18 juni 2015

Lex SL: Kommunallagen behöver ändras

Sveriges kommuner och landsting styrs i allt större utsträckning av minoriteter. Det är delvis en följd av ett allt mer uppsplittrat partisystem med åtta riksdagspartier som är representerade i de flesta kommuner och därutöver en lång rad lokala partier. I min hemkommun Huddinge har vi till exempel tio partier i ett fullmäktige med 61 ledamöter. Att det är svårt att hitta majoritetskonstellationer som kan hålla ihop säger sig självt, så länge det inte blir stora koalitioner med både Socialdemokraterna och Moderaterna vill säga.

I de allra flesta fall fungerar det bra även med minoritetsstyren. Kommun- eller landstingsledningen vinner de viktiga omröstningarna. Ibland händer det oväntade saker, som när Alliansstyrda Solna plötsligt fick en socialdemokratisk budget förra året eller när det socialdemokratiskt ledda Haninge härom veckan fick en M-FP-KD-budget som bland annat innebar en skattesänkning med 12 öre. Sånt är (det politiska) livet. Jag tror inte att det behövs någon decemberöverenskommelse för Sveriges kommuner och landsting.

Däremot skulle det behövas en förändring av kommunallagen, som vi kunde se när Stockholms läns landsting hade budgetfullmäktige igår och i förrgår.

När riksdagen fattar beslut om budgeten, fattar man beslut om helheten. De kan inte fatta beslut om högre kostnader eller minskade intäkter utan att samtidigt fatta beslut om finansieringen. Så fungerar det inte enligt kommunallagen. I kommun- och landstingsfullmäktige kan varje enskild ledamot bryta ut vilken del som helst ur budgeten och ställa den under särskild proposition, vilket kan innebära att fullmäktige samtidigt beslutar om att sänka skatter, sänka avgifter och öka kostnader - samtidigt som lagen säger att kommunen ska lägga en budget i balans.

Det var precis det som höll på att hända den här veckan. Först sade landstingsfullmäktige nej till de förslag om skattehöjningar som Vänsterpartiet och Miljöpartiet använde för att åtminstone på pappret finansiera sina vidlyftiga budgetförslag. Sedan sade landstingsfullmäktiges rödgrönbruna majoritet nej till den höjning av priset på SL-kortet som Alliansen föreslagit och skapade därmed ett hål på mer än 700 miljoner kronor även i landstingsstyrelsens förslag till budget. Även vad gällde priset på Waxholmsbolagets biljetter sade fullmäktige nej till landstingsstyrelsens förslag om höjning. Dessutom valde fullmäktiges rödgrönbruna partier att ta bort patientavgifterna för personer över 85 år - förslag som inte fanns med i Miljöpartiets och Vänsterpartiets budgetförslag ens om de hade fått igenom sina stora skattehöjningar. Jämfört med landstingsstyrelsens förslag, som var en budget i balans med ganska små marginaler, innebar det minskade intäkter med närmare 800 miljoner kronor.

Samtidigt klubbades Alliansens förslag till måltexter igenom i princip ograverade, och framför allt Socialdemokraterna protesterade våldsamt när Alliansen lade fram ett nytt förslag till kostnadsminskningar för att kompensera för de minskade intäkterna.

Det rimliga vore att kommunallagen ändrades så att kommuners och landstings budgetar kan tas med ett klubbslag. Man ska inte kunna öka utgifterna eller minska intäkterna utan att samtidigt ta ansvar för helheten. Vi kan kalla ändringen för Lex SL.

Ett minoritetsstyre kommer ändå ställas inför risken att förlora budgetomröstningarna - men oavsett vilket budgetförslag som antas så ska det uppfylla åtminstone de mest rudimentära budgetprinciperna för en ekonomi i balans - även om det förstås inte skulle hindra en bluffbudget liknande den som Socialdemokraterna lade i landstinget.

Så vad händer i landstinget nu? Alliansens utgiftsramar klubbades igenom i enlighet med det nya förslag som lades på bordet i landstingsfullmäktige efter att fullmäktige sagt nej till höjningarna av SL-kortet. Det kommer att innebära nya sparkrav på kollektivtrafiken på cirka 300 miljoner kronor och även stora besparingar inom sjukvården, framför allt inom SLSO, landstingets egenregiverksamhet utanför de stora sjukhusen. Det betyder att år 2016 kommer att bli ett tuffare år än det såg ut att bli redan tidigare och finanslandstingsrådet har signalerat att det till exempel kan komma att drabba planerna på tätare pendeltågsavgångar när Citybanan invigs.

Kristdemokraterna och Alliansen hade önskat att de där 7-800 miljonerna kronor hade kunnat användas till att utveckla länets sjukvård och kollektivtrafik. Nu kommer det istället bli nya neddragningar. Det är beklagligt. Det är inte vad våra invånare behöver. Men sådan ser verkligheten ut - populism får konsekvenser.

Inga kommentarer: