24 april 2015

Nya förskolor och lite kaizenfilosofi

En av Huddinge kommuns stora utmaningar är att tillgodose behovet av förskoleplatser. Snabbväxande, ung befolkning har lett till ett i det närmaste konstant behov av nya platser, även om det skiftar över den relativt vidsträckta kommunen var behovet är som störst. Just nu är det ett väldigt stort tryck bland annat på områdena Vistaberg, Glömsta och Kästa, där vi trots att det tillkommit många nya förskolor på senare år ser ett fortsatt utbyggnadsbehov. I september öppnar Kästa skola och förskola och i början av nästa år Utsikten i Vistaberg, men med tanke på söktrycket och hur många barn från Vistaberg och Glömsta som idag är placerade på "garantiförskolor" långt från bostaden, t.ex. i Segeltorp eller Balingsnäs, är jag glad över att vi i förskolenämnden igår kunde fatta beslut om att från och med hösten även hyra en paviljong som är placerad utanför Vistaskolan. Skolan har använt lokalerna i ett och ett halvt år men behöver dem inte längre när Kästaskolan invigs, vilket gör att vi får möjlighet att till ett överkomligt pris hyra lokalerna. Förskolenämnden ska nu hyra paviljongen i 12 månader med möjlighet till ytterligare fyra års förlängning.


Men paviljonger är förstås bara en nödlösning. Användbara och ibland helt nödvändiga, men permanenta, välplanerade förskolor till en rimlig kostnad är förstås alltid att föredra. Därför är jag glad att vi i förskolenämnden även kunde fatta beslut om att förorda att I Ur och Skur, förskoleföretaget inom Friluftsfrämjandet-sfären, får en markanvisning för en ny förskola på gamla Västerängs IP i Segeltorp, där det också kommer att byggas cirka 80 nya bostäder. I Ur och Skurs utepedagogik är väldigt populär, inte minst i villaområden av Segeltorps karaktär. Vi kan se att de förskolor som bedrivs enligt konceptet idag i kommunen är väldigt populära både bland föräldrar, barn och förskolelärare, vilket borgar för goda förutsättningar att bedriva en god pedagogisk verksamhet.


Jag räknar med att vi i förskolenämnden framöver kommer att fortsätta att fatta en rad viktiga beslut för att på kort och lång sikt avhjälpa den brist på förskoleplatser som vi ser idag. Vi behöver god framförhållning och effektiva rutiner som gör att förskolorna står på plats när de behövs. Kanske ett bra test för lite lean production, Just-in-time management och Kaizen-filosofi, som man pratade om redan när jag läste till civilekonom för ett kvartssekel sedan. Visst skiljer sig förskoleverksamhet väldigt mycket från byggandet av Toyota-bilar, men fokus på kvalitet, att få fram produkten på rätt plats vid rätt tidpunkt och att minska onödiga kostnader borde vara gemensam.

Inga kommentarer: