23 februari 2013

Småföretagarcentrum i Vårby invigt

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak-
Nordkvist och en representant från Balder
klipper bandet.
Det finns dagar då det politiska slitet känns tungt och fruktlöst. Långa dagar med massor av möten, papper som ska läsas, konflikter som ska lösas.

Sedan finns det tillfällen då man inser att det är värt allt arbete.

I torsdags anordnade Huddinge kommun och Arena Huddinge en företagarfrukost i Vårby gård. På programmet stod den högtidliga invigningen av det nya småföretagarcentret Arena 143 i fräscha, nyrenoverade lokaler i Vårby gårds centrum.

Det här är en gammal kristdemokratisk idé som äntligen kunnat förverkligas. Redan i maj 2005 lade vi en motion i kommunfullmäktige om ett småföretagarcentrum i Vårby, en lokal satsning för att stödja nya och redan existerande lokala småföretag. Rådgivning, kunskapsutveckling, kontaktnät och tillgång till billiga kontorslokaler framhölls som viktiga uppgifter för detta småföretagarcentrum, som helst skulle vara ett samarbete mellan Huddinge kommun och andra organisationer.

Verkligheten påminner väldigt mycket om det som vi skissade upp i motionen. Två viktiga samarbetspartners i projektet är Drivhuset och NyföretagarCentrum, men viktigast är ändå fastighetsbolaget Balder, som gått in med både lokaler och personella resurser för att få igång centret. Det var något som vi inte hade räknat med när vi kom med ursprungsförslaget utan är en rolig överraskning, som varit en viktig förutsättning för att centret har kunnat förverkligas.
Fullsatt i konferenslokalen på Arena 143.

Vid företagarfrukosten berättades att det redan nu är fyra företag som hyrt in sig i lokalerna och jag vet att flera andra intresserade var med vid företagarfrukosten, då det stora konferensrummet var helt fullsatt. Det bådar gott. Nya och växande företag är precis vad både Vårby och Sverige behöver. Vi behöver inte skapa entreprenörsskap, det finns ändå, men vi måste hitta kanaler för att hjälpa entreprenörerna förbi de hinder som uppstår. Här kan satsningar som Arena 143 spela en oerhört viktig roll.

05 februari 2013

Spännande tid för en trafikpolitiker

Vill man utveckla Stockholms kollektivtrafik - och det är min passion! - kan man knappast ha valt en bättre tid att vara trafikpolitiker än nu. Det var många decennier sedan det rådde en sådan aktivitet och öppenhet som det gör idag.

Och på goda grunder, kan tilläggas. Jag har inte sett någon officiell statistik för länets befolkningstillväxt för 2012 än, men jag skulle tro att de hamnar någonstans runt 35 000 personer. Det är ett nytt Göteborg på 15 år. Och som om den nuvarande tillväxten inte räckte så finns det dessutom ett uppdämt behov efter decennier av för låga investeringar och bristande underhåll.

Jag är tacksam att vi nu verkligen jobbar med att överbrygga problemen, både på regeringsnivå och i landsting och kommuner. Nu satsar vi för att stärka framtidens Stockholm.

Den här veckan inleddes med ett spännande möte med 16-gruppen, som landshövding Chris Heister skapat med representanter från de politiska partierna i regionen. I måndags kom statens förhandlingsmän för tunnelbanan till Nacka, H G Wessberg och Catharina Håkansson Boman, till sammanträdet och presenterade sig och sitt uppdrag. Med bara två veckors arbete bakom sig hade de förstås inte kommit speciellt långt i sitt projekt, men hade stor tillförsikt att de skulle kunna presentera en rapport med förslag om åtgärder vid nästa årsskifte.

Tunnelbanan till Nacka är ett gigantiskt projekt. Det är oerhört viktigt att det blir rätt. Inte bara för nackaborna, utan också för alla oss andra, eftersom varje miljard som inte blir rätt använd skulle ha kunnat göra mer nytta någon annanstans. Rätt använd kan den blå linjens förlängning leda till förbättrad trafikkapacitet inte bara i Nacka, Hammarby sjöstad och på östra Södermalm (nog så viktigt alltihop!) utan också höja kapaciteten på tunnelbanegrenarna till Hagsätra, Farsta och Skarpnäck med 50 procent. Då blir de samhällsekonomiska vinsterna plötsligt oerhört mycket större.

I förhandlingsmännens uppdrag ingår även att se vilka möjligheter till samordningsvinster som finns med en östlig vägförbindelse. Flera företag i byggsektorn har ju kommit med olika förslag till dubbeltunnellösningar där de säger sig få sänkta kostnader genom att kombinera tunnelbana och väg istället för att göra två helt separata tunnlar under Saltsjön. Det ska bli intressant att se en oberoende bedömning av förutsättningarna. Jag kan dock redan nu konstatera att om lösningen inte medför att en grön tunnelbanegren blir blå och därmed förbättrar kapaciteten i söderort har jag svårt att se hur jag skulle kunna ställa mig bakom ett sådant förslag.

Idag hade vi trafiknämnd. För första gången hölls den i landstingshuset istället för i SL-huset. Förändrade lokaler förändrade dock inte temat, utan inriktningen på att utveckla kollektivtrafiken var lika stark som vanligt. Vi fattade bland annat beslut om att sända ut ett förslag till stomnätsstrategi för länet utanför innerstaden på remiss. Strategin är en ambitiös genomgång av behoven av snabb busstrafik (alternativt spårväg) runt om i länet, från Norrtälje och Uppsala i norr till Nykvarn och Nynäshamn i söder. I många fall handlar det om att utveckla dagens stombusslinjer, räta ut dem, snabba upp dem och förlänga dem. I andra fall handlar det om mer visionära förändringar, till exempel en ringlinje från Arninge till Tyresö via Förbifart Stockholm. Själv gladdes jag kanske mest åt planerna på att förlänga Spårväg syd från Älvsjö till Globen och Tvärbanan mot Sickla nu finns med i en SL-plan. Det här är en fråga som jag tror att vi kristdemokrater tidigare har varit ensamma om att driva, den fanns med i vårt trafikprogram inför valet 2010, men nu har trafikförvaltningens analytiker också kommit fram till att det är denna sträckning som ger bäst effekt på resandeströmmarna.

Nästa steg är som sagt att strategin nu går ut på remiss till olika intressenter, inte minst kommunerna. Men det här är långt ifrån den enda fråga som vi i trafiknämnden kommer att presentera för dem. Idag var en viktig fråga utvecklingen av Spårväg City och sammankopplingen med Lidingöbanan, ett ärende som vi skickade tillbaka för en förnyad förhandling med Stockholms stad för att ytterligare sänka kostnaderna för projektet, som är en viktig framtidssatsning. En annan fråga som kom upp på bordet var det uppdrag som vi i Alliansen gav om en utredning om förstärkt kollektivtrafik mellan Barkarby och Akalla/Kista. Precis som med Spårväg syd känns det angeläget att i det här området hitta bra sätt att knyta samman de regionala kärnorna och därmed ytterligare förstärka deras och stockholmsregionens växtkraft. I uppdraget framgår tydligt att det både kan röra sig om spårvägs- och tunnelbanelösningar. Även en ny järnvägsgren från Barkarby till Kista och vidare till Täby/Arninge utreds i ett tidigare uppdrag.

Även om det ibland är en frustrerande här-och-nu-upplevelse i stockholmstrafiken (själv satt jag fast i en kvart mellan Gamla stan och Slussen idag) så är utvecklingsriktningen tydlig. Vi jobbar intensivt för att utveckla och förnya kollektivtrafiken och öka kapaciteten, så att framtidens resenärer ska få en bättre och smidigare resa. Det tar lite tid att ta sig dit, men vi är på rätt väg!