27 januari 2017

Vinter-OS i Flottsbro?


Idag presenterade Stockholms stad sin utredning om en ansökan om att arrangera vinter-OS år 2026. Tanken är att nästan alla grenar ska vara förlagda till Stockholms-området och att man i första hand ska använda befintliga anläggningar: Friends Arena, Tele2 Arena, Globen, Stockholms stadion, Hammarbybacken och Flottsbro…

De alpina grenar som kräver långa backar ska förläggas till Åre. Var backhoppningen ska genomföras återstår att komma fram till.

För Huddinges del är det förstås planerna på att använda Flottsbro som är det mest intressanta. Flottsbro är idag Stockholmsområdets högsta och bästa backe för utförsåkning så det är naturligt att arrangörerna vill använda Flottsbro. Enligt nyhetsrapporterna är det puckelpist och snowboardens parallellstorslalom som framför allt är aktuella, men det skulle möjligtvis kunna handla om även andra grenar.

Men för att OS-tävlingar ska vara möjliga att genomföra krävs rejäla satsningar. Backen skulle behöva bli ännu högre än idag. Utredarna har funderat på möjligheten att höja backen antingen med hjälp av en stålkonstruktion eller med stora mängder schaktmassor. Men det finns ett uppenbart problem: hur ska de kunna transporteras dit? Flottsbro är på många sätt en jättefin anläggning, men enda vägen dit går just nu på en smal och slingrig väg genom en stor begravningsplats från en Glömstaväg med ständig trafikinfarkt. Tänk er att försöka köra in hundratals långtradare med sprängsten och grus den vägen varje dag… Nej, det håller inte. Ska Flottsbro bli aktuellt måste nya, smarta transportlösningar hittas och mängden vägtransporter måste minimeras.

Till själva de olympiska spelen är det förstås också oerhört viktigt att Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd är på plats. Idag är tidsplanen den att båda projekten förväntas vara klara ungefär i de krokarna, men är det något som vi i Huddinge har lärt oss är det att Trafikverkets och landstingets tidsprognoser är tänjbara – vanligtvis i fel riktning. Ska OS-grenar kunna avgöras i Flottsbro vintern 2026 måste det gå åt andra hållet, projekten måste bli färdiga tidigare än planerat.

Det som vi i Huddinge måste göra nu är att ta fram en långsiktig plan för vad vi vill med Flottsbro. Hur ska anläggningen utvecklas för att vara en attraktiv del i framtidens fritidsutbud i Stockholmsregionen? Hur behöver erbjudandet utvecklas för att anläggningens ekonomi ska gå ihop framöver, speciellt i ljuset av de klimatförändringar vi ser som gör att scenariot med långa, snörika vintersäsonger inte ter sig så realistisk just nu (om inte förre vicepresidenten Al Gore får rätt i sina spådomar om att den smältande grönlandsisen skulle medföra en ny istid, och då har Sverige helt andra problem att ta itu med…) En affärsplan för Flottsbro är alltså steg 1 i bedömningen av en eventuell Huddinge-medverkan i Stockholms OS-ansökan – naturligtvis med utgångspunkten och kravet att Huddinges skattebetalare inte ska behöva bidra till evenemangets finansiering.

Inga kommentarer: