05 juni 2014

När visionen blir verklighet

Stockholm är en stad byggd på vatten. Mälaren och Saltsjön är själva grunden för stadens existens. Ändå har vi på senare år varit väldigt dåliga på att använda vattnet som transportväg annat än för resor till destinationer på andra sidan Östersjön. De inre vattenvägarna har nästan enbart använts för nöjesresor, i väldigt liten utsträckning för de viktiga resor som behöver göras för att få ihop livet, till exempel arbetsresor.

Vi kristdemokrater såg detta och insåg att här fanns en nästan outnyttjad resurs, samtidigt som vägar och spår runt om i hela Stockholmsregionen användes till bristningsgränsen och nyinvesteringar och allt fler bostäder och arbetsplatser byggdes i ett sjönära läge. Det behövdes ett politiskt parti som såg möjligheterna och var öppna för förändring.

Det första steget blev Sjövägen, den linje som går mellan Nybroplan och Frihamnen via Nacka och Lidingö. När SL:s biljetter började gälla där blev den en jättesuccé och efter några år har den blivit en naturlig och permanent del i Stockholms kollektivtrafik. Och det kan man förstå - trafiken förkortar ju resvägen till exempel mellan Nacka strand och Larsberg på Lidingö med mer än tre fjärdedelar, från mer än 45 minuter till blott elva, plus att det är trevligare att åka båt än att trängas på överfulla bussar och tunnelbanetåg. Steg för steg håller vi nu på att skapa tätare förbindelser längs linjen, så att linjen ska kunna passa för fler resenärer, och vi sätter också in modernare och mer miljövänliga fartyg.

Nästa steg blir att Djurgårdsfärjan integreras helt i SL:s nät genom att alla SL-biljetter från och med den 16 juni kommer att gälla på båten. Tidigare har det bara varit periodkort som till exempel 30-dagarskort eller 24-timmarskort. Med sina 2,3 miljoner passagerare per år är Djurgårdslinjen ett viktigt inslag i Stockholms kollektivtrafik och naturligtvis ska samma taxa gälla där som ifall man åker till Djurgården med buss eller spårvagn eller med Sjövägen, där ju alla SL-biljetter gällde sedan tidigare.

Men ett ännu viktigare steg blir förstås när det börjar tillkomma helt nya pendelbåtslinjer, och nu även på Mälaren. Trafikförvaltningen har genomfört en pendelbåtsutredning och nu har trafiknämnden fattat beslut om tre nya pendelbåtslinjer, en kortlinje mellan Klara Mälarstrand och Kungsholmstorg via Söder Mälarstrand, en linje mellan Ulvsunda och Södersjukhuset med stopp bland annat i Solna strand, Alvik, Hornsberg, Hornstull och Årstadal samt en direktförbindelse mellan Ekerö och Gamla stan/Klara Mälarstrand.

Tre linjer av lite olika karaktär, som på olika sätt kan bidra till att göra det lättare att få ihop livet för jäktade stockholmare.

Riddarfjärdslinjen för korta resor till och från Söder Mälarstrand blir som en Djurgårdslinje i Mälaren. Relativt tät trafik, korta resor där vägen runt tvärtom är ganska lång. Linjen kommer inte minst att vara attraktiv för cyklister, tror vi.

Linjen från Ulvsunda till Södersjukhuset kommer att ha en lång rad stopp längs vägen, smarta småresor som kommer att göra det lättare att få ihop livspusslet, till exempel när man bor i Minneberg och vill åka och handla på Willys i Lindhagen eller åka till jobbet i Solna strand. Kollektivtrafiknätet blir helt enkelt lite smartare.

Tyvärr ser det just nu inte ut som att trafiken ska kunna gå hela vägen. Det finns än så länge ingen brygga vid Södersjukhuset och bryggan vid Ulvsunda kan vi i dagsläget inte få tillgång till. Men ambitionen ska naturligtvis vara att så snart som möjligt trafikera hela sträckan.

Den tredje förbindelsen är en snabb direktförbindelse till Ekerö. Jag minns hur jag förra sommaren blev intervjuad av SVT ABC om just den här båtlinjen, som då bara var en idé. Nu har vi beslutat att den ska bli verklighet, med ett stopp just vid Gamla stans tunnelbanestation, precis enligt den vision som jag pekade ut, och gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att arbeta för höghastighetstonnage som rejält skulle kunna sänka restiderna på en så lång linje och bidra till att den blir ett mer attraktivt alternativ till dagens kombination av buss och tunnelbana. Glädjande är också att en överenskommelse med Trafikverket förhandlats fram som innebär att de står för halva driftskostnaden under försöksperioden då det också kommer att vara stora problem med vägtrafiken eftersom bygget av Förbifart Stockholm pågår och Ekerövägen byggs om.

Vi kristdemokrater hade en vision av ett Stockholm där vattnet inte bara avgränsade stadsdelar utan också band ihop dem med en smart och attraktiv kollektivtrafik. Nu är den visionen på väg att förverkligas och vi ser hur allt fler ofamnar den - både väljare och resenärer och våra politiska vänner och antagonister. Ibland frågar folk om vi som ett litet parti verkligen kan påverka politiken. Jag är glad att vi väldigt tydligt kan peka på hur vi kristdemokrater gör Stockholm till en bättre stad att leva i. Vår vision blir konkret verklighet.

Inga kommentarer: