28 december 2008

Våra politiker och våra högskolor

DN rapporterar att 4 av 10 ministrar saknar eller inte har avslutat sin universitetsutbildning. Det finns ingen anledning att tro att det skulle vara bättre ställt på oppositionssidan, utan allt tyder på att Sverige rent generellt har tämligen lågutbildade politiker.

Nu är ju inte utbildning allt. Den skolning man får genom arbete, till exempel som politisk sekreterare, sakkunnig, assistent eller vad unga, lovande politiska tjänstemän nu får för titlar, är inte att förakta. Man lär sig det politiska hantverket och får kunskap om en mängd sakområden genom att läsa in sig på dem och tala med dem som kan mer. Det är som en trainee- eller lärlingstjänst.

Men inte heller ska utbildning föraktas. Det är inte utan orsak som sökande till UD:s traineeutbildningar numera allt som oftast har dubbla universitetsexamina. Och även om jag själv framför allt skaffade mig en "nyttig" civilekonomexamen vill jag framhålla att det inte bara är de mer praktiskt orienterade utbildningarna man har nytta av som politiker, utan även den klassiska bildningen. Medan de avskrivningsmöjligheter som fanns när jag tvingade mig igenom redovisningskurserna på företagsekonomin numera är hopplöst - eller härligt, om man så vill - obsoleta vid det här laget, är Jürgen Habermas, Jean Baudrillard och Vladimir Propp lika aktuella som när jag låg vid universitetet.

I Sverige finns en utpräglat utilitaristisk syn på universiteten: en strävan efter att maximera nyttan på kort sikt. Målet är att ge utbildning som man har praktisk nytta av i arbetslivet. Näringslivet vill ha så färdigutbildad personal som möjligt. Staten vill ha så många som möjligt i arbete eller, i brist därpå, i utbildningar som gör att de kanske kan få ett arbete i framtiden eller åtminstone hålls utanför arbetslöshetsstatistiken så länge. Vill man jobba på bank är det bättre att bara ha en ekonomexamen från gymnasiet än att ha läst filosofi och klassisk grekiska på universitetet, till skillnad från i England där en humanioraexamen sägs vara en helt normal bakgrund för den som börjar arbeta i finanskvarteren. Banking kan man lära sig på plats.

Så - med politiker som ofta saknar högre utbildning och ett näringsliv som saknar intresse för klassisk bildning är det kanske inte så konstigt att vårt utbildningssystem har stora problem. Vi har egentligen inte råd att inte vara bäst, men jag har inte hört många som argumenterar för att vi rent generellt faktiskt lyckas prestera högskoleutbildningar som ens är i närheten av det målet, och samtidigt som studiemedlen knappt stigit sedan jag började vid universitetet för snart tjugo år sedan har man fortfarande inte avskaffat den bestraffande avräkningen av studiemedlen för de studenter som sliter med extrajobb för att finansiera sina studier. Den parlamentariska utredningen tänker föreslå en höjning av fribeloppet, rapporterade SvD för någon dag sedan, men några planer på att helt avskaffa detta destruktiva system verkar inte finnas och höjningen är så pass modest att den knappast kommer att få speciellt många studenter att gå över till vitt arbete istället för svart.

Ja, ja, ja. Den nuvarande regeringen är utan tvivel bättre för universitets- och högskolestuderande än de socialdemokratiska någonsin var, men vi har en lång väg kvar att gå innan vi kan slå oss till ro i trygg förvissning om att vi är där vi ska vara - i toppen av världens utbildningssystem.

21 december 2008

God Jul!

Det är fortfarande ett par dagar kvar till jul, men efter de senaste veckornas alla julavslutningar känns det som om det är på tiden att faktiskt säga att nu är det dags att dra sig tillbaka och umgås med familjen - och törhända bekanta sig med Äldreboendedelegationens slutbetänkande, som kom i igår och verkar rätt så spännande. En god jul kan ju faktiskt se väldigt olika ut, beroende på vem man är. Och med detta sagt vill jag bara säga att jag önskar dig en riktigt god jul - vem du än är och hur du än vill fira den.

er trogne,

Karl Henriksson

18 december 2008

Hamnavtal ett lyft för sydöstra Stockholm

Hutchison Port Holdings har skrivit på ett avtal med Stockholms Hamnar om driften av containertrafiken för 25 år framåt - inklusive för den planerade nya hamnen i Nynäshamn, Norvik, rapporterar DN och SvD.

Det är säkert bra för Stockholms Hamnar, men det är också ett lyft för hela sydöstra Stockholm. Norvik är ett jätteviktigt projekt för Nynäshamns kommun, men det är också något som kan ge ett uppsving för företagen runt Nynäsvägen och i förlängningen också bostadsområdena. Länna är redan idag ett väldigt attraktivt område att etablera sig i, men med Norvik kommer det att bli så i ännu högre utsträckning, och med fler arbetsplatser i närområdet kommer även Skogås och Trångsunds attraktionskraft att öka. Kommunledningen i Haninge har dragit samma slutsats (men fokuserar naturligtvis på effekterna south of the border, sett från min horisont.

Samtidigt måste vi bevaka så att miljöeffekterna blir acceptabla, både vad gäller utsläpp och buller. Det är förstås viktigt att den nya hamnen får en järnvägsförbindelse till Nynäsbanan, så att inte alla transporter måste gå på långtradare. Och själv bor jag inte många meter från järnvägen, så jag känner förstås att det är viktigt att de godståg som rullar fram - inte minst på nätterna - håller sig på en rimlig bullernivå. Det finns, som alltid, orosmoment, men problemen är fullt hanterbara med hjälp av modern teknik och det finns all anledning att se positivt på utvecklingen.

16 december 2008

Klipp för bostadsföretag

Kommunala bostadsföretaget Stockholmshem presenterar i dagens DN en storaffär, där man köper 371 lägenheter av JM. Fastigheterna var egentligen avsedda att bli bostadsrätter, men blir nu istället hyresrätter.

Jag tycker att det är jättebra att kommunala fastighetsbolag på det här sättet tar tillfällena i flykten och agerar professionellt på bostadsmarknaden. Jag hoppas att Huge Fastigheter på samma sätt håller koll på aktuella bostadsrättsprojekt i Huddinge. Kanske finns det något eller några projekt som, om priset är det rätta, skulle kunna köpas in?

Somliga vill av ideologiska skäl att de kommunala fastighetsbolagen enbart ska köpa fastigheter. Andra vill av ideologiska skäl att de enbart ska sälja fastigheter. Som så ofta annars ligger den bästa vägen nog någonstans där emellan; Huge ska både kunna köpa och sälja fastigheter, precis som vilket annat fastighetsbolag som helst. En god affär gynnar både ägaren, dvs kommunen, och hyresgästerna.

10 december 2008

Stora, viktiga äldreomsorgsbeslut

I måndags kväll var det årets sista kommunfullmäktigesammanträde och ikväll hade vi sista sammanträdet med äldreomsorgsnämnden. På båda sammanträdena fattade vi stora och viktiga beslut som kommer att påverka äldreomsorgen: i måndags beslutade vi att Björnkulla äldreboende ska byggas ut med 23 nya platser och ett tillagningskök och att äldreomsorgsnämnden ska använda LOV, Lagen om Valfrihetssystem, när vi i början av nästa år gör en hemtjänstupphandling. Idag beslutade vi i äldreomsorgsnämnden att gå vidare med ombyggnationen av Tallgården, ett beslut som är så stort att det slutgiltigt måste godkännas av kommunfullmäktige. Kommuner är inte några enkla skepp att styra, men det går framåt. Redan om ett par veckor, strax efter jul- och nyårsuppehållet, kommer vi att fatta nya, stora, viktiga beslut som påverkar äldreomsorgen, både i kommunfullmäktige och i äldreomsorgsnämnden.

Klart att Försäkringskassan ska betala ränta!

Försäkringskassan ska betala ränta för sent utbetalade bidrag och orimligt långa handläggningstider, föreslår Emma Henriksson (kd) i Aftonbladet idag.

Helt rätt - och jag kan inte förstå varför det inte är så redan idag! Om den som är beroende av bidrag inte betalar sina räkningar i tid åker han eller hon snabbt på ränta, förseningsavgifter och det ena med det andra, men om staten inte sköter sina åtaganden så... händer ingenting.

För några dagar sedan föreslog en ledarskribent Emma som ny "ungdomsminister". Själv tycker jag att hon skulle passa ännu bättre som socialförsäkringsminister. Men jag vet ju att moderaterna har lagt beslag på den posten än så länge.

Men oavsett vem som är minister så är det viktigt att vi som medborgare ska kunna ställa krav på staten - och om inte staten fullgör sina åtaganden, då ska det få konsekvenser för den som blivit förfördelad, på samma sätt som i de tjänstegarantier som vi arbetar för att man ska införa runt om i Sveriges kommuner.

03 december 2008

Huvuden måste rulla

Högskoleverket återkallar Karolinska Institutets rätt att utexaminera sjuksköterskor, rapporterar SvD och DN. Beslutet är en svidande kritik inte bara mot KI:s utbildning utan också mot universitetets sätt att hantera den hårda kritik som riktades mot dem för ett par år sedan.

För beslutet kom inte som en blixt från klar himmel, utan man hade för länge sedan fått tydliga signaler om att man måste höja sin kvalitet på ett antal olika områden. Arbeten har påbörjats, men Högskoleverket anser att det är för litet, för vagt och för sent.

Sjuksköterskor är viktiga såväl i sjukvård som äldreomsorg. Att utbilda sjuksköterskor är en viktig del av Karolinska Institutets uppdrag. Ett så komplett misslyckande som det innebär att förlora examinationsrätten för sjuksköterskor måste få konsekvenser.

Och Karolinska Institutets misslyckande är inte bara ett problem för KI, utan för hela Stockholms-regionen. Det är redan idag stor brist på sjuksköterskor inom såväl sjukvård som äldreomsorg. Om en av de stora högskoleutbildningarna inte får ta in nya studenter under - minst - ett år blir naturligtvis krisen ännu större.

Nej, Karolinska Institutets misslyckande är ingenting annat än en katastrof. Som jag ser det måste den få konsekvenser ända upp på högsta ledningsnivå. Huvuden måste rulla. Så viktiga är sjuksköterskorna och sjuksköterskeutbildningen.

24 november 2008

Unik äldreomsorg för unika människor

En artikel av yours truly, saxad ur nya numret av kommunens tidning "Vårt Huddinge":

"För en tid sedan samtalade jag med en demenssjuk man och hans fru på en av kommunens anhörigträffar. Jag frågade honom vad han skulle vilja göra.
- Jag har alltid drömt om att spela hästpolo, svarade mannen med ett skratt.
Alla pensionärer delar inte hans dröm. Tvärtom – han är nog rätt så unik. Men han är typisk för Huddinges äldre – tusentals unika människor, som alla bär på sina egna livserfarenheter, intressen och drömmar.

Äldreomsorgens uppgift är att stödja dem så att de kan fortsätta att leva sitt liv på det sätt som de önskar. Vårt motto är ”Leva livet – livet ut!” – ett budskap som måste ge konsekvenser på alla plan i äldreomsorgens verksamhet.

Det är därför som vi utvecklar anhörigstödet utifrån Anhörigcentralen som öppnade förra året och satsar på Väntjänsten, som nyligen invigde sin nya lokal. Det är därför som vi infört ramtimmar inom hemtjänsten, så att den äldre själv kan bestämma när och hur hemtjänstens serviceinsatser ska genomföras, och håller på att förbereda en valfrihetsupphandling som kommer att ge hemtjänstens kunder möjlighet att välja mellan många fler utförare.

Genom att flytta makten från politiker och tjänstemän till den äldre själv ser vi till att fler äldre får en hemtjänst anpassad efter just deras behov. Tryggheten bevaras genom att kommunen sätter upp kvalitetsregler för utförarna och förbättrar sitt system för uppföljning, men också genom att den kund som är missnöjd enkelt kan byta utförare.

Nästa steg blir att öka möjligheten att välja även vård- och omsorgsboende. Idag finns möjlighet att ange var man vill bo och kommunens tjänstemän försöker tillgodose önskemålen, men i Stockholm och flera andra borgerligt styrda kommuner i länet är valfriheten större och tydligare.

För att ge verklig valfrihet behövs också fler platser i äldreboenden i kommunen. Därför är en hel rad nya äldreboenden på gång, samtidigt som det görs om- och tillbyggnader för att modernisera flera av de befintliga boendena. Men även om det är viktigt att bostäder och lokaler är fina, så är det ändå innehållet som är det viktiga: att våra äldre ska få god och trygg omvårdnad utifrån sina egna behov och önskemål. Förmodligen kommer vi att få se många nya, spännande inriktningar. Kanske får vi avdelningar som riktar sig speciellt till kattälskande damer eller fotbollsälskande herrar. Unik äldreomsorg för unika människor.

För moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och drevvikenpartiet

Karl Henriksson (kd)
Ordf äldreomsorgsnämnden"

20 november 2008

Äntligen LOV!

På lunchen idag fick jag ett SMS från riksdagen: "Nu har vi röstat igenom LOV!"

Det var ett efterlängtat meddelande. Lagen om Valfrihetssystem är en av de mest angelägna lagreformerna inom äldreomsorgens område. Nu kommer det att finnas ett juridiskt oklanderligt sätt att erbjuda våra äldre full valfrihet inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

I Huddinge ligger vi långt fram när det gäller tillämpningen av LOV. Vi har processat frågorna inför förfrågningsunderlaget med pensionärsorganisationer, facken och i äldreomsorgsnämnden och i ungefär samma veva som den databas som LOV-upphandlingarna ska annonseras i kommer igång kommer äldreomsorgsnämnden förhoppningsvis - om allt följer plan - fatta beslut om förfrågningsunderlaget.

Sedan kan nya hemtjänstutförare snart börja etablera sig i kommunen. Det ser jag verkligen fram emot.

19 november 2008

Eva ny ordförande i gymnasienämnden

Nu är den sista viktiga delen i det moderata pusslet efter Bosse Tryggs aviserade avgång lagt. Sedan tidigare stod det klart att Daniel Dronjak Nordqvist blir ny kommunstyrelseordförande och att förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin tar över hans uppgifter som kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Nu har man även avslöjat att Eva Carlsson-Paulsén blir ny ordförande i gymnasienämnden.

Jag känner Eva sedan ett antal år tillbaka. Vi är båda skogåsbor och satt förrförra mandatperioden som rookieersättare i utbildningsnämnden (nuvarande gymnasienämnden). Förra mandatperioden satt vi tillsammans i Skogås demokratiforum och i år har hon varit min viceordförande i äldreomsorgsnämnden. Det kommer hon för övrigt att fortsätta vara, samtidigt som hon går in som ordförande i gymnasienämnden, där hon (till skillnad från mig) suttit ända sedan vi valdes in för ungefär åtta år sedan.

Det ska bli spännande att se vilken prägel som hon kommer att sätta på gymnasienämnden och de frivilliga skolverksamheterna under åren fram till valet och jag säger förstås grattis och önskar henne all framgång i det uppdraget!

18 november 2008

En bra kommun för gamla

Ibland blir det en smått bisarr upplevelse när man får veckans nummer av Mitt i Huddinge. Som idag. Redan på framsidan slår orden emot mig: "En dålig kommun för gamla".

Mitt i Huddinges reporter har läst SKL:s rapport "Öppna jämförelser" och drar slutsatsen att Huddinge skulle hamna i bottenskiktet när det gäller kvaliteten i vård och omsorg bland Sveriges kommuner. Den slutsatsen har dragits utifrån tre variabler: Fallskador, riskfyllda kombinationer av läkemedel och oplanerade inläggningar på sjukhus.

Noteras kan att på samtliga tre områden är det den äldre befolkningen i sin helhet som studeras, inte de som har tillgång till äldreomsorg eller bor i särskilt boende (den sistnämnda gruppen är de som kommunen har det medicinska ansvaret för). När det gäller såväl fallskador som riskfyllda kombinationer av läkemedel har kommunens äldreomsorg bra koll på vad som händer på de särskilda boendena, och även om fallskadorna säkert skulle kunna minskas ytterligare även där så är inte siffrorna på något sätt alarmerande.

På det tredje området, oplanerade inläggningar på sjukhus, ligger Huddinge kommun däremot högt såväl på våra särskilda boenden som bland äldre som bor i vanliga hus. Skälet är lika enkelt som självklart: vi har ett av landets bästa sjukhus i kommunen. Om man har tio eller tjugo mil till närmaste akutsjukhus drar man sig förmodligen för att åka dit ifall man bara känner sig lite orolig, medan tröskeln är betydligt lägre för den som bor ett stenkast bort. Gör det Huddinge till en dålig kommun för gamla? Nej, snarare tvärtom. God tillgång till sjukvård får väl trots allt anses som någonting positivt???

Naturligtvis ska vi inte bara vifta bort resultatet av SKL:s sammanställning, även om vi måste sätta det i perspektiv. Förra året permanentade vi tjänsten "Händige Fixaren" och spred den i hela kommunen. Vi genomförde också en informationskampanj tillsammans med våra duktiga arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att minska fallskadorna. Vi genomför läkemedelsgenomgångar på våra särskilda boenden och förhoppningsvis gör vårdcentralerna samma sak bland sina kunder. Vi ska naturligtvis fortsätta att arbeta förebyggande och utveckla både vår information och vår service.

Men vi ska inte tro på allt som står i tidningen. Rubriken "En dålig kommun för gamla" är gravt missvisande. Om man istället jämfört resultaten i brukarundersökningar (t.ex. NKI, "Nöjd-Kund-Index") skulle man upptäcka att Huddinges äldre tvärtom är mycket nöjda med kommunens äldreomsorg. De upplever i de allra flesta fall att de får en god vård och omsorg och ett gott och värdigt bemötande. Vi kan förstås även här bli bättre, men om man får tro våra kunder och deras anhöriga så är Huddinge en bra kommun att bli gammal i.

17 november 2008

Lars satsar på Rättvisemärkt

Min gode vän Lars Lindén lämnar sin plats som riksdagsledamot för att istället satsa för fullt på Rättvis Handel och den den nystartade fairtradebutiken på Tegnérgatan. Det är bra. Man ska syssla med det som man brinner för och under hela den tid som jag har känt Lars har det stått klart att det han verkligen brinner för - i politiken såväl som utanför den - är rättvis handel.

Det är också ett område där väldigt mycket kan utvecklas och kommer att utvecklas. Det har gått många år sedan vi kristdemokrater lade en motion om etiska riktlinjer vid kommunens inköp i kommunfullmäktige. För några månader sedan beslutade kommunstyrelsen att vi vid upphandlingar ska ställa upp krav som motsvarar kraven för Rättvisemärkt och undersöka möjligheterna att bli en "Fairtrade City" (se detta blogginlägg). Så sent som vid en familjemiddag i helgen berättade en av gästerna om sitt nystartade företag som ska producera ekologiska, rättvisemärkta kläder. Det är säkert helt rätt tid att satsa ännu mer på frågorna om rättvis handel just nu för den som, precis som Lars Lindén, har brunnit för det här en längre tid. Det är bara att önska honom all lycka i det arbetet!

Dagen

16 november 2008

Tvärnit i bostadsbyggandet

Svenska Dagbladet har idag ett antal artiklar på temat "tvärnit i bostadsbyggandet".

Ett av de exempel man tar kommer från Huddinge: att NCC skjuter upp etapp 2 i sin del av den nya trädgårdsstaden Vistaberg, 33 bostäder. Men listan skulle utan tvivel kunna göras längre. Hur går det till exempel med byggandet i korsningen Häradsvägen/Gamla Stockholmsvägen, mitt i Segeltorp? Byggherren, Alliance Fastighetsutveckling, fick likviditetsproblem och har begärt företagsrekonstruktion. Hur går det med omvandlingen av Narconon-villorna i Vårby, som Senectus köpt av kommunerna och tänkte bygga om till bostadsrätter? Vad händer med bygget på gamla infartsparkeringen vid Trångsunds station, där HSB planerat att bygga, eller gamla panncentralen i hörnet Storvretsvägen/Fäbodvägen i Skogås, där Peab tänkte bygga smålägenheter för ungdomar? För att nämna bara några av alla de byggprojekt som har varit på gång i kommunen.

Vi kan se tillbaka på några år av extremt intensivt byggande. Förra halvåret växte Huddinge kommun med mer än 1.000 invånare, och när jag åker till kommunkontoret kan jag se hur byggandet fortsätter till exempel vid Kvarnbergsplan, där hundratals nya lägenheter antingen är inflyttningsklara eller snart kommer att bli det. Tempot i byggandet har satt press på andra delar av samhället, inte minst den kommunala servicen, och jag kan tänka mig att det finns en och annan som skulle pusta ut ifall befolkningsökningen dämpades något.

Men byggandet beror förstås först och främst på att Stockholm växer och folk behöver nya bostäder, fler bostäder. Och i många av fallen är det också så att de nya byggprojekten är väldigt nyttiga och viktiga ur samhällsplaneringssynpunkt. Jag tror inte att någon som kommer till dagens Kvarnbergsplan önskar sig tillbaka till det gamla, med bussgaraget där JM:s nya bostadsrätter ligger och illa utnyttjad ängsmark i ett av kommunens mest centrala lägen där Huges och Wallenstams nya hus ligger. På samma sätt tror jag att byggprojekten som jag nämnde i Skogås och Trångsund kommer att bidra till att kommundelarna blir vackrare och mer attraktiva, och i Vårby ska de planerade nybyggena (där Narconon-villorna bara är en mycket liten del) leda till att hela samhället får ett lyft genom att man får mer blandad bebyggelse i olika upplåtelseformer.

Det känns alltså viktigt att många av byggprojketen kommer igång så snart som möjligt. Men det ligger liksom utanför det vi som kommunpolitiker kan styra. Som Kristina Alvendal säger i SvD: "Utan att det finansiella systemet fungerar kan staden göra väldigt mycket utan att det ger någon effekt."

Och om det gäller för Stockholm så gäller det förstås i ännu högre grad för Huddinge.

10 november 2008

Kampanjtider - kampanjbilder

Här kommer några bilder från lördagens kampanjande, då vi var i Skogås C, Huddinge C och Vårby gårds C under en lång och intensiv dag.Cina Gerdin intervjuar riksdagsledamoten Emma Henriksson framför partiets hoppborg i Skogås C.Jag pratar äldreomsorg med en av Skogås seniorer.Emma Henriksson delar ut Vitsippspriset till Birgitta Hart-Carpenter, chef för socialförvaltningens introduktionsenhet, för deras fina och framgångsrika arbete med att minska utanförskapet och få in nyanlända flyktingar och "kärleksinvandrare" i arbete och studier.

05 november 2008

Ge Reinfeldt den lojalitet han förtjänar

Efter en spännande och intensiv dag som inleddes med Barack Obamas tal från Chicago i morse, fortsatte med ett antal intressanta anföranden och samtal under Äldreomsorgsdagarna i Älvsjö - där jag bl.a. lyssnade på äldreminister Maria Larsson och Gösta Jedberger, kommunalråd i Lekeberg, som båda gjorde mig stolt över att vara kristdemokrat - följt av ett fruktbart sammanträde med äldreomsorgsnämndens arbetsutskott och avrundades med ett möte med en skön samling vänner från kyrkan, kom jag hem och upptäckte att vår statsminister och tre av allianspartierna nu hade kört över oss kristdemokrater i frågan om äktenskapslagstiftningen. Att såväl många liberala debattörer som ledare för de flesta större religiösa samfund med vigselrätt istället ställer sig bakom Kristdemokraternas förslag om en helt civilrättslig samlevnadslagstiftning hade man från övriga allianspartier inte fäst någon vikt vid.

Jag är naturligtvis irriterad och upprörd över Fredrik Reinfeldts agerande och jag vet att många av mina partivänner också är det. Han har inte sett till landets bästa eller agerat på ett sätt som gynnar Alliansen. Men låt oss inte för den skull agera förhastat och överilat. Låt oss istället med början i morgon ge Fredrik Reinfeldt och hans nya moderater all den respekt och lojalitet som de förtjänar.

DN SvD Dagen Dagen

04 november 2008

Äntligen vårdnadsbidrag!

Det kommunala vårdnadsbidraget införs i Huddinge från och med den 1 december. Det beslutades under gårdagens långa kommunfullmäktigesammanträde.

Äntligen! säger jag. Vårdnadsbidraget är en viktig valfrihetsreform - en symbol för viljan att låta föräldrarna bestämma själva vad som är bäst för deras barn och deras familj.

Motståndarna hävdade att de står för en "modern" familjepolitik. Och det kan nog stämma, om man med "modern" menar en myrdalsk 30-talspolitik där politikerna ska styra över föräldrarna och säga till dem vad som är bäst för dem och deras barn.

Kristdemokraterna och majoriteten i Huddinge kan i så fall sägas stå för en "postmodern" familjepolitik - en politik där det stora politiska projektet ersätts av de små, nära gemenskapernas beslutsfattande, där politikernas uppgift inte är att berätta hur den enskilda familjen ska välja utan att göra det möjligt för dem att faktiskt fatta sina egna beslut. Vill folk välja vårdnadsbidraget, som många gjort i t.ex. vår grannkommun Haninge, så tycker vi att det är utmärkt. Vill folk inte göra det, som t.ex. i Salem, då är det deras val och har vårt fulla stöd. En familjepolitik med fler möjligheter och färre pekpinnar.

Nu kan man i och för sig säga att bidraget är för lågt och omgärdat av för många krångliga undantag, beslutade av regering och riksdag. Om jag - och vi kristdemokrater - fick bestämma skulle friheten och flexibiliteten öka väsentligt. Men vårdnadsbidraget som det ser ut idag är ändå väldigt mycket bättre än oppositionens alternativ: ingenting. 3.000 kr är alltid mer än noll, oavsett hur man räknar.

Allt om barn

03 november 2008

Skötsamma hemtjänstentreprenörer sökes

Jag hade fullt upp med att göra mig hemmastadd på Facebook igår kväll, så jag hann aldrig runt till att kommentera Kommunals debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt.

Men nu ska jag ta några minuter. För det första är det bra att Kommunal tydligt säger att de är positiva till att medborgarna ska kunna välja vård, skola och omsorg. Jag hoppas att det inte bara är en munnens bekännelse, utan att vi också kommer att få se att de i praktiken väljer att på ett konstruktivt sätt stödja framväxten av nya valfrihetssystem.

För det andra har de rätt i att kommuner och landsting behöver bra redskap för att kunna kontrollera utförarna - såväl privata som kommunala. Bristande uppföljning leder ofrånkomligen till att somliga försöker ta genvägar - och den som förlorar på det är förstås i första hand kunden, men också kommunen eller landstinget som ska stå för den ekonomiska notan.

Sedan kan man förstås fundera på en del påståenden i texten. Om det verkligen är så att ungefär hälften av bolagen inte lämnar in någon årsredovisning till Bolagsverket, beror det på att de inte fullgör sina skyldigheter eller helt enkelt på att de inte är skyldiga att göra det? Om utförarna är aktiebolag är det naturligtvis jätteallvarligt om de inte sköter ens sina mest grundläggande åtaganden. Men är de det inte och saknar de skyldighet att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket - då ska vi naturligtvis inte vara förvånade om de inte gör det. Tro mig, det finns roligare saker att lägga sin tid på.

En fördel med Lagen om Valfrihetssystem (LOV) jämfört med den auktorisation som de båda undersökte kommunerna Nacka och Täby har, är att en upphandling enligt LOV är tidsbegränsad. Det betyder att det inte räcker med att ha skött sin ekonomi fram till dess att man blir godkänd för att utföra hemtjänst, utan man måste göra det sedan också. Annars kvalificerar man sig inte året därpå, eller när nu nästa ansökan måste göras. Det kommer att leda till tydligare krav på ekonomisk skötsamhet och bättre uppföljning från kommunernas sida.

I Huddinge fortsätter arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget för hemtjänstupphandlingen enligt LOV. Om allt går som det ska kommer vi att gå ut och söka nya entreprenörer redan i början av nästa år. Skötsamma sådana. Vi vill att våra äldre ska få möjlighet att välja vem som ska komma hem och sköta om dem - och att de ska känna sig trygga i att vem de än väljer så ska det vara en pålitlig utförare.

31 oktober 2008

Maxgräns för förskolans barngrupper?

En moderat arbetsgrupp vill att tolv barn ska vara en maxgräns i en småbarnsgrupp i förskolan, rapporterar Svenska Dagbladet. Det är positivt, men samtidigt ganska förvånande. I valet 2006 var Kristdemokraterna ensamma om att ha tydliga krav på det här området, och Moderaterna har tidigare snarast varit de tydligaste nej-sägarna.

Men fakta talar förstås för ett tak. Det handlar inte bara om antalet pedagoger per barn, utan antalet människor i sig är en viktig faktor för barnets trygghet. Jag vet att det inte är så lätt att åstadkomma i praktiken - speciellt inte i en kommun som Huddinge, med en explosiv befolkningsökning och då inte minst vad gäller antalet småbarn - men inriktningen måste vara tydlig: Barngrupperna måste bli mindre.

Allt om barn

29 oktober 2008

Kostsam barnsjukvård på Karolinska

Barnsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset är betydligt dyrare än såväl den på Sachsska på Södersjukhuset som vid Lunds universitetssjukhus, rapporterar Svenska Dagbladet idag. När man gör en allmän jämförelse vad gäller epilepsi- eller diabetesvård är man mer än dubbelt så dyra som på Södersjukhuset, och av artikeln framgår att de här kostnadsskillnaderna kvarstår även om man tar hänsyn till den forskning och utbildning som bedrivs vid Karolinska: samma behandling kan vara tiotusentals kronor dyrare på Karolinska.

Det finns anledning att befara att Karolinskas kostnader ligger väldigt högt även på många andra områden. Det är naturligtvis bra att Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset bedriver världsledande forskning inom det medicinska området. Det är bra för Stockholm, för Sverige och för mänskligheten. Men om det samtidigt innebär att skattebetalarna i Stockholms län får betala mycket mer än andra för samma vård och att mer vardaglig vård ständigt tvingas till hårda sparbeting måste man förstås vara beredd att ompröva den ersättning som Karolinska Universitetssjukhuset får.

Forskning och utbildning är ju dessutom egentligen statens uppdrag, inte landstingets. De merkostnader som forskning och utbildning medför borde därför belasta ett annat konto. Därutöver borde inte Karolinska Universitetssjukhuset få en högre ersättning från skattebetalarna än andra vårdutförare, på samma sätt som den ena vårdcentralen ska få samma ersättning som den andra för samma utförda tjänst.

Vi har en bit att gå innan vi kommer dit, men riktningen måste vara klar. Inga in-blanco-checkar till någon sjukvårdsenhet, oavsett hur namnkunnig den är, utan ersättningen ska följa prestationen.

SvD

28 oktober 2008

Daniel ny kommunstyrelseordförande

Så var det då till sist klart: Daniel Dronjak Nordqvist (m) blir ny kommunstyrelseordförande i Huddinge från och med årsskiftet. Man skulle kunna dra växlar på att det är en rejäl föryngring - Daniel är med sina 35 år mer än 30 år yngre än Bosse Trygg, som han efterträder - men den allra tydligaste signalen är nog trots allt att Moderaterna och majoriteten i Huddinge fortsätter på den framgångsrika väg vi har varit inne på de senaste åren. Daniel har samarbetat nära med Bosse Trygg under de år som han lett Moderaterna, först i egenskap av politisk sekreterare och sedan maktskiftet 2006 som kommunalråd. De har säkert haft olika åsikter vid åtskilliga tillfällen, men jag har inte sett några tecken på annat än att samarbetet dem emellan har fungerat bra, mycket bra. Vi ska alltså inte förvänta oss några dramatiska förändringar. Och det är bra. Vi är på rätt väg; den kommunala servicen förbättras, ekonomin är välskött och skatten har hittills kunnat sänkas två gånger under den här mandatperioden. Huddinge håller på att bli en bättre kommun att leva, bo och verka i. Det viktigaste just nu är att den positiva utvecklingen inte bryts av ett maktskifte vid valet 2010 utan att vi i lugn takt ska kunna fortsätta forma kommunen i rätt riktning.

Newsdesk Dagens Samhälle SvD GP

27 oktober 2008

Dryga böter gör mig gnällig

Som kommunpolitiker i Stockholms kranskommuner längtar man emellanåt efter att allt det bra man gör ska uppmärksammas, men som mediesituationen ser ut är medieskuggan för en kommun som Huddinge - befolkningsmässigt ungefär lika stor som Sundsvall eller Gävle - nästan helt kompakt. Och när vår lokala gratistidning Mitt i Huddinge väl skriver om någonting politiskt är det sällan positivt.

Jag plockade veckans nummer på vägen till bussen hem från kontoret idag. En artikel handlar om äldreomsorg. Rubriken är "Huddinge måste böta halv miljon" och handlar om en dom i kammarrätten där Huddinge kommun döms att betala 460.000 kr. Den enda person som intervjuas är jag. Kul.

Visst kan man konstatera att kvinnan som artikeln handlar om fick sitt biståndsbeslut när socialdemokraterna fortfarande styrde och de fortfarande hade makten när hon borde ha fått sitt behov tillgodosett av kommunen (även om det förstås inte framgår av artikeln).

Visst kan man också konstatera att kvinnan under tiden hon väntade på en plats i Huddinge bodde på ett äldreboende i sin hemkommun Mullsjö. Man kan också konstatera att hon ska ha fått ett erbjudande om plats i kommunen, men tackat nej till det - även om dokumentationen av detta brister.

Vi har sedan den nuvarande, borgerliga majoriteten kom till makten lagt ner mycket arbete för att få rutinerna för dokumentation att fungera - i biståndshandläggningen, vid platserbjudanden och ute på enheterna som utför vården och omsorgen. Idag fungerar det - om inte perfekt, så åtminstone väldigt mycket bättre än tidigare.

Vi har också sett till att alla får erbjudande om plats inom tre månader från biståndsbeslutet - oavsett om vi har budgeterat för det eller inte. Så uppfattar jag inte att det var tidigare.

Det hade känts rimligt att jag fått ta åt mig lite av äran över att det faktiskt fungerar bra idag. Istället hängs man ut i tidningen för att det inte fungerade när vi kom till makten. Det känns orättvist. Men man får väl hoppas att väljarna ser bortom mediebilden och kan konstatera att saker och ting faktiskt utvecklas åt rätt håll inom äldreomsorgen.

Så där, nu har jag fått gnälla av mig lite. Jag hoppas att ni stod ut med det. I morgon är en ny dag. Då ska vi fortsätta förbättra äldreomsorgen i Huddinge. Förhoppningsvis kommer vi så småningom få beröm för det.

24 oktober 2008

Samarbete eller sönderfall?

Om det stämmer, som diverse media rapporterar idag (SvD, SvD, DN), att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet gemensamt bestämt sig för att köra över Kristdemokraterna i frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning, signalerar det mycket tydligt att allianssamarbetet har kommit in i en ny fas: sönderfall. För om det är okej att köra över Kristdemokraterna i en verkligt central fråga för partiet, finns det naturligtvis ingen som helst anledning för Kristdemokraterna i riksdag och regering att inte komma överens med oppositionen i andra frågor.

Om inte de fyra partierna i Alliansen kan komma till en överenskommelse som är okej för alla parter får man väl helt enkelt göra som med kärnkraftsfrågan: vänta med den till nästa mandatperiod. Det finns ingenting - ingenting! - som tyder på att ändringen av äktenskapslagstiftningen är akut. Att försöka forcera fram en snabb förändring av grunderna för en lagstiftning baserad på tusentals år av tradition och beprövad erfarenhet känns fullständigt onödigt.

Jag hoppas fortfarande på att Fredrik Reinfeldt ska visa att han vill vara en samarbetsledare för Alliansen under hela den här mandatperioden. Det enda sättet han kan göra det på är att stoppa sönderfallet - och det enda sättet han kan stoppa sönderfallet på är genom att regeringen inte lägger fram något förslag som går på tvärs mot Kristdemokraternas ideologiska övertygelse.

21 oktober 2008

Smaker man minns

Igår var jag på bokreleaseparty på Långbro värdshus. Jag måste erkänna att jag inte är någon stor kokboksentusiast, men "Smaker man minns" känns som något så ovanligt som en kokbok som faktiskt behövs. Konceptet är att låta finkrogskockar göra prisvärd mat som passar för äldre människor. Ibland har man inom äldreomsorgen haft ett alldeles för industriellt tänkande vad gäller maten - det har handlat mer om kemi och logistik än om hur maten smakar och ser ut. Tre Stiftelser, som driver äldreboenden i Göteborg, har vänt på det tänkandet och verkligen satsat på maten. De smakprov som bjöds på igår på Långbro värdshus var fantastiskt goda, och nästa gång jag är i Göteborg ska jag försöka få in ett besök på någon av restaurangerna som är öppna för allmänhten på Tre Stiftelsers olika äldreboenden. Matsedlarna ser verkligen inbjudande ut.

20 oktober 2008

Vad ska hända med fritidshemmen?

Barngrupperna i Stockholms stads fritidshem har de senaste 15 åren fördubblats, enligt en ny rapport som Svenska Dagbladet hänvisar till. Om man undersökte saken skulle man förmodligen hitta liknande siffror runt om i länet och landet.

Vad ska hända med fritidshemmen? kan man fråga sig.

Ett scenario som jag skulle vilja att vi undersökte är ett utvecklat samarbete med föreningslivet, inte minst idrottsföreningarna. Många barn spelar idag fotboll, handboll eller innebandy. De rider, simmar och friidrottar. Jättebra! Men som det ser ut nu ska all den här frivilliga idrotten ske efter skolan och fritids. Tiden som föräldrar och barn tillbringar tillsammans handlar ofta om att skjutsa runt dem till olika aktiviteter.

Om fotbollsträningen istället var en del av fritids, i fotbollsklubbens regi, skulle kanske trycket på fritidspedagogerna minska samtidigt som föräldrar och barn kunde få mer kvalitetstid tillsammans. Jag inser förstås att det här inte skulle kunna genomföras utan vidare. Det skulle kräva förändringar hos såväl skolor och fritidshem som hos idrottsföreningarna. Tränare som försöker kombinera ett åtta-till-fem-jobb med barnens idrott hamnar i kläm. Det skulle också bli nödvändigt att göra omdisponeringar av planer och andra idrottsanläggningar.

Men jag tror att det finns så stor positiv potential att det ändå är värt att titta på. Livspusslet måste lite lättare att lägga för både föräldrar och barn.

18 oktober 2008

Drömmen om Stockholm

–Tidigare har vi utgått från att det är arbetstillfällen som driver människor att flytta hit. Men nu ser vi i allt högre grad att det är utbud och livsstil som får folk att flytta till storstaden – och med människorna följer jobben, säger Jonathan Metzger, projektledare för en ny rapport från landstingets regionplane- och trafikkontor, rapporterar Svenska Dagbladet.

Det som förvånar med utredarens uttalande är inte insikten om att det är "utbud och livsstil" som lockar människor att flytta till storstäderna idag, utan det faktum att det verkar vara en nyhet. Men även om det skulle vara en nyhet för stadsplanerare så tror jag inte att det är någon ny företeelse. Tvärtom har stadens lockelse alltid varit större än bara längtan efter pengar. Ekonomiska incitament i all ära, men vi människor är och har alltid varit mer än så. Staden symboliserar möjligheter på alla livets plan, inte bara det ekonomiska, och det tror jag att man skulle upptäcka även om man studerade motiven bakom inflyttningen till Stockholm under såväl 1800-tal och 1900-tal som i våra dagar. Kanske borde man läsa om "Mina drömmars stad" för att se vilka motiv som Per Anders Fogelström lägger i sina huvudpersoners hjärtan.

Samtidigt kan jag rygga tillbaka inför uttalanden som "Stockholm har hittat något som är intressant, som i hög grad rör sig runt Götgatan. Där finns en stark identitet, en livsstil och en kultur som till exempel har blivit en bra grogrund för internationellt gångbara företag som jeansföretaget Cheap Monday." Ny-söderromantiken, kultur- och medieelitens hyllning till sig själva och sin livsstil, känns lite unket navelskådande. Så unika är ni faktiskt inte. Och även om jag förmodligen mer än många andra ser problemen med social segregation är det inte problemet att "de kreativa, kulturskapande med mindre medel får flytta längre ut".

Gentrifikation (som det med ett fint ord kallas när tidigare lågstatusområden successivt får allt mer välbärgad befolkning) är i sig inget problem. Om folk som jobbar inom kultur och media nu flyttar till Liljeholmen, Aspudden eller Midsommarkransen så är det inget skäl att låta alarmklockorna ljuda. De hade ju hur som helst knappt hunnit rota sig sedan de ersatte den fattigare arbetarklassen som flyttade till Farsta, Bagarmossen eller mitt kära Skogås. Det är en process som hela tiden pågår i en naturligt växande, pulserande storstad - och betydligt mer påtagligt i städer som London eller New York.

Nej, som jag ser det är gentrifikationsproblematiken i Stockholm snarast den motsatta: Att det finns så få områden som på ett naturligt sätt skulle kunna omvandlas. De miljonprogramsförorter som vi mindre bemedlade flyttade ut till är i alldeles för liten utsträckning byggda som en del av staden. Varken arkitektur eller stadsplanering uppmuntrar till den urbana livsstil som eftertraktas när folk flyttar till områden som håller på att förvandlas. Visst finns det vissa områden utanför tullarna som har lite stadskänsla, till exempel i Solna och Sundbyberg, men få skulle idag se Flemingsberg som ett fullt acceptabelt alternativ när man egentligen skulle vilja bo på Södermalm.

Samtidigt pågår ett stort antal byggprojekt runt om i staden - förtätningar som skapar just en större stadsmässighet. Och kanske betyder det att vi om några decennier har kunnat bygga bort innerstadens gränser, så att folk ska kunna bosätta sig någon mil ifrån Centralen och ändå känna att de verkligen bor i Stockholm, det riktiga Stockholm. Jag har nu i höst promenerat runt i de nybyggda kvarteren vid Kvarnbergsplan i Huddinge och njutit av den stadslika känslan, men det krävs förstås mycket mer av den varan för att det verkligen ska kännas som att man bor i staden när man bor i Huddinge. Och innerstadens känsla av urbanitet kommer vi nog inte att uppnå under min livstid. Men vi får ändå inte glömma att det samhälle vi skapar måste utgå från drömmen om Stockholm.

16 oktober 2008

Varför flyttar 55-plussarna?

Huddinge kommun hamnar nästan alltid i toppskiktet när det gäller befolkningsökning i landet. Men inte när det gäller åldersgruppen 55-69 år. Titta på statistiken över nettoinflyttning 2005-2007 i den här åldersgruppen, som Dagens Samhälle publicerat. Huddinge ligger här på plats 288 bland landets 290 kommuner, endast storstäderna Stockholm och Göteborg har större nettoutflyttning i denna grupp.

Varför vill den som är i pensionsåldern inte bo kvar i Huddinge? Av statistiken att döma är det många som flyttar till sina sommarställen; Norrtälje, Simrishamn, Gotland och Orust ligger alla högt upp på listan. Från Huddinge är det utan tvivel en hel del som flyttar in till stan också, även om Stockholm som sagt har en ännu högre nettoutflyttning. Många flyttar säkert hem till de trakter som de en gång flyttade hit från.

Men även om det ofta finns goda förklaringar till varför folk flyttar, måste vi fundera på vad vi kan behöva göra för att Huddinge ska bli en mer attraktiv kommun att bo i när man passerat 50. Vad är det man saknar när man väljer att flytta? Hur kan vi bli bättre? Jag hoppas att man i kommunen kommer att ställa frågan "varför" till utflyttarna och göra en ordentlig analys av resultatet.

15 oktober 2008

Många stora frågor i äldreomsorgsnämnden

Idag hade vi ett väldigt innehållsrikt sammanträde i äldreomsorgsnämnden.

Vi fattade beslut om att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) vid upphandlingen av hemtjänst och fattade en rad beslut i anslutning till det. Dessutom hade vi avsatt tid för samtal om ett antal kniviga frågor i samband med den upphandlingen. Min ambition är att vi ska kunna komma överens över blockgränserna i det arbetet, samtidigt som vi naturligtvis aldrig kan ge avkall på den grundläggande inriktningen att alternativen måste få möjlighet att vara olika, dvs små, nischade företag måste få möjlighet att etablera sig.

Vi gav även vår syn på kommunens projektplan (fysisk planering) för 2009-2011, kommunens föreslagna resurstilldelningsmodell för lokaler och, inte minst, Värdighetsutredningens betänkande "Värdigt liv i äldreomsorgen".

Dessutom beslutade vi att begära kommunfullmäktiges godkännande för om- och tillbyggnaden av Björnkulla äldreboende, som kommer att ge 23 nya platser på det svensk-finska äldreboendet. Vi beslutade att förorda att boendet även ska utrustas med ett tillagningskök och, förstås, bastu. En jätteinvestering (närmare 50 miljoner kronor), men den sammanlagda hyran kommer trots det att ligga på fullt acceptabel nivå, vilket gör att beslutet trots allt känns ganska lätt.

Däremot återremitterade vi förslaget till ny taxa för hemtjänsten. Taxan behöver verkligen göras om sedan vi förra året införde s.k. "ramtimmar" inom hemtjänsten, men vi har ännu inte hunnit lyssna med pensionärsrådet, så vi ville invänta deras ställningstagande. Planen är dock fortfarande att den nya taxan ska gälla fr.o.m. februari nästa år.

10 oktober 2008

Invigning hos Väntjänsten

Idag hade vi invigning av Väntjänstens nya lokal vid Sjödalsparken i Huddinge. Väntjänsten är ett samarbete mellan Röda Korset, SPF Orlången och Svenska Kyrkan, ett nätverk av frivilliga som besöker äldre människor i kommunen. Jag är så glad att de finns, för utan människor som de kommer vi aldrig att ha någon möjlighet att komma till rätta med den ensamhet och sociala isolering som många äldre känner idag, och jag är glad att Huddinge kommun kan gå in och stödja dem med en lokal som de kan arbeta utifrån. Ungefär det sade jag också i mitt invigningstal innan jag klippte bandet, och så tackade jag dem förstås för det fantastiska arbete de utför.

07 oktober 2008

Har de förstått att vi har en finanskris?

Mona Sahlin säger i Dagens Industri idag att Sverige i tider som dessa behöva ha ett samarbete över blockgränserna. Men när Socialdemokraterna idag visade upp sitt budgetförslag visade de också väldigt tydligt upp att de inte alls förstått vilka tider det faktiskt är vi lever i. Krisen just nu är inte en fråga om arbetslöshet - även om det på sikt kan bli ett orosmoment - utan en finanskris. I det läget lägger Socialdemokraterna ett förslag om att återinföra förmögenhetsskatten. Alla vet - även Mona Sahlin och Thomas Östros - att en förmögenhetsskatt leder till att lättrörligt kapital försvinner ur landet. I ett läge när man runt om i världen oroar sig för kollapsande banker och pengar som försvinner ur systemen säger alltså Socialdemokraterna till svenskt och utländskt kapital att om de fick bestämma skulle de uppmuntra kapitalägarna att flytta sina pengar ut ur Sverige. Bra jobbat! Jag kan förstå att Fredrik Reinfeldt och hans regering inte har överläggningar med (s) högst upp på sin agenda...

(Vänsterpartiet vill förstås också återinföra förmögenhetsskatten, men ingen har ju ens förväntat sig att de skulle ha någon som helst sans och vett i sina ekonomisk-politiska förslag. Det går ju liksom på tvärs med hela kommunismen.)

SvD DN

06 oktober 2008

Anhörigvård och Attendo Cares nya äldreboende

Efter en veckas kringflackande semester i Italien har jag nu återkommit till hemtrakterna och arbetet. Och vilken dag det var! Jag har hunnit med en anhörigträff på Eklundens seniorcentrum i Trångsund, varit talare på ett anhörigseminarium på Huddingegymnasiet tillsammans med Ersta Diakonis direktor Thorbjörn Larsson och författaren och journalisten Mustafa Can, intervjuats för TV Östra om Attendo Cares nya äldreboende i Flemingsberg och för Hyresgästföreningens tidning om den nya hyressättningsmodellen för äldreboenden. Dagen avrundades med kommunfullmäktige, där den mest intensiva debatten handlade just om Attendo Cares planerade nya äldreboende. Samtliga partier utom Vänsterpartiet ställde sig bakom mark- och exploateringsavtalet med byggherren Senectus AB, men (s) och (mp) ville att den planerade hyresgästen Attendo Care - som inte är någon part i mark- och exploateringsavtalet - skulle ha avkrävts någon slags plan för hur de ska bedriva sin äldreomsorgsverksamhet, förutom att de precis som alla andra äldreboenden ska följa alla gällande lagar och regler. Naturligtvis är det så att äldreboendet i Flemingsberg ska leva upp till de kvalitetskriterier som Huddinge kommun ställer upp om de vill vara med i en framtida upphandling av äldreomsorgsplatser i Huddinge kommun, men att avkräva en redogörelse för hur vården ska bedrivas innan man ens vet om det ska vara demensboende, korttidsplatser eller ålderdomshem är rent ut sagt fånigt. Men när jag tänker tillbaka på dagen får jag försöka att tänka mindre på fullmäktigedebatter och mer på de många spännande möten med anhörigvårdare som jag hade tidigare under dagen. Det är sådant som verkligen för uppdraget som äldreomsorgsnämndsordförande att kännas meningsfullt.

27 september 2008

Nicholas gav mig hjärtklappning...

Döm om min förvåning när jag slår upp Svenska Dagbladet och finner kommunens ekonomichef Nicholas Prigorowsky på en stor bild. I dessa orostider kan man få hjärtklappning för mindre. På kommunstyrelsen i måndags ställde jag och andra en del frågor om kommunens placeringar av pensionsmedel och fick mycket lugnande svar - hade någonting nytt plötsligt uppdagats?

Men, nej, istället var det ett ämne som vi diskuterade i Huges styrelse igår som var nyheten, nämligen att Kommuninvest vunnit de senaste upphandlingarna av lån till Huge Fastigheter på cirka en halv miljard kronor. Bolaget har ju med en soliditet på modesta 12 procent en gigantisk lånestock, så räntekostnaderna är en nyckelfaktor i företagets ekonomi.

I artikeln framhålls att kommunen - egentligen bolaget - beräknas spara 2 miljoner kronor per år genom att dessa lån togs från Kommuninvest. Det är förstås positivt - men egentligen handlar det snarare om att man kunnat undvika en räntekostnadsökning om två miljoner kronor. Med dagens ränteläge rör det sig ju sällan om någon egentlig kostnadsminskning.

I ljuset av ränteoron känns det väldigt bra att vi har lyckats genomföra ett antal försäljningar av bostadshus till bostadsrättsföreningar. Det ger rejäla reavinster och bidrar till att vi kan minska låneskulden något. Eller åtminstone minska ökningen av den, för Huge bygger ju samtidigt hela tiden nya fastigheter - skolor, förskolor, äldreboenden och bostadshus.

26 september 2008

En intensiv vecka

Innan jag sticker ner till centrum för styrelsemöte i fastighetsbolaget Huge tänkte jag lite kort summera den här spännande och intensiva veckan. Den rivstartade med ett besök i storköket på Stortorps Äldrecentrum, som förutom det egna äldreboendet även levererar mat till flera andra äldreboenden i kommunen och till hemtjänstkunderna i Skogås och Trångsund. Vi hade ett fruktbart samtal om utvecklingsmöjligheter och framtidsutsikter för verksamheten. På tisdagen deltog jag i landstingskonferensen om långtidsutredningen om hälso- och sjukvården, men gjorde en avstickare vid lunchtid för att träffa patientnämndens ordförande Lena Appelgren (kd) och ett antal vård- och äldreomsorgspolitiker. Hela onsdagen vek jag åt Kristdemokraternas kommun- och landstingsledningsdag. Inte minst var det spännande att lyssna på vad Göran Hägglund hade att berätta om budgeten och kommande satsningar. Gårdagen inleddes med utdelning av alliansflygblad vid Skogås station. På eftermiddagen gjorde jag ett studiebesök på det nyöppnade äldreboendet Krusmyntan i Tyresö tillsammans med ett antal andra kristdemokratiska äldreomsorgspolitiker. Tyresö kommun har gjort en upphandling av både omsorgen och själva boendet, något som har börjat kallas "Tyresö-modellen". Det var svårt att inte bli imponerad av de fina lokalerna - och speciellt när man förstår hur kostnadseffektiva de samtidigt är. Ljust, trevligt, rymligt och med fina utemiljöer! Vi passade även på att utbyta erfarenheter och äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd) nämnde lite om hur arbetet i Äldreboendedelegationen framskrider - extra viktigt för mig eftersom dagen avslutades med ett demokratiforummöte på Folkets Hus i Huddinge Centrum, där jag tillsammans med äldreomsorgens förvaltningschef Britt-Marie Karlén och Huges VD Uno Eriksson svarade på frågor om boendesituationen för äldre idag och i framtiden. Ja, nu kom Drevvikenpartiets kommunalråd Katharina Wallenborg in här på rummet och sade att det är dags att gå och äta lunch. So long!

20 september 2008

Skogåsdagen

Idag hölls den årliga Skogåsdagen i Skogås C. Vi var förstås på plats med bokbord och flygbladsutdelning, men tillsammans med övriga partier blev vi tyvärr hänvisade till övervåningen, där väldigt få människor passerar. Resultatet blev förstås att vi och de andra partierna gick runt och delade ut flygblad och pratade med folk nere på bottenvåningen i alla fall, men det känns lite märkligt att vi alltid blir så styvmoderligt behandlade just på Skogåsdagen. Jaja, det är som det är. Skogåsdagen hade i år miljötema, men jag måste erkänna att många av de samtal jag hade snarare handlade om pensioner, äldreomsorg och andra frågor som berör de äldre.

18 september 2008

En studie i hyckleri

Om man vill vara snäll kan man kalla Socialdemokraternas kritik av FRA-lagen för populistiskt hyckleri. Vill man inte vara snäll kan man med rätta använda betydligt grövre uttryck.

Efter Dagens Industris avslöjande att den socialdemokratiska regeringen redan 2005 lovade hjälpa Saudi-Arabien med signalspaning framgår det tydlígare än någonsin. Å ena sidan går sossarnas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin ut i våldsamma angrepp mot Carl Bildt för att han antytt att Sverige i vissa fall skulle kunna utbyta information med diktaturer, å andra sidan har den regering hr Ahlin själv stött i vått och torrt ingått avtal med Saudi-Arabien.

Såväl Dagens Industri som TT beskriver Saudi-Arabien i väldigt måttfulla ordalag: "Saudiarabien har ingen allmän rösträtt och makten är samlad hos kungafamiljen." (TT) Man skulle också kunna säga att Saudi-Arabien rent allmänt är en värsting när det gäller mänskliga rättigheter och förtryck av människor. Man saknar inte bara rätt att utöva inflytande på den politiska makten, man har inte heller rätt att utöva sin religion (ifall den inte är samma som kungahusets) eller ens klä sig som man vill. Man tillämpar inte bara dödsstraff utan också stympningar och andra grymheter och man förvägrar kvinnor till och med rätten att köra bil. Kort sagt, ska Sverige välja en diktatur att samarbeta med så borde Saudi-Arabien kanske inte stå högst på listan...

Nu skulle det faktiskt vara ett bra läge för inte bara Urban Ahlin utan även Mona Sahlin och Thomas Bodström att tydligt fördöma den regering som på ett så flagrant sätt brutit mot demokratins och de mänskliga rättigheternas principer. Men, oj, satt Mona och Thomas själva i den regeringen? Och kanske var det just den regeringen som till stor del arbetade fram den FRA-lag som riksdagen antagit?

Man måste ge socialdemokraterna credit för en sak: Inga är så duktiga på hyckleri som de. Frågan folk borde ställa sig är dock om det verkligen är en egenskap som borde premieras.

DN SvD

17 september 2008

Konsten att hitta den negativa vinkeln

Tidningen "Mitt i Huddinge" har den senaste tiden blivit intresserad av politik igen. I veckans nummer finns en artikel om Södertörnsleden - med anledning av regeringens positiva besked i förra veckan - med bilder och intervjuer med kommunalråden Bosse Trygg (m) och Tomas Hansson (kd). På uppslaget därefter intervjuas det andra (m)-kommunalrådet, Daniel Dronjak Nordqvist, om ungdomsarbetslösheten och något uppslag senare finns en artikel om den nya modellen för hyressättning för särskilda boenden, som jag skrev om här på bloggen när vi fattat beslutet i fullmäktige i förra veckan. I den artikeln är det jag som intervjuas.

Det är förstås trevligt att det arbete vi gör uppmärksammas. I den medieskugga som Stockholms kranskommuner befinner sig i får man vara glad om riktigt stora och viktiga nyheter ens omnämns i en liten artikel i den gratisutdelade veckotidningen. Jag kan tänka mig att motsvarande nyhet i en kommun som Gävle - som Huddinge förmodligen har växt förbi sedan halvårsskiftet - skulle röna väldigt mycket större uppmärksamhet.

Samtidigt kunde man kanske önska att nyheterna, när de kom, inte vore fullt så kvällstidningsaktiga. Den stora frågan är alltid "Vem drabbas av det här?". Ta den nya hyressättningsmodellen. Där blev rubriken "Dyrare för äldre som bor centralt". En mer korrekt beskrivning av situationen skulle förmodligen vara "Rättvisare hyror på äldreboenden". Men hur många äldre skulle bli skrämda av den rubriken?

Visst, alla politiska partier är överens. Visst, till och med pensionärsorganisationerna tycker att förändringen är okej. Men ändå måste man försöka hitta den negativa vinkeln när man skriver artikeln. Ja, ja. Sådan är väl journalismens villkor - åtminstone i förorternas gratistidningar.

12 september 2008

Satsning på vägar på Södertörn

På sätt och vis ska man väl som södertörnspolitiker inte vara missnöjd med regeringens närtidssatsning på trafiken. Nynäsvägen (riksväg 73) får 450 Mkr för att täcka kostnaderna som skenat iväg och Södertörnsleden får 100 Mkr - en välkommen signal om att projektet är prioriterat av regeringen, något vi sällan kunnat känna under de nästan 10 år som jag varit engagerad i kommunpolitiken i Huddinge. Det bör alltså finnas anledning till tillförsikt inför nästa års infrastrukturproposition. Regeringen har inte glömt bort Södertörn.

Samtidigt får man väl tillstå att det är lite oroande att den klassiska procentuträkningen fortfarande stämmer: Stockholm har 20 procent av landets befolkning, står för 30 procent av de statliga skatteintäkterna, men får bara 10 procent av investeringarna i infrastruktur. Och så undrar folk varför trafiken i Stockholm aldrig fungerar lika bra som i resten av landet... Förhoppningsvis blir det förändring i och med infrastrukturproppen. Det skulle verkligen behövas.

SvD DN

11 september 2008

Anna Lindh In Memoriam

Idag är det fem år sedan Anna Lindh dog, mördad av en psykiskt sjuk man. Alla medier fylls av reportage och artiklar där ledande socialdemokrater får chans att utveckla sina hyllningar till hennes person.

Själv minns jag framför allt Anna Lindh från hennes besök på Farsta gymnasium när jag var elev där i slutet av 80-talet. Hon ägnade då en stor del av sitt framträdande åt att hylla diktaturen i Nicaragua. På en fråga från mig om sandinistregimens stängningar av oppositionella media valde hon att blåljuga, insåg jag när jag senare granskade fakta.

Även om hon i sitt okritiska hyllande av socialistdiktaturer knappast avvek från arvet från Olof Palme och Pierre Schori kändes det alltid lite olustigt att ha henne som svensk utrikesminister och de okritiska hyllningar hon erhållit efter sin död skorrar falskt i mina öron.

Mona Sahlin har helt rätt i att Anna Lindh inte "bara var käcka lilla Anna med den rosa kavajen." Hon var också den sortens politiker som var beredd att ljuga för gymnasister om de ifrågasatte hennes påståenden.

DN DN SvD

10 september 2008

Invigning av Hälsans Stig

I förmiddags hade vi invigning av "Hälsans Stig" utanför kommunalhuset i Huddinge. Jag var en av fyra invigningstalare tillsammans med Tomas Hansson (kd), Gunilla Helmersson (m) och Tommy Eriksson (Hjärt- och lungsjukas riksförbund). Vilken succé det var! Det var någon som räknade till drygt 200 besökare - fantastiskt! Långt fler än någon hade räknat med.

Det finns ett hundratal "Hälsans Stig" runt om i landet, men det här är den första i Huddinge kommun. Den passerar genom Huddinge centrum och förbi Kvarnbergsplan, i ett område med massor av bostäder och arbetsplatser. Bara kommunen måste ha långt mer än tusen anställda i närheten av den (all den centrala förvaltningen, tre gymnasieskolor, ett antal för- och grundskolor, ett par äldreboenden...) och det finns massor av företag i områdena man passerar. Tänk vilken folkhälsoeffekt det skulle bli bara om kommunens anställda tog en ordentlig promenad på lunchen. Alla kanske inte hinner fyra kilometer, men en del av sträckan skulle alla garanterat klara.

Nästa steg hoppas jag blir att vi ska kunna skapa "Hälsans stig" i såväl kommunens östra som västra delar. Även om det inte är lätt att finna vägar som uppfyller villkoren som Hjärt- och lungsjukas Riksförbund har hand om. Kommunen är nämligen inte bara stor, den är också full av branta åsar.

09 september 2008

Ett viktigt och ett roligt äldreomsorgsbeslut

Två beslut rörde äldreomsorgen i fullmäktige i Huddinge igår, ett viktigt och ett roligt.

Det viktiga handlade om en ny hyresmodell för de boende i kommunens särskilda boenden. Redan år 2002, i samband med att vi avskaffade kommundelsnämnderna, gavs ett uppdrag att ta fram en ny, kommunövergripande hyresmodell, eftersom man upptäckte att hyrorna skiljde sig väldigt mycket åt mellan kommundelar och äldreboenden - skillnader som varken kunde förklaras eller försvaras med skillnader i boendestandard eller läge eller andra attraktivitetsfaktorer.

Jag vet ärligt talat inte varför ärendet aldrig kom fram under sossarnas fyra år vid makten. Kanske var man rädda för responsen på förändringarna. Igår var i alla fall samtliga partier överens om den modell som vi fattade beslut om, och pensionärsorganisationerna hade också ställt sig bakom principerna, som är enkla och begripliga: man utgår helt enkelt från det system som Huge använder för att ta fram bruksvärdeshyror i vanliga bostäder och korrigerar det för ett antal särskilt-boende-specifika faktorer. Den årliga hyresuppräkningen ska också följa utfallet i Hyresgästföreningens förhandlingar med Huge.

En del kommer att få höjd hyra, andra sänkt. I de fall hyran höjs kommer det att ske i tre steg över en treårsperiod, medan sänkningar genomförs direkt. För äldre med svag ekonomi kommer det nya systemet av allt att döma inte att innebära några försämringar, när hänsyn tagits till faktorer som förbehållsbeloppet inom äldreomsorgen och Försäkringskassans bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd.

Det viktigaste för äldreomsorgen har inte varit att få in mer pengar utan att skapa ett system som kan upplevas som rättvist, konsekvent och lättförståeligt, och det tror jag att vi har lyckats med.

Den roliga beslutet var förändringen av taxan för biståndsbedömd snöskottning. Hur ofta får man vara med om att helt frivilligt sänka en kommunal avgift? Inte ofta. Och hur ofta får man vara med om att göra det retroaktivt? Nästan aldrig. Men igår gjorde vi det i kommunfullmäktige i Huddinge.

I vintras var det, som ni säker minns, nästan ingen snö. Men som reglerna var formulerade skulle de som har biståndsbedömd snöskottning ändå betala 1.500 kr. Det kändes lite onödigt, eftersom äldreomsorgsförvaltningen inte har några kostnader ifall det inte är någon snö.

Det beslut vi fattade igår innebär att den som får biståndsbedömd snöskottning betalar 300 kr per gång, dock max 1.500 kr per år. Betydligt förmånligare för den enskilde i en relativt snöfattig kommun som Huddinge - och beslutet gäller som sagt även retroaktivt, så de som hade biståndsbeslut om snöskottning i vintras kommer i de allra flesta fall helt slippa betala för det.

Och nu bär det snart av till ett tretimmarsseminarium om nytt valfrihetsystem inom hemtjänsten i Huddinge. Folk från äldreomsorgsnämnden, socialnämnden, pensionärsrådet och förvaltningarna ska träffas och diskutera vilka krav vi ska ställa på hemtjänstutförarna. Det kommer att bli spännande och förhoppningsvis även givande.

08 september 2008

Barbro Engman och den fruktansvärda marknadshyran

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman har denna dag tilldelats rätten att föra ut sin politik på landets mest prestigefulla debattartikelarena, DN Debatt. Hon använder huvuddelen av artikeln till att beskriva de fruktansvärda konsekvenser som marknadshyror skulle få för Östermalms nolltaxerare och andra låginkomsttagare i innerstaden.

I slutet av drapan berättar hon att det förslag hon kritiserar lyckligtvis redan är överspelat och att det nu snarare är det förslag som SKL tagit fram som är aktuellt. Men SKL:s förslag är naturligtvis inte heller bra, eftersom det innebär förändringar jämfört med dagens system, som ju bevisligen lett till en lukrativ handel med svartkontrakt kombinerat med ett mycket svagt bostadsbyggande...

I samband med att hon kritiserar SKL:s förslag nämner hon min hemkommun Huddinge och visar väldigt tydligt hur vriden hennes propaganda är. "I dag ägnar sig kommuner som Huddinge och Österåker åt affärer som är olagliga i det privata näringslivet med enda syfte att klämma ut mer pengar ur sina hyresgäster," säger hon - samtidigt som Huddinges kommunala bostadsföretag Huge enligt hennes egen organisation har bland de lägsta hyrorna i hela Stockholms-området! Hur skulle Huddinge kommun kunna klämma ut en massa pengar ur hyresgästerna samtidigt som man har lägst hyror? Man sköter till och med service och underhåll på ett bra sätt!

Det förefaller uppenbart att Barbro Engman i sitt raseri mot förändringar på bostadsmarknaden känner att hon har någon slags rätt att påstå snart sett vad som helst. Tyvärr undergräver det vad förtroende som Hyresgästföreningen eventuellt en gång har åtnjutit.

SvD

04 september 2008

Måste staten styra kulturbidragen?

Svenska Dagbladets Lars Ring konstaterar i en "analys" idag att staten måste styra kulturbidragen. Annars kommer det att uppstå stora regionala skillnader. "Att överlämna detta mycket viktiga ansvar till oerfarna tillfällighetspolitiker som under korta mandatperioder ska få slutgiltig makt över bidragen är ingen idealisk lösning. Tvärtom," hävdar han.

Bakom orden kan man ana ett djupt förakt för både politiker och de väljare som röstar fram dem. Kulturen kan inte styras av folket, för folket kommer att göra fel prioriteringar. Istället behövs experter, som ska se till att man satsar långsiktigt på det som kultureliten och fint folk gillar.

I princip finns det två möjliga intäktskällor för kulturproducenter: intäkter från konsumenterna, t.ex. biljettförsäljning, och intäkter från mecenater. I det moderna Sverige har den i särklass viktigaste mecenaten blivit staten och det offentliga. Som SvD:s genomgång visar finns det en hel del regionala teatrar där 90 procent eller mer finansieras via skattsedeln.

Om det är bra eller dåligt är enligt min mening ytterst upp till väljarna att bestämma. Det är trots allt deras pengar. Precis som det är deras pengar som går till sjukvård och kollektivtrafik. Frågan man - och inte minst då Lars Ring - måste ställa sig är hur man skulle våga ge s.k. "oerfarna tillfällighetspolitiker" i landstinget "slutgiltig makt" över dessa otroligt centrala verksamheter? Om man inte vågar ge de folkvalda makt över kulturpolitiken, vad vågar man då ge dem makt över?

Som kristdemokrat är jag övertygad om att subsidiaritetsprincipens tanke om att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå och beslutsfattarna vara direkt ansvariga inför folket. Därför borde bland annat fördelningen av statliga medel till kulturen föras över till regionerna, och Stockholms läns landsting borde omvandlas till en region som välkomnar även kringliggande kommuner och landsting.

03 september 2008

Sänkt skatt för pensionärer

Idag presenterade regeringen sitt förslag till sänkt skatt för pensionärerna. Det är en angelägen reform - och glädjande nog satsar regeringen betydligt mer än tidigare aviserats. Nu kommer skatten att sänkas för mer än 90 procent av alla pensionärer. För en pensionär med ingen eller låg inkomstpension innebär förslaget en skattesänkning på mellan 2.300 och 3.500 kronor. De som inte kommer att påverkas är pensionärerna med de högsta inkomsterna (över 363.000 kr per år), och man får väl hoppas att de klarar sig hyggligt redan idag.

För att satsningen inte ska sugas upp av minskade bidrag eller ökade äldreomsorgsavgifter ändras samtidigt reglerna för särskilt bostadstillägg för pensionärer och äldreförsörjningsstöd och en höjning av förbehållsbeloppet inom äldreomsorgen genomförs.

På torsdag beslutas också om en höjning av prisbasbeloppet, vilket kommer att ge en höjning av garantipensionen med cirka 3.000 kronor. Tillsammans med skattesänkningen innebär det att en garantipensionär får cirka 5.600 kronor mer att röra sig med per år. Jag noterar att en representant för en Socialdemokraterna närstående pensionärsorganisation inte tycker att det är nog, men hon borde kanske fråga sig när en socialdemokratisk regering genomförde en lika stor satsning? Det var många, många år sedan det...

DN SvD

Vårdvalets ersättning blir mer rättvis

Ersättningen till vårdcentralerna justeras inom Vårdval Stockholms valfrihetssystem, berättar Alliansens företrädare i landstinget. Det är välkommet, tycker jag. Ålder är en viktig faktor som påverkar vårdbehovet, men det är långt ifrån den enda. I Huddinge vet vi sedan lång tid tillbaka att problemen inte är jämnt spridda över kommunen, utan i vissa områden med stora sociala problem är också de medicinska behoven större. I äldreomsorgen ser vi att yngre äldre i dessa områden inte sällan uppvisar liknande problem som äldre äldre gör i andra områden.

Men Socialdemokraterna är naturligtvis inte nöjda med att majoriteten nu tar itu med problemen. Istället förespråkar man en annan modell baserad på en amerikansk metod för vårdtyngdsmätning, ACG. Bekvämt - men något verklighetsfrämmande - nog hävdar de att det här systemet skulle kunna införas utan att det kräver vare sig speciellt mycket tid eller resurser.

Jag har ingen åsikt om ACG, jag känner till metoden allt för dåligt. Men rent generellt är jag positiv till ersättningssystem baserade på vårdtyngd. Inom äldreomsorgen har man idag sådana system i till exempel Stockholm, Nacka och Sollentuna. I Huddinge är vi i full gång att implementera ett system för vårdtyngdsmätning, som precis som ACG, är internationellt och ursprungligen kommer från USA, nämligen RAI.

Men det som jag har lärt mig när jag har sett hur arbetet med RAI fortskridit är att det definitivt inte är en enkel process om man vill införa ett mer avancerat system för vårdtyngdsmätning. Hade ACG varit så enkelt att införa så hade väl Socialdemokraterna gjort det redan under förra mandatperioden? Metoden sägs ju ha utvecklats redan på 80-talet.

Fast på den tiden hade man förstås inget öppet valfrihetssystem, utan pengarna fördelades tämligen godtyckligt utifrån vad politiker och tjänstemän hade förhandlat fram med de olika vårdcentralerna. Och hade inte Alliansen kommit till makten hade Socialdemokraterna med all sannolikhet valt att behålla det gamla, orättvisa systemet. Helt utan ACG eller andra moderniseringar.

DN DN DN SvD

01 september 2008

Äldreomsorgsblogg

Nu är det höst både i almackan och utanför mitt fönster. Men hösten är inte bara det vemodiga slutet för sommaren utan också en tid när nya saker kommer igång. Idag fick jag till exempel ett meddelande om att en nyhetsblogg om äldreomsorg just startat: Äldreomsorgsbloggen. Kan vara intressant för oss som vill hålla koll på vad som händer i äldreomsorgs-Sverige.

Men för den som vill veta vad som händer i äldreomsorgen och politiken i Huddinge är förstås fortfarande min blogg det bästa stället att kolla in...

30 augusti 2008

Anders Wijkman och europaparlamentsvalet

Lyssnade på Anders Wijkman idag. Han var inbjuden huvudtalare på den extra distriktsstämma som Kristdemokraterna hade för att genomföra provval till Europaparlamentet. Jag tror inte att någon som hört honom tidigare blev speciellt överraskad av det han sade - det handlade om klimatfrågor (t.ex. utifrån dagens rapport om metangas i Sibirien i DN), miljö, internationellt samarbete och bistånd, men också om hur man måste förändra EU:s budget- och beslutsprocess för att få en union som klarar att på ett effektivt sätt göra det som måste bli gjort. Smalare men vassare, liksom.

Efter att ha lyssnat på Anders är det inte utan att man känner en viss saknad när man ser att hans namn inte finns med på provvalssedeln. Han har under snart tio års tid varit Sveriges främste europaparlamentariker och det kommer inte att bli lätt att fylla hans skor för dem som kommer att representera Sverige i Bryssel och Strasbourg. Men när han nu inte vill kandidera för ytterligare en period får man gilla läget och sätta sina tio kryss bland dem som faktiskt vill kandidera, plus en ring för den man vill ska toppa listan. Två svåra val - för det fanns långt mer än tio riktigt goda kandidater, kompetenta personer med solida kunskaper och pålitlig etisk kompass, men ingen med den karisma och självklara ledarförmåga som till exempel Anders Wijkman eller Alf Svensson besitter. Många av de unga kandidaterna imponerar dock och jag tror att om vi ger dem förtroende kan de så småningom växa till den nivå som de äldre gentlemän jag nämnde besitter. Min ring gick efter moget övervägande till Ella Bohlin, som verkligen visade sin kapacitet under valrörelsen 2006.

26 augusti 2008

Inte lätt att vara SL-politiker...

De hade tydligen ett väldigt spännande sammanträde i SL:s styrelse idag. SL rapporterar att Tvärbanans förlängning från Alvik till Solna station rycker allt närmare, men DN kompletterar med ett pris: 5,2 miljarder kronor, nästan dubbelt så mycket som tidigare kalkylerats. Det är fruktansvärt mycket pengar, men samtidigt en väldigt viktig investering. Fastän det inte är några långa sträckor vi talar om, är de väldigt intensivt använda: från Alvik via Bromma flygplats, centrala Sundbyberg, Solna centrum till den nya nationalarenan och "Mall of Scandinavia" vid Solna station. Det borde finnas goda möjligheter att täcka en del av de skenande kostnaderna med pengar från privata och statliga aktörer som tjänar på utvecklingen i området.

Som om inte det räckte så hade man, enligt DN, även uppe ombyggnationen av Saltsjöbanan och sammankopplingen med Tvärbanan. Precis som SvD berättat i flera artiklar den senaste veckan finns det en ny diskussion om att helt enkelt låta Saltsjöbanan gå till Gullmarsplan istället för till Slussen. För dem som ska mot city ska det även finnas direktbussar från Saltsjöbaden och Sickla. Anledningen är att kostnaderna även här har skenat jämfört med tidigare kalkyler: mer än 5 miljarder kronor, medan alternativet med förbindelse med Gullmarsplan plus bussar skulle gå på nätta 2,8 miljarder kronor.

Jag kan inte säga vad som skulle vara bäst för Nacka-borna, men jag vet precis som alla andra att en förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka har varit på tapeten i åratal. Det har hittills alltid stupat på kostnaderna. Nu ser jag att tunnelbaneprojektet återigen finns med i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen och andra planer över vad som ska göras i Stockholms-området. Kanske är det så att man måste välja? Om pengarna man sparar på att inte dra Saltsjöbanan till Slussen bidrar till att man kan komma igång med detta gigantiska projekt skulle det kanske vara till gagn för Nacka. Jag är övertygad om att tunnelbanans förlängning helt skulle förändra Nackas geografiska situation för oss kollektivtrafikresenärer.

Men för SL:s politiker skulle det förstås innebära ett nytt och ännu större problem: Var skulle man hosta fram alla de andra miljarderna som skulle behövas för att bygga en tunnel under Saltsjön och vidare till Nacka... Frågan om Saltsjöbanan och Slussen återremitterades för ytterligare utredning. SL:s styrelse har mycket att fundera på.

Rättvisemärkt på g i kommunen

En av de intressantaste punkterna på dagordningen i kommunstyrelsen igår kväll var Emma Henrikssons (kd) motion om att kommunen borde satsa på rättvisemärkt kaffe och te. Motionen har av olika skäl blivit liggande hos förvaltningen i ungefär tre år, bland annat i avvaktan på att rättsläget ska klarna. Alldeles klart är väl rättsläget fortfarande inte och därför var förvaltningens förslag till beslut att motionen skulle anses besvarad med att frågorna finns med i det arbete med etiska riktlinjer som pågår.

Men vi var inte riktigt nöjda med det, vare sig från majoritet eller opposition. Från majoritetens sida kom vi därför med ett förslag att förvaltningen skulle få i uppdrag att i förslaget till nytt reglemente för Huddinge kommuns upphandling ställa upp kriterier för inköp som så långt som möjligt motsvarar de kriterier som gäller för Rättvisemärkning. Ett ganska långtgående förslag när det gäller etiska inköp, tycker jag, och samtidigt helt klart inom ramen för gällande lag.

Oppositionen tyckte att det förslaget var bra, men ville också att förvaltningen skulle få i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Huddinge kommun att bli en rättvisemärkt kommun, Fair Trade City. Ett utmärkt förslag, som visserligen inte direkt handlade om Emmas motion, men som ligger helt i linje med den strävan som vi kristdemokrater har haft i många år - i fullmäktige har vi ju ett par år innan Emmas motion även lagt en motion om just etiska riktlinjer för kommunens inköp.

Den politiska viljan är tydlig. Nu står inte kristdemokraterna längre ensamma på barrikaderna utan alla partier ser behovet av etik i kommunens upphandlingar. Förhoppningsvis kommer det snart att leda till konkreta resultat i kommunen - och, i nästa steg, i de fattiga länder där till exempel det kaffe och te som vi konsumerar produceras.

21 augusti 2008

Trista och roliga studentbostäder i Flemingsberg

DN rapporterar om de tomma barackerna i Visättra Ängar, nästa kapitel i en trist historia. När det var akut brist på studentlägenheter för några år sedan anmälde ett företag intresse för att sätta upp tillfälliga studentbostäder i paviljonger och fick efter några turer fram och tillbaka en markplätt att sätta upp dem på. Men när byggnaderna väl var på plats gick företaget i konkurs och det hann aldrig flytta in några studenter. Oklara ägarförhållanden, olika idéer hit och dit om vad de ville använda barackerna till och där har de trista, grå paviljongerna stått i några år nu utan att användas - allt medan tiden för det tillfälliga bygglovet har hållt på att rinna ut. Vi får väl se om Veidekke lyckas få någon användning för dem innan det är dags att flytta dem så att vi kan planera området för permanent bebyggelse.

Betydligt roligare är att se hur Huges nya höghus med studentbostäder växer upp vid Flemingsbergs centrum. Där kommer det att bli plats för många nya studenter i ett väldigt attraktivt läge intill campus. Flemingsberg växer, högskolorna i området växer och ingen kan säga annat än att Huddinge kommun och dess fastighetsbolag har tagit ett stort ansvar för att få fram nya studentbostäder.

19 augusti 2008

Bosse Trygg går i pension

Med ålderns rätt har Bo Trygg, Huddinges moderate kommunstyrelseordförande, beslutat sig för att avgå vid årsskiftet.

Beslutet är inte alldeles oväntat. Bosse blir 67 i år, 69 nästa valår. Sannolikheten att han skulle kandidera för ytterligare en mandatperiod har hela tiden varit mycket liten. Genom att avgå två år in i mandatperioden ger han sin efterträdare en god chans att bli varm i kläderna och förhoppningsvis också göra sig känd bland huddingeborna.

Bosse Trygg har sedan han tog över som ledare för kommunens moderater för sex år sedan visat att han är en samarbetspolitiker som har kunnat ställa sig över det egna partiets snäva egenintresse för att istället ena partierna inom majoriteten kring en gemensam linje - vilket nog många som försökt leda borgerliga majoriteter kan intyga inte är det lättaste.

Den stora frågan nu är förstås vem som kommer att ersätta Bosse som kommunstyrelsens ordförande. Tänkbara namn skulle till exempel kunna vara kommunalrådet Daniel Dronjak, förskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin eller riksdagsledamoten Anti Avsan, men det där är en process som måste pågå inom moderaterna. Jag har inte en aning om vilka som känner sig lockade av uppdraget, än mindre vilka som skulle ha starkast stöd inom deras parti.

Men oavsett vem moderaterna väljer hoppas jag att den nya kommunstyrelseordföranden inspireras av Bosse Tryggs lugna och lyssnande - får man säga "trygga"? - ledarskap. Det är vägen till framgång för Alliansen i Huddinge och därmed också för Huddinge kommun.

16 augusti 2008

Björnen sover inte

I något årtionde har Sveriges utrikes- och försvarspolitik utgått från en verklighetsbild med ett demokratiskt, marknadsorienterat, västvänligt och inte minst fredligt Ryssland. "Den är inte farlig, bara man är varlig", som det sägs i barnvisan.

Guess what? Björnen sover inte längre. De senaste veckornas utveckling visar väldigt tydligt att varje föreställning om Ryssland som demokratiskt, marknadsorienterat, västvänligt eller fredligt är fullständigt felaktig. Putins och Medvedevs Ryssland är en aggressiv, totalitär supermakt.

Naturligtvis kommer inte denna insikt som en blixt från klar himmel. Den demokratiska fernissan har varit tämligen tunn under hela den putinska epoken, med systematiska kränkningar av fria medier och lagändringar för att gynna makthavarna. Marknadsorienteringen finns där endast så länge som den gynnar makten. Vissa kallar det kleptokrati. Vi var nog många som hoppades att korruptionen och maktmissbruket under Jeltsin-åren skulle gå över när landet stabiliserades, men istället tycks det bli den enda del av arvet från Jeltsin som Putin till fullo omfamnat. Och Rysslands fredliga avsikter kunde förstås med kraft dementeras redan under krigen i Tjetjenien.

Men sällan har väl det ryska ledarskapet gjort sin inställning så tydlig som de senaste veckorna. Rysslands s.k. "fredsbevarande" trupper i Sydossetien och Abchazien har visat upp sitt sanna ansikte - en aggressiv, krigsbevarande ockupationsmakt, som intagit stora delar av ett grannland och bistått vid plundring och etnisk rensning. Samtidigt har man hotat ett av Sveriges grannländer, Polen, med kärnvapenattack i händelse av krig och fortsatt övergreppen mot västägda företag som brittiska oljejätten BP.

Det här måste få konsekvenser för svensk och europeisk politik - inte minst vår energipolitik. Det räcker inte med att Sverige måste göra sig oberoende av rysk olja och gas. Vi måste arbeta för att hela Europa ska bli det, för så länge viktiga länder i Europa (läs: Tyskland) är helt beroende av leveranser från vår aggressiva granne i öster kommer inte EU att kunna stå rakt i kampen för fred och demokrati. Handel med Ryssland är bra, men blir vi beroende så kommer det ryska ledarskapet att utnyttja det - det har de visat upprepade gånger i relationerna med grannländerna.

Georgien: DN SvD SvD Polen: DN SvD BP: e24

10 augusti 2008

Kriget i Georgien och OS

Medan jag tittar på ett hittills händelsefattigt linjelopp för damer från OS i Peking har jag svårt att hålla tankarna borta från kriget i Georgien. Ryssarna har trappat upp striderna med anfall mot den georgiska huvudstaden Tbilisi och de ryskallierade trupperna i utbrytarrepubliken Abchasien uppger i DN att de har gått till anfall mot den georgiska armén.

Men jag förvånas över att ingen kommentator hittills har nämnt hur olämpligt det är ur rysk synvinkel att de här händelserna kommer just under de olympiska spelen. Den ryska svartahavsbadorten Sochi har ju tilldelats vinter-OS år 2014 - Sochi som bara ligger cirka 5 mil från gränsen mot just Abchasien. Ryssland - och inte minst premiärminister Putin - har ju satsat en hel del på att göra Sochi till en internationell turistdestination. En påminnelse under årets största idrottshändelse om att Sochi ligger i en väldigt, väldigt orolig region kommer knappast lugna oroliga semesterfirare.

Men den officiella hemsidan för Sochi-OS väljer att fokusera på Putins insatser i Peking snarare än i den egna regionen. Jag förstår dem.

05 augusti 2008

Förutsättningarna goda, behoven enorma

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) utlovar inga pengar med anledning av kaoset på Essingeleden idag, meddelar DN. Jag kan förstå henne. Den stora infrastrukturpropositionen är på väg fram och, precis som hon säger, trafiksituationen i Stockholm är ingen nyhet utan (och nu är det mina ord, inte ministerns) resultatet av en lång och trogen kamp av den stockholmsfientliga socialdemokratin.

Medan Stockholm har växt med ungefär ett Göteborg är Tvärbanan den enda nya överfarten över Saltsjö-Mälarsnittet som tillkommit, och den föreslår förstås inte långt jämfört med behoven. Citybanan och Förbifart Stockholm är två angelägna projekt för att få trafiken genom/förbi staden att fungera bättre, men de kommer inte att räcka, framför allt inte som Stockholm kommer att fortsätta växa. Förutom att fatta dessa beslut och sätta spaden i marken behöver man börja titta på nästa generation av vägar och järnvägar - kanske Kungsholmenbanan för järnvägen, möjligtvis förlängning av tunnelbanan till Nacka och förmodligen en Österled för biltrafiken.

Samtidigt får man inte glömma bort tvärförbindelserna. Södertörnsleden är ett exempel på en väg som man skulle kunna börja bygga väldigt snart - om man bara klarar ut finansieringen. Alla är överens om att den är samhällsekonomiskt nyttig. Tvärbanans förlängning till Solna station och Nacka/Slussen är på gång, men det skulle även behövas snabbspårvägar längre ut - till exempel en som förbinder Skärholmen/Kungens Kurva med Flemingsberg och Älvsjö och, om jag fick bestämma, en som förband Vällingby - Spånga - Rinkeby - Kista - Sollentuna.

Det här var bara ett axplock. Behoven är enorma. Problemet är förstås, som alltid, pengar. Men förutsättningarna är just nu ganska goda. Den borgerliga regeringen har sanerat statens ekonomi genom att minska statsskulden radikalt och därigenom skapat utrymme för satsningar. Den internationella konjunkturen viker nedåt, vilket innebär att man kan satsa på stora byggprojekt utan att elda på en redan överhettad ekonomi. Och vi har en regering som inte med automatik är njugg mot stockholmsområdet. Tillsammans borde det här innebära att vi kan se fram emot en ordentlig - och nödvändig - satsning på Stockholms infrastruktur. Nu är det dags för Åsa Torstensson och hennes kollegor i regering och riksdag att börja leverera.

01 augusti 2008

OS på äldreboenden - trots allt

Sveriges Television ger upp sina krav på att kommuner och landsting ska betala en extra avgift för att få visa OS till exempel på äldreboenden och sjukhus. Jag förstår ärligt talat inte hur de kom på idén att ställa de här kraven från början. Inte samtidigt som företaget kämpar för att ha monopol på att vara "public service-TV". För vad är det fär slags "allmänhetens tjänst" när de äldre - som troget betalar sin TV-licens - inte ska få se på OS ute i gemensamhetslokalen därför att SVT kräver extra betalt för det? Det är dags för SVT att byta inställning ifall de verkligen vill vara svenska folkets television!

Aftonbladet DN SvD

28 juli 2008

Expressen och civilkuraget

Hade tänkt kommentera Expressens ledarattack mot en eventuell civilkuragelag, men innan jag hunnit börja författa något hann jag läsa Mia Frisks blogginlägg "Värmeslag på Expressens ledarredaktion?" och inser att det finns ingen anledning att mer än instämma i det Mia skriver. För visst är det märkligt att Sverige skulle bli ett fruktansvärt angiverisamhälle med en civilkuragelag när inget av våra grannländer har blivit det trots sådana lagar.

Hade det inte varit så ruskigt varmt hade jag kanske skrivit mer, men det är inte bara på Expressen man har anledning att frukta värmeslag. Till och med i mitt lilla kyffe i Huddinges kommunhus är det för varmt - och det i ett rum där det brukar vara kallt och rått nästan oavsett vad det är för temperatur utomhus eller i resten av byggnaden.

25 juli 2008

Avskaffa recepttvånget på sprutor!

DN Debatt idag får Socialdemokraternas tidigare sjukvårdsminister Ylva Johansson med anledning av Pride-festivalen utveckla sina tankar om vad vi bör göra åt spridningen av hiv/aids. Jag vet inte om jag tror att förslagen kommer att revolutionera kampen mot hiv - det är ju inte direkt några nyheter som presenteras, utan det mesta har nog framförts tidigare av såväl kristdemokrater som socialdemokrater. Men såväl informationskampanjer som sommaröppna ungdomsmottagningar verkar åtminstone i mina öron vara kloka åtgärder. (Noteras kan att det finns stora likheter med Maria Larssons debattartikel i Göteborgs-Posten idag.)

Frågan om sprutbytesprogram är inte heller ny. Jag har varit på flera kristdemokratiska riksting där frågan debatterats och jag vet att personer som jag har väldigt stort förtroende för har diametralt olika åsikter i frågan.

Min egen åsikt går dock lite på tvärs mot alla debattörer. Jag kan nämligen inte förstå varför sprutor ska vara receptbelagda. Om jag vill ha en spruta att använda i min matlagning (nej, jag är inte så avancerad, men jag har hört talas om folk som gör det) så får jag gå till en knarklangare. Jo, de säljer dem, medan Apoteket kräver att du har ett recept!

Fria sprutor till narkomaner gör situationen ännu märkligare. Då skulle det alltså bara vara vi som inte knarkar som ska hindras från att få tag på sprutor.

Nej, det enda raka är att avskaffa recepttvånget. Alla som har rätt att köpa en sax eller kniv borde också ha rätt att köpa en spruta.

15 juli 2008

Är pastorn en säkerhetsrisk?

Jag läser Stefan Swärds tänkvärda debattartikel på SvD Brännpunkt: Varför spanade FRA på Ekman? Jag har tidigare inte kommenterat FRA-lagen. Det känns som om det har varit en hel del överdrivna ord i den och jag har ärligt talat svårt att se att den nya lagen skulle göra så radikalt stor skillnad jämfört med tidigare. Precis som pastor Swärds artikel ger exempel på så har Säpo redan tidigare kunnat ge sig stora friheter att spana på misstänkta svenskar.

Men man kan förstås undra varför de skulle anse att just pastor Ekman var ett så farligt element att hans förehavanden behövde kartläggas. Att KGB och dess olika avläggare runt om i före detta Sovjetunionen fann honom intressant, det kan jag förstå. De hade ju också en lång och rik tradition av förföljelse av kristna att luta sig emot. Att israeliska säkerhetstjänsten Mossad och dess palestinska motsvarighet(er) också hade intresse av honom kan jag också förstå.

Men Säpo? Även om Ulf Ekman inte hörde till den styrande socialdemokratiska regeringens såtaste vänner (för att använda ett understatement) så fanns det ingen anledning att frukta att pastorn skulle ägna sig åt terroristverksamhet. Inte heller finns det anledning att tro att hr Ekman skulle ha haft tillgång till några svenska statshemligheter. Så vitt jag förstår ägnade han sig i första hand åt att predika om Jesus och be för sjuka. Jag kan förstå att en och annan var nyfiken på den kontroversiella kyrka han ledde, men det var knappast en säkerhetspolitisk fråga. Var det kanske på uppdrag från ryssarna man höll koll på den gode Ulf? Tjänster och gentjänster? Jag vet inte, men det är den rimligaste förklaring som jag kan komma på.

Jag vet inte om lagstiftningen behöver ändras, men det här är bara det senaste exemplet på att den svenska säkerhetstjänsten behöver hållas i strama tyglar. Vi kan nog alla dra oss till minnet andra gånger som de gått över gränsen - ofta i nära samarbete med den styrande socialdemokratin. Låt oss se till att det inte blir fler.

Dagen

14 juli 2008

Öppna ett ABBA-museum - nu!

Hemma igen från min rundresa i Storbritannien kan jag fortfarande inte släppa frågan om ett ABBA-museum. Visst är det så att turismen i Sverige växer väldigt snabbt - bland de snabbaste i Europa, om jag förstått saken rätt - men det är från en jämförelsevis mycket låg nivå. Sverige - och då inte minst Stockholm - har väldigt mycket att erbjuda en turist, men vi måste också bygga vidare på våra starka sidor. En av dem är utan tvivel ABBA.

Inte minst i Storbritannien är det lätt att man möts med en passionerad utläggning om hur mycket den man möter älskar ABBA. I Stirling i Skottland var det kyrkvaktmästaren som var en intensiv beundrare.

Någon dag senare var det dags för premiären på "Mamma Mia!" Jag ska inte försöka mig på någon recension av den av det enkla skälet att jag inte har sett den, men jag har läst recensionerna såväl i SvD och DN som i en del brittiska tidningar. Omdömena om filmen må variera något, men jag har läst tämligen samstämmiga hyllningar till popkompositörerna bakom succémusikalen.

ABBA är stora. Så stora att de är värda ett museum. Så stora att Stockholm skulle vinna otroligt mycket på att skapa ett ABBA-museum. Så stå på er, Ewa Samuelsson (kd) med flera som drivit frågan. Som jag skrev i mitt förra inlägg: Titta på Liverpool!

06 juli 2008

Titta pa Liverpool

For ett par dagar sedan besokte jag Liverpool, The Beatles hemstad. Jag vet att min partikamrat i Stockholm, Ewa Samuelsson, har arbetat hart for att vi ska fa till ett ABBA-museum i Stockholm. Liverpool ar ett fantastiskt exempel pa hur man kan gora. Visst, Beatles ar storre an ABBA, bade kommersiellt och musikaliskt, och Liverpool har inte lika mycket annat att locka turister med, men det malmedvetna arbetet for att tillgodose behoven hos musikturister i Liverpool imponerar.

(Om ni undrar varfor det saknas prickar och ringar i detta inlagg sa beror det forstas pa att jag fortfarande ar kvar i England. Men jag ar snart hemma igen.)

25 juni 2008

Pinsamt om vårdnadsbidraget i Huddinge

Lite pinsamt är det att läsa listorna i dagens Svenska Dagbladet och konstatera att Huddinge finns med under rubriken "Oklart (inga beslut fattade)" beträffande vårdnadsbidraget. Med tanke på att vi redan i majoritetsplattformen efter valet 2006 tydligt slog fast att vårdnadsbidraget ska införas och sedan dess tagit ett antal politiska beslut - inklusive avsättandet av pengar - känns det mycket märkligt att det påstås att inga beslut fattats. Det som fortfarande saknas är dock ett konkret datum för införandet. Jag vet inte varför det är så svårt för Huddinges tjänstemän att få fram ett tjänsteutlåtande i ärendet när det gått alldeles utmärkt att få fram det till den 1 juli 2008 i Stockholms stad och flera andra kommuner i länet. Men även det sista, avgörande beslutet kommer, om det behöver ni inte vara oroliga.

23 juni 2008

Intressant om att välja äldreboende

I dagens SvD finns en intressant artikel om möjligheten att välja äldreboende i Stockholm och Nacka. Under nästa år ska vi utreda hur vi ska kunna införa fritt val av äldreboende även i Huddinge, och då är just Nacka och Stockholm två viktiga förebilder. Det är bara att beklaga att det inte finns någon politisk enighet bakom denna enligt min mening så självklara inriktning. Leif Rönngrens (s) kommentar är typisk: "Vi har inget emot valfrihet, men..." Det finns alltid ett "men" när Socialdemokraterna talar om valfrihet, alltid ett skäl till varför man inte ska införa det på just det ena eller andra området. När man har sett det upprepas ett stort antal gånger är det inte svårt att räkna ut att det de borde säga om de vore ärliga skulle vara "Vi har någonting emot valfrihet." (Socialdemokrater i Huddinge och andra Stockholms-kommuner som läser det här får gärna motbevisa mitt påstående - helst genom att faktiskt inte motsätta sig varje valfrihetsreform som genomförs...)