06 mars 2013

Södertörnsleden behöver byggas

Ibland välts all planering upp och ner. På det lilla planet vet vi alla hur det är när en plötslig magsjuka eller vad det nu kan vara skapar kaos i livet. Den senaste veckan har något liknande drabbat Södertörnskommunerna. Men medan en magsjuka förhoppningsvis gått över på någon dag finns här risken för att problemen blir långvariga.

Trafikverkets besked i torsdags i förra veckan om att de begärt hos regeringen att få göra om planeringen av Södertörnsleden från början gör mig fortfarande upprörd när jag tänker på det. De första skisserna på en framtida väg mellan Väg 73 (Nynäsvägen) i Jordbro/Haninge och E4/E20 i Vårby gjordes om jag förstått saken rätt redan på 1940-talet. De första egentliga planerna kom igång på 1960-talet. När Dennis-paketet presenterades i september 1992 fanns Södertörnsleden med där, som jag förstått saken med den sträckning som varit aktuell sedan dess. År 2002 var den kommunala planeringen av leden färdig, även om finansieringen inte var löst, men under nuvarande alliansregering har pengar till vägbygget ordnats fram - 2,9 miljarder kronor. Sedan har projektet legat för godkännande, först hos Trafikverket i Borlänge i tre år och sedan hos regeringen i ett och ett halvt år. Men i år skulle äntligen spaden sättas i jorden.

Och så kom då beskedet från Trafikverket igår . Allt måste göras om. Varför? För att allt dragit ut så på tiden så att projektet blivit inaktuellt. Miljölagstiftningen har förändrats. Nya krav har ställts på samordnad planering. Men framför allt har utvecklingen i södra Stockholm fortsatt och tidigare trafikeringsprognoser förändrats. Haninge har växt från 64 160 invånare år 1992 till 79 430 år 2012, en ökning med 24 procent. Huddinge har växt ännu mer dramatiskt, från 74 830 invånare år 1992 till 101 010 år 2012 - en ökning med hela 35 procent.

Naturligtvis påverkar det resandevolymerna. Lägg till det att arbetstillfällen i de regionala kärnorna utmed sträckningen, till exempel Haninge med Jordbro företagspark, Flemingsberg med hela högskoleområdet och Kungens kurva-Skärholmen med den gigantiska utvecklingen av handelsområdet, och man förstår att resandebehovet har ökat oerhört mycket sedan beslutet om vägen togs i samband med Dennis-paketet.

Men det gör förstås inte att det känns rimligare att skjuta upp vägbygget med ytterligare minst fem år. Behovet av Södertörnsleden är större än någonsin.

Jag har gått igenom Huddinge kommuns projektplan för samhällsbyggnadsprojekt för åren 2013-2015. Där finns bland annat drygt 3 000 bostäder som ligger nära Södertörnsledens framtida sträckning eller de vägar som trafiken tar idag, bostäder som direkt påverkas av att den nya vägen kommer till. Det är bostäder i olika stadier av planering men vars detaljplaner ännu inte beslutats av kommunfullmäktige och som därför kan omprövas eftersom en grundförutsättning för planeringen nu saknas. I en del fall kommer man med stor sannolikhet komma fram till att Södertörnsledens försening inte kan få försena byggandet, till exempel när det gäller nya studentbostäder i Flemingsberg. I andra fall är det helt omöjligt att genomföra byggandet innan Södertörnsleden byggts. Det kan till exempel handla om omvandlingen av Storängens industriområde, som behöver minskad trafik på den nuvarande genomfartsgatan Storängsleden för att sänka bullernivåerna till nivåer som tillåter bostadsbebyggelse, och kommande etapper i Vistaberg, vars invånare helt enkelt kommer att ha svårt att komma ut på den igenkorkade Glömstavägen.

I ett längre perspektiv handlar det förstås om ännu mycket fler bostäder, såväl i Glömstadalen, Flemingsberg och runt Huddinge centrum. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist nämnde i en intervju i Mitt i Huddinge siffran 12 000 bostäder, men jag skulle tro att den faktiskt är i underkant. Och då talar vi fortfarande bara om Huddinge. Och bara om bostäder. I Glömstadalen, Flemingsberg, Huddinge C och Gladö planeras också för en mängd nya arbetsplatser. Jordbro företagspark i Haninge har haft en imponerande utveckling på senare år och den ser ut att fortsätta även i framtiden, men Haninge kommun planerar också för ett helt nytt verksamhetsområde i Albyberg, vid korsningen med väg 73. Utvecklingsplanerna i Handen är också både spännande och lite imponerande. Och nere i Nynäshamn pågår planerna för en ny hamn i Norvik som ska ta över en hel del av hamnverksamheten från centrala Stockholm -  verksamhet som förstås förutsätter vägar och järnvägar för att transportera godset vidare.

Hela den här utvecklingen rubbas nu. Den försening på kanske fem år som blir den direkta följden av Trafikverkets agerande är en sak, ett problem. Men det finns flera ytterligare orosmoment.

En handlar om finansieringen. Min bild är att inga regeringar har varit speciellt översvallande i sin generositet mot Stockholms södra kranskommuner, men den nuvarande lyckades i alla fall få ihop de 2,9 miljarder kronor som Södertörnsleden beräknades kosta, och det gjorde oss väldigt glada. En ny process som ska leda till en nyplanerad väg kommer de pengarna dock inte räcka till. Jag hörde en beräkning som sade att en längre tunnellösning nog skulle kosta 4 miljarder kronor till, och det kan vara som krävs för att vägen ska bli byggd. Ingen regering hostar fram de pengarna i en handvändning.

En annan handlar om politisk handlingskraft. De senaste sju åren har vi varit välsignade med en Alliansregering i Rosenbad och en alliansbaserad politisk majoritet i Huddinge utan partier som säger nej till Södertörnsleden. Men vad händer i valet 2014? Tänk om Socialdemokraterna (som är för vägbygget) skulle komma till makten med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet (som är emot). Det räcker med att det sker antingen i riket eller i Huddinge så skulle vi stå inför stora problem. En röst på Socialdemokraterna kan bli en röst mot att Södertörnsleden blir byggd. Jag tror och hoppas förstås på att väljarna fattar ett klokt beslut i september 2014, men säker kan man inte vara.

Nu behövs det samling för att få Södertörnsleden byggd. Jag vet att Daniel Dronjak-Nordqvist idag träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för att tala om Södertörnsleden. Själv träffade jag Annelie Enochson, Kristdemokraternas ledamot i riksdagens trafikutskott. Jag utgår från att övriga partiers lokala representanter på liknande sätt träffar viktiga personer på riksplanet. Efter att ha förlorat massor av år måste Trafikverket nu prioritera planeringen av Södertörnsleden så att den kommer på plats så snart som möjligt, för behovet börjar bli rätt så desperat. Speciellt med tanke på den explosiva tillväxttakten i Stockholmsområdet och inte minst de södra förortskommunerna. En ny tvärförbindelse måste komma på plats.

Läs gärna den debattartikel av mig, Tomas Hansson och Marie Litholm som publicerades på svd.se idag. Ni kan också läsa på Kristdemokraternas i Huddinge hemsida där vårt kommunalråd Tomas Hansson uttalar sig. Själv uttalar jag mig på Kristdemokraternas i Stockholms läns landsting blogg, som också citerades i Radio Stockholm. Frågan om Södertörnsleden är viktig inte bara för Huddinge, utan för tillväxten på hela Södertörn (som befolkningsmässigt är större än Östergötland), Stockholmsregionen och därmed i hela landet.

Inga kommentarer: