17 juni 2014

Klart att äldre ska få välja äldreboende i Huddinge

Vem ska bestämma över människors liv? Det är en av de största och viktigaste stridsfrågorna i svensk politik, som dyker upp i alla möjliga varianter. 

Igår fattade äldreomsorgsnämnden i Huddinge beslut om att införa kundval för dem som behöver ett äldreboende. På få områden känns det väl lika självklart att folk ska få möjlighet att bestämma själva, utan onödiga inskränkningar från politiker eller byråkrater. Tänk dig alternativet, men ersätt vårdbehövande äldre med vanliga bostadssökande. "Du ska flytta till en gammal etta i Rinkeby. Vill du inte flytta hamnar du sist i bostadskön." Ändå är det så verkligheten ser ut på många håll i landet.

I Huddinge har vi i många år gett äldre möjligheten att välja vart de vill flytta, både i kommunens egna äldreboenden och i privata eller kommunala äldreboenden i andra kommuner. Kommunen har ramavtal med en lång rad olika entreprenörer som erbjuder vård och omsorg enligt samma prislista som kommunen. Det nya är att valfriheten nu tydliggörs med rutiner, så att den som behöver ett äldreboende (och personens anhöriga) ska få god, opartisk information om de alternativ som kommunen har ramavtal med. Tidigare har kommunens egna boenden varit huvudalternativet om inte kunden uttryckligen önskat något annat eller det varit ont om plats på kommunens boenden.

Okontroversiellt, kan man tycka, men ändå tillräckligt för att två partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, skulle deklarera att de inte vill att äldre ska få välja äldreboenden som drivs av vinstdrivande företag. En stor del av alternativet skulle alltså med ett pennstreck försvinna om Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick bestämma.

Debatten känns igen från förra måndagens budgetdebatt i kommunfullmäktige. Där framfördes samma krav från de båda partierna på yttersta vänsterkanten. Och det skulle förstås inte bara påverka den som söker äldreboende utan även de som har hemtjänst. Idag utförs mer än hälften av alla hemtjänsttimmar av privata, vinstdrivande företag - inte för att vi Allianspolitiker har valt det utan för att de äldre som behöver hjälp i hemmet har valt det. Den möjligheten kommer alltså försvinna om två av de tre rödgröna partierna får bestämma. 

Socialdemokraterna är samtidigt väldigt tydliga med att de tre rödgröna partierna som vill regera tillsammans inte kommer att presentera någon gemensam politik på det här området innan valet. Budskapet är alltså att det kan bli si eller det kan bli så efter valet, om de rödgröna vinner valet. Det beror på vad de tre partierna kommer överens om efteråt. Väljarna ska rösta i blindo, utan att veta vad de faktiskt får efter valet.

Från oss kristdemokrater vill jag ge ett oerhört tydligt besked: Vi kommer aldrig ingå i en politisk majoritet i Huddinge som tar ifrån de äldre rätten att välja äldreboende eller hemtjänstutförare - även om entreprenören skulle vara ett vinstdrivande företag. Däremot ska alla utförare leva upp till kommunens högt ställda kvalitetskrav. Trygghet, värdighet och valfrihet ska vara ledorden. En röst på Kristdemokraterna och Alliansen kan du lita på.

Inga kommentarer: