31 mars 2008

Äldreguiden: Huddinge tämligen genomsnittligt

Så har då Socialstyrelsen äntligen publicerat den fruktade och efterlängtade Äldreguiden, med öppna jämförelser mellan landets alla äldreboenden (eller åtminstone nästan alla). För Huddinges del ser resultaten vid en hastig jämförelse tämligen genomsnittliga ut. De två områden där vi sticker ut negativt är självständighet och delaktighet, de där vi lyckas bäst kontinuitet och mat.

Självständighet visar sig vid närmare betraktelse handla om två saker, nämligen andelen platser där man slipper dela rum med någon annan än make/maka och andelen platser där man har tillgång till eget hygienutrymme och pentry. Här vet vi att vi har en hel del kvar att göra och det är just därför vi sedan jag tog över som ordförande i äldreomsorgsnämnden för drygt ett år sedan har tagit fram ett ambitiöst program för att bygga om och bygga nytt. Vi ska självklart erbjuda den standard som Huddinges äldre har rätt att kräva, och det kommer vi också att göra om några år när planerna har realiserats.

Delaktighet handlar om att de boende ska ha en individuellt utformad plan som de själva har varit delaktiga i utformandet av. Här förstår jag ärligt talat inte varför vi ligger under genomsnittet. Vi får helt enkelt lägga manken till och se till att delaktigheten ökar. Huddinges "vision" förpliktigar ju, om inte annat.

Positiva är resultaten vad gäller kontinuitet och mat. Huddinges äldreboenden förefaller vara betydligt bättre än genomsnittet när det gäller andelen heltidsanställda, personalomsättningen och andelen timanställda, vilket är glädjande. Kvaliteten i omvårdnaden måste rimligtvis bli högre i fall den som vårdar faktiskt har rimliga möjligheter att känna den boende. Beträffande maten har man mätt möjligheten att välja mellan flera olika rätter samt att tiden mellan sista måltid på kvällen och första måltid på morgonen inte ska bli för lång.

Man kan väl utan vidare konstatera att öppna jämförelser av det här slaget inte fångar in hela det spektrum av aspekter som skapar ett attraktivt äldreboende - men jag är glad att kommunen placerar sig ganska väl i mätningarna. Så får vi jobba vidare på att förbättra kvaliteten ute på våra boenden på de områden där man inte riktigt nått upp till önskvärd nivå.

Vin & Sprit-försäljningen dubbelt bra

Försäljningen av Vin & Sprit har diskuterats intensivt i flera år. Nu är den äntligen klar, rapporterar till exempel DN. Och alla de - sossar, journalister, förståsigpåare - som påstått eller befarat att Mats Odell skulle rea ut Absolut Vodka får stå där med skammens rodnad, för staten ser ut att få tiotals miljarder kronor mer än olyckskorparna räknat med.

Men försäljningen av Vin & Sprit är inte bara eller ens i första hand bra för att vi får ruskigt bra betalt, utan den främsta poängen är att Sverige nu äntligen på allvar kan börja slåss för en social alkoholpolitik. Så länge svenska staten framgångsrikt ägnat sig åt att försöka kränga så mycket sprit som möjligt i Europa och resten av världen har man av naturliga skäl haft svårt att få gehör för införselbegränsningar och andra restriktioner som skulle bidra till att sänka den svenska alkoholkonsumtionen. En stat med rena händer kommer att ha större frihet att agera.

30 mars 2008

Valstugan med de provocerande vitsipporna

Efter gårdagens trevliga invigning av Kristdemokraternas valstuga i Skogås C kom jag tillbaka till torget utanför kyrkan idag. Valstugan stod kvar, men varenda affisch med en kristdemokratisk logga på var nedriven. Däremot fanns den enda lapp som saknade logga kvar, den där det står vilka öppettider vi har.

En slutsats man kan dra av detta är att kristdemokraternas oskyldiga lilla vitsippa uppenbarligen kan väcka en del agg bara genom att finnas. Det är väl inte lätt för alla att acceptera tanken på ett samhälle baserat på etik och respekt för andra.

Valstugan kommer att ha öppet måndag till fredag 16-18 och lördagar 11-14 fram till folkomröstningen den 20 april.

28 mars 2008

Etiken och fastighetsskatten

Stefan Attefall skriver på DN Debatt idag om skatter och etik och exemplifierar med fastighetsskatten, där han vill genomföra ett antal förändringar i det system som har införts.

Jag tycker att hela diskussionen om de etiska förutsättningarna för våra skatter är det viktigaste med artikeln. Etiken är någonting som verkligen måste diskuteras i dessa tider då inte bara socialdemokraterna utan även socialingenjörer inom borgerligheten som finansminister Anders Borg (m) försöker undvika att tala om principerna bakom lagstiftningen för att istället koncentrera sig på effekterna. Effekter i all ära, men ändamålen helgar inte medlen. Är en skatt principiellt tvivelaktig - eller rentav förkastlig! - så bör den bort, även om dess effekter på kort sikt är goda. Rätt ska vara rätt.

Beträffande fastighetsskatten framför Stefan redan kända kristdemokratiska ståndpunkter, sådant som vi fått ge upp i förhandlingarna kring den reformering av fastighetsskatten som faktiskt genomförts. Föga överraskande håller jag fortfarande med honom. Inte minst att avgiften borde vara relaterad till kommunens faktiska kostnader i anslutning till fastigheterna - och så förstås att den kommunala fastighetsskatten även borde omfatta kommersiella och industriella fastigheter. Idag har kommunerna - framför allt i storstadsområdena - väldigt svaga incitament att exploatera mark som man inte själv äger för kommersiellt bruk. Den enda intäkten för kommunen är ju det pris som man får vid en markförsäljning. Det är säkert en bidragande orsak till den skriande bristen på ny, attraktiv industrimark i Stockholm.

SvD DI

27 mars 2008

Två möten om kommundelning

Folkomröstningen närmar sig. Jag hoppas att temperaturen stiger i Skogås och Trångsund, så att många går och röstar den 20 april. Nu börjar det i alla fall bli fart på partierna. Igår kväll hade jag två inbjudningar till möten i min brevlåda:

På måndag, den 31 mars, bjuder Centern in till ett möte på Östra gymnasiet. Medverkar gör representanter från Knivsta, Nykvarn och Vaxholm, tre kommuner som är alla är väsentligt mindre till invånarantalet än Skogås-Trångsund men ändå kunnat bilda egna kommuner på senare år. Frågan man ställer sig - inte minst efter att ha hört klagoropen från (s) och (m) - är förstås hur dessa kommuner har klarat sin verksamhet och ekonomi. Min gissning är att svaret blir att det gått alldeles utmärkt, för hittills har jag inte träffat en enda representant från en utbrytande kommun som önskat att avknoppningen inte skett. Tvärtom, jag har till och med träffat socialdemokrater från Salem som bekänt att de liksom deras parti före kommundelningen varit hängivna motståndare, men i efterhand kunnat konstatera att kommundelningen var det bästa som hänt. Det blir säkert intressant att få lyssna och ställa frågor till politiker och tjänstemän från Knivsta, Nykvarn och Vaxholm.

Och nästa torsdag, den 3 april, bjuder Skogås och Trångsunds demokratiforum in till ett gemensamt möte om kommundelningsfrågan i Mariakyrkan i Skogås.

Det skulle vara både roligt och intressant att vara med på de här mötena, men det är svårt att få schemat att gå ihop. Förhoppningsvis ska jag i alla fall kunna komma till demokratiforumens möte den 3:e.

Studiebidraget skolkas bort på Hgy

"Fler skolkar bort studiebidraget" är en stor rubrik i veckans Mitt i Huddinge. Förra läsåret fick 76 elever på Huddingegymnasiet indraget studiemedel för att de skolkar för mycket, en femdubbling på tre år. Det behövs 20 procent ogiltig frånvaro för att nå det resultatet.

I sina kommentarer säger ett par elever vid Huddingegymnasiet att de tror att skolket skulle minska om närvaron blev viktigare för betyget. "Det är nästan bara resultaten på proven som räknas för betyget. Men om betygen sänktes för dem som skolkar skulle det kanske påverka."

Jag är naturligtvis ingen förespråkare för skolk. Men jag tror fullt och fast att det är resultaten och ingenting annat som ska betygsättas. Jag ser hellre att vi har elever med fantastiska kunskaper som inte besökt en enda lektion än elever som med nöd och näppe klarar de lågt ställda kunskapskraven i skolan idag. Även om man förstås hoppas att det här att vara med på lektionerna faktiskt utgör en viktig del i processen att tillgodogöra sig de kunskaper som gymnasiet ska ge.

Problemet är, som jag ser det, alltså inte de elever som uteblir från lektionerna men ändå får utmärkta skolresultat, utan alla de som inte lyckas uppnå skolans kunskapsmål. Dessvärre finns säkert många av skolkarna i den kategorin, så det är bra om gymnasienämnden och dess ordförande sätter press på Huddingegymnasiet att förändra situationen.

18 mars 2008

Ska Masmoplatån bli naturreservat?

En bred majoritet i kommunfullmäktige ställde sig igår bakom ett förslag att utreda en utvidgning av Gömmarens naturreservat med hela eller delar av Masmoplatån. Endast Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna gick emot beslutet.

Men jag kan se att det finns stora skillnader mellan dem som röstade ja till förslaget, från Miljöpartiet till Folkpartiet. Själv kan jag - precis som förvaltningen i sitt tjänsteutlåtande - se en del problem med att införliva hela Masmoplatån i naturreservatet. Redan idag klagar SL på att tunnelbanestationen i Masmo har för litet underlag och alla partier i kommunen förefaller vara överens om att vi vill att en framtida tvärspårväg från Skärholmen/Kungens Kurva ska dras via Vårby Haga och sedan utmed nuvarande Glömstavägen. För att det ska bli av kan det komma att fordras att bebyggelsen utökas, inte bara i Vårby Haga utan också mellan den nuvarande bebyggelsen och Glömsta.

Det finns alltså olika intressen som man i den utredning som ska göras måste väga samman - redan när man ska ta ställning till frågan utifrån ett miljöperspektiv. Jag kommer att med stort intresse följa vad utredningen kommer fram till.

16 mars 2008

Kommundelning, Nykvarn och Charlotte Perelli

Idag hade Drevvikenpartiet arrangerat ett möte i Östra gymnasiet med en representant från Nykvarn. Ett intressant och välbesökt möte med representanter från olika håll, både ja- och nej-sägare och säkert en och annan som inte bestämt sig än. Även om Skogås-Trångsund inte är Nykvarn så var det intressant att lyssna på erfarenheterna därifrån - och jag kan ärligt säga att går det att skapa en ny och välfungerande kommun av lilla Nykvarn med cirka 8.000 invånare så känns argumentet om att Skogås-Trångsund skulle vara för litet som tämligen märkligt. I Nykvarn har det inte blivit några dramatiska försämringar i förskola, skola och äldreomsorg eller något annat område som nej-sägarna påstår kommer att drabbas och skatten har utvecklats bättre än i Södertälje eller Huddinge...

Det känns roligt att samtalet om kommundelning kommer igång på allvar, och jag noterar också att Melodifestivalen gick vår väg, rapporterar DN och SvD. Ja, själv såg jag inte ens på finalen igår, men jag höll förstås på Charlotte Perelli, eftersom hon är inbokad för ett framträdande i Skogås C den 12 april som ett led i kommunens folkomröstningskampanj. Förhoppningsvis blir det knökfullt med folk i centrum då.

14 mars 2008

Kommuninvest och de förlorade miljonerna

Helsingborgs förlorade miljoner - 60 till antalet, sägs det - i en härva av amerikanska kommunobligationer orkestrerad av den schweiziska banken EFG har säkert fått en del kommundirektörer och politiker att skruva oroligt på sig. I Svenska Dagbladet idag framkommer det att Kommuninvest - som ägs gemensamt av ett stort antal kommuner, däribland Huddinge - har varit involverad på ett hörn i transaktionerna. Låt oss verkligen hoppas att det engagemanget visar sig vara mycket begränsat, annars kan det få följdverkningar i hela kommunsektorn. Fastän såväl Huddinge som de flesta andra kommuner har finanspolicies som gör att riskerna ska minimeras.

07 mars 2008

Reinfeldt tar våra pengar?!?

"Hata, hata! Reinfeldt tar våra pengar!" skanderade ett trettiotal ungdomar när Fredrik Reinfeldt gjorde skolbesök i Göteborg häromdagen, enligt en TT-artikel publicerad i Svenska Dagbladet.

Jag måste erkänna att jag blir nyfiken på ungdomarnas resonemang - även om jag inser att det inte är lätt att resonera med en mobb.

Vad är det egentligen för pengar som de har haft och Reinfeldt har tagit ifrån dem? Är det uttryck för ett raseri över det svenska skattetrycket? Det skulle jag kunna förstå. Man tar ifrån den som arbetar en häpnadsväckande stor andel av inkomsten i vårt land, och Fredrik Reinfeldt är som statsminister naturligtvis den främsta företrädaren för det systemet. Men till Reinfeldts försvar måste ju trots allt sägas att han faktiskt försöker göra något åt saken, inte minst för folk med små inkomster, som gymnasister som extraarbetar. Jobbavdraget är fantastiskt bra för dem. Så, nej, det är nog inte det som ungdomarna protesterar mot.

Är det då månne en sänkning av studiemedlen som skett? Jag rådbråkar mitt minne, men kan inte påminna mig att något sådant ens skulle ha föreslagits, så det torde inte vara det som ungdomarna protesterar mot.

Kort sagt: Jag förstår inte. Antingen är det jag eller de hatande ungdomarna som inte tänkt tillräckligt. Min bestämda misstanke är att det är de hatande ungdomarna. De borde nog istället rikta sina protester till Wanja Lundby-Wedin som enligt Dagens Industri vill ta bort jobbavdraget. För hon vill ju faktiskt ta deras pengar.

05 mars 2008

Där bleknar Flemingsbergsdalen

Jag måster erkänna att våra visioner om handelsutveckling i Flemingsbergsdalen ter sig högst modesta jämfört med vad man tänker sig i Solna. Där ska det visst byggas en "Mall of Scandinavia", Skandinaviens största galleria - mer än dubbelt så stor som Farsta Centrum och ungefär tre gånger så stor som Solna Centrum - intill fotbollens nya nationalarena. Nyheten rapporteras idag av såväl DN som SvD.

04 mars 2008

(s) protesterar mot Segeltorpsskolan

Mitt i Huddinge slår i veckans nummer upp en stor rubrik: "Skolans hyra chockhöjs". Det handlar om ombyggnationen av Segeltorpsskolan, som leder till att hyran höjs med 13 miljoner kronor per år.

Tretton miljoner kronor är förstås väldigt mycket pengar. Men det måste sättas i relation till att skolan idag till mycket stor del består av generation efter generation av baracker. (F'låt "paviljonger" är väl den politiskt korrekta beteckningen.) Vill man ersätta barackerna med en riktig skola kommer det att kosta.

Nu slår Socialdemokraterna på stora trumman för att visa att de är emot satsningen i Segeltorp, precis som vanligt. Nej, förlåt, så är det förstås inte. De är inte emot satsningen - bara att den kostar pengar!

Men de alternativ de visar upp är helt orealistiska och skulle leda till samma resultat som vi fått under det socialdemokratiska styret: att ombyggnationen av Segeltorpsskolan förblir orealiserad. Och Mikael Larsson (s) är tydlig vad gäller en sak: att man borde se över prioriteringslistan eftersom det finns andra områden där det också behövs pengar. I klartext: fick hans parti bestämma skulle man inte satsa i Segeltorp. Men han vågar förstås inte använda de orden.

Segeltorpsborna gör alltså klokt i att fortsätta att inte rösta på Socialdemokraterna.

03 mars 2008

Äntligen händer något i Flemingsbergsdalen

Utvecklingen i Flemingsbergsdalen har under decennier varit något av en jämmerdal. Det ser för gräsligt ut och av allt det som planerades i samband med att stationen byggdes har blivit noll och intet. Visst, det har så småningom dykt upp ett och annat större komplex: polisen, häktet, åklagarmyndigheten och tingsrätten. Men det har inte direkt bidragit till att området har blivit en varm och inbjudande plats som fungerar som den samlande kraft som läget ger vid hand att området borde ha en potential att bli.

Men på kommunstyrelsens sammanträde idag fattades äntligen ett beslut om att sätta igång en förstudie av området, en förstudie som förhoppningsvis kommer att innebära att det bland annat blir möjligt att bygga en centrumanläggning baserad kring en stor livsmedelsbutik (typ Ica Maxi). Ingen plåtlada à la Ica Maxi eller Coop Forum i Haninge, utan en smakfull byggnad som gör Flemingsberg till en mer attraktiv plats att leva och bo i, i ett av Stockholms bästa kollektivtrafiklägen och med mängder av bostäder på promenadavstånd.

Behöver jag säga att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot? De ville istället försäkra sig om att området genom en återremiss skulle förbli en parkeringsöken i minst fyra år till.

För att alla ska förstå hur fint det kan bli skickar jag med en liten bild som inte fanns med i handlingarna i dagens beslut, men som figurerat när vi diskuterat det här ärendet tidigare.

(s) är beredda att gå hur långt som helst

Det blir allt mer uppenbart att Socialdemokraterna är beredda att gå precis hur långt som helst för att förhindra att vi som bor i Skogås och Trångsund får bestämma över vår egen framtid. I kommunstyrelsen idag var två yttranden över överklaganden till länsrätten av fullmäktiges beslut om folkomröstning i Skogås-Trångsund uppe för behandling. Socialdemokraterna och deras stödpartier yrkade då på att kommunstyrelsen skulle stödja överklagandena. De vet säkert också att länsrätten knappast kan låta bli att följa lagen och att lagen ger stöd åt fullmäktiges beslut, men de tar till varje litet halmstrå.

Vi kristdemokrater befinner oss i den diametralt motsatta fållan. Vi står på skogås-trångsundsbornas sida - oavsett om de väljer ja eller nej till kommundelning. För vår allra djupaste övertygelse är att det är vi som bor i Skogås och Trångsund som måste avgöra i vilken kommun vi vill bo.

Mona - nästa sjukvårdslandstingsråd?

Det känns riktigt, riktigt märkligt att se landets oppositionsledare Mona Sahlin debattera med Filippa Reinfeldt. Jag har stor respekt för fru Reinfeldts kompetens, men hon är ju sjukvårdslandstingsråd, inte rikspolitiker! Vill Mona debattera sjukvård borde det vara med statsministern eller socialministern, inte med en lokal nämndordförande som Filippa - på samma sätt som hon om hon ville debattera äldreomsorgsfrågorna borde göra det med äldreminister Maria Larsson och inte med mig...

Efter debatten fräste Mona att hon minsann inte debatterat mot Fredrik Reinfeldts fru utan mot sjukvårdslandstingsrådet och tyckte att de som ställde frågor om detta degraderade henne till att bara vara fru. Men - handen på hjärtat - visst var det för att Filippa är Fredriks fru som det var henne Mona debatterade med? För inte är det väl så att Mona utmanar Filippa som Stockholms nästa sjukvårdslandstingsråd? SvD DN