03 juli 2013

Trafikdebatt i Almedalen

Just nu pågår Almedalsveckan i Visby. Ja, här i stan kallar de bofasta den kanske snarare "politikerveckan" för Almedalsparken finns ju faktiskt här varje vecka året om... Hur som helst, det är ett fantastiskt tillfälle att knyta kontakter och att förkovra sig på alla de tusentals seminarier som genomförs. För egen del händer det någon enstaka gång att jag medverkar i olika programpunkter. Igår gjorde jag årets insats när jag deltog i ett seminarium om trafiken som Jordens Vänner arrangerade. 

Jag tyckte att det i sammanhanget var intressant att presentera det arbete som vi gör i Huddinge kommun, eftersom det är en av de få kommuner där kristdemokraterna faktiskt har ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och trafik.

I Huddinge fattade vi nyligen beslut om en trafikstrategi som i korthet säger att all samhällsbyggnad ska utgå från gång, cykel och kollektivtrafik som grund. Det är ett gigantiskt skifte i en kommun som under många decennier byggts med bilen som grund. Huddinges befolkning har femdubblats under bilens storhetsepok sedan 1950. Samhällsplaneringen har - lite elakt uttryckt - präglats av villamattor och miljonprogramsförorter utslängda på en åker. Det är inte en slump att kommunen har norra Europas största externhandelsområde, Kungens kurva. Ni förstår utmaningen!

Trafikstrategin påverkar hur och var vi bygger, hur vi planerar gång- och cykelvägar och förstås all annan infrastruktur.

Vi har också av trafiksäkerhetsskäl genomfört hastighetsbegränsningar i det kommunala vägnätet, först till 30 på alla lokalgator i bostadsområden, sedan en sänkning till 40 respektive 60 på övriga kommunala vägar.

Men samtidigt som det finns en ny vision av vilket samhälle vi skulle vilja bygga för framtiden, måste vi utgå från den verklighet som vi befinner oss i och den bebyggelse som skapats under de senaste hundra åren (då kommunen i stort sett byggts från scratch). Bilen kommer under överskådlig framtid att vara oundgänglig för många Huddingebor. Vi har påbörjat förändringen, men den kommer att ta tid.

Det gäller att prioritera rätt.

Det finns många punkter där jag som kristdemokrat ligger ganska nära det som Jordens Vänner arbetar för. Men det finns också frågor där vi tydligt skiljer oss åt. En av dessa frågor handlar om priset på kollektivtrafik. Jordens Vänner vill att den ska vara gratis. Kristdemokraterna menar att det är pengar i sjön om målet är att vi ska få bilister att välja kollektivtrafiken. Enligt Jonas Eliasson, professor på KTH,  ger forskningen oss fullt stöd i detta. Det kostar väldigt mycket pengar att göra kollektivtrafiken gratis, samtidigt som det som skulle få bilister att istället välja kollektivtrafiken är satsningar på snabbare, smidigare, tryggare och bekvämare kollektivtrafik. Det är där vi måste satsa våra begränsade resurser om vi vill ha verkliga resultat i form av minskade utsläpp av klimatgaser och miljöföroreningar.

Och det är också det som Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting väljer att prioritera. Bättre bussnät med ökad framkomlighet, utbyggt spårvägsnät, utbyggd tunnelbana med högre turtäthet, ökad turtäthet och komfort på lokalbanor och i pendeltågstrafiken. Tillsammans med övriga Alliansen genomför vi nu en gigantisk satsning på bred front för att skapa en snabbare, tryggare, bekvämare och mer kapacitetsstark kollektivtrafik. Då kan vi använda kollektivtrafiken för att verkligen utmana och minska privatbilismen. Att istället satsa de pengarna på gratis kollektivtrafik vore ett slag i luften.

Inga kommentarer: