23 februari 2013

Småföretagarcentrum i Vårby invigt

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak-
Nordkvist och en representant från Balder
klipper bandet.
Det finns dagar då det politiska slitet känns tungt och fruktlöst. Långa dagar med massor av möten, papper som ska läsas, konflikter som ska lösas.

Sedan finns det tillfällen då man inser att det är värt allt arbete.

I torsdags anordnade Huddinge kommun och Arena Huddinge en företagarfrukost i Vårby gård. På programmet stod den högtidliga invigningen av det nya småföretagarcentret Arena 143 i fräscha, nyrenoverade lokaler i Vårby gårds centrum.

Det här är en gammal kristdemokratisk idé som äntligen kunnat förverkligas. Redan i maj 2005 lade vi en motion i kommunfullmäktige om ett småföretagarcentrum i Vårby, en lokal satsning för att stödja nya och redan existerande lokala småföretag. Rådgivning, kunskapsutveckling, kontaktnät och tillgång till billiga kontorslokaler framhölls som viktiga uppgifter för detta småföretagarcentrum, som helst skulle vara ett samarbete mellan Huddinge kommun och andra organisationer.

Verkligheten påminner väldigt mycket om det som vi skissade upp i motionen. Två viktiga samarbetspartners i projektet är Drivhuset och NyföretagarCentrum, men viktigast är ändå fastighetsbolaget Balder, som gått in med både lokaler och personella resurser för att få igång centret. Det var något som vi inte hade räknat med när vi kom med ursprungsförslaget utan är en rolig överraskning, som varit en viktig förutsättning för att centret har kunnat förverkligas.
Fullsatt i konferenslokalen på Arena 143.

Vid företagarfrukosten berättades att det redan nu är fyra företag som hyrt in sig i lokalerna och jag vet att flera andra intresserade var med vid företagarfrukosten, då det stora konferensrummet var helt fullsatt. Det bådar gott. Nya och växande företag är precis vad både Vårby och Sverige behöver. Vi behöver inte skapa entreprenörsskap, det finns ändå, men vi måste hitta kanaler för att hjälpa entreprenörerna förbi de hinder som uppstår. Här kan satsningar som Arena 143 spela en oerhört viktig roll.

Inga kommentarer: