mitt bloggarkiv.)

Själv tycker jag att vallöften ska infrias. Alliansen gick till val bland annat på att ett antal statliga bolag skulle säljas, men också på att en hel del inte var till salu, till exempel Vattenfall och LKAB. Regeringen - Sveriges första majoritetsregering sedan 1981 - bör naturligtvis stå fast vid det till dess väljarna - inte Thomas Östros - säger något annat. Allt annat vore att inte respektera det demokratiska systemet.

01 oktober 2007

Spårtaxi i Kungens kurva?

Dagens Nyheter skriver om den nya testbanan för spårbilar som byggts i Uppsala. (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=699287). Både i text och videoinslag nämns Kungens kurva som en möjlig lokalisering för ett fullskaligt spårtaxisystem. Kanske blir det så, kanske inte. Men jag måste erkänna att jag väldigt, väldigt, väldigt gärna skulle ta emot en inbjudan att komma till Uppsala och teståka provbanan - jag är ju en sådan där kollektivtrafiknörd som gärna tar en omväg för chansen att få åka med en spännande ny tunnelbana eller en intressant spårvägslinje. Ska genast gå upp till samhällsbyggnadskommunalrådet Tomas Hanssons (kd) arbetsrum och övertyga honom om att vi borde boka in ett besök...

27 september 2007

PRO protesterar mot väderkvarnar

PRO i Trångsund protesterar mot förslaget att äldre ska tvingas hyra hjälpmedel som rollatorer och elrullstolar, och skriver brev till sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (m), rapporterar veckans Mitt i Huddinge.

För all del, det får de gärna göra. Men det är lite som när Don Quixote slåss mot väderkvarnar. Deras fiende finns liksom inte i verkligheten. Det förslag som är på bordet handlar inte om någon årlig hyra utan om en depositionsavgift, så att de som lånar hjälpmedel av landstinget faktiskt ska lämna tillbaka dem när de inte behöver dem längre. Idag förlorar landstinget massor av pengar på att folk inte sköter sina åtaganden.

Så - PRO och andra får, vad mig anbelangar, gärna protestera mot olika politiska förslag. Men debatten blir så mycket mer spännande om de förslag de går emot faktiskt är på riktigt.

26 september 2007

Demokratiforum om kommundelning

Just hemkommen från demokratiforummötet på Östra gymnasiet om kommundelningsutredningen. Mycket välbesökt möte, vilket är roligt. Jag höll själv en låg profil, för jag tyckte att det var intressant att lyssna på allmänhetens frågor. Jag och många andra politiker i kommunen har ju hört utredaren Björn Sundström redovisa sina resultat tidigare, så nu var det intressant att veta hur de som inte är politiskt aktiva reagerade. Tyvärr blev det dock en viss kantring av diskussionen, eftersom inte alla hade den inställningen. Socialdemokraterna - framför allt de tillresta politikerna från centrala Huddinge - tog en hel del utrymme för att prata om att man borde folkomrösta i hela kommunen och en och annan äldre centerpartist och drevvikenpartist tog tillfället i akt att hålla längre utläggningar om tidigare kommundelningsutredningar, men det kom även fram en del kloka frågor och jag hoppas att folk gick därifrån med lite större kunskap än när de hade kommit.

25 september 2007

Väntjänst och kommundelning

Hade en lång och innehållsrik dag igår. Lunchen åts med Rotary på Folkets Hus i Huddinge, där kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) var en uppskattad gäst. Därefter rusade jag direkt till Klockargården, där Väntjänsten hade ett möte och jag var inbjuden som en av talarna. Vi hade en trevlig diskussion om situationen inom äldreomsorgen i Huddinge och jag hoppas att övriga mötesdeltagare tyckte att det var lika givande som jag gjorde. Väntjänsten - som drivs gemensamt av SPF Orlången, Röda Korset och Svenska kyrkan - gör ett fantastiskt jobb med att möta ensamma äldre och jag hoppas att vi ska kunna hitta vägar för att ge dem ett bättre stöd framöver.

Dagen avslutades med ett oväntat långt kommunstyrelsesammanträde, som kulminerade i beslutet att genomföra en opinionsmätning hos samtliga boende i Vidja, Mellansjö och Svartvik för att få reda på om de vid en eventuell kommundelning hellre vill tillhöra Skogås-Trångsund eller resterande Huddinge. Jag är väldigt nyfiken på svaret på den frågan, för jag har ärligt talat inte en susning om hur de ser på saken. Socialdemokraterna med stödpartier reserverade sig mot beslutet, men det handlar väl egentligen inte om att de inte tycker att de boende i det här området ska få säga sitt om vart de vill höra, utan om att de i grund och botten inte tycker att frågan om kommundelning överhuvudtaget borde finnas på dagordningen och därför inriktar sig på att i varje steg av beslutsprocessen motsätta sig majoritetens förslag. Nå, nu blir det i alla fall en opinionsundersökning i Mellansjö, Svartvik och Vidja och det tycker jag känns väldigt bra.

21 september 2007

Nytt avtal för Bromma flygplats

Idag blev det äntligen klart med framtiden för Bromma flygplats. Ett nytt avtal skrivs mellan Stockholms stad och Luftfartsverket, vilket tryggar flygplatsens existens fram till år 2038, berättar Dagens Nyheter: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=695238. Samtidigt får Stockholms stad väsentligt mycket bättre betalt - hur mycket beror på hur många passagerare som åker där.

Kanonbra, tycker jag. Stockholm behöver en citynära flygplats och det finns helt enkelt inget alternativ till Bromma. Nu får flygplatsen trygghet att utvecklas.

Det är dock en sak ytterligare som jag gärna hade sett i avtalet - en förbindelse från Luftfartsverkets sida att bidra till utbyggnaden av tvärspårvägen. Nästa steg, från Alvik till Sundbyberg och Solna, skulle ju gå precis förbi Bromma flygplats och väldigt påtagligt kunna förbättra det som är Bromma flygplats stora svaghet ur användarsynpunkt: att man, trots det centrala läget, faktiskt har rätt så dålig kollektivtrafik till flygplatsen.

Nå, även om jag tycker att det hade varit ett bra krav att ställa i förhandlingarna med LFV så är kanske inte hoppet över om att LFV ändå går in och stödjer tvärbanebyggandet. Det ligger ju trots allt i flygplatsens intresse, och nu har man fått ett så långt och tryggt avtal att det kan vara värt att ta den investeringskostnaden.

19 september 2007

Förändringar på gång i Skogås skolor?

"Elever i Skogås ska flyttas runt" är rubriken för en intressant artikel i senaste numret av Mitt i Huddinge. Där redogörs för olika tänkbara alternativ för att använda kapaciteten på Sjötorpsskolan, Vretskolan och Skogåsskolan på ett bättre sätt. Idag är det för mycket barn på vissa skolor, många barn i de lägsta årskurserna och för få ungdomar i högstadieskolorna. Problemen har funnits under ett antal år och utretts förut. Tyvärr är det inte lätt att hitta några riktigt attraktiva lösningar, för, precis som kommunalrådet Åke Blomqvist (fp) säger i artikeln, föräldrar har i allmänhet inställningen "Rör inte min skola".

Jag sitter inte inne med den perfekta lösningen. Skolorna får inte bli för stora, inte heller för små. Man måste utnyttja befintliga lokaler på ett smart sätt, samtidigt som behoven förändras över tiden. Och, inte minst, måste man ha ett tydligt fokus på att bryta segregationen i Skogås och förbättra integrationen av elever med annat hemspråk än svenska. Jag tycker att det är jättebra att Åke är tydlig på alla de här områdena och tror att det finns goda förutsättningar att hitta en långsiktigt attraktiv lösning - även om varje förändring kommer att leda till visst motstånd.

Friskt ljuget, hälften vunnet!

Läser en insändare av s-riksdagsledamoten Carina Moberg i Mitt i Huddinge där hon öser galla över den borgerliga bostadspolitiken, både på riks och kommunal nivå. Tyvärr har Carina, som så många andra socialdemokrater, ett mycket liberalt förhållningssätt till sanningen. Friskt ljuget, hälften vunnet verkar vara devisen.

Till exempel säger hon - och jag citerar ordagrant - att man "gör om fastighetsskatten till en avgift som egentligen inte ens påverkar Huddinges villaägare - utan mest gynnar redan rika människor med stora hus och sjötomter i den norra delen av länet."

Ord och inga visor, alltså. Men om man tittar på vad regeringens förslag - som presenterades idag - egentligen innebär så handlar det om en kommunal avgift som är mindre än hälften så hög som fastighetsskatten för en högst ordinär villa i kommunen idag. Trots att fastighetsskatten redan sänkts sedan sossarna äntligen förlorade makten för ett år sedan innebär den kommunala fastighetsavgiften att en vanlig villaägare i Huddinge kan vinna fem, tio eller kanske till och med femton eller tjugo tusen kronor per år mot hur det är idag.

Visst, vi kristdemokrater skulle ha velat att avgiften ändå var väsentligt lägre, men det är i alla fall en himmelsvid skillnad jämfört med det skatteok som vanliga villaägare dignade under när Carina Moberg och hennes kumpaner styrde här i landet.

Vi får hoppas att vi nu kommer att fortsätta att ha makthavare som har ett liberalt synsätt på ekonomin snarare än på sanningen. Då kan Sverige bli ett mycket bättre samhälle att leva och bo i.

18 september 2007

Nystart och nyfrisk i vård och omsorg

En liten kommentar till Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring idag:

Mycket var naturligtvis bra, men det mesta var förstås väl känt sedan tidigare. En nyhet - åtminstone för mig - som presenterades var dock ny startsjobben inom vård- och omsorgssektorn:

"Regeringen avser också att utvidga nystartsjobben till att även omfatta offentlig sektor inom vård och omsorg. Därmed öppnas ännu en väg till arbete, inte minst för många kvinnor, samtidigt som vi kan möta välfärdens behov av personal för förhöjd kvalitet och kommande pensionsavgångar. "

Kanonbra. Precis vad vi behöver. Arbetslösa får jobb och vården och omsorgen får lättare att anställa. Tillsammans med "nyfriskjobben" som var på tapeten häromdagen så innebär det viktiga steg för att få fler i arbete, minska utanförskapet och förbättra vården och omsorgen i landet.

Lägg därtill avskaffandet av fastighetsskatten och införandet av vårdnadsbidraget och vi kan se fram emot ett mycket gott år.

13 september 2007

Rapport från Segeltorp

Ikväll var äldreomsorg temat på Segeltorps demokratiforum, så jag var inbjuden som talare. Forumets ordförande, Conny Boltenstål, ställde en del frågor och jag berättade om det arbete vi gör i äldreomsorgsnämnden och förvaltningen, lyssnade på synpunkter och svarade på frågor från mötesbesökarna. Det var ett jättetrevligt upplägg och bra stämning, och jag tror att deltagarna kände sig nöjda med mötet och de svar de fick, de också. Inte minst var det roligt att berätta om de beslut vi fattat de senaste veckan, som sänkningen av åldern för att få använda Händige Fixaren till 70 år (beslutades av äldreomsorgsnämnden igår). Även frågan om de lokala pensionärsråden kom upp, och jag uppfattade det som att jag fick väldigt positiv respons på mina tankar om referensgrupper runt våra enheter.

11 september 2007

Landstingspremiär

Idag gjorde jag premiär i landstingsfullmäktige. För snart ett år sedan valdes jag in som tredje ersättare för Monica Karlsson, Segeltorp. Med tanke på att Åke Holmström, Haninge, och Sara Frykman, Nynäshamn, som båda är i högsta grad flitiga och engagerade politiker, stod på ersättarplatsen emellan mig och Monica konstaterade jag väldigt fort att jag kunde se fram emot fyra år som icke tjänstgörande ersättare. Men igår pratade jag med Sara och fick klart för mig att jag idag, mot alla odds, faktiskt skulle behöva rycka in under eftermiddagen och kvällen.

Så hur var det? undrar du kanske med spelad nyfikenhet. Förvånansvärt välbekant, faktiskt. Debatten var av ungefär samma tuppfäktningskaraktär som i kommunen, och det var en hel del bekanta ansikten - främst partikamrater, förstås, och Huddinge-politiker av olika kulörer, men också en hel del ansikten som man annars mest sett i dagstidningar och tv-inslag. Och frågorna som diskuterades var till viss del desamma som jag stöter på i andra sammanhang - vård och kollektivtrafik. Så vad var behållningen av min insats? Tja, jag hade i alla fall ett antal intressanta foajésamtal med folk jag kände sedan tidigare. Sämre kan det vara.

10 september 2007

Pensionärsråd och äldreboende i Vårby i fullmäktige

Kvällen ägnades åt kommunfullmäktige. Jag brukar emellanåt klaga på att sammanträdena är för långa, men den här gången ska jag i ärlighetens namn säga att jag själv var ganska flitig i talarstolen. Huvudorsaken var naturligtvis att tre ärenden som berörde äldreomsorgen var uppe till behandling - avskaffande av de lokala pensionärsråden, nytt reglemente för Huddinge pensionärsråd samt ramavtal för Caremas planerade nya äldreboende i Vårby gård.

I ärendet om lokala pensionärsråd ställde jag oppositionens förslag om att bevara de gamla, lokala pensionärsråden mot att skapa pensionärsdelaktighet i de faktiska beslut som fattas - vilket ju inte längre sker på kommundelsnivå, utan på central nivå eller ute på våra olika verksamheter.

Beträffande Huddinge pensionärsråd ställdes vårt förslag att ha en politiskt tillsatt ordförande mot oppositionens förslag att pensionärsorganisationerna (i praktiken PRO) skulle behålla den posten - ett förslag som endast stöddes av en av de fyra pensionärsorganisationerna, nämligen PRO.

Vad gäller ramavtalet med Carema var alla partier - utom Vänsterpartiet, förstås - överens om att det är ett bra förslag att det ska byggas ett nytt äldreboende i privat regi i Vårby gård. Men Ann-Marie Högberg (s) var upprörd över att vi inte gått med på en återremiss av ärendet i kommunstyrelsen, som hon påstod inte skulle ha inneburit någon försening eftersom ärendet ändå skulle komma upp i samma kommunfullmäktigesammanträde. När jag helt stilla i talarstolen påpekade att det faktiskt inte stämde, eftersom deras återremissförslag skulle ha inneburit att detaljplanenen hade försenats med ungefär tre månader därför att även det planuppdrag som gavs av kommunstyrelsen innefattades, blev hon helt rosenrasande och tyckte att jag var dum. Men det dumma i sammanhanget är väl trots allt att inte inse konsekvenserna av sina förslag till beslut, eller hur?

Nåväl, på det hela taget tyckte jag att det var ett bra fullmäktigesammanträde för egen del. Det känns skönt när man kan känna sig rätt så nöjd någon gång ibland. Men nu är det dags att gå och lägga mig. Det har varit en lång dag med politik från åtta på morgonen till fram emot elva på kvällen och i morgon finns det risk för att det blir på ungefär samma sätt. Det är inte så lätt att vara halvtidspolitiker alla gånger ;-)

Skatter i länet och på Södertörn

Svenska Dagbladet har idag en intressant sammanställning av hur läget ser ut när det gäller kommunalskatt och skattesänkningar för 2008 i Stockholms län (http://www.svd.se/dynamiskt/stockholm24/did_17046270.asp).

Man kan konstatera att det är många kommuner som sänker, men inga socialdemokratiskt styrda och endast en kommun på Södertörn - nämligen Huddinge. Med de 15 öre som vi sänker skatten med kommer vi ner på genomsnittsnivån på Södertörn, från att vid mandatperiodens början ha haft den allra högsta skattesatsen på Södertörn.

Men vi har förstås fortfarande långt - ruskigt långt - till länets lågskattekommuner, och då inte minst vår stora granne i norr, som redan idag har 2 kr och 17 öre i lägre skatt per tjänad hundralapp än den vi kommer att ha nästa år, och dessutom planerar de för en ännu icke aviserad sänkning! Det kan handla om cirka 5.000 kr om året för en låginkomsttagare.

08 september 2007

En festivalernas dag i kommunen

Idag har det varit en intensiv kampanjdag för kommunens politiker. På samma dag har Vårbyfestivalen, Flemingsbergsfestivalen och Skogåsdagen gått av stapeln, förutom att vi förstås bör vara på plats i Huddinge C. Som jag sade till moderata kommunalrådet Daniel Dronjak så är det här förstås ett problem för de små partierna, även om vi stora klarar det bra...

Själv var jag huvudsakligen på Skogåsdagen, där jag ansvarade för det ambitiösa men glest besökta seminarieprogrammet i biblioteket. Fast emellanåt hann jag ner på centrumgolvet för att prata med folk också. Skogåsdagen är ett viktigt evenemang när de gäller att knyta kontakter - både för egen del och för att hjälpa olika bekanta att möta varandra. Även om vi alla - eller åtminstone nästan alla - är verksamma i Skogås är det sällan som så många är på plats samtidigt så det gäller att inte försitta chansen.

Men en aktivitet är förstås inte mycket till kampanjdag, utan vid halvtre-tiden begav jag mig iväg till Vårby. Tyvärr var jag lite för sent ute för att hinna lyssna på Mats Odells tal från festivalscenen, men jag kom i alla fall alldeles lagom för att hänga med på den rundtur med Mats och olika kommunpolitiker - från såväl majoritet som opposition - som Huge ordnade. Guidningen avslutades med en buffé på områdeskontoret, vilket man förstås inte tackar nej till.

06 september 2007

Skolrykten dementeras

Allt möjligt hörs på byn om en ny skola i Länna, nedläggning av Sjötorpsskolan och jag vet inte allt vad som sägs, men för att citera Just D:s underbara lilla bagatell "Astridlindgrenland": "Det snurrar så mycket rykten nu, vi måste dementera allt."

Så här säger majoritetspartiernas gruppledare i kommunen i ett gemensamt uttalande:

"Vi i den politiska kommunledningen har idag inga planer eller förslag om vare sig en ny
skola i Länna eller förändringar av skolkapaciteten i Sjötorpsskolan.

Vi följer kontinuerligt behovet av nya skollokaler i Skogås liksom i resten av kommunen."

05 september 2007

Äntligen II - Ekgården på Stortorp

Idag var det äntligen invigning av Ekgården, två nya avdelningar för demenssjuka (sammanlagt 17 platser) i det lilla "C-huset" på Stortorp. Jag var där och klippte bandet och sade några mer eller mindre väl valda ord (ingen verkade i alla fall vara chockad över dem, så de var nog inte direkt olämpliga i alla fall). Ekgården är verkligen efterlängtad. Vi hade ju hoppats på och egentligen behövt platserna redan under våren, men av olika skäl (helt utanför min kontroll) blev det förseningar. Nu är i alla fall bygget nästan färdigt och de fyra första boende har redan hunnit flytta in. Inom ett par veckor räknar man med att alla platserna kommer att vara fyllda, vilket kommer att frigöra platser på korttidsboenden och minska trycket på hemtjänsten lite grann. Och framför allt kommer det att göra att fler demenssjuka i kommunen kan få riktigt bra vård och omsorg - det är det allra viktigaste.

Äntligen I - Vårdnadsbidrag

Igår kom äntligen beskedet från regeringen att det kommunala vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen kommer att genomföras. Det blir visserligen inte förrän i mitten av nästa år, men i alla fall gott och väl två år före nästa val, vilket gör att systemet hinner att komma igång på allvar, så att alla hinner se de stora fördelarna med det jämfört med dagens orättvisor mot föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn.

04 september 2007

Anhörigvård och bättre för butiker i Vårby

Senaste numret av tidningen "Södra sidan" hade en rad jätteintressanta artiklar, inte minst om stödet till anhörigvårdarna, som ska utvecklas i Skärholmen. Glädjande nog är ju det här något som vi även har satsat väldigt mycket på i Huddinge - bland annat öppnade vi ju en Anhörigcentral i kommunen i våras - men alla äldreomsorgsartiklarna handlar enbart om Skärholmen-sidan.

Däremot finns det en liten artikel om att rullbanden i Vårby gårds centrum snart ska vara lagade, och det vore ju otroligt skönt. Jag vet inte hur länge de har stått still, men det är väldigt, väldigt länge, något som bidrar till att sprida en negativ atmosfär i den lilla centrumanläggningen. Kanske kommer rullbandsreparationen att ge centrumet en liten push i rätt riktning, och tillsammans med att en liten matvarubutik äntligen öppnats i Vårby Haga kan det göra att butikssituationen i Vårby blir om inte bra så åtminstone acceptabel - vilket är ett stort steg framåt.

29 augusti 2007

SvD:s alkoholpopulism fungerar inte i verkligheten

"Vore det inte bättre att vårda alkoholisterna, fängsla våldsmännen och uppfostra ungdomarna?" frågar Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson i dagens tidning apropå de konsekvenser som Folkhälsoinstitutet ser som en följd av ett tänkt avskaffande av alkoholförsäljningsmonopolet.

Frågan är förbluffande, eftersom den utgår från att detta inte görs idag - vilket alla som har någon som helst faktiskt insyn i vår socialpolitik, rättsväsende eller skola faktiskt vet inte är sant. Det görs redan idag otroligt stora insatser mot alkoholen, eftersom alkoholen redan idag är orsak till så otroligt stora skador i vårt samhälle.

Skador av socialt slag, som dessvärre ofta fortplantar sig från generation till generation, men också ekonomiska skador. Hur många färre skulle vara förtidspensionerade eller sjukskrivna om alkoholen inte var en faktor? Hur mycket mindre skulle behoven i vården vara? Hur många färre skulle dömas för att de begått större eller mindre brott?

Om vi bibehöll dagens offentliga finansiering samtidigt som alkoholkonsumtionen ökade väsentligt, skulle det leda till enorma kostnader för stat och kommun. Hur vill Per Gudmundson finansiera detta? Med höjda skatter kanske?

Nej, jag trodde nog inte det.

Och det enda rimliga alternativet är att skära ner på de offentliga åtagandena - vilket med största sannolikhet skulle leda till sämre vård av alkoholister, ett sämre fungerande rättssystem och mindre resurser för att "uppfostra ungdomarna", dvs just de åtgärder som Per Gudmundson förespråkar som motvikt mot den ökade alkoholkonsumtionens konsekvenser.

Som jag ser det har vi två möjligheter - antingen satsar vi på en restriktiv alkoholpolitik som syftar till att begränsa alkoholkonsumtionen, eller så överger vi den offentliga finansieringen av vård och behandling. Och då väljer jag utan minsta tvekan en fortsatt restriktiv alkoholpolitik.

Populism av det slag som Per Gudmundson ägnar sig åt kan fungera bra i tryck - men den skulle inte fungera alls i verkligheten.

28 augusti 2007

Upprört om lokala pensionärsråd

I veckans Mitt i Huddinge skriver man om vårt förslag att lägga ner de lokala pensionärsråden, som kommer upp i kommunfullmäktige den 10 september. Gunnar Rask uttalar sig för PRO och Ann-Marie Högberg för (s) - men även om de mycket tydligt förkastar majoritetens förslag lyckas de inte heller denna gång presentera några hållbara skäl för varför vi ska betala pensionärer för att ha en massa sammanträden runt om i olika kommundelar. Vill pensionärsorganisationerna - lokalt eller centralt - framföra synpunkter till kommunens politiker och tjänstemän ska de naturligtvis vara varmt välkomna att göra det. Pensionärsorganisationerna är idag väldigt kraftfulla och framgångsrika lobbyorganisationer och det finns all anledning att tro att de kommer att fortsätta att vara det - med eller utan arvoderade lokala pensionärsråd. Vill Gunnar Rask nå mig kan han alltid slå en signal. Tel 08-535 301 69.

Fördröjning för nya utförare i hemtjänsten

Det första kommunstyrelsesammanträdet för hösten hölls igår och blev både långt och intensivt. Men det, enligt min mening, tyngsta och viktigaste ärendet drogs ur dagordningen, nämligen beslutet om nytt reglemente för auktorisation av utförare inom hemtjänsten. Jag kan tyvärr inte gå in på orsakerna till detta, men jag kan försäkra att det är min ambition att vi så snart som möjligt ska kunna anta nya regler som gör det möjligt för nya utförare att etablera sig. Sossarna lade en våt hand över hela den här utvecklingen under sina fyra år vid makten, men nu finns en mycket tydlig politisk målsättning att öka valfriheten för våra medborgare och det är något som vi hela tiden måste ha fokus inriktat på.

26 augusti 2007

Smutsigt om kommundelning i Trångsunds Allehanda

Läser reklamtidningen "Trångsunds Allehanda", där miljöpartisten Torbjörn Wigge har skrivit en insändare om kommundelning, vilket han är emot. Och det har jag inga invändningar emot. Alla vi som bor i Skogås eller Trångsund måste analysera vilka positiva eller negativa konsekvenser vi tror kommer att bli följden av en kommundelning innan en eventuell folkomröstning hålls. Problemet är att Torbjörn och snart sagt alla hans kamrater på vänsterkanten använder sig av en utpräglat smutsig argumentation. I det här fallet antyder han att Drevvikenpartiet inte skulle vilja att skogså-trångsundsbor som är emot en kommundelning skulle få rösta - vilket naturligtvis inte bara är osant utan en grotesk osanning. Under alla mina långa samtal med olika ledande drevvikenpartister har jag aldrig hört någon som ens antytt något liknande - däremot är det inte första gången jag hör vänsterfolk komma med liknande påståenden. Jag mår verkligen illa när jag hör den typen av övertramp.

För övrigt visar hr Wigge, med mer än tio års erfarenhet av kommunpolitiskt arbete, en märklig okunskap om hur Huddinge fungerar. Han undrar vad som kommer att hända med "skolor, dagis, brandförsvaret, äldrevården m.m". Ta och backa och läs listan en gång till. Jo, skolor, förskolor och äldreomsorg ansvarar kommunen direkt för. Men brandförsvaret har vi för många år sedan lagt ut på Södertörns brandförsvarsförbund, ett kommunalförbund som tar hand om brandförsvaret runt om i Södertörnskommunerna. Börjar det brinna i Skogås - och det gör det ju dessvärre emellanåt - så kommer inte hjälpen i första hand från Huddinge, som ligger för långt bort, eller från brandstationen i Skogås - den ena är numera taxigarage och den andra Huges områdeskontor - utan från Haninge. Vi kan utgå från att så även kommer att vara fallet efter en eventuell kommundelning. Och vad gäller skolor, förskolor och äldreomsorg så beror den framtida kvalitén framför allt på de beslut som fattas av kommunens tjänstemän, politiker och, ytterst, dess väljare.

Min förhoppning är att väljarna då inte kommer att lägga sin röst på vänsterpolitiker som sprider illvilliga rykten om sina meningsmotståndare och saknar koll på hur kommunen fungerar. Men det är naturligtvis bara en from förhoppning från min sida.

24 augusti 2007

Trevligt i Stortorpsparken

Idag besökte jag Äldredagen i Stortorpsparken. Ett jättetrevligt arrangemang, där min medverkan inskränkte sig till att gå runt och prata med gamla och nya bekanta. Det är roligt att se den kraft och det engagemang som finns i pensionärsorganisationerna, och att vi inom äldreomsorgen på olika sätt kan fungera i symbios med frivilligverksamheten. Äldredagen arrangerades i samarbete mellan Kultur i vården, PRO, SPF och Stortorpsparken, och äldreomsorgsförvaltningen var väl representerad, såväl anhörigcentralen som vår dagverksamhet i Skogås/Trångsund.

20 augusti 2007

Tacka Mona för bristen på femmor

Såg just på ABC-nytt på TV, ett reportage om att allmännyttan de senaste sju åren bara byggt små lägenheter och nästan inga femmor eller större, fastän många familjer efterfrågar just sådana lägenheter. Någon av de intervjuade (Stockholmshems VD, har jag för mig) angav önskemålen om att man skulle bygga fler bostäder som ett tänkbart skäl, men också att efterfrågan på större lägenheter antogs vara mer känsligt i bistra tider. En annan (bostadsförmedlingens VD, om jag inte missminner mig) hänvisade till "konservatism" i branschen. Och reportrarna riktade sin upprördhet mot, tja, sakernas tillstånd.

Ingen sade ett ord om att det här var en tydlig och självklar konsekvens av den tidigare, socialdemokratiska regeringens politik, där bolagen om de vill maximera sina statsbidrag endast fick bygga mindre lägenheter - helst mycket små. Faktum är att socialdemokraternas politik på området var så absurd och destruktiv att till och med SABO:s i högsta grad s-märkte högste tupp, Bengt-Ove Birgersson, protesterade.

Klaga inte på "branschen". Klaga på förra bostadsministern Mona Sahlin och hennes kamrater. Det är ju faktiskt deras medvetna val som lett fram till det här resultatet.

09 augusti 2007

Oanständigheter i Sundbyberg

Idag är jag tillbaka på "jobbet" på allvar igen. Läget känns bra, allt verkar vara under kontroll. I Huddinge, vill säga. I Sundbyberg, däremot, förefaller det vara totalt kaos med förestående "regimskifte" efter att två moderater genom en debattartikel i Svenska Dagbladet idag meddelat att de går över till Socialdemokraterna.

Läs artikeln här: http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16600919.asp

Visst ska folk få byta parti eller sluta med politik helt och hållet, om de så önskar. Självklart. Men att som Michael Spira och Arne Wijkman byta block under sittande mandatperiod och välja att sitta kvar på sina politiska uppdrag är rent ut sagt ohederligt. Väljarna har inte i första hand röstat på gubbarna Spira och Wijkman - Spira fick 16 personvalsröster, Wijkman 14 - utan på Moderaterna, i förhoppningen att få ett moderatlett styre som för en moderat politik. Nu sätter sig Spira och Wijkman över folket och säger att en massa röster på Moderaterna nu ska gå till Socialdemokraterna.

Vore Spira och Wijkan anständiga människor som respekterade väljarna skulle de genast avsäga sig alla sina politiska uppdrag - inklusive fullmäktigeplatserna - och låta folk som faktiskt är villiga att följa väljarnas beslut ta över. Helt i enlighet med det avtal med sitt parti som de undertecknade i samband med att de blev kandidater.

06 augusti 2007

Skandalernas SSU

Idag påbörjas SSU:s kongress. Som vanligt handlar det främst om maktstrider och bidragsfusk när de unga socialdemokraterna träffas. Frågan som förr eller senare måste ställas är varför så mycket statliga och kommunala bidrag betalas ut till en så destruktiv organisation. Ett tips till SSU:s valberedning är att nästa gång föreslå en styrelse som består av folk som inte är SSU:are. Det är nog enda sättet att få en ledning som inte är inblandad i skandalerna.

10 juli 2007

Göran Hägglund och pensionerna

Har just sett sändningen från Göran Hägglunds tal i Almedalen på SVT24. Inte några nyheter direkt - och det skulle kanske ha förvånat eftersom jag hörde honom vid ett par tillfällen så sent som för en dryg vecka sedan, på Rikstinget i Sundsvall.

Värt att notera tycker jag är att han vid båda dessa tillfällen tog upp situationen för de sämst ställda pensionärerna, som får en pension på bara lite drygt 7.000 kr i månaden före skatt. Det är inte lätt att leva på sådana belopp. Vi tog upp frågan i valrörelsen och har sedan regeringsskiftet genomfört en höjning av bostadstillägget, men det skulle helt klart också behövas en höjning av minimipensionen.

För några veckor sedan kom en mycket arg äldre kvinna fram till mig på torget i Huddinge C och skällde på mig för att vi inte hade genomfört någon höjning av pensionen än. Vi hade naturligtvis haft mycket större möjligheter att genomföra vår politik om hon och många andra faktiskt hade röstat på oss - 7 % av rösterna ger inte självklart möjlighet att få igenom sin vilja i allt... - men trots det svaga valresultatet känns det bra att vi har såväl en socialminister som en äldreminister (och för all del även en kommun- och finansmarknadsminister) som kämpar för att få igenom en ordentlig pensionshöjning.

Det var förmodligen länge sedan pensionärerna hade så tydliga förkämpar i regeringen.

03 juli 2007

Handelkammaren slarvar om kollektivtrafiken

Stockholms Handelskammare publicerade nyligen en rapport med den förpliktigande titeln "Framtidens kollektivtrafik". Jag grep mig naturligtvis med stor entusiasm an verket att läsa skriften, men upptäckte till min stora förvåning att den, titeln till trots, var en ganska slarvigt ihopknåpad rapport.

Vissa ställningstaganden är positiva, men ganska självklara. Stockholm skulle behöva en betydligt bättre kollektivtrafik än man har idag, statens ekonomiska satsningar är otillräckliga och i viss mån felinriktade.

Men det finns också ställningstaganden som förtjänar kritik. En är den extremt ensidiga och enligt min mening felriktade kritiken mot spårvagnstrafik. Istället vill man ha massiva satsningar på nya tunnelbanelinjer. Man vill också lägga ner hälften av alla tunnelbanestationer på gröna linjen och gräva ner delar av tunnelbanan.

Huvudsakligen vill man satsa på kollektivtrafikutbyggnad till kommuner som Täby, Lidingö och Nacka, men även om Huddinge inte nämns någonstans i texten finns vi i form av Kungens kurva åtminstone med i en kartskiss för en framtida ringlinje runt staden. Den som begrundar dragningen blir dock fundersam över hur de har tänkt egentligen - för inte är väl en linje som går från Gullmarsplan till Kungens Kurva och därifrån till Alvik, Solna Centrum och Lidingö det som Stockholm mest av allt behöver?

Vill man ha tunnelbana till Kungens Kurva (och det skulle jag gärna ha) är ju det rimliga att förlänga röd linje dit från Fruängen, via en station i Segeltorp.

Och visst skulle det i vissa attraktiva lägen kunna vara ekonomiskt försvarbart att gräva ner befintlig tunnelbana, men kostnaderna är enorma och det krävs ordentliga markvärden för att det skulle vara möjligt. Speciellt som det inte skulle öka trafikkapaciteten det minsta.

Nej, den här rapporten får mig inte att ändra min uppfattning att vi bör förlänga tvärbanan från Alvik till Solna station och Djurgårdslinjen till Stockholms C, och att 4:ans buss borde göras om till spårvagnslinje. Spårvagnen är ett effektivt, trevligt och samhällsekonomiskt lönsamt transportmedel. Sedan borde tunnelbanan byggas ut i vissa områden, t.ex. från Odenplan till Karolinska sjukhuset. Men det visste vi ju redan innan den här slarviga rapporten.

Abortmotståndarnas strategiska felgrepp

Förra veckan höll Kristdemokraterna riksting i Sundsvall. Det var roliga och intensiva dagar, och jag är glad att jag nu har semester och kan vila upp mig ett tag.

Även om mitt riksting främst handlade om att nätverka med nya och gamla vänner och bekanta, pågick det under tiden en stundtals ganska frän debatt om viktiga frågor för Sverige och Kristdemokraterna. Den som har fått i särklass mest uppmärksamhet är som bekant abortfrågan, där partiledningen vann en väldigt övertygande seger över de högljudda grupper som vill förändra abortlagstiftningen (jag drar mig för att använda ordet "abortmotståndare", för vem är egentligen för aborter - varje abort är ju ett samhälleligt misslyckande).

Men debatten slutar uppenbarligen inte i och med det. Idag skriver den kristdemokratiska trollhättanpolitikern Penilla Gunther - som jag till min förvåning inte träffade på rikstinget - en debattartikel i Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16053631.asp) där hon går till hårt angrepp mot "fundamentalisterna" och hävdar att de inte har partiets bästa för ögonen.

Och samma dag kommer, i samma tidnings webbupplaga, nyheten att en för mig okänd Per Kronlid vill bilda ett nytt parti som kräver abortförbud: http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_16057397.asp. Han påstår även att han har med sig flera kristdemokrater på ledande positioner i partiet i detta partibildande.

Den sista uppgiften finner jag all anledning att betvivla. Ett radikalt utbrytarparti ur Kristdemokraterna skulle inte ha några förutsättningar att lyckas etablera sig i Sverige, och det tror jag varje realistiskt orienterad person inser. Och vill man på politisk väg minska antalet aborter i Sverige gör man det nog bäst i ett parti som faktiskt finns representerat i kommuner, landsting, riksdag och regering.

Att vissa radikala grupper utom och möjligtvis även inom partiet inte skulle ha partiets bästa för ögonen torde vid det här laget vara ställt utom allt tvivel. Men frågan är om de ens har fokus på sina egna uttalade mål. Genom att skada Kristdemokraterna, som är det enda parti som vågar tala klarspråk om de etiska problemen med aborter, skadar de arbetet för att minska antalet aborter i Sverige, men får å andra sidan lite uppmärksamhet i medierna.

De borde göra precis tvärtom - vara mindre publicitetskåta men arbeta helhjärtat för en starkare kristdemokrati och ett bra abortförebyggande arbete. Om det nu är färre aborter och inte tidningsrubriker som är målet.

27 juni 2007

Stimulans med Maria Larsson-pengarna

Britt-Marie Karlén, chefen för äldreomsorgen i kommunen, ringde just och berättade att vår ansökan om stimulansmedel (de s.k. Maria Larsson-pengarna) nu har beviljats och att vi därmed fått drygt 4,8 Mkr per år i år och nästa år för att utveckla äldreomsorgen. Pengarna kommer bland annat att användas till läkemedelsgenomgångar och förebyggande hembesök hos våra äldre - viktiga, värdefulla åtgärder som på sikt kommer att leda till såväl bättre hälsa och livskvalitet för våra äldre som minskade kostnader för kommun och landsting. Man förstår verkligen att de kallar pengarna "stimulansmedel", för det är verkligen stimulerande att hitta sådana lösningar. ;-)

25 juni 2007

Krafttag mot tonårsaborterna

Statistiken visar att tonårsaborterna ökar kraftigt i Sverige, rapporterar DN idag (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=664483). Det är otroligt sorgligt. Vi borde alla erkänna att varje abort är ett misslyckande för vårt land och den politik som förs här. Vi klarar inte av att skydda de allra svagaste och mest försvarslösa.

Vi måste se till att förändra situationen. Vi måste få igång ett målmedvetet arbete på alla plan i samhället. Därför känns det väldigt bra att vi i den politiska majoriteten i kommunens mål och budget för 2008 har gett ett riktat uppdrag till socialnämnden att "tillsammans med skolorna arbeta för att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar bland tonåringar och unga vuxna."

Jag hoppas att vi om ett eller ett par år kommer att kunna se konkreta, mätbara resultat av detta arbete: att trenden vänder och antalet aborter istället börjar minska i Huddinge.

20 juni 2007

Kommundelningsutredningen presenterad

Från Huge styrelsemöte rusade jag direkt till presentationen av utredningen om förutsättningarna för en delning av Huddinge kommun, som gjorts av experter på Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten visar klart att det finns förutsättningar för en kommundelning, även om det svårbegripliga skatteutjämningssystemet skulle ge något lägre ersättning per invånare för individ- och familjeomsorgen i "rest-Huddinge".

Själv har jag aldrig tyckt att ekonomin har varit det främsta argumentet för en kommundelning. Ekonomin beror ju till syvende och sidst på hur kloka beslut som fattas av politiker och tjänstemän i kommunen. Nej, skälet för en kommundelning är istället att skapa kommuner med en större legitimitet hos medborgarna - och det tror jag att man skulle få i det nya Trångsunds kommun.

Men innan dess måste man förstås ha en folkomröstning där medborgarna i Skogås/Trångsund får säga sitt, och innan dess bör man genomföra en opinionsmätning bland dem som bor i Mellansjö, Vidja och Svartvik för att höra efter vilken kommun de vill höra till. Det sistnämnda var kanske den starkaste slutsatsen av utredningen, och en som jag helhjärtat ställer mig bakom.

Utredningen finns att läsa här: http://www.huddinge.se/upload/PolitikOdemokrati/Dokument/Slutrapport%20Huddinge.pdf

Huge beslutar om bostadsrättsomvandling

Idag fattade Huges styrelse beslut om principerna när hyresgäster vill ombilda sina fastigheter till bostadsrätter. I beslutet klargörs att värdering av fastigheterna ska ske när 40 % av hyresgästerna i fastigheten så önskar, att värderingen ska göras av oberoende värderingsman och att försäljningen ska ske utifrån marknadspris enligt värderingsmodellen för exklusiv försäljning till bostadsrätt under ombildning (som det så fint heter). Inga försäljningar ska ske med förlust jämfört med bokfört värde. Undantag från försäljning görs för nyproducerade lägenheter, studentbostäder och lägenheter i centrumanläggningar såsom Huddinge C, där det ju finns ett stort värde för fastighetsägaren att äga hela anläggningen.

Processen är förhållandevis enkel, reglerna tydliga och bolaget ska inte försöka pådyvla hyresgästerna en bostadsrättsomvandling mot deras vilja, utan allt som sker ska ske utifrån önskemål från hyresgästerna. Både bolaget, kommunen (och därmed kommuninvånarna) och hyresgästerna blir vinnare. Jag är väldigt nöjd med hur det här ska fungera. Naturligtvis reserverade sig (s) och deras stödparti (mp). (Vänsterpartiet skulle förstås också ha reserverat sig ifall de hade närvarat, vilket de inte gjorde.)

19 juni 2007

(s) vill bromsa nytt äldreboende i Vårby

Socialdemokraterna yrkade i kommunstyrelsen igår återremiss respektive bordläggning på alla ärenden som berörde det nya äldreboende i Vårby, som Alliance Fastighetsutveckling och Carema Omsorg planerar. Vänsterpartiet yrkade av socialistiska skäl avslag.

Den officiella anledningen till (s) yrkande var att det inte framgick av ärendet att det var Carema som skulle driva boendet. Yrkandet känns märkligt. När det gäller planärenden, exploateringsavtal etc så är utföraren inte någon fråga för oss - kommunstyrelsens ansvar gäller marken, byggnaden, samhällsplaneringen, inte vem som ska bo i kåken eller vilket företag som ska bedriva industriverksamheten eller, som i detta fall, vården.

Hade det rört sig om ett avtal om köp av vårdplatser skulle det vara helt annorlunda. Då är det naturligtvis av stor vikt att veta vem det är vi samarbetar med. I det här fallet kan man konstatera att vi sedan många år tillbaka har ett ramavtal med Carema om köp av platser vid behov. Det avtalet kvarstår. Samtidigt har vi egentligen ingen möjlighet att påverka vem som bedriver egenregiverksamhet i lokalerna, så länge de sköter sig - Carema kan när som helst sälja sin verksamhet i kommunen till en annan entreprenör, ifall de så önskar.

Jag ser verkligen fram emot det nya äldreboendet i Vårby, och jag vet att många vårbybor också gör det. Det är bra att det finns privata alternativ i kommunen och det är viktigt att äldre vårbybor får ett attraktivt alternativ i sin närmiljö (kommunen har idag bara 11 platser i särskilt boende i Vårby, det lilla demensboendet Björkbacken på Vårby allé).

Jag hoppas alltså att bygget snart kommer igång - utan onödiga återremisser eller bordläggningar.

12 juni 2007

Sänkt skatt och bra fokus i äldreomsorgen

Så är då budgetfullmäktige till sist över. Det känns bra. Vi har tagit en rad viktiga beslut. Inte minst har vi för andra året i rad fattat beslut om att sänka skatten, denna gång med 15 öre, och samtliga nämnder har fått ett uppdrag att arbeta för att möjliggöra framtida skattesänkningar. Det behövs, inte minst för att skillnaden mellan Huddinge och många andra kommuner i länet (t.ex. vår stora granne Stockholm) är så väldigt stora - och inte till vår fördel.

Men vi har också fattat en rad viktiga beslut för äldreomsorgen. Vi har gett nämnden fyra viktiga, centrala, övergripande riktade uppdrag som på ett väldigt tydligt sätt fokuserar på det som är äldreomsorgsnämndens kärnuppdrag – att erbjuda våra äldre en god och värdig vård och omsorg.

Det första uppdraget är att utveckla kommunens värdighetsgaranti för att säkerställa ett respektfullt bemötande. Det handlar om att ansluta sig till den nationella värdighetsgarantin, när Värdighetsutredningen kommer med sitt förslag i mars. Jag ser med stor nyfikenhet fram mot utredningens förslag och tycker att det är otroligt viktigt att vår äldreomsorg får den här kvalitetsstämpeln.

Nästa uppdrag är att utveckla stöd och utbildning till anhörigvårdare. Det är ett uppdrag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vi har en hel del idag, men vi måste ändå fortsätta att utvecklas på det här området. Tillsammans med föreningar, kyrkor, företag, högskolor och, inte minst, enskilda människor ska vi jobba för att göra livet lite bättre för anhörigvårdarna.

Det tredje riktade uppdraget till äldreomsorgsnämnden är att medverka till ökat regionalt samarbete i Stockholms län beträffande särskilda boenden för att tillgodose behoven av olika profilboenden och förbättrat kundval.

De äldre som behöver ett särskilt boende har väldigt många olika behov och önskemål och ingen kommun, inte ens Stockholms stad, kan själv tillgodose alla dessa. Men tillsammans skulle vi ha mycket bättre möjligheter. Därför ska vi jobba för ett ökat regionalt samarbete.

Profilboende kan handla om olika medicinska specialiseringar, men det kan också handla om till exempel olika etniska, religiösa eller språkliga minoriteter. Idag finns en del exempel, men jag ser fram emot att alternativen blir många fler.

Jag tror också att det är viktigt att vi är öppna för att profilerna kan komma att se helt annorlunda ut än dem som jag har nämnt här. Kanske kommer vi att få se speciella avdelningar för kattälskande tanter eller fotbollsälskande gubbar. Jag vet inte, men ett vet jag:
att det är de äldres behov och önskemål som ska styra.

Därför är det också så viktigt med ett förbättrat kundval för våra äldre. Tyvärr valde vänsteroppositionen att säga nej till detta, men det visar väl kanske på den skillnad i grundinställningen som finns mellan dom och oss. Vi vill verkligen prioritera att den äldre ska få makt över sitt eget liv.

Däremot fanns det en bred enighet bakom det fjärde uppdraget till nämnden: att med hjälp av IT utveckla dokumentation och uppföljning av verksamheten. Det här är ett område där vi måste bli bättre - för att våra äldre och deras anhöriga ska kunna känna trygghet, men också för att vår personal ska slippa anklagelser om att inte har gjort sitt jobb. Alla tjänar på att vi har bra system för dokumentation och uppföljning. Därför är det här ett prioriterat område under nästa år - och jag är glad att vi redan till hösten kan börja testa det mobila IT-verktyget "Mobipen" i vår hemtjänst. Det är ett intressant steg på vägen.

I projektplanen för kommande år, som alltid tas i samband med budgeten, har vi också fått med inte mindre än tre olika helt nya äldreboenden - ett i Visättra Ängar i Flemingsberg, ett i Rosenhill i Fullersta och ett i Vårby gård. Det tycker jag känns jätteroligt och viktigt - även om jag måste medge att det hade känts ännu roligare om (s), (v) och (mp) också hade stött samtliga tre projekt. Nu vidhöll de tyvärr sin tidigare inställning att hellre vilja ha en jätteanläggning i Visättra istället för att också skapa ett nytt boende närmare centrala Huddinge.

Vi får hoppas att de kommer på bättre tankar framöver. För även om vi har makten så känns det bra om vi kan få en bred och långsiktig enighet om färdriktningen inom äldreomsorgen.

11 juni 2007

Heldag i fullmäktige

Hemkommen från en maratondag i kommunfullmäktige. Vi började kl 10 på förmiddagen och när mötet bröts efter 22.30 hade vi inte ens hunnit färdigt med själva budgetärendet. Så i morgon kl 18 ska vi börja igen - och vi har massor med ärenden att besluta om förutom budgeten, så det är fara å färde att vi får fortsätta till sent på kvällen i morgon också. Men först måste jag sova. I morgon bitti kl 7.30 är det kommunens företagarfrukost på Triumph Center i Länna och värd för tillställningen är ingen annan än Kristdemokraternas förre partisekreterare Urban Svensson och hans fru. Jag skriver mer om budgeten i morgon eller i övermorgon.

06 juni 2007

Stå upp för demokratin!

När de sju viktigaste ledarna för den demokratiska världen samt Rysslands president Putin träffas borde fokus riktas mot de viktiga frågorna i världen; ekonomisk utveckling, klimatfrågorna och hur världen ska kunna utvecklas i en tryggare och fredligare riktning. Istället hamnar fokus - som vanligt - på välorganiserade kriminella grupper på vänsterkanten som med våld försöker storma mötet och göra Gud vet vad. Det är möjligt att Grön Ungdoms båda språkrör bara är nyttiga idioter i händerna på demokratins fiender, men det är i alla fall beklagligt att de låter sig användas på det här sättet - deras protester borde vara tydligt riktade mot anarkister och vänsterfolk som slåss mot demokratin istället för mot den tyska polisen som kämpar för den.

För övrigt blev jag vittne till hur en grupp vänsterfolk gick till attack mot ett gäng högerextremister på pendeltågsstationen i Älvsjö i eftermiddags. Tankarna går till Weimar-republiken, där våldet från vänsterextremister bidrog till att nazisterna så småningom kunde få makten. Vi får inte låta extremisterna ta över - alla anständiga människor måste tydligt visa att de sluter upp bakom den liberala demokratin och säger nej till fascisterna på bägge ytterkanterna.

05 juni 2007

Total splittring i oppositionen

Oppositionen skulle ha kommit in med sitt budgetförslag för 2008 den 1 juni, så nu börjar det så sakteliga droppa in olika alternativ. Det jag redan nu kan konstatera är att oppositionen aldrig varit så splittrad som nu. Det blir inte mindre än fyra olika alternativ till majoritetens budget - ett från Socialdemokraterna och Miljöpartiet, ett från Vänsterpartiet, ett från Huddingepartiet och ett från Sverigedemokraterna. Det finns inte många likheter dem emellan, kan jag också konstatera. Mest anmärkningsvärt av det jag läst hittills är kanske att Vänsterpartiet räknar med 95 mkr mer i statsbidrag än vi andra. Jag ser fram emot en spännande votering i kommunfullmäktige om hur stora statsbidragen kommer att bli...

31 maj 2007

Citybanan - äntligen!

Idag gav regeringen klartecken till Banverket att Citybanan ska byggas. Det betyder att vi kommer att få en ny tvåspårig pendeltågstunnel under centrala Stockholm med nya stationer under Stockholm city och Odenplan. Äntligen! vill jag utbrista, men inser samtidigt att det är många års byggande att vänta innan den nya järnvägen faktiskt står klar. Det innebär att vi som bor söder om stan får ge oss till tåls ett tag till och sannolikt leva med en hel del störningar under byggtiden. Vi har väntat länge, men, som man brukar säga, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Sänkt skatt på hushållsnära tjänster

Från och med halvårsskiftet införs en skatterabatt vid köp av hushållsnära tjänster, beslutade regeringen idag. Toppen! Med skatterabatten minskar troligen den stora svarta marknaden inom det här området samtidigt som möjligheterna att köpa hushållsnära tjänster ökar väsentligt för alla oss som faktiskt försöker följa våra lagar. Inte minst gäller det våra äldre som redan idag har hemtjänst, t.ex. städning, men vill ha mer än det som i Socialtjänstlagen kallas "skälig nivå", men också stressade dubbelarbetande småbarnsföräldrar som har bekymmer med att få livspusslet att gå ihop. Ja, det här är som jag ser det en skattesänkning som alla vinner på.

30 maj 2007

Mona Sahlins högmod och hat

Mona Sahlin (s) och hennes kumpaner visar en sällsynt storsinthet när de "är beredda att sträcka ut" sin hand och diskutera jämställdhetsbonus och en utvecklad föräldraförsäkring om regeringen skrotar förslaget om vårdnadsbidrag. Wow! Ett oppositionsparti som är beredda att diskutera regeringens förslag om de skippar ett viktigt vallöfte. Man blir nästan häpen över den högfärd ett sådant uttalande utstrålar. Det är som vore man tillbaka i den socialdemokratiska hegemonins 60- och 70-tal. Nej du, Mona, om du vill vara med och leka efter att ni förlorade valet så får du nog allt vara beredd på att acceptera att väljarna faktiskt gett regeringen ett tydligt mandat även vad gäller familjepolitiken. I det mandatet ingår att man ska införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.

För övrigt är det nästan snuskigt att läsa vilket hat ledande socialdemokrater känner inför tanken att människor ska få möjlighet att vara hemma med sina egna barn upp till tre års ålder. Man ösar på med allehanda argument, varav många har ingen eller mycket liten sanningshalt. Påståendet att vårdnadsbidraget skulle leda till större barngrupper och försämrad kvalitet i förskolan är till exempel nästan absurt. Idag är ju problemet att det inte finns tillnärmelsevis så många förskollärare som man skulle önska. Något färre barn i förskolan kommer därför sannolikt innebära att andelen förskollärare ökar, vilket skulle vara välkommet. Och inte minskar resurserna till förskolan för att fler föräldrar väljer ett för kommunerna billigare alternativ, nämligen att ta hand om sina egna barn - naturligtvis under förutsättning att de samlade resurserna för förskola och olika alternativ till förskola (t.ex. vårdnadsbidrag) hålls på motsvarande nivå som idag, vilket ju ytterst är en fråga för kommunerna.

Min gissning är att det som skrämmer socialdemokraterna allra mest är att vårdnadsbidraget skulle göra att småbarnsföräldrar fick större makt över sina egna liv. För ett parti vars strategi länge har varit att exploatera människors känsla av maktlöshet är en sådan framtid fruktansvärd. Må den komma!

Trångsundsvägen, Kungens kurva och äldreombudsmannen

Jag hann inte skriva någonting efter kommunstyrelsesammanträdet i måndags kväll, eftersom jag skulle iväg på en quickie till Rom (som vanligt bekostad helt med egna pengar, inte en skattekrona - jag säger det för att jag har upptäckt att många har märkliga föreställningar om hur politiker använder kommunens pengar). Hur som helst var det en ganska intressant tillställning, där man förutom kommunfullmäktigefrågor som budget och projektplan för 2008 även beslutade om att ge ett planuppdrag för området Sjöängen II och angränsande obebyggda områden vid Trångsundsvägens bortre ände samt hade en omfattande diskussion om eventuell bostadsbebyggelse i Kungens kurva.

Beträffande Sjöängen II finns väl inte så mycket att säga - det är viktigt att området får kommunalt vatten och avlopp och det är naturligt att bebygga det med villor.

Däremot hade jag en del synpunkter vad gäller området vid Trångsundsvägen. I planuppdraget skisserar man att eventuellt bebygga delar av detta med punkthus i fyra eller fem våningar. Jag inser att det kan vara bra att bryta in med en del flerfamiljshus i detta annars så villa- och radhusdominerade område, men här ser jag framför mig stora kolosser som väldigt kraftigt avviker från omgivande bebyggelse och inte minst det intilliggande naturreservatet. Två eller tre våningar kan jag tycka är en lämplig höjd, men jag hoppas framför allt att den kommande planprocessen ska visa på alternativ där man på ett bra sätt tar hänsyn till omgivande bebyggelse, naturmiljö och trafiksituationen. Jag skrev också om detta i ett suppleantyttrande.

Vad gäller bostadsbebyggelse i Kungens kurva visade sig alla partier vara rörande överens om att man 1) inte ska stressa fram någon bebyggelse till en bostadsutställning 2012, vilket ett antal bygg- och bostadsföretag kämpat för, 2) inte ska bygga bostäder vid Långängens gård i Gömmarens naturreservat, vilket en konsultrapport som kommunen beställt framställer som det enda realistiska alternativet om man idag skulle vilja skapa en attraktiv bostadsbebyggelse i Kungens kurva. Trots det vill Socialdemokraterna att man ska fortsätta utreda frågan. Själv delar jag helt majoritetens uppfattning att det inte är rimligt med bostadsbebyggelse i området förrän man däckat över E4:an - vilket jag av kostnadsskäl inte tror kommer att bli aktuellt förrän på 15-20 års sikt.

Men det beslut som mest berör mitt ansvarsområde, äldreomsorgen, var förstås att man inte ska göra någon organisatorisk förändring för kommunens äldreombudsman. Tjänsten har bara varit tillsatt i några månader och det känns rimligt att åtminstone pröva nuvarande upplägg i ett år till innan vi funderar på några större förändringar. Från ledningshåll, alltså. Naturligtvis ska vår duktiga ÄO själv kunna justera sin roll som de äldres advokat och oberoende granskare av äldres situation i kommunen.

24 maj 2007

Studentrabatt på SL

Ni har säkert sett det, för det har nog varit i alla tidningar i Stockholm och förmodligen på radio och TV också: SL inför en studentrabatt på terminskorten. Jättebra, tycker jag, och någonting vi kristdemokrater har kämpat länge och hårt för. Det är ett exempel på att även små partier kan få igenom viktiga saker i politiken. Fast vi fick inte igenom våra krav helt och hållet -Kristdemokraterna ville ge studentrabatt på alla typer av biljetter, men nu får vi nöja oss med terminskorten. En bra kompromiss, kan jag tycka, eftersom det sannolikt kommer att göra att nästan alla stockholmsstudenter skaffar sig SL-kort, vilket i sin tur kommer att leda till att de använder kollektivtrafiken mer, vilket är bra för miljön. Vi ska gynna Stockholm som studentstad och göra det attraktivt att skippa bilen (och, ja, det är massor av studenter som kör bil i dag, så det finns en hel del att vinna på om de byter till kollektiva färdmedel).

Två dagar i mitt liv som kommunpolitiker

Puh. Jag slår mig ner framför datorn och pustar ut en liten stund. Det är otroligt intensivt just nu, men också väldigt roligt.

Den här förmiddagen har jag besökt hemtjänsten i Stuvsta/Snättringe/Segeltorp och Blåklinten i Segeltorp med servicehus och demensboende. En av mina föresatser för den här terminen var att jag skulle besöka samtliga enheter i kommunens äldreomsorg och med de här besöken har jag gjort den rundan. Det har varit väldigt intressant och jag har lärt mig väldigt mycket - även om det naturligtvis fortfarande finns otroligt mycket kvar att lära!

I eftermiddag ska jag lyssna på Thorbjörn Larsson, direktor för Ersta Diakoni, som är regeringens utredare av värdighetsgarantin. Egentligen ska han träffa en del tjänstemän på äldreroteln i Stockholms stad, men jag har lyckats snacka in mig och Lars Axelsson, som är verksamhetschef för våra biståndshandläggare, till mötet. Det känns viktigt att vara med för att få input till den värdighetsgaranti som vi ska införa i kommunen.

Sedan får jag skynda mig tillbaka till Huddinge för att hinna till partiets styrelse- och gruppmöten ikväll.

Min dag igår var ungefär lika hektisk. Då började det med partiets kommun- och landstingsledningsdag, där jag bland annat lyssnade på vår socialminister Göran Hägglund, som berättade om aktuella frågor inom socialpolitiken.

Efter en hastig lunch tillsammans med några kommunpolitiker från länet åkte jag ut till Huddinge för ett möte med ett antal olika vårdentreprenörer. Kommunen behöver fler platser i särskilda boenden, så processen är i full gång för att bygga två nya enheter med sammanlagt cirka 160 platser. Vid en av dessa enheter har vi tänkt inkludera även själva byggnaden i en upphandling av omsorgen, dvs det blir omsorgsföretaget som får presentera hur de vill att byggnaden ska utformas och också se till att den verkligen byggs.

Många företag är intresserade av att vara med och vi samlade dem därför i ett rum så att alla skulle få tillgång till ungefär samma information. Ett väldigt spännande möte som är ett steg på vägen i en väldigt spännande process, och kanske symptomatisk för det nya styret i kommunen: Vi genomför inga revolutionerande förändringar, men vi har ett annat synsätt än den gamla majoriteten genom att vi försöker att hitta nya lösningar och väljer att samarbete med näringslivet snarare än att motarbeta det.

Nåväl, efter det mötet var det bara att hämta handlingar inför nästa äldreomsorgsnämnd innan det var dags att bege sig hem till Skogås, där jag på kvällen deltog i ett demokratiforum med temat trygghet för äldre - för övrigt mitt andra demokratiforummöte på två dagar, för kvällen innan var jag på ett liknande möte i Vårby gård. Jätteroligt! Jag tycker verkligen om att åka runt och prata äldreomsorgsfrågor med folk - och glädjande nog är de allra flesta väldigt positiva och nöjda med den omsorg som ges.

Ja, det här var en kort inblick i hur ett par dagar kan se ut för en kommunpolitiker kan se ut. Det är nog tur att jag bara är halvtidsarvoderad för jag vet inte hur jag skulle orka med dubbelt så mycket... Men kul är det, och det är helt klart värt den insats jag lägger ner.

21 maj 2007

Samlingsstyre i landstinget?

I Svenska Dagbladet idag diskuterar olika landstingspolitiker en debattartikel som landstingsrådet Stig Nyman (kd) och oppositionslandstingsrådet Anders Lönnberg (s) fick publicerad i Dagens Nyheter för någon vecka sedan.

Man får väl säga att det är märkligt att artikeln inte fått mer publicitet, för redan rubriken "Vi behöver samlingsstyre inom landstingspolitiken" är ju väldigt radikal för att komma från två aktiva, ledande landstingspolitiker på ömse sidor om blockgränsen.

Kanske lite för radikal för min smak. Samlingsstyre är att gå för långt. Men däremot har debattörerna rätt i att man måste komma bort från det klimat som under en lång följd av år rått i landstinget, där den sittande majoriteten med minsta möjliga maginal trumfar igenom viktiga beslut som nästa majoritet sedan river upp med stora omställningskostnader som följd.

Jag tror att Stig Nyman först och främst tänker på det viktiga arbetet med planeringen av det nya Karolinska Sjukhuset, som han är ansvarig för. Ett annat exempel från sjukvårdspolitiken är den katastrofala sammanslagningen av Karolinska och Huddinge sjukhus, som genomfördes under förra mandatperioden. Själv har jag mest erfarenhet av situationen inom SL, där sossarna och deras kumpaner för ett par år sedan med en rösts övervikt slängde fram ett radikalt nytt och utpräglat populistiskt taxesystem, som var en ekonomisk katastrof och dessutom missgynnade dem som använder SL-trafiken regelbundet.

Jag läser regelbundet handlingar till landstingsfullmäktige, eftersom jag är tredje ersättare för vår ledamot från sydöstra valkretsen. Något som slagit mig är den konfrontationsinriktade tonen från den nuvarande oppositionen. Till i stort sett varje förslag, hur okontroversiellt det än kan verka, brukar vart och ett av oppositionspartierna (s), (v) och (mp) lämna en lång skrivelse - antingen en reservation eller ett särskilt yttrande - där de förklarar hur de istället skulle vilja att beslutet alternativt verkligheten istället var.

Jag måste erkänna att jag blir rätt så trött på det ibland. Visst finns det politiska skiljelinjer mellan partierna, annars skulle vi inte behöva dem, men grundinställningen borde vara att försöka komma överens till medborgarnas fromma. Ibland går det för långt, som i kommuner jag hört talas om där alla nästan alltid är överens om allting, men när situationen är som i landstinget känns det som om det mest handlar om att till varje pris profilera och visa upp sig.

Det är möjligt att väljarna gynnar detta - att den som syns mest och skriker mest också är den som får flest röster. Men det är mer tveksamt om de skulle gynna dem om de faktiskt också såg att det är väljarna själva som får betala priset i form av höga kostnader till följd av ogenomtänkta, kontroversiella beslut som sedan rivs upp till förmån för andra ungefär lika ogenomtänkta ställningstaganden...

Jag är kanske lite dyster idag. Det regnar ju utanför mitt fönster. Men oavsett hur vädret ser ut kvarstår att attityderna skulle behöva förändras rejält i landstingshuset. Det skulle alla stockholmare tjäna på.

15 maj 2007

Vi sänker skatten!

För andra året i rad sänker den borgerliga majoriteten i Huddinge skatten. 15 öre år 2008 och 13 öre år 2007 kan tyckas vara väldigt små siffror, men med tanke på att det tidigare endast skett en (1!) skattesänkning i Huddinges hela moderna historia, om mina sagesmäns uppgifter är korrekta, får det ändå ses som ett genombrott.

Nu kan man naturligtvis tycka att kommunalskatten borde sänkas ännu mer, men vi går i alla fall från att för ett par år sedan ha haft de högsta skatterna på Södertörn och en av de högsta skattesatserna i hela Stockholms län till att ligga på genomsnittet för Södertörnskommunerna. Vi ligger dock fortfarande fruktansvärt långt från länets lågskattekommuner och med tanke på kommunens geografiska läge utmed Stockholms stads södra gräns är det förstås särskilt påtagligt att skatten där är mer än 2 kr lägre per intjänad 100-lapp.

Dit kommer vi inte att komma inom överskådlig framtid (om någonsin), men vi ger i alla fall huddingeborna lite mer makt över sina pengar och sina egna liv genom den femtonöressänkning som vi nu lägger förslag om.

11 maj 2007

Till Tony Blairs minne

Dagens man är förstås Tony Blair, som meddelat sin avgång som premiärminister och partiledare för Labour. Under Blair-erans lopp har svenska blickar ofta riktats mot Storbritannien och både Göran Perssons och Mona Sahlins "förnyelse" av de svenska Socialdemokraterna har jämförts med det Blair gjort i Storbritannien. Snacka om att komma till korta.

När man nu summerar Blairs insats i svenska medier sätts fokus på några områden:

Utrikespolitiken, där Blair fortsatt den tidigare USA-vänliga linjen (inklusive den mindre lyckade invasionen av Irak) samtidigt som han brutit med tories nästan patologiska EU-fientlighet - kombinerat med ett stort hjärta för den fattiga världen, som visat sig både i olika former av bistånd och, inte minst, en frihandelsvänlig politik.

Den ekonomiska politiken, där Blair väldigt tydligt brutit mot det fackföreningsstyrda gamla Labours destruktiva linje och istället fortsatt den framgångsrika utveckling som Margaret Thatcher påbörjade med inriktning på marknadsekonomi, företagande, jobbskapande och eget ansvar. En utveckling som gjort att Storbritannien gått från att vara Västeuropas svarta får, utan framgång och utan framtidstro, till det lysande föredömet.

Samhällsservicen, där Blair kombinerat satsningar på den offentligfinansierade skolan, vården och omsorgen med omfattande privatiseringar.

Något som jag däremot inte sett nämnas i de stora tidningarnas kommentarer, men som jag själv kanske tycker är det viktigaste att komma ihåg från Blairs år vid makten, är hans tydliga moraliska rötter i den kristna traditionen och hans starka fokus på familjen och dess betydelse. Man kan säkert med fördel kopiera många av de åtgärder Blair-regeringen genomfört, men utan denna grundläggande förutsättning kommer man inte att få se samma positiva resultat som vi sett i Tony Blairs Storbritannien. Något för både Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin att ta lärdom av.

Jättebra försäljning av centrumanläggningar

Det finns saker som stat och kommun ska syssla med. Det finns också saker som det inte finns någon anledning att de ägnar sig åt. Att driva kommersiella centrumanläggningar är en sådan sak. Därför tycker jag att det är jättebra att Stockholms stad valt att sälja Centrumkompaniet med anläggningar som Skärholmens centrum, Fältöversten och Västermalmsgallerian till brittiska Boultbee. Dels får staden välbehövliga miljarder till viktiga investeringar, dels förbättras konkurrensen genom att stadens politiker inte längre frestas att särbehandla de centrum som ägs av staden.